AEG DBB5760HM käyttöohjeet

Katso tuotteen AEG DBB5760HM allaolevat käyttöohjeet. Kaikki käyttöohjeet ManualsCat.comilla ovat katsottavissa täysin ilmaiseksi. Painikkeen 'Valitse kieli' kautta voit valita haluamasi käyttöohjeen kielen.

  • Merkki: AEG
  • Tuote: Liesituuletin
  • Malli/nimi: DBB5760HM
  • Tiedostotyyppi: PDF
  • Kielivaihtoehdot: Hollantilainen, Englanti, Saksa, Ranska, Espanja, Italialainen, Ruotsalainen, Portugali, Tanska, Puola, Venäjä, Norja, Suomalainen, Romanialainen, Turkki, Slovakki, Kreikka, Unkari, Slovenian, Kroatialainen, Ukrainalainen, Arabialainen, Bulgarialainen

Sisällysluettelo

Sivu: 56
57
SUOMI
TÄYDELLISTEN TULOSTEN SAAVUTTAMISEKSI
Kiitämme teitä tämän AEG-tuotteen valitsemisesta. Olemme kehittäneet tämän tuotteen
tarjotaksemme teille huipputason suorituskyvyn moneksi vuodeksi. Laitteen innovatiiviset
teknologiat tekevät elämästänne yksinkertaisempaa – kyseisiä ominaisuuksia ei välttämättä
löydy tavallisista laitteista. Käyttäkää muutama minuutti lukemiseen, jotta voitte hyödyntää
laitteen ominaisuudet parhaalla mahdollisella tavalla.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-
ohjeita:
www.aeg.com
Tuotteen rekisteröimiseksi parempaa huoltoa varten:
www.aeg.com/productregistration
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.aeg.com/shop
YMPÄRISTÖNSUOJELU
Kierrätä materiaalit, jotka on merkitty merkillä . Kierrätä pakkaus laittamalla se
asianmukaiseen kierrätysastiaan.
Suojele ympäristöä ja ihmisten terveyttä kierrättämällä sähkö- ja elektroniikkaromut.
Älä hävitä merkillä merkittyjä kodinkoneita kotitalousjätteen mukana. Palauta tuote
paikalliseen kierrätyskeskukseen tai ota yhteyttä paikalliseen viranomaiseen.
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä. Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.
TURVALLISUUSOHJEET
Ennen minkään asennustoimenpiteen aloittamista laite tulee kytkeä irti
sähköverkosta irrottamalla liitäntäjohto tai katkaisemalla virta huoneiston
pääkytkimestä.
Käytä kaikkien asennus- ja huoltotöiden aikana työkäsineitä.
Yli 8-vuotiaat lapset sekä henkilöt, joiden fyysinen, aistien tai mielen
terveys on heikentynyt tai joilla ei ole tarpeellista kokemusta ja tietoa,
saavat käyttää tätä laitetta, jos käyttöä valvotaan tai jos heille on annettu
laitteen turvallista käyttöä koskevat ohjeet ja he ymmärtävät mahdolliset
vaarat.
Valvo, että lapset eivät pääse leikkimään laitteella.
Lapset eivät saa puhdistaa laitetta tai tehdä kunnossapitotoimenpiteitä
ilman valvontaa.
Huoneisto on aina tuuletettava hyvin, kun tuuletinta käytetään
yhtäaikaisesti kaasulla tai muilla polttoaineilla toimivien laitteiden kanssa.
FI KÄYTTÖOHJEET
Sivu: 57
www.aeg.com
58
Tuuletin on puhdistettava huolellisesti sekä sisä- että ulkopuolelta
(VÄHINTÄÄN KERRAN KUUKAUDESSA, noudata kuitenkin tämän
käyttöohjeen neuvoja).
Tuulettimen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa ja puhdistusta koskevien
määräysten noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa tulipalovaaran.
Tuulettimen alla liekittäminen on ehdottomasti kielletty.
1. TURVAOHJEET
Avotulen käyttö vahingoittaa suodattimia
ja voi aiheuttaa tulipalon, siksi sitä on
vältettävä joka tapauksessa.
Älä jätä paistumassa olevaa ruokaa ilman
valvontaa, jotta kuumentunut öljy ei syty
palamaan.
HUOMIO: Liesituulettimen esillä olevat
osat voivat kuumentua keittotason
käytön aikana.
Käytä ainoastaan lamppujen huolto/vaihto-
ohjeessa ilmoitettuja vaihtolamppuja.
Huomio! Älä yhdistä laitetta
sähköverkkoon ennenkuin asennus on
täysin valmis.
Noudata huolellisesti paikallisten
viranomaisten antamia savunpoiston
teknisiä ja turvatoimenpiteitä koskevia
määräyksiä.
Poistoilmaa ei saa johtaa kaasulla tai
muilla polttoaineilla toimivien laitteiden
savunpoistohormiin.
Älä käytä liesituuletinta, jos lamppu ei ole
paikallaan tai jos lamppuja ei ole asennettu
oikein, sillä seurauksena voi olla sähköisku.
Älä koskaan käytä tuuletinta, jos sen
verkkoa ei ole asennettu oikealla tavalla!
Tuuletinta ei saa KOSKAAN käyttää
tukipintana, jollei niin ole erikseen mainittu.
Käytä vain laitteen mukana tulevia
asennukseen tarkoitettuja kiinnitysruuveja,
tai hanki oikeanlaisia ruuveja jos ne eivät
kuulu varustukseen. Käytä Asennusohjeen
mukaisia oikean pituisia ruuveja.
Epäselvissä tapauksissa ota yhteys
tekniseen tukeen tai vastaavaan
asiantuntijaan.
HUOMIO! Kiinnitysruuvien ja –laitteiden
ohjeiden vastainen asennus voi
vaikuttaa sähköturvallisuuteen.
2.KÄYTTÖ
Tuuletinta käytetään ruoanlaitosta
aiheutuneen savun ja höyryn poistamiseen.
Laitteen mukana tulevasta asennusohjeesta
käy ilmi käytetäänkö hankkimaanne mallia
imukupuversiona ulkoiseen poistoon vai
suodatinversiona sisäiseen kiertoon .
3.ASENNUS
Verkon jännitteen on oltava sama
kuin tuulettimen sisäpuolella olevassa
tyyppikilvessä ilmoitettu jännite. Jos
laitteessa on pistoke, liitä tuuletin
voimassaolevien normien mukaiseen
pistorasiaan, joka sijaitsee sellaisessa
paikassa, että siihen pääsee käsiksi myös
asennuksen jälkeen. Jos laitteessa ei ole
pistoketta (suora liitos verkkoon) tai pistoke
ei ole sellaisessa paikassa että siihen
pääsee käsiksi myös asennuksen jälkeen,
käytä normien mukaista kaksinapaista
katkaisijaa, jolla varmistetaan että laite
saadaan kokonaan irti sähköverkosta, jos
ylijännite kategoria on III, asennussääntöjen
mukaisesti.
Huomio!Tarkista aina, että
verkkokaapeli on asennettu oikealla
tavalla ennen kuin yhdistät tuulettimen
sähköverkkoon ja tarkistat että se toimii
oikein.
Sivu: 58
59
SUOMI
Lieden keittotason tukipinnan ja
keittiötuulettimen alimman osan välinen
minimietäisyys on oltava vähintään 50cm
sähköliesien osalta ja 65cm kaasu- ja
sekaliesien osalta.
Jos kaasulieden käyttöohjeissa vaaditaan
suurempi etäisyys, on se otettava
huomioon.
4. HUOLTO
Huomio! Irroita laite aina
virtalähteestä ennen puhdistus- tai
huoltotoimenpiteitä, irrota virtajohdon
pistoke verkkovirtapistorasiasta tai
katkaise virta kodin sähköverkosta.
Tuuletin on puhdistettava usein sekä
sisä- etttä ulkopuolelta (vähintään yhtä
usein kuin rasvasuodattimien huolto). Käytä
puhdistukseen neutraalissa nestemäisessä
pesuaineessa kostutettua kangasta.
Vältä hankaavia pesuaineita.
ÄLÄ KÄYTÄ ALKOHOLIPITOISIA
PUHDISTUSAINEITA!
Huomio! Laitteen puhdistusta ja
suodattimien vaihtoa koskevien
määräysten noudattamattajättäminen
voi aiheuttaa tulipalovaaran. On siis
suositeltavaa noudattaa määräyksiä.
Valmistaja ei vastaa mahdollisista vääristä
huoltotoimenpiteistä tai yllämainittujen
normien noudattamattajättämisestä
aiheutuvista moottorivioista tai tulipaloista.
4.1 Rasvasuodatin - Rasvasuodatin on
puhdistettava kerran kuukaudessa miedolla
pesuaineella, käsin tai astianpesukoneessa
alhaisella lämpötilalla ja lyhyellä
pesuohjelmalla.
Metallinen rasvasuodatin voi haalistua
astianpesukoneessa, mutta tämä ei vaikuta
sen suodatustehoon millään tavallla.
Sivu: 59
www.aeg.com
60
4.2 Hiilisuodatin - Type 20 LONG LIFE -
Pestävä aktiivihiilisuodatin
Hiilisuodatin voidaan pestä kahden
kuukauden välein lämpimässä
vedessä ja sopivalla pesuaineella tai
astianpesukoneessa 65°C lämpötilassa
(astianpesukoneessa koko pesuohjelmalla,
älä laita samaan pesuun astioita).
Poista ylimääräinen vesi vahingoittamatta
suodatinta ja laita se kuivumaan 100°C
uuniin 10 minuutin ajaksi.
Vaihda levy 3 vuoden välein ja aina kun
kangas on rikkoutunut.
4.3 Type 15 - Kertakäyttöinen
hiilisuodatin
Hiilisuodattimen kyllästys tapahtuu
pidemmän käytön jälkeen riippuen
keittiötyypistä ja rasvasuodattimen
puhdistustiheydestä. Joka tapauksessa
suodatin on vaihdettava vähintään neljän
kuukauden välein.
Sitä EI voi pestä eikä käyttää uudestaan
(1*) (2*)
(3**)
(4**)
(*) Type 20 (**) Type 15 - Type 20
4.4 Regeneroitava hiilisuodatin
Hiilisuodatin on uusintakäsiteltävä joka toinen
kuukausi (tai kun suodattimen täyttymisjärjest-
elmä - jos olemassa käytettävässä mallissa
- näin vaatii) noudattaen seuraavia toiminta-
ohjeita:
1. Kytke kodinkone irti sähköverkosta.
2. Puhdista suodattimen pinta kostella liinalla
pinnalla olevien rasvajäämien poistamisek-
si.
3. Laita suodatin uuniin 200 asteeseen 45
minuutiksi.
4. Sammuta uuni ja odota yksi tunti ennen
suodattimen poistamista.
Huomio! Ennen suodattimen koskemista,
varmista että se on kylmä.
Type SUPCHARC-E
Sivu: 60
61
SUOMI
5. OHJAIMET
Liesituuletin on varustettu ohjauspaneelilla,
josta voidaan säätää imun nopeuksia ja
kytkeä valo, joka valaisee keittotasoa.
Käytä maksiminopeutta jos keittiössä on
erityisen paljon höyryä.
On suositeltavaa käynnistää tuuletus 5
minuuttia ennen ruoanlaiton aloittamista
ja antaa sen toimia noin 15 minuuttia
ruoanlaiton lopettamisesta.
Ohjauskatkaisijat sijaitsevat yksikön
etupaneelissa.
T6
1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9
2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nopeuden ON/OFF -näppäin
Ohjauspaneelin aktivointi-
deaktivointinäppäin
2 Näppäin imunopeus (teho) 1
3 Näppäin imunopeus (teho) 2
4 Näppäin imunopeus (teho) 3
5 Näppäin imunopeus (teho) 4
Huomautus: Imunopeus (teho) 4 jää
päälle 5 minuutiksi, jonka jälkeen se
palautuu aiempaan asetukseen.
6 "Breeze"-toimintonäppäin
(Huoneen ilmanvaihto)
Liesituuletin käynnistyy alhaiselle
nopeudelle (teho) 60 minuutiksi, jonka
jälkeen se sammuu.
7 Suodattimien saturaation
aktivointi-deaktivointinäppäin ja
ohjausnäppäin
8 Hob2
Hood-toiminnon merkkivalo
9 Valojen ON/OFF-näppäin
Ohjauspaneelin aktivointi-
deaktivointitoiminto
Liesituuletin standby-tilassa paina
näppäintä 1 , kaikki led-valot sammuvat:
ohjauspaneeli on deaktivoitu.
Paina uudelleen näppäintä 1 , kaikki led-
valot syttyvät: ohjauspaneeli on aktivoitu.
Hiilisuodattimen saturaation valvonnan
aktivointi- deaktivointitoiminto
Liesituuletin standby-tilassa paina
näppäintä 5 yli 3 sekuntia
Näppäin 7 syttyy vilkkumaa osoittaen, että
hiilisuodattimen saturaation valvonta on
aktivoitu.
Näppäin 7 syttyy palamaan kiinteästi
osoittaen, että hiilisuodattimen saturaation
valvonta on deaktivoitu.
Suodattimien saturaation nollaus ja
valvontatoiminto
Säännöllisin väliajoin, liesituulettimen
käyttöajan perusteella, näppäin 7 syttyy
palamaan osoittaen suodattimien huollon
tarpeesta vastaavissa kappaleissa
annettujen ohjeiden perusteella.
Näppäin 7 palaa kiinteänä: rasvasuodatin
on huollettava
Näppäin 7 vilkkuu: hiilisuodatin on
huollettava.
Suodattimien kyllästymisen osoittimen
nollaus
Liesituuletin standby-tilassa paina
näppäintä 7 yli 3 sekuntia
Toista toimenpide tarvittaessa.
Sivu: 61
www.aeg.com
62
5.1 Hob2
Hood
Liesituulettimessa on “langaton” (wireless)
yhteys keittotasoon sopivan nopeuden
automaattista säätöä varten. Tarkista tämä
toiminto ja sen soveltuvuus keittotason
ohjekirjasta.
Kun laite yhdistetään ensimmäistä kertaa
sähköverkkoon tai äkillisen sähkökatkoksen
yhteydessä (blackout) odota 1 minuutti,
jotta liesituuletin ehtii saada uudelleen
yhteyden keittotasoon. Kun liesituuletin on
toiminnossa Hob2
Hood, näppäin 8 palaa.
6. VALAISTUS
Tuulettimessa on LED teknologiaan
perustuva valaistusjärjestelmä.
LED valot takaavat parhaan mahdollisen
valaistuksen, lamppujen kesto on 10 kertaa
parempi kuin perinteisten lamppujen ja
niiden avulla säästetään 90% energiaa.
Huomio: Älä katso suoraan kohti LED
valoa.
Jos lamppu on vaihdettava, ota yhteys
valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Kysymykset & vastaukset

Merkin AEG DBB5760HM ei ole vielä kysymyksiä.

Esitä kysymys tuotteesta AEG DBB5760HM

Onko sinulla kysymys tuotteesta AEG DBB5760HM, johon et löydä vastausta käyttöohjeista? ManualsCat.comin käyttäjät voivat ehkä auttaa vastaamaan kysymykseesi. Allaolevan lomakkeen täytettyäsi kysymyksesi ilmestyy tuotteen AEG DBB5760HM käyttöohjeiden alle. Kuvaile ongelmasi tuotteen AEG DBB5760HM suhteen mahdollisimman yksityiskohtaisesti. Mitä tarkemmin kuvailet ongelman, sitä suurempi mahdollisuus sinun on saada siihen nopea vastaus toiselta käyttäjältä. Saat ilmoituksen sähköpostiisi automaattisesti, kun kysymykseesi on reagoitu.