Perfectcare 7000 S... juhend
Kaubamärgi Philips mudeli Perfectcare 7000 Series PSG7040juhend

Kaubamärgi Philips mudel Perfectcare 7000 Series PSG7040 Hollandi keeles. Selles PDF-juhendis on 52 lehekülge.

PDF 52 1.1mb

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Philips mudeli Perfectcare 7000 Series PSG7040 juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

MANUALSCAT | ET

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Philips mudeli Perfectcare 7000 Series PSG7040 kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Philips mudeli Perfectcare 7000 Series PSG7040 juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Philips mudeliga Perfectcare 7000 Series PSG7040 võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Philips mudeli Perfectcare 7000 Series PSG7040 kohta

Lehekülg: 1
15 EESTI • Kui EASY DE-CALCi nupu alt väljub seadme kuumenemise ajal auru või kuuma vee piiskasid, lülitage seade välja ja laske sel vähemalt 2 tundi jahtuda. Keerake EASY DE-CALCi nupp kinni. Kui märkate ikka auru, lülitage seade välja ja võtke ühendust Philipsi teeninduskeskusega. • Kasutage aurugeneraatori sulgemiseks üksnes komplektis olevat EASY DE-CALC-nuppu, mitte midagi muud. • Kui aur on aktiveeritud, siis hoidke sõrmed ja käed põletuste vältimiseks tallast eemal. • Ärge suunake kunagi auru otse inimeste ega loomade peale. • Kehtib ainult Perfect Care Elite Plusi ja Perfect Care 9000 series toodetele: põletuste vältimiseks ärge kiigutage ega liigutage triikrauda õhus, kui nutikas automaatne aururežiim on aktiveeritud. ETTEVAATUST! Kuum pind Pinnad muutuvad kasutamise ajal arvatavasti kuumaks (kehtib triikraudade puhul, millel on sümbol “kuum pind”). Ettevaatust • Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti. • Seadet tuleb kasutada ja hoida ainult tasasel ja kuumuskindlal pinnal. Kui asetate triikraua alusele, siis veenduge, et aluspind oleks stabiilne. Alus on triikraua kannaosa või see koht, kuhu triikraud asetatakse. • Võimalike kahjustuste leidmiseks kontrollige korrapäraselt toitejuhet ja voolikut. • Pistik tuleb ühendada ainult pistikupessa, mille tehnilised omadused on samad, mis pistikul. • Enne kui ühendate pistiku seinakontakti, kerige toitejuhe täiesti lahti. • Triikraua alus ja tald võivad minna väga kuumaks ja puudutamisel põletusi tekitada. Ärge puudutage aurugeneraatori liigutamisel triikraua alust. • Juhul kui olete triikimise lõpetanud, puhastate seadet, täidate või tühjendate aurugeneraatorit ning siis, kui peate hetkeks triikraua juurest lahkuma, pange triikraud alusele, lülitage triikraud välja ja tõmmake pistik seinakontaktist välja. • Põletuste vältimiseks ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske seadmel vähemalt 2 tundi jahtuda. Katlakivi eemaldamiseks või Calc- Cleani protseduuri sooritamiseks järgige peatükis „Puhastamine ja hooldus“ toodud juhiseid. • Ärge kasutage veepaagis parfüümi, trummelkuivatist pärinevat vett, äädikat, tärklist, katlakivieemaldusvahendit, triikimist hõlbustavaid vahendeid, keemiliselt katlakivist puhastatud vett ega muid kemikaale, kuna need võivad Tutvustus Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome. Tähtis! Lugege enne seadme kasutamist läbi olulise teabe brošüür ja kasutusjuhend. Hoidke mõlemad edaspidiseks alles. See seade on mõeldud ainult kodukasutuseks. Tootja keeldub vastutusest ja tühistab garantii igasuguse kommertskasutuse, väärkasutuse või juhiste eiramise korral. Oht • Ärge kunagi kastke triikrauda ega aurugeneraatorit vette. Hoiatus • Enne seadme sisselülitamist kontrollige, et triikraua nimiandmete sildil näidatud pinge ühtib kohaliku voolupingega. • Ärge kasutage seadet, kui pistikul, toitejuhtmel, auruvoolikul või seadmel endal on silmaga nähtavaid kahjustusi või kui seade on maha kukkunud või lekib. • Kui toitejuhe või auruvoolik on kahjustunud, tuleb see ohu vältimiseks lasta asendada Philipsil, Philipsi volitatud hoolduses või vastava kvalifikatsiooniga isikutel. • Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta. • Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased lapsed ja füüsilise, meele- või vaimse häirega või ebapiisavate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama või teostatakse seadme ohutuks kasutamiseks järelevalvet ning kui neid on teavitatud kaasnevatest ohtudest. • Ärge laske lastel seadmega mängida. • Hoidke triikraud ja toitejuhe väljaspool 8-aastaste ja nooremate laste käeulatust, kui seade on sisse lülitatud või jahtub. • Lapsed tohivad seadet puhastada ja katlakivi eemaldamise või Calc-Cleani protseduuri sooritada ainult järelevalve all. • Ärge laske toitejuhtmel ega auruvoolikul triikraua kuuma tallaga kokku puutuda. • Enne katlakivi eemaldamise või Calc-Cleani protseduuri sooritamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja laske põletuste vältimiseks seadmel vähemalt 2 tundi jahtuda. • Ärge avage ega eemaldage aurugeneraatori EASY DE-CALCi nuppu, kui aurugeneraator on kasutusel ja/või kuum või rõhu all.
Kaubamärk:
Philips
Toode:
Triikrauad
Mudel/nimi:
Perfectcare 7000 Series PSG7040
Failitüüp:
PDF
Saadaolevad keeled:
Hollandi, Inglise, Saksa Keel, Prantsuse Keel, Hispaania, Itaalia Keel, Rootsi Keel, Portugali Keel, Taani-, Poola, Norra Keel, Soome Keel, Rumeenia, Türgi Keel, Slovakkia, Kreeka Keel, Ungari Keel, Sloveeni, Horvaatia, Ukraina, Bulgaaria Keel, Läti, Leedu Keel, Eesti Keel, Albaania, Makedoonia, Kasah, Heebrea Keel