Airfryer XL Essent... juhend
Kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270juhend

Kaubamärgi Philips mudel Airfryer XL Essential HD9270 Eesti Keel keeles. Selles PDF-juhendis on 27 lehekülge.

PDF 27 1.1mb
Kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270juhend
Eelmine leht

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270 juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

MANUALSCAT | ET

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270 kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270 juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Philips mudeliga Airfryer XL Essential HD9270 võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Philips mudeli Airfryer XL Essential HD9270 kohta

Lehekülg: 1
Kasutusjuhend HD928X
Lehekülg: 2
2 EESTI SISUKORD Tähtis!   3 Tutvustus   7 Üldine kirjeldus   7 Enne esimest kasutamist   9 NutriU äpp   9 Hääljuhtimine   10 Kasutamiseks valmistumine   10 Seadme kasutamine   11 Toidutabel   11 Õhkfrittimine   12 Soojas hoidmise režiimi valimine   16 Eelsättega toiduvalmistamine   17 Mõnele muule eelsättele lülitumine   19 Retseptiga küpsetuse alustamine rakenduses NutriU   19 Koduste friikartulite valmistamine   20 Puhastamine   21 Puhastustabel   22 Hoiustamine   23 Ümbertöötlus   23 Vastavusdeklaratsioon   23 Garantii ja tugi   23 Tarkvaravärskendused   23 Seadme ühilduvus   24 Tehase vaikeseaded   24 Veaotsing   24
Lehekülg: 3
3 EESTI Tähtis! Enne seadme kasutamist lugege oluline teave hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks alles. Oht! - Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava vee all. - Elektrilöögi vältimiseks hoolitsege selle eest, et seadmesse ei satuks vett. - Asetage küpsetatavad toiduained alati korvi, et need ei puutuks vastu küttekehasid. - Ärge blokeerige seadme töötamise ajal õhu sissevoolu- ega väljavooluavasid. - Ärge täitke potti õliga, kuna see võib tekitada tuleohtliku olukorra. - Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud. - Ärge kunagi puutuge seadme sisemust ajal, mil seade töötab. - Ärge kunagi täitke korvi üle suurima lubatud taseme. - Veenduge, et kuumuti oleks vaba ja toit ei oleks selle külge kinni kleepunud. Hoiatus! - Ohtlike olukordade vältimiseks tuleb kahjustatud toitekaabel lasta uue vastu vahetada Philipsil, tema hooldusesindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul. - Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud. - Seade ei ole mõeldud välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil kasutamiseks. - Seadme pinnad võivad kasutuse käigus kuumeneda. - Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel
Lehekülg: 4
4 EESTI puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all. - Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas. - Ärge asetage seadet vastu seina ega teisi seadmeid. Jätke seadme tagant, mõlemalt küljelt ja pealt vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge asetage midagi seadme peale. - Kuuma õhuga küpsetamise ajal väljub õhu väljavooluavadest kuuma auru. Hoidke oma käed ja nägu aurust ja õhu väljavooluavadest ohutust kauguses. Pidage kuuma auru ja õhku silmas ka poti seadmest eemaldamisel. - Ärge kasutage seadmes kunagi kergeid koostisaineid ega küpsetuspaberit. - Kartulite hoiustamine: temperatuur sõltub hoiustatavast kartulisordist ja see peab olema üle 6 °C, et vähendada toidus akrüülamiidi teket. - Ärge asetage seadet kuumale gaasipliidile, mis tahes elektripliidile, elektrilistele küpsetusplaatidele ega kuuma ahju või nende lähedale. - Ärge kunagi täitke panni õliga. - See seade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva temperatuuri vahemikus 5–40°C. - Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele. - Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
Lehekülg: 5
5 EESTI - Ärge asetage seadet kergesti süttivate materjalide, näiteks laudlina või kardina peale ega lähedusse. - Ärge kasutage seadet muuks kui selles juhendis kirjeldatud otstarbeks ja kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid. - Ärge jätke seadet järelevalveta tööle. - Pann, korv ja rasvavähendaja on seadme kasutamise ajal ja pärast seda kuumad, käsitsege seadet alati ettevaatlikult. - Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad puhtaks. Lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid. Ettevaatust! - Seade on mõeldud üksnes tavapäraseks kodukasutuseks. See pole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite, talumajapidamiste ega muude töökeskkondade töötajate köökides. Samuti ei ole see mõeldud kasutamiseks klientidele hotellides, motellides, öömajades ega teistes majutusasutustes. - Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist, ladustamist või puhastamist või kui seade on järelevalveta. - Paigaldage seade horisontaalsele, tasasele ja kindlale pinnale. - Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest. - Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse.
Lehekülg: 6
6 EESTI Ärge parandage seadet ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks. - Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja. - Enne käsitsemist ja puhastamist laske seadmel umbes pool tundi jahtuda. - Küpsetage toiduained seadmes kuldkollaseks, mitte mustaks ega pruuniks. Eemaldage kõrbenud osad. Ärge küpsetage värskeid kartuleid temperatuuril üle 180 °C (et vähendada akrüülamiidi teket). - raputamise ajal ärge vajutage korvi vabastusnuppu. - Olge toiduvalmistamise kambri ülemise osa puhastamisel ettevaatlik: kuumutuselement ja metallosade servad võivad olla kuumad. - Alati kontrollige, kas toit on täielikult küpsenud. - Alati veenduge, et teil oleks oma Airfryeri üle täielik kontroll. Seda tuleb jälgida ka kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel. - Rasvaste toitude küpsetamisel võib Arifryerist tulla suitsu. Eriti ettevaatlik tuleb olla kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel. - Veenduge, et kaugfunktsiooni kasutaks korraga ainult üks inimene. - Pöörake erilist tähelepanu kiirestirikneva toidu küpsetamisele koos viiteajaga (bakterid võivad paljunema hakata). Elektromagnetväljad (EMV) See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetväljadega (EMF) käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele. Automaatne väljalülitumine Seade on varustatud automaatse väljalülitamisfunktsiooniga. Kui te ei vajuta nuppu 20 minuti jooksul, lülitub seade automaatselt välja. Seadme käsitsi väljalülitamiseks vajutage sisse-/ väljalülitamise nuppu.
Lehekülg: 7
7 EESTI Tutvustus Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome. Philips Airfryer on ainuke õhufritüür, milles on kasutusel ainulaadne Rapid Airi tehnoloogia. See kasutab teie lemmiktoitude frittimiseks väikeses koguses õli (või üldse mitte), mille tulemuseks on 90% vähem rasva. Tänu Philipsi Rapid Airi tehnoloogiale ja tähtdisainile on iga amps sama maitsev kui eelmine. Nautige ideaalselt küpsetatud frititud toitu, mis on pealt mõnusalt krõbe ja seest mahlane. Frittige, grillige, röstige ja küpsetage erinevaid maitsvaid roogi tervislikult, kiiresti ja mugavalt. Kui soovite leida inspiratsiooni uuteks retseptideks või saada Airfryeri kohta lisateavet, külastage veebilehte www.philips. com/kitchen või laadige alla meie tasuta NutriU rakendus, mis on mõeldud nii IOS®-i kui ka Android™-i seadmetele. *NutriU rakendus ei pruugi teie riigis saadaval olla. Sellisel juhul külastage inspiratsiooni saamiseks kohalikku Philipsi veebisaiti. Üldine kirjeldus 1 Juhtpaneel A Temperatuuri suurendamise nupp B Temperatuuri vähendamise nupp C Menüünupp D Eelseadistatud menüüd E Sisse-/väljalülitamise nupp F Aja vähendamise nupp G Aja suurendamise nupp H Aja märgutuli I Ekraan J Temperatuuri märgutuli K Wi-Fi näidik 2 MAX-tähis 3 Korv 4 Korvi vabastusnupp 5 Pott 6 Toitekaabel 7 Õhu väljalaskeavad 8 Õhu sissevooluava
Lehekülg: 8
9 EESTI WiFi märgutule olek WiFi märgutuli on kustunud • Airfryer pole ühendatud kodu WiFi-ga (seni pole tehtud ühtegi esmast WiFi seadistust) või ühendus kodu WiFi-ga on kadunud näiteks koduruuteri vahetamise või Airfryeri ja ruuteri vahelise kauguse tõttu WiFi märgutuli põleb • Konfiguratsioon NutriU rakendusega on lõppenud ja Airfryer on ühendatud kodu WiFi-ga Wi-Fi märgutuli vilgub • Airfryer on WiFi seadistusprotsessi ajal seadistusrežiimis. Ekraanil kuvatakse kolm mõttekriipsu ja Airfryeri nupud on mitteaktiivsed. Kui see oli juba ühendatud, siis vilkuv märgutuli näitab, et Airfryer on loomas ühendust kodu WiFi-ga. Wi-Fi märgutuli vilgub vahepeale jääva pika pausiga • Airfryeri WiFi-funktsioon on rikkis. Võite Airfryerit kasutada ilma ühendusfunktsioonideta või helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Enne esimest kasutamist 1 Eemaldage kõik pakkematerjalid. 2 Eemaldage seadmelt kõik kleebised ja sildid (kui neid on). 3 Enne esmakordset kasutamist puhastage seade põhjalikult, nagu on juhendatud puhastamise peatükis. NutriU äpp Teie Philipsi Airfryer on Wi-Fi-funktsiooniga, mis võimaldab teil ühendada seadme rakendusega NutriApp ja nautida seeläbi paremat kasutuskogemust. Rakenduses saate valida oma lemmikretseptid, saata need Airfryerisse ja käivitada seadme töö otse oma nutiseadmest. Nutiseadmest saate alustada, jälgida ja kohandada küpsetusprotsessi ning teha seda ka väljaspool kodu. Airfryeri rakendusega ühendamine 1 Sisestage Airfryeri pistik pistikupessa. 2 Enne lihtsa WiFi seadistuse käivitamist veenduge, et teie nutiseade on teie kodu WiFi võrgu levialas. 3 Laadige Philipsi NutriU rakendus oma nutiseadmesse App Store’ist või veebisaidilt www.philips.com/nutriu, järgige registreerimisprotsessi ja valige oma profiilis olevas valikus „Minu seadmed“ ühendatud Airfryer ühendatud Airfryer. 4 Airfryeri Wi-Fi-ga ühendamiseks ja Airfryeri sidumiseks järgige rakenduses olevaid juhiseid. 5 Kui Airfryeri kasutajaliidese WiFi märgutuli põleb püsivalt, siis on Airfryer ühendatud.
Lehekülg: 9
10 EESTI Märkus • Kontrollige, kas teie Airfryer on ühendatud 2,4 GHz 802.11 b/g/n koduse Wi-Fi võrguga. • Lihtne Wifi seadistus on mõeldud Airfryeri ühendamiseks kodu WiFi- ga. • Sidumisprotsessi käigus ühendatakse NutriU rakendus teie nutika Airfryeriga. • WiFi seadistusprotsessi saab tühistada rakenduses või Airfryeri lahtiühendamisega. • Airfryeriga saab korraga siduda ainult ühe nutiseadme. Kui teine kasutaja alustab sidumisprotsessi, siis esimene kasutaja hüljatakse ja Airfryeriga küpsetamisel tuleb järgmine kord uuesti siduda. • Sidumise alustamiseks hoidke all temperatuuri vähendamise nuppu ja järgige rakenduses olevaid juhiseid või käivitage see NutriU rakenduse sätetes. Hääljuhtimine 1 Laadige alla rakendus NutriU. 2 Ühendage NutriU rakendus Airfryeriga. 3 Andke nõusolek toidu kaugvalmistamiseks. 4 Ühendage NutriU rakendus oma häälassistendirakendusega. Selle ühenduse saab luua kohe kasutajaks registreerumise ajal või hiljem NutriU rakenduse sätetes. Kui te ei näe NutriU rakenduses hääljuhtimise aktiveerimise valikut, aktiveerige häälassistendirakenduse abil funktsioon Kitchen+. Märkus • Kui teil ei ole hääljuhtimise rakendust, laadige see Airfryeri käskluste saatmiseks esmalt alla. • Üksikasjalikud häälkäsklused on saadaval hääljuhtimise rakenduses. Kasutamiseks valmistumine 1 Paigutage seade stabiilsele, horisontaalsele, tasasele ja kuumakindlale alusele. Märkus • Ärge asetage midagi seadme peale või külgedele. See võib õhuvoolu takistada ja frittimistulemust mõjutada. • Ärge asetage töötavat seadet esemete lähedusse, mida võib aur kahjustada (nt seinad ja riiulid). • Jätke kummist kork poti külge. Ärge eemaldage seda enne küpsetamist.
Lehekülg: 10
11 EESTI Seadme kasutamine Toidutabel Järgnev tabel aitab teil valida küpsetatavate toiduainete jaoks sobivad põhiseaded. Märkus • Pidage meeles, et need seaded on üksnes soovituslikud. Kuna toiduainete päritolu, suurus, kuju ja tootemark võivad erineda, ei saa me tagada, et need seaded on ka just teie toiduainete jaoks parimad. • Suurte toidukoguste valmistamisel (nt friikartulid, krevetid, kanakoivad, külmutatud suupisted) raputage, keerake või segage korvis olevat toitu kaks või kolm korda, et saavutada ühtlast tulemust. Koostisained Min–max kogus Aeg (min) Temperatuur Märkus Õhukesed külmutatud friikartulid (7x7 mm/0,3x0,3 tolli) 200-800 g/7- 28 oz 14-31 180 °C / 350 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal 2-3 korda Kodus valmistatud friikartulid (10x10 mm/0,4x0,4 tolli paksud) 200-800 g/7- 28 oz 20-40 180 °C / 350 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal 2-3 korda Külmutatud kanapihvid 200-600 g/7- 21 oz 9-20 200 °C / 400 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal Külmutatud kevadrullid 200-600 g/7- 21 oz 9-20 200 °C / 400 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal Hamburger (umbes 150 g/5 oz) 1–5 tükki 16-21 200 °C / 400 °F Pikkpoiss 1200 g / 42 oz 55-60 150 °C / 300 °F • Kasutage küpsetustarvikut Lihatükid ilma kondita (umbes 150 g/5 oz) 1–4 lihatükki 15–20 200 °C / 400 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal Õhukesed vorstid (umbes 50 g/1,8 oz) 2-10 tükki 11-15 200 °C / 400 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal Kanakoivad (umbes 125 g/4,5 oz) 2–8 tükki 17-27 180 °C / 350 °F • Raputage, keerake või segage vahepeal Kanarind (umbes 160 g/6 oz) 1–5 tükki 15–25 180 °C / 350 °F Terve kana 1200 g/42 oz 60-70 180 °C / 350 °F Terve kala (umbes 300-400 g/11-14 oz) 1-2 kala 20–25 200 °C / 400 °F
Lehekülg: 11
12 EESTI Koostisained Min–max kogus Aeg (min) Temperatuur Märkus Kalafilee (umbes 200 g/7 oz) 1-5 (1 kiht) 25-32 160°C / 325°F Köögiviljade segu (jämedalt hakitud) 200-800 g/7- 28 oz 9-18 180 °C / 350 °F • Küpsetusaja määramisel järgige oma maitse-eelistust • Raputage, keerake või segage vahepeal Muffinid (ligikaudu 50 g/1,8 oz) 1–9 13-15 180 °C / 350 °F • Kasutage muffinitopse Kook 500 g / 18 untsi 40-45 160 °C / 325 °F • Kasutage koogipanni Eelnevalt küpsetatud leib/saiakesed (umbes 60 g/2 oz) 1–6 tükki 6–8 200 °C / 400 °F Kodune leib 800 g / 28 oz 55-65 150 °C / 300 °F • Kasutage küpsetustarvikut • Sai peaks olema võimalikult lame, et see ei puutuks kerkimisel küttekehaga kokku. Õhkfrittimine Ettevaatust! • See Airfryer töötab kuuma õhu abil. Ärge täitke potti õli, praadimisrasva ega mis tahes muu vedelikuga. • Ärge puudutage kuumi pindu. Kasutage käepidemeid või nuppe. Kasutage kuuma poti käsitlemiseks pajakindaid. • Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises. • Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne. • Seadet ei ole vaja eelsoojendada. 1 Sisestage pistik seinakontakti.
Lehekülg: 12
13 EESTI 2 Eemaldage pott koos korviga seadmest, tõmmates seda käepidemest. 3 Asetage toiduained korvi. Märkus • Airfryeri abil saate valmistada paljusid erinevaid toite. Sobivaid toidukoguseid ja ligikaudseid valmistamisaegasid kontrollige "Toitude tabelist". • Ärge kunagi täitke korvi üle MAX-tähise ega ületage toitude tabelis näidatud kogust, kuna vastasel juhul ei pruugi te saavutada soovitud lõpptulemust. • Kui soovite valmistada korraga erinevaid toiduaineid, kontrollige enne nende koos küpsetamist erinevate toiduainete jaoks sobivat valmistusaega. 4 Asetage pott koos korviga tagasi Airfryerisse. Ettevaatust! • Ärge kunagi kasutage potti ilma korvita. • Ärge puudutage potti ega korvi, kui seade on töös ega natuke aega pärast selle kasutamist, kuna need lähevad väga kuumaks. 5 Seadme sisselülitamiseks vajutage sisse-väljalülitamise nuppu. 6 Temperatuuri valimiseks vajutage temperatuuri suurendamise või vähendamise nuppu.
Lehekülg: 13
14 EESTI 7 Soovitud küpsetusaja valimiseks vajutage aja suurendamise nuppu. 8 Küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu. Märkus • Küpsetamise ajal kuvatakse temperatuuri ja aega kordamööda. • Viimase minuti jooksul loeb seade järelejäänud sekundeid. • Erinevate toitude küpsetamise seadistused leiate toitude tabelist. • Kui küpsetamisprotsess on alanud ja Airfryer on seotud nutiseadmega, saate toiduvalmistamise parameetreid vaadata, kontrollida ja muuta ka NutriU rakenduses. • Airfryeri temperatuuriühiku muutmiseks Celsiuselt Fahrenheitile või vastupidi hoidke umbes 10 sekundit korraga all temperatuuri suurendamise ja vähendamise nuppu. Näpunäide • Kui soovite küpsetamise ajal küpsetusaega või temperatuuri muuta, siis võite igal ajal vajutada vastavat suurendus- või vähendusnuppu. • Küpsetamise pausile panemiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. Küpsetusprotsessi jätkamiseks vajutage uuesti sisse-/ väljalülitusnuppu. • Kui tõmbate poti ja korvi välja, läheb seade automaatselt pausile. Kui asetate poti ja korvi tagasi seadmesse, läheb küpsetusprotsess edasi.
Lehekülg: 14
15 EESTI Märkus • Kui te ei vali 30 minuti jooksul soovitud küpsetusaega, lülitub seade ohutuse tagamiseks automaatselt välja. • Mõningaid toiduaineid on vaja poole valmistusaja möödudes raputada või pöörata (vt toitude tabelit). Raputamiseks tõmmake pott ja korv seadmest välja, asetage kuumusekindlale alusele, libistage kaant ja vajutage korvi vabastusnuppu, eemaldage korv ja raputage korvi kraanikausi kohal. Seejärel pange korv tagasi potti ja libistage see tagasi seadmesse. • Kui määrate poolele küpsetusajale taimeri, tuleb taimeri kella kõlades koostisaineid raputada või pöörata. Ärge unustage taimerit ülejäänud küpsetusajale seadistada. 9 Kui kuulete taimerihelinat, siis tähendab see seda, et küpsetusaeg on läbi saanud. Märkus • Saate küpsetusprotsessi ka käsitsi pausile panna. Selleks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. 10 Tõmmake pott välja ja kontrollige, kas toit on valmis. Ettevaatust! • Airfryeri pott on pärast küpsetusprotsessi kuum. Kui olete eemaldanud poti seadmest, asetage see kindlasti kuumusekindlale alusele (nt kuumaalus vms). Märkus • Kui toiduained pole veel küpsed, libistage pott tagasi Airfryerisse ja lisage seadistatud ajale paar lisaminutit. 11 Väikeste toiduainete (nt friikartulid) eemaldamiseks tõstke korv potist välja, libistades esmalt kaant ja seejärel vajutades korvi vabastusnuppu. Ettevaatust! • Pärast küpsetusprotsessi lõppemist on pott, seesmised voolikud ja toiduained kuumad. Olenevalt Airfryeris töödeldavatest toiduainetest võib potist eralduda ka auru.
Lehekülg: 15
16 EESTI 12 Tühjendage korvi sisu kaussi või taldrikule. Pidage meeles, et enne toiduainete eemaldamist tuleb korv tõsta potist välja, kuna poti põhjas võib olla kuuma õli. Märkus • Suurte või kergesti murenevate toiduainete korvist eemaldamiseks kasutage köögitange. • Toiduainetest väljuv liigne õli või rasv koguneb poti põhja. • Olenevalt kasutatavatest toiduainetest võite pärast iga toiduportsu valmistamist, enne toiduainete raputamist või korvi sisestamist kallata potist liigse õli või kogutud rasva välja. Asetage korv kuumakindlale pinnale. Kui soovite liigse õli või rasva välja kallata, pange kätte pajakindad. Asetage korv tagasi poti sisse. Kui üks ports toiduaineid sai valmis, on Airfryer kohe valmis järgmise portsu valmistamiseks. Märkus • Järgmise toiduportsu valmistamiseks korrake samme 3–12. Soojas hoidmise režiimi valimine 1 Vajutage menüünuppu nii mitu korda, kui soojas hoidmise ikoon vilgub. 2 Soojas hoidmise režiimi käivitamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu. Märkus • Soojas hoidmise taimer seadistatakse 30 minutile. Soojas hoidmise aja muutmiseks (1-30 minutit) vajutage aja vähendamise nuppu. Aeg kinnitatakse automaatselt. • Temperatuuri ei saa soojas hoidmise režiimis muuta. 3 Soojas hoidmise režiimi pausile panemiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu. Soojas hoidmise režiimi jätkamiseks vajutage uuesti sisse-/väljalülitusnuppu. 4 Soojas hoidmise režiimist väljumiseks hoidke all sisse-/ väljalülitusnuppu.
Lehekülg: 16
17 EESTI Näpunäide • Kui toit (nt friikartulid) kaotavad soojas hoidmise režiimis oma krõbedust, võite vähendada soojas hoidmise aega. Selleks lülitage seade varem välja või muutke neid krõbedamaks, küpsetades neid 2–3 minutit temperatuuril 180 °C/350°F. Märkus • Soojas hoidmise režiimi ajal lülituvad seadmes olev ventilaator ja kuumuti aeg-ajalt sisse. • Soojas hoidmise režiim on mõeldud hoidma teie toitu soojas kohe pärast Airfryeris küpsetamist. See ei ole mõeldud toidu ülessoojendamiseks. Eelsättega toiduvalmistamine 1 Järgige peatüki „Õhkfrittimine“ samme 1–5. 2 Vajutage menüünuppu. Külmutatud suupistete ikoon vilgub. Vajutage menüünuppu nii mitu korda, kui vajalik eelsäte vilgub. 3 Küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu. Märkus • Järgmisest tabelist leiate eelsätete kohta lisateavet.
Lehekülg: 17
18 EESTI Eelseadistus Eelseadistatud aeg (min) Eelseadistatud temperatuur Kaal (max) Teave Külmutatud kartulipõhised suupisted 31 180 °C/ 350°F 800 g/28 oz • Kartulipõhised külmutatud suupisted, nagu külmutatud friikartulid, kartulikrõpsud, krõbekartulid jne. • Raputage, keerake või segage vahepeal 2-3 korda Värsked friikartulid 38 180 °C/ 350°F 800 g/28 oz • Kasutage tärkliserikkaid kartuleid • 10 x 10 mm/0,4 x 0,4 tolli paksuseks lõigatud • Leotage 30 min vees, kuivatage ja seejärel lisage ¼ kuni 1 supilusikatäis õli • Raputage, keerake või segage vahepeal 2-3 korda Kanakoivad 27 180 °C/ 350°F 1000 g/35 oz • Kuni 8 kanakoiba • Raputage, keerake või segage vahepeal Terve kala umbes 300 g/11 oz 20 200 °C/ 400°F 600 g/21 oz Kook 45 160 °C/ 325°F 500 g / 18 untsi • Kasutage XL-suuruses küpsetustarvikut (199 x 189 x 80 mm) Lihaviilud 20 200 °C/ 400°F 600 g/21 oz • Kuni 4 lihaviilu ilma kondita Köögiviljasegu 18 180 °C/ 350°F 800 g/28 oz • Jämedalt hakitud • Kasutage XL-suuruses küpsetustarvikut Soojanahoidmine 30 80 °C/ 175°F Ei kohaldu • Temperatuuri ei saa reguleerida
Lehekülg: 18
19 EESTI Mõnele muule eelsättele lülitumine 1 Küpsetusprotsessi lõpetamiseks hoidke küpsetusprotsessi ajal all sisse-/väljalülitusnuppu. Seade on siis ooterežiimis. 2 Seadme sisselülitamiseks vajutage uuesti sisse-/ väljalülitusnuppu. 3 Vajutage menüünuppu nii mitu korda, kui vajalik eelsäte vilgub. 4 Küpsetusprotsessi alustamiseks vajutage sisse-/ väljalülitusnuppu. Retseptiga küpsetuse alustamine rakenduses NutriU 1 Airfryeri sisselülitamiseks vajutage sisse-/väljalülitusnuppu. 2 Avage oma nutiseadmes NutriU rakendus ja otsige endale sobivat retsepti. 3 Avage retsept ja alustage rakenduses küpsetusprotsessi.
Lehekülg: 19
20 EESTI Märkus • Veenduge, et Airfryeri jaoks mõeldud retseptide abil küpsetamisel järgite retseptis märgitud toidukoguseid. Kui kasutate erinevaid koostisaineid või erinevat toidukogust, siis muutke küpsetusaega. Kui kasutate retsepte, mis pole teie Airfryeri jaoks ette nähtud, siis pidage meeles, et aeg ja temperatuuri võib olla tarvis muuta. Näpunäide • Retseptiotsingus oleva filtri abil saate oma nutika Airfryeri järgi filtreerida, et hankida retsepte, mis on mõeldud teie seadme jaoks. • Kui küpsetamisprotsess algab rakenduses, näete küpsetusseadistust ka Airfryeri ekraanil. • Võite küpsetamise peatada või seadistust muuta Airfryeri või rakenduse abil. • Kui küpsetamisprotsess on lõppenud, võite rakenduses käivitada soojas hoidmise režiimi või käivitada selle Airfryeri „soojas hoidmise“ eelsättest. • Kui toit pole veel valmis, võite küpsetamisprotsessi pikendada rakenduse või Airfryeri abil. • Küpsetusprotsessist väljumiseks enne küpsetusaja lõppu hoidke all Airfryeri sisse-/väljalülitusnuppu või vajutage rakenduses pausiikooni ja seejärel lõpetusikooni. • Võite NutriU rakenduses valida ka oma individuaalse aja ja temperatuuri. • Avakuva allosas on nupp, millega valitakse avakuva, retseptid, käsirežiim, artiklid või teie profiil. Vajutage käsirežiimi nuppu ja edastage Airfryerile oma individuaalne aeg ja temperatuur. Koduste friikartulite valmistamine Airfryeris suurepäraste koduste friikartulite valmistamiseks toimige järgmiselt. - Valige friikartulite valmistamiseks sobiv kartulisort, nt värsked ja (kergelt) jahused kartulid. - Parima tulemuse saamiseks tasub frittida kuni 800-grammiseid (28-untsiseid) portsjoneid. Suuremad friikartulid on tavaliselt vähem krõbedad kui väiksed. 1 Koorige kartulid ja lõigake need viiludeks (10 × 10 mm / 0,4 × 0,4 tolli). 2 Pange kartuliribad vähemalt 30 minutiks vette seisma. 3 Tühjendage nõu ja kuivatage kartuliviile köögirätiku või paberist käterätiga. 4 Valage kaussi 1 sl toiduõli, kallake peale kartuliviilud ja segage, kuni kartulid on õliga koos. 5 Võtke kartuliviilud sõrmede või sobiva köögiriista abil kausist välja, nii et üleliigne õli kausi põhja jääks.
Lehekülg: 20
21 EESTI Märkus • Ärge kallutage kaussi, et kõik kartuliviilud korraga korvi valada, vastasel juhul satub üleliigne õli poti põhja. 6 Asetage kartuliviilud korvi. 7 Praadige kartuliviile ja raputage korvi praadimise ajal 2-3 korda. Puhastamine Hoiatus! • Enne puhastamise alustamist laske korvil, potil ja seadme sisemusel täielikult maha jahtuda. • Potil, korvil ja seadme sisemusel on mittenakkuv kate. Ärge kasutage metallist köögiriistu ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad külgevõtmatu kattega pindu kahjustada. Puhastage seadet alati pärast kasutamist. Eemaldage pärast iga kasutuskorda poti põhjas olev õli ja rasv. 1 Lülitage seade sisse-/väljalülitusnupust sisse-/väljalülitusnupust välja, eemaldage pistik pistikupesast ja laske seadmel jahtuda. Näpunäide • Et Airfryer kiiremini maha jahtuks, eemaldage seadmest pott ja korv. 2 Kallake liigne õli või kogutud rasv potist välja. 3 Peske pott ja korv nõudepesumasinas puhtaks. Samuti võite neid pesta kuuma vee, nõudepesuvahendi ja mitteabrasiivse käsnaga (vt puhastamise tabelit). Märkus • Pange pott koos kummikorgiga nõudepesumasinasse. Ärge eemaldage kummikorki enne puhastamist.
Lehekülg: 21
22 EESTI Näpunäide • Kui poti või korvi küljes on toidujääke, võite neid leotada 10–15 minutit kuumas vees ja nõudepesuvahendis. Leotamine muudab toidujäägid pehmeks ja hõlpsasti eemaldatavaks. Kasutage nõudepesuvahendit, mis lahustab õli ja rasva. Kui potil või korvil on rasvaplekke, mida ei õnnestu kuuma vee ja nõudepesuvahendiga eemaldada, kasutage vedelat rasvaeemaldit. • Vajaduse korral saab küttekeha külge jäänud toidujäägid eemaldada pehmete kuni keskmiste harjastega harjaga. Ärge kasutage terasest või kõvade harjastega harja, kuna see võib küttekeha pinda kahjustada. 4 Puhastage seadme välispinda niiske lapiga. Märkus • Veenduge, et juhtpaneelile ei jääks niiskust. Kuivatage juhtpaneeli pärast puhastamist kuiva lapiga. 5 Puhastage küttekeha puhastusharjaga, et eemaldada kõik toidujäägid. 6 Puhastage seadme sisemust kuuma vee ja mitteabrasiivse nuustikuga. Puhastustabel
Lehekülg: 22
23 EESTI Hoiustamine 1 Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sel jahtuda. 2 Enne hoiustamist veenduge, et kõik detailid oleksid puhtad ja kuivad. Märkus • Hoidke Airfryerit kandmisel alati horisontaalasendis. Hoidke kinni ka seadme esiküljel asuvast potist, kuna see võib seadme kallutamisel koos korviga välja libiseda. See võib seadme osasid kahjustada. • Veenduge, et Airfryeri eemaldatavad osad oleksid enne seadme transportimist ja/või hoiustamist kinnitatud. Ümbertöötlus - See sümbol tähendab, et seda toodet ei tohi visata tavaliste kodumajapidamisjäätmete hulka (2012/19/EL). - Järgige elektriliste ja elektrooniliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju. Õigel viisil kasutusest kõrvaldamine aitab ära hoida võimalikke kahjulikke tagajärgi keskkonnale ja inimese tervisele. Vastavusdeklaratsioon Siinkohal avaldab DAP B.V., et Airfryer HD928x on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel: https://www.philips.com. Airfryer HD928x on varustatud WiFi-mooduliga, 2,4 GHz 802.11 b/g/n maksimaalse väljundvõimsusega 92,9 mW EIRP. Garantii ja tugi Info või tugiteenuse vajaduse korral külastage veebisaiti www.philips.com/support või lugege vastavat üleilmset garantiilehte. Tarkvaravärskendused Värskendamine on vajalik teie privaatsuse tagamiseks ning teie Airfryeri ja rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks. Aeg-ajalt värskendatakse automaatselt rakenduse tarkvara. Airfryeri püsivara värskendatakse samuti automaatselt.
Lehekülg: 23
24 EESTI Märkus • Värskenduse installimisel veenduge, et teie Airfryer on ühendatud koduse Wi-Fi võrguga. Nutiseadme saab ühendada mis tahes võrku. • Kasutage alati uusimat rakendust ja püsivara. • Värskendused tehakse kättesaadavaks tarkvara täiustamiseks või turvaprobleemide ennetamiseks. • Püsivara värskendus käivitatakse automaatselt, kui Airfryer on ooterežiimil. Värskendus võtab aega umbes ühe minuti ja sel ajal näidatakse Airfryeri ekraanil vilkuvat „---“ sümbolit. Sel ajal ei saa Airfryerit kasutada. Seadme ühilduvus Kui soovite saada lisateavet rakenduse ühilduvuse kohta, lugege App Store’ist rakenduse kirjeldust. Tehase vaikeseaded Airfryeri tehase vaikeseadete lähtestamiseks vajutage samal ajal temperatuuri ja aja nuppu ning hoidke neid 10 sekundit all. Teie Airfryer ei ole siis enam teie koduse Wi-Fi võrguga ühendatud ega teie nutiseadmega paaritud. Veaotsing See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.philips.com/support, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Probleem Probleemi põhjus Lahendus Seadme välispind läheb kasutamise ajal kuumaks. Sisemine kuumus kiirgub välispindadele. See on normaalne. Kõik käepidemed ja nupud, mida tuleb kasutamise ajal puudutada, peaks püsima puudutamiseks piisavalt jahedad. Pott, korv ja seadme sisemus muutuvad seadme sisselülitamisel alati kuumaks, et tagada toidu korralik küpsemine. Need detailid on alati puudutamiseks liiga kuumad.
Lehekülg: 24
25 EESTI Probleem Probleemi põhjus Lahendus Kui seade on pikemat aega sisselülitatud, võivad veel mõned osad liiga kuumaks muutuda. Need detailid on märgitud järgmise ikooniga: Seade on kasutamiseks täiesti ohutu, kui olete teadlik kuumadest detailidest ja väldite nende puudutamist. Minu kodused friikartulid ei tulnud õigesti välja. Te ei kasutanud õiget kartulisorti. Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage värskeid ja jahuseid kartuleid. Ärge säilitage kartuleid külmas kohas, nt külmikus. Valige kartulid, mille pakendile on märgitud, et need sobivad praadimiseks. Korvis oleva toidu kogus on liiga suur. Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selle kasutusjuhendi leheküljel 20 toodud juhiseid. Teatud toiduaineid on vaja küpsemise ajal raputada. Koduste friikartulite valmistamiseks järgige selle kasutusjuhendi leheküljel 20 toodud juhiseid. Airfryer ei lülitu sisse. Seadme toitekaabel ei ole vooluvõrku ühendatud. Kontrollige, kas pistik on korralikult seinakontakti sisestatud. Ühte seinakontakti on ühendatud mitu seadet. Airfryeril on suur nimivõimsus. Proovige mõnda teist seinakontakti ja kontrollige kaitsmeid. Näen Airfryeris kooruvaid laike. Airfryeri potti võivad tekkida mõned väiksed laigud, mis on tingitud pinnakatte puudutamisest või kriimustamisest (nt teravate puhastusvahenditega puhastamisel ja/või korvi sisestamisel). Kahjustuste vältimiseks tuleb korv korralikult potti langetada. Kui sisestate korvi nurga all, võib see tabada poti seinu ja tekitada pinnakatte sisse täkkeid. Kui see peaks juhtuma, pole see kahjulik, kuna kõik kasutatud materjalid on allaneelamisel ohutud. Seadmest väljub valget suitsu. Kasutate rasvaseid toiduaineid. Kallake liigne õli või rasv ettevaatlikult potist välja ja jätkate küpsetamist. Potti on jäänud varasemast kasutamisest rasvajääke. Potis olevad rasvajäägid tekitavad valget suitsu. Puhastage pott ja korv põhjalikult pärast iga kasutamist.
Lehekülg: 25
26 EESTI Probleem Probleemi põhjus Lahendus Paneering või kate ei jäänud korralikult toidu külge. Väikesed paneeringuosakesed võivad tekitada valget suitsu. Vajutage paneering või kate korralikult toidu külge, et see lahti ei tuleks. Marinaad, vedelik või lihamahlad pritsivad kogunenud rasva seest välja. Patsutage toit enne korvi panekut kuivaks. Airfryeri WiFi märgutuli ei põle enam. • Airfryer pole enam ühendatud teie koduse WiFi-ga. • Muutsite oma kodust WiFi võrku. WiFi seadistusprotsessi alustamiseks hoidke all menüünuppu ja järgige rakenduses olevaid juhiseid. Rakendus näitab, et sidumine polnud edukas. Teine kasutaja on Airfryeri sidunud erineva nutiseadmega ja valmistab praegu süüa. Oodake, kuni teine kasutaja on praeguse toiduvalmistamise lõpetanud, seejärel siduge oma nutiseade uuesti Airfryeriga. Ekraanil vilgub sümbol „--“. Airfryer värskendab püsivara. Püsivara värskendusprotsessi lõpuleviimiseks oodake umbes üks minut. Airfryerit ei saa püsivara värskendamise ajal kasutada. Airfryeri ekraanil kuvatakse „E1“. Seade on katki/ defektiga. Helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Airfryerit võidi hoiustada liiga külmas kohas. Kui seadet hoiustati madala temperatuuriga keskkonnas, laske sellel enne sisselülitamist vähemalt 15 minutit toatemperatuurini soojeneda. Kui ekraanil kuvatakse „E1“, siis helistage Philipsi klienditeenindusele või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.
Lehekülg: 26
© 2022 Philips Domestic Appliances Holding B.V. Kõik õigused kaitstud.
Kaubamärk:
Philips
Toode:
Fritüürid
Mudel/nimi:
Airfryer XL Essential HD9270
Failitüüp:
PDF
Saadaolevad keeled:
Eesti Keel