STEB 65 Quick

Kaubamärgi Metabo mudeli STEB 65 Quick juhend

STEB 65 Quick

Kaubamärgi Metabo mudel STEB 65 Quick Hollandi keeles. Selles PDF-juhendis on 100 lehekülge.

Lehekülg: 1
www.metabo.com de Originalbetriebsanleitung 5 en Original Instructions 9 fr Notice originale 13 nl Originele gebruiksaanwijzing 17 it Istruzioni per l'uso originali 21 es Manual original 25 pt Manual de instruções original 29 sv Originalbruksanvisning 33 fi Alkuperäinen käyttöohje 37 no Original bruksanvisning 41 da Original brugsanvisning 45 pl Oryginalna instrukcja obsługi 49 hu Eredeti használati utasítás 53 ru Оригинальное руководство по эксплуатации 57 hy Օգտագործման սկզբնական ուղեցույց 62 kk Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы 66 ky Пайдалануу боюнча нускаманын нукурасы 71 uk Оригінальна інструкція з експлуатації 76 cs Původní návod k používání 80 et Algupärane kasutusjuhend 84 lt Originali instrukcija 88 lv Instrukcijas oriģinālvalodā 92 ar ‫اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت‬ 96 STEB 65 Quick
Lehekülg: 2
ՀԱՅԵՐԵՆ hy 62 Օգտագործման սկզբնական ուղեցույց Սույնով հայտարարում ենք բացառիկ պատասխանատվությամբ, որ այս էլեկտրական նրբասղոցները, յուրաքանչյուրն իր տիպով և սերիական համարով նույնականացված *1), համապատասխանում են հրահանգների *2) և նորմերի *3) բոլոր մասնագիտական դրույթներին: Տեխնիկական փաստաթղթերի համար *4) տես էջ 3: Գործիքը նախատեսված է գունավոր մետաղների և թերթավոր պողպատի, փայտի և փայտե նյութերի, պլաստմասսայե և նմանատիպ նյութերի սղոցման համար: Ցանկացած այլ օգտագործումն արգելվում է: Այլ նպատակներով կամ սխալ օգտագործման արդյունքում առաջացած վնասների համար պատասխանատվությունը կրում է բացառապես օգտագործողը: Պարտադիր հետևել կից ներկայացվող անվտանգության ցուցումներին և կատարել դժբախտ պատահարների կանխման ուղղությամբ կանխարգելիչ ընդհանուր միջոցառումները: Ձեր անվտանգության և Ձեր գործիքի սարքինության և ապահովության համար ուշադրություն դարձրեք ուղեցույցում այս նշանով նշված հատվածներին: ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ Վնասվածք ստանալու վտանգը կանխարգելելու, նվազեցնելու համար կարդացեք օգտագործման ուղեցույցը: ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. Կարդացեք անվտանգության բոլոր ցուցումները, կանոնները և ուշադրություն դարձրեք այս էլեկտրական գործիքի վրա գտնվող բոլոր զգուշացնող նշաններին: Անվտանգության ցուցումներին չհետևելը կարող է հանգեցնել էլեկտրական հարվածի, հրդեհի և/կամ ծանր մարմնական վնասվածքների: Անվտանգության բոլոր ցուցումներն ու ուղեցույցը պահպանել նաև ապագայի համար: Ձեր էլեկտրական գործիքը փոխանցեք միայն այս փաստաթղթերի, ուղեցույցի հետ միասին: Բռնեք գործիքը մեկուսացված տեղերից, եթե աշխատում եք որևէ վայրում, որտեղ կարող եք հանդիպել թաքնված էլեկտրալարերին կամ հենց ձեր գործիքի սնուցման լարին: Լարման տակ հաղորդալարերի հետ հպման արդյունքում լարումը կարող է փոխանցվել գործիքի մետաղական մասերին, ինչը կառաջացնի էլէկտրական հարված: Համոզվեք, որ աշխատանքների իրականացման վայրերում չկան հոսանքալարեր կամ գազատար, ջրատար խողովակներ (օրինակ՝ ստուգեք մետաղափնտրիչ սարք): Աշխատանքի ժամանակ նախապատրաստվածքը պետք է ամրացված և վայր սահելուց պաշտպանված լինի, օրինակ սեղմակների օգնությամբ: Մի՛ փորձեք սղոցել շատ փոքր դետալներ: Սղոցելու ժամանակ ոտնաթաթը պետք է ամուր հենված լինի մշակվող դետալի վրա: Եթե ընդհատում եք աշխատանքը, անջատեք գործիքը, պահեք այն սղոցվող նախապատրաստվածքի մեջ այնքան, մինչև սղոցը կանգ առնի: Երբեք մի փորձեք աշխատող սղոցը հանել կտրվածքից/մշակվող դետալից, հակառակ դեպքում հետհարվածում տեղի կունենա: Մի միացրեք սղոցը այն պահին, երբ սղոցի շեղբը դիպչում է նախապատրաստվածքին: Սպասեք մինչև սղոցի շեղբը հասնի քայլերի իր աշխատանքային արագությանը, այնուհետև սկսեք սղոցելը: Եթե շեղբը դետալի մեջ է իսկ դուք պատրաստվում եք նորից միացնել սղոցը, նախ և առաջ ստուգեք, որ շեղբի ատամները լռված չլինեն դետալի մեջ: Դետալի մեջ լռված շեղբով սղոցի գործարկումը կարող է հետհարվածում առաջացնել: Ձեռքերը հեռու պահեք սղոցելու վայրից և մի դիպչեք շեղբին աշխատանքի ժամանակ: Դետալը մի բռնեք ներքևից: Թեփն ու այլ մնացորդները մաքրել միայն անջատած գործիքի պարագայում: Նախքան գործիքի վրա կարգավորումներ անելը, սղոցաշեղբ փոխելը կամ սպասարկման աշխատանքներ կատարելը հանեք էլեկտրասնուցման լարի խրոցակը վարդակից: Սղոցի սուր շեղբով կտրվածք ստանալու վտանգ: Նրբասղոցի շեղբը սղոցելուց հետո կարող է ուժեղ տաքանալ: Կրե՛ք պաշտպանիչ ձեռնոց: Փոշու արտադրության նվազեցում. ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ - Հղկաթղթով մշակման, սղոցման, հղկման, հորատման և նմանատիպ աշխատանքների ժամանակ առաջացած փոշիներ կարող են պարունակել քիմիկատներ, որոնք առաջացնում են քաղցկեղ, բնածին արատներ կամ վերարտադրողական ֆունկցիայի խանգարումներ: Այդ տեսակ քիմիկատների օրինակներից են՝ - կապար պարունակող ներկի շերտեր, - աղյուսից, ցեմենտից և այլ քարե շարվածքներից գոյացող փոշի, - քիմիական մշակմանն ենթարկած փայտից մկնդեղ (արսեն) և քրոմ: Վտանգը տարբեր աստիճանի կարող է լինել՝ կախված նրանից, թե ինչքան խաճախ եք կատարում նմանատիպ աշխատանքները: Այդ քիմիկատների ազդեցությունը նվազեցնելու համար աշխատեք լավ օդափոխված սենյակներում, աշխատանքների ժամանակ մշտապես կրեք տվյալ աշխատանքների համար հաստատված պաշտպանիչ հագուստ, օրինակ շատ մանր մասնիկներ զտելու համար հատուկ մշակված շնչադիմակներ: Նույնը վերաբերում է նաև այլ նյութերի փոշիներին, օրինակ որոշ փայտանյութերից (կաղնու կամ հաճարենու փոշի), մետաղներից և ասբեստից գոյացող փոշիներ: Սպառնացող այլ հայտնի հիվանդություններից են ալերգիկ ռեակցիաները, շնչուղիների հիվանդություններ: Պաշտպանեք ձեր մարմինը փոշուց և փոշու ազդեցություններից: Հետևեք ձեր երկրում գործող բոլոր՝ մշակվող նյութին, անձնակազմին, կիրառման եղանակին և վայրին վերաբերող հրահանգներին (օրինակ՝ աշխատանքի անվտանգություն, մնացուկների օգտահանության կանոններ և այլն): 1. Համապատասխանության հավաստագիր 2. Կիրառման բնագավառներ 3. Անվտանգության ընդհանուր ցուցումներ 4. Անվտանգության հատուկ ցուցումներ
Lehekülg: 3
ՀԱՅԵՐԵՆ hy 63 Հավաքեք մնացուկները աշխատանքի կամ դետալի մշակման վայրում, մի թափեք դրանք նման թափոնների համար չնախատեսված վայրերում՝ վնասելով շրջակա միջավայրը: Հատուկ աշխատանքների համար օգտագործեք համապատասխան լրացուցիչ պարագաներ: Դրա շնորհիվ ավելի քիչ քանակությամբ մասնիկներ կգոյանան: Օգաագործեք համապատասխան փոշեհավաք, փոշու հեռացման հարմարանք: Նվազեցրեք փոշոտվածության աստիճանը կատարելով հետևյալ ցուցումները՝ - մի պահեք արտադրվող փոշու, մասնիկների հոսքը ձեր կամ ձեր մոտակայքում գտնվող անձանց վրա, նաև մի ուղղեք օդի հոսանքը հավաքված փոշու կամ մասնիկների վրա, - օգտագործեք համապատասխան փոշեհավաք հարմարանք և/ կամ օդի զտիչ, - աշխատավայրը օդափոխել և անընդհատ մաքրել՝ օգտագործելով փոշեկուլ: Ավլելը կամ փչելը հակառակը, փոշին բարձրացնում է: - Փոշեկուլով մաքրեք և լվացեք նաև պաշտպանիչ հագուստը: Չմաքրել հագուստը փչելով, խփելով կամ խոզանակելով: Տես էջ 2: 1 Չգիչ լծակ՝ սղոցի շեղբը ամրացնելու համար 2 Սղոցի շեղբի հենահոլովակ 3 Սղոցաշեղբ (մեկ հենակով պոչամատով (T-ձև պոչամատ))* 4 Կարգավորիչ պտուտակ՝ սղոցի թաթը կարգավորելու համար 5 Նրբասղոցի հենաթաթ 6 Կարգավորիչ լծակ ճոճանակավոր քայլի համար 7 Տաշեղից պաշտպանող սալիկ * 8 Սղոցաշեղբի սեղմման/ձգման հարմարանք 9 Պաշտպանիչ ճարմանդ, կանխում է շեղբին հանկարծակի դիպչելը 10 Պաշտպանիչ ապակի/կափարիչ 11 Հարվածների արագությունը կարգավորող անիվ 12 Անջատիչ/փոխարկիչ 13 Կոճակ-սևեռակիչ երկարատև ռեժիմը միացնելու համար 14 Բռնակ 15 Օդաքաշ հարմարանք 16 Պատյան դարձակների համար 17 Վեցանիստ դարձակ 18 Կոթ սղոցման անկյունը կարգավորելու համար * կախված է սարքի տեսակից / ներառված չէ առաքման լրակազմի մեջ Գործարկումից առաջ համոզվեք, որ սարքի մոդելի թիթեի վրա նշված ցանցային լարման և հաճախականության արժեքները համապատասխանում են Ձեր հոսանքի ցանցին: Միշտ միացրեք ապահովիչ անջատիչ սարք (RCD) առավելագույնը 30 միլիամպեր հոսանքի տակ: Մի միացրեք գործիքը առանց սղոցաշեղբի: Նախքան գործիքի վրա կարգավորումներ անելը, շեղբ փոխելը, սպասարկման կամ մաքրման աշխատանքներ կատարելը, հանեք էլեկտրասնուցման լարի խրոցակը վարդակից: 6.1 Տաշեղից պաշտպանող սալիկի տեղադրում Սղոցի սուր շեղբով կտրվածք ստանալու վտանգ: Տաշեղից պաշտպանող սալիկը տեղադրելիս (7) սղոցաշեղբը պետք է հանած լինի: Գործիքը պտտեք այնպես, որպեսզի հենաթաթը դեպի վերև նայի: Տաշեղից պաշտպանող սալիկը տեղադրել առջևից, ուշադրություն դարձնել 2 գործոնների վրա: • Սալիկի հարթ երեսը դեպի դուրս դիրքով է: • Փորակը հակառակ ուղղությամբ է (սնուցման մալուխի ուղղությամբ): Եթե աշխատում եք պաշտպանիչ վահանով, ապա տեղադրեք տաշեղից պաշտպանիչ սալիկը վահանի մեջ 6.2 Սղոցաշեղբի տեղադրում Սղոցի սուր շեղբով կտրվածք ստանալու վտանգ: Նրբասղոցի շեղբը սղոցելուց հետո կարող է ուժեղ տաքանալ: Կրե՛ք պաշտպանիչ ձեռնոց: Օգտագործեք մշակվող նյութի համար համապատասխանող սղոցաշեղբ: - Պաշտպանիչ կափարիչը (10) անհրաժեշտության դեպքում բարձրացնել վերև: - Սեղմիջ լծակը (1) բարձրացրեք մինչև վերջ և պահեք այն այդ դիրքում: - Սայրը/Սղոցաշեղբը (3) տեղադրեք այնքան խորը, ինչան տեղ լինի: Ուշադրություն դարձրեք, որ ատամները դեպի դուրս դիրքով լինեն, իսկ սայրը պետք է լավ նստի շեղբի հենաանվի (2) ակոսի մեջ: - Սեղմիջ լծակը (1) իջեցնել: (Այն ավտոմատ կվերադառնա իր սկզբնական դիրքի: Սղոցաշեղբը/սայրը հիմա ամուր ձգված է): 6.3 Սղոցում տաշեղի/փոշու հեռացման հարմարանքով - Փոշեհեռացման կարճախողովակին (15) միացրեք համապատասխանող փոշեհեռացման սարք: - Օպտիմալ փոշեհեռացումն ապահովելու համար պաշտպանիչ ապակին (10) ներքև քաշեք: 6.4 Սղոցում առանց տաշեղի/փոշու հեռացման հարմարանքի - Աշխատելիս պաշտպանիչ ապակին (10) բարձրացրեք վերև: 6.5 Շեղ կտրվածքներ Պաշտպանիչ ապակին (10) բարձրացրեք վերև: Հանեք տաշեղից պաշտպանող սալիկը (7) և ասպիրացիայի ճկափողը: Այդ մասերը չի կարելի օգտագործել շեղ կտրվածքներ կատարելիս: - Հանել պտուտակը (4) . - Հենաթաթը (5) շրջեք: - Սահմանված անկյունը կարելի է տեսնել հենաթաթի ձողի (18) վրա: Այլ անկյունները կարգավորվում են անկյունաչափի օգնությամբ: - Կարգավորիչ պտուտակը (4) նորից ձգե՛ք: 6.6 Սղոցոմ պատերի մոտակայքում Հանե՛ք պաշտպանիչ ապակին (10), տաշեղից պաշտպանող սալիկը (7) և շրջանաձև և զուգահեռ ուղղորդիչը: Այդ մասերը չի կարելի օգտագործել, երբ սղոցման աշխատանքները իրականացվում են պատերի մոտակայքում: - Թուլացրեք պտուտակը (4) այնքան, որպեսզի հենաթաթը (5) հնարավոր լինի մի փոքր բարձրացնել: - Հենաթաթը (5) մի փոքր բարձրացնել և հետ քաշել մինչև վերջ: - Կարգավորիչ պտուտակը (4) նորից ձգե՛ք: 5. Ընդհանուր նկարագրություն 6. Գործարկում
Lehekülg: 4
ՀԱՅԵՐԵՆ hy 64 7.1 Ճոճանակավոր քայլի կարգավորում Ճոճանակավոր քայլը կարգավորվում է կարգավորիչ լծակի (6) օգնությամբ: Դիրք «0» = Ճաճանակավոր քայլը անջատած է . . . Դիրք «III» = առավելագույն ճոճանակավոր քայլ Կորգավորվող արժեքների վերաբերյալ խորհուրդները տես Էջ 3: Օպտիմալ կարգաբերումը լավագույնս որոշվում է փորձեր կատարելով: 7.2 Քայլերի առավելագույն քանակի կարգաբերում Քայլերի առավելագույն քանակը կարգաբերվում է կարգավորիչ թափանվի (11) օգնությամբ: Կարգաբերումը հնարավոր է նաև աշխատող գործիքի վրա: Կորգավորվող արժեքների վերաբերյալ խորհուրդները տես Էջ 3: Օպտիմալ կարգաբերումը լավագույնս որոշվում է փորձեր կատարելով: 7.3 Միացում /Անջատում, Տևական միացման ռեժիմ ՄիացումՓոխարկիչը (12) սեղմած պահել: ԱնջատումՓոխարկիչը (12) թողնել: Տևական ռեժիմՏևական աշխատանքային ռեժիմը ակտիվացնելու համար փոխարկիչի սեղմած կոճակը (12) ֆիքսեք սևեռակիչ (13) կոճակի օգնությամբ: Տևական ռեժիմը անջատվում է փոխարկիչի կոճակի (12) կրկին սեղմումով: Տեևական աշխատանքային առեժիմով աշխաատող գործիքը շարունակում է աշխատել, նույնիսկ եթե դուրս է սահում ձեռքից: Դրա համար խորհուրդ է տրվում գործիքը միշտ երկու ձեռքերով բռնել նախատեսված բռնակից, կայուն դիրք ընդունել և ուշադիր աշխատել: Գործիքը անհրաժեշտ է պարբերաբար մաքրել: Մաքրման ժամանակ պարտադիր փոշեկուլով մաքրեք շարժիչի օդանցքերը: Պարբերաբար և հիմնովին փչամաքրեք սղոցաշեղբի սեղմիչ հարմարանքը: Անհրաժեշտոթյան դեպքում նաև մաքրեք սայրի հենանվի (2) ետնամասում օդանցքերը: Ժամանակ առ ժամանակ քսայուղ կաթացրեք սայրի հենանվի (2) վրա: Ներսղոցում Բարակ փափուկ նյութերի հետ աշխատելիս կարելի է ներսղոցել սայրով դետալի մեջ առանց նախապես անցքը ծակելու: Օգտագործել միայն կարճ շեղբեր: Միայն 0° անկյան դեպքում: Տե՛ս նկարը Էջ 2-ում: Կարգավորիչ լծակը (6) բերե՛ք «0» դիրքի (Ճոճանակավոր քայլը անջատած է): Տեղադրեք նրբասղոցը առջևի եզրով (5) մշակվող դետալի վրա: Միացրած նրբասղոցը պինդ պահել և դանդաղ շարժել դեպի ներքև: Ներսղոցումից հետո կարելի է միացնել ճոճանակավոր քայլը: Հաստ նյութերի դեպքում սկզբից անհրաժեշտ է դետալի մեջ անցք հորատել, որի մեջ տեղադրվելու է շեղբը: Օգտագործեք միայն օրիգինալ Metabo պարագաներ: Օգտագործեք միայն այս ուղեցույցում նշված պահանջներին և չափանիշներին համապատասխանող պարագաներ: Պարագաները ճիշտ և անվտանգ եղանակով ամրացնել սարքին: Եթե սեղմիչ բռնակի հետ է շահագործվում սարքը, ապա պինդ ամրացրեք սարքը: Եթե սարքը անկառավարելի է դառնում, առաջանում է վնասվածքներ ստանալու վտանգ: Տես էջ 4: A Շրջանաձև և զուգահեռ ուղղորդիչ B Պաշտպանիչ վահան (պաշտպանում է նուրբ նյութերը խազերից) 10.1 Շրջանաձև և զուգահեռ ուղղորդիչի տեղադրում Շրջանների (Ø 100 - 360 մմ) և եզրին զուգահեռ կտրվածքների (առավ. 210 մմ) սղոցման համար: Շրջանաձև ուղղորդիչի տեղադրում (տե՛ս Նկար I) - Շրջանաձև և զուգահեռ ուղղորդիչի ձողը կողքից տեղադրե՛ք հենաթաթի մեջ (կենտրոնացման ծայրի (c) դիրքը դեպի վերև է): - Սահմանել շառավիղը (d): - Կարգավորիչ պտուտակը (b) ձգե՛լ: Զուգահեռ ուղղորդիչի տեղադրում (տես նկար II) - Շրջանաձև և զուգահեռ ուղղորդիչի ձողը կողքից տեղադրե՛ք հենաթաթի մեջ (Կենտրոնացման ծայրի (c) դիրքը դեպի վերև է): - Սահմանե՛ք եզրի նահանջը: - Կարգավորիչ պտուտակը (b) ձգե՛լ: Սղոցաշեղբի առանցքից շեղոմը նվազագույնի հասցնելու համար, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հատուկ հաստ շեղբեր. 6.23694, 6.23679, 6.23685 Լրացուցիչ պարագաների ամբողջական ծրագրին ծանոթանալու համար այցելեք www.metabo.com կամ օգտվեք կատալոգից: Էլեկտրական գործիքների վերանորոգումը կարող է իրականացվել միայն համապատասխան բնագավառում պրոֆեսիոնալ մասնագետի կողմից: Վնասված էլեկտրական կաբելը կարելի է փոխարինել միայն Metabo օրիգինալ հատուկ նախատեսված կաբելով, այն կարելի է ձեռք բերել Metabo սպասարկման կետերից: Metabo էլեկտրական գործիքների վերանորոգման անհրաժեշտության դեպքում դիմեք Ձեր Metabo ներկայացուցչին: Հասցեները կգտնեք www.metabo.com կայքի վրա: Փախարինող մասերի ցանկը կարող եք ներբեռնել www.metabo.com կայքից: Կատարեք օգտագործած էլ. գործիքների, փաթեթավորումների և պարագաների վերացման և վերամշակման վերաբերյալ գործող պետական հրահանգները: 7. Կիրառում 8. Մաքրում, սպասարկում 9. Օգտակար խորհուրդներ 10. Պարագաներ 11. Վերանորոգում 12. Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն
Lehekülg: 5
ՀԱՅԵՐԵՆ hy 65 Միայն ԵՄ երկրների համար. էլեկտրական գործիքները երբեք չթափել կենցաղային աղբի հետ միասին: Եվրոպական՝ էլեկտրական և էլեկտրոնային հին սարքավորումների վերաբերյալ 2012/19/ հրահանգի և ազգային համապատասխան օրենքի համաձայն, էլեկտրական գործիքները պետք է առանձին հավաքվեն և ենթարկվեն էկոլոգիապես անվտանգ վերամշակման: Պարզաբանումներ Էջ 3-ի վրա տրված տվյալների վերաբերյալ: Ենթակա է փոփոխման տեխնիկական բարելավման նպատակով: M =Պտտող մոմենտ T1 =Նյութի առավելագույն հաստություն փայտի համար T2 =Նյութի առավելագույն հաստություն գունավոր մետաղի համար T3 =Նյութի առավելագույն հաստություն թերթապողպատի համար n0 =Քայլերի քանակը պարապ ընթացքի ժամանակ P1 =Անվանական վերցվող հզորություն P2 =Տրվող հզորություն m =Քաշ առանց սնուցման լարի Չափելի միավորներ ըստ EN 62841 նորմի: Գործիք պաշտպանության II դասի ~ Փոփոխական հոսանք Նշված տեխնիկական տվյալները ունեն թույլատրելի շեղումներ (համապատասխան գործող ստանդարտների): Արտանետումների արժեքներ Նշված արժեքների օգնությամբ հնարավոր է ստանալ և համեմատել այս գործիքով և այլ գործիքներով աշխատանքից բխող արտանետումների քանակները: Ըստ կիրառման պայմանների, գործիքի վիճակի և կիրառվող պարագաների՝ փոփոխվում, մեծանում կամ նվազում է փաստացի արտանետումների քանակը: Հաշվարկի ժամանակ հաշվի առեք ընդմիջումները և ցածր բեռնածության աշխատանքային փուլերը: Մոտավոր արժեքներ ստանալուց հետո օգտագործողի համար ձեռնարկեք համապատասխան պաշտպանիչ միջոցներ նաև կազմակերպչական միջոցներ: Տատանումների ընդհանուր արժեքը (երեք ուղղությունների վեկտորային գումար)՝ համաձայն EN 62841 նորմի. ah,CM =թրթռումների արժեք (Մետաղաթերթի սղոցում) ah,CW =թրթռումների արժեք (փայտի սղոցում) Kh,... = Անկայունություն (Տատանումներ) Աղմուկի՝ A-դասի տիպիկ մակարդակ: LpA =Ակուստիկ ճնշման մակարդակ LWA =Աղմուկի հզորության մակարդակ KpA, KWA=Տատանում Պարտադիր կրել պաշտպանիչ ականջակալ: EAC-Տեքստ Տեղեկություն գնորդի համար. Համապատասխանության հավաստագիր № ЕАЭС N RU С- DE.ГБ09.В.00165/20, գործում է սկսած 23.03.2020 մինչև 22.03.2025 թթ., տրվել է «Նեզավիսիմայա Էքսպերտիզա» ՍՊԸ՝ արտադրանքի հավաստագրման մարմնի կողմից, հասցե (իրավաբանական և գործունեության)՝ 115280, Ռուսաստան, քաղաք Մոսկվա, փողոց Լենինսկայա Սլոբոդա, շենք 19, 2-րդ հարկ, սենյակներ՝ 21ш8, 21ш9, 21ш10, 21ш11: Հեռախոս՝ +7 (495) 722-61-68; Էլ. փոստի հասցե՝ info@n-exp.ru, Հավաստագրման վկայագիր № РОСС RU.0001.11ГБ09 առ 09.09.2014 թ.: Համապատասխանության հայտարարագիր № ЕАЭС N RU Д-DE.ГБ09.В.00361/20, գործում է սկսած 06.03.2020 մինչև 26.02.2025 թթ., գրանցվել է «Նեզավիսիմայա Էքսպերտիզա» ՍՊԸ՝ արտադրանքի հավաստագրման մարմնի կողմից, հասցե (իրավաբանական և գործունեության)՝ 115280, Ռուսաստան, քաղաք Մոսկվա, փողոց Լենինսկայա Սլոբոդա, շենք 19, 2-րդ հարկ, սենյակներ՝ 21ш8, 21ш9, 21ш10, 21ш11: Հեռախոս՝ +7 (495) 722-61-68; Էլ. փոստի հասցե՝ info@n-exp.ru: Հավաստագրման վկայագիր № РОСС RU.0001.11ГБ09 առ 09.09.2014 թ.: Արտադրման երկիր՝ Չինաստան Արտադրող՝ "Metabowerke GmbH", Մետաբոալեյե 1, D- 72622 Նյուրտինգեն, Գերմանիա Ներմուծող Ռուսաստանում՝ "Մետաբո Եվրասիա" ՍՊԸ Ռուսաստան, 127273, Մոսկվա Փ. Բերյոզովայա ալեա, տուն 5 a, շին.-ն 7, գրասենյակ 106 հեռ.՝ +7 495 980 78 41 Արտադրման ամսաթիվը ծածկագրած է գործիքի վահանակի վրա աա/թթթթ ձևաչափով: Գործիքի ծառայության ժամկետը 7 տարի է: Խորհուրդ չի տրվում առանց նախնական ստուգման օգտագործել գործիքը արտադրման ամսաթվից սկսած 5 տարի շարունակ պահուստավորելուց հետո: 13. Տեխնիկական բնութագիր
Lehekülg: 6
EESTI KEEL et 84 Algupärane kasutusjuhend Käesolevaga deklareerime ainuisikuliselt vastutades, et need tüübi ja seerianumbri *1) alusel tuvastatavad tikksaed vastavad kõikide direktiivide *2) ja standardite *3) asjakohastele sätetele. Tehnilised dokumendid *4) - vt lk 3. Seade sobib mitteraudmetallide ja lehtterase, puidu ja puidutaoliste materjalide, plastide jms saagimiseks. Igasugune muu kasutusviis on lubamatu. Väärast kasutusest tingitud kahjude eest vastutab ainult kasutaja. Järgida tuleb üldtunnustatud tööohutuseeskirju ja kaasasolevaid ohutusjuhiseid. Pöörake tähelepanu selle sümboliga tähistatud tekstikohtadele iseenda oma elektritööriista kaitseks! HOIATUS – Lugege vigastusohu vähendamiseks kasutusjuhendit. HOIATUS! Lugege kõiki ohutusnõudeid, juhiseid, illustratsioone ja tehnilisi andmeid, mis on elektrilisele tööriistale kaasa pandud. Alljärgnevate juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused. Säilitage kõiki ohutusjuhiseid ja suuniseid tulevaseks kasutuseks. Andke oma elektriline tööriist edasi vaid koos nende dokumentidega. Hoidke seadet isoleeritud käepidemetest tööde puhul, mille käigus kasutatav tööriist võib tabada peidetud elektrijuhtmeid või oma toitekaablit. Kokkupuude pingetjuhtiva juhtmega võib ka seadme metallosi pingestada ning põhjustada elektrilöögi. Veenduge, et kohas, kus töid teostatakse, ei asu elektri-, vee- ega gaasijuhtmeid (nt metallidetektori abil). Toorik peab töötlemise ajal olema tugevalt kinnitatud ja libisemise vastu nt kinnitusseadise abil fikseeritud. Ärge püüdke saagida väga väikesi toorikuid. Tugiplaat peab saagimise ajal asetsema kindlalt toorikul. Kui katkestate töötamise, siis lülitage saag välja ja hoidke seda saetavas materjalis rahulikult paigal, kuni saetera on seiskunud. Ärge kunagi püüdke veel liikuvat saetera lõikepilust välja tõmmata, sest vastasel juhul võib tekkida tagasilöök. Ärge lülitage seadet enne sisse, kuni saetera puudutab toorikut. Enne lõike tegemist laske saeteral eelnevalt saavutada täielik lõikekiirus. Kui soovite toorikus oleva sae taaskäivitada, tsentreerige saetera saepilus ja kontrollige, ega saehambad pole toorikus kinni. Kui saetera kiilub kinni, võib see sae taaskäivitamisel põhjustada tagasilöögi. Ärge puudutage kätega saepiirkonda ega saetera. Ärge hoidke kinni toorikust. Eemaldage pinde ja muud prahti vaid seisva masina korral. Eemaldage enne igasugust seadistuse, ümberseadmestamise või hoolduse läbiviimist pistik pistikupesast. Vigastusoht terava tikksaetera tõttu. Tikksaetera võib olla pärast saagimist kuum. Kandke kaitsekindaid. Tolmuga kokkupuute vähendamine: HOIATUS - Mõningad tolmud, mis tekivad liivapaberiga lihvimisel, saagimisel, lihvimisel, puurimisel ja muude tööde käigus, sisaldavad kemikaale, mille kohta on teada, et need põhjustavad vähki, sünnidefekte või muid reproduktiivseid kahjustusi. Nende kemikaalide mõned näited on: - plii seda sisaldavate värvide seest, - mineraalne tolm müürikivide, tsemendi ja muude müürides kasutatavate materjalide seest ja - arseen ja kroom keemiliselt töödeldud puidust. Sellest saastumisest tulenev oht teile sõltub nende tööde teostamise sagedusest. Nende kemikaalidega saastumise ohu alandamiseks: töötage hästi õhutatavas piirkonnas ja kandke töötamise ajal lubatud kaitsevarustust, nagu nt selliseid tolmumaske, mis on spetsiaalselt välja töötatud mikroskoopiliselt väikeste osakeste filtreerimiseks. See kehtib samuti muude materjalide tolmude kohta, nagu nt mõned puiduliigid (nagu tamme- või pöögitolm), metallid, asbest. Muud teadaolevad haigused on nt allergilised reaktsioonid, hingamisteede haigused. Ärge laske tolmul sattuda kehasse. Järgige vastava materjali, personali, rakendusviisi ja kasutuskoha kohta kehtivaid suuniseid ja riiklikke eeskirju (nt töökaitse eeskirju, jäätmekäitlust). Püüdke tekkivad osakesed tekkimiskohas kinni, vältige nende ladestumist ümbritsevas keskkonnas. Kasutage spetsiaalsete tööde jaoks sobilikke tarvikuid. Seeläbi satub vähem osakesi kontrollimatult keskkonda. Kasutage sobilikku tolmuärastussüsteemi. Vähendage tolmuga kokkupuudet järgnevatel viisidel: 1. Vastavusdeklaratsioon 2. Sihtotstarbeline kasutus 3. Üldised ohutusjuhised 4. Spetsiaalsed ohutusjuhised
Lehekülg: 7
EESTI KEEL et 85 - ärge suunake väljuvaid osakesi ning masina väljutusõhku enese või läheduses asuvate inimeste või ladestunud tolmu suunas, - kasutage tolmuimemissüsteemi ja/või õhupuhastit, - õhutage töökohta hästi ja hoidke tolmuimejaga puhtana. Pühkimine või puhumine keerutab tolmu üles. - Puhastage kaitseriietust tolmuimemise või pesemise teel. Ärge kasutage puhastamiseks puhurit, kloppimist ega harjamist. Vaata lk 2. 1 Pingutushoob saetera kinnitamiseks 2 Saetera tugirull 3 Saetera (ühe nukiga võlliga (T-võlliga))* 4 Alusplaadi reguleerimise kruvi 5 Alusplaat 6 Pendelliikumise seadehoob 7 Laastukaitseplaat * 8 Saetera pingutusseadis 9 Kaitsekaar saetera kogemata puudutamise eest kaitsmiseks 10 Kaitsekate 11 Seaderatas pöörlemissageduse reguleerimiseks 12 Surulüliti 13 Püsiva töörežiimi seadenupp 14 Käepide 15 Väljatõmbeotsak 16 Võtmehoidik 17 Kuuskantvõti 18 Pesa reguleeritud lõikenurga näidikuga * oleneb varustusest / ei kuulu tarnekomplekti Veenduge enne kasutuselevõtmist, kas tüübisildil näidatud võrgupinge ja -sagedus vastavad teie vooluvõrgu andmetele. Ühendage alati ette FI-kaitselüliti (RCD) rakendusvooluga max 30 mA. Ärge laske masinal töötada ilma saeterata. Eemaldage enne mis tahes seadistus-, ümberseadmestamis-, hooldus- või puhastustöö tegemist pistik pistikupesast. 6.1 Laastukaitseplaadi paigaldamine Vigastusoht terava tikksaetera tõttu. Laastukaitseplaadi (7) paigaldamiseks tuleb saetera eemaldada. Pöörake masin ümber nii, et alusplaat on pealpool. Lükake laastukaitseplaat eestpoolt sisse, järgides kaht alljärgnevat punkti: • Plaadi sile pool peab olema pealpool. • Pilu on pööratud allapoole (võrgukaabli suunas). Kui töötate paigaldatud kaitseplaadiga, siis sisestage kaitseplaat laastukaitseplaadi sisse. 6.2 Saetera kasutamine Vigastusoht terava tikksaetera tõttu. Tikksaetera võib olla pärast saagimist kuum. Kandke kaitsekindaid. Kasutage saetava materjaliga kokkusobivat saetera. - Vajaduse korral lükake kaitsekate (10) üles. - Pöörake pingutushoob (1) lõpuni ettepoole ja hoidke seda selles asendis. - Sisestage saetera (3) kuni piirikuni. Seejuures tuleb hoolitseda selle eest, et saehambad oleksid pööratud ettepoole ja paikneksid õigesti saetera tugirulli soones (2). - Vabastage pingutushoob (1). (Hoob pöördub automaatselt lähteasendisse tagasi. Saetera on nüüd pingutatud). 6.3 Tolmuväljatõmbega saagimine - Ühendage tolmuotsak (15) sobiva väljatõmbeseadmega. - Tolmueemalduse optimaalse jõudluse tagamiseks lükake kaitsekate (10) alla. 6.4 Ilma tolmuväljatõmbeta saagimine - Töötage ülespoole lükatud kaitsekattega (10). 6.5 Kaldlõiked Lükake kaitsekate (10) üles. Eemaldage laastukaitseplaat ja väljatõmbevoolik (7). Neid komponente ei saa kaldlõigete tegemisel kasutada. - Keerake kruvi (4) lahti. - Pöörake alusplaat (5) ümber. - Parajasti reguleeritud nurka saab vaadata alusplaadi soklilt (18). Teistsuguse nurga saab seada nurgamõõdiku abil. - Keerake kruvi (4) uuesti kinni. 6.6 Seina lähedal saagimine Eemaldage kaitsekate (10), laastukaitseplaat (7) ning ring- ja paralleeljuhik. Neid komponente ei saa seina lähedal saagimisel kasutada. - Keerake kruvi (4) lahti nii palju, et alusplaadi (5) saab veidi üles tõsta. - Tõstke alusplaat (5) veidi üles ja lükake tahapoole kuni piirikuni. - Keerake kruvi (4) uuesti kinni. 7.1 Pendelliikumise reguleerimine Reguleerige seadehoova (6) abil soovitud pendelliikumine. Asend „0“ = pendelliikumine on välja lülitatud . . . Asend „III“ = maksimaalne pendelliikumine Soovitatavaid seadeväärtusi vt leheküljel 3. Optimaalse seadistuse saavutate kõige paremini praktilise katsetamise teel. 5. Ülevaade 6. Kasutuselevõtmine 7. Kasutamine
Lehekülg: 8
EESTI KEEL et 86 7.2 Maksimaalse käigukiiruse reguleerimine Reguleerige maksimaalne käigukiirus seaderatta (11) abil. Reguleerida saab ka liikumise ajal. Soovitatavaid seadeväärtusi vt leheküljel 3. Optimaalse seadistuse saavutate kõige paremini praktilise katsetamise teel. 7.3 Sisse-/väljalülitamine, pidevrežiimis sisselülitus Sisse:vajutage surulülitit (12). Välja:vabastage surulüliti (12). Pidevrežiimis sisselülitus:pidevrežiimis sisselülitamiseks saab allavajutatud surulüliti (12) fikseerimisnupu abil (13) lukustada. Väljalülitamiseks vajutage surulülitit (12) uuesti. Püsikäituse korral töötab masin edasi, kui see käest lahti rebitakse. Hoidke sellepärast masinat alati mõlema käega selleks ettenähtud käepidemetest kinni, olge turvalises asendis ja töötage tähelepanelikult. Puhastage masinat regulaarselt. Seejuures puhastage mootori ventilatsioonipilu tolmuimejaga. Puhastage saetera pingutusseadist regulaarselt ja põhjalikult suruõhuga. Vajaduse korral puhastage saetera tugirulli (2) taga paiknevaid avasid. Aeg-ajalt tilgutage saetera tugirullile (2) tilk õli. Sissetorkamine Õhukeste ja pehmete toorikute puhul saab tikksaetera toorikusse sisse torgata ilma eelnevalt auku puurimata. Kasutage ainult lühikesi saeterasid. Ainult nurgaseade 0° korral. Vt joonist leheküljel 2. Seadke reguleerimishoob (6) asendisse „0“ (pendelliikumine on välja lülitatud). Asetage tikksaag koos alusplaadi (5) esiservaga toorikule. Hoidke liikuvat tikksaagi tugevasti kinni ja juhtige seda aeglaselt allapoole. Kui saetera on toorikusse sisenenud, võib pendelliikumise juurde lülitada. Paksude toorikute puhul tuleb saetera sisestamiseks esmalt puurida auk. Kasutage ainult Metabo originaaltarvikuid. Kasutage ainult tarvikuid, mis täidavad selles kasutusjuhendis ära toodud nõuetele ja spetsifikatsioonidele. Kinnitage tarvikud turvaliselt. Kui masinat käitatakse rakise sees: kinnitage masin turvaliselt. Kontrolli kaotus võib põhjustada vigastusi. Vaata lk 4. A Ring- ja paralleeljuhik B Kaitseplaat (väldib tooriku tundlikke pindade kriimustamist). 10.1 Ring- ja paralleeljuhiku paigaldamine Ringide (Ø 100-360 mm) saagimiseks ja servaga paralleelseteks lõigeteks (max 210 mm). Ringjuhiku paigaldamine (vt joon. I) - Lükake ring- ja paralleeljuhiku varras alusplaadi sisse (tsentreerimisteravik (c) on pööratud allapoole). - Reguleerige välja soovitud raadius (d). - Keerake kruvi (b) kinni. Paralleeljuhiku paigaldamine (vt joon. II) - Lükake ring- ja paralleeljuhiku varras küljelt alusplaadi sisse (tsentreerimisteravik (c) on pööratud ülespoole). - Mõõtme (e) reguleerimine - Keerake kruvi (b) kinni. Saetera paigast ära nihkumise minimeerimiseks on soovitatav kasutada eriti paksusid saeterasid: 6.23694, 6.23679, 6.23685 Tarvikute täisprogrammi leiate aadressil www.metabo.com või kataloogist. Elektritööriistu tohivad teostada vaid kvalifitseeritud elektrikud! Defektse toitekaabli võib asendada ainult Metabo spetsiaalse originaalkaabliga, mis on saadaval Metabo teeninduse kaudu. Remonti vajavate Metabo elektritööriistadega pöörduge palun oma Metabo esindusse. Aadressid leiate lehelt www.metabo.com. Varuosade nimekirja saate alla laadida lehelt www.metabo.com. Järgige riiklikke eeskirju vanade masinate, pakendite ja tarvikute keskkonnasäästlikuks kasutusest kõrvaldamiseks ja ümbertöötlemiseks. Ainult EÜ-riikide puhul: ärge visake elektritööriistu ära koos olmeprügiga! Vastavalt Euroopa direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning siseriiklikesse õigusaktidesse ülevõtmise kohta tuleb kasutatud elektritööriistad koguda eraldi kokku ja võtta ringlusse keskkonnasõbralikul viisil. Selgitusi andmete kohta leiate leheküljelt 3. Säilitame õiguse teostada muudatusi tehnilise progressi hüvanguks. M =pöördemoment T1 =puitmaterjali maksimaalne paksus T2 =mitteraudmetalli maksimaalne paksus T3 =teraspleki maksimaalne paksus n0 =käigukiirus tühikäigul P1 =nimisisendvõimsus 8. Puhastamine, hooldus 9. Nõuanded 10. Tarvikud 11. Remont 12. Keskkonnakaitse 13. Tehnilised andmed
Lehekülg: 9
EESTI KEEL et 87 P2 =väljundvõimsus m =kaal ilma toitejuhtmeta Mõõtmistulemused tuletatud vastavalt standardile EN 62841. Masin kaitseklassiga II ~ Vahelduvvool Ära toodud tehnilised andmed alluvad tolerantsidele (vastavalt kehtivatele standarditele). Emissiooniväärtused Need väärtused võimaldavad elektritööriista emissioonide hindamist ja erinevate elektritööriistade võrdlemist. Olenevalt kasutustingimustest, elektritööriista(de) seisukorrast võib tegelik koormus olla suurem või väiksem. Arvestage hindamisel tööpause ja väikese koormusega faase. Määrake vastavalt kohaldatud hinnanguliste väärtuste põhjal kindlaks kasutaja kaitsemeetmed, nt organisatoorsed meetmed. Vibratsioonide koguväärtus (kolme suuna vektorsumma) kindlaks määratud vastavalt direktiivile EN 62841: ah,CM =vibratsiooniheitme väärtus (metallpleki saagimine) ah,CW =vibratsiooniheitme väärtus (puidu saagimine) Kh,... = määramatus (vibratsioon) Tüüpilised A-filtriga korrigeeritud helitasemed: LpA =helirõhutase LWA =helivõimsuse tase KpA, KWA= määramatus Kandke kuulmiskaitsevahendit!

Küsimus ja vastused

Teil on küsimus kaubamärgi Metabo mudeli STEB 65 Quick kohta, aga te ei leia kasutusjuhendist vastust? Võib-olla oskavad veebisaidi ManualsCat.com kasutajad teie küsimusele vastata. Kui täidate alloleva vormi, kuvatakse teie küsimus kaubamärgi Metabo mudeli STEB 65 Quick juhendi all. Kirjeldage kindlasti oma probleemi kaubamärgi Metabo mudeliga STEB 65 Quick võimalikult täpselt. Mida täpsem teie küsimus on, seda suurem on võimalus kiiresti teiselt kasutajalt vastust saada. Kui keegi on teie küsimusele reageerinud, saadetakse teile automaatselt e-kiri.

Esitage küsimus kaubamärgi Metabo mudeli STEB 65 Quick kohta

Nimi
E-post
Reaktsioon

Vaadake allpool asuvat kaubamärgi Metabo mudeli STEB 65 Quick juhendit. Kõiki veebisaidi ManualsCat.com juhendeid saab vaadata täiesti tasuta. Te saate nupu „Vali keel” abil valida keele, milles soovitud juhend kuvatakse.

  • Kaubamärk: Metabo
  • Toode: Saed
  • Mudel/nimi: STEB 65 Quick
  • Failitüüp: PDF
  • Saadaolevad keeled: Hollandi, Inglise, Saksa Keel, Prantsuse Keel, Hispaania, Itaalia Keel, Rootsi Keel, Portugali Keel, Taani-, Poola, Vene Keel, Norra Keel, Soome Keel, Kreeka Keel, Ungari Keel, Horvaatia, Albaania, Makedoonia, Rumeenia, Vietnami Keel, Tšehhi, Ukraina, Araabia, Läti, Leedu Keel, Eesti Keel, Armeenia, Kasah, Sloveeni, Türgi Keel, Slovakkia, Bulgaaria Keel, Hiina