43PFS5505 manual
Philips 43PFS5505manual

User manual for the Philips 43PFS5505 in English. This PDF manual has 66 pages.

PDF 66 1.1mb

View a manual of the Philips 43PFS5505 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

MANUALSCAT | EN

Question & answers

Have a question about the Philips 43PFS5505 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Philips 43PFS5505. Please make sure that you describe your difficulty with the Philips 43PFS5505 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.

Ask a question about the Philips 43PFS5505

Page: 1
Register your product and get support at 5000 series www.philips.com/TVsupport Lámhleabhar 24PFS5505 24PFS5525 24PFS5535 24PFS5605 24PFT5505 24PFT5525 32PFS5605 32PHS5505 32PHS5525 32PHT5505 32PHT5525 43PFS5505 43PFS5525 43PFT5505 43PFT5525
Page: 2
Ábhar 1 Faigh Tacaíocht 3 1.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís 3 1.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora 3 1.3 Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora 3 1.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú 3 2 Bogearaí 5 2.1 Nuashonrú Bogearraí 5 2.2 Leagan Bogearraí 5 3 Mear-Treoir 6 3.1 Cianrialtán 6 3.2 Braiteoir IR 7 3.3 Luamhán stiúrtha - Rialú Áitiúil (má tá fáil air) 8 4 Suiteáil 9 4.1 Léigh Sábháilteacht 9 4.2 Lonnú Teilifíse 9 4.3 Cas air an teilifís 11 5 Naisc 13 5.1 Treoir maidir le nascacht 13 5.2 Aeróg (don tsraith teilifíse 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) 13 5.3 Aeróg (sraith teilifíse 5505, 5525, 5535) 13 5.4 Satailít (má tá fáil air) 13 5.5 Gléas Físe 14 5.6 Gléas Fuaime 17 5.7 Ríomhaire 19 5.8 CAM le Cárta Cliste - CI+ 20 5.9 Gléas USB 21 5.10 Líonra Sreangaithe - Freeview (Is do mhúnlaí na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra) 22 6 Athraigh Foinse 24 6.1 Liosta Foinse 24 6.2 Athainmnigh Gléas 24 7 Cainéil 25 7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil 25 7.2 Suiteáil Cainéal 25 7.3 Liosta Cainéal 31 7.4 Roghnaigh Scagaire Cainéal 32 7.5 Cainéil Cheanáin 32 8 Eolaire Teilifíse 34 8.1 A bhfuil de dhíth ort 34 8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid 34 9 Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos (Níl feidhm aige do mhúnlaí na Tuirce) 36 9.1 A bhfuil de dhíth ort 36 9.2 Taifeadadh 36 9.3 Cuir teilifís ar sos 37 10 Meáin 39 10.1 Ó Nasc USB 39 10.2 Grianghraif 39 10.3 Físeáin 39 10.4 Ceol 40 11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse 41 11.1 Forbhreathnú ar an Roghchlár Baile 41 11.2 Roghchlár Áirgí 41 11.3 Mearsocruithe agus Gach Socrú 41 11.4 Gach Socrú 41 12 Comhshaol 48 12.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa 48 12.2 Comhad Táirge 48 12.3 Deireadh Úsáide 49 13 Sonraíochtaí 50 13.1 Cumhacht 50 13.2 Glacacht 50 13.3 Taifeach Taispeána 50 13.4 Taifeach taispeána: 51 13.5 Fuaim 51 13.6 Ilmheáin 51 13.7 Nascacht 51 14 Fadhbanna 54 14.1 Leideanna 54 14.2 Cas As 54 14.3 Cianrialtán 54 14.4 Cainéil 55 14.5 Pictiúr 55 14.6 Fuaim 55 14.7 HDMI 55 14.8 USB 56 15 Sábháilteacht agus Cúram 57 15.1 Sábháilteacht 57 15.2 Cúram Scáileáin 58 15.3 Téarmaí Úsáide 58 16 Cóipchearta 60 16.1 HDMI 60 16.2 Dolby Audio 60 16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™ 60 16.4 Trádmharcanna Eile 60 17 Foinse Oscailte 61 17.1 Bogearraí Foinse Oscailte 61 17.2 Ceadúnas Foinse Oscailte 61 Innéacs 64 2
Page: 3
1 Faigh Tacaíocht 1.1 Aithin agus Cláraigh do theilifís Aithin do theilifís - múnla agus sraithuimhir an táirge teilifíse D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse. Cláraigh do theilifís Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascainí eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua. Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport 1.2 Cabhair teilifíse agus Treoir Úsáideora Brúigh  Socruithe > Cabhair Is féidir leat na bogearraí a nuashonrú go héasca sa roghchlár Cabhair, mar aon leis an teilifís a athshocrú go dtí na réamhshocruithe, agus an treoir úsáideora a léamh. - Nuashonraigh bogearraí: Seiceáil na nuashonruithe bogearraí atá ar fáil. - Treoir úsáideora: Léigh an treoir úsáideorafor le haghaidh faisnéise faoin teilifís. - Fabhtcheartú: Aimsigh réiteach do cheisteanna a chuirtear go minic. - Réamhshocruithe: Athshocraigh gach socrú go dtí na réamhshocruithe. - Athshuiteáil teilifís: Athshuiteáil agus déan an tsuiteáil teilifíse arís. - Eolas teagmhála: Taispeáin an uimhir theileafóin nó suíomh gréasáin do do thír nó do réigiún. 1.3 Cabhair Ar Líne agus Treoir Úsáideora Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach. Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport. Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire. Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)... Téigh go dtí http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com /portal/en/ModelSelect Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire. Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport 1.4 Cúram Custaiméirí / Athdheisiú Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Déanfaidh ár n-innealltóirí seirbhíse athdheisiú, más gá. Aimsigh an uimhir teileafóin ar an doiciméadúchán priontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/TVsupport agus roghnaigh do thír má gá. Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe 3
Page: 4
2 Bogearaí 2.1 Nuashonrú Bogearraí Déan cuardach do Nuashonruithe  (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe. Teastaíonn ríomhaire agus gléas cuimhne USB uait chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid gléas cuimhne USB a bhfuil 256MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as. 1. Cuir tús leis an nuashonrú ar an teilifís -  (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe. 2. Aithin an teilifís - Cuir an maide chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís. Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK. Scríobhtar comhad aitheantais ar an gnléas cuimhne USB. 3. Íoslódáil bogearraí na teilifíse - Cuir an maide chuimhne USB isteach i do ríomhaire. - Ar an ngléas cuimhne USB, aimsigh an comhad update.htm agus cliceáil faoi dhó air. - Cliceáil ar Seol ID. - Roghnaigh do réigiún - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip. I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil agus cóipeáil an comhad autorun.upg go dtí an gléas cuimhne USB. 4. Nuashonraigh bogearraí na teilifíse -Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Casann an teilfís í féin as ar feadh 10 soicind agus ansin casann sí air arís. Fan le do thoil. Ná. . . . . - bain an gléas cuimhne USB amach ón teilifís Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an chumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh. Nuashonruithe Áitiúla Do mhiondíoltóirí agus sainúsáideoirí.…  (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Nuashonruithe áitiúla. Déan cuardach do nuashonruithe OAD (Íoslódáil tríd an aer) Déan scan chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tríd an aer.  (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Déan cuardach do nuashonruithe OAD. * Braitheann fáil ar nuashonruithe OAD ar an tír a bhfuil tú i do chónaí inti. 2.2 Leagan Bogearraí Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse…  (Baile) > Socruithe > Nuashonraigh bogearraí > Faisnéis bogearraí reatha 5
Page: 5
3 Mear-Treoir 3.1 Cianrialtán Cadhnraí agus Glanadh Cadhnraí a athsholáthar Mura bhfreagraíonn an teilifís do bhrú eochrach ar an gcianrialtán, d'fhéadfadh na ceallraí a bheith caite. Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar chúl an chianrialtáin. 1. Sleamhnaigh doras na gceallraí sa treo a léirítear ar an tsaighead. 2. Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra den chineál AAA-R03-1.5V. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart. 3. Cuir doras na gceallraí ar ais arís agus sleamhnaigh é go dtí go gcliceálann sé. - Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada. - Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide. Glanadh Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán. Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán. Forbhreathnú ar na hEochracha Barr 1.  Fuireachas / Air Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas. 2. Eochracha athsheanmna - Seinn , chun seinnt - Cuir ar sos , chun athsheinm a chur ar sos - Stop , chun athsheinm a stopadh - Atochrais , chun atochras - Mearchasadh , chun mearchasadh - Taifead , chun taifeadadh a thosú * Ní thacaíonn múnlaí na Tuirce le taifeadadh teilifíse ná le cur ar sos. 3.  TV GUIDE Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. 4.  FORMAT Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh. 5.  SETUP Chun an roghchlár Socruithe a oscailt. Barr (do mhúnlaí na Tuirce) 1.  Fuireachas / Air Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas. 2. Eochracha athsheanmna - Seinn , chun seinnt - Cuir ar sos , chun athsheinm a chur ar sos - Stop , chun athsheinm a stopadh - Atochrais , chun atochras - Mearchasadh , chun mearchasadh 3.  TV GUIDE Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh. 6
Page: 6
4.  Brabhsálaí meán Chun roghchlár an Bhrabhsálaí meán a oscailt nó a dhúnadh. 5.  FORMAT Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh. 6.  SETUP Chun an roghchlár Socruithe a oscailt. Lár 1.  HOME Chun an roghchlár Baile a oscailt nó a dhúnadh. 2.  SOURCES Chun an roghchlár Foinsí a oscailt nó a dhúnadh - liosta na ngléasanna nasctha. 3. Eochracha datha Leanann feidhm na gcnaipí na treoracha ar an scáileán. 4.  INFO Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh. 5.  BACK Chun athrú ar ais chuig an gcainéal deireanach a bhí roghnaithe agat. Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú. 6.  EXIT Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse. 7.  OPTIONS Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh. 8. Eochair OK Chun rogha nó socrú a dhearbhú. 9. Eochracha nascleanúna/saighde Chun bogadh suas, síos, ar chlé nó ar dheas. 10.  LIST Chun an liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh. Bun 1.  Balbhaigh Chun an fhuaim a bhalbú, nó chun í a chasadh air arís. 2.  Airde Fuaime Chun airde na fuaime a athrú. 3. Eochracha uimhreach Chun cainéal a roghnú go díreach. 4. SUBTITLE Chun fotheidil a chasadh air, as nó Uathoibríoch. 5.  Cainéal Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin i liosta na gcainéal. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. 6. TEXT Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh. 3.2 Braiteoir IR Tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de chianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.  Rabhadh Ná cuir aon rud os comhair braiteoir IR na teilifíse mar 7
Page: 7
4 Suiteáil 4.1 Léigh Sábháilteacht Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n- úsáideann tú an teilifís. Chun na treoracha a léamh, sa Treoir úsáideora, féach ar an gcaibidil Sábháilteacht agus cúram. 4.2 Lonnú Teilifíse Leideanna maidir le Láithriú - Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonrú go díreach ar an scáileán. - Socraigh an teilifís suas le 15 cm amach ón mballa. - Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin. Tabhair faoi deara: Coinnigh an teilifís amach ó fhoinsí as a dtagann dusta, cosúil le soirn. Moltar duit an dusta a ghlanadh go rialta ionas nach ngabhfaidh sé isteach sa teilifís. Seastán teilifíse Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í. Úsáid uimhir múnla na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don Treoir Mearthosaithe atá le híoslódáil. Gléasadh Balla Sraith teilifíse 4304, 4354 Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é). Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . . - 24PHx43x4 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Íosmhéid 10 mm, Uasmhéid 12 mm) Ullmhúchán Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA. Rabhadh Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as. Sraith teilifíse 4504, 4503 Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é). Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . . - 32PHx450x - VESA MIS-F 100, M6 (Íosmhéid 12 9
Page: 8
mm, Uasmhéid 16 mm) Ullmhúchán Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA. Rabhadh Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as. Sraith teilifíse 5304 Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é). Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . . - 22PFS5304 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Íosmhéid 8 mm, Uasmhéid 8 mm) Ullmhúchán Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA. Rabhadh Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as. Sraith teilifíse 5503 Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é). Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . . - 43PFx5503 - VESA MIS-F 200x100, M6 (Íosmhéid 9 mm, Uasmhéid 11 mm) Ullmhúchán Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA. Rabhadh Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as. Sraith teilifíse 5505, 5525, 5535 Tá do theilifís ullmhaithe freisin do bhrac atá comhlíontach le VESA chun í a ghléasadh ar an mballa (díoltar leis féin é). Úsáid an cód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat. . . - 24PFx55x5 - VESA MIS-F 75x75, M4 (Íosmhéid 8 mm, Uasmhéid 10 mm) - 32PHx55x5 - VESA MIS-F 100, M6 (Íosmhéid 12 mm, 10
Page: 9
Uasmhéid 16 mm) - 43PFx55x5 - VESA MIS-F 200x100, M6 (Íosmhéid 8 mm, Uasmhéid 10 mm) Ullmhúchán Cinntigh go dtéann na scriúnna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA. Tabhair faoi deara I gcás an mhúnla 24 orlach, cinntigh nach gcuirfidh an pillín nó an brac gléasta níos mó isteach ar an nascóir cumhachta. Rabhadh Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifís. Léigh na réamhchúraim shábháilteachta ar dtús freisin sula lonnóidh tú an teilifís. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon ghléasadh míchuí ná gléasadh ar bith a éiríoinn timpiste nó gortú as. 4.3 Cas air an teilifís Nasc Cábla Cumhachta - Cuir an cábla cumhachta isteach na nascóir POWER ar chúl na teilifíse. - Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach sa nascóir i gceart. - Cinntigh go bhfuil an pluga cumachta sa soicéad balla inrochtana i gcónaí. - Nuair a dhíphlugálann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ní an cábla. Do 32" nó níos airde Do 22"/24" Do 24PFS5535 D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada. 11
Page: 10
HDMI - DVI (sraith teilifíse 4304, 4354, 5304) Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI 2 le cuibheoir DVI go HDMI. Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid an nasc HDMI 2 agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse. Do 22"/24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte HDMI - DVI (sraith teilifíse 5505, 5525, 5535) Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI 2 le cuibheoir DVI go HDMI. Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid an nasc HDMI 2 agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse. Do 24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte Nasc HDMI CEC - EasyLink Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú leis an gcianrialtán. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. Cas air EasyLink  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air Tabhair faoi deara: - Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile. - Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink 16
Page: 11
Do 24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte Headphones (4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 series TV) Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin. Cluasáin (sraith teilifíse 5505, 5525, 5535) Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc  ar thaobh na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasán a athrú leo féin. Do 32" nó níos airde Do 24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. 18
Page: 12
** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte 5.7 Ríomhaire HDMI - DVI (sraith teilifíse 4304, 4354, 5304) Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI 2 le cuibheoir DVI go HDMI. Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid an nasc HDMI 2 agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse. Do 22"/24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte HDMI - DVI (sraith teilifíse 5505, 5525, 5535) Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc HDMI 2 le cuibheoir DVI go HDMI. Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid an nasc HDMI 2 agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse. Do 24" * Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte VGA (má tá fáil air) Úsáid cábla VGA mura bhfuil ar do ghléas ach nasc VGA. Úsáid an nasc VGA agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse. Do 22"/24" (sraith 4304, 4354,5304) Don 24” (sraith 5505, 5525, 5535) 19
Page: 13
* Is do mhúnlaí teilifíse na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra. ** Is don tsraith xxPxSxxxx amháin an port satailíte Socruithe idéalacha  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Ríomhaire Athraigh an socrú go Air don socrú pictiúir is fearr nuair atá do theilifís in úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta agat. * Níl fáil air ach amháin d’fhoinsí HDMI agus VGA. 5.8 CAM le Cárta Cliste - CI+ Maidir le CI+ Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+. Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibritheoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Déanann an t-oibritheoir teilifíse scrobhadh ar na cláir seo agus díscrobhtar iad le modúl CI+ réamhíoctha. Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollach - CAM) ar fáil mar aon le cárta cliste a ghabhann leis, nuair a liostálann tú lena gcláir phréimhe. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo. Déan teagmháil le oibritheoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha. Cárta Cliste Cuireann oibritheoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir. Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir. Chun an CAM a chur isteach sa teilifís… 1. Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís. 2. Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa sliotán COMMON INTERFACE. 3. Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa sliotán go buan é. Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhnna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo. Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo. Don tsraith teilifíse 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Don tsraith teilifíse 5505, 5525, 5535 20
Page: 14
Féach ar Chainéal ar Chárta Cliste Is féidir leat féachaint ar chainéil atá suiteáilte ó chártaí CI/CAM. 1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt. 2. Roghnaigh: CI+ Liosta cainéal . Socraigh Pasfhocail agus cóid PIN Ní mór duit cód PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cód PIN don CAM, molaimid duit an cód céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil. Chun an cód PIN a shocrú don CAM…  (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > PIN CAM 5.9 Gléas USB Méaróg Chuimhne USB Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha. Cuir isteach méaróg chuimhne USB sa nasc USB ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air. Braitheann an teilifís an mhéaróg chuimhne agus osclaíonn sí liosta a thaispeánann a bhfuil ann. Mura dtaispeántar a bhfuil ann go huathoibríoch, brúigh  SOURCES agus roghnaigh USB. Don tsraith teilifíse 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 Don tsraith teilifíse 5505, 5525, 5535 Diosca Crua USB Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoltaí teilifíse digití a chur ar sos nó a thaifeadadh (craoltaí DVB nó a leithéid). Íos-Spás Diosca - Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB agus a bhfuil ar a laghad 4GB de spás ar an diosca. - Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn ar a laghad 32GB de spás ar an diosca. Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB. * Ní thacaíonn múnlaí na Tuirce le taifeadadh teilifíse ná le cur ar sos. Don tsraith teilifíse 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304 21
Page: 15
Don tsraith teilifíse 5505, 5525, 5535 Rabhadh: Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ó Dhiosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire. 5.10 Líonra Sreangaithe - Freeview (Is do mhúnlaí na Ríochta Aontaithe amháin an port líonra) Líonra Maidir le Líonra Is do ghnéithe sruthaithe Freeview HD amháin an port agus an fheidhm líonra. Nasc le Líonra (don tsraith teilifíse 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304) Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Déan an nasc Chun nasc sreangaithe a dhéanamh… 1. Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**). 2. Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air. 3. Brúigh  (Baile) , roghnaigh Socruithe > Líonra agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt. 4. Roghnaigh Nasc le líonra agus brúigh OK. 5. Roghnaigh Sreangaithe agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra. 6. Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc. Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air. Nasc le Líonra (don tsraith teilifíse 5505, 5525, 5535) Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Do 32" nó níos airde 22
Page: 16
Do 24" Déan an nasc Chun nasc sreangaithe a dhéanamh… 1. Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**). 2. Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air. 3. Brúigh  (Baile) , roghnaigh Socruithe > Líonra agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt. 4. Roghnaigh Nasc le líonra agus brúigh OK. 5. Roghnaigh Sreangaithe agus brúigh OK. Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra. 6. Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc. Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air. Socruithe Líonra  (Baile) > Socruithe > Líonra > Féach ar shocruithe líonra Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.  (Baile) > Socruithe > Líonra > Cumraíocht líonra Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go IP Statach. Roghnaigh Cumraíocht IP Statach agus cumraigh an nasc. Is féidir leat an uimhir a shocrú don Seoladh IP, Netmask, Gateway, DNS. 23
Page: 17
6 Athraigh Foinse 6.1 Liosta Foinse - Chun an roghchlár foinsí a oscailt, brúigh  SOURCES . - Chun athrú go dtí gléas naschta, roghnaigh an gléas leis an saigheada  (suas) nó  (síos) agus brúigh OK. - Chun an roghchlár Foinse a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  SOURCES arís. 6.2 Athainmnigh Gléas - Ní féidir ach foinsí HDMI, VGA (más ann dóibh), SCART (más ann dóibh) a athainmniú nó a ndeilbhín a athrú 1. Brúigh  SOURCES , agus roghnaigh HDMI nó VGA (más ann dóibh). 2. Brúigh  Athraigh agus brúigh OK. 3. Roghnaigh ceann de na deilbhíní gléis agus brúigh OK, taispeánfar an t-ainm réamhshainaithe sa réimse clóscríbhneoireachta. 4. Sa réimse clóscríbhneoireachta, brúigh OK, ansin cuir isteach an t-ainm nua trí úsáid a bhaint as an méarchlár ar an scáileán. - Brúigh an eochair  (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair - Brúigh an eochair  (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair - Brúigh an eochair  (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach - Brúigh an eochair  (gorm) chun carachtar a scriosadh 5. Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh. 24
Page: 18
7 Cainéil 7.1 Maidir le Cainéil agus Athraigh Cainéil Chun féachaint ar chainéil teilifíse - Brúigh . Tiúnálann an teilifís go dtí an cainéal teilifíse a raibh tú ag féachaint air go deireanach. - Brúigh  (Baile) > Cainéil agus brúigh OK. - Brúigh  + nó  - chun cainéil a athrú. - Má tá an uimhir cainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh OK tar éis duit an uimhir a chur isteach chun cainéil a athrú. - Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúnáilte cheana, brúigh  BACK . Chun athrú go cainéal ó liosta cainéal - Ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun na liostaí cainéil a oscailt. - D’fhéadfadh roinnt leathanach a bheith ag liosta na gcainéal. Chun féachaint ar an gcéad leathanach eile nó ar an leathanach roimhe sin, brúigh  + nó  -. - Chun na liostaí cainéal a dhúnadh gan cainéil a athrú, brúigh  LIST arís. Deilbhíní cainéal Tar éis do Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a bheith déanta ar an liosta cainéal, marcáltar cainéil nua le  (réalta). Má ghlasálann tú cainéal, marcálfar le  (glas) é. Cainéil raidió Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteáltar stáisiúin raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is féidir leis an teilifís seo teilifís dhigiteach ar chaighdeán DVB a fháil. D'fhéadfadh an teilifís gan oibriú i gceart le roinnt oibritheoirí teilifíse digití, neamhchomhlíonadh le riachtanais an chaighdeáin ina n-iomláine. 7.2 Suiteáil Cainéal Aeróg agus Cábla Déan cuardach de láimh do Chainéil agus do Shocruithe Chainéil Déan cuardach do chainéil Nuashonraigh liosta cainéal reatha  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Nuashonraigh cainéil Athsuiteáil gach cainéal  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil 1. Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK. 2. Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) , agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil. 3. Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin. 4. Roghnaigh Tosaigh agus brúigh OK chun cainéil a nuashonrú. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Socruithe Cainéal  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil 1. Roghnaigh an tír ina bhfuil tú anois agus brúigh OK. 2. Roghnaigh Aeróg (DVB-T) nó Cábla (DVB-C) , agus roghnaigh mír amháin a dteastaíonn uait é a athshuiteáil. 3. Roghnaigh Cainéil dhigiteacha agus analógacha, Cainéil dhigiteacha amháin, nó Cainéil analógacha amháin. 4. Roghnaigh Socruithe agus brúigh OK. 4. Brúigh  (dearg) chun athshocrú, nó brúigh  (glas) nuair atá na socruithe athraithe agat. Scan minicíochta Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. -Mearscanadh: roghnaigh an modh níos tapúla agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na soláthróirí cábla i do thír a úsáid. - Iomlán: Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh Iomlán a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil. 25
Page: 19
- Ardsocruithe: Má fuair tú luach sonrach minicíochta líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh Ardsocruithe. Mód minicíochta líonra Má tá sé ar intinn agat an modh tapaidh Mearscanadh sa Scanadh Minicíochta a úsáid chun cainéil a chuardach, roghnaigh Uathoibríoch. Úsáidfidh an teilifís 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) mar atá in úsáid ag an gcuid is mó de sholáthróirí cábla i do thír. Má fuair tú luach sonrach minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh De Láimh. Minicíocht líonra Nuair atá an socrú De Láimh i bhfeidhm don Mhód minicíochta líonra, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibritheoir cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach. Mód Ráta Siombaile Murar thug do sholáthróir cábla luach ráta siombaile le suiteáil ar na cainéil teilifíse, fág an socrú Mód Ráta Siombaile ar Uathoibríoch. Má fuair tú luach ráta siombaile sonrach, roghnaigh De Láimh. Symbol rate Nuair atá an Mód ráta siombaile socraithe do De láimh, is féidir leat an mód ráta siombaile a chur isteach trí úsáid a bhaint as na heochracha uimhreach. Saor/Scrofa Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh Saor + Scrofa. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, is féidir leat Cainéil in Aisce Amháin a roghnú. Déan Cuardach Uathoibríoch do Chainéil  (Baile) > Socruithe > Aeróg/cábla installlation > Nuashonrú cainéil uathoibríoch Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an liosta a nuashonrú leis na cainéil nua. Mar rogha air sin, is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin. Nuashonrú cainéil uathoibríoch Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stórálann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráltar cainéil nua sa liosta Gach cainéal ach sa liosta Cainéil nua freisin. Baintear cainéil fholmha as. Má aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Teachtaireacht Nuashonrú cainéil  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Teachtaireacht nuashonraithe cainéil Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chastar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal. Digiteach: Tástáil Ghlacachta  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Digiteach: Tástáil Ghlacachta Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta a sheiceáil arís, roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid eochracha an chianrialtáin. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, cuir na saigheada ar uimhir le  agus  agus athraigh an uimhir le  agus . Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh Cuardaigh agus brúigh OK. Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, tá an rogha Modh Ráta Siombaile ar fáil. I gcás Mód Ráta Siombailí, roghnaigh Uathoibríoch, murar thug d'oibritheoir cábla luach ráta siombailí sonrach duit. Chun an luach ráta siombaile a chur isteach, roghnaigh Ráta siombaile, agus úsáid na heochracha uimhreach nó  agus . Analógach: Suiteáil de Láimh  (Baile) > Socruithe > Suiteáil aeróige/cábla > Analógach: Suiteáil de Láimh Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil. Córas Chun an córas teilifíse a shocrú, roghnaigh Córas. Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann agus brúigh OK. Cuardaigh Cainéal Chun cainéal a aimsiú, roghnaigh Cuardaigh Cainéal agus brúigh OK. Is féidir leat minicíocht a chur isteach tú féin chun cainéal a aimsiú nó ligint 26
Page: 20
don teilifís cuardach a dhéanamh don chainéal. Brúigh OK, roghnaigh Cuardach agus brúigh OK chun cuardach uathoibríoch a dhéanamh do chainéal. Taispeánfar an cainéal a aimseofar ar an scáileán agus má tá an ghlacacht go dona, brúigh Cuardaigh arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK. Míntiúnáil Chun cainéal a mhíntiúnáil, roghnaigh Míntiúnáil agus brúigh OK. Is féidir leat an cainéal a mhíntiúnáil le  nó . Má tá uait an cainéal a aimsíodh a stóráil, roghnaigh Déanta agus brúigh OK. Stóráil Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua. Roghnaigh Stóráuil agus brúigh OK. Taispeánfar an uimhir nua cainéal. Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat. Satailít (má tá fáil air) Maidir le Suiteáil Satailítí Suas le 4 Satailít Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil. Unicable Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála. MDU - Aonad Ilteaghais Tacaíonn tiúnóirí satailíte ionsuite na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat. Cuir tús leis an tSuiteáil Nuashonraigh Cainéil  (Baile) > Socruithe > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do shatailít > Nuashonraigh cainéil Is féidir leat i gcónaí nuashonrú cainéal a thosú de láimh, cuirfear cainéiil nua leis an liosta, agus bainfear cainéal nach bhfuil fáil orthu a thuilleadh as. Cuir isteach an cód PIN más gá. Athsuiteáil Cainéil  (Baile) > Socruithe > Suiteáil satailíte > Déan cuardach do chainéil > Athshuiteáil cainéil Is féidir leat satailítí agus cainéil a chuardach arís de láimh. 1. Roghnaigh rogha amháin a bhfuil uait é a athshuiteáil. 2. Roghnaigh Socruithe nó roghnaigh Tosaigh chun cainéil a nuashonrú. Roghchlár Socruithe Brúigh  Athshocraigh chun athshocrú, nó brúigh  Déanta nuair atá na socruithe athraithe agat. - Cineál naisc Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil. Socraíonn an teilifís an cinéal naisc cuí go huathoibríoch • Suas le 4 Satailít - Is féidr leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil. • Unicable - Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála. - Socruithe LNB Is féidir leat na sainsocruithe don trasfhreagróir frithinge agus do gach LNB a athrú i roinnt tíortha. Ná húsáid ná athraigh na socruithe sin nuair atá teiptha ar ghnáthshuiteáil. Má tá trealamh satailíte nach bhfuil caighdeánach agat, is féidir leat na socruithe sin a úsáid chun na gnáthshocruithe a shárú. D'fhéadfadh roinnt soláthróirí luachanna don trasfhreagróir nó don LNB a thabhairt duit ar féidir leat iad a chur isteach anseo. • Cumhacht LNB - Is é an socrú réamhshainithe don Chumhacht LNB ná Air. • Ton 22 kHz - Is é an socrú réamhshainithe don Ton ná Uathoibríoch. • Minicíocht LO Íseal/ Minicíocht LO Ard - Socraítear minicíochtaí na n-ascaltóirí áitiúla do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eisceachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh. Cuir isteach an cód PIN más gá. 27
Page: 21
2. Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air. 3. Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cóipeáil liosta cainéal > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá. 4. Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB. Teilifíseanna Suiteáilte Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil. Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin 1. Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, féach ar an gcaibidil Athshuiteáil cainéil. Tosaigh an nós imeachta seo go dtí go mbainfidh tú an socrú tíre amach. Brúigh  BACK chun an tsuiteáil a chealú.) Má tá an tír ceart, lean ar aghaidh le céim 2. Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil nua a dhéanamh. Féach ar an gcaibidil Athshuiteáil cainéilagus tosaigh an tsuiteáil. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2. 2. Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air. 3. Chun tús a chur leis an uaslódáil liosta cainéal, brúigh  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Cóipeáil Liosta Cainéal > Cóipeáil chuig an teilifís agus brúigh OK. Cuir isteach do chód PIN más gá. 4. Cuirfidh an teilfís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB. Roghanna Cainéal Roghanna Oscailte Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú. Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analógach nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil. Chun roghchlár na roghanna a oscailt… 1. Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  OPTIONS . 2. Brúigh  OPTIONS arís chun é a dhúnadh.. Fotheidil Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh SUBTITLE. Is féidir leat fotheidil a athrú go Fotheideal air nó Fotheideal as. Mar rogha air sin, is féidir leat Uathoibríoch a roghnú. Uathoibríoch Más faisnéis teanga cuid den chraoladh digiteach agus mura bhfuil an clár atá á chraoladh i do theanga (an teanga a socraíodh ar an teilifís), is féidir leis an teilifís fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch i gceann amháin de na teangacha fotheideal atá roghnaithe agat. Ní mór do cheann amháin de na teangacha fotheideal sin a bheith ina cuid den chraoladh. Is féidir leat na teangacha fotheideal is fearr leat a roghnú in Teanga Fotheideal. Teanga Fotheideal Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fotheideal ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú. Teanga Fuaime Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaime is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaime eile atá ar fáil a roghnú. Mura bhfuil aon teanga fuaime ar fáil, ní féidir leat an rogha seo a roghnú. Dual I-II Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime ach gan aon tásc teanga ag teanga amháin nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil. Comhéadan Coiteann Má tá scothábhar réamhíoctha ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo. Monofónach / Steiréafónach Is féidir leat fuaim cainéil analógaigh a athrú go Monofónach nó Steiréafónach. Chun athrú go Monofónach nó Steiréafónach… 30
Page: 22
1. Tiúnáil go dtí cainéal analógaigh. 2. Brúigh  OPTIONS, roghnaigh Monofónach / Steiréafónach agus brúigh  (deas). 3. Roghnaigh Monofónach nó Steiréafónach agus brúigh OK. 4. Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. Stádas Roghnaigh Stádas chun faisnéis theicniúil faoin gcainéal a fheiceáil. Clog Am taispeána ar choirnéal scáileán na teilifíse. 7.3 Liosta Cainéal Oscail Liosta cainéal Chun an liosta cainéal reatha a oscailt… 1. Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís. 2. Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt. 3. Brúigh  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal, agus roghnaigh liosta cainéal amháin a bhfuil uait féachaint air. 4. Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh. Roghanna Liosta Cainéal Oscail an Roghchlár Roghanna Chun roghchlár roghanna an liosta cainéal a oscailt... 1. Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís. 2. Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt. 3. Brúigh  OPTIONS , agus roghnaigh ceann de na roghanna. 4. Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh. Athaimnigh Cainéal 1. Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís. 2. Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt. 3. Roghnaigh cainéal amháin a bhfuil uait é a athainmniú. 4. Brúigh  OPTIONS > Athainmnigh cainéal, agus brúigh OK. 5. Brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó roghnaigh Folaigh chun an méarchlár ar an scáileán a fholú. 6. Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK. - Brúigh an eochair  (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair - Brúigh an eochair  (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair - Brúigh an eochair  (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach - Brúigh an eochair  (gorm) chun carachtar a scriosadh 7. Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh. 8. Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh. Cruthaigh nó Athraigh Liosta Cainéal Ceanán  LIST >  OPTIONS > Cruthaigh liosta ceanán Roghnaigh cainéal, ansin brúigh OK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta, ansin brúigh  Déanta.  LIST >  OPTIONS > Athraigh ceanáin Roghnaigh caineal agus ansin brúighOK chun liosta cainéal ceanán a chur leis an liosta nó a bhaint as, ansin brúigh  Déanta. Roghnaigh Raon Cainéal  LIST >  OPTIONS > Roghnaigh raon cainéal Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK. Roghnaigh Liosta Cainéal  LIST >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal Roghnaigh raon cainéal i liosta cainéal ceanán, ansin brúigh OK. Glasáil, Díghlasáil Cainéal  LIST >  OPTIONS > Glasáil Cainéal, Díghlasáil cainéal Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha. 31
Page: 23
Beidh  in aice leis an lógó cainéil ag an gcainéal glasáilte. Déan Cuardach do Chainéil  LIST >  OPTIONS > Déan cuardach do chainéal Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chainéal chun é a aimsiú i liosta fada cainéal. 1. Brúigh , chun athrú go dtí an teilifís. 2. Brúigh  LIST chun an liosta cainéal reatha a oscailt. 3. Brúigh  OPTIONS > Déan cuardach do chainéal, agus brúigh OK. Sa réimse clóscríbhneoireachta, brúigh OK chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, nó brúigh  BACK chun an méarchlár ar an scáileán a fholú. Úsáid na heochracha nascleanúna chun carachtar a roghnú, ansin brúigh OK. - Brúigh an eochair  (dearg) chun téacs a chur isteach i gcás íochtair - Brúigh an eochair  (uaine) chun téacs a chur isteach i gcás uachtair - Brúigh an eochair  (buí) chun uimhir nó siombail a chur isteach - Brúigh an eochair  (gorm) chun carachtar a scriosadh 4. Roghnaigh Déanta nuair atá tú réidh. 5. Brúigh  LIST arís chun an liosta cainéal a dhúnadh. 7.4 Roghnaigh Scagaire Cainéal  LIST >  OPTIONS > Roghnaigh scagaire cainéal Roghnaigh ceann de na teaglaim cainéal atá ar taispeáint sa liosta cainéal. 7.5 Cainéil Cheanáin Maidir le Cainéil Cheanáin Is féidir leat liosta cainéal ceanán a chruthú nach bhfuil ann ach na cainéil a bhfuil tú ag iarraidh féachaint orthu. Ní fheicfidh tú ach na cainéil cheanán nuair a athraíonn tú cainéal nuair atá an liosta cainéal Ceanán roghnaithe agat. Cruthaigh Liosta Ceanán 1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST chun an liosta cainéal a oscailt. 2. Roghnaigh an cainéal, agus brúigh  Marcáil mar cheanán chun marcáil mar cheanán. 3. Marcálfar an cainéal roghnaithe le . 4. Brúigh  BACK chun críochnú. Tá na cainéil curtha leis an Liosta ceanán. Cainéal a bhaint as an Liosta Ceanán Chun cainéal a bhaint as an liosta ceanán, roghnaigh an cainéal le , ansin brúigh Dímharcáil mar cheanán arís chun é a dhímharcáil mar cheanán. Ord Cainéal a athrú Is féidir leat cainéil a athordú, a suíomh a athrú, i liosta na gCeanán. 1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal. 2. Roghnaigh Aeróg - Cainéil cheanán , Cábla - Cainéil cheanán nó Satailít - Cainéil cheanán*, agus brúigh OK. 3. Brúigh  OPTIONS , agus roghnaigh Athordaigh cainéil. 4. Roghnaigh an cainéal atá le hathordú agus brúigh OK. 5. Brúigh na cnaipí Nascleanúna chun an cainéal atá roghnaithe a bhogadh go dtí suíomh eile agus brúigh OK. 6. Brúigh OK nuair atá sé sin déanta agat. * Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2. Liosta Ceanán ar an Eolaire Teilifíse Is féidir leat an tEolaire Teilifíse a nascadh le do Liosta Ceanán. 1. Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  LIST >  OPTIONS > Roghnaigh liosta cainéal. 2. Roghnaigh Aeróg - Cainéil cheanán , Cábla - Cainéil cheanán nó Satailít - Cainéil cheanán*, agus brúigh OK. 3. Brúigh  TV GUIDE chun é a oscailt. Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá 32
Page: 24
sceidealta ar do chainéil cheanáin a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Chomh maith le do do chainéil cheanáin, cuirfear na 3 cainéal is mó a úsáidtear ó liosta réamhshainithe an chraoltóra le liosta do chainéal ceanán. Ní mór duit na cainéil seo a chur le do liosta ceanán chun iad a fheidhmiú (féach ar an gcaibidil "Eolaire Teilifíse"). Ar gach leathanach den Eolaire Teilifíse, tá greille “An raibh a fhios agat?” curtha isteach ar do liosta cainéal ceanán. Tugann an cainéal “An raibh a fhios agat?” leideanna úsáideacha faoin gcaoi a n-úsáideann tú do theilifís a . * Ní féidir cuardach a dhéanamh ach do chainéal satailíte amháin ar na múnlaí teilifíse xxPxSxxx2. Téacs / Teilithéacs Leathanaigh Téacs Chun Téacs/Teilitéacs a oscailt, brúigh TEXT, agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse. Chun Téacs a dhúnadh, brúigh TEXT arís. Roghnaigh leathanach téacs Chun leathanach a roghnú... . . 1. Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha. 2. Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint. 3. Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin. Foleathanaigh téacs Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharra in aice le huimhir an phríomhleathanaigh. Chun foleathanach a roghnú, brúigh  nó . T.O.P. Leathanaigh téacs Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. Téacs. Chun T.O.P. a oscailt. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh forbhreathnú T.O.P. * Ní féidir teilithéacs a fháil ach amháin nuair atá na cainéil suiteáilte go díreach ar thiúnóir inmheánach na teililfíse agus nuair atá Mód teilifíse air. Má tá bosca bairr á úsáid, ní bheidh fáil ar an teilithéacs tríd an teilifís. Sa chás sin, is féidir teilithéacs an bhosca bhairr a úsáid ina áit. Roghanna Téacs Brúigh  OPTIONS in Téacs/Teilitéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú… - Reoigh leathanch Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh. - Déscáileán / Scáileán iomlán Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile. - Forbhreathnú ar T.O.P. Chun T.O.P. a oscailt. Téacs. - Méadaigh Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh. - Nochtaigh Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint. - Timthriall fo-leathanach Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá fáil orthu. - Teanga Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú. Téacs a Shuiteáil Teanga théacs Tá roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití. Chun do theanga Téacs phríomhúil agus tánaisteach a shocrú. . . 1. Brúigh , roghnaigh Setting > Réigiúin agus Teanga agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt. 2. Roghnaigh Teangacha agus brúigh  (deas) chun an roghchlár a oscailt. 3. Roghnaigh Teilitéacs Príomhúil nó Teilitéacs Tánaisteach agus brúigh OK. 4 Roghnaigh an teanga atá uait agus brúigh OK. 5. Brúigh  (clé), arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh. 33
Page: 25
8 Eolaire Teilifíse 8.1 A bhfuil de dhíth ort Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas ón eolaire teilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís (e.g na cainéil a bhféachann tú orthu le Féach ar theilifís). Ní féidir leis an teilifís eolas ón Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach. 8.2 An Eolaire Teilifíse a Úsáid Oscail an Eolaire Teilifíse Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  TV GUIDE. Brúigh  TV GUIDE arís chun dúnadh. Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí Eolaire Teilifíse sa teilifís. Tiúin do Chlár Athraigh go clár Is féidir leat athrú chuig clár reatha ón Eolaire Teilifíse. Chun clár a roghnú, úsáid na heochracha saigheada chun ainm an chláir a aibhsiú. Bog i dtreo na láimhe deise chun na cláir atá sceidealta níos deireanaí an lá sin a fheiceáil. Chun athrú chuig an gclár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh OK. Féach ar shonraí cláir Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  INFO . Athraigh an Lá Má thagann eolas ón Eolaire Teilifíse ón gcraoltóir, is féidir leat  + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh  - chun filleadh ar an lá roimhe sin. Mar rogha air sin, is féidir leat  OPTIONS a bhrú agus Athraigh lá a roghnú. Meabhrúchán a Shocrú Is féidir leat meabhrúchán a shocrú do chlár. Tabharfaidh teachtaireacht rabhadh duit ag tús an chláir. Is féidir leat tiúnáil go dtí an cainéal sin láithreach. Marcáltar clár a bhfuil meabhrúchán air le  (clog).san Eolaire teilifíse. Chun meabhrúchán a shocrú… 1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá le craoladh go gairid. 2. Brúigh  Socraigh meabhrúchán agus brúigh OK. Chun meabhrúchán a ghlanadh… 1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár leis an meabhrúchán, a bheidh marcáilte le  (clock). 2. Brúigh  Glan meabhrúchán, agus roghnaigh Tá, ansin brúigh OK. Cuardaigh de réir Seánra Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl. Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Cuardaigh de réir Seánra. Roghnaigh seánra agus brúigh OK. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh. Liosta Meabhrúchán Is féidir leat féachaint ar an liosta meabhrúchán atá socraithe agat. Liosta Meabhrúchán Chun an liosta meabhrúchán a oscailt… 1. Brúigh  TV GUIDE. 2. Brúigh  OPTIONS agus roghnaigh Gach meabhrúchán. 3. Sa liosta meabhrúchán, roghnaigh an meabhrúchán a bhfuil uait é a bhaint as, agus marcálfar an meabhrúchán roghnaithe mar . 34
Page: 26
4. Brúigh , roghnaigh Glan a bhfuil roghnaithe agus brúigh OK. 5. Roghnaigh Dún chun an liosta meabhrúchán a dhúnadh. Socraigh Taifeadadh (Níl feidhm aige do mhúnlaí na Tuirce) Is féidir leat taifeadadh a shocrú san Eolaire Teilifíse. Marcáltar clár atá le taifeadadh san Eolaire teilifíse le  . Chun an liosta taifeadta a fheiceáil, brúigh  Taifeadtaí , marcáltar clár atá le taifeadadh le  (ponc dearg) ar ainm an chláir. Chun clár a thaifeadadh… 1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh clár atá á chraoladh faoi láthair nó atá le craoladh sa todhchaí. 2. Brúigh an eochair datha  Taifead . Chun taifeadadh a chur ar ceal… 1. Brúigh  TV GUIDE agus roghnaigh an clár atá socraithe le haghaidh a thaifeadta. 2. Brúigh an eochair datha  Glan Taifeadadh . 35
Page: 27
chraoladh, d'fhéadfadh srian a bheith ar thaifeadadh, ar bhailíocht taifead nó ar an líon amharc. D'fhéadfadh cosc iomlán a bheith ar thaifeadadh. Sa chás go ndéantar iarracht craoladh cosanta a thaifeadadh nó taifead éagtha a athsheinnt, seans go dtaispeánfaí teachtaireacht earráide. Clár a Thaifeadadh Taifead Anois Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air anois a thaifeadadh, brúigh  (Taifead) ar an gcianrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach. Chun taifeadadh a stopadh, brúigh  (Stop). Nuair atá sonraí ón Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ón nóiméad a bhrúigh an eochair taifeadta go dtí go dtagann deireadh leis an gclár. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa liosta Taifeadtaí. Sceidealaigh Taifeadadh Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú. Bainfidh an teilifís úsáid as na sonraí ón Eolaire Teilifíse chun tús a chur le taifeadadh agus chun deireadh a chur leis. Chun clár a thaifeadadh… 1. Brúigh  TV GUIDE. 2. Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh  (Deas) nó  (Clé) chun scrolláil trí chláir cainéil. 3. Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha  Taifead . Tá an clár sceidealta chun taifeadadh. Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forluí ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air. Liosta Taifeadtaí Is féidir leat do chuid taifeadtaí a fheiceáil agus a bhainistiú sa liosta taifeadtaí. In aice leis an liosta taifeadtaí, tá lisota eile ann do thaifeadtaí sceidealta agus do mheabhrúcháin. Chun an liosta taifeadtaí a oscailt… 1. Brúigh  TV GUIDE. 2. Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí . 3. Nuair atá taifeadadh roghnaithe sa liosta, is féidir an taifeadadh a bhaint as leis an eochair datha  Bain As. Is féidir leat taifeadadh a athainmniú leis an eochair datha  Athainmnigh. Nó is féidir leat an eochair datha  Athraigh an t-am a bhrú chun am tosaithe agus críochnaithe an taifeadta a athrú. Féach ar Thaifeadadh Chun féachaint ar thaifeadadh… 1. Brúigh  TV GUIDE. 2. Brúigh an eochair datha  Taifeadtaí . 3. Sa liosta taifeadtaí, roghnaigh an taifeadadh atá uait agus brúigh OK chun tosú ag féachaint. 4. Is féidir leat úsáid a bhaint as na heochracha  (cuir ar sos),  (seinn),  (atochras),  (mearchasadh) nó  (stop). 5. Chun athrú ar ais go féachaint ar theilifís, brúigh  EXIT. 9.3 Cuir teilifís ar sos A bhfuil de dhíth ort Is féidir leat craoladh teilifíse digití a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí. Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait… - Diosca Crua USB formáidithe nasctha ar an teilifís seo - cainéil dhigiteacha teilifíse suiteáilte ar an teilifís seo - chun eolas cainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stórálann an teilifís an craoaldh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go leanúnach. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin. Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun taifeadta. Clár a chur ar sos Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís… Chun craoladh a chur ar sos, brúigh  (Cuir ar sos). Taispeánfar barra dul chun cinn ar bhun an scáileáin go sciobtha. Chun an barra dul chun cinn a fheiceáil ar an scáileán, brúigh  (Cuir ar sos) arís. Chun tosú ag féachaint arís, brúigh  (Seinn). 37
Page: 28
Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh  (Atochrais) nó brúigh  (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Is féidir leat craoaldh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad. Brúigh  (Stop) chun filleadh ar an gcraoladh beo teilifíse féin. Athsheinn Mar go stórálann an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind. Chun an craoladh reatha a athsheinnt … 1. Brúigh  (Cuir ar sos) 2. Brúigh  (Atochras). Is féidir leat  a bhrú arís agus arís eile chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcraoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú. Bainfidh tú tús na stórála craolta amach nó an t-uasmhéid achar ama. 3. Brúigh  (Seinn) chun féachaint ar an gcraoladh arís. 4. Brúigh  (Stop) chun féachaint ar an gcraoladh beo. 38
Page: 29
10 Meáin 10.1 Ó Nasc USB Is féidir leat féachaint ar do ghrianghaif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha. Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB sa nasc USB. Brúigh  SOURCES, ansin roghnaigh  USB, is féidir leat do chomhaid sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an Diosca Crua USB a bhrabhsáil. Rabhadh: Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scriosfaidh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB. 10.2 Grianghraif Féach ar Ghrianghraif Oscail fillteán grianghraf 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh  Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Grianghraif, is féidir leat  Liosta a bhrú le haghaidh amharc liosta nó brúigh  Mionsamhlacha le haghaidh amharc mionsamhla . Féach ar chomhad grianghraif 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh  Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Grianghraif agus roghnaigh ceann de na grianghraif, is féidir leat OK a bhrú chun féachaint ar an ngrianghraf a roghnaigh tú. Roghanna Grianghraif Nuair atá grianghraif ar an scáileán, brúigh  OPTIONS chun… Tosaigh an Taispeántas Sleamhnán, Stop an Taispeántas Sleamhnán Tosaigh nó stop an Taispeántas Sleamhnán. Trasdulta an Taispeántais Sleamhnán Socraigh an trasdul ó phictiúr amháin go dtí an chéad phictiúr eile. Minicíocht an Taispeántais Sleamhnán Roghnaigh an t-am a mbeidh gach grianghraf ar taispeáint. Seinn arís, Seinn uair amháin Féach ar na pictiúir arís agus arís eile, nó díreach uair amháin. Seinn go randamach air, Seinn go randamach as Féach ar na pictiúir in ord seicheamhach, nó go randamach. Rothlaigh íomhá Rothlaigh grianghraf. Tosaigh ceol, Stop ceol Tosaigh nó stop an ceol a bheith á sheinnt sa chúlra. * Tabhair faoi deara: lódáiltear an comhad ceoil ón bhfréamhchomhadlann USB, cuir comhaid ceoil leis an bhfréamhchomhadlann USB. 10.3 Físeáin Físeáin a Sheinnt Chun físeán a sheinnt ar an teilifís… Roghnaigh  Físeáin , agus roghnaigh ainm an chomhaid agus brúigh OK. - Chun an físeán a chur ar sos, brúigh OK. Brúigh OK arís chun leanúint ar aghaidh. - Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh  nó . Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun dul níos tapúla - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x. - Chun léim go dtí an chéad fhíseán eile nó an físeán roimhe sin i bhfillteán, brúigh  + nó  -. - Chun athsheinm físeáin a stopadh, brúigh  (Stop). - Chun dul siar san fhillteán, brúigh . Oscail fillteán físeán 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Físeáin, is féidir leat  Liosta a bhrú le haghaidh amhairc liosta nó brúigh  Mionsamhlacha le haghaidh amhairc mionsamhla. Seinn comhad físeáin 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh Méaróg Chuimhne USB agus 39
Page: 30
brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Físeáin agus roghnaigh físeán, is féidir leat OK a bhrú chun an físeán atá roghnaithe agat a sheinnt nó brúigh  Seinn gach ceann chun gach comhad físeáin san fhillteán a sheinnt. Roghanna Físeáin I rith athsheinnt an fhíseáin, brúigh  OPTIONS chun… Fotheidil Taispeáin na fotheidil má tá siad ar fáil, roghnaigh Air, As, nó Air i rith balbhaithe. Teanga fotheideal Seinn an teanga fotheideal más ann di. Tacar carachtair Roghnaigh tacar carachtair. Teanga fuaime Seinn an teanga fuaime más ann dó. Seinn go randamach air, as Féach ar na físeáin in ord seicheamhach, nó go randamach. Seinn arís, Seinn uair amháin Seinn físeáin arís agus arís nó uair amháin. Taispeáin eolas Taispeáin eolas comhaid, cosúil leis an mód fuaime. Socruithe fotheideal Socraigh dath, méid cló, suíomh na bhfotheideal, agus an fritháireamh sionc ama má tá fáil air. 10.4 Ceol Seinn Ceol Oscail fillteán ceoil 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh  Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Ceol, is féidir leat na comhaid ceoil a fheiceáil i liosta. Seinn comhad ceoil 1. Brúigh  SOURCES, roghnaigh  USB agus brúigh OK. 2. Roghnaigh  Méaróg Chuimhne USB agus brúigh  (deas) chun an gléas USB atá uait a roghnú. 3. Roghnaigh Ceol agus roghnaigh comhad ceoil, is féidir leat OK a bhrú chun an ceol atá roghnaithe agat a sheinnt nó brúigh  Seinn gach ceann chun gach comhad ceoil san fhillteán a sheinnt. Roghanna Ceoil Roghanna chun ceol a sheinnt.. Seinn arís, Seinn uair amháin Seinn amhráin arís agus arís nó uair amháin. Seinn go randamach air, as Seinn amhráin in ord seicheamhach, nó go randamach. 40
Page: 31
11 Oscail na Roghchláir Socruithe Teilifíse 11.1 Forbhreathnú ar an Roghchlár Baile Brúigh  (Baile) chun ceann de na roghchláir thíos a roghnú, ansin brúigh OK. Cainéil Tá gach cainéal sa ró seo. - Brúigh OK chun an eolaire teilifíse a oscailt. - Brúigh  (clé) chun féachaint ar chainéil a bhfuil lógónna cainéil orthu, nó roghnaigh Féach ar gach cean chun gach cainéal a fheiceáil. Naisc, Liosta Tá na foinsí atá ar fáil sa teilifís seo sa ró seo. Feidhmeanna Tá feidhmeanna teilifíse atá ar fáil don úsáideoir sa ró seo. Socruithe Tá socruithe sa ró seo atá ar fáil don úsáideoir. 11.2 Roghchlár Áirgí Eolaire teilifíse Oscail an t-eolaire teilifíse Chun tuilleadh eolais a fháil, sa Treoir úsáideora, féach an chaibidil faoin Eolaire teilifíse. Taifeadtaí (Níl feidhm aige do mhúnlaí na Tuirce) Chun tuilleadh eolais a fháil, sa Treoir Úsáideora, féach ar an gcaibidil Taifeadadh agus Cuir Teilifís ar Sos. Cainéil Féach ar an liosta cainéal. Nuashonraigh bogearraí Chun tuilleadh eolais a fháil, sa Treoir úsáideora, féach an chaibidil Bogearraí. Físeán Taispeána Féach ar Fhíseán Taispeána Fúmsa chun físeán taispeána a fháil. 11.3 Mearsocruithe agus Gach Socrú Roghchlár Mearsocruithe: Brúigh an eochair  SETUP ar an gcianrialtán chun na socruithe a úsáidtear go minic sa roghchlár Mearsocruithe a aimsiú. - Stíl pictiúir: Roghnaigh ceann de na stíleanna pictiúir réamhshainithe le haghaidh an fhéachaint pictiúir is fearr. - Formáid pictiúir: Roghnaigh ceann de na formáidí pictiúir réamhshainithe a oireann don scáileán. - Stíl fuaime : Roghnaigh ceann de na stíleanna fuaime réamhshainithe le haghaidh na socruithe is fearr d’fhuaim. - Airde Fuaime na gCluasán: Athraigh airde fuaime cluasáin nasctha. - Fuaim amach: Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha. - Clog: Taispeáin an clog ar an scáileán teilifíse ar thaobh na láimhe deise. - Uaineadóir codlata: Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe - Gach socrú: Féach ar an roghchlár Gach socrú. - Cabhair Déan nuashonrú bogearraí go héasca, athshocraigh an teilifís go dtí na réamhshocruithe, agus léigh an treoir úsáideora. Roghchlár Gach socrú: Brúigh an eochair  (baile) ar an gcianrialtán, roghnaigh Socruithe, agus brúigh OK. 11.4 Gach Socrú Socruithe pictiúir Stíl Phictiúir Roghnaigh stíl Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat stíl pictiúir réamhshainithe a roghnú.  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Stíl pictiúir Is iad na stíleanna Pictiúir atá ar fáil ... 41
Page: 32
- Pearsanta - Na roghanna pictiúir a shocraigh tú i rith na chéad suiteála - Gléineach - Feiliúnach d'fhéachaint ar an teilifís i rith an lae - Nádúrtha - Socruithe pictiúir nádúrtha - Caighdeánach - An socrú is tíosaí ó thaobh fuinnimh de - Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin - Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht Stíl a shaincheapadh Is féidir leat socruithe pictiúir a athrú agus a stóráil sa stíl pictiúir atá roghnaithe faoi láthair, cosúil le Dath, Codarsnachtnó Géire. Stíl a aisghabháil Chun an stíl a aisghabháil go dtí a socrú bunaidh, roghnaigh Stíl pictiúir, ansin brúigh  Aisghabh stíl. Dath, Codarsnacht, Géire, Gile Chun an dath pictiúir a athrú  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Dath Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach sáithithe datha an phictiúir a athrú. Chun an chodarsnacht pictiúir a athrú  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Codarsnacht cúl solais Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach codarsnachta an phictiúir a athrú. Is féidir leat an luach codarsnachta a ísliú chun an tomhaltas cumhachta a laghdú. Chun an ghéire pictiúir a athrú  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Géire Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun luach géire an phictiúir a athrú. Ardsocruithe Pictiúr Ríomhaire  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Ríomhaire Athraigh an socrú go Air don socrú pictiúir is fearr nuair atá do theilifís in úsáid mar mhonatóir ríomhaireachta agat. * Níl fáil air ach amháin d’fhoinsí HDMI agus VGA. Socruithe Datha  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath Athraigh an breisiú datha  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Breisiú datha Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun leibhéal na déine datha agus na mionsonraí a shocrú i ndathanna geala. Roghnaigh an teocht datha réamhshainithe  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha Roghnaigh Normálta, Teolaí, nó Fionnuar chun teocht datha do rogha a shocrú. Saincheap teocht datha  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Dath > Teocht datha shaincheaptha Roghnaigh Saincheap sa roghchlár Teocht datha chun teocht datha a shaincheapadh tú féin. Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Socruithe Codarsnachta Móid Codarsnachta  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Mód codarsnachta Roghnaigh Normálta, Optamaithe do phictiúr, Optamaithe do choigilt fuinnimh chun an teilifís a shocrú chun an chodarsnacht a laghdú go huathoibríoch, chun an tomhaltas cumhachta is fearr a roghnú, nó an t-eispéireas pictiúir is fearr, nó roghnaigh As chun an a-athrú a chasadh as. Codarsnacht Dhinimiciúil  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht dhinimiciúil Roghnaigh Uasmhéid, Meánmhéid, nó Íosmhéid chun an leibhéal ag a bhfeabhsaíonn 42
Page: 33
an teilifís sonraí i limistéir dhorcha, láir agus gheala an phictiúir go huathoibríoch a shocrú. Codarsnacht Físe, Gáma Codarsnacht físe  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Codarsnacht físe Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal na codarsnachta físe a athrú. Gáma  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Codarsnacht > Gáma Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun socrú neamh-líneach a shocrú do lonras agus codarsnacht an phictiúir. Super Resolution  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Géire > Super Resolution Roghnaigh Air le haghaidh géire níos fearr sna himill líne agus sna sonraí. Glan Pictiúr  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan pictiúr Laghdú torainn  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan pictiúr > Laghdú torainn Roghnaigh Uasleibhéal, Meánleibhéal, Íosleibhéal chun an leibhéal ag a mbainfear amach an torann in inneachar físeáin a shocrú. Tá torann infheicthe den chuid is mó mar phoncanna gluaisteacha sa phictiúr ar an scáileán. Géire, Laghdú Déantán MPEG  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Ardsocruithe > Glan pictiúr > Laghdú Déantán MPEG Roghnaigh Air chun na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantáin MPEG. Formáid agus Ciumhaiseanna  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna Formáid pictiúir  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Formáid pictiúir Má tá barraí dubha le feiceáil ag barr agus ag bun an phictiúir nó ar gach taobh de, is féidir leat an fhormáid pictiúir a choigeartú go formáid pictiúir a líonann an scáileán. Imill scáileáin  (Baile) > Socruithe > Pictiúr > Formáid agus ciumhaiseanna > Formáid pictiúir > Imill scáileáin Is féidir leat an pictiúr a dhéanamh beagán níos mó chun ciumhaiseanna díchumtha a cheilt le Ciumhaiseanna scáileáin. Socruithe Fuaime Stíl Fuaime Roghnaigh stíl Is féidir leat socrú fuaime réamhshainithe a roghnú chun an fhuaim a athrú go héasca.  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Stíl fuaime Is iad na stíleanna fuaime atá ar fáil ... - Pearsanta - Na roghanna fuaime a shocraigh tú i rith na chéad suiteála - Bunaidh - An socrú fuaime is neodraí - - Scannán - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin - Cluiche - Feiliúnach do chluichíocht - Nuacht - Feiliúnach do chaint Stíl a shaincheapadh Is féidir leat socruithe fuaime a athrú agus a stóráil sa stíl fuaime atá roghnaighte faoi láthair, cosúil le Dord nó Treble. Stíl a aisghabháil Chun an stíl a aisghabháil go dtí a socrú bunaidh, roghnaigh Stíl fuaime, ansin brúigh  Aisghabh stíl. 43
Page: 34
Dord, Tribil Dord  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Dord Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal na dton íseal san fhuaim a athrú. Tribil  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Tribil Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun leibhéal na dton ard san fhuaim a athrú. Airde fuaime na gCluasán  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Airde fuaime cluasán Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun airde fuaime cluasáin nasctha a athrú leis féin. Imfhuaim  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Mód Imfhuaime Roghnaigh an éifeacht mód imfhuaime do na callairí teilifíse inmheánacha. Lonnú Teilifíse  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Lonnú teilifíse Roghnaigh Ar sheastán teilifíse nó Ar an mBalla chun an t-atáirgeadh fuaime is fearr a fháil de réir an socruithe. Ardsocruithe Fuaime Rialú Airde Fuaime Uath-Leibhéaladh Airde Fuaime  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Uath-Leibhéaladh airde fuaime Roghnaigh Air chun difríochtaí airde fuaime tobanna a leibhéaladh amach. Tarlaíonn sé go hiondúil nuair atá cainéil á n-athrú agat. Delta volume  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Delta volume Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach delta a athrú d’airde fuaime challairí na teilifíse. Socraithe d'Fhuaim Amach  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Fuaim amach Socraigh an teilifís chun an fhuaim a sheinnt ar an teilifís nó ar an gcóras fuaime nasctha. Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaime na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú. - Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse As, casann tú as callairí na teilifíse go buan. - Má roghnaíonn tú Callairí Teilifíse , beidh callairí na teilifíse air i gcónaí. Le gléas fuaime nasctha le HDMI CEC, roghnaigh córas fuaime HDMI. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaime. Clear Sound  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Dialóg ghlan Roghnaigh Air chun an fhuaim do chaint a fheabhsú. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Socruithe Aschuir Dhigitigh Tá socruithe aschuir dhigitigh ar fáil do chomharthaí optúla agus HDMI ARC fuaime. Formáid Dhigiteach amach  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Formáid dhigiteach amach Socraigh comhartha fuaime amach na teilifíse chun dul in oiriúint do chumais fuaime an Chóras Amharclainne Baile nasctha. - Má tá Córas Amharclainne Baile (HTS) agat a bhfuil cumais próiseála fuaime ilchainéal aige, socraigh an Fhormáid Fuaime amach go dtí Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaime ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. - Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaime ilchainéil aige, roghnaigh Steiréó. Leibhéaladh Digiteach Amach  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Leibhéaladh digiteach amach 44
Page: 35
Athraigh an leibhéal treise ó ghléas atá nasctha le haschur digiteach fuaime (SPDIF) nó HDMI. - Roghnaigh Níos Mó chun airde fuaime níos airde a bheith agat. - Roghnaigh Níos Lú chun airde fuaime níos boige a bheith agat. Moill Digiteach amach  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Moill digiteach amach I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaime a mhionathrú chun an fhuaim a shioncronú leis an bhfís. Roghnaigh As má tá moill fuaime socraithe ar do Chóras Amharclainne Baile. Seach-chur Digiteach amach (Níl fáil air ach amháin nuair atá Moill Digiteach amach socraithe go Air)  (Baile) > Socruithe > Fuaim > Ardsocruithe > Seach-chur digiteach amach Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is é 60ms an socrú is airde. Éicea-Socruithe Socraigh leibhéal coigiltis fuinnimh  (Baile) > Socruithe > Éicea-socruithe > Coigilt fuinnimh Roghnaigh Íosmhéid,, Meánmhéid, nó Uasmhéid chun céimeanna éagsúla coigilt fuinnimh a roghnú, nó roghnaigh As chun mód choigilt fuinnimh a chasadh as. Socraigh an scáileán go As chun fuinnimh a choigilt  (Baile) > Socruithe > Éicea- socruithe > Scáileán as Roghnaigh Scáileán as, castar as an scáileán teilifíse, chun an scáileán teilifíse a chasadh air arís, brúigh aon eochair ar an gcianrialtán. Socraigh uaineadóir casadh as teilifís  (Baile) > Socruithe > Éicea- socruithe > Uaineadóir casadh as. Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. Díghníomhachtóidh an luach 0 (As) an casadh as uathoibríoch. Roghnaigh Uaineadóir casadh as, casann an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. * Casann an teilifís as má tá comhartha teilifíse á fáil aici ach mura mbrúnn tú eochair ar an gcianrialtán i rith tréimhse 4 uaire. * Casann an teilifís as mura bhfuil sé ag fáil comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad. * Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú tríd an luach a athrú go 0. Socruithe Ginearálta Socruithe a bhaineann leis an Nasc Diosca Crua USB  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Diosca Crua USB Ní mór duit Diosca Crua USB a shuiteáil agus a fhormáidiú* sula ndéanann tú taifead ar chainéal. * Níl feidhm aige do mhúnlaí na Tuirce. Próifíl Oibritheora CAM  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Próifíl Oibritheora CAM Chun próifíl oibritheora do CI+/CAM a chasadh air le haghaidh suiteáil cainéal agus nuashonruithe éasca. Nasc HDMI CEC - EasyLink Nasc gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le do theilifís, is féidir leat iad a oibriú leis an gcianrialtán. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. Cas air EasyLink  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > EasyLink > EasyLink > Air. Oibrigh gléasanna HDMI CEC-comhoiriúnacha le cianrialtán na teilifíse  (Baile) > Socruithe > Socruithe 45
Page: 36
ginearálta > EasyLink > Cianrialtán EasyLink > Air. Tabhair faoi deara: - Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile. - Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink. Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC . Suíomh - Baile nó Siopa Roghnaigh suíomh do theilifíse  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Suíomh Roghnaigh Siopa, athraítear an stíl pictiúir ar ais go Gléineach, agus is féidir leat na socruithe siopa a athrú. Is le haghaidh promóisean in-siopa mód siopa. Athshocraigh Socruithe teilifíse agus Athshuiteáil teilifís Athshocraigh luach gach socrú go dtí na socruithe teilifíse bunaidh  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Socruithe réamhshainithe Suiteáil an teilifís ón tús, agus athraigh stádas na teilifís ar ais go dtí an chéad uair a chas tú air í  (Baile) > Socruithe > Socruithe ginearálta > Athshuiteáil teilifís Cuir isteach cód PIN agus roghnaigh Tá, athshuiteálfar an teilifís go hiomlán. Déanfar gach socrú agus cainéal a athshuiteáil. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil. Socruithe Réigiúin agus Teanga Teanga  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga Athraigh teanga roghchláir agus teachtaireachtaí na teilifíse  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Teanga roghchláir Socraigh teanga is fearr leat d’fhuaim  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim theanga phríomhúil, Fuaim theanga thánaisteach Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an phríomhtheanga fuaime agus an teanga thánaisteach fuaime is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin. Socraigh an teanga is fearr leat d’fhotheidil  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Fuaim phríomhúil fotheideal, Fuaim thánaisteach fotheideal Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad. Socraigh an teanga is fearr leat do theilithéacs  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Teanga > Téacs príomhúil, Téacs thánaisteach Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití. Clog  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog Ceartaigh an clog go huathoibríoch  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig - Is é Uathoibríoch an socrú caighdeánach do chlog na teilifíse. Is as faisnéis craolta UTC - Am Uilíoch Comhordaithe a thagann an t-eolas ama. - Mura bhfuil an clog ceart, is féidir leat clog na teilifíse a athrú go Ag Brath ar an Tír. Ceartaigh an clog de láimh  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Mód Uath-chloig > De láimh 46
Page: 37
 (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Dáta, Am Téigh go dtí an roghchlár roimhe sin, agus roghnaigh Dáta agus Am chun an luach a athrú. Tabhair faoi deara: - Mura dtaispeánann aon cheann de na socruithe uathoibríocha an t-am go cruinn, is féidir leat an t-am a shocrú de láimh. - Mar sin féin, má sceidealaíonn tú taifeadtaí ón Eolaire Teilifíse, molaimid duit gan an t-am agus an dáta a athrú de láimh. Socraigh crios ama nó socraigh seach-chur ama do do réigiún  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Crios ama Roghnaigh ceann de na criosanna ama. Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe  (Baile) > Socruithe > Reigiún agus teanga > Clog > Uaineadóir codlata Socraigh an teilifís chun athrú go Fuireachas go huathoibríoch tar éis tréimhse ama réamhshainithe Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos. Socruithe Rochtana Uilíche  (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch Nuair atá Inrochtaineacht Uilíóch casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu. Cas air socruithe rochtana uilíche  (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Rochtain uilíoch > Air. Rochtain uilíoch dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta acu  (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Lagú éisteachta > Air - Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar. - Nuair atá Lagú Éisteachta casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Rochtain uilíoch dóibh siúd atá dall nó a bhfuil lagú amhairc acu  (Baile) > Socruithe > Rochtain uilíoch > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Air Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráchtaireacht speisialta fuaime a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.  (Baile) > Socruithe > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Cur síos fuaime > Airde fuaime measctha, Éifeachtaí fuaime, Caint - Roghnaigh Airde fuaime measctha, is féidir leat airde fuaime na gnáthfuaime a mheascadh leis an tráchtaireacht fuaime. Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luach a athrú. - Socraigh Éifeacht fuaime go Air chun éifeachtaí fuaime breise a fháil sa tráchtaireacht fuaime, cosúil le steiréó nó fuaim chéimneach. - Roghnaigh Caint chun roghanna cainte a shocrú, Tuairisciúil nó Fotheidil. Glasáil Socruithe Socraigh Cód agus Athraigh Cód Socraigh cód nua nó athshocraigh athraigh cód  (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Socraigh cód, Athraigh cód Úsáidtear an cód glais leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil. Tabhair faoi deara: Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach, úsáid 8888. Glas do Chlár  (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > Rátáil tuismitheora Chun íosaois chun féachaint ar chláir rátáilte a shocrú PIN CAM  (Baile) > Socruithe > Glas leanaí > PIN CAM Socraigh PIN CAM do thaifeadadh. 47
Page: 38
12 Comhshaol 12.1 Lipéad Fuinnimh na hEorpa Cuireann Lipéad Fuinnimh na hEorpa ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. A uaine is atá aicme éifeachtúlacht fuinnimh an táirge seo, is é is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé. Is féidir leat an aicme éifeachtúlacht fuinnimh a fháil ar an lipéad, mar aon leis an meántomhaltas cumhachta don táirge seo, agus an meántomhaltas fuinnimh do bhliain 1. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TVsupport 12.2 Comhad Táirge Sraith teilifíse 4304, 4354 24PHx43x4 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 60 cm / 24 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 20 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 30 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1366 x 768 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. ** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Sraith teilifíse 4504 32PHx4504 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 80 cm / 32 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 27 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 40 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1366 x 768 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. ** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Sraith teilifíse 5304 22PFS5304 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A - Méid Scáileáin Infheicthe : 55 cm / 22 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 20 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 30 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920 x 1080 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. ** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Sraith teilifíse 4503 32PHx4503 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 80 cm / 32 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 28 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 41 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1366 x 768 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. ** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Sraith teilifíse 5503 43PFx5503 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 108 cm / 43 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 76 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 52 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920 x 1080 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. 48
Page: 39
** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. Sraith teilifíse 5505, 5525, 5535 24PFx55x5 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A - Méid Scáileáin Infheicthe : 60 cm / 24 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 22 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 33 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920 x 1080 32PHx55x5 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 80 cm / 32 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 24 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 36 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1366 x 768 43PFx55x5 - Aicme Éifeachtacht Fuinnimh : A+ - Méid Scáileáin Infheicthe : 108 cm / 43 orlach - Tomhaltas Cumhachta sa Mhodh Air (W) : 49 W - Tomhaltas Fuinnimh Bliantúil (kWh) * : 72 kWh - Tomhaltas Cumhachta ar Fuireachas (W) **: 0.30 W - Taifeach Taispeána (Picteilíní) : 1920 x 1080 * Tomhaltas kWh fuinnimh in aghaidh na bliana, bunaithe ar thomhaltas cumhachta teilifíse atá ag feidhmiú 4 uair in aghaidh an lae ar feadh 365 lá. Braitheann an tomhaltas fuinnimh iarbhír ar an gcaoi a mbaintear úsáid as an teilifís. ** Nuair a chastar an teilifís as leis an gcianrialtán agus nuair nach bhfuil aon fheidhm gníomhach. 12.3 Deireadh Úsáide Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhpháirteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid. Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2012/19/CE. Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha. Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramhaíl tí. Nuair a dhiúscraíonn tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc. Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramhaíl tí. Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc. 49
Page: 40
13 Sonraíochtaí 13.1 Cumhacht Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/TVsupport Cumhacht - Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10% - Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C Chun faisnéis faoi thomhaltas cumhachta a fháil, féach ar an gcaibidil Product Fiche. 13.2 Glacacht Don tsraith teilifíse PxT - Ionchur aeróige : 75 ohm coaiseach (IEC75) - Bandaí tiúnóra: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB : DVB-T2, DVB-C (cábla) QAM - Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL - Athsheinm físeáin dhigitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* - Athsheinm físeáin analógaigh (ISO/IEC 13818-3) * Do DVB-T2 amháin Don tsraith teilifíse PxS - Ionchur aeróige : 75 ohm coaiseach (IEC75) - Bandaí tiúnóra: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF - DVB : DVB-T2, DVB-C (cábla) QAM - Athsheinm físeáin analógaigh : SECAM, PAL - Athsheinm físeáin dhigitigh : MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC* - Athsheinm físeáin dhigitigh (ISO/IEC 13818-3) - Ionchur aeróige satailíte : 75 ohm F-type - Raon minicíochta ionchuir : 950 to 2150MHz - Leibhéal minicíochta ionchuir : 25 go 65 dBm - DVB-S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 45M siombailí, SCPC agus MCPC - LNB : DiSEqC 1.0, 1 go 4 LNBanna tacaithe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max * Do DVB-T2, DVB-S2 amháin 13.3 Taifeach Taispeána Sraith teilifíse 4304, 4354 Méid fhiarthrasna an scáileán - 24PHx43x4 : - 60 cm / 24 orlach Taifeach Taispeána - PHx43x4: 1366x768 Sraith teilifíse 4504, 4503 Méid fhiarthrasna an scáileán - 32PHx450x : - 80 cm / 32 orlach Taifeach Taispeána - PHx4504: 1366x768 Sraith teilifíse 5304 Méid fhiarthrasna an scáileán - 22PFS5304 : - 55 cm / 22 orlach Taifeach Taispeána - PFS5304: 1920x1080 Sraith teilifíse 5503 Méid fhiarthrasna an scáileán - 43PFx5503 : 108 cm / 43 orlach Taifeach Taispeána - PFx5503: 1920x1080 Sraith teilifíse 5505, 5525 Méid fhiarthrasna an scáileán - 24PFx55x5 : 60 cm / 24 orlach - 32PHx55x5 : 80 cm / 32 orlach - 43PFx55x5 : 108 cm / 43 orlach Taifeach Taispeána - PHx55x5: 1366x768 - PFx55x5: 1920x1080 50
Page: 41
Sraith teilifíse 5535 Méid fhiarthrasna an scáileán - 24PFS5535 : - 60 cm / 24 orlach Taifeach Taispeána - PFS5535: 1920x1080 13.4 Taifeach taispeána: Don tsraith teilifíse PHx Formáidí físe Taifeach — Ráta athnuachan - 480i - 60 Hz - 480p - 60 Hz - 576i - 50 Hz - 576p - 50 Hz - 720p - 50 Hz, 60 Hz - 1080i - 50 Hz, 60 Hz - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Formáidí ríomhaire Taifigh (i measc cinn eile) - 640 x 480p - 60 Hz - 800 x 600p - 60 Hz - 1024 x 768p - 60 Hz - 1280 x 768p - 60 Hz - 1360 x 768p - 60 Hz Don tsraith teilifíse PFx Formáidí físe Taifeach — Ráta athnuachan - 480i - 60 Hz - 480p - 60 Hz - 576i - 50 Hz - 576p - 50 Hz - 720p - 50 Hz, 60 Hz - 1080i - 50 Hz, 60 Hz - 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz Formáidí ríomhaire Taifigh (i measc cinn eile) - 640 x 480p - 60 Hz - 800 x 600p - 60 Hz - 1024 x 768p - 60 Hz - 1280 x 768p - 60 Hz - 1360 x 768p - 60 Hz - 1280 x 1024p - 60 Hz - 1920 x 1080p - 60 Hz 13.5 Fuaim Sraith teilifíse 4304, 4354, 5304, 5535 - Cumhacht aschuir (RMS) : 6W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out ™ Sraith teilifíse 4504 - Cumhacht aschuir (RMS) : 10W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out ™ Sraith teilifíse 4503, 5503 - Cumhacht aschuir (RMS) : 32" - 10W, 43" - 16W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out ™ Sraith teilifíse 5505, 5525 - Cumhacht aschuir (RMS) : 24" - 6W, 32" - 10W, 43" - 16W - Dolby Audio - DTS 2.0+ Digital out ™ 13.6 Ilmheáin Córais comad USB tacaithe - USB (FAT / FAT 32 / NTFS): ná nasc ach gléasanna USB a ídíonn 500 mA cumhachta nó níos lú. Freastalaithe meán, tacaithe - Codec Íomhá: JPEG, GIF, PNG, BMP - Codec Fuaime: MP3, WAV, WMA (v2 up to v9.2), AC3, AAC, HE-AAC, DTS 2.0 - Codec Físe: AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC - Fotheideal: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT 51
Page: 42
14 Fadhbanna 14.1 Leideanna Mura bhfuil tú in ann teacht ar réiteach ar an bhfadhb atá agat le do theilifís in Fabhtcheartú, is féidir leat úsáid a bhaint as  Socruithe > Cabhair > Treoir úsáideora chun an t-eolas atá uait a fháil. Mura bhfuil an freagra ar do cheist sa Treoir úsáideora, is féidir leat dul go dtí suíomh gréasáin tacaíochta Philips. Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach. Tabhair cuairt ar www.philips.com/TVsupport. Is féidir leat an uimhir teileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). Is féidir leat dul i mbun comhrá le duine dár gcomhoibrithe i roinnt tíortha agus do cheist a chur go díreach nó ceist a sheoladh trí ríomhphost. Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil, nó an treoir úsáideora chun í a léamh ar do ríomhaire. Chun níos mó eolais faoi fhabhtcheartú teilifíse agus ceisteanna a chuirtear go minic a fháil (CCanna)... Téigh go dtí http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/ portal/en/ModelSelect Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhar teilifís a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair a phriontáil ó do ríomhaire. Chun Cabhair (an treoir úsáideora) a íoslódáil, téigh go dtí www.philips.com/TVsupport 14.2 Cas As Ní chasann an teilifís air - Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é. Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean. Bain triail as an teilifís a chasadh air arís. - Nasc an teilifís le soicéad eile ar an mballa agus triail í a chasadh air. - Dínasc gach gléas nasctha eile ón teilifís agus triail í a chasadh air. - Má tá solas fuireachais na teilifís air, tá an seans ann nach bhfreagróidh an teilifís don chianrialtán. Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht. Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin filleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó fhuireachas, brúigh  (Fuireachas / Air) ar an gcianrialtán nó ar an teilifís. Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an chaochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care. Casann an teilifís as léi féin Má chasann an teilifís as go tobann, seans go bhfuil an socrú Amadóir casta as casta air. Casann an teilifís as tar éis 4 uair mura bhfuil aon chomhartha ón gcianrialtán faighte le Amadóir casta as. Chun an casadh as uathoibríoch seo a sheachaint, is féidir leat an casadh as a dhíghníomhachtú. Anuas air sin, mura bhfaigheann an teilifís comhartha teilifíse ná ordú ón gcianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch. 14.3 Cianrialtán Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuithe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin. Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an 54
Page: 43
fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil. Mura dtugann tú an chaochaíl faoi deara, d’fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó a chuid ceallraí a bheith íseal. Níl an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil indéanta le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang. 14.4 Cainéil Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír. Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe. Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe. 14.5 Pictiúr Gan pictiúr / pictiúr díchumtha - Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart. - Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar fhoinse taispeána. - Cinntigh go bhfuil an gléas seachtrach nó an fhoinse sheachtrach nasctha i gceart. Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr - Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart. Glacadh aeróige lag - Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart. - Tá callairí, gléasanna fuaime neamhthalmhaithe, foirngimh arda agus rudaí móra eile in ann cur isteach ar an gcaighdeán glactha. Déan iarracht an caighdeán glactha a fheabhsú, más féidir, trí threoshuíomh na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís. - Má tá an glacadh lag díreach ar chainéal amháin, déan an cainéal sin a mhionchoigeartú le Suiteáil Láimhe. Drochphictiúr ó ghléas - Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart. - Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúir socraithe i gceart. Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh - Cinntigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile . Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo. Tá meirge tráchtála ar taispeáint - Cinntigh go bhfuil Suíomh socraithe do Baile . Ní oireann an pictiúr don scáileán - Athraigh go formáid pictiúr éagsúil. Coinníonn an fhormáid pictiúr air ag athrú ó chainéal go cainéal - Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis. Tá suíomh an phictiúir mícheart - Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha. Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí - Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo. 14.6 Fuaim Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaime Mura mbraitear aon chomhartha fuaime, casanna an teilifís an aschur fuaime as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm. - Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaime socraithe i gceart. - Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart. - Cinntigh nach bhfuil an airde fuaime balbhaithe nó socraithe ag nialas. - Cinntigh go bhfuil aschuir fuaime na teilifíse nasctha leis an ionchur fuaime ar an gCóras Amharclainne Baile (HTS). - Ba cheart fuaime a chloisteáil ó na callairí HTS. - D’fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaime HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaime digití a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha. 55
Page: 44
14.7 HDMI HDMI - Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) moill a chur ar an méid ama a thógann sé ar an teilifís inneachar ó ghléas HDMI a thaispeáint. - Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura dtaispeánfar aon phictiúr, athraigh an fhoinse ó ghléas amháin go gléas eile, agus ar ais arís. - Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go huaineach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ngléas ceart. - Má úsáideann tú cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI, cinntigh go bhfuil cábla fuaime breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó. Ní oibríonn EasyLink - Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC. Níl an deilbhín don airde fuaime ar taispeáint - Gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaime HDMI- CEC naschta. 14.8 USB Ní thaispeántar grianghraif, físeáin agus ceol ó ghléas USB - Cinntigh go bhfuil an socrú comhoiriúnach le hAicme Ollstórála roghnaithe ar an ngléas stórála USB, mar atá curtha síos air i ndoiciméadúchán an ghléis stórála. - Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís. - Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir. Athsheinnt briste comhad USB - D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi. 56
Page: 45
phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóráilte i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips www.philips.com/TVsupport leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh. Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Barántaíonn TP Vision nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir. Téarmaí baránta - Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó an baránta a chur ar neamhní! Ná triail go deo an teilifís a dheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictrí ann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúchán. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís. Nó tabhair cuairt ar ár láithreán gréasáin www.philips.com/support agus roghnaigh do thír más gá. Cuirfear an baránta ar neamhní má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe picteilín Tá líon ard picteilíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil picteilíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d’fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífheidhm é. Comhlíonadh CE Deimhníonn TP Vision Europe B.V. leis seo go bhfuil an teilifís seo comhlíontach le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2014/53/AE (RED), 2009/125/CE (Éicea-dearadh) agus 2011/65/CE (RoHS). Comhlíonadh le EMF Déantúsaíonn agus díolann EMF TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is é ceann de phrionsabail ghnó TP Vision tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá TP Vision tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'aon díobháil sláinte. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag TP Vision i bhforbairt caighdeán idirnáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas TP Vision tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí. 59
Page: 46
16 Cóipchearta 16.1 HDMI Is trádmharcanna nó trádmharcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile. 16.2 Dolby Audio Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2015 Dolby Laboratories. All rights reserved. 16.3 DTS 2.0 + Digital Out ™ For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS and the Symbol together, DTS 2.0+Digital Out, and the DTS 2.0+Digital Out logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. 16.4 Trádmharcanna Eile Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile. 60
Page: 47
17 Foinse Oscailte 17.1 Bogearraí Foinse Oscailte Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Tairgeann TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach. Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana tar éis don táirge a bheith ceannaithe d'aon duine a bhfuil an t-eolas seo a fháil aige nó aici. Scríobh i mBéarla le do thoil chuig chun an cód foinse a fháil . . . open.source@tpv-tech.com 17.2 Ceadúnas Foinse Oscailte Maidir leis an gCeadúnas Foinse Oscailte README chun an cód foinse a fháil do na codanna sin de bhogearraí teilifíse TP Vision Netherlands B.V. a thagann faoi cheadúnais foinse oscailte. Is cáipéis í seo ina ndéantar cur síos ar dháileadh an chóid foinse atá á úsáid ar theilifís TP Vision Netherlands B.V., a thagann faoi cheann amháin den Cheadúnas Poiblí Ginearálta GNU (an GPL), nó Ceadúnas Poiblí Níos Lú GNU (an LGPL), nó aon cheadúnas foinse oscailte eile. Is féidir treoracha a fháil faoin gcaoi cóipeanna de na bogearraí seo a fháil sna Treoracha Úsáide. NÍ THUGANN TP Vision Netherlands B.V. AON BHARÁNTA, BÍODH SÉ SAINRÁITE NÓ INTUIGTHE, LENA N-ÁIRÍTEAR AON BHARÁNTA INDÍOLTACHTA NÓ OIRIÚNACHT DO CHUSPÓIR FAOI LEITH, MAIDIR LEIS NA BOGEARRAÍ SEO. Ní thugann TP Vision Netherlands B.V. aon tacaíocht do na bogearraí seo. Ní chuireann an méid atá ráite thuas isteach ar do bharántaí ná ar do chearta reachtúla maidir le haon táirge de chuid TP Vision Netherlands B.V. atá ceannaithe agat. Ní bhaineann sé ach leis an gcód foinse seo atá curtha ar fáil duit. Foinse Oscailte uboot (201106) U-Boot, a boot loader for Embedded boards based on PowerPC, ARM, MIPS and several other processors, which can be installed in a boot ROM and used to initialize and test the hardware or to download and run application code. Source: http://www.denx.de/wiki/U-Boot vmlinux (3.1.10) linux kernel Source: http://git.kernel.org/cgit/linux/kernel/git/stable/linux- stable.git busybox (v1.23.2) BusyBox is a multi-call binary that combines many common Unixutilities into a single executable. Most people will create a link to busybox for each function they wish to use and BusyBox will act like whatever it was invoked as. Source: http://www.busybox.net/ dlmalloc (2.8.4) A Memory Allocator Source: http://g.oswego.edu/dl/html/malloc.html ftp://gee.cs.oswego.edu/pub/misc/ iniparser (3.0) stand-alone ini parser library in ANSI C Source: http://ndevilla.free.fr/iniparser/ jpeg (6b.) Libjpeg is a widely used C library for reading and writing JPEG image files. Source: http://www.ijg.org png (1.2.32) libpng is the official PNG reference library. It supports almost all PNG features. Source: 61
Page: 48
http://www.libpng.org/pub/png/src/libpng- LICENSE.txt http://www.libpng.org/pub/png/ freetype (2.5.3) FreeType is a freely available software library to render fonts. Source: http://www.freetype.org/license.html libc (2.16) The GNU C Library is used as the C library in the GNU systems and most systems with the Linux kernel. Source: http://www.gnu.org/software/libc/ cares (1.7.3) c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves). Source: https://c-ares.haxx.se/ curl (7.21.3) curl is used in command lines or scripts to transfer data. It is also used in cars, television sets, routers, printers, audio equipment, mobile phones, tablets, settop boxes, media players and is the internet transfer backbone for thousands of software applications affecting billions of humans daily. Source: https://curl.haxx.se/ iconv (1.13.1) Other programs internally store strings in Unicode, to facilitate internal processing, and need to convert between internal string representation (Unicode) and external string representation (a traditional encoding) when they are doing I/O. GNU libiconv is a conversion library for both kinds of applications. Source: http://www.gnu.org/software/libiconv/ Xml2 (2.7.7) Libxml2 is the XML C parser and toolkit developed for the Gnome project (but usable outside of the Gnome platform), it is free software available under the MIT License. Source: http://xmlsoft.org/ neon (0.30.1) neon is an HTTP and WebDAV client library, with a C interface. Source: http://www.webdav.org/neon/ openssl-0.9.8 (1.0.0) OpenSSL is a robust, commercial-grade, and full- featured toolkit for the Transport Layer Security (TLS) and Secure Sockets Layer (SSL) protocols. Source: http://www.openssl.org/source/license.html sqlite (3.7.11) SQLite is a self-contained, high-reliability, embedded, full-featured, public-domain, SQL database engine. Source: https://www.sqlite.org/ zlib (1.2.8) interface of the 'zlib' general purpose compression library. Source: http://www.zlib.net/zlib_license.html cairo (1.10.2) Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Source: https://cairographics.org/download/ libnl (3.2.24) The libnl suite is a collection of libraries providing APIs to netlink protocol based Linux kernel interfaces. Source: https://github.com/tgraf/libnl alsa (1.0.23) The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio and MIDI functionality to the Linux operating system. Source: https://www.alsa- project.org/main/index.php/Main_Page fontconfig (2.7.1) Fontconfig is a library for configuring and customizing font access. 62
Page: 49
Source: https://www.freedesktop.org/wiki/Software/fontconfi g/ icu (4.2.1) ICU is a mature, widely used set of C/C++ and Java libraries providing Unicode and Globalization support for software applications. Source: http://site.icu-project.org/home pixman (0.19.6) Pixman is a low-level software library for pixel manipulation, providing features such as image compositing and trapezoid rasterization. Source: http://www.pixman.org/ pango (1.28.1) Pango is a library for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization. Source: https://www.pango.org/ glib (2.24.2) GLib provides the core application building blocks for libraries and applications written in C. Source: https://directory.fsf.org/wiki/Glib DFB (1.4.2) DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration, input device handling and abstraction, integrated windowing system with support for translucent windows and multiple display layers, not only on top of the Linux Framebuffer Device. It is a complete hardware abstraction layer with software fallbacks for every graphics operation that is not supported by the underlying hardware. DirectFB adds graphical power to embedded systems and sets a new standard for graphics under Linux. Source: http://directfb.org/ 63
Page: 50
Innéacs A Airde fuaime Delta 44 Airde fuaime na gCluasán 44 Aithin teilifís 3 Am 46 Ardsocruithe Codarsnachta Pictiúir 42 Ardsocruithe Pictiúr 42 Athainmnigh Gléas 24 Athdheisiú 3 Athraigh Cód PIN 47 Athshocraigh Socruithe Teillfíse 46 É Éifeachtaí Fuaime 47 B Bain satailít as 28 Breisiú Datha 42 C Cainéal, Athainmnigh Cainéal 31 Cainéal, Scag Cainéal 32 Cainéil 25 Cainéil Cheanáin 32 Callairí nó Cluasáin 47 Cábla Cumhachta 11 Cárta CI 20 Cúram Custaiméirí 3 Ceallraí 6 Chun Cainéil Satailíte a Athshuiteáil 27 Cianrialtán 6 Cianrialtán agus Ceallraí 6 Cláraigh teilifís 3 Codarsnacht 42 Codarsnacht Dhinimiciúil 42 Codarsnacht Físe 43 Coigilt Sholas an Lae 46 Crios Ama 46 Cuir Satailít leis an liosta 28 D Dath 42 Dáta 46 Déan Cuardach do Chainéil 32 Deireadh Úsáide 49 Diosca Crua USB 21 Diosca crua USB, Formáidigh 45 Dord 44 E EasyLink 16 Eolas Teagmhála 3 F Fabhtcheartú 54 Fad Amhairc 9 Fadhbanna 54 Formáid Fuaime Amach 44 Formáid Phictiúir 43 Fuaim Dhigiteach Amach 17 Fuaim Mheasctha 47 Fuireachas 12 G Gáma 43 Géire 42 Géire, Laghdú Déantán MPEG 43 Géire, laghdú torainn 43 Glan Pictiúr 43 Glas Leanaí 47 Gléasadh Balla 9 H HDMI ARC 17 I Imfhuaim 44 L Lagú amhairc 47 Lagú Éisteachta 47 Lámhleabhar Úsáideora 3 Leagan Bogearraí 5 Leibhéaladh Digiteach Amach 44 Liosta Cainéal Satailíte 28 Liosta Foinse 24 Lonnú na teilifíse 9 M Méaróg Chuimhne USB 21 Mód Codarsnachta Pictiúr 42 Mód Fuireachais 12 Mód Uath-Chloig 46 Meáin 39 Moill Digiteach Amach 44 N Nasc Aeróige 13 Nasc Cluasáin 18 Nasc Gléas 13 Nasc HDMI 14 Nasc HDMI - CEC 16 Nasc HDMI - DVI 16 Nasc Ríomhaireachta 19 Nasc VGA 19 Nuashonraigh Bogearraí - Nuasonruithe Áitiúla 5 Nuashonraigh Bogearraí - OAD 5 Nuashonraigh Cainéil Satailíte 27 Nuashonrú Bogearraí 5 O Optúil 17 Ord Cainéal a athrú 32 P Pictiúr, Codarsnacht 42 Pictiúr, Dath 42 Pictiúr, Géire 42 PIN CAM 47 Próifíl Oibritheora CAM 45 R Rochtain Uilíoch 47 Roghchlár Áirgí 41 Roghchlár Baile 41 Roghchlár Cabhair 3 64
Brand:
Philips
Product:
Not categorized
Model/name:
43PFS5505
Filetype:
PDF
Available languages:
English