Panasonic RX-D55 manual

View a manual of the Panasonic RX-D55 below. All manuals on ManualsCat.com can be viewed completely free of charge. By using the 'Select a language' button, you can choose the language of the manual you want to view.

  • Brand: Panasonic
  • Product: CD-player
  • Model/name: RX-D55
  • Filetype: PDF
  • Available languages: German, French, Italian, English, Spanish, Polish, Slovak, Dutch, Swedish, Danish

Table of Contents

Page: 1
2
2
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
CAUTION!
THIS PRODUCT UTILIZES A LASER.
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE OF
PROCEDURES OTHER THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT IN
HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.
DO NOT OPEN COVERS AND DO NOT REPAIR YOURSELF. REFER
SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.
WARNING:
TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK OR PRODUCT
DAMAGE,
• DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN, MOISTURE, DRIPPING
OR SPLASHING AND THAT NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH
AS VASES, SHALL BE PLACED ON THE APPARATUS.
• USE ONLY THE RECOMMENDED ACCESSORIES.
• DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK);THERE ARE NO USER
SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED
SERVICE PERSONNEL.
CAUTION!
• DO NOT INSTALL OR PLACE THIS UNIT IN A BOOKCASE, BUILT-IN
CABINET OR IN ANOTHER CONFINED SPACE. ENSURE THE UNIT IS
WELL VENTILATED.TO PREVENT RISK OF ELECTRIC SHOCK OR FIRE
HAZARD DUE TO OVERHEATING, ENSURE THAT CURTAINS AND ANY
OTHER MATERIALS DO NOT OBSTRUCT THE VENTILATION VENTS.
• DO NOT OBSTRUCT THE UNIT’S VENTILATION OPENINGS WITH
NEWSPAPERS,TABLECLOTHS, CURTAINS, AND SIMILAR ITEMS.
• DO NOT PLACE SOURCES OF NAKED FLAMES, SUCH AS LIGHTED
CANDLES, ON THE UNIT.
• DISPOSE OF BATTERIES IN AN ENVIRONMENTALLY FRIENDLY
MANNER.
The socket outlet shall be installed near the equipment and easily accessible.
The mains plug of the power supply cord shall remain readily operable.
To completely disconnect this apparatus from the AC Mains, disconnect the
power supply cord plug from AC receptacle.
This product may receive radio interference caused by mobile telephones
during use. If such interference is apparent, please increase separation
between the product and the mobile telephone.
THIS UNIT IS INTENDED FOR USE IN MODERATE CLIMATES.
SUOMI
VAROITUS!
LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA
MAINITULLA TAVALLA SAATTAA ALTISTAA KÄYTTÄJÄN
TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE
LASERSÄTEILYLLE.
VAROITUS:
VÄHENNÄ TULIPALON, SÄHKÖISKUN TAI LAITTEISTON
VAHINGOITTUMISEN VAARAA
• TÄTÄ LAITETTA EI SAA ALTISTAA SATEELLE, KOSTEUDELLE,
ROISKEILLE TAI TIPPUVILLE NESTEILLE. LAITTEEN PÄÄLLE EI SAA
MYÖSKÄÄN ASETTAA MITÄÄN NESTEELLÄ TÄYTETTYÄ ESINETTÄ,
KUTEN MALJAKKOA.
• KÄYTÄ VAIN SUOSITELTUJA LISÄVARUSTEITA.
• ÄLÄ IRROTA KANTTA (TAI TAUSTAA). SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN
HUOLLETTAVISSA OLEVIA OSIA. HUOLLON SAA SUORITTAA VAIN
AMMATTITAITOINEN HENKILÖKUNTA.
VAROITUS!
• ÄLÄ ASENNA TAI LAITA TÄTÄ LAITETTA KABINETTITYYPPISEEN
KIRJAKAAPPIIN TAI MUUHUN SULJETTUUN TILAAN, JOTTA
TUULETUS ONNISTUISI. VARMISTA, ETTÄ VERHO TAI MIKÄÄN MUU
MATERIAALI EI HUONONNA TUULETUSTA, JOTTA VÄLTETTÄISIIN
YLIKUUMENEMISESTA JOHTUVA SÄHKÖISKU- TAI TULIPALOVAARA.
• ÄLÄ PEITÄ LAITTEEN TUULETUSAUKKOJA SANOMALEHDELLÄ,
PÖYTÄLIINALLA, VERHOLLA TAI MUULLA VASTAAVALLA ESINEELLÄ.
• ÄLÄ ASETA PALAVAA KYNTTILÄÄ TAI MUUTA AVOTULEN LÄHDETTÄ
LAITTEEN PÄÄLLE.
• HÄVITÄ PARISTOT LUONTOA VAHINGOITTAMATTOMALLA TAVALLA.
Pistorasia tulee asentaa laitteen lähelle helppopääsyiseen paikkaan.
Verkkojohdon pistokkeen on oltava aina helposti käytettävissä.
Tämä laite voidaan kytkeä kokonaan irti verkkovirrasta irrottamalla
verkkojohdon pistoke pistorasiasta.
TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI LEUDOSSA
ILMASTOSSA.
NORSK
ADVARSEL!
DETTE PRODUKTET ANVENDER EN LASER.
BETJENING AV KONTROLLER, JUSTERINGER ELLER ANDRE INNGREP
ENN DE SOM ER BESKREVET I DENNE BRUKSANVISNING, KAN FØRE TIL
FARLIG BESTRÅLING.
DEKSLER MÅ IKKE ÅPNES, OG FORSØK ALDRI Å REPARERE
APPARATET PÅ EGENHÅND. ALT SERVICE OG REPARASJONSARBEID
MÅ UTFØRES AV KVALIFISERT PERSONELL.
ADVARSEL:
FØLG NEDENSTÅENDE INSTRUKSER FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR
BRANN, ELEKTRISK STØT OG SKADE PÅ PRODUKTET:
• DETTE APPARATET MÅ IKKE UTSETTES FOR REGN, FUKTIGHET,
DRYPP ELLER SPRUT, OG INGEN VÆSKEFYLTE GJENSTANDER, SOM
F.EKS. VASER, MÅ PLASSERES PÅ APPARATET.
• BRUK KUN ANBEFALT TILBEHØR.
• IKKE FJERN DEKSELET (ELLER BAKSIDEN); APPARATET
INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN SKIFTES ELLER REPARERES
AV BRUKEREN. OVERLAT TIL KVALIFISERTE SERVICETEKNIKERE Å
UTFØRE SERVICE.
ADVARSEL!
• APPARATET MÅ IKKE PLASSERES I EN BOKHYLLE, ET
INNEBYGGET KABINETT ELLER ET ANNET LUKKET STED
HVOR VENTILASJONSFORHOLDENE ER UTILSTREKKELIGE.
SØRG FOR AT GARDINER ELLER LIGNENDE IKKE FORVERRER
VENTILASJONSFORHOLDENE, SÅ RISIKO FOR ELEKTRISK SJOKK
ELLER BRANN FORÅRSAKET AV OVERHETING UNNGÅS.
• APPARATETS VENTILASJONSÅPNINGER MÅ IKKE DEKKES TIL MED
AVISER, BORDDUKER, GARDINER OG LIGNENDE.
• PLASSER IKKE ÅPEN ILD, SLIK SOM LEVENDE LYS, OPPÅ
APPARATET.
• BRUKTE BATTERIER MÅ KASSERES UTEN FARE FOR MILJØET.
Strømuttaket må befinne seg i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.
Støpslet på strømkabelen må være klart til bruk.
Når dette apparatet skal kobles helt fra strømnettet (AC), må støpslet på
strømkabelen trekkes ut av stikkontakten.
DETTE APPARATET ER BEREGNET TIL BRUK UNDER MODERATE
KLIMAFORHOLD.
Information for Users on Collection and Disposal of Old Equipment and
used Batteries
These symbols on the products, packaging, and/or
accompanying documents mean that used electrical and
electronic products and batteries should not be mixed with
general household waste.
For proper treatment, recovery and recycling of old products and
used batteries, please take them to applicable collection points,
in accordance with your national legislation and the Directives
2002/96/EC and 2006/66/EC.
By disposing of these products and batteries correctly, you
will help to save valuable resources and prevent any potential
negative effects on human health and the environment which
could otherwise arise from inappropriate waste handling.
For more information about collection and recycling of old
products and batteries, please contact your local municipality,
your waste disposal service or the point of sale where you
purchased the items.
Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste,
in accordance with national legislation.
For business users in the European Union
If you wish to discard electrical and electronic equipment,
please contact your dealer or supplier for further information.
[Information on Disposal in other Countries outside the
European Union]
These symbols are only valid in the European Union. If you wish
to discard these items, please contact your local authorities or
dealer and ask for the correct method of disposal.
Note for the battery symbol (bottom two symbol
examples):
This symbol might be used in combination with a chemical
symbol. In this case it complies with the requirement set by the
Directive for the chemical involved.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 2
RQTX1041-2Z_1gb.indd 2 4/8/2010 2:23:10 PM
4/8/2010 2:23:10 PM
Page: 2
3
3
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Inside of product
Tuotteen sisällä
Produktets innside
Safety precautions
• Avoid using or placing this unit near sources of heat. Do not leave it in an
automobile exposed to direct sunlight for a long time with the doors and
windows closed as this may deform the cabinet.
• Avoid cuts, scratches, or poor connections in the AC mains lead, as they may
result in possible fire or electric shock hazard. Also, excessive bending, pulling
or splicing of the lead should be avoided.
• Do not unplug the AC mains lead by pulling on the lead. To do so may cause
premature failure or shock hazard.
• Do not operate this unit in a bathroom, as a potential shock hazard may result.
• When not in use, disconnect the AC mains lead from the household mains
socket.
Table of contents
Safety precautions ........................................................ 3
Supplied accessories.................................................... 3
Power sources ............................................................... 3
Use of batteries.............................................................. 3
Overview of controls..................................................... 4
Discs............................................................................... 5
Using the FM/AM radio.................................................. 6
USB (RX-D55 only)............................................................. 6
Cassette tape – Play and record .................................. 7
Using the clock and timers........................................... 7
Using sound effects ...................................................... 8
Using other optional equipments ................................ 8
Troubleshooting guide.................................................. 8
Specifications ................................................................ 9
Maintenance................................................................... 9
Power sources
Using the household mains socket
Using the household mains socket
AC mains lead
(included)
To household
mains socket
Connect the AC mains lead firmly to the unit and the household mains socket.
✒ Note
• The included AC mains lead is for use with this unit only. Do not use it with
other equipment.
• The unit is in the standby condition when the AC power supply cord is
connected. The primary circuit is always “live” as long as the power cord is
connected to an electrical outlet.
Using batteries (not included)
Using batteries (not included)
5
6
7
8
1
2
4
3
Inner row
Outer row
Press towards while inserting
the battery.
• The unit cannot be powered by batteries if the AC mains lead is connected.
Disconnect the AC mains lead from the unit to operate on battery power.
• The remote control cannot turn the unit on when batteries are used.
• Use only alkaline batteries.
When to change the batteries
When the battery indicator begins flashing, replace
all 8 of the batteries. It is also a good idea to
replace all the batteries before recording.
✒ Note
Before any function starts, the battery indicator may flash although the batteries
are not drained. The indicator will display its current status when the unit is
powered from the household mains socket by using the AC mains lead.
Memory back-up
When the power supply is interrupted, the current time, timer settings and radio
stations you have set are saved if you have inserted back-up batteries (not
included).
These batteries do not power the unit.
When to change the batteries
The batteries last about a year.
Connect the unit to AC power before replacing the
batteries.
Before connecting or disconnecting the AC mains
lead, press [8/x, STOP/EJECT] to stop the tape
and press [TAPE/OFF] to turn the unit off. The
back-up batteries ware out faster if the cord is
disconnected with the power still on.
2
1
3
4
Inner row
Outer row
✒ Note
Use either alkaline or manganese batteries.
Use of batteries
• If this unit is not used for a long period of time or is used only from an
AC power source, remove all the batteries to prevent potential damage
due to possible battery leakage.
• Insert so the poles (+ and –) match those in the remote control.
• Do not mix old and new batteries.
• Do not use different types of batteries at the same time.
• Do not take apart or short circuit the batteries.
• Do not attempt to recharge alkaline or manganese batteries.
• Do not use batteries if the covering has been peeled off.
• Do not heat or expose to flame.
• Do not leave the battery(ies) in an automobile exposed to direct sunlight for a
long period of time with doors and windows closed.
• Mishandling of batteries can cause electrolyte leakage, which may cause a
fire.
CAUTION
Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the
same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of
used batteries according to the manufacturer’s instructions.
Supplied accessories
Please check and identify the supplied accessories.
1 x AC mains lead 1 x Remote control
RX-D55 (N2QAYA000008)
RX-D50 (N2QAYA000009)
RQTX1041-2Z_1gb.indd 3
RQTX1041-2Z_1gb.indd 3 4/8/2010 2:23:10 PM
4/8/2010 2:23:10 PM
Page: 3
4
4
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
A
d
e
O
c
Y
S
P
Q
W
X
a
b
R
T
U
V
Z
K
M
L
G
F
B
N
C
D
E
H
I
J
A p
S
i
m
k F
M
j
h
G H
o
n
Y
g
k
l
f
RX-D55
RX-D55
Overview of controls
Buttons with the labelled numbers for the main unit and remote control meant that they activate the same function.
Headphone jack (PHONES)
Plug type: Ø 3.5 mm stereo
(not included)
• Avoid listening for prolonged periods of
time to prevent hearing damage.
• Excessive sound pressure from
earphones and headphones can cause
hearing loss.
PHONES
A Tape mode/standby switch
Unit will be in standby mode.
B Play mode function
C Numeric selection
D Program delete function
E Program function
F Tuner (FM/AM) selection
G Disc play or pause
H Stop disc playback
EQ OFF selection RX-D50 (By remote control only)
I RE-MASTER selection
J Preset EQ selection
K BASS selection
L Track information display function
M Tuning mode selection
N MONO selection for FM mode
O Play timer setting
P Clock or timer setting
Q Sleep timer setting
R Auto off function
RX-D55 Select either “ON A.OFF” or “OFF A.OFF”.
RX-D50 Select either “ON” or “OFF”.
This auto off function allows you to turn off the unit in disc or USB mode only
after left unused for 10 minutes.
• Press the button to activate the function.
• Press the button again to cancel.
• The setting is maintained even if the unit is turned off.
S Volume control
T Muting function
• Press the button to activate the function.
• Press the button again or adjust the volume to cancel.
U Repeat function
V Program clear
W USB play or pause RX-D55
Stop disc playback RX-D50
X Music port selection
Y Track skip or search, check program content, preset channel selection,
tuning function, time adjustment, bass or treble adjustment
Remote control: [2/3] or [5/6]
Main unit: [–/2] or [6/+]
Z Sound virtualizer function
a TREBLE selection
b Disc and USB play [OK], Confirm selection [OK],
Album selection [R/T], [Y/U] have the exact same functions as those of
[2/3] or [5/6]
c MP3 Information display RX-D55
Input level selection RX-D50
d Input level selection RX-D55
Manual preset selection RX-D50
e Auto preset selection
f Cassette play operations
g Cassette deck
h Display panel
i Music port jack
j USB port RX-D55
k Speakers
These speakers do not have magnetic shielding. Do not place them near
televisions, personal computers or other devices easily influenced by
magnetism.
l Disc tray
m Disc tray open or close
n USB play or pause RX-D55
Music port selection RX-D50
o Sound equalizer (EQ) selection
p Remote control signal sensor
Battery installation for remote control
Insert the batteries (not included)
observing the correct polarities (+, –).
Aim at the remote control signal sensor,
avoiding obstacles, at a maximum range of
7 m directly in front of the unit.
R6/LR6, AA
To save power, the unit cannot be turned on from the remote control when batteries are used.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 4
RQTX1041-2Z_1gb.indd 4 4/8/2010 2:23:11 PM
4/8/2010 2:23:11 PM
Page: 4
5
5
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Discs
Basic play
Basic play
1 Press [x, CD OPEN/CLOSE] to open the disc tray and then load the
disc with the label facing up.
2 Press [x, CD OPEN/CLOSE] again to close.
3 Press [4/9, CD] to start play.
Stop playback Press [8] (stop) during play.
Pause play Press [4/9, CD] during play.
Press again to resume play.
Skip tracks Press [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2] or [6/+]).
During RANDOM or 1-ALBUM RANDOM play, you cannot
skip to tracks that have been played.
Search
through
tracks
Press and hold [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2]
or [6/+]) during play or pause.
• During program play (Z see right), or random play
(Z see below, “Play Mode function”), you can search
only within the track.
Skip album
Press [R/T, ALBUM] in the play mode.
Press [R/T, ALBUM] once and then the numeric buttons in
the stop mode.
Play Mode function
Press [PLAY MODE] to select the desired mode.
1-TRACK Play one selected track on the disc.
Press the numeric buttons to select the track.
RX-D55
1TR
RX-D50
1-
1-ALBUM
Play one selected album on the disc.
Press [R/T, ALBUM] to select the album.
RX-D55
1ALBUM
RX-D50
ALBUM
RANDOM Play a disc randomly.
RX-D55
RND
RX-D50
RND
1-ALBUM RANDOM
Play all tracks in one selected album randomly.
Press [R/T, ALBUM] to select the album.
RX-D55
1ALBUM RND
RX-D50
ALBUM RND
Checking the track information
You can view the information of the current track from the display panel.
Press [DISPLAY] repeatedly during play or pause.
Elapsed
play time
Remaining
play time
RX-D55
Elapsed play time
Album name
Track name
RX-D55
Press [MP3 INFO] repeatedly during play or pause.
Elapsed play time
ID3 (Track) ID3 (Artist)
ID3 (Album)
✒ Note
• This unit supports ver. 1.0 and 1.1 ID3 tags.
• ID3 is a tag embedded in MP3 track to provide information about the track.
• Titles containing text data that the unit does not support may be differently
displayed.
• RX-D50 Display for MP3 shows only “Elapsed play time”.
Advanced play
Advanced play
Repeat play
You can repeat program play or other selected play mode.
To activate
Press [REPEAT].
RX-D55
“ON REPEAT” and “ ” are displayed.
RX-D50
“ ” is displayed.
To cancel
Press [REPEAT] again.
RX-D55
“OFF REPEAT” is displayed and “ ” is cleared.
RX-D50
“ ” is cleared.
Program play
This function allows you to program up to 24 tracks.
1 Press [4/9, CD] and then [8] (stop).
2 Press [PROGRAM].
“PGM” is displayed.
3 Press the numeric buttons to select your desired track.
Repeat this step to program other tracks.
4 Press [4/9, CD] to start play.
1 Press [4/9, CD] and then [8] (stop).
2 Press [PROGRAM].
“PGM” is displayed.
3 Press [R/T, ALBUM] to select your desired album.
4 Press [5/6] once and then the numeric buttons to select your
desired track.
5 Press [OK].
Repeat steps 3 to 5 to program other tracks.
6 Press [4/9, CD] to start play.
For two-digit track, press [ 10] once then the two digits.
For three-digit track (MP3 only), press [ 10] twice then the three digits.
Cancel program
mode
Press [PROGRAM] in the stop mode.
Replay the program Press [PROGRAM] then [4/9, CD] in the stop mode.
Check program
contents
Press [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2] or
[6/+]) when “PGM” is displayed in the stop mode.
To check while programming, press [PROGRAM]
twice after “PGM” appears, then press [2/3] or
[5/6].
Add to the program
Repeat step 3 in the stop mode.
Repeat steps 3 to 5 in the stop mode.
Clear the last track Press [DEL] in the stop mode.
Clear all
programmed tracks
Press [CLEAR] in the stop mode.
“CLR ALL” RX-D55 (“CLEAR” RX-D50 ) is displayed.
✒ Note
• When you try to program more than 24 tracks, “PGM FULL” RX-D55
(“FULL” RX-D50 ) appears.
• The program memory is cleared when you open the disc tray.
✒ NOTE about using a DualDisc
The digital audio content side of a DualDisc does not meet the technical
specifications of the Compact Disc Digital Audio (CD-DA) format so playback
may not be possible.
✒ NOTE on MP3
• Files are treated as tracks and folders are treated as albums.
• This unit can access up to 999 tracks, 255 albums and 20 sessions.
• Disc must conform to ISO9660 level 1 or 2 (except for extended formats).
• To play in a certain order, prefix the folder and file names with 3-digits
numbers in the order you want to play them.
Limitations on MP3 play
• If you have recorded MP3 on the same disc as CD-DA, only the format
recorded in the first session can be played.
• Some MP3s may not be played due to the condition of the disc or recording.
• Recordings will not necessarily be played in the order you recorded them.
✒ NOTE on CDs
Choose discs with this mark:
• This unit can access up to 99 tracks.
• This unit can play MP3 files and CD-DA format audio CD-R/RW that have
been finalised.
• It may not be able to play some CD-R/RW due to the condition of the
recording.
• Do not use irregularly shaped disc.
• Do not use disc with labels and stickers that are coming off or with adhesive
exuding from under labels and stickers.
• Do not attach extra labels or stickers on the disc.
• Do not write anything on the disc.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 5
RQTX1041-2Z_1gb.indd 5 4/8/2010 2:23:12 PM
4/8/2010 2:23:12 PM
Page: 5
6
6
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Using the FM/AM radio
Manual tuning
Manual tuning
1 Press [FM/AM] to select “FM” or “AM”.
2 Press [TUNE MODE] to select “MANUAL”. RX-D55
If “PGM” is displayed, press [TUNE MODE] to clear it. RX-D50
3 Press [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2] or [6/+]) to select
the frequency of the required station.
To tune automatically
Press and hold [2/3] or [5/6] until the frequency starts changing
rapidly. The unit begins auto tuning, stopping when it finds a station.
• Auto tuning may not function when there is excessive interference.
• To cancel auto tuning, press [2/3] or [5/6] once again.
To improve reception
FM: Extend the whip antenna and adjust its direction.
AM: Adjust the position of the unit.
To improve FM sound quality
When “FM” is selected
Press [FM MODE] to display “MONO”.
To cancel
Press [FM MODE] again.
• MONO is also cancelled if the frequency is changed.
• Turn off “MONO” for normal listening.
Memory preset
Memory preset
Up to 16 stations each can be set in the FM and AM bands.
✒ Preparation
Press [FM/AM] to select “FM” or “AM”.
Automatic presetting
RX-D55
1 Press [PLAY MODE] repeatedly to select either “CURRENT” or
“LOWEST”.
CURRENT Tuning begins from the current frequency.
LOWEST Tuning begins from the lowest frequency.
2 Press [AUTO PRESET] to start presetting.
RX-D50
Press [AUTO PRESET] to start presetting.
The tuner presets all the stations it can receive into the channels in ascending
order. When finished, the last station memorised is tuned in.
Manual presetting
1 Press [PROGRAM] RX-D55 ([MANUAL PRESET] RX-D50 ).
“PGM” is displayed.
2 Within 10 seconds or so
Press [2/3] or [5/6] to tune to
the required station.
3 Press [PROGRAM] RX-D55 ([MANUAL PRESET] RX-D50 ).
4 Press the numeric buttons to select a channel.
The station occupying a channel is erased if another station is preset to that
channel.
5 Repeat steps 2 to 4 to preset more stations.
Selecting a preset station
Press the numeric buttons to select a channel.
For channels 10 to 16 press [ 10], then the two digits.
OR
1 Press [TUNE MODE] to select “PRESET”. RX-D55
Press [TUNE MODE] to display “PGM”. RX-D50
2 Press [2/3] or [5/6]
(main unit: [–/2] or [6/+]) to select the
channel.
Preset channel
USB (RX-D55 only)
The USB connectivity enables you to connect and play MP3 tracks from USB
mass storage class. Typically, USB memory devices (bulk only transfer).
Connecting a USB mass storage device
Connecting a USB mass storage device
✒ Preparation
Before connecting any USB mass storage device to the unit, ensure that the
data stored therein has been backed up.
It is not recommended to use a USB extension cable. The device connected via
the cable will not be recognised by this unit.
USB enabled
device
(not included)
Playing a USB mass storage device
1 Reduce the volume and connect the USB mass storage device to the
USB port.
2 Press [4/9, USB] to start play.
Stop playback Press [8] (stop) during play.
“RESUME” is displayed. The position is memorised.
Press [4/9, USB] to resume play.
Press [8] (stop) again to clear the position.
Pause play Press [4/9, USB] during play.
Press again to resume play.
Skip tracks Press [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2] or
[6/+]).
Skip album Press [R/T, ALBUM] in the play mode.
Press [R/T, ALBUM] once and then the numeric
buttons in the stop mode.
Recording from a USB mass storage device
1 Press [2/3] or [5/6] (main unit: [–/2] or [6/+]) to select
the desired track for recording.
2 Press [V ] on the main unit to start recording.
✒ Note
When you connect your digital audio player to the USB port, it charges all the
time except in standby mode.
✒ NOTE on USB
Compatible devices
Devices which are defined as USB mass storage class:
• USB devices that support bulk only transfer.
• USB devices that support USB 2.0 full speed.
Supported format
• Folders are defined as album.
• Files are defined as track.
• Track must have the extension “.mp3” or “.MP3”.
• CBI (Control/Bulk/Interrupt) is not supported.
• A device using NTFS file system is not supported. [Only FAT 12/16/32
(File Allocation Table 12/16/32) file system is supported.]
• Depending on the sector size, some files may not work.
• Maximum album: 255 albums
• Maximum track: 2500 tracks
• Maximum track in one album: 999 tracks
AM allocation setting
AM allocation setting
By main unit only
This system can also receive AM broadcasts allocated in 10 kHz steps.
To change the step from 9 kHz to 10 kHz
1 Press and hold [FM/AM].
After a few seconds the display changes to a flashing display of the current
minimum frequency.
2 Continue to hold down [FM/AM].
• When the minimum frequency changes, release the button. To return to the
original step, repeat the above steps.
• After the setting is changed, any previously preset frequency will be
cleared.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 6
RQTX1041-2Z_1gb.indd 6 4/8/2010 2:23:13 PM
4/8/2010 2:23:13 PM
Page: 6
7
7
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Cassette tape – Play and record
Basic play
Basic play
Use normal position tapes.
High position and metal position tapes can be played, but the unit will not be
able to identify the characteristics of these tapes.
1 Press [TAPE/OFF].
2 Open the cassette operation buttons’ lid.
3 Press [8/x, STOP/EJECT] and insert the cassette.
Insert with the side to be played facing up and the exposed tape facing
towards you. Close the deck by hand.
4 Press [4, PLAY] to start play.
Stop tape
playback
Press [8/x, STOP/EJECT].
Pause play Press [9, PAUSE].
Press again to resume play.
Fast-forward
and rewind
Press [3, REW/REV] or [5, FF/CUE] in the stop
mode.
Search for a
specific point
Press [3, REW/REV] (to search backward) or
[5, FF/CUE] (to search forward) during playback.
Play is resumed when the button is released.
Recording
Recording
Use normal position tapes.
High position and metal position tapes can be used, but the unit will not be able
to record or erase them correctly.
✒ Preparation
Wind up the source tape so recording can begin immediately.
1 Press [0, STOP/EJECT] and insert the cassette to be recorded.
Insert with the side to be recorded facing up and the exposed tape facing
towards you.
2 Select the source to be recorded.
RX-D55
USB
Prepare the USB mass storage device for recording
(Z page 6).
Radio Tune in the station (Z page 6).
Disc 1. Insert the disc you want to record.
Press [4/9, CD] and then [8] (stop).
2. Prepare the desired disc recording mode.
Record programmed tracks
Program the tracks you want (Z page 5).
Record specific albums or tracks
Press [PLAY MODE] to select the desired mode
(Z page 5).
Music port Select music port (Z page 8).
3 Press [V ] to start recording.
Stop recording Press [8/x, STOP/EJECT].
Record on the other
side of the tape
Turn the cassette over and press [V ].
Erase a recorded
sound
1. Press [TAPE/OFF].
2. Insert the recorded cassette.
3. Press [V ].
✒ Note
Changes to volume and sound quality do not affect recording.
Erasure prevention
The illustration shows how to remove the tabs to prevent recording. To record on
the tape again, cover as shown.
Side A
Tab for Side A
Tab for Side B
To prevent recording
Adhesive tape
To re-record
✒ Note
• Tapes exceeding 100 minutes are thin and can break or get caught in the
mechanism.
• Tape slack can get caught up in the mechanism and should be wound up
before the tape is played.
• Endless tapes can get caught up in the deck’s moving parts if used incorrectly.
Using the clock and timers
Setting the clock
Setting the clock
This is a 24-hour clock.
1 Press [CLOCK/TIMER].
Each time you press the button:
Original display
#PLAY ON
CLOCK
2 Within 5 seconds or so
Press [2/3] or [5/6] to set the time.
Holding down the button will speed up the time selection.
3 Press [CLOCK/TIMER] to finish setting the time.
Displaying the clock
Press [CLOCK/TIMER] to display the clock for few seconds.
✒ Note
• Reset the clock regularly to maintain accuracy.
• When the unit is in standby mode and it is powered by batteries, clock will not
be displayed.
Using the play timer
Using the play timer
You can set the timer to come on at a certain time to wake you up.
✒ Preparation
• Turn the unit on and set the clock.
• Prepare the music source you want to listen to; disc, radio, USB ( RX-D55 only)
or music port source, and set the volume.
1 Press [CLOCK/TIMER] repeatedly to select the play timer.
2 Within 5 seconds or so
Press [2/3] or [5/6] to set the
starting time.
3 Press [CLOCK/TIMER] to confirm.
4 Repeat steps 2 and 3 to set the finishing
time.
To activate the timer
5 Press [# PLAY] to turn on the timer.
# PLAY No display (off)
6 Press [TAPE/OFF] to turn off the unit.
Change the
settings
Repeat steps 1 to 4 and 6 (Z see above).
Change the source
or volume
1. Press [# PLAY] to clear the timer indicator from the
display.
2. Make changes to the source or volume.
3. Perform steps 5 and 6 (Z see above).
Check the settings
(when the unit is on
or in standby mode)
Press [CLOCK/TIMER] repeatedly to select # PLAY
(there is no display when the unit is powered by
batteries and is in standby mode).
Cancel Press [# PLAY] to clear the timer indicator from the
display.
✒ Note
• The play timer will start at the preset time, with the volume increasing
gradually to the preset level.
• The timer comes on at the set time every day if the timer is on.
• The unit must be in the standby mode for the timer to function.
• If you turn the unit off and on again while a timer is functioning, the finish time
setting will not be activated.
Using the sleep timer
Using the sleep timer
This function enables you to turn off the unit automatically after the set time
except in tape mode.
Press [SLEEP] repeatedly to select your desired time (in minutes).
To cancel
Press [SLEEP] repeatedly to select “OFF”.
Changing the remaining time
Press [SLEEP] to show the remaining time, and press [SLEEP] again to select
your desired time.
✒ Note
• The play and sleep timer can be used together.
• The sleep timer always has priority. Be sure not to overlap timer settings.
RQTX1041-2Z_1gb.indd 7
RQTX1041-2Z_1gb.indd 7 4/8/2010 2:23:14 PM
4/8/2010 2:23:14 PM
Page: 7
8
8
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Using other optional equipments
Connecting to a portable audio equipment
Connecting to a portable audio equipment
This feature enables you to enjoy music from a portable audio equipment.
Portable audio equipment
(not included)
Audio cord
(not included)
Playing a portable audio equipment
Switch off the equalizer function (if there is any) of the portable audio equipment
before you plug into the MUSIC PORT jack. Otherwise, sound from the speaker
may be distorted.
1 Plug the audio cord into the MUSIC PORT jack.
2 Press [MUSIC PORT].
3 Play the portable audio equipment. (See the portable audio
equipment’s instruction manual.)
Level adjustment
You can select the sound input level of your portable audio equipment.
Press [INPUT LEVEL] to select your desired setting.
RX-D55
HIGH (high) LOW (low)
RX-D50
HI (high) LO (low)
✒ Note
Select low if the sound is distorted when level high is activated.
Using sound effects
Changing the sound quality
Changing the sound quality
Preset EQ
Press [PRESET EQ] (main unit: [SOUND EQ]) repeatedly to select your
desired setting.
RX-D55 RX-D50
Adds punch to rock
Clarifies higher frequencies
For background music
Adds gloss to vocal
Cancels the EQ selection
BASS or TREBLE
Enables you to enjoy the lower or higher pitch sound.
1 Press [BASS] or [TREBLE] to select your desired setting.
2 Press [2/3] or [5/6] to adjust the level.
✒ Note
• The level of the pitch is between -4 to +4.
• Select “EQ OFF” to cancel BASS or TREBLE.
RE-MASTER
This feature reproduces the frequencies lost during recording (original
soundtrack) to give you a sound closer to the original.
Press [RE-MASTER] repeatedly to select either “ON RE-MASTER” or
“OFF RE-MASTER” RX-D55 (“ON R.M” or “OFF R.M” RX-D50 ).
Enhancing the stereo sound: Sound virtualizer
Enhancing the stereo sound: Sound virtualizer
Enables you to add natural width and depth to the stereo sound.
Press [SOUND VIRTUALIZER] to display “ ”. Press the button again
to cancel.
✒ Note
• Recording is not affected by this feature.
• The actual effect depends on the source played.
Troubleshooting guide
Before requesting service, make the following checks. If you are in doubt about
some of the check points, or if the solutions indicated in the chart do not solve
the problem, consult your dealer for instructions.
■ Common problems Page
No response when remote control buttons are pressed.
• Check that the batteries are installed correctly.
• Replace the batteries if they are worn.
4
4
The unit cannot be turned on from the remote control.
• Turn the unit on from the main unit if you are using batteries to
power the unit.
3, 4
Clock display is not shown when the unit is powered by
batteries and is in standby mode.
• Connect to the household AC power in order to view the display. 3, 7
Distorted sound or no sound.
• Turn the volume up. —
A “humming” sound can be heard during play.
• An AC mains lead or fluorescent light is near the unit. Keep other
appliances and cords away from the unit.
—
“UO1” is displayed.
• Replace the batteries or use household AC power. —
“F76” is displayed.
• There is a power supply problem. Consult the dealer. —
■ Discs
“ERROR”
• Incorrect operation performed. Read the instructions and try again. —
Incorrect display or play will not start.
• You have not inserted the disc correctly; insert it correctly.
• Disc may be dirty. Wipe it clean.
• Replace the disc if it is scratched, warped, or non-standard.
• Condensation has formed: Wait 1 to 2 hours for it to evaporate.
—
—
—
—
■ Cassette tape
Poor sound quality.
• Clean the heads. 9
Recording cannot be performed.
• If the erasure prevention tabs have been removed, cover the holes
with adhesive tape.
7
The cassette cannot be ejected or the deck cannot be closed
when loading a cassette.
• The batteries are flat. Replace the batteries or connect to
household AC power.
• Press [4, PLAY] then [8/x, STOP/EJECT].
—
—
■ Radio
Distorted sound or noise is heard.
• Use an outdoor antenna. —
A beat sound is heard.
• Turn the television off or move it away from the unit. —
A low hum is heard during AM broadcast.
• Separate the antenna from other cables and cords. —
■ USB (RX-D55 only)
The USB drive or its contents cannot be read.
• The USB drive format or its contents is/are not compatible with
the system, “NO PLAY” is displayed. Unplug the USB device and
insert it again.
• The USB host function of this product may not work with some
USB devices.
• USB devices with storage capacity of more than 8 gigabytes may
not work in some instances.
—
—
—
Slow operation of the USB device.
• Large file size or high memory USB flash drive takes longer time
to read.
—
RQTX1041-2Z_1gb.indd 8
RQTX1041-2Z_1gb.indd 8 4/8/2010 2:23:14 PM
4/8/2010 2:23:14 PM
Page: 8
9
9
ENGLISH
ESPAÑOL
RQTX1041
Specifications
AMPLIFIER SECTION
AMPLIFIER SECTION
Output power RX-D55 10 W x 2 (RMS 10% THD)
RX-D50 3 W x 2 (RMS 10% THD)
FM/AM TUNER,TERMINALS SECTION
FM/AM TUNER,TERMINALS SECTION
Frequency Modulation (FM)
Frequency range 87.50 MHz to 108.00 MHz (50 kHz step)
Amplitude Modulation (AM)
Frequency range 522 kHz to 1629 kHz (9 kHz step)
520 kHz to 1630 kHz (10 kHz step)
Headphone jack
Terminal Stereo, 3.5 mm jack (32 )
Music port (front) jack
Sensitivity 100 mV, 4.7 k
Terminal Stereo, 3.5 mm jack
DISC SECTION
DISC SECTION
Disc played (8 cm or 12 cm)
(1) CD-Audio (CD-DA)
(2) CD-R/RW (CD-DA, MP3 formatted disc)
(3) MP3
MPEG-1 Layer 3, MPEG-2 Layer 3
Bit rate
MP3 32 kbps to 320 kbps
Sampling frequency
CD 44.1 kHz
MP3 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Decoding 16 bit linear
Beam source Semiconductor laser {wavelength 795 nm (CD)}
NORSK
Bølgelengde 795 nm (CD)
Laserstyrke Ingen farlig stråling sendes ut
Frequency response 40 Hz to 20 kHz
Number of channels 2 channel, stereo
Wow and flutter Less than possible measurement data
CASSETTE DECK SECTION
CASSETTE DECK SECTION
Track system 4 track, 2 channel, stereo
Monitor system Variable sound monitor
Recording system AC bias 84 kHz
Erase system Multi Pole magnet
Overall frequency response
NORMAL 50 Hz to 12 kHz
USB SECTION (
USB SECTION ( RX-D55 only)
only)
USB port
Media file format support MP3 ( .mp3)
USB device file system FAT 12, FAT 16, FAT 32
USB port power 500 mA (Max)
SPEAKER SECTION
SPEAKER SECTION
Speakers Impedance 4
Full range 2 x 8 cm
Ceramic tweeter 2 x 1.5 cm
GENERAL
GENERAL
Power supply
AC 230 V, 50 Hz
Battery 12 V (8 x LR14, C)
Memory back-up 6 V (4 x R6/LR6, AA)
Power consumption RX-D55 27 W RX-D50 14 W
Battery life (use only alkaline batteries)
Radio broadcast RX-D55 3.2 hours RX-D50 9 hours
Radio recording RX-D55 7.0 hours RX-D50 9 hours
CD playback RX-D55 2.4 hours RX-D50 6 hours
CD recording RX-D55 5.0 hours RX-D50 7 hours
Tape playback RX-D55 2.5 hours RX-D50 8 hours
Dimensions (WxHxD) 408 mm x 148 mm x 271 mm
Mass RX-D55 4.0 kg without batteries (4.6 kg with batteries)
RX-D50 3.3 kg without batteries (3.9 kg with batteries)
Operating temperature range 0°C to +40°C
Operating humidity range 35% to 80% (no condensation)
Power consumption in standby mode: 0.8 W (approximate)
✒ Note
1. Specifications are subject to change without notice.
Mass and dimensions are approximate.
2. Total harmonic distortion is measured by the digital spectrum analyzer.
Maintenance
If the surfaces are dirty
If the surfaces are dirty
To clean this unit, wipe with a soft, dry cloth.
If the surfaces are extremely dirty, use a soft cloth dipped in a soap-and water
solution or a weak detergent solution.
• Never use alcohol, paint thinner or benzine to clean this unit.
• Before using chemically treated cloth, read the instructions that came with the
cloth carefully.
Care of tape deck’s heads
Care of tape deck’s heads
Clean the heads regularly to ensure good quality playback and recording. Use a
cleaning tape (not included).
RQTX1041-2Z_1gb.indd 9
RQTX1041-2Z_1gb.indd 9 4/8/2010 2:23:15 PM
4/8/2010 2:23:15 PM

Question & answers

There are no questions about the Panasonic RX-D55 yet.

Ask a question about the Panasonic RX-D55

Have a question about the Panasonic RX-D55 but cannot find the answer in the user manual? Perhaps the users of ManualsCat.com can help you answer your question. By filling in the form below, your question will appear below the manual of the Panasonic RX-D55. Please make sure that you describe your difficulty with the Panasonic RX-D55 as precisely as you can. The more precies your question is, the higher the chances of quickly receiving an answer from another user. You will automatically be sent an e-mail to inform you when someone has reacted to your question.