H-WASH 300 PLUS εγχειρίδιο
Εγχειρίδιο Hoover H-WASH 300PLUS

Εγχειρίδιο χρήσης για το Hoover H-WASH 300 PLUS σε Στίλβωση. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 132 σελίδες.

PDF 132 1.1mb

Δείτε το εγχειρίδιο του Hoover H-WASH 300 PLUS παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

MANUALSCAT | EL

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Hoover H-WASH 300 PLUS αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Hoover H-WASH 300 PLUS. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Hoover H-WASH 300 PLUS όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Hoover H-WASH 300 PLUS

Σελίδα: 1
  34 Ευχαριστούµε που επιλέξατε το προϊόν αυτό. Είµαστε περήφανοι που µπορούµε να προσφέρουµε το ιδανικό προϊόν για εσάς, καθώς και την πληρέστερη γκάµα οικιακών συσκευών για καθηµερινή χρήση. Διαβάστε προσεκτικά όλο το βιβλίο οδηγιών µε αυτό το τρόπο θα εξασφαλίσετε την σωστή και ασφαλή λειτουργία της συσκευής αλλά θα γνωρίσετε και τους τρόπους για την αποτελεσµατική συντήρηση της. Βάλτε σε λειτουργία τη συσκευή µόνο αφού διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως. Φυλάξτε το βιβλίο οδηγιών για να το συµβουλεύστε όποτε παραστεί ανάγκη αλλά και για να το δώσετε αν χρειαστεί στους επόµενους ιδιοκτήτες. Κάθε συσκευή φέρει ένα 16ψηφιο αριθµό ο οποίος ονοµάζεται αριθµός παραγωγής, ο αριθµός είναι τυπωµένος σε µια αυτοκόλλητη ετικέτα επάνω στη συσκευή (στην πόρτα) ή στο φάκελο µε τα έγγραφα που θα βρείτε στο κάδο της συσκευής. Ο κωδικός αυτός είναι η αναγνωριστική ταυτότητα της συσκευής και χρησιµεύει για την καταγραφή του προϊόντος και στις επαφές σας µε τα κέντρα τεχνικής υποστήριξης. Αυτή η συσκευή έχει σήµανση σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EE, σχετικά µε τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ). Τα AHHE περιέχουν ρυπογόνες ουσίες (που µπορεί να προκαλέσουν αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον) και βασικά εξαρτήµατα (που µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν). Είναι σηµαντικό να υποβάλουµε τα ΑΗΗΕ σε ειδική επεξεργασία, προκειµένου να αφαιρούνται και εναποθέτονται σωστά όλες οι ρυπογόνες ουσίες και να διατηρούνται όλα τα ανακυκλώσιµα υλικά. Οι ιδιώτες µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στη διασφάλιση ότι τα ΑΗΗΕ δεν θα αποτελέσουν ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα, ακολουθώντας µερικούς βασικούς κανόνες: lΤα ΑΗΗΕ δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζονται ως Οικιακά απόβλητα. l Τα ΑΗΗΕ θα πρέπει να παραδίδονται στα σχετικά σηµεία περισυλλογής που διαχειρίζονται οι δήµοι ή εγκεκριµένοι οργανισµοί. Σε πολλές χώρες, για µεγάλα ΑΗΗΕ, διατίθεται υπηρεσία περισυλλογής από το σπίτι. Σε πολλές χώρες, όταν προµηθεύεστε µια νέα συσκευή, η παλαιά µπορεί να επιστραφεί στην πωλήτρια εταιρία όταν παραδίδει την καινούργια, χωρίς χρέωση, δεδοµένου ότι η νέα είναι αντίστοιχη σε κατηγορία και χαρακτηριστικά µε το παλαιά. 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 3. ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ 4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 6. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 7. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 8. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 9. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ 10.ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Για την προστασία του περιβάλλοντος Περιεχοµενα
Σελίδα: 2
  EL 35 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ l Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή και παρεµφερείς µε την οικιακή χρήσεις όπως: −Χώρους φαγητού καταστηµάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας; −Εξοχικές & αγροτικές κατοικίες; −Από τους πελάτες ξενοδοχείων, µοτέλ και παρεµφερών χώρων; −Από τους πελάτες των bed & breakfast. Χρήση διαφορετική από την κλασική οικιακή χρήση ,όπως επαγγελµατική χρήση από ειδήµονες ή επαγγελµατίες, δεν ενδείκνυται έστω και αν γίνεται στους προαναφερθέντες χώρους. Διαφορετική από την προαναφερθείσα χρήση µπορεί να επηρεάσει την διάρκεια ζωής της συσκευής και να ακυρώσει την ισχύ της εγγύησης που την συνοδεύει. Ζηµιές ή βλάβες στη συσκευή ή σε τρίτους που µπορεί να αποδοθούν σε διαφορετική από την οικιακή, χρήση της συσκευής (έστω και αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε οικιακό περιβάλλον) δεν αναγνωρίζεται από τον κατασκευαστή ούτε ενώπιον τωνδικαστηρίων. lΗ συσκευή αυτή είναι κατάλληλη για χρήση από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτοµα µε µειωµένη ψυχοφυσική δεξιότητα η χωρίς προγενέστερη εµπειρία και γνώση στη χρήση της συσκευής υπό τον όρο ότι θα επιβλέπονται, θα τους δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες και θα έχουν κατανοήσει τους κινδύνους που εγκυµονεί η χρήση της συσκευής. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν µε τη συσκευή ή να ασχολούνται µε το καθαρισµό και τη συντήρηση της χωρίς την επίβλεψη ενήλικα. l Φροντίστε ώστε τα παιδιά να µην παίζουν µε τη συσκευή. lΤα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά στη συκευή χωρίς την επίβλεψη ενηλίκου. l Σε περίπτωση φθοράς του καλωδίου παροχής, αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί µε ειδικό καλώδιο ή κατασκευή διαθέσιµη από τον κατασκευαστή ή/και εξουσιοδοτηµένο του συνεργάτη. l Για την σύνδεση της συσκευής µε το δίκτυο αποχέτευσης χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τη σωλήνα που συνοδεύει την συσκευή. Μην δοκιµάσετε να χρησιµοποιήσετε τις σωλήνες παλιών συσκευών. l Η πίεση του νερού πρέπει να είναι ανάµεσα σε 0,05 MPa και 0,08 MPa. lΒεβαιωθείτε ότι η βάση της συσκευής και οι αεραγωγοί εξαερισµού δεν παρεµποδίζονται από πατάκια ή την µοκέτα. l Το τελευταίο µέρος του κύκλου ενός πλυντηρίου στεγνωτηρίου συµβαίνει χωρίς θέρµανση (κύκλος µείωσης θερµοκρασίας) για να εξασφαλιστεί ότι τα αντικείµενα θα µείνουν σε θερµοκρασία που διασφαλίζει ότι δεν θα καταστραφούν.
Σελίδα: 3
  36 l Φροντίστε ώστε η πρόσβαση στο σηµείο σύνδεσης της συσκευής µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας να είναι προσβάσιµη και µετά την εγκατάσταση της συσκευής. l Η συσκευή δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτα που κλειδώνει, από συρόµενη πόρτα ή πόρτα που έχει µεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από εκείνη του πλυντηρίου στεγνωτηρίου, µε τρόπο δηλαδή που να εµποδίζεται το πλήρες άνοιγµα της πόρτας της συσκευής. l Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον πίνακα). lΗ συσκευή δεν πρέπει να χρησιµοποιηθεί, εφόσον έχουν χρησιµοποιηθεί βιοµηχανικές χηµικές ουσίες για τον καθαρισµό. l Μη στεγνώνετε άπλυτα αντικείµενα στο πλυντήριο στεγνωτήριο. lΑντικείµενα που έχουν λερωθεί µε ουσίες όπως λάδι µαγειρέµατος, ακετόνη, οινόπνευµα, βενζίνη, κηροζίνη, αφαιρετικά λεκέδων, νέφτι, κεριά και καθαριστικά κεριού πρέπει να πλυθούν µε ζεστό νερό µε µια επιπλέον δόση απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο πλυντήριο στεγνωτήριο. l Αντικείµενα όπως αφρώδες ελαστικό (latex foam), σκουφάκια µπάνιου, αδιάβροχα υφάσµατα, αντικείµενα µε ενίσχυση καουτσούκ και ρούχα ή µαξιλάρια που έχουν παραγέµισµα από αφρώδες υλικό δεν πρέπει να στεγνώνονται στο πλυντήριο στεγνωτήριο. lΤα µαλακτικά υφασµάτων, ή παρόµοια προϊόντα, θα πρέπει να χρησιµοποιούνται, όπως ορίζεται από τις οδηγίες στο µαλακτικό ρούχων. l Αντικείµενα τα οποία έχουν µολυνθεί µε πετρελαιοειδή µπορεί να αναφλεγούν άµεσα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερµότητας, όπως ένα πλυντήριο-στεγνωτήριο. Τα αντικείµενα αυτά θερµαίνονται, προκαλώντας οξειδωτική αντίδραση στο πετρελαιοειδές. Η οξείδωση δηµιουργεί θερµότητα. Αν η θερµότητα δεν µπορεί να διαφύγει, τα αντικείµενα µπορούν να θερµανθούν αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η συσσώρευση, στοίβαξη ή αποθήκευση αντικειµένων που έχουν σχέση µε το πετρέλαιο και συναφή έλαια µπορεί να εµποδίσει τη διαφυγή της θερµότητας και έτσι να δηµιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς. l Εάν δεν µπορούµε να αποφύγουµε να τοποθετήσουµε σε ένα πλυντήριο στεγνωτήριο, υφάσµατα που περιέχουν φυτικά έλαια ή λάδι µαγειρέµατος ή που έχουν µολυνθεί από προϊόντα περιποίησης µαλλιών, ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην διακόψετε ποτέ ένα πλυντήριο στεγνωτήριο πριν από το τέλος του κύκλου στεγνώµατος, εκτός εάν αφαιρέσετε όλα τα αντικείµενα γρήγορα και τα απλώσετε µεταξύ τους έτσι ώστε η θερµότητα να διαχέεται.
Σελίδα: 4
  EL 37 θα πρέπει πρώτα να τα πλύνουµε σε ζεστό νερό µε επιπλέον δόση απορρυπαντικού - αυτό θα µειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο. l Αποµακρύνετε όλα τα αντικείµενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπίρτα. l Για περισσότερες πληροφορίες για τη συσκευή και τεχνικές πληροφορίες επισκεφθείτετο site τουκατασκευαστή. l Οι τεχνικές λεπτοµέρειες (τάση τροφοδοσίας και ισχύς κατανάλωσης) αναγράφονται στον πίνακα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος. lΒεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό σύστηµα έχει γειωθεί και συµµορφώνεται µε όλους τους εφαρµοστούς νόµους και ότι η (ηλεκτρική) πρίζα είναι συµβατή µε το βύσµα της συσκευής. Ειδάλλως, αναζητήστε τη βοήθεια ενός εξειδικευµένου επαγγελµατία. lΣυνιστάται να αποφύγετε να χρησιµοποιείτε µετατροπείς, πολύπριζα ή καλώδια επέκτασης. l Πριν από κάθε εργασία καθαρισµού ή συντήρησης του πλυντηρίου, αποσυνδέστε την πρίζα από την παροχή και κλείστε την παροχή νερού. l Μην τραβάτε το καλώδιο ή την ίδια τη συσκευή για να αποσυνδέσετε την πρίζα από την παροχή ρεύµατος. l Πριν ανοίξετε την πόρτα βεβαιωθείτε ότι στο τύµπανο δεν έχει νερό. l Μην αφήνετε το πλυντήριο εκτεθειµένο στην βροχή, τον ήλιο ή σε άλλους ατµοσφαιρικούς παράγοντες. lΣε περίπτωση µεταφοράς µην ανασηκώνετε τη συσκευή από τα χειριστήρια ή το συρτάρι απορρυπαντικού. Κατά την µεταφορά µην ακουµπάτε την πόρτα επάνω στο τρόλεϊ. Ανασηκώστε το πλυντήριο µε την βοήθεια ενός δεύτερου ατόµου. lΣε κάθε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικού,κλείστε τη βρύση και µην δοκιµάσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Επικοινωνήστε αµέσως µε τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης, ζητώντας γνήσια ανταλλακτικά. Η µη τήρηση της πιο πάνω οδηγίας µπορεί να επηρεάσει την ασφαλή λειτουργία της συσκευής. Ηλεκτρικές συνδέσεις και οδηγίες ασφάλειας ΠΡΟΣΟΧΗ: η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται µέσω εξωτερικής συσκευής µεταγωγής, όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται µε ένα κύκλωµα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από έναβοηθητικόπρόγραµµα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατά την διάρκεια της πλύσης το νερό µπορεί να αναπτύξει πολύ υψηλές θερµοκρασίες.
Σελίδα: 5
  38 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ l Ξεβιδώστε τις 2 η 4 βίδες (A) που βρίσκονται στην πίσω πλευρά της συσκευής και αφαιρέστε τους 2 ή 4 δοκούς (αποστάτες) (B) σύµφωνα µε την εικόνα. 1. l Καλύψτε τις 2 η 4 οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες. l Εάν το πλυντήριο είναι εντοιχιζόµενο, ξεβιδώστε τις 3 η 4 βίδες στερέωσης του σωλήνα (A) και αφαιρέστε τους 3 η 4 αποστάτεςστήριξης(B). l Σε µερικά µοντέλα, 1 η περισσότεροι αποστάτες θα πέσουν στο εσωτερικό της συσκευής: σε αυτή την περίπτωση γείρετε το πλυντήριο για να τους αφαιρέσετε. Ξανακλείστε τις οπές χρησιµοποιώντας τις τάπες που θα βρείτε µέσα στο φάκελο µε τις οδηγίες και την εγγύηση. lΤοποθετήστε το "κυµατοειδές" φύλλο στον πάτο της συσκευής όπως φαίνεται στην εικόνα 2 (ανάλογα µε το µοντέλο, συµβουλευτείτε το A, B ή C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αφήνετε τα υλικά συσκευασίας σε σηµείο που έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Σε ορισµένα µοντέλα αυτή η διαδικασία δεν είναι απαραίτητη, καθότι το "κυµατοειδές" φύλλο βρίσκεται ήδη τοποθετηµένο κάτω από την συσκευή.
Σελίδα: 6
  EL 39 l Συνδέστε τον εύκαµπτο σωλήνα νερού στη βρύση (εικ. 3) µόνο µε τον νέο σωλήνα που παρέχεται µαζί µε τη συσκευή (µην χρησιµοποιήσετε ξανά παλιό λάστιχο-σετ). lΑΝΆΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΈΛΟ η συσκευή µπορεί να διαθέτει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:: lHOT&COLD (εικ. 4): πρόβλεψη για σύνδεση τόσο µε το δίκτυο ζεστού όσο και µε το δίκτυο κρύου νερού για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Συνδέστε τη γκρι σωλήνα στη βρύση του κρύου νερού και την κόκκινη σωλήνα στην βρύση του ζεστού νερού. Η συσκευή µπορεί να συνδεθεί και αποκλειστικά µόνο στη βρύση κρύου νερού ή µόνο στη βρύση ζεστού ,σε αυτή την περίπτωση η έναρξη κάποιων προγραµµάτων θα καθυστερήσει για µερικά λεπτά. l AQUASTOP(εικ..5):Μηχανισµόςτοποθετηµένοςστο σωλήνα παροχής νερού ,που διακόπτει την ροή του νερού εάν η σωλήνα σύνδεσης φθαρεί. Σε αυτή την περίπτωση στο σηµείο "A" θα εµφανιστεί µια κόκκινη ένδειξη και θα πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα. Για να ξεβιδώσετε το παξιµάδι πιέστε το µηχανισµό ασφάλισης(παρεµποδίζειτοξεβίδωµα)"B". lAQUAPROTECT - ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ (εικ.6): Στην περίπτωση που υφίσταται διαρροή νερού στον βασικό εσωτερικό σωλήνα "A", το προστατευτικό διαφανές κάλυµµα της σωλήνας "B" θα κρατήσει το νερό, εξασφαλίζοντας σας την δυνατότητα να ολοκληρώσετε το κύκλο. Αφού τελειώσει ο κύκλος πρέπει να αντικαταστήσετε τη σωλήνα µε την βοήθεια τεχνικού από το Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης. 3 1 4 B A 5 B A 6 Σύνδεση µε το δίκτυο νερού
Σελίδα: 7
  40 lΕυθυγραµµίστε τη συσκευή µε το τοίχο προσέχοντας ώστε η σωλήνα να µην έχει λυγίσει- τσακίσει και συνδέστε τη σωλήνα αποχέτευσης στο στόµιο της µπανιέρας ή για ακόµη καλύτερη αποµάκρυνση του νερού σε ένα σταθερό στόµιο αποχέτευσης στο τοίχο σε απόσταση τουλάχιστον 50 cm από το δάπεδο και µε διάµετρο µεγαλύτερη από εκείνη του σωλήνα απαγωγής του νερού του πλυντηρίου(εικ.7). lΑλφαδιάστε τη συσκευή ρυθµίζοντας τα ποδαράκια, βλέπε εικόνα 8: a.περιστρέψτε προς τα δεξιά το παξιµάδι για να απελευθερώσετετηβίδα; b.Περιστρέψτε το ποδαράκια πάνω-κάτω ανάλογα έωςότουακουµπήσειστοδάπεδο; c.στερεώστε το ποδαράκι βιδώνοντας το παξιµάδι µέχριναακουµπήσειτοπυθµένατουπλυντηρίου. lΣυνδέστε την πρίζα. min 50 cm max 85 cm +2,6 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * ΤΟ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ A B C 8 Τοποθέτηση συσκευής ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην περίπτωση που θα παραστεί η ανάγκη να αντικαταστήσετε το καλώδιο σύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής ,επικοινωνήστε µετοΚέντροΤεχνικήςΥποστήριξης. Ελαττώµατα της εγκατάστασης δεν καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
Σελίδα: 8
  EL 41 3. ΣΥΡΤΑΡΙ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ Το συρτάρι του απορρυπαντικού είναι χωρισµένο σε 3 θήκες όπως δείχνει η εικ. 9: l θήκη “1”: για το απορρυπαντικό της πρόπλυσης; lθήκη “ ”:για τις πρόσθετες ειδικές ουσίες όπως µαλακτικό, αρώµατα κλπ, ecc; lθήκη “2”: για το απορρυπαντικό του κύκλου πλύσης. ΜΕΡΙΚΆ ΜΟΝΤΈΛΑ διατίθενται και µε το ειδικό δοχείο για απορρυπαντικό σε υγρή µορφή (εικ. 10). Για να το χρησιµοποιήσετε ,τοποθετείστε το στην θήκη "2". Με αυτό το τρόπο, το υγρό απορρυπαντικό θα πάει στον κάδο την σωστή στιγµή. Την θήκη αυτή µπορείτε να την χρησιµοποιήσετε εάν θέλετε να λευκάνετε (να βάλετε χλωρίνη) επιλέγοντας το πρόγραµµα “ξέβγαλµα”. 2 1 9 10 ΠΡΟΣΟΧΗ: Τοποθετείστε µόνο ουσίες σε υγρή µορφή, το πλυντήριο είναι ρυθµισµένο και απορροφά αυτόµατα αυτές τις ουσίες στο τελευταίο κύκλο ξεβγάλµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Ορισµένα απορρυπαντικά δεν είναι σχεδιασµένα για χρήση στο συρτάρι απορρυπαντικού, αλλά συνοδεύονται από το δικό τους δοχείο, που τοποθετείται απευθείας µέσα στον κάδο. ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΟΝΤΕΛΑ διαθέτουν σύστηµα αυτόµατης δοσολογίας το οποίο ρυθµίζει µε ακρίβεια την ποσότητα απορρυπαντικού και µαλακτικού. Στην περίπτωση αυτή, ανατρέξτε στη συγκεκριµένη ενότητα στο κεφάλαιο ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ για λεπτοµέρειες.
Σελίδα: 9
  42 4. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Όταν ετοιµάζετε τα ρούχα που θα πλύνετε πρέπει να βεβαιωθείτε ότι: - έχετε αφαιρέσει από το ρουχισµό µεταλλικά αντικείµενα όπως καρφίτσες, χρήµατα, συνδετήρες; - έχετε κουµπώσει τις µαξιλαροθήκες, τα φερµουάρ, έχετε δέσει τις ζώνες και τις µακριές κορδέλες από τις ρόµπες; - έχετε αφαιρέσει από τις κουρτίνες τους γάντζους; - έχετε διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες; - έχετε αποµακρύνει τους ανθεκτικούς λεκέδες µε το ειδικό απορρυπαντικό. lΕάν πρόκειται να πλύνετε δάπεδα, κουβερτόρια , καλύµµατα ή άλλο βαρύ ρουχισµό σας συµβουλεύουµε να µην χρησιµοποιήσετε το κύκλο στυψίµατος. l Για το πλύσιµο των µάλλινων βεβαιωθείτε πρώτα ότι το ρούχο µπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο. Συµβουλευτείτε την ετικέτα µε τις οδηγίες φροντίδας του ρούχου. lΑφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς ανοιχτή µεταξύ των πλύσεων, για να αποφύγετε την ανάπτυξη τυχόν άσχηµων µυρωδιών στο εσωτερικό του µηχανήµατος. Συµβουλές για το πώς µπορείτε να εξοικονοµήσετε χρήµατα και να µην καταστρέφετε το περιβάλλον κατά τη χρήση της συσκευής σας. lΓεµίστε τη συσκευή έως την υψηλότερη χωρητικότητα, όπως αναγράφεται στον πίνακα προγραµµάτων για κάθε πρόγραµµα - αυτό θα σας επιτρέψει να ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΕΤΕ ενέργεια και νερό. lΟ θόρυβος και η υπολειµµατική υγρασία του πλυντηρίου επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: η ταχύτερη περιστροφή συνδέεται µε µεγαλύτερο θόρυβο και χαµηλότερη υπολειµµατική υγρασία στο πλυντήριο. lΤα πιο αποτελεσµατικά προγράµµατα όσον αφορά τη συνδυασµένη χρήση νερού και ενέργειας είναι συνήθως τα πιο µακράς διάρκειας µε χαµηλότερη θερµοκρασία. Τοποθετείτε στο πλυντήριο το µέγιστο φορτίο lΓια να αποφύγετε σπάταλη ενέργειας, νερού ή απορρυπαντικού τοποθετείτε για πλύσιµο το µέγιστο προβλεπόµενο φορτίο. Η εξοικονόµηση µπορεί να φτάσει έως το 50% της ενέργειας που θα καταναλώσετε πλένοντας δύο µισά φορτία ,εάν κάνετε ένα πλήρες φορτίο. Πότε είναι πραγµατικά χρήσιµη η πρόπλυση? lΜόνο όταν πρόκειται να πλύνετε εξαιρετικά βρώµικο ρουχισµό! Εάν δεν επιλέξετε το κύκλο πρόπλυσης εξοικονοµείτε από 5 έως 15%. Είναι απαραίτητο το πλύσιµο µε ζεστό νερό? lΠροετοιµάστε τους λεκέδες µε ένα διαλυτικό λεκέδων ή µουλιάστε ξεραµένους λεκέδες σε νερό, πριν την πλύση, για να αποφύγετε την πλύση µε ζεστό πρόγραµµα. Εξοικονοµήστε ενέργεια χρησιµοποιώντας ένα πρόγραµµα χαµηλής θερµοκρασίας. Πριν χρησιµοποιήσουµε το πρόγραµµα στεγνώµατος (ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ) lΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ενέργεια και χρόνο επιλέγοντας υψηλή ταχύτητα περιστροφής για να µειωθεί η ποσότητα του νερού της µπουγάδας πριν από τη χρήση ενός προγράµµατος στεγνώµατος. Ακολουθεί ένας σύντοµος οδηγός µε συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση του απορρυπαντικού. lΧρησιµοποιείτε µόνο απορρυπαντικά κατάλληλα για πλύσιµο στο πλυντήριο. lΕπιλέξτε το απορρυπαντικό σας ανάλογα µε τον τύπο του υφάσµατος (βαµβακερά, ευαίσθητα, συνθετικά, µάλλινα, µεταξωτά, κ.λπ.), το χρώµα, το είδος και την ποσότητα της βρωµιάς και την προγραµµατισµένη θερµοκρασία πλυσίµατος. Οδηγίες για το φορτίο Χρήσιµες συµβουλές για εξοικονόµηση Δοσολογία του απορρυπαντικού
Σελίδα: 10
  EL 43 lΓια να χρησιµοποιήσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού, µαλακτικού ή άλλων πρόσθετων, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή κάθε φορά: η σωστή χρήση της συσκευής µε τη σωστή δόση σάς επιτρέπει να αποφύγετε τα απόβλητα και να µειώσετε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. lΥπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού οδηγεί σε υπερβολικό αφρό, ο οποίος εµποδίζει τη σωστή εκτέλεση του κύκλου πλυσίµατος. Μπορεί επίσης να επηρεάσει την ποιότητα του πλυσίµατος και του ξεπλύµατος. Η χρήση οικολογικών απορρυπαντικών χωρίς άλατα του φωσφόρου µπορεί να εµφανίσει τα εξής επακόλουθα: - το νερό που αποχετεύεται να είναι πιο θολό: αυτό οφείλεται στην ύπαρξη αιωρούµενων σωµατιδίων ζεόλιθων µε αρνητικά αποτελέσµατα στην ποιότητα του ξεβγάλµατος. - παρουσία άσπρης σκόνης (ζεόλιθοι, στο τέλος του κύκλου επάνω στα ρούχα: είναι φυσιολογικό ,η σκόνη δεν διεισδύει στις ίνες και δεν επηρεάζει το χρώµα τους. - παρουσία αφρού στο νερό του τελευταίου ξεβγάλµατος: δεν πρόκειται απαραίτητα για ένδειξη κακού ξεβγάλµατος. - εµφανή δηµιουργία αφρού: η παρουσία αφρού πολύ συχνά οφείλεται στην ύπαρξη επιφανειοδραστικά ανιόντα που υπάρχουν στην σύνθεση των απορρυπαντικών και τα οποία αποµακρύνονται πολύ δύσκολα από το ρουχισµό. Σε αυτή την περίπτωση η επανάληψη του κύκλου ξεβγάλµατος δεν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση. Αν το πρόβληµα επιµένει ή αν υποπτεύεστε κάποια δυσλειτουργία, επικοινωνήστε αµέσως µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Πλύσιµο µε πρόγραµµα για βαµβακερά και θερµοκρασίες από 60°C και άνω για λευκό ανθεκτικό πολύ βρώµικο ρουχισµό ,χρησιµοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη (heavy-duty) που περιέχει λευκαντικές ουσίες και σε αυτές τις θερµοκρασίες δίνει άριστα αποτελέσµατα. Πλύσιµο µε προγράµµατα µε θερµοκρασία µεταξύ 60°C και 40°C, επιλέγετε το απορρυπαντικό ανάλογα µε το ύφασµα ,το χρώµα και το βαθµό βρωµιάς. Κατά κανόνα για λευκό βαµβακερό ανθεκτικό ρουχισµό επιλέγετε απορρυπαντικό σε σκόνη, για τα χρωµατιστά που δεν έχουν λεκέδες επιλέγετε υγρό απορρυπαντικό ή σε σκόνη ειδικό για την προστασία των χρωµάτων. Πλύσιµο µε προγράµµατα µε χαµηλή θερµοκρασία έως 40°C, ενδείκνυται η χρήση απορρυπαντικών υγρών ή σε σκόνη ειδικών για το πλύσιµο σε χαµηλή θερµοκρασία . Για το πλύσιµο µάλλινου και µεταξωτού ρουχισµού χρησιµοποιείτε αποκλειστικά τα ειδικά για αυτού του είδους ρουχισµό απορρυπαντικά.
Σελίδα: 11
  44 5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΟΥΤΙΝΑΣ Η σωστή φροντίδα της συσκευής σας µπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής της. lΑποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος. lΚαθαρίστε το εξωτερικό πλαίσιο της συσκευής, χρησιµοποιώντας ένα υγρό πανί και ΑΠΟΦΕΥΓΟΝΤΑΣ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΑΓΡΙΑ ΥΦΗ, ΑΛΚΟΟΛΗ Η/ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ. lΠροτείνεται να καθαρίζετε τακτικά τη σαπουνοθήκη για να µην συσσωρεύονται κατάλοιπα απορρυπαντικού και υπολείµµατα πρόσθετων ουσιών. lΑφαιρέστε το συρτάρι απαλά αλλά σταθερά. lΚαθαρίστε το συρτάρι µε τρεχούµενο νερό και τοποθετήστε το ξανά στη θήκη του. ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ: lΒγάλτε τη σαπουνοθήκη τραβώντας την ολόκληρη έξω πατώντας το κουµπί απελευθέρωσης, προσέχοντας τη διαρροή καταλοίπων απορρυπαντικού. 1 2 lΓεµίστε τη σαπουνοθήκη µε ζεστό νερό. lΑνακινήστε τη σαπουνοθήκη ώστε το νερό να φτάσει σε όλες τις θέσεις. lΑδειάστε τη σαπουνοθήκη από το πολύ νερό και εισάγετέ την ξανά πλήρως. Καθαρισµός του εξωτερικού της συσκευής Καθαρισµός θηκών απορρυπαντικού Πριν προχωρήσετε στον καθαρισµό, όλες οι θέσεις πρέπει να είναι άδειες. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ προϊόντα µε οξέα (για παράδειγµα ξύδι) ή σκληρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη σαπουνοθήκη, ώστε να µην υποστούν ζηµιά οι τσιµούχες ή/και τα εσωτερικά εξαρτήµατα της συσκευής.
Σελίδα: 12
  EL 45 lΗ συσκευή διαθέτει ειδικό φίλτρο που παγιδεύει µεγαλύτερα υπολείµµατα που θα µπορούσαν να µπλοκάρουν το σύστηµα αποστράγγισης, όπως κουµπιά ή νοµίσµατα (ανάλογα µε το µοντέλο, εξετάστε την έκδοση Α ή Β). Συνιστούµε τον έλεγχο και τον καθαρισµό του φίλτρου 5 ή 6 φορές το χρόνο. lΑποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος. lΠριν ξεβιδώσετε το φίλτρο, είναι σκόπιµο να βάλετε από κάτω ένα απορροφητικό ύφασµα ώστε το υπόλοιπο νερό να µην βρέξει το δάπεδο. lΠεριστρέψτε το φίλτρο αριστερόστροφα µέχρι το στοπ στην κάθετη θέση. lΑφαιρέστε και καθαρίστε το φίλτρο, τοποθετείστε το στη θέση του και περιστρέψτε το δεξιόστροφα. lΕπαναλάβετε τις κινήσεις που περιγράφονται πιο πάνω για να τοποθετήσετε όλα τα εξαρτήµατα στη θέση τους. B A lΕάν η συσκευή τοποθετηθεί σε µη θερµαινόµενο χώρο για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, όλα τα υπολείµµατα νερού πρέπει να αποµακρύνονται εντελώς από τους σωλήνες. lΑποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύµατος. lΑποσυνδέστε την σωλήνα αποχέτευσης από την ταινία στήριξης και κατεβάστε προς το δάπεδο τη σωλήνα προκειµένου να αδειάσετε το νερό σε µια λεκάνη. lΣτερεώστε τη σωλήνα αποχέτευσης στη θέση της. Καθαρισµός του φίλτρου της αντλίας Οδηγίες για την µεταφορά της συσκευής και την προετοιµασία για παρατεταµένη αχρησία ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΥΓΡΟΥ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΑΛΑΚΤΙΚΟΥ: σε περίπτωση που πρέπει να δώσετε κλίση στο πλυντήριο ή να το µετακινήσετε, αφαιρέστε τη σαπουνοθήκη πριν προχωρήσετε, διατηρώντας την σε οριζόντια θέση για να αποφύγετε τυχόν διαρροή.
Σελίδα: 13
  46 6. ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ Το πλυντήριο αυτό προσαρµόζει αυτόµατα την στάθµη νερού στο είδος και την ποσότητα του ρουχισµού που πρόκειται να πλυθεί. Με αυτό το σύστηµα µειώνεται αισθητά τόσο η κατανάλωση όσο και η διάρκεια του κύκλου. lΕνεργοποιείστε το πλυντήριο και επιλέξτε το πρόγραµµα που θέλετε. lΡυθµίστε ανάλογα µε τις ανάγκες σας την θερµοκρασία πλύσης και πιέστε τα πλήκτρα των πρόσθετων λειτουργιών που θέλετε . lΠιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για να ξεκινήσει το πρόγραµµα. lΣτο τέλος του προγράµµατος στην οθόνη θα εµφανιστεί η ένδειξη “End” (Tέλος) ή θα ανάψει το αντίστοιχο led. lΑπενεργοποιείστε το πλυντήριο. Συµβουλευθείτε το πίνακα προγραµµάτων και ακολουθείστε τις οδηγίες µε την σειρά που αναφέρονται. Η πιο πάνω οδηγία ισχύει ανεξάρτητααπότοπρόγραµµαπουθαεπιλέξετε. Πιεσηνερου: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Ταχυτητα στιψιµα τοσ: κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών. Παροχη ρευµατοσ/Ενταση ρευµατοσ/ Ταση ρευµατοσ: κοιτάξτε την πινακίδα των χαρακτηριστηκών. 7. ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ D F C E G H B I A L M A Επιλογέας προγράµµατος µε θέση OFF B Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ C Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ D Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ E Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ F Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ G Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ H Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ F+B ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ONE TOUCH G+H ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ I Ψηφιακή οθόνη L Λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ M Λειτουργία ONE TOUCH Επιλογή προγράµµατος ΣΤΕΓΝΩΜΑ Αν θέλουµε ο κύκλος στεγνώµατος να ξεκινήσει αυτόµατα µετά το πλύσιµο, επιλέγουµε το πρόγραµµα που απαιτείται χρησιµοποιώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ. Διαφορετικά µπορούµε να τελειώσουµε το πλύσιµο και στη συνέχεια να αποφασίσουµε το πρόγραµµα στεγνώµατος και το είδος φορτίου. Περιµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα. Τεχνικά στοιχεfα
Σελίδα: 14
  EL 47 lΠιέστε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για να ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης που επιλέξατε. lΚατά την διάρκεια και µέχρι την ολοκλήρωση του κύκλου ο επιλογέας παραµένει ακίνητος στην θέση που αντιστοιχεί στο πρόγραµµα . lΌταν εµφανιστεί η ένδειξη "End" (Tέλος) στην ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας και σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, µπορείτε να ανοίξετε τη πόρτα της συσκευής σας. lΔιακόψτε την λειτουργία της συσκευής περιστρέφοντας τον επιλογέα στη θέση OFF. lΠιέστε για να ξεκινήσει ο κύκλος . ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ lΚρατήστε πατηµένο το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ για περίπου 2 δευτερόλεπτα (ορισµένες λυχνίες και η ένδειξη του υπολειπόµενου χρόνου θα αναβοσβήσουν, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή έχει τεθεί σε διακοπή). lΠιέστε και πάλι το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΔΙΑΚΟΠΗΣ για να ξεκινήσει το πρόγραµµα από το σηµείο που είχε διακοπεί. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ lΓια να ακυρώσετε ένα πρόγραµµα, περιστρέψτε τον επιλογέα στην θέση OFF. lΠεριµένετε 2 λεπτά έως ότου η ασφάλεια της συσκευής ξεκλειδώσει την πόρτα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην ακουµπάτε την οθόνη ενόσω συνδέετε τη συσκευή στην παροχή, γιατί η συσκευή ρυθµίζει το σύστηµα κατά την διάρκεια των πρώτων δευτερόλεπτων: ακουµπώντας την οθόνη η συσκευή δεν µπορεί να λειτουργήσει σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή και επαναλάβετε την διαδικασία. Επιλογέας προγράµµατος µε θέση OFF Περιστρέφοντας τον επιλογέα στην οθόνη εµφανίζονται οι ρυθµίσεις του προγράµµατος που έχετε επιλέξει. Για εξοικονόµηση ενέργειας στο τέλος του κύκλου ή σε περίοδο αδράνειας της συσκευής η φωτεινότητα της οθόνης µειώνεται. Σηµείωση: Για να διακόψετε την λειτουργία της συσκευής περιστρέψτε τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF . Ο επιλογέας προγράµµατος πρέπει να επαναφέρεται στη θέση OFF στο τέλος του κύκλου ή πριν να επιλέξετε το επόµενο κύκλο (διαδοχικές πλύσεις). Πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Αφού πατήσετε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ ΔΙΑΚΟΠΗΣ, η συσκευή µπορεί να χρειαστεί µερικά δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει. Για λόγους ασφαλείας, σε ορισµένες φάσεις του κύκλου πλυσίµατος, µπορείτε να ανοίξετε την πόρτα αν η στάθµη του νερού είναι πιο χαµηλά από το κάτω χείλος και αν η θερµοκρασία είναι µικρότερη από 45°C. Αν ισχύουν αυτές οι συνθήκες, περιµένετε να σβήσει η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ πριν ανοίξετε την πόρτα.
Σελίδα: 15
  48 lΜε αυτό το πλήκτρο σας δίνετε η δυνατότητα να µεταθέσετε την έναρξη λειτουργίας µέχρι 24 ώρες. lΓια να καθυστερήσετε την ώρα έναρξης ακολουθείστε την πιο κάτω διαδικασία: - Επιλέξτε το πρόγραµµα. - Πιέστε το πλήκτρο µια φορά για να το ενεργοποιήσετε(στην οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h00) πιέστε µια φορά για να µεταθέσετε κατά 1 ώρα την έναρξη (στην οθόνη εµφανίζετε η ένδειξη h01). Κάθε φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο η έναρξη λειτουργίας µετατίθεται κατά 1 ώρα, µέχρι να εµφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη h24, και να ξεκινήσει ο υπολογισµός από το 0 εάν πιέσετε εκ νέου το πλήκτρο. - Επιβεβαιώστε την ρύθµιση πιέζοντας το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εχει ξεκινήσει η µέτρηση του χρόνου µετά το πέρας της οποίας το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αυτόµατα. lΜπορείτε να ακυρώσετε τη µεταχρονολογηµένη έναρξη γυρίζοντας τον επιλογέα στη θέση OFF. Εάν σημειωθεί διακοπή ρεύματος ενώ το μηχάνημα λειτουργεί, μόλις αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, το μηχάνημα θα ξεκινήσει από την αρχή της φάσης στην οποία βρισκόταν όταν σημειώθηκε η διακοπή ρεύματος. Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε δύο διαφορετικούς τύπους στεγνώµατος: - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ lΑυτόµατος κύκλος πλύσης / στεγνώµατος: αφού επιλέξετε ένα πρόγραµµα πλύσης ανάλογα µε τον τύπο των ρούχων σας, πατήστε αυτό το κουµπί για να επιλέξετε τον επιθυµητό κύκλο στεγνώµατος. Ο επιλεγµένος κύκλος στεγνώµατος θα ξεκινήσει αυτόµατα µετά το τέλος του κύκλου πλύσης. Εάν επιλέξετε ένα πρόγραμμα πλύσης που δεν είναι συμβατό με την λειτουργία αυτόματου στεγνώματος, αυτή η λειτουργία δεν θα ενεργοποιηθεί. lΕάν θέλετε να ακυρώσετε την επιλογή σας προτού ξεκινήσει ο κύκλος πλύσης πατήστε συνεχόµενα το κουµπί µέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία ή γυρίστε τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF. lΛειτουργία µόνο κύκλου στεγνώµατος: αφού επιλέξετε το επιθυµητό πρόγραµµα στεγνώµατος ανάλογα µε τα υφάσµατα των ρούχων σας, µπορείτε - πατώντας αυτό το κουµπί- να επιλέξετε διαφορετικές ρυθµίσεις στεγνώµατος από αυτές που έχουν προεπιλεγεί από τον κατασκευαστή (µε εξαίρεση το πρόγραµµα στεγνώµατος για µάλλινα ρούχα). lΓια να ακυρώσετε το πρόγραµµα στεγνώµατος κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, πατήστε το κουµπί για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Πλήκτρο ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η ενεργοποίηση των πλήκτρων λειτουργιών πρέπει να γίνει πριν πιέσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εάν επιλέξετε κάποια λειτουργία που δεν είναι συµβατή µε το πρόγραµµα η αντίστοιχη λυχνία θα αναβοσβήσει και µετά θα σβήσει. Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ Καλό θα ήταν να µην υπερβαίνετε το µέγιστο όγκο ρούχων που υποδεικνύεται στο πίνακα προγραµµάτων, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος τα ρούχα σας να µην στεγνώσουν ικανοποιητικά.
Σελίδα: 16
  EL 49 lΌταν εµφανιστεί η ένδειξη "End" (Tέλος) στην ψηφιακή οθόνη της συσκευής σας και σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ, µπορείτε να ανοίξετε τη πόρτα της συσκευής σας. - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ Αφού πατήσετε το Κουµπί "ΑΤΜΟΥ" µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης ατµού κατάλληλα για στεγνά ή και βρεγµένα ρούχα , ανάλογα µε τον τύπο του υφάσµατος: - Ατµου Συνθετικά / Μικτά Υφάσµατα (προεπιλογή) P1 εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη Αυτό το πρόγραµµα είναι κατάλληλο για συνθετικά και µικτά υφάσµατα. Εάν τα ρούχα είναι βρεγµένα (µετά από πλύση) µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να ισιώσετε τις ζάρες που έχουν δηµιουργηθεί µετά το στέγνωµα. Εάν τα ρούχα είναι στεγνά, το πρόγραµµα τους δίνει το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας προκειµένου να σιδερωθούν εύκολα. Μέση διάρκεια κύκλου. - Ατµου Βαµβακερά (πατήστε το Κουμπί μία φορά) P2 εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη Αυτό το πρόγραµµα είναι κατάλληλο για βαµβακερά υφάσµατα. Εάν τα ρούχα είναι βρεγµένα (µετά από πλύση) µπορείτε να το χρησιµοποιήσετε για να ισιώσετε τις ζάρες που έχουν δηµιουργηθεί µετά το στέγνωµα. Εάν τα ρούχα είναι στεγνά, το πρόγραµµα τους δίνει το κατάλληλο επίπεδο υγρασίας προκειµένου να σιδερωθούν εύκολα. Μέση διάρκεια κύκλου. - Φρεσκάρισµα µε Ατµό (πατήστε το Κουμπί δύο φορές ) P3 εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη Χάρη στη λειτουργία ατµού, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε αυτόν τον κύκλο για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας και να ισιώσετε τις ζάρες που έχουν δηµιουργηθεί µετά τη χρήση των ρούχων. Στην αρχική φάση του κύκλου ενεργοποιείται η λειτουργία ατµού και στο τελικό στάδιο αφαιρείται η πλεονάζουσα υγρασία από τα ρούχα ώστε να µπορείτε να τα χρησιµοποιήσετε αµέσως µετά. Αυτός ο κύκλος είναι κατάλληλος µόνο για στεγνά ρούχα. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιµη µόνο όταν το βάρος των στεγνών ρούχων στον κάδο δεν ξεπερνά το 1.5 κιλό. Αυτό το κουµπί σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε δύο διαφορετικές επιλογές, ανάλογα µε το επιλεγµένο πρόγραµµα: - ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το κουµπί ενεργοποιείται όταν επιλέξετε το πρόγραµµα RAPID CARE (14'/30'/44') και σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν από τους τρεις αναφερόµενους χρόνους. - ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ l Μόλις έχει επιλεγεί το πρόγραµµα, θα εµφανιστεί ο χρόνος πλύσης του προγράµµατος. l Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε 3 επίπεδα έντασης πλύσης, τροποποιώντας τη διάρκεια του προγράµµατος, ανάλογα από τον βαθµό λερώµατος των ρούχων (δύναται να χρησιµοποιηθεί µόνο σε κάποια προγράµµατα, όπως αναφέρεται στον πίνακα προγραµµάτων). ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ακυρώσετε το κύκλο στεγνώµατος, θα ξεκινήσει η διαδικασία ψύξης στο εσωτερικό του κάδου οπότε θα πρέπει να περιµένετε περίπου 10-20 λεπτά προτού ανοίξετε τη πόρτα. Μπορείτε να ακυρώσετε τον επιλεγµένο κύκλο στεγνώµατος γυρίζοντας τον επιλογέα προγράµµατος στη θέση OFF. Είναι απαραίτητο να περιµένετε να ολοκληρωθεί η φάση ψύξης (10 - 20 λεπτά) και να σβήσει η λυχνία ένδειξης ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ προτού ανοίξετε τη πόρτα. Πλήκτρο ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ / ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ
Σελίδα: 17
  50 Αυτό το κουµπί επιτρέπει να επιλέξετε ανάµεσα σε τρεις διαφορετικές επιλογές: - ΠΡΟΠΛΥΣΗ l Με αυτή την επιλογή ενεργοποιείται η φάση πρόπλυσης που είναι ιδιαίτερα χρήσιµη για το λύσιµο ιδιαίτερα βρώµικων φορτίων ρουχισµού, η λειτουργία ενεργοποιείται µόνο σε συγκεκριµένα ογράµµατα που µπορείτε να πληροφορηθείτε στο πίνακα προγραµµάτων. lΗ ποσότητα του απορρυπαντικού που θα προσθέσετε στην ειδική θήκη πρέπει να αντιστοιχεί στο 20% της αναγραφόµενης ποσότητας από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού, για τον κύκλο της πλύσης. - AQUAPLUS lΑυτή η επιλογή (διαθέσιµη µόνο σε ορισµένα προγράµµατα) σας επιτρέπει να πλύνετε τα ρούχα σας χρησιµοποιώντας πολύ µεγαλύτερη ποσότητα νερού. Σε συνδυασµό µε τη νέα συνδυασµένη δράση κύκλων περιστροφής του τύµπανου µε γέµισµα και άδειασµα νερού, θα σας προσφέρει ρούχα καθαρά που έχουν ξεβγαλθεί καλά, χωρίς ίχνος απορρυπαντικού. lΑυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί ειδικά για άτοµα µε ευαίσθητο, ευπαθές δέρµα στα οποία ακόµα και ένα µικρό ίχνος απορρυπαντικού µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό ή αλλεργία. lΕπίσης, αυτή η λειτουργία συνίσταται για το πλύσιµο των παιδικών και των πολύ λερωµένων ρούχων, στα οποία εκ των πραγµάτων θα χρησιµοποιήσετε πολύ απορρυπαντικό καθώς και για να πλύνετε τα µπουρνούζια, των οποίων οι ίνες έχουν την τάση να απορροφούν το απορρυπαντικό. - ΥΓΙΕΙΝΗ + Μπορείτε να το ενεργοποιήσετε µόνο όταν έχετε ρυθµίσει τη θερµοκρασία στους 60°C. Η επιλογή αυτή επιτρέπει την υγιεινή απολύµανση των ρούχων σας, διατηρώντας την ίδια θερµοκρασία σε ολόκληρη τη διάρκεια του πλυσίµατος. lΑυτό το κουµπί σας επιτρέπει να µεταβάλετε τη θερµοκρασία των κύκλων πλυσίµατος. lΔεν δύναται η αύξηση της θερµοκρασίας πάνω από το ανώτατο επιτρεπόµενο όριο για κάθε πρόγραµµα µε σκοπό να προστατευτούν τα υφάσµατα. lΣε περίπτωση που θέλετε να πραγµατοποιήσετε πλύση µε κρύο νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι απενεργοποιηµένες. lΠατώντας αυτό το κουµπί, είναι δυνατόν να µειωθεί η µέγιστη ταχύτητα και, εφόσον επιθυµείτε, µπορείτε να ακυρώσετε τον κύκλο στυψίµατος. lΑν η ετικέτα δεν αναφέρει συγκεκριµένα στοιχεία, είναι δυνατή η χρήση µέγιστης ταχύτητας στυψίµατος αυτού του προγράµµατος. l Για να επανενεργοποιήσετε τον κύκλο στυψίµατος, πατήστε το κουµπί διαδοχικά µέχρι να φτάσει στην επιθυµητή ταχύτητα στροφών στυψίµατος. l Είναι εφικτή η τροποποίηση της ταχύτητας των στροφών στυψίµατος, χωρίς την παύση της λειτουργίας της συσκευής. Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΩΝ Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Για να προστατεύονται τα υφάσµατα, δεν είναι δυνατή η αύξηση της ταχύτητας πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του κάθε προγράµµατος.
Σελίδα: 18
  EL 51 Πατώντας ταυτόχρονα τα κουµπιά ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΩΝ και αφού γυρίσετε τον επιλογέα προγραµµάτων στη θέση One Touch, µπορείτε να εκκινήσετε ένα κύκλο πλύσης που έχετε ήδη κατεβάσει από την εφαρµογή (δείτε τη σχετική ενότητα στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών για περισσότερες λεπτοµέρειες). lΠιέζοντας ταυτόχρονα τα κουµπιά ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ και ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ για περίπου 3 δευτερόλεπτα, η συσκευή σας επιτρέπει να κλειδώσετε τα πλήκτρα. Κατ` αυτόν τον τρόπο, µπορεί να αποτραπούν οι τυχαίες ή οι ανεπιθύµητες αλλαγές, σε περίπτωση που κατά λάθος πατηθεί ένα κουµπί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου. lΤο πλήκτρο κλειδώµατος µπορεί να ακυρωθεί απλώς µε την ταυτόχρονη πίεση αυτών των δύο κουµπιών ή απενεργοποιώντας την συσκευή. Μέσω της ψηφιακής οθόνης είστε αδιάκοπα ενήµερος για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η συσκευή. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) ΛΥΧΝΙΑ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ lΗ ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν η πόρτα κλείσει καλά. lΌταν πιέσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ εάν η πόρτα είναι κλειστή η ενδεικτική λυχνία θα αρχίσει να αναβοσβήνει και µετά θα παραµείνει αναµµένη. lΠεριµένετε η λυχνία ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΡΤΑΣ να σβήσει προτού ανοίξετε τη πόρτα. 2) ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ Το εικονίδιο αυτό εµφανίζει την ταχύτητα στυψίµατος στο πρόγραµµα που επιλέξατε η οποία µπορεί να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί µε την βοήθεια του αντίστοιχου πλήκτρου ρύθµισης στροφών στυψίµατος. Μεγαλύτερη δόση απορρυπαντικού µπορεί να προκαλέσει υπερβολικό αφρό. Αν η συσκευή ανιχνεύσει την παρουσία υπερβολικού αφρού, µπορεί να αποκλείσει τη φάση στυψίµατος ή να επεκτείνει τη διάρκεια του προγράµµατος και την αύξηση της κατανάλωσης του νερού. Η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε ειδικό ηλεκτρονικό αισθητήριο που αποτρέπει την εκτέλεση του κύκλου στυψίµατος αν τα ρούχα στο τύµπανο δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα. Αυτό αποτρέπει το θόρυβο και τις δονήσεις και εξασφαλίζει µεγαλύτερη διάρκεια ζωής της συσκευής. ΈΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ONE TOUCH ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ Ψηφιακή Οθόνη Κλείστε την πόρτα ΠΡΙΝ πιέσετε το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. Εάν η πόρτα δεν έχει κλείσει καλά ή λυχνία θα αναβοσβήνει για 7 δευτερόλεπτα και µετά θα ακυρωθεί η έναρξη λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση κλείστε καλά την πόρτα και πιέστε εκ νέου το πλήκτρο ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ.
Σελίδα: 19
  52 3) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Δείχνει τη θερµοκρασία πλύσης του επιλεγµένου προγράµµατος το οποίο δύναται να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το αντίστοιχο πλήκτρο. Σε περίπτωση που θέλετε να πραγµατοποιήσετε ένα πλύσιµο µε κρύο νερό, όλες οι ενδείξεις πρέπει να είναι κλειστές. 4) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ lΌταν επιλέγετε πρόγραµµα στην οθόνη εµφανίζεται αυτόµατα η διάρκεια του προγράµµατος, οποία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τις επιλογές που έχετε κάνει. lΚαθόλη την διάρκεια του κύκλου στην οθόνη εµφανίζεται ο χρόνος που αποµένει για την ολοκλήρωση του προγράµµατος. lΟ υπολογισµός της διάρκειας γίνεται µε αναφορά σε ένα σταθερό φορτίο,κατά την διάρκεια του κύκλου η συσκευή προσαρµόζει τον χρόνο ανάλογα µε το µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου που πλένεται. lΕάν έχετε επιλέξει αυτόµατο πλύσιµο/στέγνωµα, στο τέλος της φάσης πλύσης, ο χρόνος στεγνώµατος που αποµένει µέχρι το τέλος θα εµφανίζεται στην ένδειξη. 5) ΛΥΧΝΙΑ ΒΑΘΜΟΣ ΒΡΩΜΙΑΣ Η φωτεινή ένδειξη δείχνει ότι τα πλήκτρα είναι κλειδωµένα. 6) Wi-Fi (µερικά µοντέλα µόνο) lΣτα µοντέλα µε επιλογή λειτουργίας µέσω Wi-Fi, το εικονίδιο καταγράφει ότι το σύστηµα Wi-Fi βρίσκεται σε λειτουργία. lΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη λειτουργία των συσκευών καθώς και για οδηγίες προκειµένου να παραµετροποιήσετε εύκολα την σύνδεση Wi-Fi, ανατρέξτε στην παράγραφο µε τίτλο "Download" διαθέσιµη στη σελίδα http://wizardservice.candy-hoover.com. 7) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΤΜΟΥ Η ενδεικτική λυχνία απεικονίζει την επιλογή της σχετικής λειτουργίας. 8) Kg MODE (H λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα προγράμματα) lΚατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών του κύκλου, η ένδειξη "Kg MODE" παραµένει ενεργοποιηµένος γιατί ένας αισθητήρας καταγράφει το βάρος του φορτίου και προσαρµόζει ανάλογα την διάρκεια του κύκλου, την ποσότητα του νερού και την κατανάλωση της ενέργειας. lΣε όλες τις φάσεις του κύκλου η ένδειξη "Kg MODE" εµφανίζει στην οθόνη πληροφορίες σχετικά µε το φορτίο και κατά την διάρκεια των πρώτων λεπτών του κύκλου: - ρυθµίζει ανάλογα την απαιτούµενη ποσότητα του νερού; - καθορίζει την διάρκεια του κύκλου της πλύσης; - προγραµµατίζει τις φάσεις ξεβγάλµατος ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού που πλένεται (σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό που έχει γίνει); - προσαρµόζει τον ρυθµό περιστροφών ανάλογα µε το είδος του ρουχισµού (σύµφωνα µε την βασική επιλογή προγράµµατος); - καταγράφει την παρουσία αφρού προκειµένου να αυξήσει ,εφόσον απαιτείται,την ποσότητα του νερού κατά την διάρκεια του ξεβγάλµατος; - Ρυθµίζει την ταχύτητα του στυψίµατος ανάλογα µε το φορτίο αποτρέποντας την δηµιουργία άνισο- κατανοµής και την πρόκληση κραδασµών.
Σελίδα: 20
  EL 53 9) ΛΥΧΝΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ Οι δείκτες θα σας εµφανίσουν τα επίπεδα έντασης στεγνώµατος που µπορείτε να επιλέξετε πατώντας το αντίστοιχο κουµπί: Προγράµµατα αυτόµατου στεγνώµατος ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια και ογκώδη φορτία πλύσης). ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ (αφήνει τα ρούχα σε ιδανική κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα). ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (για ρούχα που θα αποθηκευτούν χωρίς σιδέρωµα). Προγράµµατα στεγνώµατος µε χρονική Ρύθµιση Μπορούν να χρησιµοποιηθούν για να επιλέξουµε προγράµµατα στεγνώµατος µε χρονικό όριο. Φάση κρυώµατος Τίθεται σε λειτουργία κατά τη διάρκεια του τελικού σταδίου που είναι η µείωση της θερµοκρασίας, τα τελευταία 10/20 λεπτά σε κάθε φάση στεγνώµατος. 10) ΛΥΧΝΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Οι φωτεινές ενδείξεις καταγράφουν τις πρόσθετες επιλογές που µπορείτε να ενεργοποιήσετε µέσω του αντίστοιχου πλήκτρου.
Σελίδα: 21
  54 Αυτή η συσκευή είναι εξοπλισµένη µε την τεχνολογία One Touch που επιτρέπει, µέσω εφαρµογής, την αλληλεπίδραση µε smartphones που βασίζονται στο λειτουργικό σύστηµα Android και είναι εξοπλισµένα µε τεχνολογία NFC (Near Field Communication). lΚατεβάστε στο δικό σας smartphone την εφαρµογή Hoover Wizard. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Οι κύριες λειτουργίες που είναι διαθέσιµες µε τη χρήση της εφαρµογής είναι: lΚαθοδηγητής Φωνής – Ένας οδηγός για να επιλέξετε τον ιδανικό κύκλο µόνο µε τρεις φωνητικές εντολές (ρούχα / υφάσµατα, χρώµα, επίπεδο λεκέ). lΠρογράµµατα – Για να κατεβάσετε και να εκκινήσετε νέα προγράµµατα πλύσης. lΈξυπνη Φροντίδα – Έξυπνο Check-up και Αυτόµατος Καθαρισµός και ο οδηγός αντιµετώπισης προβληµάτων. lΑναφορές – Στατιστικά στοιχεία πλυσίµατος και συµβουλές για την αποτελεσµατικότερη χρήση της συσκευής. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ONE TOUCH ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ – Εγγραφή της συσκευής lΜπείτε στο µενού "Ρυθµίσεις" του Android smartphone σας και ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC µέσα στο µενού "Ασύρµατο και δίκτυα". lΓια να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα στην πρόσοψη, γυρίστε τον διακόπτη στη θέση One Touch. lΑνοίξτε την εφαρµογή, δηµιουργήστε το προφίλ του χρήστη και καταχωρήσετε τη συσκευή ακολουθώντας τις οδηγίες που εµφανίζονται στην οθόνη του τηλεφώνου ή τον "Γρηγορες Οδηγιες" που συνοδεύει τη συσκευή. ONE TOUCH Η εφαρµογή Hoover Wizard είναι διαθέσιµη για τις συσκευές µε λειτουργικό σύστηµα Android και iOS, τόσο για τις ταµπλέτες όσο και για τα smartphones. Ωστόσο, µπορείτε να αλληλοεπιδράσετε µε τη συσκευή και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που προσφέρει η λειτουργεία One Touch µόνο µε τα smartphones µε λειτουργικό σύστηµα Android εξοπλισµένα µε τεχνολογία NFC, σύµφωνα µε το ακόλουθο λειτουργικό σύστηµα: Android smartphone µε τεχνολογία NFC Αλληλεπίδραση µε τη συσκευή + περιεχόµενα Android smartphone χωρίς τεχνολογία NFC Μόνο περιεχόµενα Android Tablet Μόνο περιεχόµενα Apple iPhone Μόνο περιεχόµενα Apple iPad Μόνο περιεχόµενα Η διαχείριση και ο έλεγχος της συσκευής µέσω της εφαρµογής είναι εφικτή µόνο από κοντά: ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν αποµακρυσµένα λειτουργίες (π.χ.: από ένα άλλο δωµάτιο ή έξω από το σπίτι). Δείτε όλες τις λεπτοµέρειες των λειτουργιών One Touch κάνοντας περιήγηση στην εφαρµογή σε λειτουργία DEMO ή δείτε την ιστοσελίδα: www.hooveronetouch.com Ανάλογα µε το µοντέλο του smartphone και την έκδοση OS του Android, η διαδικασία της ενεργοποίησης του NFC µπορεί να είναι διαφέρει. Για περισσότερες λεπτοµέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του smartphone. Περισσότερες πληροφορίες, F.A.Q. και βίντεο για µια εύκολη εγγραφή είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα: www.hooveronetouch.com/how-to
Σελίδα: 22
  EL 55 ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ - Η τακτική χρήση l Κάθε φορά που θέλετε να διαχειριστείτε το µηχάνηµα µέσω της εφαρµογής, πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία One Touch γυρίζοντας το κουµπί στην αντίστοιχη θέση. lΒεβαιωθείτε ότι έχετε ξεκλειδώσει την οθόνη του τηλεφώνου (από κατάσταση αναµονής) και ότι έχετε ενεργοποιήσει την λειτουργικότητα NFC αλλιώς, ακολουθήστε τα βήµατα που αναφέρθηκαν προηγουµένως. lΑν θέλετε να ξεκινήσετε ένα κύκλο πλύσης, φορτώστε το πλυντήριο, βάλτε απορρυπαντικό και κλείστε την πόρτα. l Επιλέξτε την επιθυµητή λειτουργία στην εφαρµογή (π.χ..: εκκίνηση ενός προγράµµατος, κύκλος Έξυπνο Check-up, ενηµέρωση στατιστικών στοιχείων, κ.λπ. ...). lΑκολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεφώνου, ΚΡΑΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΝΩ στο λογότυπο One Touch που βρίσκεται στην πρόσοψη, όταν σας ζητηθεί από την εφαροµογή. lΓια να επανεκκινήσετε έναν κύκλο πλύσης που έχετε ήδη κατεβάσει µέσω της εφαρµογής στη θέση One Touch, γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στη θέση One Touch, και στη συνέχεια πατήστε ταυτόχρονα τα κουµπιά ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ και ΕΠΙΛΟΓΩΝ, όπως φαίνεται στον πίνακα ελέγχου. NOTES: Ακολουθήστε τις οδηγίες που εµφανίζονται στο τηλέφωνο, πλησιάζοντας πιο κοντά στο λογότυπο One Touch, στην πρόσοψη της συσκευής, όταν αυτό ζητηθεί. Τοποθετήστε το smartphone σας, έτσι ώστε η κεραία NFC του, να συµπίπτει µε τη θέση του λογότυπου One Touchτηςσυσκευή(δείτετηνεικόναπιοκάτω). Αν δεν γνωρίζετε την θέση της NFC κεραίας, µετακινήστε ελαφρώς το τηλέφωνο σε µια κυκλική τροχία πάνω από το λογότυπο One Touch µέχρι η εφαρµογή να σας επιβεβαιώσει την σύνδεση. Για να είναι επιτυχής η µεταφορά δεδοµένων, είναι σηµαντικό να ΚΡΑΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΨΗ ΓΙΑ ΛΙΓΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ. Ένα µήνυµα στην συσκευή θα σας ενηµερώσει για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και θα σας ειδοποιήσει όταν είναι κατάλληλη στιγµή να αποµακρύνετε το τηλέφωνο σας. Το χονδρό κάλυµµα ή µεταλλικά αυτοκόλλητα στο smartphone σας, θα µπορούσαν να επηρεάσουν ή να αποτρέψουν τη µετάδοση δεδοµένων µεταξύ του υπολογιστή και του τηλεφώνου. Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τα. Η αντικατάσταση ορισµένων εξαρτηµάτων του τηλεφώνου (π.χ. κάλυµµα, µπαταρία κλπ) µε µη αυθεντικά, µπορεί να συντελέσει στην αποµάκρυνση της κεραίας NFC, εµποδίζοντας την πλήρη χρήση της εφαρµογής.
Σελίδα: 23
  56 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (MAX.) * 1) 2 1 (βλέπε πίνακα ελέγχου) (MAX.) 2 1 ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - ΜΑΛΛΙΝΑ & SOFT CARE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΣΤΥΨΙΜΟ - - - - - - - - - ΞΕΒΓΑΛΜΑ - - - - - - - - - ΑΤΜΟΥ 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EXTRA CARE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΑΛΛΙΟΥ 1 1 1 1 1 1 1 1 - ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 5 5 6 6 9 8 9 - Προσαρµοζόµενη ρύθµιση του επιλογέα που πρέπει να επιλέξετε για να αλληλεπιδρά η συσκευή µε το smartphone και για να κατεβάζετε προγράµµατα (δείτε ειδική ενότητα). Η εργοστασιακή εγκατάσταση προβλέπει ως προεπιλεγµένο πρόγραµµα το Αυτόµατος Καθαρισµός, το οποίο προορίζεται για την απολύµανση της συσκευής και για τη παράταση ζωής του πλυντηρίουρούχων. Πίνακας προγραµµάτων
Σελίδα: 24
  EL 57 Διαβάστε τις πιο κάτω παρατηρήσεις: *Το µέγιστο φορτίο των ρούχων εξαρτάται από τον τύπο κάθε συσκευής (δες τον πίνακα). (Μόνο για τα µοντέλα που διαθέτουν θήκηγιαυγρόαπορρυπαντικό) Εάν κάποιος ρουχισµός έχει λεκέδες που απαιτούν προεργασία µε υγρό αφαιρετικό λεκέδων µπορείτε να κάνετε την προεργασία στο πλυντήριο. Ρίξτε το λευκαντικό στο ειδικό δοχείο για υγρό λευκαντικό που βρίσκεται στη θήκη "2" στο συρτάρι του απορρυπαντικού και λειτουργήστε το ειδικό πρόγραµµα ΞΕΒΓΑΛΜΑ. Όταν ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος, απενεργοποιήστε τη συσκευή, προσθέστε τα υπόλοιπα ρούχα και συνεχίστε µε έναν κανονικό κύκλο πλύσης στο καταλληλότερο πρόγραµµα. ( ) Επιλέγεται µόνο µε τη λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ (διαθέσιµα προγράµµατα µε λειτουργία ΠΡΟΠΛΥΣΗΣ). 1) Όταν επιλέγετε ένα πρόγραµµα, στην οθόνη εµφανίζεται η συνιστώµενη θερµοκρασία πλύσης η οποία µπορεί να αλλάξει (όπου επιτρέπεται) από το σχετικό κουµπί, αλλά δεν είναι δυνατή η αύξηση πάνω από το µέγιστο επιτρεπόµενο όριο. 2) Στα προγράµµατα που προβλέπεται µπορείτε να ρυθµίσετε την διάρκεια και την ένταση του βαθµού πλυσίµατος µε την βοήθεια του πλήκτρου ΒΑΘΜΟΥ ΒΡΩΜΙΑΣ. 3) Επιλέγοντας µε τον επιλογέα την λειτουργία RAPID CARE πρόγραµµα, µπορείτε στη συνέχεια µε το αντίστοιχο πλήκτρο να προσδιορίσετε πιο από τα τρία διαφορετικής διάρκειας 14’, 30’ και 44’ γρήγορα διαθέσιµα προγράµµατα θέλετε. 4) Προγράµµατα για αυτόµατο στέγνωµα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ την Οδηγία 96/60/ΕΚ ΠΛΥΣΙΜΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO 40-60 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 60°C ΣΤΕΓΝΩΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ _______________________________________ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ (EE) Αρ. 2019/2023 ΠΛΥΣΙΜΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO 40-60 ΠΛΥΣΙΜΟ KAI ΣΤΕΓΝΩΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ECO 40-60 + ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΕΓΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Σελίδα: 25
  58 Για να καθαρίσετε διαφορετικούς τύπους υφασµάτων και λεκέδες διαφόρων επιπέδων δυσκολίας, το πλυντήριο διαθέτει συγκεκριµένα προγράµµατα για κάθε ανάγκη (δείτε Πίνακα Προγραµµάτων). ΠΛΥΣΙΜΟ One Touch Προσαρµοζόµενων παραµέτρων πρόγραµµα του επιλογέα, που ενεργοποιείτε όταν θέλετε να µεταφέρετε µια εντολή από την εφαρµογή (App) στην συσκευή ή και για να κατεβάσετε / εκκινήσετε τον κύκλο πλυσίµατος (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ειδική ενότητα στο εγχειρίδιο χρήσης της εφαρµογής). Στην επιλογή One Touch η εργοστασιακή ρύθµιση έχει το πρόγραµµα "Αυτόµατος Καθαρισµός" το οποίο προβλέπεται για την απολύµανση του κάδου, αφαιρώντας τις άσχηµες οσµές και παρατείνοντας τη διάρεικα ζωής του πλυντηρίου. Βεβαιωθείτε ότι κατά την εκκίνηση του αυτόµατου κύκλου καθαρισµού "Αυτόµατος Καθαρισµός", δεν υπάρχουν ρούχα µέσα στο πλυντήριο και χρησιµοποιείτε µόνο απορρυπαντικό σε σκόνη. Στο τέλος του κύκλου, αφήστε ανοικτή την πόρτα του πλυντηρίου για να στεγνώσει ο κάδος. Συνιστάται κάθε 50 πλύσεις. ΒΑΜΒΑΚΕΡΑ Το πρόγραµµα αυτό είναι κατάλληλο για πλύσιµο έγχρωµων βαµβακερών υφασµάτων στους 40°C, ή για εξασφάλιση του υψηλότερου βαθµού καθαρισµού, Βαµβακερών υφασµάτων ανθεκτικών για πλύσιµο στους 60°C ή στους 90°C. Το τελικό στύψιµο, είναι ρυθµισµένο στη µέγιστη ταχύτητα, που εξασφαλίζει άριστη αποµάκρυνση του νερού. ECO 40-60 Το πρόγραµµα ECO 40-60 καθαρίζει κανονικά λερωµένα βαµβακερά ρούχα που έχει δηλωθεί ότι µπορούν να πλυθούν στους 40°C ή στους 60°C, µαζί στον ίδιο κύκλο. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασµό Ecodesign (σχεδιασµός προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον). ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (ECO 40-60 + ) Ο κύκλος ΠΛΥΣΙΜΟ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΩΜΑ καθαρίζει κανονικά λερωµένα βαµβακερά ρούχα που έχουν δηλωθεί ότι πλένονται στους 40°C ή στους 60°C, µαζί στον ίδιο κύκλο και να τα στεγνώσει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούν να αποθηκευτούν αµέσως σε ντουλάπι. Το πρόγραµµα αυτό χρησιµοποιείται για την αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασµό Ecodesign (σχεδιασµός προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον). ΜΑΛΛΙΝΑ & SOFT CARE Το πρόγραµµα αυτό εκτελεί έναν κύκλο πλύσης αποκλειστικά για τα "Πλενόµενα στο Πλυντήριο Ρούχων" µάλλινα υφάσµατα, για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν στο χέρι, καθώς και για την επεξεργασία ευαίσθητων ενδυµάτων και πολύτιµων υφασµάτων. Το πρόγραµµα αυτό πλένει σε χαµηλή θερµοκρασία για 49 λεπτά. Συνιστάται για µικρά φορτία. 20°C Αυτό το καινοτόµο πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε διαφορετικά υφάσµατα και χρώµατα µαζί, όπως βαµβακερά, συνθετικά και µικτά υφάσµατα, στους 20°C και παρέχει εξαιρετική απόδοση καθαρισµού. Η εξοικονόµηση στην κατανάλωση µε το πρόγραµµα αυτό πλησιάζει το 40% συγκριτικά µε µια συµβατική πλύση βαµβακερών στους 40°C. Περιγραφή προγραµµάτων Η επιλογή του προγράµµατος πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες πλυσίµατος που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων, κυρίως όσον αφορά τη µέγιστη συνιστώµενη θερµοκρασία. ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΛΥΣΗΣ. lΚαινούρια, χρωµατιστά ρούχα πρέπει να πλένονται ξεχωριστά για τουλάχιστον 5 ή 6 πλύσεις. lΟρισµένα µεγάλα σκούρα ρούχα, όπως τα τζιν και οι πετσέτες πρέπει πάντα να πλένονται χωριστά. lΜην αναµειγνύετε ποτέ υφάσµατα µε ΜΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΑ.
Σελίδα: 26
  EL 59 ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε διαφορετικά υφάσµατα και χρώµατα µαζί. Ο ρυθµός περιστροφής του κάδου και τα επίπεδα κατανάλωσης νερού βελτιστοποιούνται τόσο κατά την πλύση όσο και κατά το ξέβγαλµα. Η ακριβής περιστροφική κίνηση του κάδου εξασφαλίζει λιγότερες ζάρες στα υφάσµατα. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΣΤΥΨΙΜΟ Το πρόγραµµα ολοκληρώνεται µε στράγγιση στο πιο δυνατό στύψιµο. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να µειώσετε το στύψιµο πατώντας το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ. ΞΕΒΓΑΛΜΑ Το πρόγραµµα αυτό εκτελεί 3 ξεβγάλµατα µε στύψιµο µέτριας ταχύτητας (η οποία µπορεί να µειωθεί ή να µηδενιστεί πατώντας το αντίστοιχο κουµπί). Χρησιµοποιείται για το ξέβγαλµα κάθε τύπου υφάσµατος, όπως για παράδειγµα για να ξεβγάλετε ρούχα που έχετε πλύνει στο χέρι. ΑΤΜΟΥ Αυτό το αποκλειστικό πρόγραµµα χρησιµοποιεί ατµό για να ελαττώσει και να ισιώσει τις ζάρες στα ρούχα σας, κρατώντας τα σε ένα επίπεδο υγρασίας ιδανικό για εύκολο σιδέρωµα. Εάν πατήσετε το αντίστοιχο κουµπί µπορείτε να επιλέξετε ανάµεσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα έντασης ατµού, ανάλογα µε το εάν τα ρούχα σας είναι βρεγµένα ή στεγνά αλλά και µε τον τύπο του υφάσµατος. RAPID CARE (14'/30'/44') Εξοικονόµηση χωρίς συµβιβασµούς! Αυτό το νέο πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξασφάλιση εξαιρετικών αποτελεσµάτων µε παράλληλη εξοικονόµηση νερού, ενέργειας, απορρυπαντικού και χρόνου. Η συγκεκριµένη επιλογή πλένει σε µέτρια θερµοκρασία, κατάλληλη για κάθε είδος υφάσµατος. Συνιστάται για µικρά φορτία και ελαφρώς λερωµένα ρούχα. ALL IN ONE 59' Αυτό το πρόγραµµα σας επιτρέπει να πλύνετε µαζί διαφορετικά υφάσµατα, όπως βαµβακερά, συνθετικά και µικτά υφάσµατα σε µόνο 59 λεπτά, χρησιµοποιώντας το πλήρες φορτίο του πλυντηρίου, σε θερµοκρασία 40°C (ή χαµηλότερη). Το πρόγραµµα αυτό είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για ελαφρώς λερωµένα υφάσµατα. EXTRA CARE Αυτό το νέο πρόγραµµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για το ταυτόχρονο πλύσιµο ρούχων µε διαφορετικά ανεξίτηλα χρώµατα και υφάσµατα χωρίς να αλλοιώνει την αρχική όψη και υφή τους. Μέσω της χρησιµοποίησης ενός ιδανικού γαλακτώµατος νερού και απορρυπαντικού, για την καλύτερη δυνατή φροντίδα των ρούχων σας, µε βέλτιστη απόδοση πλύσης σε θερµοκρασία 30°C. ΣΤΕΓΝΩΜΑ Ο κάδος αλλάζει κατεύθυνση κατά τη διάρκεια του κύκλου στεγνώµατος για να µην αφήσει τα ρούχα να µπλεχτούν µεταξύ τους και, έτσι, να πετύχει οµοιόµορφο στέγνωµα. Δροσερός αέρας χρησιµοποιείται τα τελευταία 10/20 λεπτά του κύκλου στεγνώµατος για να περιοριστεί το τσαλάκωµα. ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΜΑΛΛΙΟΥ Πρόγραµµα Στεγνώµατος σε χαµηλή θερµοκρασία, ιδανικό για να στεγνώσετε µάλλινα ρούχα µε την πρέπουσα φροντίδα µάζεµα της ίνας. Συνιστάται να γυρίζετε τα ρούχα µέσα - έξω προτού εκκινήσετε τον κύκλο στεγνώµατος. Η διάρκεια του προγράµµατος εξαρτάται από τον όγκο των ρούχων και τις στροφές του προγράµµατος πλύσης. Ο κύκλος αυτός είναι κατάλληλος για µικρά φορτία πλύσης, τα οποία δεν ξεπερνούν το 1 κιλό (π.χ. 3 πουλόβερ). ΠΡΟΣΟΧΗ: τα δοχεία που χρησιµοποιούνται για συµπυκνωµένες σκόνες και υγρά απορρυπαντικά πρέπει να αφαιρούνται από τον κάδο πριν ξεκινήσουν τα προγράµµατα στεγνώµατος µε περιστροφή.
Σελίδα: 27
  60 ΧΑΜΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή θερµοκρασία συνιστάται για συνθετικά και µεικτής ίνας υφάσµατα (πάντοτε να συµβουλεύεστε την ετικέτα του ρούχου). ΥΨΗΛΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ Ένα πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή θερµοκρασία συνιστάται για βαµβακερά και λινά είδη (πάντοτε να συµβουλεύεστε την ετικέτα του ρούχου).   Ο κύκλος στεγνώµατος για µάλλινα ρούχα σε αυτή τη συσκευή έχει εγκριθεί από την Εταιρεία Woolmark, για το στέγνωµα µάλλινων ρούχων που µπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα ρούχα θα πλυθούν και θα στεγνωθούν σύµφωνα µε τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα τους και τις οδηγίες του κατασκευαστή της συσκευής. Το σύµβολο της Woolmark αποτελεί Σήµα Πιστοποίησης σε πολλές χώρες. M1715
Σελίδα: 28
  EL 61 8. ΚΥΚΛΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ lΟι υποδείξεις που σας δίνονται είναι γενικές, γι' αυτό, χρειάζεται λίγη εφαρµογή στην πράξη για να έχετε τα καλύτερα αποτελέσµατα στο στέγνωµα. lΣας προτείνουµε να ορίσετε χαµηλότερο χρόνο στεγνώµατος από τον αναγραφόµενο, όταν χρησιµοποιείτε το µηχάνηµα για πρώτη φορά, έτσι ώστε να διαπιστώσετε το επίπεδο στεγνώµατος που επιθυµείτε. lΣυνιστούµε να µην στεγνώνετε υφάσµατα που ξεφτίζουν εύκολα, όπως χαλιά ή ενδύµατα µε ψηλό πέλος, για να µην φράζουν οι αεραγωγοί. lΣυστήνουµε να ξεδιαλέγετε τη µπουγάδα µε τις εξής µεθόδους: - Με τα σύµβολα φροντίδας στεγνώµατος, τα οποία φαίνονται στις ετικέτες των ενδυµάτων Κατάλληλο για περιστροφικό στέγνωµα. Περιστροφικό στέγνωµα σε υψηλή θερµοκρασία. Περιστροφικό στέγνωµα µόνο σε χαµηλή θερµοκρασία. ΟΧΙ περιστροφικό στέγνωµα. - Με βάση το µέγεθος και το πάχος Εάν το φορτίο πλύσης είναι µεγαλύτερο από τη δυνατότητα στεγνώµατος, ξεχωρίστε τα ρούχα ανάλογα µε το πάχος (π.χ. πετσέτες από λεπτά εσώρουχα). - Με βάση τον τύπο του υφάσµατος Βαµβακερά/λινά: πετσέτες, βαµβακερό ζέρσεϊ, σεντόνια και τραπεζοµάντιλα. Συνθετικά: µπλούζες, πουκάµισα, φόρµες, κλπ. από πολυεστέρα ή πολυαµίδιο, καθώς και συνδυασµό από βαµβακερό/συνθετικό. lΝα στεγνώνετε µόνο µπουγάδες µετά από στύψη. lΑνοίξτε την πόρτα. lΤοποθετείστε τα ρούχα, χωρίς να ξεπερνάτε το µέγιστο φορτίο που ενδεικνυται στον πίνακα προγραµµάτων . Στην περίπτωση µεγάλων αντικειµένων (π.χ. σεντόνια) ή πολύ απορροφητικά αντικείµενα (όπως πετσέτες ή τζιν), θα είναι καλό να µειώσετε το φορτίο. lΚλείστε την πόρτα. lΓυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων στο καταλληλότερο πρόγραµµα στεγνώµατος για τον ρουχισµό σας. lΤο πλυντήριο στεγνωτήριο µπορεί να εκτελέσει τα ακόλουθα είδη στεγνώµατος: - Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή θερµοκρασία συνιστώµενο για µάλλινα υφάσµατα (σύµβολο στον επιλογέα προγραµµάτων). - Πρόγραµµα στεγνώµατος σε χαµηλή θερµοκρασία συνιστώµενο για µικτά υφάσµατα (συνθετικά/βαµβακερά) και συνθετικά υφάσµατα (σύµβολο στον επιλογέα προγραµµάτων). - Πρόγραµµα στεγνώµατος σε υψηλή θερµοκρασία συνιστώµενο για βαµβακερά, πετσετέ, λινά, καννάβινα υφάσµατα, κλπ. (σύµβολο στον επιλογέα προγραµµάτων). lΕπιλέξτε το επίπεδο έντασης στεγνώµατος που επιθυµείτε: ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια και ογκώδη φορτία πλύσης). ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ (αφήνει τα ρούχα σε ιδανική κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα). ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (για ρούχα που θα αποθηκευτούν χωρίς σιδέρωµα). Αν το ύφασµα δεν έχει ετικέτα φροντίδας, θα πρέπει να υποθέσουµε ότι δεν είναι κατάλληλο για στεγνωτήριο. Ο σωστός τρόπος στεγνώµατος
Σελίδα: 29
  62 lΕάν θέλετε να επιλέξετε ένα χρονοµετρηµένο πρόγραµµα στεγνώµατος, πατήστε το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ µέχρι να ανάψει η επιθυµητή ένδειξη χρόνου. lΤο πλυντήριο στεγνωτήριο θα υπολογίσει το χρόνο που απαιτείται για το στέγνωµα και την παραµένουσα υγρασία που χρειάζεται, ανάλογα µε το είδος και τον τύπο στεγνώµατος που επιλέξαµε. lΒεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοιχτή και ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά. lΑφού πατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ (η λυχνία ένδειξης θα δείξει το χρόνο που αποµένει για την ολοκλήρωση του προγράµµατος στεγνώµατος). lΗ ένδειξη του προγράµµατος στεγνώµατος θα είναι αναµµένη, µέχρι να ξεκινήσει η φάση κρυώµατος και η αντίστοιχη ένδειξη να ανάψει. lΌταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει δύο γραµµές). lΑπενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF. lΑνοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα. lΚλείστε την παροχή νερού. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ lΓια να ακυρώσετε το πρόγραµµα στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο. Εάν επιλέξετε το πρόγραµµα στεγνώµατος για µάλλινα, δεν θα µπορείτε να ρυθµίσετε το επίπεδο έντασης στεγνώµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην λειτουργείτε πρόγραµµα στεγνώµατος για είδη ρουχισµού µε ειδική επένδυση (π.χ. παπλώµατα, άνορακ κτλ) καθώς και για πολύ ευαίσθητα υφάσµατα. Εάν τα ρούχα είναι σχεδόν στεγνά, τοποθετείστε λιγότερα ρούχα για στέγνωµα προκειµένου να αποφύγετε τη ηµιουργία ζαρωµάτων. Η συσκευή υπολογίζει το χρόνο έως το τέλος του επιλεγµένου προγράµµατος µε βάση ένα συνηθισµένο είδος φορτίου, ενώ κατά τη διάρκεια του κύκλου, η συσκευή διορθώνει το χρόνο ώστε να ταιριάζει στο µέγεθος και τη σύνθεση του φορτίου. Κατά τη διάρκεια της φάσης στεγνώµατος ο κάδος επιταχύνει µε µεγαλύτερη ταχύτητα για να κατανέµει το φορτίο και να αυξάνεται το αποτέλεσµα του στεγνώµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.
Σελίδα: 30
  EL 63 9. ΚΥΚΛΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ/ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ - Πλύσιµο lΑνοίξτε το συρταράκι, επιλέξτε το απορρυπαντικό και ρίξτε τη σωστή δόση. lΑνατρέξτε στον κατάλογο µε τα προγράµµατα πλύσης σύµφωνα µε τα υφάσµατα που πρόκειται να πλυθούν (π.χ. πολύ βρώµικα βαµβακερά) και γυρίστε το κουµπί του επιλογέα στο επιθυµητό πρόγραµµα. lΡυθµίστε τη θερµοκρασία πλυσίµατος, εάν είναι απαραίτητο. lΠιέστε τα κουµπιά επιλογής (αν απαιτείται). lΒεβαιωθείτε ότι η παροχή νερού είναι ανοιχτή και ότι ο σωλήνας αποστράγγισης έχει τοποθετηθεί σωστά. - Στέγνωµα lΕπιλέξτε το επίπεδο έντασης στεγνώµατος που επιθυµείτε: ΕΝΤΑΤΙΚΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ (ιδανικό για πετσέτες, µπουρνούζια και ογκώδη φορτία πλύσης). ΕΥΚΟΛΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ (αφήνει τα ρούχα σε ιδανική κατάσταση για εύκολο σιδέρωµα). ΕΤΟΙΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ (για ρούχα που θα αποθηκευτούν χωρίς σιδέρωµα). lΕάν θέλετε να επιλέξετε ένα χρονοµετρηµένο πρόγραµµα στεγνώµατος, πατήστε το κουµπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ µέχρι να ανάψει η επιθυµητή ένδειξη χρόνου. lΠατήστε το κουµπί ΕΝΑΡΞΗΣ/ΔΙΑΚΟΠΗΣ. lΣτο τέλος της φάσης πλύσης, η ένδειξη θα δείξει το χρόνο στεγνώµατος που αποµένει. lΗ ένδειξη του προγράµµατος στεγνώµατος θα είναι αναµµένη, µέχρι να ξεκινήσει η φάση κρυώµατος και η αντίστοιχη ένδειξη να ανάψει. lΌταν ολοκληρωθεί το πρόγραµµα η λέξη "End" (Τέλος) θα εµφανιστεί στην ένδειξη. Μετά από 5 λεπτά, η συσκευή θα µεταβεί σε κατάσταση αναµονής (σε ορισµένα µοντέλα, η ένδειξη εµφανίζει δύο γραµµές). lΑπενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τον επιλογέα προγράµµατος στην θέση OFF. lΑνοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα. lΚλείστε την παροχή νερού. ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ lΓια να ακυρώσετε το πρόγραµµα στεγνώµατος, πατήστε και κρατήστε πατηµένο το πλήκτρο ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ για περίπου 3 δευτερόλεπτα. Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής, είναι προτιμότερο να μην διακόπτουμε τη φάση στεγνώματος, εκτός εάν αυτό είναι πραγματικά απαραίτητο. Μην ξεπερνάτε το ενδεδειγµένο µέγιστο φορτίο χωρητικότητας, αλλιώς τα ρούχα δεν θα στεγνώσουν ικανοποιητικά. Στο πρόγραµµα για µάλλινα δεν µπορείτε να αλλάξετε το προεπιλεγµένο επίπεδο έντασης στεγνώµατος. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφού ακυρώσετε το πρόγραµµα στεγνώµατος, η φάση κρυώµατος θα ξεκινήσει και θα πρέπει να περιµένετε περίπου 10/20 λεπτά πριν ανοίξετε την πόρτα.
Σελίδα: 31
  64 10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ Αν πιστεύετε ότι το πλυντήριο δεν λειτουργεί σωστά, συµβουλευτείτε τον γρήγορο οδηγό που παρέχεται παρακάτω µε µερικές πρακτικές συµβουλές για το πώς να ξεπεράσετε τα πιο κοινά προβλήµατα. ΑΝΑΦΟΡΆ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ Εμφάνιση σφάλματος Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις E2 (με οθόνη) 2 φλας των LEDs (χωρίς οθόνη) Η συσκευή δεν µπορεί να τραβήξει το απαιτούµενο νερό. Βεβαιωθείτε ότι η παροχή του νερού είναι ανοιχτή. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί. Μήπως ο αγωγός αποχέτευσης δεν είναι στο σωστό ύψος (βλέπε κεφάλαιο εγκατάστασης). Κλείστε τη βρύση παροχής νερού, ξεβιδώστε το σωλήνα από το πίσω µέρος του πλυντηρίου και βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο σωµατιδίων είναι καθαρό και δεν έχει µπλοκάρει. Ελέγξτε ότι δεν έχει βουλώσει το φίλτρο και ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον θάλαµο του φίλτρου που µπορούν να εµποδίσουν τη σωστή ροή του νερού. E3 (με οθόνη) 3 φλας των LEDs (χωρίς οθόνη) Το πλυντήριο δεν αδειάζει το νερό. Ελέγξτε ότι δεν έχει βουλώσει το φίλτρο και ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον θάλαµο του φίλτρου που µπορούν να εµποδίσουν τη σωστή ροή του νερού. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας αποχέτευσης δεν κάµπτεται, έχει τσακίσει ή έχει παγιδευτεί. Βεβαιωθείτε ότι το σύστηµα αποχέτευσης στο σπίτι δεν είναι φραγµένο και επιτρέπει στο νερό να ρέει µέσα χωρίς δυσκολία. Δοκιµάστε να αποχετεύσετε το νερό στο νεροχύτη. E4 (με οθόνη) 4 φλας των LEDs (χωρίς οθόνη) Υπάρχει πάρα πολύ αφρός και / ή νερό. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει χρησιµοποιηθεί υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού ή προϊόν που είναι ακατάλληλο για το πλυντήριο ρούχων. E7 (με οθόνη) 7 φλας των LEDs (χωρίς οθόνη) Πρόβληµα πόρτας Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ρούχα στο εσωτερικότουµηχανήµατοςπουµπορείναπαρεµποδίζουντηνπόρτανακλείσει. Αν η πόρτα είναι µπλοκαρισµένη, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο από την πρίζα, περιµένετε 2-3 λεπτά και ανοίξτε την πόρτα. Οποιοδήποτε άλλο κωδικό Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το πλυντήριο ρούχων, περιµένετε ένα λεπτό. Ενεργοποιήστε τη συσκευή και αφήστε να ξεκινήσει ένα πρόγραµµα. Εάν παρουσιαστεί και πάλι το σφάλµα, επικοινωνήσετε απευθείας µε ένα Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ONE TOUCH. Χάρη στον κύκλο Έξυπνο Check-up της εφαρµογής Hoover Wizard, µπορείτε να ελέγξετε ανά πάσα στιγµή τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου σας. Χρειάζεται µόνο ένα smartphone Android µε τεχνολογία NFC. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην εφαρµογή. Αν στην οθόνη της συσκευής εµφανίζεται ένα σφάλµα (µέσω κωδικού ή αν αναβοσβήνει κάποιο LED), θα πρέπει να ενεργοποιήσετε την εφαρµογή και να φέρετε κοντά το Android smartphone σας, µε το NFC στο λογότυπο One Touch. Ο οδηγός θα ξεκινήσει για να λύσει το πρόβληµα. lΜοντέλα µε οθόνη: το σφάλµα παρουσιάζεται από έναν αριθµό του οποίου προηγείται το γράµµα "E" (παράδειγµα: Error 2 = Ε2) lΜοντέλα χωρίς οθόνη: το σφάλµα εµφανίζεται µέσω των λυχνιών LEDs που αναβοσβήνουν κάθε φορά, κάνοντας µια παύση των 5 δευτερόλεπτων (παράδειγµα: Error 2 = δύο φλας– παύση 5 δευτερολέπτων – δύο φλας – κ.λπ.…)
Σελίδα: 32
  EL 65 ΑΛΛΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Πρόβληµα Πιθανές αιτίες και πρακτικές λύσεις Το πλυντήριο δεν λειτουργεί / ξεκινάει Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεµένο σε µια πρίζα τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύµατος. Βεβαιωθείτε ότι είναι σε λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί, δοκιµάζοντάς την µε µια άλλη συσκευή, όπως µια λάµπα. Η πόρτα µπορεί να µην είναι κλειστή καλά: ανοίξτε και κλείστε ξανά. Ελέγξτε αν το απαιτούµενο πρόγραµµα είναι επιλεγµένο σωστά και το κουµπί έναρξης είναι πατηµένο. Βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο δεν είναι σε κατάσταση παύσης. Υπάρχει διαρροή νερού στο πάτωμα κοντά στο πλυντήριο Αυτό µπορεί να οφείλεται σε διαρροή µεταξύ της βρύσης και της  παροχής σωλήνων. Σε αυτή την περίπτωση, αντικαταστήστε και σφίξτε το σωλήνα και τη  βρύση. Βεβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει κλείσει σωστά. Ο κάδος του πλυντηρίου δεν περιστρέφεται Εξαιτίας ενός µη σωστή κατανοµή των ρούχων, το πλυντήριο ρούχων µπορεί: Να προσπαθεί να εξισορροπήσει το φορτίο και να αυξήσει το χρόνο κατανοµής. Να µειώσει την ταχύτητα της περιστροφής για να µειώσει τους κραδασµούς και το θόρυβο. Να αποκλείσει το στύψιµο για την προστασία της µηχανής. Βεβαιωθείτε ότι τα ρούχα είναι κατανεµηµένα. Αν όχι, ξεµπερδεύεστε τα, επανατοποθετήστε τα και κάντε επανεκκίνηση του προγράµµατος. Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν έχει αδειάσει τελείως: περιµένετε µερικά λεπτά. Αν το πρόβληµα επιµένει, ανατρέξτε στο σφάλµα του τµήµα 3. Ορισµένα µοντέλα περιλαµβάνουν µια λειτουργία «όχι στύψιµο»: βεβαιωθείτε ότι δεν είναι ενεργοποιηµένη. Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι σε επιλογή που αλλάζει τη διαδικασία του στυψίµατος. Η υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού θα µπορούσε να εµποδίσει την έναρξη του στυψίµατος. Ισχυρές δονήσεις / ή θόρυβοι ακούγονται κατά τη διάρκεια της φυγοκέντρησης Το πλυντήριο δεν µπορεί να σταθεροποιηθεί πλήρως: εάν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε τα πόδια, όπως αναφέρεται στη συγκεκριµένη ενότητα. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες, τα ελαστικά στοπ και λάστιχα απόστασης έχουν αποµακρυνθεί. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ξένα σώµατα µέσα στον κάδο (νοµίσµατα, µεντεσέδες, κουµπιά, κ.λπ. ...). Η εγγύηση του κατασκευαστή καλύπτει βλάβες που προκαλούνται από ηλεκτρικές ή µηχανικές βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από πράξη ή από παράλειψη του κατασκευαστή. Αν βρεθεί κάποια βλάβη που να οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες ή σε κακή χρήση ή ως αποτέλεσµα της µη σωστής εφαρµογής των οδηγιών χρήσης, αυτή θα αποκατασταθεί µε επιβάρυνση του υπαιτίου.
Σελίδα: 33
  66 Συνιστάται πάντα η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών που είναι διαθέσιµα στα Εξουσιοδοτηµένα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών µας. Με την τοποθέτηση της σήµανσης σε αυτό το προϊόν, δηλώνουµε µε δική µας ευθύνη, τη συµµόρφωση µε το σύνολο όλων των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής ένωσης για την ασφάλεια, υγεία και του περιβάλλοντος, που αναφέρονται στη νοµοθεσία για αυτό το προϊόν. Ο κατασκευαστής δεν φέρει καµία ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη που µπορεί να εµπεριέχονται σε αυτό το βιβλίο οδηγιών. Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωµα να πραγµατοποιήσει τις τροποποιήσεις που θα κρίνει αναγκαίες χωρίς να µεταβάλει τα κύρια χαρακτηριστικά της συσκευής. Εγγύηση Το προϊόν συνοδεύεται από εγγύηση, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιστοποιητικό που το συνοδεύει. Το πιστοποιητικό εγγύησης πρέπει να είναι πλήρως συµπληρωµένο και αποθηκευµένο, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανάγκης, να επιδειχθεί στο Εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών.
Μάρκα:
Hoover
Προϊόν:
πλυντήρια
Όνομα μοντέλου:
H-WASH 300 PLUS
Τύπος αρχείου:
PDF
Διαθέσιμες γλώσσες:
Στίλβωση, Τσέχος, Σλοβάκος, ελληνικά