Powershred P-35C

Εγχειρίδιο Fellowes Powershred P-35C

Powershred P-35C

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes Powershred P-35C σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 40 σελίδες.

Σελίδα: 1
26 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜοντέλοP-35C Καταστρέφει: Χαρτί,πιστωτικέςκάρτες,συρραπτήρεςκαιμικρούςσυνδετήρεςχαρτιού Δενκαταστρέφει:Κλειστούςφακέλουςανεπιθύμητηςαλληλογραφίας,συνεχέςχαρτί/ φόρμες,αυτοκόλλητεςετικέτες,διαφάνειες,εφημερίδες,CD/DVD,χαρτόνια,μεγάλους συνδετήρεςχαρτιού,πλαστικοποιημέναέντυπα,φακέλουςεγγράφων,ακτινογραφίεςή πλαστικάεκτόςαπόαυτάπουαναφέρονταιπαραπάνω Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή: Εγκάρσια κοπή............................................................................................... 4 x 40 mm Μέγιστες τιμές: Φύλλα ανά πέρασμα....................................................................................................5* Κάρτες ανά πέρασμα...................................................................................................1* Πλάτος χαρτιού..................................................................................................222 mm *70 g (A4) χαρτί σε τάση 220-240 v, 50 Hz, 0,8Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη, μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 10-20 περάσματα χαρτιού, 10 κάρτες. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Οδιακόπτηςαποσύνδεσηςισχύοςπρέπειναείναιστηθέση ανοικτός(I)γιαναλειτουργήσειοκαταστροφέαςεγγράφων. Για λόγους ασφαλείας, ο καταστροφέας θα λειτουργήσει μόνο εάν η κεφαλή του καταστροφέα είναι στη σωστή θέση και χρησιμοποιείται με το παρεχόμενο καλάθι. • Διατηρείτετονκαταστροφέαμακριάαπόπαιδιάκαικατοικίδιαζώα.Διατηρείτε ταχέριασαςμακριάαπότηνείσοδοχαρτιού.Νααπενεργοποιείτεπάντατον καταστροφέαήνατοναποσυνδέετεαπότηνπρίζαότανδεντονχρησιμοποιείτε. • Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (R) για να βγει το αντικείμενο. • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο. • Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού. • Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. • Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (F), οοποίοςπρέπειναείναιστηνθέσηΟΝ(I)γιαναλειτουργείοκαταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα. • Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα. • Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής τάσης, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν. • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες. • Μόνο για εσωτερική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! Για κλείδωμα, σύρετε το κουμπί προς τα κάτω ΠΛΗΚΤΡΟ I. Διακόπτης ελέγχου R 1. Αναστροφή 0 2. Κλειστό I 3. Αυτόματο - Ανοικτό A. Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων B. Εικονίδιο χωρητικότητας φύλλων C. Είσοδος για χαρτί/κάρτες D. Δοχείο E. Κλείδωμα ασφαλείας F. Διακόπτης αποσύνδεσης ισχύος G. Χειρολαβή H. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω A. B. F. H. C. D. G. I. E.
Σελίδα: 2
27 *Ναχρησιμοποιείτεμόνολιπαντικόφυτικήςβάσης,όχισεμορφήαεροζόλ,σεδοχείομε μακρύακροφύσιο,όπωςτοFellowes35250 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Συνεχής λειτουργία: 3 λεπτά - μέγιστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 3 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 30 λεπτών. Ο καταστροφέας δεν ξεκινά: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Αυτόματο (Ι). Βεβαιωθείτε ότι το κλείδωμα ασφαλείας είναι στη θέση απασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη στο καλάθι. Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκή. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. Περιμένετε 30 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΚΑΡΤΕΣ 1 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R) για 2-3 δευτερόλεπτα *Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο 2 Το κλείδωμα ασφαλείας αποτρέπει την απροσδόκητη λειτουργία Για ρύθμιση, περιμένετε να σταματήσει ο καταστροφέας, βάλτε το διακόπτη ελέγχου στην κλειστή θέση (Off- O), κατόπιν βάλτε το μαύρο κουμπί στην κάτω θέση. Για απασφάλιση, βάλτε το μαύρο κουμπί στην επάνω θέση. Για μεγαλύτερη ασφάλεια, να αποσυνδέετε πάντα τον καταστροφέα από την πρίζα μετά τη χρήση. Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και συνδέστε στην πρίζα Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και συνδέστε στην πρίζα 1 1 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R) για 2-3 δευτερόλεπτα 1 3 4 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα. 2 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R). Εμπλοκή χαρτιού: Πιέστε το κουμπί Κλειστό (O), ανασηκώστε την κεφαλή του καταστροφέα και αδειάστε το δοχείο. Βάλτε και πάλι το δοχείο στη θέση του και ακολουθήστε οποιαδήποτε ή όλες από τις παρακάτω διαδικασίες. Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) 4 5 Κρατήστε την κάρτα από την άκρη Βάλτε την κάρτα στο κέντρο της εισόδου και αφήστε την 3 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα Βάλτε το χαρτί στην είσοδο και αφήστε το 4 3 Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα 2 Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) 2 Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρία Fellowes, Inc. (στο εξής“Fellowes”) εγγυάται ότι το μηχάνημα δεν έχει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματοςδενθαπαρουσιάσουνελαττώματασευλικάκαιεργατικάγια3έτηαπότηνημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστησταοποίαυποβάλλεταιηFellowesγιαναπαρέχειεξαρτήματαήυπηρεσίεςεκτόςτηςχώραςστην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες αποδοτέες σ’ αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σάς δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί,ήειδικέςαπαγορεύσειςήπροϋποθέσεις.Γιαπερισσότερεςλεπτομέρειες,ήγιαναλάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων. ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ 3

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred P-35C αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred P-35C. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes Powershred P-35C όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred P-35C

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred P-35C παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: Powershred P-35C
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά, ισπανικά, ρουμανικός, Ολλανδός, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός