Powershred LX65

Εγχειρίδιο Fellowes Powershred LX65

Powershred LX65

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes Powershred LX65 σε Αγγλικά. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 52 σελίδες.

Σελίδα: 1
26 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ LX65 Καταστρέφει: Χαρτί, μικρούς συνδετήρες χαρτιού, πλαστικές πιστωτικές κάρτες, συνδετήρες, και κλειστή ανεπιθύμητη αλληλογραφία Δεν καταστρέφει: Αυτοκόλλητες ετικέτες, διαφάνειες, εφημερίδες, CD/DVD, χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες χαρτιού, πλαστικοποιημένα έγγραφα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή: Εγκάρσια κοπή................................................................................................4 mm x 40 mm Μέγιστη δυνατότητα: Φύλλα ανά πέρασμα...........................................................................................................10* κάρτες ανά πέρασμα ............................................................................................................1* Πλάτος χαρτιου............................................................................................................224mm *A4 (70g) σε τάση 220-240V, 50/60 Hz, 1,2Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 500 φύλλα, 25 πιστωτικές κάρτες. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! A. G. H. F. C. B. D. E. ΠΛΗΚΤΡΟ H. Διακόπτης ελέγχου 1.Αυτόματηενεργοποίηση (λευκό) 2. Κλειστό 3.Αναστροφή 4.Υπερθέρμανση (κόκκινο) 5.SafeSense® (κίτρινο) A. Κεφαλή καταστροφέα B Είσοδος χαρτιού / πιστωτικών καρτών C. Τεχνολογία SafeSense® D. Παράθυρο E. Δοχείο E..Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος 1. ΚΛΕΙΣΤΟ I 2. ΑΝΟΙΚΤΟ G. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω ΓιαναμάθετεπερισσότερασχετικάμεταπροϊόντακαιτιςλύσειςτηςFellowes, επισκεφθείτετηδιεύθυνσηwww.fellowes.com t Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. t Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. t Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής ( ) για να βγει το αντικείμενο. t ΜΗΝ χρησιμοποιείτε αεροζόλ, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή λιπαντικά με αεροζόλ στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ “ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΑΕΡΑ”Ή“ΣΠΡΕΙ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ”ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ. Ατμοί από προωθητικά και λιπαντικά με βάση το πετρέλαιο μπορεί να αναφλεχθούν προκαλώντας σοβαρούς τραυματισμούς. t Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού. t Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα t Αυτόςοκαταστροφέαςδιαθέτειδιακόπτηαποσύνδεσηςρεύματος(ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ) (F),οοποίοςπρέπειναείναιστηθέσηΑΝΟΙΚΤΟ(I)γιαναλειτουργείοκαταστροφέας. Σεπερίπτωσηανάγκης,γυρίστετονδιακόπτηστηνθέσηΚΛΕΙΣΤΟ( ).Μεαυτήντην ενέργειαδιακόπτεταιαμέσωςηλειτουργίατουκαταστροφέα. . t Οκαταστροφέαςπρέπεινασυνδέεταισεμιαπρίζατουτοίχουήσευποδοχήπουπαρέχει τηντάσηκαιέντασηρεύματοςπουκαθορίζονταιστηνπινακίδα.Ηπρίζαήυποδοχήπρέπει ναείναιεγκατεστημένηκοντάστονεξοπλισμόκαιναείναιεύκολαπροσβάσιμη.Δεν πρέπειναχρησιμοποιούνταιμετατροπείςηλεκτρικήςτάσης,μετασχηματιστέςήκαλώδια επέκτασηςμεαυτότοπροϊόν. t ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες t Μόνο για εσωτερική χρήση. t Αποσυνδέστε τεμαχισμού πριν από τον καθαρισμό ή το σέρβις.
Σελίδα: 2
27 Ένδειξη υπερθέρμανσης: Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας δεν να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης. Δείτε τη Βασική Λειτουργία του Καταστροφέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή λειτουργία και το χρόνο ανάκτησης για αυτόν τον καταστροφέα. ΠΡΟΣΟΧΗ *Να χρησιμοποιείτε μόνο λιπαντικό φυτικής βάσης, όχι σε μορφή αεροζόλ, σε δοχείο με μακρύ ακροφύσιο, όπως το Fellowes 35250 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λιπαντικό για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λίπανσης, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων. ΛΙΠΑΝΣΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΒΑΣΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΕΜΠΛΟΚΗ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Αγγίξτε την περιοχή δοκιμής και δείτε αν ανάβει η ένδειξη SafeSense® Το SafeSense® είναι ενεργό και λειτουργεί κανονικά *Επαλείψτε λιπαντικό στην είσοδο Πιέστετοκουμπί Κλειστό( ) Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί Αναστροφής ( ) για 2-3 δευτερόλεπτα ΧΑΡΤΙ / ΚΑΡΤΑ Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα. Πιέστε το κουμπί Κλειστό ( ) και αποσυνδέστε από την πρίζα Κάντε αργές εναλλαγές εμπρόσθιας και ανάστροφης κίνησης Συνεχής λειτουργία: 6 λεπτά - μέγιστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 6 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 20 λεπτών. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Περιορισμένη Εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής “Fellowes”) εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργασία και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργασία για 5 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέαςαπόένανεξουσιοδοτημένομεταπωλητή.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρεία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες αποδοτέες σε αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί,ήειδικέςαπαγορεύσειςήπροϋποθέσεις.Γιαπερισσότερεςλεπτομέρειες,ήγιαναλάβετεσυντήρηση/επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Μόνο για τους κατοίκουςτηςΑυστραλίας:ΤαπροϊόνταμαςπαρέχονταιμεεγγυήσειςπουδενμπορούνναεξαιρεθούναπότοΔίκαιοΠροστασίας Καταναλωτών της Αυστραλίας. Έχετε το δικαίωμα αντικατάστασης ή επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση μεγάλης βλάβης/ αστοχίαςκαιαποζημίωσηςγιαοποιαδήποτεάλληεύλογαπροβλέψιμηαπώλειαήζημία.Έχετεεπίσηςτοδικαίωμαγιαεπισκευήή αντικατάστασητωνπροϊόντωνεάνταπροϊόνταδενείναιαποδεκτήςποιότηταςκαιηβλάβη/αστοχίαδεναποτελείμεγάληβλάβη/ αστοχία. Τα πλεονεκτήματα της Εγγύησης της Fellowes ισχύουν επιπλέον των άλλων δικαιωμάτων και αποκαταστάσεων που προβλέπειοποιοσδήποτενόμος,όσοναφοράστονκαταστροφέαεγγράφων. Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ ( ) Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό ( ) Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα και γυρίστε τον διακόπτη παύσης λειτουργίας στην θέση ANOIKTO (I) (1) Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό ( ) για να ενεργοποιήσετε το SafeSense® Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό ( ) για να συνεχίσετε την καταστροφή Πιέστε το κουμπί Αναστροφής ( ) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣSAFESENSE® Σταματάαμέσωςτονκαταστροφέαότανταχέριααγγίζουντοάνοιγμαεισόδουτουχαρτιού. 1 3 2 3 1 2 3 1 2 4 5 1 3 4 2 6

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred LX65 αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred LX65. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes Powershred LX65 όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred LX65

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred LX65 παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: Powershred LX65
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ιταλικός, Στίλβωση, ρουμανικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός, Κροατία, Βούλγαρος, ισπανικά