Powershred 69Cb

Εγχειρίδιο Fellowes Powershred 69Cb

Powershred 69Cb

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes Powershred 69Cb σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 40 σελίδες.

Σελίδα: 1
26 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλο69Cb Καταστρέφει: Χαρτί, πιστωτικές κάρτες, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού Δεν καταστρέφει: Αυτοκόλλητες ετικέτες, CD/DVD, συνεχές χαρτί, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες εντύπων, πλαστικοποιημένα έγγραφα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω Μέγεθος χαρτιού: Εγκάρσια κοπή...............................................................................................3,9 mm x 50 mm Μέγιστη δυνατότητα: Φύλλα ανά πέρασμα............................................................................................................10* κάρτες ανά πέρασμα.............................................................................................................1* Πλάτος εισόδου χαρτιού...............................................................................................229 mm *A4(70gr),χαρτίσετάση220-240V/50Hz,1,4Amps.Βαρύτεροχαρτί,υγρασίαήτάση διαφορετικήαπότηνκαθορισμένημπορούνναμειώσουντιςδυνατότητεςκοπής.Συνιστώμενη καθημερινήχρήση:300 φύλλα; 10πιστωτικέςκάρτες. 10φύλλαανάπέρασμα.  Οι καταστροφείς Fellowes SafeSense® είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε περιβάλλον οικίας και γραφείου με θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 40 - 80%. • Διατηρείτετονκαταστροφέαμακριάαπόπαιδιάκαικατοικίδιαζώα.Διατηρείτε ταχέριασαςμακριάαπότηνείσοδοχαρτιού.Νααπενεργοποιείτεπάντατον καταστροφέαήνατοναποσυνδέετεαπότηνπρίζαότανδεντονχρησιμοποιείτε. • Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (R) για να βγει το αντικείμενο. • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο. • Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού. • Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. • Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (E), οοποίοςπρέπειναείναιστηνθέσηΟΝ(I)γιαναλειτουργείοκαταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα. • Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα. • Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής τάσης, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν. • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες. • Μόνο για εσωτερική χρήση. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! ΠΛΗΚΤΡΟ H. Διακόπτης ελέγχου και ενδεικτικές λυχνίες 1.Αναστροφή 2.Αυτόματηενεργοποίηση(πράσινο) 3.Υπερθέρμανση(κόκκινο) 4.Ανοιχτήθύρα(κόκκινο) 5.Αφαιρέστετοχαρτί(κόκκινο) 6.ΈνδειξηSafeSense®(κίτρινο) A. Τεχνολογία SafeSense® B. Είσοδος χαρτιού C. Αφαιρούμενο δοχείο D. Παράθυρο E. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος F. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας G. Τροχοί Προηγμένες δυνατότητες του προϊόντος Κατοχυρωμένη Τεχνολογία SafeSense® Σταματά τη λειτουργία του καταστροφέα όταν το χέρι ακουμπήσει στο άνοιγμα εισόδου του χαρτιού Jam Blocker Αποτρέπει τις εμπλοκές πριν παρουσιαστούν A. B. F. E. G. H. C. D.
Σελίδα: 2
27 Μεταβείτε στην Ενότητα Υποστήριξης (Support Section) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowes.com ή ανατρέξτε στην πίσω σελίδα του εγχειριδίου για χρήσιμα τηλέφωνα. *Ναχρησιμοποιείτεμόνολιπαντικόφυτικήςβάσης,όχισεμορφήαεροζόλ,σεδοχείομεμακρύακροφύσιο,όπωςτοFellowes35250 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΙΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝΤΟΥΒΑΣΙΚΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων. ΛΙΠΑΝΣΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ alt 2 *Επαλείψτελιπαντικό στηνείσοδο Πιέστε το κουμπί Κλειστό alt 3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣSAFESENSE® ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΠιέστετοAutoOn(   ) Αγγίξτετηνπεριοχή δοκιμήςκαιδείτε ανανάβειηένδειξη SafeSense® Το SafeSense® είναι ενεργό και λειτουργεί κανονικά alt 1 alt 1 alt 2 alt 4 Εάν διατηρηθεί το χέρι σας στην περιοχή εντοπισμού του SafeSense® για περισσότερα από 2 δευτερόλεπτα, ο καταστροφέας εγγράφων θα απενεργοποιηθεί ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Ενδεικτικές λυχνίες: Περιμένετε 20 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο είναι στη θέση του Αφαιρέστε το χαρτί Κίτρινη - Ενεργό σύστημα SafeSense® alt 3 Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί ανάστροφης κίνησης ( ) για 2-3 δευτερόλεπτα ΒΑΣΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ www.fellowes.com - Σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχει μια εκτενής ενότητα υποστήριξης on-line με πολλές επιλογές αυτοεξυπηρέτησης alt ΠιέστετοAutoOn(   ) για ενεργοποίηση Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε τα Όταν τελειώσετε την καταστροφή, βάλτε το διακόπτη στην κλειστή θέση OFF ΧΑΡΤΙ / ΚΑΡΤΑ Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στην θέση ΟΝ (I) 2 1 3 4 Συνεχής λειτουργία: 10 λεπτά - μέγιστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 10 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης / ανάκτησης 20 λεπτών. Αποτρέπει τις εμπλοκές πριν παρουσιαστούν ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟ ΕΜΠΛΟΚΕΣ(JAMBLOCKER) alt 2 Εμπλοκή χαρτιού: Ο καταστροφέας θα αναστρέψει αυτόματα τη φορά περιστροφής ώστε να μπορείτε να βγάλετε εύκολα το χαρτί Μειώστε την ποσότητα χαρτιού σε αποδεκτό επίπεδο και τροφοδοτήστε πάλι χαρτί στην είσοδο χαρτιού alt 3 alt 1 Εάν ανάβει το εικονίδιο αφαίρεσης χαρτιού (SYMBOL), τότε υπάρχει υπερβολική ποσότητα χαρτιού στον καταστροφέα alt Περιορισμένηεγγύηση:ΗεταιρίαFellowes,Inc.(στοεξής“Fellowes”)εγγυάταιότιτομηχάνημαδενέχειελαττώματα σευλικάκαιεργατικάκαιπαρέχεισυντήρησηκαιυποστήριξηγια2έτηαπότηνημερομηνίααγοράςαπότοναρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σευλικάκαιεργατικάγια5έτηαπότηνημερομηνίααγοράςαπότοναρχικόαγοραστή.Εάνπαρουσιαστείελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, λανθασμένου χειρισμού, παράλειψης συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα χαρτιού με τη χρήση ακατάλληλης τροφοδοσίας (άλλης από αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα) ή μη εξουσιοδοτημένης επισκευής. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους καταναλωτές για κάθε επιπρόσθετα έξοδα που προκύπτουν για την Fellowes για την παροχή ανταλλακτικών ή υπηρεσιών εκτός της χώρας στην οποία πωλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας χαρτιού από εξουσιοδοτημένομεταπωλητή.ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗ,ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες αποδοτέες σ’ αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σάς δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπική νομοθεσία συγκεκριμένοι περιορισμοί, ή ειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση / επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε ναεπικοινωνήσετεμαζίμαςήμετοναντιπρόσωποτηςπεριοχήςσας.

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred 69Cb αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred 69Cb. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes Powershred 69Cb όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Powershred 69Cb

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes Powershred 69Cb παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: Powershred 69Cb
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός