Εγχειρίδιο Fellowes P70CM Powershred

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes P70CM Powershred σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 40 σελίδες.

Σελίδα: 1
26 ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜοντέλοP70CM Καταστρέφει: Χαρτί, συρραπτήρες και πιστωτικές κάρτες Δεν καταστρέφει: CD.DVD, αυτοκόλλητες ετικέτες, συνεχές χαρτί, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, συνδετήρες εντύπων, πλαστικοποιημένα έγγραφα, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή: Εγκάρσια κοπή.................................................................................................4 mm x 46 mm Μέγιστη δυνατότητα: Φύλλα ανά πέρασμα.............................................................................................................7* κάρτες ανά πέρασμα ............................................................................................................1* Πλάτος εισόδου χαρτιού..............................................................................................230 mm *A4 (70g), χαρτί σε τάση 220-240V/50/60 Hz, 1,3 Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Μέγιστη συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 50 φύλλα, 5 κάρτες. 7 φύλλα ανά πέρασμα. E. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας A. Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων B. Είσοδος για χαρτί/ κάρτες C. Δοχείο D. Διακόπτης ελέγχου I 1. ΟΝ(Ανοικτό) O 2. OFF(Κλειστό) R 3. Αναστροφή A. E. D. B. C. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! t Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. t Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. t Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο μπει στο πάνω άνοιγμα, βάλτε το διακόπτη στη θέση αναστροφής (R) για να βγει το αντικείμενο. t Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο. t Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω σε πηγές θερμότητας ή σε επιφάνειες με νερό. t Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα. t Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν. t ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες. t Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους. t Αποσυνδέστετονκαταστροφέααπότηνπρίζαπριντονκαθαρισμόήτησυντήρησήτου.
Σελίδα: 2
1 Βάλτε το διακόπτη στην ανοικτή (ΟΝ) (Ι) θέση 27 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ο καταστροφέας δεν ξεκινά: Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στην ανοικτή (ΟΝ) θέση. Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή είναι σωστά τοποθετημένη στο καλάθι. Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκή. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο Περιμένετε 20 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ Συνεχής λειτουργία: Έως 4 λεπτά - μέγιστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχιζόμενη λειτουργία για πάνω από 4 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης 20 λεπτών. ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ *Ναχρησιμοποιείτεμόνολιπαντικόφυτικήςβάσης,όχισεμορφήαεροζόλ,σεδοχείομεμακρύακροφύσιο,όπωςτοFellowes35250 Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων. ΛΙΠΑΝΣΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ 3 Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R) για 2-3 δευτερόλεπτα Επαλείψτε λιπαντικό* στην είσοδο 2 2 1 1 5 2 3 6 ΕΜΠΛΟΚΉ ΧΑΡΤΙΟΎ ΧΑΡΤΙ / ΚΑΡΤΑ 4 Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε το Όταν τελειώσετε την καταστροφή, γυρίστε τον διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O) Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) Κάντε αργές εναλλαγές εμπρόσθιας και ανάστροφης κίνησης Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R) για 2-3 δευτερόλεπτα Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα Τραβήξτεαπαλάτοχαρτί πουδενέχεικοπείαπότην είσοδοχαρτιού.Συνδέστετον καταστροφέαστηνπρίζα. Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) για να συνεχίσετε την καταστροφή 3 Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής “Fellowes”) εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 1 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημακατάτηνπερίοδοεγγύησης,ημόνηκαιαποκλειστικήσαςαποκατάστασηθαείναιηεπισκευή ήηαντικατάσταση,κατάτηνεπιλογήκαιμεέξοδατηςFellowes,τουελαττωματικούεξαρτήματος.Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με ταπρότυπαχρήσηςτουπροϊόντος,λειτουργίαςτουκαταστροφέαμετηχρήσηακατάλληληςηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεταιηFellowesγιαναπαρέχειεξαρτήματαήυπηρεσίεςεκτόςτηςχώραςστηνοποίαπουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣΚΟΠΟ,ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙΔΙΑΤΟΥΠΑΡΟΝΤΟΣΣΕΔΙΑΡΚΕΙΑΙΣΗΜΕΤΗΝΑΝΑΛΟΓΗΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣΠΟΥΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙΠΑΡΑΠΑΝΩ.ΗεταιρίαFellowesδενθαείναισεκαμίαπερίπτωσηυπεύθυνη γιαοποιεσδήποτεσυνεπαγόμενεςήσυμπτωματικέςζημίεςαποδοτέεςσ’αυτότοπροϊόν.Αυτήηεγγύηση σάςδίνεισυγκεκριμένανομικάδικαιώματα.Ηδιάρκεια,οιόροικαιοιπροϋποθέσειςαυτήςτηςεγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνται από την τοπικήνομοθεσίασυγκεκριμένοιπεριορισμοί,ήειδικέςαπαγορεύσειςήπροϋποθέσεις.Γιαπερισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετεμαζίμαςήμετοναντιπρόσωποτηςπεριοχήςσας.

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes P70CM Powershred αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes P70CM Powershred. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes P70CM Powershred όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes P70CM Powershred

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes P70CM Powershred παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: P70CM Powershred
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Ολλανδός, Αγγλικά, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Πορτογάλος, Στίλβωση, ρωσικός, Τσέχος, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός