Εγχειρίδιο Fellowes P-20 Powershred

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes P-20 Powershred σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 40 σελίδες.

Σελίδα: 1
5 5 5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜοντέλοP-20 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ Καταστρέφει: Έγγραφα Δεν καταστρέφει: Έντυπα μεγάλου μήκους, αυτοκόλλητα, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, μεταλλικούς συνδετήρες χαρτιού, πλαστικοποιημένα χαρτιά ή πλαστικά, εκτός απ’αυτά που αναφέρονται παραπάνω Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή: Κοπή σε λωρίδες.................................................................................. 7 mm Μέγιστες τιμές: Φύλλα ανά πέρασμα (Εγκάρσια κοπή).........................................................5* Πλάτος εισόδου χαρτιού....................................................................220 mm *70g (A4) χαρτί σε τάση 220-240 v, 50 Hz, 0,6Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη, μπορεί να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Συνιστώμενη καθημερινή χρήση: 10-20 περάσματα χαρτιού. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! 26 Είσοδος για χαρτί Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας παρακάτω Κεφαλή καταστροφέα εγγράφων Δοχείο Εικονίδιο χωρητικότητας φύλλων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Τοποθετήστεασφαλώςτηνκεφαλήτου καταστροφέαεγγράφωνστοεπάνωμέρος τουδοχείου. Διακόπτης ελέγχου Αυτόματο - Ανοικτό (Ι) Κλειστό (O) Αναστροφή (R) • Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. • Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο εισέλθει στο επάνω άνοιγμα, θέστε τον διακόπτη στη θέση αναστροφής (R) για να βγει το αντικείμενο. • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο. • Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού. • Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. • Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα. • Μην βάζετε άλλα αντικείμενα στην είσοδο χαρτιού. • Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν. • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες. • Για χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο. 5 5 5 5 5 5 5
Σελίδα: 2
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και συνδέστε στην πρίζα Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) Βάλτε το χαρτί στην είσοδο και αφήστε το Συνεχής λειτουργία: 2 λεπτά κατά μέγιστο ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο καταστροφέας λειτουργεί για σύντομο διάστημα μετά από κάθε πέρασμα για να καθαριστεί η είσοδος. Η συνεχής λειτουργία πέρα από 2 λεπτά θα ενεργοποιήσει την περίοδο μείωσης θερμοκρασίας 25 λεπτών. Εμπλοκή χαρτιού: Πιέστε το κουμπί Κλειστό (O), ανασηκώστε την κεφαλή του καταστροφέα και αδειάστε το δοχείο. Βάλτε και πάλι το δοχείο στη θέση του και ακολουθήστε οποιαδήποτε ή όλες από τις παρακάτω διαδικασίες. Ο καταστροφέας δεν ξεκινά: Πιέστε το κουμπί Αναστροφής (R) για 2-3 δευτερόλεπτα Πιέστε το κουμπί Κλειστό (Ο) και αποσυνδέστε από την πρίζα ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ Τραβήξτε απαλά το χαρτί που δεν έχει κοπεί από την είσοδο χαρτιού. Συνδέστε τον καταστροφέα στην πρίζα. Πιέστε το κουμπί Αυτόματο - Ανοικτό (I) 27 Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι στη θέση Αυτόματο (Ι). Ελέγξτε για τυχόν εμπλοκή. Αφαιρέστε και αδειάστε το δοχείο. Περιμένετε 25 λεπτά για να κρυώσει το μοτέρ. 5 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Περιορισμένη εγγύηση: Η εταιρεία Fellowes, Inc. (στο εξής “Fellowes”) εγγυάται ότι τα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν έχουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά και παρέχει συντήρηση και υποστήριξη για 1 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η εταιρία Fellowes εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 1 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμαναχρεώσειτουςπελάτεςγιαοποιαδήποτεπρόσθετακόστησταοποίαυποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες αποδοτέες σ’αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σάς δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτής της εγγύησης ισχύουν σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να απαιτούνταιαπότηντοπικήνομοθεσίασυγκεκριμένοιπεριορισμοί,ήειδικέςαπαγορεύσειςή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 5 P - 5 + 5 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 5 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 P - 5 + 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes P-20 Powershred αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes P-20 Powershred. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes P-20 Powershred όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes P-20 Powershred

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes P-20 Powershred παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: P-20 Powershred
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Ολλανδός, Αγγλικά, Γερμανός, γαλλική γλώσσα, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός