Intellishred SB-125i

Εγχειρίδιο Fellowes Intellishred SB-125i

Intellishred SB-125i

Εγχειρίδιο χρήσης για το Fellowes Intellishred SB-125i σε Ολλανδός. Αυτό το εγχειρίδιο PDF έχει 76 σελίδες.

Σελίδα: 1
K. Πίνακας ελέγχου και λυχνίες LED 1.Αναστροφή 2.ON/OFF 3.Προςταεμπρός 4.Αυτόματη(Auto) 5.Υπερθέρμανση (κόκκινο) 6.Ανοιχτήθύρα(κόκκινο) 50 ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα125Ci/125i Καταστρέφει: Χαρτί, πιστωτικές κάρτες, CD / DVD, συρραπτήρες και μικρούς συνδετήρες χαρτιού Δεν καταστρέφει: Αυτοκόλλητες ετικέτες, συνεχές χαρτί, διαφάνειες, εφημερίδες, χαρτόνια, μεγάλους συνδετήρες εντύπων, φακέλους εγγράφων, ακτινογραφίες ή πλαστικά εκτός από αυτά που αναφέρονται παραπάνω Μέγεθος χαρτιού προς καταστροφή: Εγκάρσια κοπή (125Ci).....................................................................................................3,9 mm x 38 mm Κοπή σε λωρίδες (125i)...................................................................................................................5,8 mm Μέγιστη δυνατότητα: Φύλλα ανά πέρασμα..............................................................................................................................18* CD/κάρτες ανά πέρασμα..........................................................................................................................1* Πλάτος εισόδου χαρτιού.................................................................................................................230 mm *A4 (70g) χαρτί σε τάση 220-240V, 50 Hz, 3,5Amps. Βαρύτερο χαρτί, υγρασία ή τάση διαφορετική από την καθορισμένη μπορούν να μειώσουν τις δυνατότητες κοπής. Προτεινόμενη ημερήσια εργασία: 3000 φύλλα ανά ημέρα, 100 κάρτες, 10 CD. Οι καταστροφείς Fellowes SafeSense® είναι σχεδιασμένοι να λειτουργούν σε περιβάλλον γραφείου με θερμοκρασία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου και σχετική υγρασία 40 - 80%. A. Τεχνολογία SafeSense® B. Είσοδος χαρτιού C. Αναδιπλούμενο κάλυμμα για CD/Πιστωτικές κάρτες D. Θύρα E. Καλάθι (χαρτιού) F. Καλάθι (CD) G. Δείτε τις οδηγίες ασφαλείας H. Τροχοί (2) I. Διακόπτης αποσύνδεσης ρεύματος 1. OFF (Κλειστό) 2. ΟΝ (Ανοικτό) J. Μπουλόνια αποστολής (παξιμάδια τύπου "πεταλούδας") Πρέπει να αφαιρεθούν πριν τη λειτουργία 7.Δοχείογεμάτο(κόκκινο) 8.Αφαιρέστετοχαρτί(κόκκινο) 9. ΈνδειξηSafeSense®(κίτρινο) 10.Ένδειξηχωρητικότητας φύλλων A. B. D. C. K. I. G. E. F. J. H. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ—Διαβάστεπριναπότηχρήση! ΠΡΟΣΟΧΗ 15 15 15 • Διατηρείτε τον καταστροφέα μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα. Διατηρείτε τα χέρια σας μακριά από την είσοδο χαρτιού. Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. • Διατηρείτε ξένα αντικείμενα - γάντια, κοσμήματα, ρούχα, μαλλιά, κλπ - μακριά από οποιαδήποτε ανοίγματα του καταστροφέα εγγράφων. Εάν κάποιο αντικείμενο μπει στο πάνω άνοιγμα, βάλτε το διακόπτη στη θέση αναστροφής ( ) για να βγει το αντικείμενο. • Μη χρησιμοποιείτε ποτέ αεροζόλ, λιπαντικά προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή άλλα εύφλεκτα προϊόντα στον καταστροφέα ή κοντά σε αυτόν. Μη χρησιμοποιείτε στον καταστροφέα πεπιεσμένο αέρα σε δοχείο. • Μη χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα αν έχει πάθει ζημιά ή αν είναι ελαττωματικός. Μην αποσυναρμολογείτε τον καταστροφέα. Μην τοποθετείτε τον καταστροφέα κοντά ή πάνω από πηγή θερμότητας ή νερού. • Οι απαιτήσεις λειτουργίας, συντήρησης και επισκευών καλύπτονται στο εγχειρίδιο οδηγιών. Διαβάστε ολόκληρο το εγχειρίδιο οδηγιών πριν το χειρισμό του καταστροφέα. • Αυτός ο καταστροφέας διαθέτει διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος (I), ο οποίος πρέπει να είναι στην θέση ΟΝ (I) για να λειτουργεί ο καταστροφέας. Σε περίπτωση ανάγκης, γυρίστε τον διακόπτη στην θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (O). Με αυτήν την ενέργεια διακόπτεται αμέσως η λειτουργία του καταστροφέα. • Αποφεύγετε την επαφή με τις εκτεθειμένες λεπίδες κοπής κάτω από την κεφαλή του καταστροφέα. • Χρησιμοποιείτε μόνο την καθορισμένη είσοδο για CD/κάρτες. Διατηρείτε τα δάκτυλά σας μακριά από την είσοδο του χαρτιού. • Μην βάζετε άλλα αντικείμενα στην είσοδο χαρτιού. • Ο καταστροφέας πρέπει να συνδέεται σε μια κατάλληλα γειωμένη πρίζα του τοίχου ή σε υποδοχή που παρέχει την τάση και ένταση ρεύματος που καθορίζονται στην πινακίδα. Η γειωμένη πρίζα ή υποδοχή πρέπει να είναι εγκατεστημένη κοντά στον εξοπλισμό και να είναι εύκολα προσβάσιμη. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται μετατροπείς ηλεκτρικής ενέργειας, μετασχηματιστές ή καλώδια επέκτασης με αυτό το προϊόν. • ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΦΩΤΙΑΣ - ΜΗΝ καταστρέφετε ευχετήριες κάρτες με ηλεκτρονικά κυκλώματα ήχου ή μπαταρίες. • Για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
Σελίδα: 2
51 *100% προστασία από εμπλοκές όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήστη Μην κάνετε τίποτα και ο καταστροφέας θα μπει αυτόματα σε κατάσταση αναμονής (sleep mode) μετά από 2 λεπτά αδράνειας ΒΑΣΙΚΗΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ Πιέστε ( ) ON (Ανοικτό) για ενεργοποίηση. ΧΑΡΤΙ / ΚΑΡΤΑ Ή CD 1 Τροφοδοτήστε το χαρτί / κάρτα ίσια στην είσοδο χαρτιού και αφήστε τα 3 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος και γυρίστε τον διακόπτη αποσύνδεσης ρεύματος στην θέση ΟΝ (I) Για καταστροφή CD ή πιστωτικών καρτών, γυρίστε το αναδιπλούμενο κάλυμμα CDστηνκατάλληληθέση Όταν τελειώσετε την καταστροφή, βάλτε το διακόπτη στην κλειστή θέση ΚΛΕΙΣΤΟ ( ) ή 7 www.fellowes.com - Σε αυτήν την ηλεκτρονική διεύθυνση υπάρχει μια εκτενής ενότητα υποστήριξης on-line με πολλές επιλογές αυτοεξυπηρέτησης 4 AUTO 6 AUTO 2 Κρατήστε το CD/την κάρτα από την άκρη, τροφοδοτήστε τα στο κέντρο της εισόδου και αφήστε τα 5 7 Συνεχής λειτουργία: 45 λεπτά - μέγιστη ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συνεχής λειτουργία για πάνω από 45 λεπτά θα ενεργοποιήσει μια περίοδο ψύξης 45 λεπτών. Εξαλείφει τις εμπλοκές του χαρτιού και αυξάνει την ισχύ σε βαριές εργασίες. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣΑΠΟΕΜΠΛΟΚΕΣ* Προηγμένη αποτροπή εμπλοκών - Μετρά ηλεκτρονικά το πάχος του χαρτιού για την αποτροπή εμπλοκών χαρτιού: Αφαιρέστε αρκετά φύλλα χαρτιού έως ότου η ένδειξη να είναι κάτω από το κόκκινο χρώμα. Συνεχίστετην100%χωρίς εμπλοκήκαταστροφή Εάνπαρουσιαστεί σφάλματροφοδοσίας χαρτιού: Εάν ανάψει το μετά την αντιστροφή του χαρτιού, πιέστε reverse (αντιστροφή) και αφαιρέστε το χαρτί. Διαφορετικά, θα συνεχιστεί η κανονική καταστροφή. 1 2 3 ΈωςτοΚΟΚΚΙΝΟ:Έχουνεισαχθεί υπερβολικάπολλάφύλλαχαρτιού. ΈωςτοΠΡΑΣΙΝΟ:Μπορούννα προστεθούνεπιπλέονφύλλα. ΈωςτοΚΙΤΡΙΝΟ:Παραγωγικότητα στομέγιστο. Θα ανάψουν όλες οι ενδείξεις και ο καταστροφέας θα παύσει να λειτουργεί για 3-6 δευτερόλεπτα Περιμένετενασταματήσουννααναβοσβήνουν οιλυχνίεςμετάτηνολοκλήρωσητηςαυτόματης διόρθωσης.Θασυνεχιστείηκανονικήκαταστροφή. Προηγμένες δυνατότητεςτου προϊόντος Κατάσταση αναμονής (Sleep Mode) Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κλείνει αυτόματα 2 λεπτά μετά την τελευταία καταστροφή εγγράφου ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣSAFESENSE® ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑSLEEPMODE Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας κλείνει τον καταστροφέα μετά από 2 λεπτά αδράνειας Advanced product features ΟΤΑΝ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΜΟΝΗΣ (SLEEP MODE) Σε κατάσταση αναμονής (Sleep Mode) Για έξοδο από την κατάσταση αναμονής, αγγίξτε τον πίνακα ελέγχου Εισάγετε το χαρτί AUTO 1 2 3 ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ Ενεργοποιήστετον καταστροφέα(θέσηΟΝ) ( )γιαναενεργοποιήσετε τοSafeSense® Αγγίξτετηνπεριοχή δοκιμήςκαιδείτε ανανάβειηένδειξη SafeSense® ΤοSafeSense®είναι ενεργόκαιλειτουργεί κανονικά Εάνδιατηρηθείτοχέρισας στηνπεριοχήεντοπισμούτου SafeSense®γιαπερισσότερααπό 2δευτερόλεπτα,οκαταστροφέας εγγράφωνθααπενεργοποιηθεί AUTO 1 2 4 3 ή Σύστημα προστασίας από εμπλοκές Εξαλείφει τις εμπλοκές του χαρτιού και αυξάνει την ισχύ σε βαριές εργασίες. Τεχνολογία SafeSense® Σταματά αμέσως τον καταστροφέα όταν τα χέρια αγγίζουν το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού. Σταματά αμέσως τον καταστροφέα όταν τα χέρια αγγίζουν το άνοιγμα εισόδου του χαρτιού. ή
Σελίδα: 3
Καθαρισμός υπέρυθρων αισθητήρων αυτόματης εκκίνησης ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΠΡΟΙΟΝΤΟΣ Οι αισθητήρες ανίχνευσης χαρτιού έχουν σχεδιαστεί για λειτουργία χωρίς συντήρηση. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις, οι αισθητήρες μπορεί να αποφραχτούν λόγω της σκόνης του χαρτιού που προκαλεί τη λειτουργία του μοτέρ ακόμα κι αν δεν υπάρχει χαρτί. (Σημείωση: υπάρχουν δύο αισθητήρες χαρτιού στο κέντρο της εισόδου χαρτιού). ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ Κλείστε και αποσυνδέστε από την πρίζα τον καταστροφέα Εντοπίστε τον υπέρυθρο αισθητήρα αυτόματης εκκίνησης Χρησιμοποιώντας το βαμβάκι, σκουπίστε όλους τους ρύπους από τους αισθητήρες χαρτιού Βουτήξτε βαμβάκι σε οινόπνευμα 3 AUTO AUTO AUTO 1 2 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μοντέλα125Ci/125i Όλες οι κεφαλές εγκάρσιας κοπής του καταστροφέα χρειάζονται λάδι για κορυφαία απόδοση. Σε περίπτωση έλλειψης λαδιού, το μηχάνημα ενδέχεται να εμφανίσει μειωμένη απόδοση φύλλων, ενοχλητικό θόρυβο κατά την καταστροφή και, τελικά, να σταματήσει να λειτουργεί. Για την αποφυγή αυτών των προβλημάτων, σας συνιστούμε να λιπαίνετε τον καταστροφέα κάθε φορά που αδειάζετε τον κάδο απορριμμάτων. ΛΙΠΑΝΣΗΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ 15 ΠΡΟΣΟΧΗ *Ναχρησιμοποιείτεμόνολιπαντικόφυτικήςβάσης,όχισεμορφήαεροζόλ,σεδοχείομεμακρύακροφύσιο,όπωςτοFellowes35250 ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ *Επαλείψτελιπαντικό στηνείσοδο 1 52 Μεταβείτε στην Ενότητα Υποστήριξης (Support Section) στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fellowes.com ή ανατρέξτε στην πίσω σελίδα του εγχειριδίου για χρήσιμα τηλέφωνα. PREVENTIVE MAINTENANCE & ACCESSORIES ΕΠΙΛΥΣΗΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ Πιέστε και κρατήστε πιεσμένο το κουμπί εμπρόσθιας κίνησης ( ) για 2-3 δευτερόλεπτα AUTO AUTO 2 A. Ένδειξη υπερθέρμανσης:Όταν ανάψει η ένδειξη υπερθέρμανσης, ο καταστροφέας έχει υπερβεί τη μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας και πρέπει να κρυώσει. Αυτή η ένδειξη θα παραμείνει αναμμένη και ο καταστροφέας δεν να λειτουργεί κατά τη διάρκεια του χρόνου ανάκτησης. Δείτε τη Βασική Λειτουργία του Καταστροφέα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συνεχή λειτουργία και το χρόνο ανάκτησης για αυτόν τον καταστροφέα. B. Δείκτης ανοικτής θύρας: Ο καταστροφέας δεν θα λειτουργήσει εάν έχει ανοίξει η θύρα του ερμαρίου.Όταν ανάψει, κλείστε τη θύρα για να συνεχίσετε την καταστροφή. C. Δείκτης γεμάτου καλαθιού απορριμμάτων:Όταν ανάψει, το καλάθι απορριμμάτων είναι γεμάτο και πρέπει να αδειάζει. Χρησιμοποιήστε τη σακούλα απορριμμάτων της Fellowes με κωδικό 36054. D. Δείκτης αφαίρεσης χαρτιού:Όταν ανάψει, πιέστε το κουμπί αναστροφής ( ) και αφαιρέστε το χαρτί. Μειώστε την ποσότητα χαρτιού σε αποδεκτό επίπεδο και τροφοδοτήστε πάλι χαρτί στην είσοδο χαρτιού. E. Ένδειξη SafeSense®: Εάν τα χέρια σας είναι πολύ κοντά στην είσοδο του χαρτιού, θα ανάψει η ένδειξη SafeSense® και ο καταστροφέας θα σταματήσει την καταστροφή χαρτιού. Εάν η λειτουργία SafeSense® είναι ενεργή για 3 δευτερόλεπτα, ο καταστροφέας θα σταματήσει να λειτουργεί και πρέπει να πιέσετε το κουμπί ισχύος στον πίνακα ελέγχου για να συνεχίσετε την καταστροφή.  Κύκλος αυτο-καθαρισμού: Ο καταστροφέας πραγματοποιεί κατά περιόδους κύκλους εμπρόσθιας και αντίστροφης κίνησης που διαρκούν 3-6 δευτερόλεπτα (μόνο για το μοντέλο 125Ci). A B C D E
Σελίδα: 4
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΕΓΓΥΗΣΗΤΟΥΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ. Η εταιρία Fellowes, Inc. (στο εξής «Fellowes») εγγυάται ότι οι λεπίδες κοπής του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 20 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Η Fellowes εγγυάται ότι κανένα από τα υπόλοιπα εξαρτήματα του μηχανήματος δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και εργατικά για 2 έτη από την ημερομηνία αγοράς από τον αρχικό αγοραστή. Εάν παρουσιαστεί ελάττωμα σε οποιοδήποτε εξάρτημα κατά την περίοδο εγγύησης, η μόνη και αποκλειστική σας αποκατάσταση θα είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση, κατά την επιλογή και με έξοδα της Fellowes, του ελαττωματικού εξαρτήματος. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περιπτώσεις κακομεταχείρισης, ακατάλληλου χειρισμού, μη συμμόρφωσης με τα πρότυπα χρήσης του προϊόντος, λειτουργίας του καταστροφέα με τη χρήση ακατάλληλης ηλεκτρικής τροφοδοσία (εκτός από αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα), ή μη εξουσιοδοτημένων επισκευών. Η Fellowes διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τους πελάτες για οποιαδήποτε πρόσθετα κόστη στα οποία υποβάλλεται η Fellowes για να παρέχει εξαρτήματα ή υπηρεσίες εκτός της χώρας στην οποία πουλήθηκε αρχικά ο καταστροφέας από έναν εξουσιοδοτημένο μεταπωλητή. ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΔΙΑΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΗ ΜΕΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ. Η εταιρία Fellowes δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη για οποιεσδήποτε συνεπαγόμενες ή συμπτωματικές ζημίες αποδοτέες σ' αυτό το προϊόν. Αυτή η εγγύηση σάς δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα. Η διάρκεια, οι όροι καιοιπροϋποθέσειςαυτήςτηςεγγύησηςισχύουνσεπαγκόσμιοεπίπεδο,εκτόςαπότιςπεριπτώσεις στιςοποίεςμπορείνααπαιτούνταιαπότηντοπικήνομοθεσίασυγκεκριμένοιπεριορισμοί,ήειδικές απαγορεύσεις ή προϋποθέσεις. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ή για να λάβετε συντήρηση/ επιδιόρθωση με βάση αυτή την εγγύηση, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. 53

Ερώτηση και απαντήσεις

Έχετε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Intellishred SB-125i αλλά δεν μπορείτε να βρείτε την απάντηση στο εγχειρίδιο χρήσης; Ίσως οι χρήστες του ManualsCat.com σας βοηθήσουν να απαντήσετε στην ερώτησή σας. Συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα, η ερώτησή σας θα εμφανιστεί κάτω από το εγχειρίδιο του Fellowes Intellishred SB-125i. Βεβαιωθείτε ότι περιγράφετε τη δυσκολία σας με το Fellowes Intellishred SB-125i όσο ακριβέστερα μπορείτε. Όσο πιο ακριβής είναι η ερώτησή σας, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να λάβετε γρήγορα μια απάντηση από άλλο χρήστη. Θα σας σταλεί αυτόματα ένα email για να σας ενημερώσει όταν κάποιος έχει απαντήσει στην ερώτησή σας.

Κάντε μια ερώτηση σχετικά με το Fellowes Intellishred SB-125i

Όνομα
Email
Αντίδραση

Δείτε το εγχειρίδιο του Fellowes Intellishred SB-125i παρακάτω. Μπορείτε να δείτε όλα τα εγχειρίδια στο ManualsCat.com εντελώς δωρεάν. Χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή γλώσσας», μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου που θέλετε να δείτε.

  • Μάρκα: Fellowes
  • Προϊόν: Καταστροφείς εγγράφων
  • Όνομα μοντέλου: Intellishred SB-125i
  • Τύπος αρχείου: PDF
  • Διαθέσιμες γλώσσες: Αγγλικά, Ολλανδός, γαλλική γλώσσα, Γερμανός, ισπανικά, ιταλικός, Σουηδικά, Πορτογάλος, δανικός, Στίλβωση, ρωσικός, Νορβηγός, φινλανδικός, τούρκικος, Σλοβάκος, ελληνικά, ουγγρικός