Weber Smokey Joe Silver manual

Få vist brugermanualen for Weber Smokey Joe Silver below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Smokey Joe Silver
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 43
44
SIKKERHEDS
Hvis ikke FARERNE, ADVARSLERNE
og SIKKERHEDSREGLERNE i
denne brugsanvisning følges, kan
det medføre alvorlige kvæstelser
eller død, eller det kan medføre
brand eller eksplosion med
ejendomsskade til følge.
Læs al sikkerhedsinformation
i denne brugsanvisning, inden
grillen betjenes.
	Rør aldrig ved grill- eller kulristen, aske,
trækul eller grillen for at se, om de er varme.
	Sluk trækul, når du er færdig med at grille. For
slukke trækullene skal udluftningsåbningen
i bunden lukkes, og låget skal sættes på
bunden.
	Brug varmebestandige grillhandsker, når du
griller, justerer luftåbningerne (spjæld), tilføjer
trækul og håndterer termometer eller låg.
	Brug korrekte redskaber med lange,
varmebestandige håndtag.
	Læg altid trækul oven på kulristen (nederste).
Læg ikke trækul direkte i bunden af grillen.
	Læn dig ikke på, og overbelast ikke bordenden.
	Brug ikke Tuck-Away™
låget som et håndtag til
at løfte eller flytte grillen.
	Hæng ikke låget på grillhåndtaget.
	Bortskaf ikke varme trækul, hvor der kan
trædes på dem, eller hvor de kan udgøre en
brandfare. Bortskaf ikke aske eller trækul, før
de er helt slukkede.
	Gem ikke grillen væk, til aske og trækul er helt
slukkede.
	Fjern ikke aske, til alle trækul er helt
udbrændte og helt slukkede, og grillen er kold.
	Hold elektriske wirer og ledninger væk fra
grillens varme overflader og væk fra travle
områder.
CO
	 	ADVARSEL! Brug ikke grillen
i lukkede rum, fx i et hus, telt,
campingvogn, køretøj eller snævre
pladser. Risiko for dødsulykker fra
kulilteforgiftning.
SIKKERHEDSREGLER
	Brug ikke vand til at kontrollere opblussen
eller til at slukke trækul.
	Hvis grillen fores med sølvpapir, vil det hindre
luftstrømmen. Brug i stedet en opsamlingsskål
til at opfange stegefedt fra kød under
tilberedning vha. den indirekte metode.
	Grillbørster skal kontrolleres regelmæssigt for
løse børstehår og overdreven slitage. Udskift
børsten, hvis der efterlades løse børstehår på
grillristen eller børsten. Weber anbefaler, at
du køber en ny grillbørste af rustfrit stål hvert
forår.
FARER
	Brug den aldrig indendørs! Denne grill er
designet til udendørs brug i et område med
god ventilation og er ikke beregnet til og bør
aldrig bruges som et varmeapparat. Hvis den
bruges indendørs vil giftige dampe samle sig
og forårsage alvorlige personskader eller
dødsfald.
	Må ikke bruges i en garage, bygning,
overdækket løbegang eller andet indelukket
område.
	Brug ikke benzin, alkohol eller andre yderst
ustabile væsker til at tænde trækul. Hvis
der bruges startvæske til trækul (anbefales
ikke), skal eventuel væske, der kan være løbet
gennem bundens udluftningsåbninger, fjernes,
inden trækullene tændes.
	Tilføj ikke startvæske til trækul eller trækul
gennemvædet med lightervæske til meget
varme eller varme trækul. Sæt låg på
startvæsken efter brug, og anbring i en sikker
afstand fra grillen.
	Hold grillområdet fri for brandfarlig damp
og væske, som fx benzin, alkohol osv. samt
brændbart materiale.
ADVARSLER
	Brug ikke denne grill, medmindre alle dele
er på plads. Denne grill skal samles korrekt
i henhold til samlingsvejledningen. Forkert
samling kan være farlig.
	Brug aldrig grillen uden at have
askeopsamleren monteret.
	Brug ikke denne grill under nogen brændbar
konstruktion.
	Brug af alkohol, receptpligtig eller
håndkøbsmedicin kan hæmme forbrugerens
evne til at samle grillen korrekt eller betjene
den på en sikker måde.
	Vær forsigtig, når du betjener grillen. Den
bliver varm under madtilberedning eller
rengøring og bør aldrig efterlades uden opsyn.
	ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm, flyt
ikke på den når den er i brug.
	ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker
afstand.
	ADVARSEL! Brug ikke sprit eller benzin til
antænding eller genantænding! Brug kun
optændingsblokke der opfylder kravene i
EN 1860-3!
	Denne Weber®
grill er ikke beregnet til at blive
installeret i eller på autocampere og/eller
både.
	Brug ikke denne grill inden for 1,5 meter af
brændbart materiale. Brændbare materialer
omfatter, men er ikke begrænset til, træ eller
træbehandlede terrasser eller verandaer.
	Hav hele tiden grillen på en sikker og plan
overflade, fri for brændbart materiale.
	Placér aldrig grillen på en overflade af glas
eller brændbart materiale.
	Brug ikke grillen i kraftigt blæsevejr.
	Vær ikke iført tøj med løse, flagrende ærmer,
når du tænder eller bruger grillen.
Side: 44
WWW.WEBER.COM®
45
GARANTI
Tak, fordi du har valgt at købe et produkt fra WEBER®
. Weber-
Stephen Products LLC, 200 East Daniels Road, Palatine, Illinois
60067-6266 (“Weber”) sætter en ære i at levere et sikkert, holdbart
og pålideligt produkt.
Dette er Webers frivillige garanti, som vi tilbyder uden ekstra
omkostninger. Den indeholder de oplysninger, som du skal bruge
for at få dit WEBER®
-produkt repareret, hvis det mod forventning
skulle gå i stykker eller blive defekt.
Kunden har i henhold til gældende lovgivning flere rettigheder,
hvis produktet skulle vise sig at være defekt. Disse rettigheder
omfatter tillægsydelser eller udskiftning, et nedslag i købsprisen
samt kompensation. I EU vil køberen for eksempel være dækket
af to års lovfæstet garanti fra og med den dag, hvor produktet
modtages. Disse og andre lovfæstede rettigheder bliver
ikke påvirket af denne garanti. Faktum er, at denne garanti
giver ejeren yderligere rettigheder, som er uafhængige af de
lovfæstede garantibestemmelser.
WEBERS FRIVILLIGE GARANTI
Weber garanterer over for den person, der har købt WEBER®
-
produktet (eller i tilfælde af, at produktet gives som gave eller
PR-materiale, den person, der har købt produktet som gave
eller PR-materiale), at WEBER®
-produktet ikke er behæftet med
materielle eller håndværksmæssige fejl i den eller de perioder, der
er specificeret herunder, såfremt produktet samles og betjenes
i overensstemmelse med den medfølgende brugervejledning.
(Bemærk: Hvis du mister din WEBER®
-brugermanual, kan du få en
ny online på www.weber.com eller det lokale website, som du bliver
dirigeret videre til.) Ved normal, privat brug og vedligeholdelse
i et enfamiliehus eller -lejlighed indvilger Weber, inden for
bestemmelserne i denne garanti, i at reparere eller udskifte
defekte dele inden for de gældende tidsperioder, begrænsninger
og undtagelser, der er angivet herunder. FOR SÅ VIDT DET ER
TILLADELIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, YDES
DENNE GARANTI KUN TIL DEN OPRINDELIGE KØBER OG KAN
IKKE OVERFØRES TIL EFTERFØLGENDE EJERE, MEDMINDRE DER
ER TALE OM GAVER OG PR-MATERIALE SOM ANGIVET HEROVER.
EJERENS ANSVAR I HENHOLD TIL DENNE GARANTI
For at sikre problemfri dækning er det vigtigt (men ikke påkrævet),
at du registrerer dit WEBER®
-produkt online på www.weber.
com eller på det lokale website, som du bliver dirigeret videre
til. Gem også din originale købskvittering og/eller faktura. Når
du registrerer dit WEBER®
-produkt, bliver din garantidækning
bekræftet, og der oprettes en direkte forbindelse mellem dig og
Weber, som vi kan benytte, hvis vi får brug for at kontakte dig.
Ovenstående garanti gælder kun, såfremt ejeren inden for
rimelighedens grænser passer på sit WEBER®
-produkt ved at følge
alle samlevejledninger, betjeningsvejledninger og anvisninger til
forebyggende vedligeholdelse, som er beskevet i den medfølgende
brugervejledning, medmindre ejeren kan bevise, at defekten
eller fejlen ikke skyldes manglende efterlevelse af ovennævnte
forpligtelser. Hvis du bor tæt på kysten eller har dit produkt stående
i nærheden af en swimmingpool, omfatter vedligeholdelsen også,
at de udvendige overflader vaskes og skylles regelmæssigt som
beskrevet i den medfølgende brugervejledning.
HÅNDTERING AF GARANTIÆRINDER/BORTFALD AF GARANTI
Hvis du har en komponent, som du mener er dækket af
denne garanti, bedes du kontakte Webers kundeservice via
kontaktoplysningerne på vores website (www.weber.com eller det
lokale website, som du bliver dirigeret videre til). Weber vil efter
en inspektion reparare eller udskifte (efter eget valg) en defekt
komponent, som er dækket af denne garanti. Hvis det ikke er
muligt at reparere eller udskifte komponenten, kan Weber vælge at
erstatte den pågældende grill med en ny grill af samme eller højere
værdi. Weber kan bede dig om at returnere komponenter, som skal
inspiceres, og forsendelsesomkostningerne skal betales forud.
Denne GARANTI bortfalder, hvis der forekommer skader,
forringelser, misfarvning og/eller rust, som Weber ikke er ansvarlig
for, og som er forårsaget af:
•	misbrug, mishandling, ændringer, ombygning, fejlagtig brug,
hærværk, forsømmelse, forkert samling eller installation samt
undladelse af at udføre normal og rutinemæssig vedligeholdelse;
•	insekter (fx edderkopper) og gnavere (fx egern), herunder, men
ikke begrænset til, skader på brænderrør og/eller gasslanger;
•	eksponering for saltholdig luft og/eller klorinkilder som
swimmingpools og boblebade/spabade;
•	voldsomme vejrforhold som haglbyger, orkaner, jordskælv,
tsunamier eller oversvømmelser, tornadoer eller voldsomme
uvejr.
Ved brug og/eller installation af komponenter på dit WEBER®
-
produkt, som ikke er originale Weber-komponenter, vil denne
garanti bortfalde, og skader, der måtte opstå som et resultat af
dette, dækkes ikke af denne garanti. Enhver konstruktionsændring
på en gasgrill, som ikke er godkendt af Weber og udført af en
autoriseret Weber-servicetekniker, vil medføre, at denne garanti
bortfalder.
PRODUKTGARANTIENS VARIGHED
Kugle, låg og midterring:
10 år, ingen gennemtæring/gennembrænding
One-Touch™
rengøringssystem:
5 år, ingen gennemtæring/gennembrænding
Plastikdele:
5 år, gælder ikke falmen eller misfarvning
Alle resterende dele:
2 år
ANSVARSFRASKRIVELSE
UD OVER DEN GARANTI OG DE ANSVARSFRASKRIVELSER, DER
ER BESKREVET I DENNE GARANTI, ER DER INGEN GARANTI
ELLER BEKENDTGØRELSER OM FRIVILLIGT ANSVAR I DENNE
GARANTI, DER RÆKKER UD OVER DET LOVFÆSTEDE ANSVAR,
SOM WEBER ER OMFATTET AF. DERUDOVER VIL DENNE GARANTI
IKKE BEGRÆNSE ELLER FRITAGE WEBER FRA SITUATIONER
ELLER ERSTATNINGSKRAV, HVOR WEBER ER OMFATTET AF ET
LOVFÆSTET ANSVAR.
DER ER INGEN GARANTI EFTER DE GÆLDENDE PERIODER, SOM
ER ANGIVET I DENNE GARANTI. INGEN ANDRE GARANTIER, SOM
STILLES AF EN ANDEN PERSON, HERUNDER EN FORHANDLER
ELLER BUTIK, FOR ET HVILKET SOM HELST PRODUKT (SÅSOM
“UDVIDET GARANTI”) KAN GØRES BINDENDE FOR WEBER.
DENNE GARANTI GÆLDER UDELUKKENDE AFHJÆLPNING I FORM
AF REPARATION ELLER UDSKIFTNING AF KOMPONENTEN ELLER
PRODUKTET.
EN ERSTATNING UDLØST AF DENNE FRIVILLIGE GARANTI
KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BLIVE STØRRE END
INDKØBSPRISEN FOR DET SOLGTE WEBER®
-PRODUKT.
DU HAR ERSTATNINGSANSVARET FOR TAB, SKADER OG
LEGEMSBESKADIGELSE PÅ DIG SELV OG DIN EJENDOM OG/
ELLER PÅ ANDRE OG DERES EJENDOM, DER OPSTÅR SOM FØLGE
AF FORKERT BRUG ELLER MISBRUG AF PRODUKTET ELLER
UNDLADELSE AF AT FØLGE DE ANVISNINGER, DER ER ANGIVET
AF WEBER I DEN MEDFØLGENDE BRUGERVEJLEDNING.
KOMPONENTER OG TILBEHØR, SOM UDSKIFTES UNDER DENNE
GARANTI, ER KUN DÆKKET I DEN RESTERENDE DEL AF DEN/
DE OVENNÆVNTE GARANTIPERIODE(R) FOR DEN OPRINDELIGE
EJER.
DENNE GARANTI GÆLDER UDELUKKEDE VED PRIVAT BRUG
I ENFAMILIEHUSE ELLER -LEJLIGHEDER OG GÆLDER IKKE
WEBER-GRILLPRODUKTER, DER ANVENDES TIL KOMMERCIEL
ELLER FÆLLES BRUG ELLER BRUG I FLERE ENHEDER,
FX PÅ RESTAURANTER, HOTELLER OG RESORTS ELLER I
UDLEJNINGSEJENDOMME.
WEBER ÆNDRER AF OG TIL DESIGNET PÅ DERES PRODUKTER.
INTET I DENNE GARANTI KAN TOLKES PÅ EN SÅDAN MÅDE,
AT WEBER ER FORPLIGTET TIL AT INKORPORERE SÅDANNE
DESIGNÆNDRINGER I TIDLIGERE PRODUCEREDE PRODUKTER,
OG SÅDANNE ÆNDRINGER KAN HELLER IKKE TOLKES SOM
EN INDRØMMELSE AF, AT TIDLIGERE DESIGN HAR VÆRET
FEJLBEHÆFTEDE.
Besøg www.weber.com, vælg dit
hjemland og registrer din grill
i dag.
Side: 45
46
MADLAVNINGSSYSTEM
Der blev lagt store overvejelser i designet af
din Weber®
trækulsgrill. Vi designer vores grill,
så du aldrig behøver bekymre dig om pludselig
opblussen, varme og kolde områder eller mad,
der er brændt på. Forvent fremragende ydeevne,
kontrol og resultater hver gang.
Bund og låg
Alle Weber®
trækulsgrill er fremstillet med en
porcelænsemaljeret stålbund (A) og -låg (B).
Dette er vigtigt, da det betyder, at den aldrig
vil skalle eller danne flager. Den reflekterende
overflade sørger for konvektionsmadlavning, så
varmen stråler omkring maden på samme måde
som en indendørs ovn, der giver dig ensartede
madlavningsresultater.
Spjæld og udluftningsåbninger
En stor faktor ved trækulsgrillning er luft. Jo
mere luft du lader ind i grillen, desto varmere
bliver ilden (op til et punkt), og desto oftere vil
du skulle efterfylde den. Så for at minimere
efterfyldning, skal du holde låget lukket så meget
som muligt. Grillens udluftningsåbninger (C)
i bunden af grillen bør efterlades åbne, hver
gang du griller, men for at sænke den hastighed,
hvorved din ild brænder, skal du lukke lågets
spjæld (D) til det (de) er
halvt lukket.
Grillrist
Grillresten (E), der er fremstillet af kraftigt
beklædt stål, giver rigelig plads til at tilberede
alle dine yndlingsretter.
Kulrist
Kulristen (F) har det, der skal til for at modstå
varmen fra enhver trækulsild. Denne slidstærke
rist er fremstillet af kraftigt stål og vil ikke blive
skæv eller brænde igennem. Desuden giver
den dig nok plads til direkte eller indirekte
tilberedning, hvilket giver dig fleksibiliteten til at
lave mad på den måde, du vil.
Særlige funktioner
Din grill kan være udstyret med følgende særlige
funktion:
Tuck-N-Carry®
Låglås
Tuck-N-Carry®
(G) låglåsen gør det muligt at
bære grillen, og den kan også sænkes, så den
fungerer som en lågholder.
B
D
E
F
A
G
F
E
C
D
B
A
E
F
C A
B
D
D
C
C
C
Side: 46
WWW.WEBER.COM®
47
TÆND TRÆKUL
Vælg et korrekt sted til at grille
•	 Brug kun denne grill udenfor i et område med
god ventilation. Må ikke bruges i en garage,
bygning, overdækket løbegang eller andet
indelukket område.
•	 Hav hele tiden grillen på en sikker og plan
overflade.
•	 Brug ikke grillen inden for 1,5 meter af
brændbart materiale. Brændbare materialer
omfatter, men er ikke begrænset til, træ eller
træbehandlede terrasser eller verandaer.
Vælg, hvor meget trækul du skal
bruge
Valget af trækulsmængden afhænger af, hvad du
griller og størrelsen af din grill. Hvis du griller
små, møre stykker mad, der tager mindre end
20 minutter, henvises der til diagrammet Mål
og tilføj trækul for direkte varme. Hvis du griller
større stykker kød, der behøver mindst 20
minutters grillningstid, eller delikate madvarer,
henvises der til diagrammet Mål og tilføj trækul
for indirekte varme. Brug målebægeret til trækul,
der følger med din grill, for at måle den passende
mængde trækul. For yderligere oplysninger om
forskellen på direkte og indirekte tilberedning,
henvises der til afsnittet GRILLNINGSMETODER.
Allerførste gang du griller
Det anbefales, at grillen opvarmes, og
brændstoffet holdes rødglødende, med låget på, i
mindst 30 minutter, inden der tilberedes mad den
første gang.
Klargør grillen til at blive tændt
1. Fjern låget. Afhængigt af din grillmodel vil du
eventuelt kunne anbringe det på siden af din
grill vha. Tuck-N-Carry®
låglåsen, som sænkes,
så den også fungerer som en lågholder.
2. Fjern grillristen (øverste) fra grillen.
3. Fjern kulristen (nederst), og ryd aske eller
gamle stykker trækul fra bunden af grillen og
askeopsamleren (afhængigt af din grillmodel).
4. Åbn grillens udluftningsåbning(er).
5. Sæt kulristen (nederst) tilbage på plads.
Bemærk: Vejledning til brug af lightervæske er bevidst
blevet udeladt fra denne brugsanvisning. Lightervæske
griser og kan overføre en kemisk smag til din mad, mens
det ikke er tilfældet med optændingsblokke (sælges
separat). Hvis du vælger at bruge lightervæske, skal du
følge producentens vejledning, og du må ALDRIG tilsætte
lightervæske til åben ild.
Tænd trækullene med en
grillstarter
Den nemmeste og mest omhyggelige måde
til at tænde alle former for trækul er vha.
en grillstarter, især Weber®
RapidFire®
grillstarter (sælges separat). Der henvises til de
forsigtighedsregler og advarsler, som følger med
RapidFire®
grillstarter, inden den tændes.
1.	Læg nogle få stykker sammenkrøllet avis i
bunden af grillstarteren, og sæt grillstarteren
på trækulsristen (A), eller læg et par
optændingsblikke midt på kulristen, og sæt
grillstarteren oven på dem (B).
2.	Fyld grillstarteren med trækul (C).
3.	Tænd for optændingsblokkene eller avispapiret
gennem hullerne på siden af grillstarteren (D).
4.	Hold grillstarteren på plads, til trækullet er
helt tændt. Du kan se, når trækullet er helt
tændt, når det er dækket af et lag hvid aske.
Bemærk: De optændingsblokke, der bruges, skal være helt
fortæret og trækullet være dækket af et lag aske, inden
der anbringes mad på risten. Begynd ikke tilberedningen af
maden før briketterne er dækket af grå aske.
5.	Når trækullet er helt tændt, skal du fortsætte
til de næste sider for vejledning til, hvordan
du arrangerer dit trækul, og begynde
madtilberedning i henhold din ønskede
tilberedningsmetode (den direkte eller
indirekte metode).
Tænd trækul vha.
optændingsblokke
1.	Byg en pyramide af trækul midt på kulristen
(nederst), og læg et par optændingsblokke
(sælges separat) ind i pyramiden (E).
2.	Tænd for optændingsblokkene med
en lang tændstik eller lighter. Så vil
optændingsblokkene tænde trækullet.
3.	Vent på, at trækullet er helt tændt. Du kan se,
at trækullet er helt tændt, når det er dækket af
et lag hvid aske.
Bemærk: De optændingsblokke, der bruges, skal være helt
fortæret og trækullet være dækket af et lag aske, inden
der anbringes mad på risten. Begynd ikke tilberedningen af
maden før briketterne er dækket af grå aske.
4.	Når trækullet er helt tændt, skal du fortsætte
til de næste sider for vejledning til, hvordan
du arrangerer dit trækul, og begynde
madtilberedning i henhold din ønskede
tilberedningsmetode (den direkte eller
indirekte metode).
B
E
C
D
A
Side: 47
48
GRILLNINGSMETODER
Arranger trækullet til
direkte varme
1.	Tag grillhandsker på.
Bemærk: Grillen, herunder håndtaget og håndtagene til
spjæld/udluftningsåbninger, vil blive varm. Sørg for, at du
bærer grillhandsker for at undgå at brænde hænderne.
2.	Når trækullet er helt tændt, skal de spredes
jævnt hen over kulristen med en lang tang (B).
3.	Sæt grillristen tilbage på plads.
4.	Læg låget på grillen.
5.	Åbn for lågspjældet (C).
6.	Forvarm risten i ca. 10-15 minutter.
7.	Når grillristen er forvarmet, skal grillristen
rengøres med en grillbørste af rustfrit stål (D).
Bemærk: Brug en grillbørste af rustfrit stål. Udskift
børsten, hvis der efterlades løse børstehår på grillristen
eller børsten.
8.	Åbn låget, og læg maden på risten.
9.	Læg låget på grillen. Se opskriften for
anbefalede tilberedningstider.
Bemærk: Når grillåget tages af under tilberedning, skal
det løftes til siden frem for lige op. Hvis låget løftes lige op,
kan der opstå sugning, hvormed der trækkes aske op på
din mad.
Efter tilberedning ...
Luk lågspjældet og udluftningsåbningerne i
bunden for at slukke for trækullene.
Grillning med direkte varme
Brug den direkte metode til små, møre stykker
mad, der højst tager 20 minutter at tilberede,
såsom:
•	 Hamburgers
•	 Engelske bøffer
•	 Koteletter
•	 Kebabber
•	 Benfri kyllingestykker
•	 Fiskefileter
•	 Skaldyr
•	 Skiveskårne grøntsager
Ved direkte varme er ilden lige under maden
(A). Den bruner madens overflader, hvormed
der udvikles smag, tekstur og lækker
karamellisering, mens den tilbereder maden helt
ind til midten.
En direkte ild skaber både strålende og ledende
varme. Strålende varme fra trækullet tilbereder
hurtigt overfladen på den mad, der er tættest på
den. Samtidig varmer ilden grillristens stænger,
som leder varmen direkte til madens overflade
og skaber de umiskendelige og vidunderlige
grillmærker.
Mål og tilføj trækul for direkte varme
*Brug det målebæger, der følger med grillen, til at afmåle trækul.
Grillens diameter Trækulsbriketter Trækul fra bøgetræ* Trækul fra blandet træ*
Go-Anywhere®
13 briketter ½ målebæger (0,30 kg) ½ målebæger
37 cm 24 briketter ¾ målebæger (0,42 kg) ¾ målebæger
47 cm 30 briketter 1 målebæger (0,56 kg) ¾ målebæger
B
C
D
A
Side: 48
WWW.WEBER.COM®
49
GRILLNINGSMETODER
Grillning med indirekte varme
Brug den indirekte metode til større stykker kød,
der kræver mindst 20 minutters grillningstid eller
til mad, der er så delikat, at direkte eksponering
for varme vil udtørre eller svide dem, såsom:
•	 Stege
•	 Fjerkræsstykker med ben
•	 Hele fisk
•	 Delikate fiskefileter
•	 Spareribs
Indirekte varme kan også bruges til at afslutte
tykkere mad eller kødstykker med ben, som er
blevet brunet først over direkte varme.
Med indirekte varme er varmen på begge sider af
grillen eller på den ene side af grillen. Maden er
placeret over den utændte del af grillristen (A).
Den strålende og ledende varme er stadig
faktorer, men de er ikke så intense ved indirekte
tilberedning. Hvis låget på grillen er lukket, som
det bør være, bliver der imidlertid genereret en
anden slags varme: konvektionsvarme. Varmen
stiger, reflekteres fra låget og fra grillens
indvendige overflader og cirkuleres for langsomt
at tilberede maden jævnt på alle sider.
Konvektionsvarme bruner ikke madens overflade
på samme måde som strålende og ledende
varme. Den tilbereder den mere skånsomt helt
ind til midten, som varmen i en ovn.
Arranger trækullet til
indirekte varme
1.	Tag grillhandsker på.
Bemærk: Grillen, herunder håndtaget, lågspjældet og
udluftningsåbningerne i bunden, vil blive varme. Sørg for, at
du bærer grillhandsker for at undgå at brænde hænderne.
2.	Når trækullene er helt tændt, skal de
arrangeres med en lang tang, så de er
placeret på begge sider af maden (B). En
opsamlingsskål kan anbringes mellem
trækullene for at opsamle stegefedt.
3.	Sæt grillristen tilbage på plads.
4.	Læg låget på grillen.
5. Åbn for lågspjældet (C).
6.	Forvarm risten i ca. 10-15 minutter.
7.	Når grillristen er forvarmet, skal grillristen
rengøres med en grillbørste af rustfrit stål (D).
Bemærk: Brug en grillbørste af rustfrit stål. Udskift
børsten, hvis der efterlades løse børstehår på grillristen
eller børsten.
8.	Åbn låget, og læg maden på risten.
9.	Læg låget på grillen. Se opskriften for
anbefalede tilberedningstider.
Bemærk: Når grillåget tages af under tilberedning, skal
det løftes til siden frem for lige op. Hvis låget løftes lige op,
kan der opstå sugning, hvormed der trækkes aske op på
din mad.
Efter tilberedning ...
Luk lågspjældet og udluftningsåbningerne i
bunden for at slukke for trækullene.
Mål og tilføj trækul for indirekte varme
*Brug det målebæger, der følger med grillen, til at afmåle trækul.
Grillens diameter Trækulsbriketter Trækul fra bøgetræ* Trækul fra blandet træ*
Briketter
til den første
time
(pr. side)
Briketter
der skal
tilføjes hver
ekstra time
(pr. side)
Trækul
til den første
time
(pr. side)
Trækul
der skal
tilføjes hver
ekstra time
(pr. side)
Trækul
til den første
time
(pr. side)
Trækul
der skal
tilføjes hver
ekstra time
(pr. side)
Go-Anywhere®
6 briketter 2 briketter
½ målebæger
(0,30 kg)
1 håndfuld ¼ målebæger 1 håndfuld
37 cm 7 briketter 5 briketter
½ målebæger
(0,30 kg)
¼ målebæger ½ målebæger ¼ målebæger
47 cm 15 briketter 7 briketter
½ målebæger
(0,30 kg)
1 håndfuld ½ målebæger 1 håndfuld
B
C
D
A
Side: 49
50
TIPS OG TRICKS TIL VELLYKKET GRILLNING
Vær iført handsker
Vær altid iført grillhandsker, når du bruger
din trækulsgrill. Udluftningsåbninger, spjæld,
håndtag og bunden vil alle blive varme under
grillningsprocessen, så sørg for at holde hænder
og underarme beskyttede.
Spring over lightervæsken
Undgå brug af lightervæske, da det kan give
din mad en kemisk smag. Grillstartere (sælges
separat) og optændingsblokke (sælges separat)
er meget renere og en meget mere effektiv måde
til at tænde dine trækul.
Forvarm grillen
Ved at forvarme din grill med låget lukket i 10-15
minutter forberedes grillristen. Når alle kullene
er rødglødende, bør temperaturen under låget
nå 260 °C. Varmen løsner eventuelle små stykker
mad, der hænger fast på risten, hvilket gør det
nemt at børste dem af med en grillbørste af
rustfrit stål. Ved at forvarme din grill bliver risten
varm nok til at brune korrekt og hjælper også
med at forhindre mad i at hænge fast i risten.
Bemærk: Brug en grillbørste af rustfrit stål. Udskift
børsten, hvis der efterlades løse børstehår på grillristen
eller børsten.
Brug olie på maden, ikke risten
Olie forhindrer maden i at hænge fast og tilføjer
også smag og fugtighed. Det fungerer bedre at
pensle eller sprøjte maden let med olie end at
smøre risten.
Lad luften blive ved med at
strømme igennem
Trækulsild behøver luft. Låget bør holdes lukket
så meget som muligt, men hold lågspjældet
og udluftningsåbningen i bunden åben. Fjern
regelmæssigt asken fra bunden af grillen for at
forhindre den i at blokere udluftningsåbningerne.
Læg et låg på
Låget bær være lukket så meget som muligt af
fire vigtige grunde.
1.	Holder risten varm nok til at brune maden.
2.	Fremskynder tilberedningstiden, og forhindrer
maden i at udtørre.
3.	Indfanger den røg, der udvikler sig, når fedt og
saft fordamper i grillen.
4.	Forhindrer opblussen ved at begrænse ilten.
Knap så vild ild
Opblussen forekommer, hvilket er godt, da det
bruner overfladen af det, du griller. For megen
opblussen kan imidlertid få din mad til at brænde
på. Hold låget på så meget som muligt. Det
begrænser mængden af ilt inde i grillen, hvilket
vil hjælpe med at slukke enhver opblussen.
Hvis flammerne bliver lidt for vilde, skal maden
midlertidigt flyttes til indirekte varme, til de dør
ned.
Hold øje med tiden og
temperaturen
Hvis du griller i koldere klima eller højere oppe,
vil tilberedningstiden være længere. En voldsom
vind vil øge trækulsgrillens temperatur, så bliv
altid i nærheden af grillen, og husk at holde
låget på så meget som muligt, så varmen ikke
undslipper.
Frossen eller frisk
Hvad enten du griller frosne eller friske
madvarer, skal retningslinjerne for sikkerhed
på emballagen følges, og madvarerne skal altid
tilberedes til den anbefalede indre temperatur.
Det vil tage længere tid at grille frossen mad, og
det kan blive nødvendigt at tilføje mere brændstof
afhængigt af madvaretypen.
Hold den ren
Følg nogle få elementære
vedligeholdelsesinstruktioner, så din grill kan
blive ved med at se bedre ud og grille bedre i de
næste mange år.
•	 For korrekt luftstrømning og bedre grillning
skal den ophobede aske og gammelt
trækul fjernes fra bunden af kedlen og
askeopsamleren inden brug. Sørg for, at alt
trækul er helt slukket, og grillen er kold, inden
dette gøres.
•	 Du vil eventuelt se “malingslignende” flager på
lågets inderside. Under brug oxideres fedtstof-
og røgdampe langsomt til kulstof, som aflejres
på lågets inderside. Børst det forkullede
fedtstof fra lågets inderside med en grillbørste
af rustfrit stål. For at minimere yderligere
ophobning kan lågets inderside tørres af med
køkkenrulle efter madlavning, mens grillen
stadig er varm (men ikke hed).
•	 Hvis din grill udsættes for et særligt barsk
miljø, skal du rengøre ydersiden hyppigere.
Syreregn, kemikalier og saltvand kan forårsage
rust på overfladen. Weber anbefaler, at
du tørrer grillens yderside af med varmt
sæbevand. Følg op med en skylning og grundig
tørring.
•	 Brug ikke skarpe genstande eller skuremidler
til rengøring af grillens overflader.
Side: 50
WWW.WEBER.COM®
51
GRILLNINGSGUIDE
Tips til madlavning
•	 Grill engelske bøffer, fiskefileter, benfri
kyllingestykker og grøntsager vha. den direkte
metode i den tid, der er angivet på diagrammet
(eller den ønskede gennemgrillning), mens
maden vendes én gang halvvejs gennem
grillningstiden.
•	 Grill stege, hele fjerkræ, fjerkræsstykker
med ben, hele fisk og tykkere stykker vha.
den indirekte metode i den tid, der er angivet
på diagrammet (eller til et termometer med
øjeblikkelig læsning registrerer den ønskede
indre temperatur).
•	 Inden skæring skal stege, større kødstykker
og tykke koteletter og engelske bøffer have lov
til at hvile i 5-10 minutter efter tilberedning.
Kødets indre temperatur vil stige 5-10 grader i
løbet af denne tid.
•	 For yderligere røget smag kan du overveje
fliser eller stykker af hårdt træ (lagt i blød i
vand i mindst 30 minutter og drænet) eller
fugtede, friske urter som fx rosmarin, timian
eller laurbærblade. Anbring det våde træ eller
urter direkte på kullene, inden du begynder at
tilberede maden.
•	 Optø madvarer inden grillning. Ellers skal du
regne med længere tilberedningstid, hvis der
tilberedes frosne madvarer.
Tips til madsikkerhed
•	 Lad ikke kød, fisk eller fjerkræ optø ved
stuetemperatur. Lad dem optø i køleskabet.
•	 Vask hænder grundigt med varmt sæbevand,
inden du starter tilberedning af et måltid
og efter at have håndteret frisk kød, fisk og
fjerkræ.
•	 Anbring aldrig tilberedt mad på samme
tallerken, som rå mad lå på.
•	 Vask alle tallerkener og køkkenredskaber, der
har været i kontakt med råt kød eller fisk, med
varmt sæbevand, og skyl dem.
Tilberedningstider for okse- og lammekød bruger USDA's (det amerikanske landbrugsministerium)
definition på mellem gennemgrillning, medmindre andet er bemærket. Kødstykker, tykkelse, vægt og
grillningstider er beregnet som retningslinjer. Faktorer såsom højde, vind og temperaturen udenfor
kan påvirke tilberedningstider.
Besøg www.weber.com for opskrifter og tips til grillning.
Tykkelse/vægt Omtrentlig grillningstid i alt
RØDT
KØD
Engelsk bøf:
New York strip,
porterhouse, højreb,
T-bone og mørbrad
2 cm tyk 4-6 minutter direkte, høj varme
2,5 cm tyk 6-8 minutter direkte, høj varme
5 cm tyk
14-18 minutter brun i 6-8 minutter ved direkte, høj varme,
og grill i 8-10 minutter ved indirekte varme
Flanksteak 0,7–1 kg, 2 cm tyk 8-10 minutter direkte, middelhøj varme
Hakket oksekød burgerbøf 2 cm tyk 8-10 minutter direkte, middelhøj varme
Mørbrad 1,4-1,8 kg
45-60 minutter 15 minutter ved direkte, middelhøj varme,
og grill i 30-45 minutter ved indirekte, middelhøj varme
SVINEKØD
Bratwurst: frisk pølse på 85 g 20-25 minutter direkte, lav varme
Kotelet:
uden eller med ben
2 cm tyk 6-8 minutter direkte, høj varme
3-4 cm tyk
10-12 minutter brun i 6 minutter ved direkte, høj varme,
og grill i 4-6 minutter ved indirekte varme
Spareribs:
baby back, spareribs
1,4-1,8 kg 1½ - 2 timer indirekte, middelhøj varme
Spareribs:
country-style, med ben
1,4-1,8 kg 1½ - 2 timer indirekte, middelhøj varme
Mørbrad 0,5 kg
30 minutter brun i 5 minutter ved direkte, høj varme,
og grill i 25 minutter ved indirekte, middelhøj varme
FJERKRÆ
Kyllingebryst:
uden ben og skind
170-227 g 8-12 minutter direkte, middelhøj varme
Kyllingelår:
uden ben og skind
113 g 8-10 minutter direkte, middelhøj varme
Kyllingestykker:
med ben, forskellige
85-170 g
36-40 minutter 6-10 minutter ved direkte, lav varme,
30 minutter ved indirekte, middelhøj varme
Kylling: hel 1,8-2,25 kg 1-1¼ time indirekte, middelhøj varme
Poussin 0,7-0,9 kg 60-70 minutter indirekte, middelhøj varme
Kalkun: hel, uden fyld 4,5-5,5 kg 2-2½ timer indirekte,middelhøj varme
HAVMAD
Fisk, filet eller
engelsk bøf:
helleflynder,
rød snapper, laks,
bars, sværdfisk, tunfisk
0,6-1,25 cm tyk 3-5 minutter direkte, middelhøj varme
2,5-3 cm tyk 10-12 minutter direkte, middelhøj varme
Fisk: Hel
0,5 kg 15-20 minutter indirekte, middelhøj varme
1,4 kg 30-45 minutter indirekte, middelhøj varme
Rejer 14 g 2-4 minutter direkte, høj varme
GRØNTSAGER
Asparges 1,25 cm i diameter 6-8 minutter direkte, middelhøj varme
Majs
med blade 25-30 minutter direkte, middelhøj varme
uden blade 10-15 minutter direkte, middelhøj varme
Svamp
shiitake eller
champignon
8-10 minutter direkte, middelhøj varme
portobello 10-15 minutter direkte, middelhøj varme
Løg
skåret midt over 35-40 minutter indirekte, middelhøj varme
1,25 cm skiver 8-12 minutter direkte, middelhøj varme
Kartoffel
hel 45-60 minutter indirekte, middelhøj varme
1,25 cm skiver
9-11 minutter blancher i 3 minutter,
og grill i 6-8 minutter ved direkte, middelhøj varme
Sørg for, at maden passer på grillen, når låget er lukket, mens der efterlades ca. 2,5 cm afstand mellem maden og låget.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber Smokey Joe Silver.

Stil et spørgsmål om Weber Smokey Joe Silver

Har du et spørgsmål om Weber Smokey Joe Silver men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber Smokey Joe Silver. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber Smokey Joe Silver så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.