Weber One-Touch Premium 67cm manual

Få vist brugermanualen for Weber One-Touch Premium 67cm below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: One-Touch Premium 67cm
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Svensk

Indholdsfortegnelse

Side: 13
14
A - Clear ashes B - Vents closed C - Vents open
	 Warning: When using liquid starters always check ash catcher before lighting. Fluid can
collect in the ash catcher and could ignite, resulting in a fire below the bowl. Remove any
starting fluid from the ash catcher before lighting charcoal.
A - Poista tuhka B - Ilmareiät suljettu C - Ilmareiät auki
	VAROITUS! Sytytysnestettä käytettäessä tarkista aina tuhkankeruuastia ennen sytytystä.
Nestettä voi kerääntyä tuhkankeruuastiaan ja se voi syttyä aiheuttaen tulen grillin alla. Poista
mahdollinen sytytysneste tuhkankeräysastiasta ennen brikettien sytyttämistä.
A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts
	 AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez du liquide d’allumage, vérifiez toujours le cendrier avant
d’allumer. Le liquide risque de s’écouler dans le cendrier et de s’y enflammer, provoquant ainsi
un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l’attrape-cendres avant d’allumer le
charbon de bois.
A - Eliminare la cenere B - Prese d’aria chiuse C - Prese d’aria aperte
	 AVVERTENZA: quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare
sempre il raccoglicenere prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel
raccoglicenere e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il
carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccoglicenere.
A - Tøm aske B - Ventiler lukket C - Ventiler åpne.
	 ADVARSEL: Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske
kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern
opptenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tennes.
A - Fjern asken B - Spjældene lukkede C - Spjældene åbne
	 ADVARSEL: Når tændvæske bruges, må askebakken altid efterses før tænding. Væske kan
samle sig i askebakken og antænde, så brand kan opstå nedenun der kedlen. Fjern eventuel
tændvæske fra askeskuffen, inden kullene antændes.
A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos
	 ADVERTENCIA: Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de
cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría
inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el
recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.
	
16

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber One-Touch Premium 67cm.

Stil et spørgsmål om Weber One-Touch Premium 67cm

Har du et spørgsmål om Weber One-Touch Premium 67cm men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber One-Touch Premium 67cm. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber One-Touch Premium 67cm så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.