Weber One-Touch Original manual

Få vist brugermanualen for Weber One-Touch Original below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: One-Touch Original
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Fransk, Engelsk, Tysk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
34
	 SIKKERHEDSSYMBOLER () vil advare dig om
vigtige SIKKERHEDS-oplysninger.
	Signalordene FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG
ses sammen med  SIKKERHEDSSYMBOLET.
	 FARE betegner den alvorlige fare.
	 Vær venlig at læse alle de sikkerhedsinformationer,
der findes i denne brugervejledning.
	FARE
	Må aldrig anvendes indendørs! Denne grill må kun anvendes
udendørs. Anvendes den indendørs, kan der ophobes giftige
dampe, som forårsager alvorlige kvæstelser eller døden.
	Denne grill må kun anvendes udendørs på et sted med god
ventilation. Må ikke anvendes i en garage, bygning, skur eller
noget andet indelukket område.
	Brug ikke denne grill under overdækninger af brandbart
materiale.
	Forkert samling kan være farlig. Sørg for at følge
samlevejledningen omhyggeligt. Anvend ikke grillen,
medmindre alle dele er på plads. Sørg for, at enten
askeskuffen er ordentligt fastgjort til benene under grillkuglen,
eller at den rummelige askeskuffe er på plads, før grillen
tændes.
	Kom ikke tændvæske eller kul mættet med tændvæske på
brændende eller varme kul. Sæt hætten på tændvæsken efter
brug, og sæt den et sikkert sted borte fra grillen.
	Anvend aldrig benzin, alkohol eller andre meget flygtige
væsker til at antænde kullet. Fjern al væske, der kan være
løbet ud af bundspjældene, før briketterne antændes, hvis der
anvendes kultændvæske.
	Du bør udvise rimelig forsigtighed, når du bruger grillen.
Den bliver varm under grillningen, og må aldrig efterlades
uovervåget.
	VIGTIGT! Denne grill bliver meget varm, så den må aldrig
flyttes, mens den er i brug. Lad grillen køle af, inden den
flyttes.
	Anvend aldrig grillen inden for 1,5 meter fra noget som helst
antændeligt materiale. Antændelige materialer omfatter, men
er ikke begrænsede til træ eller behandlede trægulve, patioer
og verandaer.
	Asken må ikke fjernes, før alt kul er helt færdigbrændt, og alt
er slukket, og grillen er kold.
	Læg altid kul i Char-Baskets™ kulbakken eller oven på den
nederste (kul) rist. Læg ikke kul direkte i kuglens bund.
	Vær ikke iført tøj med løsthængende ærmer, mens du tænder
eller anvender grillen.
	Benyt aldrig grillen i kraftig blæst.
	ADVARSEL
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
OVERHOLDES DISSE FARE- OG
ADVARSELSEKLÆRINGER IKKE, KAN DET
MEDFØRE ALVORLIGE KVÆSTELSER ELLER
DØDEN, ELLER DET KAN UDLØSE EN BRAND
ELLER EKSPLOSION, DER RESULTERER I
TINGSKADER.
GARANTI
Weber-Stephen Products LLC, (Weber) garanterer hermed over for den OPRINDELIGE
KØBER af denne Weber®
grill, at den vil være fri for materiale- og produktionsfejl fra
købsdatoen som følger:
Grill-/ trækulsriste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 år
Nylonhåndtag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 år
Aluminiumbelagte blade/belagte dele
One-Touch™ rengøringssystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 år
Rustfri stål One-Touch™ Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 år
Termoplastik/termohærdede dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 år
Bund og låg mod gennemrustning/gennembrænding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 år
Alle andre dele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 år
GARANTIEN ER MOD GENNEMTÆRING. Når de samles og betjenes i overensstemmelse
med den medfølgende, trykte vejledning. Weber kan kræve rimelig dokumentation af
købsdatoen. DU SKAL DERFOR GEMME DIN KØBSKVITTERING ELLER FAKTURA.
Denne begrænsede garanti er begrænset til reparation eller udskiftning af dele, som
viser sig at være defekte ved almindelig brug og service, og som Weber ved en nærmere
undersøgelse vurderer er defekte. Inden nogen dele returneres, kontaktes områdets
kundeservicerepræsentanten via de kontaktoplysninger, der findes på vores webadresse.
Bekræfter Weber fejlen og godkender dit erstatningskrav, vil Weber udskifte sådanne dele
uden beregning. Skal defekte dele returneres, skal forsendelsesomkostningerne betales
forud. Weber returnerer delene til køberen med forudbetalt fragt eller frimærker.
Denne begrænsede garanti dækker ikke svigt eller betjeningsproblemer, der skyldes
uheld, mishandling, misbrug, ændring, forkert anvendelse, vandalisme, forkert installation
eller vedligeholdelse eller service, eller hvis der ikke er udført normal og rutinemæssig
vedligeholdelse, inklusive men ikke begrænset til skader, der skyldes insekter i
brænderøret, som beskrevet i brugervejledningen.
Nedbrydning eller skader, der skyldes hårdt vejrlig, såsom hagl, stormvejr, jordskælv eller
orkaner, og misfarvning, der skyldes kontakt med kemikalier, enten direkte eller via luften,
dækkes ikke af denne begrænsede garanti.
Der ydes ingen yderligere udtrykkelig garanti, undtagen som angivet heri, og enhver
gældende, indirekte garanti for salgbarhed og brugbarhed er tidsbegrænset til den
dækningsperiode, der gælder for denne udtrykkelige, skriftlige begrænsede garanti. Nogle
regioner tillader ikke begrænsning af, hvor længe en underforstået garanti er gældende, så
denne begrænsning gælder muligvis ikke i dit tilfælde.
Weber er ikke ansvarlig for nogen form for særlige, indirekte eller følgemæssige
skader. Nogle områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller
følgemæssige skader, så denne begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke i dit
tilfælde.
Weber bemyndiger ikke nogen person eller virksomhed til på sine vegne at påtage sig
nogen anden forpligtelse eller ansvar i forbindelse med salg, installation, brug, fjernelse,
returnering eller udskiftning af sit udstyr, og ingen sådan erklæring er bindende for
Weber.
Denne garanti gælder kun produkter, der er solgt i detailhandlen.
Besøg www.weber.com®
, vælg dit hjemland og registrer din grill i
dag.
ADVARSEL! Brug ikke grillen et indelukket sted
som f.eks . i et hus, telt, campingvogn eller bil.
Der er risiko for livstruende kulilteforgiftning.
CO
	ADVARSEL! Hold børn og kæledyr væk. Tillad aldrig spædbørn,
børn eller kæledyr at opholde sig i nærheden af en varm grill
uden opsyn.
	Sørg for, at grillen altid står helt plant på et stabilt underlag.
	Man må ikke læne sig ind over eller på anden måde
overbelaste bordenden (modellerne Performer®
Silver og
Original).
	Tag låget af grillen, mens den tændes, og kullene begynder at
brænde.
	Rør aldrig ved grill- eller kulriste, aske, kul eller grillen for at
mærke, om de er varme.
Side: 34
www.weber.com®
35
TIPS OM FØDEVARESIKKERHED
•	 Kød, fisk og fjerkræ må ikke optøs ved stuetemperatur.
Optøningen skal ske i køleskabet.
•	 Vask omhyggeligt hænderne i varmt sæbevand, inden
tilberedningen af noget måltid påbegyndes og efter håndtering
af frisk kød, fisk og fjerkræ.
•	 Læg aldrig grillet mad på samme tallerken, som bruges til rå
fødevarer.
•	 Vask alle tallerkner og grillredskaber, som har været i berøring
med råt kød eller fisk, med varmt sæbevand, hvorefter de
skylles.
ENKLE TRIN TIL OPTIMAL GRILLNING
Følg disse tips, og det går ikke i vasken. Det gør dit måltid heller
ikke.
•	 Direkte, indirekte eller lidt af begge dele? Læs opskriften og
følg anvisningerne, når du samler din grill. Der er 2 metoder til
at grille på en Weber®
grill - direkte og indirekte. Læs de næste
sider for at få specifik vejledning.
•	 Prøv ikke på at spare tid ved at lægge maden på en grill, der
ikke er helt klar. Lad briketterne brænde, til de dækkes af et lag
lysegrå aske (lad spjældene stå åbne, så ilden ikke slukkes).
•	 En tyndt lag olie vil gøre det nemmere at brune maden jævnt og
forhindre, at den hænger fast i grillristen. Pensel og spray altid
olien på maden, ikke direkte på grillristen.
•	 Kontrollér, at maden kan være på grillen, når låget er lukket.
Det er bedst med en afstand på 2,5 cm mellem maden og låget.
•	 Brug paletkniv og tang, men ikke gaflen. Du har sandsynligvis
set folk, der prikker i deres kød med en gaffel, men det får saft,
kraft og smag til at forsvinde, og det kan udtørre maden.
•	 Modstå lysten til at løfte låget og kontrollere måltidet med
få minutters mellemrum. Hver gang låget løftes, slipper der
varme ud, hvilket betyder, at det varer længere, inden måltidet
står på bordet.
•	 Når grilllåget fjernes, mens der grilles, så løft det ud til siden i
stedet for lige opad. Løftes det lige op, kan det have sugeevne,
så asken trækker op på maden.
•	 Du kan regulere opflamninger, reducere grilltiden og få langt
bedre resultater, hvis du griller med lukket låg.
•	 Medmindre opskriften siger noget andet, vendes maden kun én
gang.
•	 Modstå lysten til at bruge en paletkniv til at trykke ned på
maden, f.eks. på burgere. Derved klemmer du al den dejlige
smag ud.
LET VEDLIGEHOLDELSE AF GRILL
Få din Weber®
grill til at holde i flere år ved at give den en grundig
rengøring mindst én gang om året.
DET ER LET AT GØRE:
•	 Kontrollér, at grillen er kold, og at kullene er helt slukket.
•	 jern grill- og kulristene.
•	 Fjern asken.
•	 Vask grillen med vand og et mildt vaskemiddel. Skyl grundigt
med rent vand og aftør.
•	 Det er ikke nødvendigt at vaske grillristen hver gang, den har
været brugt. Resterne løsnes blot med en grillbørste eller
med sammenkrøllet alufolie, hvorefter der tørres efter med
køkkenrulle.
NYTTIGE TIPS
	Brug ikke vand til at neddæmpe opflamninger eller til at
slukke kul, da det kan ødelægge porcelænsoverfladen. Luk
bundspjældene lidt, og læg låget på kuglen.
	Sluk kullene, når grillningen er færdig. Luk alle spjæld efter at
have lagt låget på.
	Der skal altid bruges grillhandsker, mens man griller, justerer
luftspjæld, tilføjer flere kul og håndterer termometeret eller
låget.
	Benyt ordentlige grillredskaber med lange håndtag, der kan
tåle varme.
	Ved nogle modeller medfølger Tuck-Away™ lågholderen. Tuck-
Away™ lågholderen bruges til at holde låget, mens man ser til
maden eller vender den. Brug ikke Tuck-Away™ lågholderen
som håndtag til at løfte eller flytte grillen. For modeller uden
Tuck-Away™ lågholder bruges krogen på lågets inderside til
at hænge det på grillkuglens side. Læg aldrig et varmt låg på
gulvtæppe eller græs. Hæng ikke låget på kuglehåndtaget.
	Læg ikke varme kul, hvor de kan blive trådt på eller være til
brandfare. Udtøm aldrig aske og kul, før de er helt slukkede.
Sæt ikke grillen på plads, før aske og kul er helt slukket.
	Sørg for at holde alle brandfarlige dampe og væsker, f.eks.
benzin, alkohol og andre antændelige materialer, langt væk fra
grillområdet.
	Varme el-startere skal håndteres og opbevares omhyggeligt.
	Sørg for at elledninger og kabler holdes væk fra grillens varme
overflader og fra områder, hvor mange færdes.
	Brug af alkohol, håndkøbs- eller receptmedicin kan forringe
brugerens evne til at foretage korrekt samling eller sikker
betjening af udstyret.
	Denne Weber®
-grill må ikke installeres i eller på
campingvogne og/eller både.
	Denne Weber®
-grill er ikke beregnet til og må ikke bruges til
opvarmning.
	FORSIGTIG
	FORSIGTIG! Benyt aldrig sprit eller benzin til at tænde eller
genantænde! Benyt kun optændingsblokke, der overholder
EN 1860-3.
	Fores kuglen med alufolie, forhindrer det luften i at strømme
igennem. Brug i stedet for en drypbakke til opfange dryp fra
kødet, når det grilles med den indirekte metode.
	Overfladen beskadiges, hvis der bruges skarpe genstande til at
rense grillristen eller fjerne asken.
	Overfladen beskadiges, hvis der bruges ridsende
rengøringsmidler på grillristen eller selve grillen.
	Grillen skal jævnligt rengøres grundigt.
SIKKERHEDSOPLYSNINGER
Side: 35
36
SÅDAN OPTÆNDES DIN KUGLEGRILL
•	 Åbn låget og alle luftspjældene, inden ilden bygges op. BEMÆRK:
For at luften kan strømme ordentligt igennem, fjernes ophobet
aske fra grillens bund, hvis der er noget (ikke før kullene er helt
slukket). Kul skal have ilt for at brænde, sørg derfor for, at intet
tilstopper spjældene.
•	 Læg enten optændingsblokke (de er ikke giftige og uden lugt
og smag) eller sammenkrøllet avispapir under bunken af kul,
og antænd. (benyt kun optændingsblokke, der overholder
EN 1860-3.)
GRILLNING PÅ KUGLEGRILL
•	 Der må ikke grilles, før kullene er dækket af aske. Når kullene
dækkes af en lysegrå aske (som regel efter 30 minutter),
arrangeres kullene med tænger med langt håndtag eller en
grillstarter, som de skal ligge ifølge den grillmetode, du ønsker at
anvende.
•	 For at få ekstra røgsmag kan man enten tilsætte flis eller
større træstykker af hårdttræ eller fugtede friske krydderurter,
såsom rosmarin, timian eller laurbærblade. Læg træet eller
krydderurterne direkte oven på kullene, lige inden du begynder at
grille.
GRILLMETODER
Du kan grille på to måder på din grill, den indirekte metode og
den direkte metode.
DIREKTE METODE
Den direkte metode betyder,
at maden grilles direkte
over klargjorte kul. Maden
bør vendes én gang halvvejs
gennem grilltiden, så
grillningen bliver ensartet.
Benyt den direkte metode til
fødevarer, der tager mindre
end 25 minutter at grille:
Bøffer, udskåret kød, kebab,
grøntsager og lignende.
1.	Åbn alle spjæld.
2.	Brug kulbægeret (A), der følger med grillen, til at udmåle den
passende mængde kul, der skal bruges (se skemaet nedenfor).
Læg den anbefalede mængde kulbriketter midt på kulristen,
eller fyld kullet i en Weber®
Rapidfire®
grillstarter.
3.	Antænd kullene. Læg ikke låget på, før kullene er dækket af et
tyndt lag grå aske, ca. 30 minutter. (Når der anvendes Weber®
Rapidfire®
grillstarter til at antænde kullene, lukkes grillens
bundspjæld, før der hældes varme kul på kulristen. Glem ikke
at åbne spjældene, lige efter at kullene er påfyldt.)
4.	Brug tænger til at sprede de varme kul jævnt ud over kulristen (B).
5.	Placér grillristen over kullene.
6.	Læg maden på grillristen.
7.	Læg låget på grillen. Se grillvejledningen i denne håndbog for
oplysning om anbefalede tilberedningstider.
VEJLEDNING FOR OPMÅLING OG EFTERFYLDNING AF KUL FOR DEN DIREKTE GRILLMETODE
Grilldiameter Kul/briketter Bøgetræskulklumper Kulklumper fra blandet træ
Go-Anywhere®
13 briketter ½ bæger ½ bæger
37 cm Smokey Joe®
24 briketter ¾ bæger 1 bæger
47 cm Jumbo Joe®
30 briketter 1 bæger ¾ bæger
47 cm Compact Kettle 30 briketter 1 bæger ¾ bæger
57 cm Compact Kettle 40 briketter 2½ bægre 1¾ bæger
47 cm Kettles 30 briketter 1 bæger 1 bæger
57 cm Kettles 40 briketter 1¾ bæger 1¼ bæger
67 cm Kettles 60 briketter 4 bægre 2 ¾ bægre
57 cm Performer®
40 briketter 1¾ bæger 1¼ bæger
A
B
Side: 36
www.weber.com®
37
VEJLEDNING FOR OPMÅLING OG EFTERFYLDNING AF KUL FOR DEN INDIREKTE GRILLMETODE
Kul/briketter Bøgetræskulklumper Kulklumper fra blandet træ
Grilldiameter
Briketter til første
time (pr.)
Briketter til
efterfyldning for
hver ekstra time
(pr.)
Kul til
første time (pr.)
Kul til efterfyldning
for hver ekstra time
(pr.)
Kul til
første time (pr.)
Kul til efterfyldning
for hver ekstra time
(pr.)
Go-Anywhere®
6 briketter 2 briketter ½ bæger 1 håndfuld ¼ bæger 1 håndfuld
37 cm Smokey Joe®
7 briketter 5 briketter ½ bæger ¼ bæger ½ bæger ¼ bæger
47 cm Jumbo Joe®
15 briketter 7 briketter ½ bæger 1 håndfuld ¼ bæger 1 håndfuld
47 cm Compact Kettle 15 briketter 7 briketter ½ bæger 1 håndfuld ¼ bæger 1 håndfuld
57 cm Compact Kettle 20 briketter 7 briketter ½ bæger ¼ bæger ½ bæger 1 håndfuld
47 cm Kettles 15 briketter 7 briketter ½ bæger 1 håndfuld ½ bæger 1 håndfuld
57 cm Kettles 20 briketter 7 briketter ½ bæger 1 håndfuld ½ bæger 1 håndfuld
67 cm Kettles 30 briketter 8 briketter ¾ bæger 1 håndfuld ¾ bæger 1 håndfuld
57 cm Performer®
20 briketter 7 briketter ½ bæger 1 håndfuld ½ bæger 1 håndfuld
GRILLNING PÅ KUGLEGRILL
INDIREKTE METODE
Brug den indirekte metode
til fødevarer, der skal grilles
i 25 minutter eller længere,
eller som er så sarte, at
de vil udtørre eller blive
sortsvedne, hvis de udsættes
for åben ild. Eksempler er
stege, fjerkræstykker med
ben i eller hele fisk samt
lækre fiskefileter. Klargjorte
kul sættes på begge sider
af maden, når der skal grilles indirekte. Varmen stiger opad,
kastes tilbage af låget og grillens indvendige sider og cirkulerer
langsomt omkring maden, der derved grilles jævnt på alle sider.
Det er ikke nødvendigt at vende maden.
BEMÆRK: Som det fremgår af oversigten herunder, skal der
tilføjes ekstra kul på hver side, når kød skal grilles i mere end 1
time.
1.	Åbn alle spjæld.
2.	Brug kulbægeret (C), der følger med grillen, til at udmåle den
passende mængde kul, der skal bruges (se skemaet nedenfor).
Læg den anbefalede mængde kul på hver side af kulristen
eller fyld kullene i en Weber®
Rapidfire®
grillstarter.
3.	Antænd kullene. Læg ikke låget på, før kullene er dækket af et
tyndt lag grå aske, ca. 30 minutter. (Når der anvendes Weber®
Rapidfire®
grillstarter til at antænde kullene, lukkes grillens
bundspjæld, før der hældes varme kul på grillristen. Læg den
anbefalede mængde kul på hver side af kulristen. Glem ikke at
åbne spjældene igen, lige efter at kullene er påfyldt.)
4.	Sørg for, at der er nok plads til en drypbakke mellem kullene.
5.	Placér grillristen over kullene.
6.	Læg maden på grillristen direkte over drypbakken.
7.	Læg låget på grillen. Se grillvejledningen i denne håndbog for
oplysning om anbefalede tilberedningstider.
C
Side: 37
38
GRILLNING PÅ KUGLEGRILL
VED BRUG AF CHAR-BASKET™ KULBAKKER
1.	Åbn grillens top- og bundspjæld, og tag låget af.
2.	Placer Char-Basket™ kulbakkerne modsat håndtagene, så
kullene holdes væk fra håndtagene.
DIN WEBERGRILL KAN OMFATTE CHAR-BASKET™
KULBAKKER ELLER KULSKINNER
VED BRUG AF KULSKINNER
1.	Åbn grillens top- og bundspjæld, og tag låget af.
2.	Placér kulristen, så stålstængerne går på tværs af kuglen
fra håndtag til håndtag. På denne måde kan kulskinnerne
monteres modsat håndtagene, så kullene holdes væk fra
håndtagene.
3.	Placér kulskinnerne, så de hægtes på kulristens yderste lige
stænger. Kulskinnernes forside skal glide over kulristens 4.
stang og klikke på plads.
Side: 38
www.weber.com®
39
GRILLVEJLEDNING
Følgende udskæringer, tykkelser, vægte og grilltider er ment
som vejledende og ikke ufravigelige regler. Grilltiden påvirkes
af faktorer som højde, vind, udendørs temperatur og hvor
gennemstegt, maden skal være.
Grillbøffer, fiskefileter, kyllingestykker uden ben og grøntsager,
der bruger den direkte metode i den tid, der er anført på
oversigten, eller til de er så gennemstegte, som det ønskes,
vendes én gang halvvejs gennem grilltiden.
Grillede stege, fjerkræstykker med ben i, hele fisk og tykkere
udskæringer, der bruger den indirekte metode i den tid, der er
anført på oversigten, eller til stegetermometeret når op på den
ønskede indvendige temperatur. Grilltiderne for oksekød er ifølge
det amerikanske landbrugsministeriums definition af medium
gennemstegt, medmindre andet er anført.
BEMÆRK: Tommelfingerregel for at grille fisk: 4-5 minutter til en
tykkelse på 1,25 cm; 8-10 minutter til 2,5 cm.
Gå ind på www.weber.com®
, her finder du opskrifter og grilltips.
OKSEKØD Tykkelse / Vægt Ca. grilltid
Bøf: Newyorker, tykstegsbøf, højreb uden ben,
T-ben eller mørbrad
1,9 cm tyk 4-6 minutter direkte høj varme
3,8 cm tyk 10-14 minutter: svits 6-8 minutter direkte høj varme,
grill 4-6 minutter indirekte høj varme
5 cm tyk 14-18 minutter: svits 6-8 minutter direkte høj varme,
grill 8-10 minutter indirekte høj varme
bøf af slag/flanke 0,45-0,68 kg,
1,9 cm tyk
8-10 minutter direkte høj varme
kødfarskrebinet 1,9 cm tyk 8-10 minutter direkte høj varme
SVINEKØD Tykkelse / Vægt Ca. grilltid
udskæring, med eller uden ben 1,9 cm tyk 6-8 minutter direkte høj varme
2,5 cm tyk 8-10 minutter direkte medium
ribben, ryg af lille gris 0,45-0,90 kg 3-4 timer indirekte lav
ribben, ribbenssteg 0,90-1,36 kg 3-4 timer indirekte lav
ribben, landlig stil, med ben 1,36-1,81 kg 1,5-2 timer indirekte medium
FJERKRÆ Tykkelse / Vægt Ca. grilltid
kyllingebryst, uden ben og skind 170-226 kg 8-12 minutter direkte medium
kyllingelår, uden ben og skind 113 g 8-10 minutter direkte høj varme
kyllingebryst, med ben 283-340 g 30-40 minutter indirekte medium
kyllingestykker, bryst / lår med ben 30-40 minutter indirekte medium
kyllingevinger 56-85 g 18-20 minutter direkte medium
hel kylling 1,4-1,8 kg 1-1,5 timer indirekte medium
poussin 0,45-0,90 kg 50-60 minutter indirekte høj
kalkun, hel, uden fyld 4,5-5,4 kg 2,5-3,5 timer indirekte lav
5,9-6,8 kg 3,5-4,5 timer indirekte lav
FISK OG SKALDYR Tykkelse / Vægt Ca. grilltid
fisk, filet eller bøf 0,63-1,25 cm tyk 3-5 minutter direkte høj
2,5-3 cm tyk 10-12 minutter direkte høj
fisk, hel 0,45 kg 15-20 minutter indirekte medium
1,4 kg 30-45 minutter indirekte medium
GRØNTSAGER Ca. grilltid
asparges 4-6 minutter direkte medium
majs: med eller uden svøb 25-30 minutter direkte medium varme, i svøb / 10-15 minutter direkte medium, uden svøb
champignon: shiitake eller små runde champignon
/ portabello
8-10 minutter direkte medium, shiitake eller sm runde / 10-15 minutter direkte medium,
portabello
løg: halve / 1,25 cm skiver 35-40 minutter direkte medium / 8-12 minutter direkte medium
kartoffel: hele / 1,25 cm skiver 45-60 minutter direkte medium / 14-16 minutter direkte medium

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber One-Touch Original.

Stil et spørgsmål om Weber One-Touch Original

Har du et spørgsmål om Weber One-Touch Original men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber One-Touch Original. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber One-Touch Original så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.