Weber One Touch Original 47 cm manual

Få vist brugermanualen for Weber One Touch Original 47 cm below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: One Touch Original 47 cm
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk

Indholdsfortegnelse

Side: 14
www.weber.com®
15
	
15
A - Evacuation des cendres B - Clapets fermés C - Clapets ouverts
	 AVERTISSEMENT: Lorsque vous utilisez du liquide d’allumage, vérifiez toujours le cendrier avant
d’allumer. Le liquide risque de s’écouler dans le cendrier et de s’y enflammer, provoquant ainsi
un feu sous le foyer. Retirez tout fluide de démarrage de l’attrape-cendres avant d’allumer le
charbon de bois.
A - Eliminare la cenere B - Prese d’aria chiuse C - Prese d’aria aperte
	 AVVERTENZA: quando si usano prodotti liquidi per accendere la carbonella, occorre controllare
sempre il raccoglicenere prima procedere. È possibile infatti che del fluido si raccolga nel
raccoglicenere e prenda fuoco causando un incendio sotto il barbecue. Prima di accendere il
carbone, rimuovere eventuali liquidi accendifuoco dal raccoglicenere.
A - Tøm aske B - Ventiler lukket C - Ventiler åpne.
	 ADVARSEL: Når tennvæske benyttes må askeoppsamler alltid sjekkes før tenning. Væske
kan samle seg i askeoppsamleren og antennes, som resulterer i brann under kjelen. Fjern
opptenningsvæske fra askeoppsamleren før brikettene tennes.
A - Fjern asken B - Spjældene lukkede C - Spjældene åbne
	 ADVARSEL: Når tændvæske bruges, må askebakken altid efterses før tænding. Væske kan
samle sig i askebakken og antænde, så brand kan opstå nedenun der kedlen. Fjern eventuel
tændvæske fra askeskuffen, inden kullene antændes.
A - Eliminación de la ceniza B - Orificios cerrados C - Orificios abiertos
	 ADVERTENCIA: Si usa fluidos para encender el carbón, revise siempre el recogedor de
cenizas antes de encender. El fluido que puede acumularse en el recogedor de cenizas podría
inflamarse y provocar un incendio debajo de la olla. Elimine cualquier fluido de encendido en el
recolector de cenizas antes de encender el carbón vegetal.
A - Tömmer askan B - Spjällen stängda C - Spjällen öppna
	 VARNING: Om tändvätska används skall askfångaren alltid kontrolleras innan kolen tänds,
eftersom tändvätska kan rinna ner i askfångaren, antändas och börja brinna under grillen.
Avlägsna all tändvätska från askuppsamlaren innan grillbriketterna antänds.
A - Asche entfernen B - Belüftungsöffnungen geschlossen C - Belüftungsöffnungen offen
	 WARNHINWEIS: Bei Verwendung von flüssigen Grillanzündern muß vor dem Anzünden stets
der Aschenauffang geprüft werden. Selbst eine geringe Ansammlung von Zündflüssigkeit
im Aschenauffang könnte sich entzünden und ein Feuer unter der Grillkugel verursachen.
Achten Sie darauf, dass sich vor dem Anzünden der Holzkohle keine Brennflüssigkeit in der
Ascheauffangschale befindet.
A - As opruimen B - Openingen gesloten C - Openingen open
	 WAARSCHUWING: Controleer de asla altijd voordat u vloeibare aansteekvloeistof gebruikt. De
vloeistof kan zich in de asla ophopen en kan ontsteken, hetgeen tot brand onder de barbecue
kan leiden.Verwijder alle aanmaakvloeistof uit de asschaal voordat u de briketten aansteekt.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber One Touch Original 47 cm.

Stil et spørgsmål om Weber One Touch Original 47 cm

Har du et spørgsmål om Weber One Touch Original 47 cm men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber One Touch Original 47 cm. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber One Touch Original 47 cm så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.