Weber Compact Kettle manual

Få vist brugermanualen for Weber Compact Kettle below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Compact Kettle
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Polsk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 20
21
Weber-Stephen Products Co., (Weber) garantiza por el presente documento al COMPRADOR ORIGINAL de esta barbacoa Weber®
Compact™ Grill que carecerá de defectos de material y mano de obra desde la fecha de compra. La garantía cubre lo siguiente:
1 año
Siempre que se monte y se use según las instrucciones impresas que la acompañan. Weber podrá exigir una prueba fehaciente de la fecha de compra.
POR LO TANTO, EL COMPRADOR DEBE CONSERVAR SU RECIBO O FACTURA DE COMPRA Y DEVOLVER INMEDIATAMENTE LA TARJETA DE REGISTRO
DE LA GARANTÍA LIMITADA DE WEBER.
Esta Garantía Limitada cubre únicamente la reparación o sustitución de las piezas que estén defectuosas en condiciones normales de uso y servicio y
que después de ser examinadas demuestren ser defectuosas según Weber. Si Weber confirma el defecto y acepta la reclamación, decidirá si se realiza
la reparación o sustitución sin cargo alguno para el comprador. Si se solicita al comprador la devolución de las piezas defectuosas, el envío deberá
realizarse a portes pagados. Weber devolverá las piezas al comprador con el flete o los gastos de envío pagados.
Esta Garantía Limitada no cubre las averías ni los fallos de funcionamiento provocados por accidentes, abuso, uso indebido, alteraciones, aplicaciones
indebidas, vandalismo, instalación inadecuada, mantenimiento o servicio incorrectos, ni los causados por descuido de las operaciones de mantenimiento
normales y rutinarias. Tampoco están cubiertos por esta Garantía Limitada el deterioro o los daños debidos a condiciones meteorológicas adversas, tales
como granizo, huracanes, terremotos o tornados, así como la decoloración debida a la exposición a productos químicos, ya sea de forma directa o por
fenómeno atmosférico.
No hay más garantías expresas que las expuestas en este documento, y cualquier garantía implícita aplicable de comerciabilidad o idoneidad se limita
en duración al periodo de cobertura de esta Garantía Limitada expresa y escrita. Algunas regiones no permiten limitación alguna en la duración de las
garantías implícitas, de modo que esta limitación podría no sea aplicable en algunos casos.
Weber no se responsabiliza de ningún tipo de daños especiales, indirectos o consiguientes. Algunas regiones no permiten la exclusión o limitación de los
daños imprevistos o consiguientes, de modo que esta limitación podría no ser aplicable en algunos casos.
Weber no autoriza a que ninguna persona o empresa asuma en su nombre ninguna otra obligación o responsabilidad con respecto a la venta, instalación,
uso, recogida, devolución o sustitución de sus artículos; por lo tanto, Weber no acepta ninguna responsabilidad sobre tales representaciones.
Weber-Stephen Products Co., (Weber) garanterer hermed over for den OPRINDELIGE KØBER af denne Weber®
Compact™ Grill at den vil
være fri for materiale- og produktionsfejl fra købsdatoen som følger:
1 år
Dette forudsætter, at grillen er samlet og bruges i overensstemmelse med de trykte instruktioner, der medfølger. Weber kan forlange at se
rimelig dokumentation af købsdatoen. DU BØR DERFOR BEHOLDE KVITTERINGEN ELLER FAKTURAEN OG ØJEBLIKKELIGT RETURNERE
REGISTRERINGSKORTET FOR BEGRÆNSET GARANTI TIL WEBER.
Denne begrænsede garanti skal begrænses til reparation eller udskiftning af dele, som viser sig at være defekte efter normalt brug og service, og som
eftersyn til Webers tilfredsstillelse angiver, er defekte. Hvis Weber bekræfter defekten og godkender kravet, vil Weber vælge om sådanne dele skal
repareres eller udskiftes uden beregning. Transportomkostninger skal forudbetales, hvis defekte dele returneres. Weber vil returnere dele til køberen,
fragt eller porto forudbetalt.
Denne begrænsede garanti omfatter ikke svigt eller brugsvanskeligheder som følge af uheld, misbrug, ændring, forkert anvendelse, vold, forkert
montering eller forkert vedligeholdelse eller service, eller forsømmelse af udførelse af normal og regelmæssig vedligeholdelse. Forringelse eller skade
som følge af kraftige vejrforhold, såsom hagl, orkaner, jordskælv eller tornadoer, misfarvning som følge af udsættelse for kemikalier, enten direkte eller
indirekte fra atmosfæren, er ikke dækket af denne begrænsede garanti.
Der er ingen andre udtrykkelige garantier end fremsat her, og eventuelle gældende underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er
begrænset til dækningsperioden af denne skriftlige begrænsede garanti. Visse områder tillader ikke begrænsning af varigheden af en underforstået
garanti, så denne begrænsning er muligvis ikke gældende for dig.
Weber er ikke ansvarlig for specielle, indirekte eller følgeskader. Visse områder tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af tilfældige eller følgeskader,
så denne begrænsning eller udelukkelse er muligvis ikke gældende for dig.
Weber autoriserer ikke nogen som helst person eller noget som helst firma at påtage sig nogen som helst anden forpligtelse eller hæftelse i forbindelse
med salget, monteringen, anvendelsen, fjernelsen, returneringen eller udskiftningen af udstyret, og sådanne fremstillinger er ikke bindende for Weber.
Weber-Stephen Products Co., (Weber) garanterer herved overfor den OPPRINNELIGE KJØPEREN av denne Weber®
Compact™ Grill grillen
at det ikke vil oppstå feil i materiale og utførelse fra kjøpsdato som følger:
1 år
Dette forutsetter at de monteres og brukes i overensstemmelse med de medfølgende skriftlige instruksjonene. Weber kan kreve rimelig bevis på
kjøpsdato. DU BØR DERFOR TA VARE PÅ DIN KVITTERING ELLER REGNING OG SENDE INN WEBER GARANTIKORTET UMIDDELBART ETTER KJØP.
Denne begrensede garantien er begrenset til reparasjon eller utskifting av deler som viser seg å være defekte under normal bruk og service, og som
Weber aksepterer er defekte etter undersøkelse. Dersom Weber bekrefter defekten og godkjenner kravet vil Weber velge å reparere eller utskifte delene
kostnadsfri. Dersom de defekte delene skal returneres, skal transportkostnader betales på forhånd. Weber vil returnere delene til kjøperen med frakt eller
porto betalt.
Denne begrensede garantien dekker ikke feil eller bruksproblemer som skyldes uhell, misbruk, feilbruk, modifikasjoner, feilanvendelse, vandalisering,
feil installasjon eller service, eller unnlatelse av å utføre vanlig eller jevnlig vedlikehold. Forringelse eller skade på grunn av hagl, orkaner, jordskjelv eller
tornadoer, eller misfarging på grunn av kjemikalier, enten ved direkte kontakt eller i atmosfæren, omfattes ikke av denne begrensede garantien.
Det finnes ingen andre uttrykkelige garantier enn de forklart her, og eventuelle underforståtte garantier om salgbarhet og egnethet begrenses i varighet til
perioden spesifisert av denne skriftlige begrensede garantien. Noen områder tillater ikke begrensning av en underforstått garanti, så denne begrensningen
gjelder muligens ikke for deg.
Weber aksepterer ikke ansvar for spesielle, indirekte eller konsekvensmessige skader. Visse områder tillater ikke utelukkelse eller begrensning av tilfeldige
eller konsekvensmessige skader, så denne begrensningen eller utelukkelsen gjelder muligens ikke for deg.
Weber gir ikke autorisasjon til at enkeltpersoner eller selskaper kan påta seg forpliktelser eller ansvar i forbindelse med salg, installasjon, bruk, fjerning,
returnering eller utskifting av Weber-utstyr; og slike løfter vil ikke være bindende for Weber.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber Compact Kettle.

Stil et spørgsmål om Weber Compact Kettle

Har du et spørgsmål om Weber Compact Kettle men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber Compact Kettle. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber Compact Kettle så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.