Weber Char Q 260 manual

Få vist brugermanualen for Weber Char Q 260 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Weber
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Char Q 260
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Dansk, Russisk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 30
 NOTITS TIL INSTALLATØREN: Ejeren skal have denne
vejledning overdraget, og ejeren skal opbevare den til
fremtidig brug.
 Kom ikke tændvæske eller kul mættet med tændvæske på
brændende eller varme kul.
 Anvend aldrig grillen inden for 1,5 meter fra noget som
helst antændeligt materiale. Antændelige materialer
omfatter, men er ikke begrænsede til træ eller behandlede
trægulve, patioer eller verandaer.
 Anvend ikke grillen, medmindre alle dele er på plads. Sørg
for, at askeskuffen er ordentligt fastgjort under grillkuglen.
 Asken må ikke fjernes, før alle kul er helt færdigbrændte,
og alt er slukket.
 Vær ikke iført tøj med løsthængende ærmer, mens du
tænder eller anvender grillen.
 Anvend aldrig grillen i kraftig blæst.
 Åbn låget, mens der tændes, og mens kullene startes.
 Læg altid kullene oven på kulristen og ikke direkte i
kuglens bund.
 Rør aldrig ved grill-, kulristen eller ved grillen for at
mærke, om de er varme.
 Brug grillhandske eller grydelapper til at beskytte
hænderne, mens der grilles, eller mens spjældene
justeres.
 Benyt ordentlige grillredskaber med lange håndtag, der
kan tåle varme.
 Brug ikke vand til at slukke kullene. Åbn låget og luk alle
spjældene, hvorefter låget lukkes.
 Læg låget på grillen for at styre opflamninger. Brug ikke
vand.
 Varme el-startere skal håndteres og opbevares
omhyggeligt.
 Sørg for, at el-ledninger holdes væk fra grillens varme
overflader.
 ADVARSEL: Brug ikke ovnrens, skuremidler
(rengøringsmidler til køkkenbrug), rengøringsprodukter
med citrus i eller ridsende skuresvampe på grillen.
 Kontrollér altid askeskuffen, inden der optændes. Væske
kan opsamles i askeskuffen og antændes, så skålen
kommer til at stå i brand. Fjern eventuel væske fra
askeskuffen, inden kullene antændes.
 SÅFREMT DISSE FARE- OG ADVARSELSEKLÆRINGER
IKKE OVERHOLDES, KAN DET MEDFØRE ALVORLIGE
KVÆSTELSER ELLER DØDEN, ELLER DET KAN UDLØSE
EN BRAND ELLER EKSPLOSION, DER RESULTERER I
SKADER.
DENNE BRUGERVEJLEDNING SKAL
LÆSES, INDEN DU BETJENER GRILLEN
 Må ikke anvendes indendørs! Denne grill
må kun anvendes udendørs. Anvendes
den indendørs, kan der ophobes giftige
dampe, som forårsager alvorlige
kvæstelser eller døden.
 ADVARSEL! Hold børn og kæledyr væk.
 OBS! Denne grill bliver meget varm, så
den må aldrig flyttes, mens den er i brug.
 Grillen skal installeres på en sikker, plan
bund, inden den tages i brug. Sørg for at
grillen altid står helt plant.
 ADVARSEL! Benyt aldrig sprit, benzin
eller lignende væsker til at tænde eller
genantænde!
Weber kuglegrillens brugervejledning
Weber kuglegrillens brugervejledning
FARER OG ADVARSLER
FARER OG ADVARSLER
Side: 31
32
WWW.WEBER.COM®
SÅDAN OPTÆNDES DIN KUGLEGRILL
Bemærk: Det anbefales, at grillen er opvarmet, og at brændstoffet holdes rødglødende i
mindst 30 minutter, inden det første grilles.
• Åbn låget og alle luftspjældene, inden ilden tændes. Bemærk: For at luften kan
strømme ordentligt, fjernes asken fra grillens bund, hvis der er nogen (ikke før kullene
er slukket helt). Kul/briketter skal have ilt for at brænde, sørg derfor for, at intet tilstop-
per spjældene.
• Fjern grillristen.
• Stabl kul/briketterne op i pyramideform, eller fyld briketterne i en Weber®
RapidFire®
grillstarter.
• Læg enten optændingsblokke (de er ikke giftige og uden lugt og smag) eller sam-
menkrøllet avispapir under bunken af briketter og antænd. BEMÆRK: Det er med vilje,
vi ikke giver vejledning i at bruge tændvæske. Det er fordi, vi mener, at optændings-
blokke eller avispapir er langt bedre valg. Tændvæske kan være farlig og give maden
en kemisk smag, medmindre det brændes helt væk. Vælger du alligevel at bruge
tændvæske, så overhold fabrikantens anvisninger og hæld ALDRIG tændvæske på en
tændt grill.
• Der må ikke grilles, før brændstoffet er dækket af aske. Når kullene dækkes af en
lysegrå aske (som regel efter 25-30 minutter), arrangeres kullene med tænger med
langt håndtag eller grilstarter, som de skal ligge ifølge den grillmetode, du ønsker at
anvende.
• Når grilningen er færdig, lukkes alle spjældene, så det sikres, at kullene slukkes på
sikker vis.
TIPS OM FØDEVARESIKKERHED
• Vask omhyggeligt hænderne i varmt sæbevand, inden tilberedningen af noget måltid
påbegyndes og efter håndtering af frisk kød, fisk og fjerkræ.
• Kød, fisk og fjerkræ må ikke optøs ved stuetemperatur. Optøningen skal ske i køleska-
bet.
• Læg aldrig grillet kød på samme tallerken, som bruges til rå fødevarer.
• Vask alle tallerkner og grillredskaber, som har været i berøring med råt kød eller fisk,
med varmt sæbevand, hvorefter de skylles.
BRUG AF WEBER OPSKRIFTER
• Alle opskrifter i denne bog er udviklet ud fra, at vejret er 21 ˚C, og der er lidt eller ingen
vind. Så hvis du griller på en kold og/eller blæsende dag eller meget højt oppe, kan
det være nødvendigt at afsætte mere tid.
• Grilltiderne i denne bog skal anvendes som retningslinjer, ikke nøjagtige grilltider, da
meget afhænger af fødevarernes størrelse og tykkelse.
LET GRILLPLEJE
Læg år til din Weber®
grills levetid ved at give den en grundig rengøring mindst én gang
årligt. Det er let at gøre:
• Kontrollér. at grillen er kold, og at kullene er slukket helt.
• Fjern grillristene og kulbakkerne.
• Fjern asken.
RENGØRING
Overskydende dryp, aske og fedt opsamles i Weber®
drypbakken til aske/fedt, der
trækkes ud (den sidder under grillen). Der fås Weber®
engangsdrypbakker, der passer
ind i opsamlingsbakken.
 ADVARSEL: Kontroller bakken til aske/fedt og grillbunden
for ophobet fedt hver gang før brug. Fjern overskydende
fedt, så der ikke går ild i bunden af grillen.
Brug en varm sæbevandsopløsning til at rengøre de udvendige flader, skyl derefter med
vand
 ADVARSEL: Brug ikke ovnrens, slibende rensemidler
(køkkenrensemidler), slibemidler med citrusindhold eller
ridsende skuresvampe på grillens eller vognens overflader.
Brug ikke rensemidler, der indeholder syre, mineralsprit eller
xylen.
Træk aske-fedtbakken ud (a) - Fjern overskydende fedt, vask efter med varmt
sæbevand og skyl dernæst.
Grillriste (b) - Rengøres med messingbørste. Tages ud af grillen efter behov og vaskes
med varmt sæbevand, hvorefter der skylles med vand.
Lågets inderside (c)- Indersiden aftørres med køkkenrulle, mens låget er varmt, så
fedtstoffet ikke ophobes. Fastbrændt fedt i flager ligner krakeleret maling.
• For at få ekstra røgsmag kan man enten tilsætte flis eller større træstykker af hårdt træ
(som lægges i blød i vand i mindst 30 minutter og drænes) eller fugtede friske kryd-
derurter, såsom rosmarin, timian eller laurbærblade. Læg vådt træ eller krydderurter
direkte oven på kullene, lige inden du begynder at grille.
ENKLE TRIN TIL GRILNINGSEKSPERTISE
Følg disse tips, og det går ikke i vasken. Det gør dit måltid heller ikke.
• Direkte, indirekte eller lidt af hvert? Læs brugsvejledningen og se på anvisningerne,
når du samler din grill. Der er 2 måder til at grille på en Weber®
grill - direkte og indi-
rekte. Læs de næste sider for at få specifik vejledning.
• Prøv ikke på at spare tid ved at lægge maden på en grill, der ikke er helt klar. Lad
kullene brænde, til de dækkes af et lag lysegrå aske (lad spjældene stå åbne, så ilden
ikke slukkes).
• Brug paletkniv og tænger, men ikke gaflen. Du har sandsynligvis set folk, der prikker
i deres kød med en gaffel, men det får saft, kraft og smag til at forsvinde, og det kan
udtørre maden.
• Kontrollér, at maden kan være på grillen, når låget er lukket. Det er bedst at have en
afstand på 2,5 cm mellem maden og låget.
• Modstå lysten til at løfte låget og kontrollere måltidet med få minutters mellemrum.
Hver gang låget løftes, slipper der varme ud, hvilket betyder, at det varer længere,
inden måltidet står på bordet.
• Medmindre opskriften siger noget andet, skal maden kun vendes én gang.
• Du kan regulere opflamninger, reducere grilltiden og få langt bedre resultater, hvis du
griller med lukket låg.
• Modstå lysten til at bruge en paletkniv til at trykke ned på maden, f.eks. på burgere.
Derved klemmer du al den dejlige smag ud.
• En tyndt lag olie vil gøre det nemmere at brune maden jævnt og forhindre, at den
hænger fast i grillristen. Pensel og spray altid olien på maden, ikke direkte på grillri-
sten.
NYTTIGE TIPS
NYTTIGE TIPS
Side: 32
33
WWW.WEBER.COM®
33
DIREKTE METODE
Den direkte metode betyder, at maden grilles direkte over de klargjorte kul. Maden bør
vendes én gang halvvejs gennem grilltiden, så grillningen bliver ensartet. Benyt den
direkte metode til fødevarer, der tager mindre end 25 minutter at grille: Bøffer, udskåret
kød, kebab, grøntsager og lignende.
1. Åbn alle spjæld.
2. Læg den anbefalede mængde kulbriketter midt på kulristen (se efter på oversigten).
3. Antænd kul/briketterne. Læg ikke låget på, før briketterne dækkes af et tyndt lag grå
aske.
4. Spred klargjorte briketter jævnt ud over kulristen.
5. Placér grillristen over kullene.
6. Læg maden på grillristen.
7. Læg låget på grillen og forvarm i 10-15 minutter. Læs den anbefalede grilltid i
opskriften.
 OBS: Det maksimale læs brændstof er ét lag briketter jævnt
fordelt over grillristen.
INDIREKTE METODE
Brug den indirekte metode til fødevarer, der skal grilles i 25 minutter eller længere, eller
som er så sarte, at de vil udtørre eller blive sortsvedne, hvis de udsættes for åben ild.
Eksempler er stege, fjerkræstykker med ben i eller hele fisk samt lækre fiskefileter.
Klargjorte kulbriketter sættes på begge sider af maden, når der skal grilles indirekte.
Varmen stiger opad, kastes tilbage af låget og grillens indvendige sider og cirkulerer
langsomt omkring maden, der derved grilles jævnt på alle sider. Det er ikke nødvendigt
at vende maden.
BEMÆRK: Som det fremgår af oversigten, skal der tilføjes ekstra briketter på hver side,
når kød skal grilles i mere end 1 time.
1. Åbn alle spjæld.
2. Læg den anbefalede mængde kulbriketter på hver side af kulristen (se efter på
oversigten). Sørg for, der er nok plads til en drypbakke mellem kullene.
3. Antænd kul/briketterne. Lad låget være af, til kullene er dækket af et tyndt lag grå
aske.
4. Læg en drypbakke mellem kullene i midten af kulristen.
5. Placér grillristen over kullene.
6. Læg maden på grillristen direkte over drypbakken.
7. Læg låget på grillen. Læs den anbefalede grilltid i opskriften.
Følgende udskæringer, tykkelser, vægte og grilltider er ment som vejledende og ikke
ufravigelige regler. Grilltiden påvirkes af faktorer som højde, vind, udendørs temperatur
og hvor gennemstegt, maden skal være. Grillbøffer, fiskefileter, kyllingestykker uden ben
og grøntsager, der bruger den direkte metode i den tid, der er anført på oversigten eller
til de er så gennemstegte, som det ønskes, vendes halvvejs gennem grilltiden.
Grillede stege, fjerkræstykker med ben i, hele fisk og tykkere udskæringer, der bruger
den indirekte metode i den tid, der er anført på oversigten, eller til stegetermometeret
når op på den ønskede indre temperatur. Grilltiderne for oksekød er ifølge det ameri-
kanske landbrugsministeriums definition til medium gennemstegt, medmindre andet er
anført.
BEMÆRK: Tommelfingerregel for at grille fisk: 4-5 minutter for en tykkelse på 1,25 cm;
8-10 minutter for en tykkelse på 2,5 cm.
OKSEKØD TYKKELSE ELLER VÆGT CA. GRILLTID
Bøfkød: Newyorker-burger, tykstegsbøf, højreb uden
ben, mørbrad
2 cm tyk 8-10 min. direkte høj
2,5 cm tyk 10-12 min. direkte høj
Kødfarskrebinet 2 cm tyk 8-10 min. direkte medium
SVINEKØD TYKKELSE ELLER VÆGT CA. GRILLTID
Kotelet: Ribben, mørbrad eller skulder 2-2,5 cm tyk 10-15 min. direkte medium
Mørbradsudskæring, uden ben 2,5-4,5 cm tyk 10-12 min. direkte medium
Direkte grillmetode
Direkte høj - 55 briketter
Direkte medium - 30 briketter
Indirekte grillmetode
25 briketter på hver side
Kom 8 briketter mere på hver side i timen
GRILNING PÅ KUGLEGRILL
GRILNING PÅ KUGLEGRILL
GRILLVEJLEDNING
GRILLVEJLEDNING
Side: 33
34
WWW.WEBER.COM®
HELSTEGT KYLLING
Indirekte medium
1 hel kylling, 1,8-2,25 kg
Grillolie
Salt og friskkværnet peber
Skyl kyllingen og dub den tør med køkkenrulle. Sno vingespidserne under ryggen og
bind benene sammen med snor. Børst hele kyllingens yderside med olie og krydr den let
med salt og pber. Læg kyllingen med brystsiden opad på grillristen og grill den, til den
indvendige temperatur når op på 82 °C i lårets tykkeste del og 77 °C i brystet, 1-1⁄4 til 1-
1⁄2 time. Læg kyllingen over på en serveringstallerken og lad den stå i 10 minutter, inden
den skæres ud.
Giver 4-6 portioner.
FJERKRÆ TYKKELSE ELLER VÆGT CA. GRILLTID
Kyllingebryst, uden ben og skind 170 g 8-12 min. direkte medium
Kyllingelår, uden ben og skind 113 g 8-10 min. direkte medium
Kyllingstykker, bryst/vinge med ben i 30-40 min. indirekte medium
Kyllingestykker, bryst/lår med ben i 40-50 min. indirekte medium
FISK TYKKELSE ELLER VÆGT CA. GRILLTID
Fisk, filet eller bøf 0,6-1,25 cm 3-5 min. direkte høj
1,25-2,5 cm 5-10 min. direkte høj
2,5-4 cm 10-12 min. direkte høj
Fisk, hel 0,45 kg 15-20 min. indirekte medium
GRØNTSAGER TYKKELSE ELLER VÆGT CA. GRILLTID
Asparges 6-8 min. direkte medium
Hele majs, uden svøb 10-15 min. direkte medium
i svøb 25-30 min. direkte medium
Champignon, sorte kinesiske svampe eller små
champignon
8-10 min. direkte medium
Portabello 12-15 min. direkte medium
Løg 1,25 cm skiver 8-12 min. direkte medium
Kartoffel 1,25 cm skiver 14-16 min. direkte medium
Courgette/zucchini Halveret 6-8 min. direkte medium
1,25 cm skiver 4-6 min. direkte medium
KRYDRET KEBAB AF LAM
Direkte medium
Til marinaden:
1⁄2 kop olivenolie
1⁄4 kop rødvinseddike
1 spsk. citronsaft
2 spsk. revet appelsinskal
1 grønt løg med top, hakket
1⁄4 tsk. stødt kanel
1⁄8 tsk. stødt kryddernellike
0,9 kg magert lammekød, skåret i tern på 3,8 cm
Marinaden tilberedes således: Kom alle marinadens ingredienser i en lavbundet bage-
skål eller i plastpose. Læg i køleskabet, tildækket, 4-6 timer. Dræn lammekødet, gem
marinaden. Hæld den gemte marinade i en lille kasserolle. Kog op ved kraftig varme og
lad det koge i 1 helt minut. Arrangér lammekødet på 4-6 grillspyd. Grill lammekødet over
direkte medium varme til det er medium gennemstegt, ca. 10 minutter, der vendes og
børste med den gemte marinade, når halvdelen af grilltiden er gået.
Giver 4-6 portioner.
GRILLVEJLEDNING
GRILLVEJLEDNING
OPSKRIFTER
OPSKRIFTER
Side: 34
35
WWW.WEBER.COM®
35
ENKLE BØFFER
Direkte medium
4 New York strip-bøffer, mørbrad, bøfmørbrad eller bøffer af højreb uden ben, ca.
0,34 kg hver og 2,5 cm tyk
Groft havsalt
Friskkværnet sort peber
Extra-virgin olivenolie
Begge sider af bøfferne krydres med salt og peber ved at trykke krydderierne ind i kø-
det. Lad dem stå ved stuetemperatur i 20-30 minutter, inden de grilles. Spray eller børst
begge sider af bøfferne let med olivenolie. Grill bøfferne over direkte medium varme,
til den indvendige temperatur når op på 62 ˚C for medium letstegt, 8-10 minutter, og
vend dem halvvejs gennem grilltiden. Tag dem af grillen og lad dem stå i 3-5 minutter.
Serveres varme.
Giver 4 portioner.
KLASSISK KYLLINGEBRYST MED BEN I
Indirekte medium
4 stk. halveret kyllingebryst (med ben og skind), hver på 285-340 g
Groft havsalt
Friskkværnet sort peber
Extra-virgin olivenolie
Skyl kyllingebryststykkerne under koldt vand og dub dem tørre med køkkenrulle.
Bryststykkerne krydres med salt og peber og børstes eller sprayes let på begge side
med olivenolie. Grill kyllingen med skindsiden opad over indirekte medium varme, til
safternes klares, og kødet ikke længere er lyserødt ved benet, 30-40 minutter. For at få
skindet mere sprødt, grilles bryststykkerne med skindsiden nedad over direkte medium
varme i de sidste 5 minutter, der grilles. Serveres varme.
Giver 4 portioner.
FANTASTISKE FISKEFILETER
Direkte høj
4 fileter af sværdfisk eller helleflynder, hver 170-227 g og ca. 2,5 cm tykke
Groft havsalt
Friskkværnet sort peber
Extra-virgin olivenolie
Citronbåde (valgfri)
Fiskefileterne krydres med salt og peber og børstes eller sprayes let på begge side med
olivenolie. Grill fileterne over direkte høj varme, til de er faste i midten, 8-10 minutter, og
vend dem halvvejs gennem grilltiden. Serveres varme med citronbåde, hvis det ønskes.
Giver 4 portioner.
LAKSEBØF KYOTO
Direkte medium
4 laksebøf, ca. 2,5 cm tyk
Olivenolie
Til marinaden:
1⁄3 kop soyasauce
1⁄4 kop koncentreret appelsinsaft
2 spsk. olivenolie
2 spsk. tomatsauce
1 tsk. citronsaft
1⁄2 tsk. rørt sennep
1 spsk. forårsløg med top, hakket
1 fed hvidløg, knust
1/2 tsk. stødt ingefær
Marinaden tilberedes således: Pisk marinadens ingredienser sammen i en lille skål,
hæld blandingen over laksebøfferne i en lavbundet bageskål. Læg i køleskabet, tildæk-
ket, 30-60 timer. Dræn laksen og gem marinaden. Hæld den gemte marinade i en lille
kasserolle. Kog op ved kraftig varme og lad det koge i 1 helt minut. Pensel eller spray
bøfferne let med olivenolie og læg dem på grillristen. Grill over direkte medium varme, til
fisken er færdig og skiller let ved hjælp af en gaffel, 8-10 minutter, afhængigt af fiskens
tykkelse. Vend laksen og pensel den én gang med marinade halvvejs gennem grilltiden.
Giver 4 portioner.
KEBAB MED REJER OG KARRYSMØR
Direkte høj
16-20 kæmperejer, 0,68-0,90 kg pillede og med fjernet rygvene
Olivenolie
Lime- eller citronbåde
Friske dild- eller persillebundter
Til karrysmørret:
1⁄4 kop smør
2 spsk. finhakket løg
1 tsk. afnippet frisk dild
1-1-1⁄2 tsk. karrypulver
Et drys hvidløgspulver
Karrysmørret tilberedes således: Smelt smørret i en lille pande over medium-høj varme.
Rør løg, dild, karrypulver og hvidløgspulver i og kog i 5 minutter. Stik rejerne på grill-
spyd, så der stadig er plads mellem hver. Pensel eller spray rejerne let med olivenolie.
Grill over direkte høj varme, til rejerne bliver lyserøde og er møre, 2-5 minutter, de
vendes og pensles én gang med karrysmør halvvejs gennem grilltiden. Arrangér rejerne
på en serveringstallerken. Pynt med limebåde og dild.
Giver 4 portioner.
GRILLEDE RØDE SØDE PEBERFRUGTER FYLDT MED MOZZARELLA
Indirekte medium
1 lille italiensk brød med skorpe
3 spsk. olivenolie
3 medium røde søde peberfrugter
1 kop frisk mozzarella, skåret i små tern
1-1⁄2 tsk. tørret basilikum
1 fed hvidløg, finhakket
1 spsk. olivenolie
Salt
Friskkværnet sort peber
Tynde brødskiver, skær skorpen væk og skær ud i 1,25 cm croutoner, til der er 1
kopfuld. Varm olivenolien i en stegepande, kom croutonerne i og sautér, til de er gyldne,
hvorefter de drænes på køkkenrulle. Skær toppen af peberfrugterne ca. 1-1,5 cm fra
toppen og gem toppene. Fjern omhyggeligt frøene og membranerne indeni. I en skål
blandes croutoner, mozzarella, basilikum, hvidløg og olie. Alt blandes grundigt, og der
tilsættes salt og peber efter smag. Fyld peberfrugterne med blandingen, sæt toppene på
plads igen og fasthold dem med tandstikkere. Læg peberfrugterne på grilristen med top-
siderne opad, hvor de grilles over indirekte medium varme, til peberfrugterne er bløde,
men stadig holder formen, 12-15 minutter. Fjern toppene og skær i halve på langs.
Giver 6 portioner.
PARADISGRILLET
fra Weber®
s Big Book of Grilling™
Indirekte medium
4 skiver frisk ananas, hver ca. 2,5 cm tykke
1 tsk. stødt tørret hel grøn peber eller stødt hel sort peber
4 skefulde vaniljeis
Til glasuren:
3⁄4 kop frisk appelsinsaft
1 spsk. honning
1 spsk. frisk limesaft
2 tsk. majsmel
Glasuren tilberedes således: Glasurens ingredienser kommes i en lille kasserolle og
piskes til helt jævn. Bringes i kog over medium-høj varme og koger, til det er blevet tykt,
1-2 minutter. Hold glasuren varm eller varm op igen, når du er klar til at servere. Begge
sider af ananasskiverne krydres med peberet. Grill over indirekte medium varme, til
de er godt markerede, 6-8 minutter, og de vendes én gang halvvejs gennem grilltiden.
Servér hver skive ananas med en skefuld is ovenpå og noget af glasuren dryppet over
toppen.
Giver 4 portioner.
OPSKRIFTER
OPSKRIFTER

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Weber Char Q 260.

Stil et spørgsmål om Weber Char Q 260

Har du et spørgsmål om Weber Char Q 260 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Weber Char Q 260. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Weber Char Q 260 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.