Thule Lift V16 manual

Få vist brugermanualen for Thule Lift V16 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelholder
  • Model/navn: Lift V16
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 21
22 OBL906-03
DA Tekniske specifikationer
Cykelholder, egenvægt: 18,1 kg
Tilladt lastkapacitet: max. 50 kg
Sikkerhedsinstruktion
1. Thule fraskriver sig ethvert ansvar for person- eller ejendomsskader, og deraf følgende økonomiske tab
forårsaget af forkert montering eller brug.
2. Cykelholderen skal samles og monteres sikkert, i overensstemmelse med vejledningen.
3. *) Kontroller først at væggen – hvor cykelholderen skal placeres – er massiv. Hvis ikke, skal den forstærkes.
4. Cykelholderen, eller monterede cykler, må aldrig dække køretøjets baglys.
5. Føreren af køretøjet er alene ansvarlig for at sikre, at produktet er i fejlfri stand, og at holderen og lasten er
sikkert fastgjort.
6. Placer altid den største/tungeste cykel først, og tættest på bilen, og placer derefter den mindre/lettere cykel.
7. Før kørsel, skal alle løsdele fjernes fra cyklerne, så som børnestole, kurve, låse, cykelpumper etc. Lad ikke
løsdele, der kan udgøre en fare for andre, sidde på cyklerne under transport.
8. Fastgør altid alle cyklerne til cykelholderens ramme ved brug af den medfølgende rem.
9. Kontroller at remme og andre fastgørelseselementer er fastgjorte, stram dem hvis nødvendigt.
10. Køretøjets totallængde øges når cykelholderen er monteret. Selve cyklerne kan øge køretøjets totale bredde og
højde. Pas ekstra på når der bakkes og/eller køres i garager eller på færger etc.
11. Udskift alle beskadigede og slidte dele øjeblikkeligt.
12. Bilens køreegenskaber kan ændre sig, især i sving og ved nedbremsninger, når produktet er monteret.
13. Gældende hastighedsbegrænsninger og andre trafikregler skal altid overholdes.
14. Hastigheden skal altid tilpasses så sikkerhed i forhold til trafikforhold og last er i overensstemmelse.
15. *) Hvis produktet/lasten stikker mere end 40 cm udenfor yderkanten af køretøjets positionslys, skal lasten
forsynes med en hvid lampe på siden i fremadgående retning, ikke mere end 40 cm fra lastens kant og ikke mere
end 1,5 m over vejbanen. En rød lampe skal være synlig bagud.
16. For køretøjer der er typegodkendt efter 1. oktober 1998, er det ikke tilladt, at den monterede holder eller last
dækker for køretøjets tredje bremselys (ISO). Køretøjets bremselys skal være synligt fra venstre og højre side
som følger: relativt til køretøjets længdeakse ved en horisontal 10-graders vinkel, opad; relativt til lygtens
øverste kant – ved en vertikal 10-graders vinkel nedad, relativt til lygtens nederste kant ved en 5-graders vertikal
vinkel. Hvis disse værdier ikke overholdes, skal der monteres ekstra bremselys.
17. Holderen er konstrueret til at bære standard-cykelrammer. Tandem-cykler må ikke transporteres.
18. Det er ikke tilladt at modificere produktet.
19. Rengør jævnligt cykelholderen ved brug af lunkent vand eller bilshampoo, især ved/efter brug langs
saltvandskyster, eller om vinteren når der saltes på vejene.
20. Kontroller at cykelholderen er sikkert monteret efter en kort køretur (50km), og derefter med jævnlige
mellemrum.
21. Opbevar vejledningen i bilen.
Installationsvejledning
Læs denne vejledning grundigt, før installation og opstart af produktet, og opbevar det på et sikkert sted.
Hvis produktet overdrages til tredje part, skal denne vejledning følge med. Der ydes ikke garanti på skader
forårsaget af forkert installation eller betjening.
Følg el-diagrammet for alle elektriske installationer!
 Tilslut de elektriske forbindelser, orange ledning via 16A sikring til den positive pol, lilla ledning til den
negative pol.
 Luk THULE LIFT ved brug af kontakten. Slip kontakten når den er helt lukket.
 HOLD IKKE spænding på motoren i mere end 2 eller 3 sekunder!
 Selv uden strøm kan cykelholderen lukkes ved håndkraft, luk alle stropper. Fastgør også cykelholderen med
den 2,5 meter lange rem til basisrammen.
 Hvis cykelstativet stopper ved åbning af THULE LIFT, tryk blidt på cykelstativet indtil bevægelse
genoptages.
 Kør altid med en lukket THULE LIFT, og fastgør altid den yderste cykel til rammen med den medfølgende
rem.
 Du kan installere en kontakt inde i køretøjet der frakobler strømmen, og forhindrer uønsket åbning af
LIFTEN.
Det elektroniske udstyr må kun installeres af kvalificerede personel fra en specialvirksomhed (i Tyskland i
overensstemmelse med VDE 0100, Del 721). Følgende information er beregnet til specialister som er bekendt med
gældende retningslinjer og sikkerhedsforanstaltninger.
Side: 22
23 OBL906-03
Advarsel!
Sikkerhedsinstruktion relaterende til farer opstået fra elektrisk strøm eller spænding: overholdes denne instruktion
ikke, kan det forårsage materiel- eller personskader og nedsætte produktets korrekte funktion.
Producenten kan ikke holdes ansvarlig for skader der er et resultat af følgende:
 Forkert samling eller forbindelse
 Skader på produktet fra mekanisk indflydelse og overspænding
 Ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
 Anden brug end den beskrevet i betjeningsvejledningen
Advarsel!
For at undgå kortslutninger, frakobles den negative fordeler på el-systemet altid før der arbejdes på køretøjet, og
hvis der er tilsluttet et yderligere batteri, skal dets negative fordeler også frakobles.
Advarsel!
Utilstrækkelige strømforsyningskabler kan forårsage kortslutninger, med følgende konsekvenser:
 ledningsbrande opstår
 airbaggen udløses
 elektroniske kontrolelementer beskadiges
 elektriske funktioner fejler (blinklys, bremselys, horn, tænding, lygter)
INSTALLATION & FORBINDELSE AF STRØMKABEL
Thule NV anbefaler, at du forbinder strømkablet til sikringsboksen eller klemrækken, og ikke direkte til batteriet;
Vælg den sikreste og korteste installationsrute for strømkablet.
Afkort strømkablet efter behov.
Advarsel
Anvend kun kabelsko der passer til strømkablets diameter til forbinding til sikringsboksen, klemrækken eller
batteriet. Hvis de forkerte klemmer anvendes, kan det forårsage et spændingstab og øge varmedannelsen ved
fordeleren.
Anvend den korrekte sikring til forbindelsen med køretøjets strømforsyning i overensstemmelse med
ledningsdiagrammet, og i overensstemmelse med EN 1648-1 & EN 1648-2.
Advarsel
Installation af den forkerte sikring kan forårsage ledningsbrand i tilfælde af kortslutning eller funktionsfejl!
Hvis længden af den medfølgende strømforsyningsledning ikke er tilstrækkelig, skal forbindelsesledningen udskiftes
med en ny forbindelsesledning med en større diameter.
Thule NV er ikke ansvarlig for trykfejl.
Denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Vi påtager os intet ansvar for eventuelle fejl i indholdet.
.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Thule Lift V16.

Stil et spørgsmål om Thule Lift V16

Har du et spørgsmål om Thule Lift V16 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Thule Lift V16. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Thule Lift V16 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.