Thule EuroClick G2 manual

Få vist brugermanualen for Thule EuroClick G2 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Thule
  • Product: Cykelholder
  • Model/navn: EuroClick G2
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 11
24 kg
24 kg
63 kg
63 kg
XX kg
S= xxkg
46 kg
46 kg
23 kg
23 kg
33 kg
33 kg
24 kg
24 kg
Max.
Max.
+
17 kg
17 kg
17 kg
17 kg
17 kg
17 kg
VCA approvalnr.:
E11 26R-030235
23 kg
23 kg
40 kg
40 kg
50 kg
50 kg
Thule não é responsável por quaisquer danos que resultem directa ou indirectamente:
- da instalação incorrecta, incluindo o uso de ferramentas inadequadas.
- do uso de qualquer outro método ou meios de instalação diferentes daqueles que foram recomendados.
- de alterações feitas ao gancho de reboque e aos seus respectivos componentes.
Instructies
• Lees zorgvuldig deze handleiding door alvorens over te gaan tot gebruik van de EuroClick G2!
• Zorg ervoor dat u de handleiding altijd beschikbaar hebt tijdens het gebruik van de EuroClick G2.
Thule is niet aansprakelijk voor schade die het direct of indirect gevolg is van:
- onjuiste montage, inclusief het gebruik van onjuiste gereedschappen.
- het gebruik van andere dan de voorgeschreven montagewijzen en middelen.
- veranderingen aan de EuroClick G2 of onderdelen daarvan.
Brugervejledning
• Læs denne brugervejledning omhyggelig igennem, inden EuroClick G2 tages i brug!
• Sørg altid for at have brugervejledningen ved hånden, når EuroClick G2 er i brug.
Thule påtager sig intet ansvar for skader, der direkte eller indirekte er resultatet af:
- forkert montering, herunder brug af uegnet værktøj
- anvendelsen af andre monteringsmetoder og -midler end de foreskrevne.
- ændringer på EuroClick G2 eller dele af den.
Instrukser
• Les denne bruksanvisningen nøyaktig før du bruker EuroClick G2!
• Sørg for at du alltid har bruksanvisningen til rådighet når du bruker EuroClick G2.
Thule er ikke ansvarlig for skade som er en direkte eller indirekte følge av:
- feil installasjon, inklusive bruk av uegnet verktøy
- bruk av andre monteringsmetoder og midler enn det som er foreskrevet.
- Endringer i EuroClick G2 eller deler av den.
Instruktioner
• Läs denna manual noggrant innan du använder EuroClick G2!
• Tänk på att ha manualen lättillgänglig när du använder EuroClick G2.
Thule är inte ansvariga för skador som direkt eller indirekt är ett resultat av:
- felaktig installation, inklusive användning av olämpliga verktyg.
- användning av andra installationsmetoder och medel än de föreskrivna.
- förändringar på EuroClick G2 och dess komponenter.
Ohjeet
• Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin alat käyttää EuroClick G2!
• Huolehdi siitä että käyttöopas on aina saatavilla EuroClick G2 käyttäessäsi.
Thule ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu suoraan tai epäsuoraan seuraavista seikoista:
- väärä asennus, mukaan luettuna sopimattomien työkalujen käyttö.
- muiden kuin määrättyjen asennustapojen tai –välineiden käyttö.
- vetokoukkuun tai sen osiin tehdyt muutokset.
Pokyny
• Před používáním EuroClick G2 si pozorně přečtěte tuto příručku!
• Během používání EuroClick G2 mějte příručku při ruce.
Thule nepřebírá odpovědnost za škodu, která by vznikla přímo či nepřímo v důsledku:
- nesprávné instalace, včetně použití nevhodných nástrojů
- použití jiné než předepsané metody instalace a prostředků.
- Úprav vlečného EuroClick G2 a jeho komponentů
N
SF
CZ
NL
S
DK

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Thule EuroClick G2.

Stil et spørgsmål om Thule EuroClick G2

Har du et spørgsmål om Thule EuroClick G2 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Thule EuroClick G2. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Thule EuroClick G2 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.