Soundmaster DAB150SW manual

Få vist brugermanualen for Soundmaster DAB150SW below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Soundmaster
  • Product: Radio
  • Model/navn: DAB150SW
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Slovakisk, Slovenske

Indholdsfortegnelse

Side: 29
Sikkerhed, Miljømæssig og Installerings Instruktioner
DK
MILJØBESKYTTELSE
Smid ikke dette produkt ud med det normale
husholdningsaffald ved enden af dens livscyklus. Aflever
det til et opsamlingspunkt for genbrug af elektronik eller
elektroniske apparater.
Dette er indikeret ved symbolet på produktet,
brugermanualen eller indpakningen.
Materialerne er genanvendelige i overensstemmelse med deres
mærkninger. Ved at genanvende, genbruge eller andre former for
anvendelse af gamle apparater bidrager du til at beskytte miljøet.
Kontakt dine lokale myndigheder for detaljer omkring
opsamlingspunkter.
ADVARSEL
Risiko for elektronisk chok
ÅBEN IKKE!
Advarsel: For at reducere risikoen for elektrisk chok, fjern ikke
coveret (eller bagsiden). Der er ingen brugervenlige dele indeni.
For serviceeftersyn kontakt kvalificeret personale.
Dette symbol indikerer tilstedeværelsen af vigtige
operationelle og vedligeholdelse instruktioner for
enheden.
Dette symbol indikerer tilstedeværelsen af farlig
spænding inden i indkapslingen, tilstrækkelig til at
frembringe elektrisk chok.
Brugte batterier er farlig affald og må IKKE
smides I hudholdningsaffaldet! Som forbruger er
du lovmæssigt forpligtet til at returnere alle batterier
for miljømæssige genbrugshensyn – hvad enten
batterierne indeholder skadelig indhold* eller ej)
At returnere batterier er gratis ved offentlige
opsamlingspunkter eller ved butikker som sælger batterier
eller lign.
Returnér kun fuldt ud afladet batterier.
*) markeret Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly
Undgå risiko for høreskader ved aldrig at lytte
ved høj lydstyrke i længere tid ad gangen.
 Åben ikke for indkapslingen af produktet. RISIKO
FOR ELEKTRISK CHOK. For serviceeftersyn
kontakt kvalificeret personale.
 Forbind kun enheden til en korrekt installeret og
jordbundet stikkontakt. Vær sikker på at spændingen
er i overensstemmelse med specifikationerne.
 Vær sikker på at kablerne forbliver tørrer under
anvendelse. Tryk eller ødeligge ikke kablerne på
nogen måde.
 Advarsel om afbrydelse af enheden: Stikkontakten
må ikke slukkes under anvendelse.
 Stikkontakten anvendes som afbrydelsesenheden,
afbrydelsesenheden skal forblive funktionsdygtig.
 En ødelagt ledning eller stikkontakt skal med det
samme erstattes af et autoriseret service personale.
 I tilfælde af lyn, afbryd øjeblikkeligt enheden fra
stikkontakten.
 Børn skal guides af voksne ved anvendelse af
enheden.
 Rengør kun enheden med en tør klud.
 Anvend IKKE RENSEMIDDEL eller
SKUREKLUD.
 Installer enheden et sted med tilstrækkelig
ventilation med det formål at undgå varme
ophedning.
 Tildæk ikke ventilationsåbningerne!
 Ventilationen må ikke hæmmes ved at tildække
ventilationsåbningerne med ting, som
eksempelvis en avis, en dug, gardiner osv.
 Den må ikke udsættes for dryp eller sprøjt og
ingen objekter med væske, som vaser, skal
placeres på apparatet.
 Enheden må ikke udsættes for direkte sollys,
meget høj eller lav temperature, fugtighed,
vibrationer eller placeres i støvet omgivelser.
 Forsøg aldrig at indsætte ledninger, stikben
eller andre lign. objekter i ventilationsåbninger
eller åben enheden.
 Installer enheden et sikkert og vibrationsfrit
sted.
 Ingen åben ild, som stearinlys skal placeres på
apparatet.
 Installer enheden så langt væk som muligt fra
computer og mikrobølge enheder; ellers kan
radiomodtagelsen blive påvirket.
 Åben ikke indkapslingen eller forsøg at reparere
den. Det er ikke sikkert at gøre det og vil
påvirke din garanti. Reparationer foretages kun
af autoriseret personale.
 Brug udelukkende kviksølv- og cadmiumfri
batterier.
 Batterier må ikke udsættes for overdreven
varme såsom solskin, brand eller lign.
 Brugte batterier er farlig affald og må IKKE
smides I husholdningsaffaldet!!! Returnér
batterierne til din forhandler eller
opsamlingspunkter i dit samfund.
 Hold batterierne væk fra børn. Børn kan sluge
batterier. Kontakt omgående en læge hvis det
er tilfældet.
 Check dine batterier jævnligt for udslip.
 Stikproppen eller en evt. forlængerledning
fungerer som hovedafbryder, hvorfor der altid
skal være let adgang til den stikkontakt,
apparatet er tilsluttet.
 Dette apparat er udelukkende designet til brug i
en tempereret klimazone, det bør ikke
anvendes i lande med tropisk klima.
Side: 30
DAB150 / Dansk Betjeningsvejledning
1
KNAPPER OG KONTROLLER
SET FRA OVEN
FORSIDE
10 Højttaler
BAGSIDE
Sikkerhedsforanstaltninger
 Radioen må ikke anvendes i længere perioder i omgivelser med høj temperatur eller høj
fugtighed
 Radioen må ikke komme i kontakt med væsker, da det kan beskadige radioen. Sluk straks
for radioen, hvis der spildes vand eller andre væsker på radioen. Kontakt butikken, hvor du
købte radioen, hvis du har spørgsmål.
 Undgå at bruge eller opbevare enheden i støvede eller sandede omgivelser.
 Du må ikke åbne radioen for selv at reparere den.
 Brug kun den angivne strømspænding til opladning af batteriet. Tilslutning af en
strømforsyning med en anden nominel spænding vil permanent beskadige radioen
og kan være farlig.
 Rengør kun med en tør klud.
1 Display
2 /TILSTAND
3 INFO/SLUMRE
4 SCAN/FASTE
STATIONER
5 ENTER
6 VOL-
7 VOL+
8 KANAL-
9 KANAL+
11 Antenne
12 USB-port
13 Lysdiode
14 Stik til øretelefon
Side: 31
DAB150 / Dansk Betjeningsvejledning
2
GRUNDLÆGGENDE BETJENING
Radioen får strøm fra det indbyggede litiumbatteri. Et USB-kabel medfølger i produktpakken.
Opladning af batteri
Du kan tjekke batteriets tilstand på radioen. Når radioen er tændt, skal du trykke gentagne gange
på knappen “INFO/SLEEP”, indtil batteriindikatoren vises nederst til højre i displayet .
Kom godt i gang
Tryk på knappen “ /MODE” for at tænde for enheden.
Tryk på og hold den samme knap nede for at slukke for radioen.
Volumenknap
Tryk på knappen VOL- or VOL+ for at skrue ned eller skrue op for lyden.
RADIOTILSTAND
Skift radiotilstand
Når radioen er tændt, skal du trykke på knappen “ /MODE” for at skifte mellem DAB og FM.
Søg efter DAB-stationer
Radioen søger automatisk efter DAB-stationer, når den tændes første gang. Den viser og
afspiller den første station, når søgningen er afsluttet.
Hvis “No DAB Service” vises, skal du trykke på og holde knappen “SCAN/PRESET” nede, indtil
enheden begynder at søge.
Indstil DAB-station
Tryk på knappen CH- eller CH+ for at vælge andre radiostationer. Slip knappen, når stationen,
som du vil lytte til, vises. Afspilning starter automatisk.
FM-søgning
Skift til FM-tilstand ved at trykke på knappen “ /MODE”. Tryk på og hold knappen
“SCAN/PRESET” nede. Enheden begynder at søge. Den søger, indtil næste tilgængelige station
er fundet.
Brug knappen CH- eller CH+ for at søge manuelt. Frekvensen finindstilles i trin af
50 kHz.
Fast station
Tryk på knappen “SCAN/PRESET”, indtil “Preset 1 unset” vises. Vælg nummeret på den faste
station med knappen CH- eller CH+, hvor stationen skal gemmes. Tryk derefter på og hold
knappen “ENTER” nede, indtil enheden viser “Saved”.
Når du vil lytte til en fast station, skal du trykke kort på knappen “SCAN/PRESET” og derefter
navigere med knappen CH- eller CH+. Tryk på knappen “ENTER” for at bekræfte.
Side: 32
DAB150 / Dansk Betjeningsvejledning
3
Oplysninger (Info)
Når du lytter til en radiostation, skal du trykke gentagne gange på knappen ”INFO/SLEEP” for at
rulle igennem oplysninger, som radioen udsender, som følger:
DAB-stationer
 DLS (Dynamic Label Segmenting – dynamisk etiketsegmentering): Radiotekst sendt af
DAB-radiostationer som fx nyheder, musiknummer, der afspilles, osv.).
 PTY (programtype): Viser programtypen, som du lytter til (musik, talkshow, nyheder
osv.). Hvis der ikke findes oplysninger, vises “Programme Type”.
 Kanal/frekvens: DAB-stationens frekvens vises som “11C 220.352MHz”.
 Lydinfo: Displayet vises bithastigheden for den digitale lyd, der modtages aktuelt.
 Signalfejl: Signalstyrken vises grafisk.
 Tid/dato: Tid og dato indstilles automatisk.
 Softwareversion
FM-stationer
 RT (radiotekst): Tekst der sendes af FM-stationen
 Signalfejl: Signalstyrken vises grafisk
 Tid/dato: Tid og dato indstilles automatisk.
 Frekvens: FM-frekvensen for radiostationen, der afspilles.
 Auto./stereo: Automatisk skift mellem mono- og stereomodtagelse.
TIDSUR FOR SLUMRING
Tidsuret for slumring slukker automatisk for radioen efter et interval, der kan justeres.
1. Tryk på og hold knappen “INFO/SLEEP” nede for at indstille tidsuret for slumring
2. Tryk på knappen CH- eller CH+ for at vælge interval 15/30/45/60/90/fra.
3. Tryk på “ENTER” for at bekræfte indstillingen.
For at annullere tidsuret for slumring skal du vælge “OFF” i intervallerne for tidsuret og trykke på
“ENTER” for at bekræfte.
NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER
Sluk for radioen. Tryk på og hold knapperne “ /MODE” og “SCAN/PRESET” nede på samme
tid, indstil displayet viser “RESET System”. Radioen genstarter og begynder en ny søgning efter
stationer i DAB-tilstand.
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DAB-frekvensområde : 174.928-239.200 MHz
FM-frekvensområde : 87.5-108.00 MHz
Strøminput : 5 V
Batterispænding : Litiumbatteri, 1200 mAH
Lydstik : 3,5 mm stik til øretelefon
IMPORTØR
Wörlein GmbH Tlf.: +49 9103 71 67 0
Gewerbestrasse 12 Fax.: +49 9103 71 67 12
D-90556 Cadolzburg E-mail: service@woerlein.com
Tyskland Web: www.woerlein.com
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten
Copyright af Woerlein GmbH, 90556 Cadolzburg, www.woerlein.com
Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Woerlein GmbHs

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Soundmaster DAB150SW.

Stil et spørgsmål om Soundmaster DAB150SW

Har du et spørgsmål om Soundmaster DAB150SW men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Soundmaster DAB150SW. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Soundmaster DAB150SW så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.