Smart Fortwo (2017) manual

Få vist brugermanualen for Smart Fortwo (2017) below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Smart
  • Product: Bil
  • Model/navn: Fortwo (2017)
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Italiensk, Tysk, Fransk, Portugisisk, Nordmand, Kinesisk, Russisk, Engelsk, Polsk, Slovakisk, Græsk, Slovenske, Kroatisk, Tjekkisk, Tyrkisk, Spansk, Hollandsk, Dansk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 1
Symboler i instruktionsbogen
I denne instruktionsbog finder du følgende
symboler:
G ADVARSEL
Advarsler gør opmærksom på farer, der kan
være til fare for din samt andre personers
sundhed eller dit samt andre personers liv.
H Miljøoplysning
Miljøoplysningerne giver dig information
om miljøbevidst adfærd og miljøbevidst
bortskaffelse.
! Oplysninger vedrørende materielle ska-
der gør dig opmærksom på risici, som kan
medføre skader på din bil.
i Nyttige oplysninger eller yderligere
informationer, der kan være til hjælp for
dig.
X Handlingsinstruktion, som skal følges.
X Flere af disse symboler efter hinanden
markerer flere handlinger efter hinanden.
(Y side) Yderligere oplysninger om et emne
YY Advarsel eller handlingsinstruktion,
som fortsættes på næste side.
Displaytekst: Displaytekst i kombiinstru-
mentet, smart Audio-System eller smart
Media-System.
Side: 2
Om denne instruktionsbog
Før du kører ud på den første tur, bedes du
gøre dig fortrolig med din bil og læse denne
betjeningsvejledning.Følganvisningerneog
advarslerne i denne instruktionsbog af hen-
syn til din egen sikkerhed og med henblik på
at opnå en længere driftstid på bilen. Hvis
ikke du gør det, kan det medføre skader på
bilen og personskader.
Denne instruktionsbog oplyser om de vig-
tigste funktioner i bilen.
Udstyret eller produktbetegnelserne i din bil
kan variere alt efter:
RModel
ROrdre
RNational udgave
RTilgængelighed
På billederne i denne instruktionsbog ser du
en venstrestyret bil. I højrestyrede biler kan
placeringen af bildele og betjeningselemen-
ter afvige fra det viste.
smart tilpasser løbende sine biler til den
tekniske og videnskabelige udvikling.
smart forbeholder sig ret til ændringer på
følgende punkter:
RForm
RUdstyr
RTeknik
Derfor kan beskrivelsen afvige fra din bil i
enkelte tilfælde.
Følgende hører til bilen:
RInstruktionsbog
RServicehæfte
RUdstyrsafhængige tillæg til instruktions-
bogen
Disse skal altid medbringes i bilen. Giv alt
materiale videre til den nye ejer ved salg af
bilen.
Dine instruktionsbøger:
Digitalt på internettet
Instruktionsbogen på internettet giver
digmulighedfornemogbekvemadgang
til alle oplysninger om din bil og dit
multimediesystem. Den indeholder
ligeledes nyttige animationer, spæn-
dende baggrundsoplysninger og mange
forskellige søgemuligheder.
Digitalt som app
Med smart guides appen kan du få
adgang til alle oplysninger om din bil
og dit multimediesystem mobilt online
eller som download uafhængigt af net-
adgang. Findes til smartphone eller
tablet.
QR-koder til smart guides appen.
Apple® iOS
Android™
Vær opmærksom på, at smart guides appen
eventuelt endnu ikke er til tilgængelig i dit
land.
4535848906 É4535848906KËÍ
Side: 3
Stikord ....................................................... 4
Introduktion ........................................... 19
Miljøbeskyttelse .................................... 19
smart originaldele ................................. 19
Garanti på smart Audio-System og
smart Media-System ............................. 20
Bilens udstyr .......................................... 20
Driftssikkerhed ...................................... 20
QR-koder til nødkort ............................. 23
Lagrede data i bilen .............................. 23
Oplysninger om ophavsret ................... 23
Oversigt ................................................... 24
Cockpit .................................................... 24
Multifunktionsrat .................................. 25
Midterkonsol med skuffe ...................... 26
Tagbetjeningsenhed .............................. 27
Dørbetjeningsenhed .............................. 28
Visninger i kombiinstrument og
display .................................................... 29
Sikkerhed ................................................ 30
Sikkerhed for personerne i bilen ......... 30
Børn i bilen ............................................. 36
Husdyr i bilen ........................................ 45
Sikker kørsel ........................................... 45
Indstigning og indstilling ..................... 48
Åbning af døren ..................................... 48
Korrekt førersædeposition .................... 48
Indstilling af sæder .............................. 48
Indstilling af rat .................................... 50
Indstilling af spejle ............................... 50
Kørsel ....................................................... 52
Tilkøring af ny bil ................................. 52
Start af motor ......................................... 52
Igangsætning ......................................... 53
Anvendelse af start-stop-automa-
tik ............................................................ 55
Anvendelse af manuel gearkasse ........ 56
Anvendelse af automatgearkasse ........ 56
Anvendelse af RACE START funktion
(BRABUS 80 kW) ...................................... 59
Anvendelse af blinklys ......................... 59
Økonomisk kørsel ................................... 60
Korrekt opbremsning ............................ 63
Kørsel i vådt føre ................................... 63
Kørsel om vinteren ................................ 64
Anvendelse af sporassistent ................ 64
Anvendelse af fartpilot og fartbe-
grænser ................................................... 65
Optankning ............................................. 66
Sikring af godt udsyn ............................ 69
Tilkobling af lys .................................... 69
Indstilling af belysning ....................... 70
Anvendelse af kabinelys ....................... 71
Anvendelse af vinduesviskere ............. 71
Vipning af solskærm til siden .............. 73
Velvære i kabinen .................................. 74
Op- og aflåsning af døre indefra ......... 74
Forklaring af reverseringsfunktio-
nen ........................................................... 75
Åbning og lukning af ruder .................. 75
Anvendelse af kaleche (smart for-
two cabriolet) ......................................... 76
Betjening af klimatiseringssystem ..... 79
Til- og frakobling af sædevarme ......... 82
Anvendelse af tilbehør .......................... 82
Parkering og udstigning ........................ 84
Parkering ................................................ 84
Anvendelse af parkeringshjælp ........... 84
Anvendelse af bakkamera ..................... 85
Aflåsning af bilen .................................. 86
Til- og frakobling af tyverialarm ........ 87
Betjening af bilens computer ................ 88
Oversigt over bilens computer ............. 88
Hentning af visninger ........................... 89
Indstilling af værdier ........................... 91
Brug af smart Audio-System ................. 93
Betjening og indstilling af smart
Audio-System ......................................... 93
2 Indholdsfortegnelse
Side: 4
Radiolytning .......................................... 95
Anvendelse af mobiltelefon .................. 97
Betjening af eksternt datamedie ......... 99
Benyttelse af smart Media-System .... 101
Betjening og indstilling af smart
Media-System ...................................... 101
Radiolytning ........................................ 105
Anvendelse af mobiltelefon ................ 107
Tilslutning og betjening af et eks-
ternt datamedie ................................... 110
Visning af billeder ............................... 111
Afspilning af videoer ........................... 112
Anvendelse af navigationssystem ..... 113
Administration af apps ....................... 121
Læsning og opbevaring ....................... 123
Opbevaring af mindre genstande ...... 123
Opbevaring af bagage og store gen-
stande .................................................... 124
Anvendelse af bagagerumsadskil-
lelse ....................................................... 126
Vedligeholdelse og pleje ...................... 128
Nyttige oplysninger ............................ 128
Af- og påmontering af subwoofer ...... 128
Åbning og lukning af motorrums-
overdækning ........................................ 128
Åbning og lukning af serviceaf-
dækning ................................................ 129
Kontrol og påfyldning af drivmidler .. 130
Kontrol af hjul og dæk ......................... 133
Hjulskift ................................................ 134
Benyttelse af dæktrykskontrollen ..... 138
Kontrol af dæktryk .............................. 138
Anvendelse af vinterdæk .................... 139
Anvendelse af snekæder ..................... 140
Udskiftning af vinduesviskerblade ... 140
Rengøring af bilen ............................... 141
Iagttagelse af servicetidspunkter ..... 145
Langtidsparkering af bilen ................ 146
Håndtering af ulykker og havari ........ 147
Sikring af bil ved ulykker eller
havari .................................................... 147
Udtagning af forbindingstasken ....... 148
Udtagning af ildslukker ...................... 148
Udtagning af holder med bilens
værktøj .................................................. 148
Tætning af dæk med TIREFIT-sæt ..... 149
Modtagelse af starthjælp og oplad-
ning af batteriet .................................. 151
Bugsering og igangtrækning af
bilen ...................................................... 154
Manuel ophævelse af gearvælger-
spærren ................................................. 157
Udskiftning af lyskilder ..................... 157
Udskiftning af sikringer ..................... 160
Udskiftning af nøglens batteri .......... 161
Lås døren op med nødoplåsnings-
funktionen. ........................................... 162
Aflåsning af dørene i nødsituatio-
ner ......................................................... 162
Selvhjælp .............................................. 163
Oplysninger om displaymeddelel-
ser .......................................................... 163
Op- og aflåsning .................................. 163
Udsyn, fører og passager, airbag ....... 164
Motor, bremser, gearkasse .................. 166
Kørselssikkerhedssystemer ................ 174
Førerassistancesystemer .................... 179
Batteri, belysning, varmesystem ....... 181
smart Audio-System og smart
Media-System ...................................... 183
Tekniske data ....................................... 185
Adgang til tekniske data ..................... 185
Aflæsning af bildata ............................ 185
Drivmidler ............................................. 187
Lyskildetyper ....................................... 187
Sikringstilslutning .............................. 188
Radiotilladelser for dæktrykskon-
trolsystemer ......................................... 190
Montering af radiokommunika-
tionsudstyr og mobiltelefoner (RF-
sendere) ................................................ 190
Indholdsfortegnelse 3
Side: 5
1, 2, 3 ...
12 V-stikdåse
se Stikdåse (12 V)
A
ABS (antiblokeringssystem)
advarselslampe (gul) ..................... 174
displaymeddelelse ......................... 174
funktion/oplysninger ...................... 46
Additiveer (brændstof) .......................... 66
Additiver (motorolie) ........................... 132
Advarsels- og kontrollamper
ABS ................................................... 174
afstandsadvarselsfunktion
(rød) ................................................. 179
batteri ............................................. 181
bremser ........................................... 169
dæktrykskontrolsystem ................ 176
EBD ................................................... 174
ESP® (gul) ........................................ 175
kølervæske ..................................... 168
motordiagnose ............................... 167
olietryk ........................................... 168
oversigt ............................................. 29
parkeringsbremse .......................... 169
PASSENGER AIR BAG ........................ 35
PASSENGER AIRBAG OFF ................ 165
sikkerhedssele ............................... 165
sikkerhedssystem .......................... 165
sporassistent .................................. 179
start-stop-automatik (grøn) ........ 169
start-stop-automatik (gul) .......... 169
styretøj ............................................ 178
Advarselstrekant .................................. 148
Afbrydelse af alarmen ........................... 87
Afdeling
se Autoriseret værksted
Afdækning (foran)
se Serviceafdækning
Afdækning hjulkasse foran
afmontering/montering ................ 158
Aflåsning
se Centrallåsesystem
Aflåsning (døre)
automatisk ........................................ 74
indefra (centrallåsetast) ................. 74
nødaflåsning .................................. 162
Afstandsadvarselsfunktion
advarselslampe .............................. 179
displaymeddelelse ......................... 179
funktion/oplysninger ...................... 46
Afstandsenhed
indstilling ........................................ 91
Airbag
aktivering ......................................... 31
Beskyttelsesvirkning ...................... 34
Beskyttelsesvirkning begræn-
set ...................................................... 34
fra-/tilkobling af passagerair-
bag ..................................................... 39
frontairbag (fører, forsædepas-
sager) ................................................ 33
knæairbag ........................................ 33
monteringssteder ............................ 33
Oversigt ............................................ 33
PASSENGER AIR BAG-kontrol-
lamper ............................................... 35
sideairbag ......................................... 33
Akvaplaning ............................................ 63
Alarm
tyverialarm ...................................... 87
Alerts
indstilling (Audio-System) ............ 96
Anbefalet gear ........................................ 61
Antiblokeringssystem
se ABS (antiblokeringssystem)
Apps
generelle oplysninger ................... 121
installering .................................... 122
visning/valg ................................... 122
Askebæger .............................................. 82
Audio-System
betjening .......................................... 93
betjening af radio ............................ 95
betjening via mobiltelefon ............. 94
brug af eksterne enheder ............... 93
forbindelse af Bluetooth®-
audioenhed ..................................... 100
forbindelse af ekstern audioen-
hed (AUX) .......................................... 99
forbindelse af mobiltelefon ............ 97
indstilling af afbrydelse ved
meddelelser ...................................... 96
indstilling af klokkeslæt ................ 94
4 Stikord
Side: 6
lydstyrke-/lydindstillinger ........... 95
oversigt ............................................. 93
problemløsning .............................. 183
smartphone-holder ......................... 94
systemindstillinger ......................... 94
Audiosystem
garanti .............................................. 20
Automatgearkasse
anbefalet gear .................................. 61
displaymeddelelse ......................... 171
fejl (bilens computer med far-
vedisplay) ....................................... 172
fejl (bilens computer med
monokromt display) ...................... 172
gearpaddles ...................................... 59
gearpositioner .................................. 56
igangsætning ................................... 53
kickdown ........................................... 57
kørselsprogrammer ......................... 57
manuel ophævelse af gearvæl-
gerspærringen ............................... 157
manuelt gearskifte .......................... 58
nødfunktion .................................... 173
start af motor ................................... 52
valg af bakgear ................................ 57
valg af frigear .................................. 57
valg af parkeringsposition ............. 57
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 56
Automatisk kørelys ................................ 69
Automatisk motorstart (start-stop-
automatik) ............................................... 55
Autoriseret værksted ............................. 22
Aux-stik
Audio-System ................................... 93
Aux-tilslutning
Media-System ................................ 101
B
Bagagerum
se Bagklap
Bagagerumsadskillelse
afmontering .................................... 127
montering ....................................... 126
Bagklap
advarselslampe .............................. 164
åbning/lukning .............................. 124
Bagklap (smart fortwo cabrio)
åbning/lukning .............................. 125
Bagklap (stationcar)
åbningsmål ..................................... 185
Baglygte
udskiftning af lyskilder ................ 158
Bagrudevisker
automatisk bagrudevisker ved
bakgear ............................................. 72
til-/frakobling ................................. 72
udskiftning af viskerblad ............. 141
Bakgear
skift til (automatgearkasse) ........... 57
skift til (manuel gearkasse) ........... 56
Bakkamera
funktion/oplysninger ...................... 85
indstillinger ..................................... 86
pejlelinjer i displayet ..................... 85
rengøringsanvisninger ................. 142
til-/frakobling ................................. 86
Baklygte
udskiftning af lyskilder ................ 158
Bakspejl ................................................... 50
Batteri
displaymeddelelse ......................... 181
Batteri (bil)
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 151
Batteri (bilens)
opladning ....................................... 151
starthjælp ....................................... 153
Batteri (nøgle)
udskiftning ..................................... 161
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 161
Begrænsning af hastighed
se Fartbegrænser
Belysning
se Lys
Benzin ...................................................... 66
Betjeningssystem
se Bilens computer
Bil
se Bil
Bil
aflåsning (i nødstilfælde) ............. 162
aflåsning (nøgle) ............................. 86
bildata ............................................. 185
brug efter hensigten ....................... 22
bugsering ....................................... 154
Stikord 5
Side: 7
dataregistrering .............................. 23
Driftssikkerhed ................................ 20
elektronik ......................................... 20
hævning .......................................... 135
igangtrækning ............................... 156
langtidsparkering ......................... 146
mangelsansvar ................................. 23
oplåsning (i nødstilfælde) ............ 162
oplåsning (nøgle) ............................. 48
registrering ...................................... 22
sikring mod at sætte sig i bevæ-
gelse ................................................ 147
transport ......................................... 156
udstyr ................................................ 20
Bildata ................................................... 185
Bilens computer
betjening .......................................... 88
hentning af visninger (farve-
display) ............................................. 89
hentning af visninger (mono-
kromt display) .................................. 89
indstilling/nulstilling af vær-
dier (farvedisplay) .......................... 91
indstilling/nulstilling af vær-
dier (monokromt display) ............... 91
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 88
Bilens id-nr. ......................................... 185
Bilens identifikationsnummer
se Bilens id-nr.
Bilens mål .............................................. 185
Bilens typeskilt .................................... 185
Bilens værktøj ....................................... 148
Billede
gengivelse (Media-System) .......... 111
Blinklygte (bagest)
udskiftning af lyskilder ................ 158
Blinklygte (foran)
udskiftning af lyskilder ................ 158
Blinklys
se Blinklys
Blinklys
til-/frakobling ................................. 59
Bluetooth®
aktivering af mobiltelefon
(Audio-System) ................................ 97
aktivering af mobiltelefon
(Media-System) .............................. 107
autorisering af funktion for
mobiltelefon (Audio-System) ......... 97
betjening (Audio-System) ............ 100
til-/frakobling (Media-System) ... 107
tilslutning af enhed (Media-
System) ........................................... 110
Blæserstyrke
forøgelse/sænkning (klimaan-
læg) ................................................... 79
forøgelse/sænkning (klimaau-
tomatik) ............................................. 80
Boks (højttaler)
se Subwoofer
Bremse
ABS ..................................................... 46
advarselslampe .............................. 169
begrænset bremsevirkning på
veje, hvor der er strøet salt ............ 63
EBD ..................................................... 47
kørselsoplysninger .......................... 63
opbremsning i vådt føre ................. 63
opbremsning på hældninger .......... 63
parkeringsbremse ........................... 54
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 63
Bremsekraftfordeling
se EBD (Electronic Brake-force
Distribution)
Bremsevæske
displaymeddelelse ......................... 169
Brændstof
additiver ........................................... 66
E10 ..................................................... 66
kvalitet (benzin) .............................. 66
optankning ....................................... 67
problem (fejl) .................................. 167
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 66
visning af aktuelt forbrug (dis-
play i farver) .................................... 90
visning af aktuelt forbrug
(monokromt display) ....................... 89
Brændstofindikator ................................ 88
Brændstofreserve
displaymeddelelse ......................... 167
Bugsering
afmontering af bugseringsrin-
gen ................................................... 156
med begge aksler på jorden ......... 155
med hævet bagaksel ...................... 156
6 Stikord
Side: 8
montering af bugseringsring ....... 155
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 154
Bundmåtte .............................................. 83
Børn
sikkerhedssystemer ........................ 36
Børnesæde
anbefalinger ..................................... 44
bagudrettet sikkerhedssystem ...... 41
egnede positioner ............................ 41
fremadvendt sikkerhedssystem .... 41
i-Size ................................................. 37
ISOFIX ................................................ 37
på passagersædet ............................ 40
siddepladser egnede til fast-
spændte børnesikkerhedssy-
stemer ............................................... 42
siddepladser egnede til ISOFIX-
børnesikkerhedssystemer .............. 43
Siddepladser egnet til i-Size-
børnesikkerhedssystemer .............. 44
Top Tether ........................................ 38
C
Centrallåsesystem
af-/oplåsning (nøgle) ...................... 86
automatisk aflåsning ...................... 74
Cockpit
ekstra instrumenter ........................ 60
oversigt ............................................. 24
Cockpit-ur ............................................... 60
Computer, bilens
oversigt ............................................. 88
valg af sprog .................................... 92
D
DAB-Radio
se digitalradio
Data
se Tekniske data
Datagodkendelse
administration ............................... 122
Datamedier
se eksterne datamedier
Destinationsindtastning
navigation ...................................... 113
Diagnoseforbindelse .............................. 22
Digitalradio
Audio-System ................................... 96
diasshow (Media-System) ............ 106
EPG (Electronic Program Guide)
(Media-System) .............................. 106
frekvensområde (Audio-
System) ............................................. 95
indstilling af afbrydelse ved
meddelelser (Audio-System) .......... 96
Intellitext™ (Media-System) ........ 106
introduktion (Audio-System) ......... 96
Media-System ................................ 105
visning af tjenester (Media-
System) ........................................... 106
Digitalt speedometer
visning .............................................. 91
Display
farve .................................................. 88
monokromt ........................................ 88
rengøring ........................................ 144
Displaymeddelelse
farvedisplay ..................................... 90
generelle oplysninger ................... 163
Donkraft
benyttelse ....................................... 135
Drejelys ................................................... 70
Driftssikkerhed
konformitetserklæringer ................ 21
Drikkevareholder
se Kopholder
Drivmidler
bremsevæske .................................. 187
brændstof ....................................... 187
kølervæske (motor) ........................ 133
motorolie ......................................... 187
sprinklervæske .............................. 187
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 130
Dyr
se Husdyr i bilen
Dæk
hjulskift .......................................... 134
kontrol ............................................. 133
levetid ............................................. 135
M+S-dæk (vinterdæk) ................... 139
opbevaring ..................................... 138
profil ................................................ 133
regler for nye dæk ......................... 135
rotationsretning ............................ 137
Stikord 7
Side: 9
snekæder ........................................ 140
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 133
se Punktering
Dæktryk
se Dæktryk
Dæktryk
anbefalet ......................................... 138
displaymeddelelse ......................... 176
ikke opnået (TIREFIT) .................... 150
kontrol/tilpasning ......................... 139
opnået (TIREFIT) ............................ 150
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 138
Dæktrykskontrolsystem
advarselslampe .............................. 176
funktion/oplysninger .................... 138
genstart .......................................... 138
radiotilladelse til dæktryks-
kontrolsystem ................................ 190
start ................................................... 92
Dør
automatisk aflåsning (kontakt) ..... 74
betjeningsenhed .............................. 28
central af-/oplåsning (nøgle) ........ 86
displaymeddelelse ......................... 164
nødaflåsning .................................. 162
nødoplåsning ................................. 162
oplåsning (nøgle) ............................. 48
åbning (indefra) ............................... 74
E
EBD (Electronic Brake-force Distri-
bution)
funktion/oplysninger ...................... 47
kontrollampe .................................. 174
eco score
funktion/oplysninger ...................... 61
lagring af kørsel .............................. 62
nulstilling af data ........................... 62
sammenligning af kørsel ................ 62
valg af ............................................... 62
visning (farvedisplay) .................... 62
visning (monokromt display) ......... 61
vurdering af aktuel kørsel .............. 62
Ekstern audioenhed (AUX)
forbindelse (Audio-System) ........... 99
Ekstern start (motor)
se Starthjælp (motor)
Eksterne datamedier
betjening (Audio-System) .............. 99
tilslutning (Audio-System) ............ 93
Eksternt datamedie
betjening (Media-System) ............ 110
tilslutning (Media-System) .......... 110
Ekstra dørsikring .................................... 74
Elbagrude
afrimning af bagrude (klimaan-
læg) ................................................... 80
afrimning af bagrude (klimaau-
tomatik) ............................................. 81
Electronic Brake-force Distribution
se EBD (Electronic Brake-force
Distribution)
Elektromagnetisk kompatibilitet
konformitetserklæring .................... 21
Elektronisk traktionssystem
se ETS (elektronisk traktionssystem)
Enheder
indstilling (bilens computer) ......... 91
EPG (Electronic Program Guide)
visning (Audio-System) .................. 97
visning (Media-System) ............... 106
ESP® (elektronisk stabilitetspro-
gram)
advarsels- og kontrollamper ....... 175
displaymeddelelse ......................... 175
generelle oplysninger ..................... 47
sidevindsassistent .......................... 47
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 47
ETS (elektronisk traktionssystem) ....... 47
F
Fabriksindstillinger
tilbagestilling (Media-System) ... 103
Fartbegrænser
afbrydelse ......................................... 66
displaymeddelelse (farvedis-
play) ................................................ 180
forhøjelse eller nedsættelse af
den lagrede hastighedsbe-
grænsning ........................................ 66
frakobling ......................................... 66
funktioner og tilkoblingsbetin-
gelser ................................................ 65
generelle oplysninger ..................... 65
8 Stikord
Side: 10
indstilling af hastighedsbe-
grænsning ........................................ 66
overskridelse af lagret hastig-
hedsbegrænsning ............................ 65
tilkobling .......................................... 66
visning af lagret hastighedsbe-
grænsning ........................................ 66
Fartpilot
afbrydelse af hastighedsregu-
lering ................................................. 66
aktivering ......................................... 66
deaktivering ..................................... 66
displaymeddelelse (farvedis-
play) ................................................ 180
displaymeddelelse (monokromt
display) ........................................... 180
forøgelse/nedsættelse af
hastighed .......................................... 66
funktion/oplysninger ...................... 65
generelle oplysninger ..................... 65
lagring og fastholdelse af
aktuel hastighed .............................. 66
taster ................................................. 66
valg af senest lagrede hastig-
hed ..................................................... 66
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 65
Favoritter
administration (Media-System) .. 105
oprettelse (Media-System) ........... 105
Fjernlys
til-/frakobling ................................. 69
udskiftning af lyskilder ................ 158
Forbindelsesstyring ............................. 122
Forbindingstaske ................................. 148
Forrest afdækning
se Serviceafdækning
Forrude
afrimning (klimaanlæg) .................. 80
afrimning (klimaautomatik) ........... 81
Frakobling af passagerairbag
Kontrollampe PASSENGER AIR
BAG .................................................... 35
Statusindikator ................................ 35
Frekvenser
Mobiltelefon ................................... 190
radiokommunikationsudstyr ........ 190
Frontafdækning
se Serviceafdækning
Frontairbag ............................................. 33
Funktionssæde
se Sæde
Førerdør
se Dør
Førersædet
se Sæde
G
Gearkasse
se Automatgearkasse
se Manuel gearkasse
Gearkasse, manuel
skift til frigear ................................. 56
Gearpaddles ............................................ 59
Gearvælger
rengøring ........................................ 144
Genbrug
se Miljøbeskyttelse
Glatførevarsel
advarselslampe (farvedisplay) .... 181
advarselslampe (monokromt
display) ........................................... 181
H
Handskerum .......................................... 123
Hastighed, regulering
se Fartpilot
Havariblinksystem
til-/frakobling ................................ 147
Hjelm (foran)
se Serviceafdækning
Hjemmeadresse
indtastning og lagring .................. 114
Hjul
afmontering af hjul ....................... 135
hjulskift .......................................... 134
kontrol ............................................. 133
montering af nyt hjul .................... 137
opbevaring ..................................... 138
rengøring ........................................ 142
snekæder ........................................ 140
tilspændingsmoment .................... 137
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 133
Hjulmontering
afmontering af hjul ....................... 135
forberedelse af bilen ..................... 135
Stikord 9
Side: 11
hævning af bilen ........................... 135
montering af hjul ........................... 137
sikring af bil mod at sætte sig i
bevægelse ....................................... 147
Hjulskærm foran
afmontering/montering af
afdækning ...................................... 158
Husdyr i bilen ......................................... 45
Højttaler
se Subwoofer
Håndfrit betjeningssystem
se Mobiltelefon
I
i-Size-børnesædefastgørelser .............. 37
i-Traffic
trafikmeldinger .............................. 107
Igangsætning
generelle oplysninger ..................... 53
igangsætningshjælp på stig-
ninger ................................................ 54
Igangtrækning
nødstart af motoren ....................... 156
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 154
Ildslukker .............................................. 148
Indvendig belysning
indstilling af orienteringslys ........ 92
indstilling af orienteringslys
(farvedisplay) .................................. 71
udskiftning af pærer ..................... 160
se Kabinelys
Instruktionsbog
bilens udstyr .................................... 20
Instrumentbelysning
indstilling ........................................ 91
Intellitext™
indstilling (Media-System) .......... 106
tilkobling (Audio-System) .............. 97
Intervalviskning .................................... 72
ISOFIX-børnesædefastgørelse .............. 37
K
Kabinelys
til-/frakobling ................................. 71
Kaleche
afmontering af sidebjælker ............ 77
lukning .............................................. 76
lukning af bagkaleche .................. 125
lukning af opbevaringsrum
uden sidebjælker ............................. 78
opbevaring af sidebjælker ............. 77
rengøring ........................................ 143
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 76
åbning ............................................... 76
åbning af bagkaleche .................... 125
Kaleche bagi
lukning ............................................ 125
åbning ............................................. 125
Kickdown ................................................. 57
Kilometerstand, total
display i farver ................................ 90
Kilometertæller
display i farver ................................ 90
indstilling af måleenhed ................ 91
monokromt display .................... 88, 89
Klemfunktion
sideruder .......................................... 75
Klimatisering
generelle oplysninger ..................... 79
indstilling af ventilationsdyser .... 81
klimatiseringsautomatik ................ 80
klimaanlæg ....................................... 79
Klimaanlæg
afrimning af bagrude ...................... 80
afrimning af forrude ....................... 80
duggede ruderr ................................ 80
forøgelse/sænkning af blæse-
rens styrke ....................................... 79
indstilling af temperatur ............... 79
køling med lufttørring .................... 80
luftfordeling ..................................... 79
til-/frakobling ................................. 79
til-/frakobling af recirkulation ..... 79
Klimaautomatik
afrimning af bagrude ...................... 81
afrimning af forrude ....................... 81
duggede ruder .................................. 81
forøgelse/sænkning af blæser-
styrke ................................................ 80
indstilling af luftfordeling ............. 80
indstilling af temperatur ............... 80
køling med lufttørring .................... 81
til-/frakobling ................................. 80
til-/frakobling af recirkulation ..... 81
10 Stikord
Side: 12
Klokkeslæt
indstilling (Audio-System) ............ 94
indstilling (farvedisplay) ............... 91
indstilling (Media-System) .......... 103
indstilling (monokromt dis-
play) .................................................. 91
indstilling af tidsfunktion (far-
vedisplay) ......................................... 91
Km-tæller
se Triptæller
Knæairbag ............................................... 33
Kombiinstrument
Advarsels- og kontrollamper ......... 29
oversigt ............................................. 29
Konformitetserklæringer ....................... 21
Kontraktligt tilknyttet værksted
se Autoriseret værksted
Kontrollampe
se Advarsels- og kontrollamper
Kopholder
midterkonsol .................................. 123
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 123
Kølervæske
displaymeddelelse ......................... 168
kontrol af kølervæskestand og
påfyldning af kølervæske ............. 132
temperaturindikator ....................... 90
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 133
Køling
se Klimatisering
Køling med lufttørring
klimaanlæg ....................................... 80
klimaautomatik ................................ 81
Kørelys .................................................... 69
se Automatisk kørelys
Kørsel gennem vand
på veje ............................................... 63
Kørsel i udlandet
symmetrisk nærlys ......................... 70
Kørselscomputer
visninger .......................................... 90
Kørselsoplysninger
akvaplaning ..................................... 63
hældninger ....................................... 63
igangsætning ................................... 53
kørsel gennem vand på vejba-
nen ..................................................... 63
kørsel i vådt føre .............................. 63
kørsel om vinteren ........................... 64
nedsat bremsevirkning på sal-
tede veje ............................................ 63
opbremsning .................................... 63
symmetrisk nærlys ......................... 70
tilkøringsbestemmelser .................. 52
vinterglat vejbane ........................... 64
se økonomisk kørsel
Kørselssikkerhedssystem
ABS (antiblokeringssystem) ........... 46
afstandsadvarselsfunktion ............ 46
EBD (Electronic Brake-force
Distribution) ..................................... 47
ESP® (elektronisk stabilitets-
program) ........................................... 47
ETS (elektronisk traktionssy-
stem) .................................................. 47
kørselssikkerhedssystemernes
begrænsninger ................................ 45
sidevindsassistent .......................... 47
Kørselssystem
RACE START ...................................... 59
Kørselssystemer
fartbegrænser .................................. 65
fartpilot ............................................ 65
sporassistent .................................... 64
L
Lak (rengøringsanvisning) .................. 144
Lakkode ................................................. 185
Lampe
se Advarsels- og kontrollamper
Lighter ..................................................... 82
Loftsbeklædning og tæpper (rengø-
ringsanvisninger) ................................. 145
Luftdyser
se Ventilationsdyser
Luftfordeling
indstilling (klimaanlæg) ................ 79
indstilling (klimaautomatik) .......... 80
Lyd
indstilling (Audio-System) ............ 95
indstilling (Media-System) .......... 104
Lydstyrke
automatisk tilpasning .................... 95
indstilling (Audio-System) ............ 95
indstilling (Media-System) .......... 104
Stikord 11
Side: 13
Lys
automatisk kørelys .......................... 69
blinklys ............................................. 59
displaymeddelelse ......................... 182
drejelys ............................................. 70
fjernlys ............................................. 69
havariblinksystem ........................ 147
indstilling af orienteringslys ........ 92
kørsel i udlandet .............................. 70
lyskontakt ........................................ 69
lyslængde ......................................... 70
nærlys ............................................... 69
overhalingsblink ............................. 69
positionslys ...................................... 69
tågebaglys ........................................ 70
tågelys .............................................. 70
se Kabinelys
se udskiftning af lyskilder
Lyslængde, regulering .......................... 70
Læselampe .............................................. 71
M
M+S-dæk (vinterdæk) .......................... 139
Manuel gearkasse
displaymeddelelse (farvedis-
play) ................................................ 170
displaymeddelelse (monokromt
display) ........................................... 170
fejl (bilcomputer med farvedis-
play) ................................................ 172
fejl (bilcomputer med mono-
kromt display) ................................ 172
gearskifteanbefaling ....................... 61
gearvælger ....................................... 56
igangsætning ................................... 53
skift til bakgear ............................... 56
start af motor ................................... 52
valg af gear ...................................... 56
Manuel ophævelse af gearvælger-
spærringen (automatgearkasse) ......... 157
Meddelelseshukommelse (display i
farver) ..................................................... 90
Media-System
accept af datadeling ...................... 122
afspilning af videoer ..................... 112
bakkamera ........................................ 85
betjening af radio .......................... 105
betjeningselementer ..................... 101
billedafspilning ............................. 111
dataforbindelse .............................. 121
displayindstillinger ...................... 103
eco score ........................................... 62
Forbindelsesstyring ...................... 122
garanti .............................................. 20
indstilling af advarselslyde ......... 104
indstilling af klokkeslæt .............. 103
installation af apps ....................... 122
Menen System ................................ 103
menuen Navigation ....................... 113
navigationssystem ........................ 113
oprettelse af favoritter ................. 105
oversigt ........................................... 101
problemløsning .............................. 183
startside .......................................... 102
status og oplysninger ................... 103
systemindstillinger ....................... 103
taster på multifunktionsrat ......... 101
til-/frakobling ................................ 102
tilpasning af skærmtastatur ........ 103
valg af sprog .................................. 103
valg af startsidevisning ............... 103
volumen-/lydindstillinger ........... 104
åbning af menuer .......................... 102
Midterkonsol
oversigt ............................................. 26
Miljøbeskyttelse
bortskaffelsesordning ..................... 19
generelle oplysninger ..................... 19
MirrorLink™
anvendelse ..................................... 108
Mobiltelefon
anvendelse af MirrorLink™ .......... 108
automatisk download af data
(Media-System) .............................. 108
forbindelse (Audio-System) ........... 97
forbindelse (Media-System) ......... 107
frekvenser ....................................... 190
indlæsning og opdatering af
telefonbog (Audio-System) ............ 97
indstilling af lyd (Audio-
System) ............................................. 98
montering ....................................... 190
sendeeffekt (maksimal) ................. 190
telefonering (Media-System) ....... 109
12 Stikord
Side: 14
Motor
advarselslampe (motordiag-
nose) ................................................ 167
afbrydelse ......................................... 84
displaymeddelelse ......................... 167
igangtrækning (bil) ....................... 156
start med nøgle ................................ 52
start-stop-automatik ..................... 55
starthjælp ....................................... 151
startproblemer ............................... 166
uregelmæssig gang ....................... 167
Motorens elektronik
oplysninger ...................................... 20
problem (fejl) .................................. 166
Motorolie
additiver ......................................... 132
advarselslampe .............................. 168
displaymeddelelse ......................... 168
kontrol af oliestand ....................... 131
oplysninger om kvalitet ............... 187
påfyldning ...................................... 132
Motorrumsafdækning .......................... 128
Multifunktionsrat
oversigt ............................................. 25
N
Navigation
aktuel position ............................... 119
alternativ rute ................................ 116
destinationshukommelse .............. 114
detaljer om ruten ........................... 116
fra-/tilkobling af meddelelser ..... 117
indlæsning af kortdata ................. 113
indstilling af ruteplanlægning .... 117
indstilling af stimme .................... 121
indtastning af destination ........... 113
indtastning af destination via
adressen .......................................... 113
indtastning af destination via
geokoordinater ............................... 114
indtastning af destination via
kortet ............................................... 114
indtastning af særlig destina-
tion .................................................. 114
indtastning/lagring af hjem-
meadresse ....................................... 114
løsning af problem ........................ 183
start ................................................. 113
start af ruteberegning .................. 115
systemindstillinger ....................... 121
TomTom Services ........................... 119
trafikinformationer ....................... 118
valg af destination ud fra de
seneste destinationer ................... 114
vejpunkter ...................................... 116
Ændring af rute .............................. 116
Nummerpladelys
udskiftning af pære ....................... 159
Nærlys
kørsel i udlandet .............................. 70
til-/frakobling ................................. 69
udskiftning af pærer ..................... 158
Nødaflåsning af bilen ........................... 162
Nødfunktion, automatgearkasse ........ 173
Nødoplåsning
bil .................................................... 162
førerdør ........................................... 162
Nøgle
positioner i tændingslåsen ............ 52
problem (fejl) .................................. 163
starte motoren .................................. 52
tab .................................................... 163
udskiftning af batteri ................... 161
åbning af kaleche ............................ 77
Nøglepositioner (tændingslås) ............. 52
O
Olie
se Motorolie
Omdrejningstæller ................................. 60
Onboard-diagnosegrænseflade
se Diagnoseforbindelse
Opbevaringsmuligheder ...................... 123
Opbevaringsrum
brillerum ......................................... 123
dør ................................................... 123
handskerum .................................... 123
kopholder ........................................ 123
midterkonsol .................................. 123
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 123
Opbevaringsrum i bagklappen ............ 123
Ophavsret ................................................ 23
Oplysninger om tilkøring ...................... 52
Stikord 13
Side: 15
Oplåsning
indefra (centraloplåsningstast) .... 74
med nødnøgle ................................. 162
Optankning
tankklap ............................................ 67
tankning ........................................... 67
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 66
se Brændstof
Orienteringslys
indstilling af lysstyrke ................... 92
til-/frakobling ................................. 92
Originaldele ............................................ 19
Overdrejningsområde ............................ 60
Overhalingsblink .................................... 69
P
Parkere
se Parkering
Parkering
bakkamera ........................................ 85
parkeringsbremse ........................... 54
parkeringshjælp .............................. 84
valg af parkeringsposition ............. 57
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 84
Parkeringsbremse
advarselslampe .............................. 169
displaymeddelelse ......................... 169
generelle oplysninger ..................... 54
Parkeringshjælp bagest
funktion/oplysninger ...................... 84
til-/frakobling ................................. 85
Passagerairbag
fra-/tilkobling ................................. 39
problem (fejl) .................................. 165
Passagersæde
fremadfældning ............................. 126
PASSENGER AIR BAG
fra-/tilkobling ................................. 39
kontrollamper .................................. 35
Plastbeklædning (rengøringsanvis-
ninger) ................................................... 145
Pleje
afgangsrør ...................................... 143
bakkamera ...................................... 142
display ............................................ 144
eksteriør .......................................... 141
gearvælger ..................................... 144
hjul .................................................. 142
højtryksrenser ............................... 142
interiør ............................................ 144
kalechesystem ............................... 143
lak .................................................... 144
loftsbeklædning ............................. 143
manuel vask ................................... 142
oplysninger .................................... 141
plastbeklædning ............................ 145
pynteelementer .............................. 145
rat .................................................... 144
rengøring af kabine ....................... 144
rengøring af loftsbeklædning
(smart fortwo coupé) ..................... 145
ruder ................................................ 143
sensorer .......................................... 142
sikkerhedssele ............................... 144
sædeindtræk .................................. 144
tæpper ............................................. 145
udvendig belysning ...................... 144
vaskehal .......................................... 141
viskerblade ..................................... 143
Positionslys
til-/frakobling ................................. 69
Punktering
forberedelse af bilen ..................... 147
TIREFIT-sæt ................................... 149
Q
QR-kode
redningskort .................................... 23
R
RACE START
aktivering ......................................... 59
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 59
Radio
betjening (Audio-System) .............. 95
betjening (Media-System) ............ 105
i-Traffic (trafikmeldinger) ........... 107
visning af programoplysninger
(EPG) (Audio-System) ...................... 97
visningsfunktion ........................... 105
Radiobaserede komponenter i bilen
konformitetserklæring .................... 21
Radiokommunikationsudstyr
frekvenser ....................................... 190
14 Stikord
Side: 16
montering ....................................... 190
sendeeffekt (maksimal) ................. 190
Radiotekst
visning (Audio-System) .................. 96
visning (Media-System) ............... 106
Radiotilladelser
dæktrykskontrolsystem ................ 190
Rat
gearpaddles ...................................... 59
indstilling (manuel) ........................ 50
oversigt over taster ......................... 25
rengøring ........................................ 144
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 50
Recirkulation
til-/frakobling (klimaanlæg) ......... 79
til-/frakobling (klimaautoma-
tik) ..................................................... 81
Redningskort .......................................... 23
Regn- og lyssensor (displaymedde-
lelse) ...................................................... 181
Regnsensor ............................................. 72
Retningslinjer for læsning .................. 124
Rudehejs
se Sideruder
Ruder
rengøring ........................................ 143
se Sideruder
S
SD-kort
indlæsning af kortdata ................. 113
SD-kortdrev .................................... 101
tilslutning (Media-System) .......... 110
Seleadvarselssystem ............................. 33
Selestrammer
aktivering ......................................... 31
Sensorer (rengøringsanvisning) ......... 142
Serviceafdækning ................................ 129
Serviceindikator
visning (farvedisplay) .................... 90
visning (monokromt display) ......... 89
Servicetidspunkt
displaymeddelelse ......................... 173
Serviceværksted
se Autoriseret værksted
Sideairbag ............................................... 33
Sidebjælker
lukning af opbevaringsrum ........... 78
opbevaring ....................................... 77
Sideblinklys
udskiftning af pære ....................... 158
Siderude
Klemsikring ...................................... 75
Sideruder
justering ......................................... 163
problem (fejl) .................................. 163
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 75
åbning/lukning ................................ 75
Sidespejle
indstilling ........................................ 50
ude af indgreb (problemløs-
ning) ................................................ 164
Sidevanger
afmontering ...................................... 77
montering ......................................... 78
Sidevindsassistent ................................. 47
Sikkerhed
børn i bilen ....................................... 36
husdyr i bilen .................................. 45
se Driftssikkerhed
se Sikkerhed for personerne i bilen
Sikkerhed for personerne i bilen
advarselslampe for sikkerheds-
system ............................................... 30
airbags .............................................. 33
børn i bilen ....................................... 36
kontrollamper PASSENGER AIR
BAG .................................................... 35
seleadvarselssystem ....................... 33
sikkerhedsseler ................................ 31
Sikkerhedssystem ............................ 30
Sikkerhedssele
advarselslampe .............................. 165
advarselslampe (funktion) ............. 33
aftagning .......................................... 33
Beskyttelsesvirkning ...................... 31
Beskyttelsesvirkning begræn-
set ...................................................... 32
påtagning ......................................... 33
rengøring ........................................ 144
Sikkerhedssystem
advarselslampe .............................. 165
advarselslampe (funktion) ............. 30
Beskyttelsesvirkning ...................... 30
Stikord 15
Side: 17
Beskyttelsesvirkning begræn-
set ...................................................... 30
displaymeddelelse ......................... 165
fejl ..................................................... 30
Funktion ved en ulykke .................. 31
Funktionsklart system .................... 30
Selvtest af systemet ........................ 30
Sikringer
før udskiftning ............................... 160
sikringsboks på cockpittet ........... 160
tilslutningsoversigt ...................... 188
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 160
åbning af sikringsboks ................. 160
Skærmtastatur
tilpasning (Media-System) .......... 103
smart center
se Autoriseret værksted
Smartphone
betjening af Audio-System via
mobiltelefon ..................................... 94
isætning/udtagning ........................ 94
montering af holder ........................ 94
Smøremiddeltilsætninger
se Additiver (motorolie)
Snekæder
se Snekæder
Snekæder .............................................. 140
Solskærm ................................................. 73
Speedometer
digitalt .............................................. 88
generelle oplysninger (digitalt
speedometer) .................................... 90
visning (digitalt speedometer) ...... 91
se Kombiinstrument
Spejl
se Bakspejl
Spejle
se Sidespejle
Sporassistent
advarselslampe (farvedisplay) .... 180
advarselslampe (monokromt
display) ........................................... 180
funktion/oplysninger ...................... 64
til-/frakobling ................................. 65
Sprinklervæske
se Vinduessprinkleranlæg
Sprog
valg (Media-System) ..................... 103
Sprog (bilens computer) ........................ 92
Start
se Start (motor)
Start (motor) ........................................... 52
Start-stop-automatik
automatisk motorstart .................... 55
automatisk motorstop ..................... 55
fra-/tilkobling ................................. 55
generelle oplysninger ..................... 55
Starthjælp (motor) ............................... 151
Startspærre ............................................. 87
Station
indstilling (Audio-System) ............ 95
indstilling (Media-System) .......... 106
indstilling af lagret station
(Audio-System) ................................ 96
indstilling af stationsliste
(Audio-System) ................................ 96
lagring (Audio-System) .................. 96
Stationsliste
opdatering (Media-System) ......... 107
Stationssøgning
Audio-System ................................... 96
Stemmestyringssystem
navigation destinationsind-
tastning .......................................... 114
problemer med stemmesty-
ringssystemet ................................ 184
start af applikation ....................... 101
Stikdåse (12 V)
midterkonsol .................................... 83
Stoplygte
udskiftning af lyskilder ................ 158
Stoplys
displaymeddelelse ......................... 181
Styretøj
advarselslampe .............................. 178
displaymeddelelse (farvedis-
play) ................................................ 178
Subwoofer
montering/afmontering ................ 128
Sæde
fremadfældning af passa-
gersæde ........................................... 126
indstilling (manuel) ........................ 48
korrekt førersædeposition .............. 48
rengøring af indtræk ..................... 144
til-/frakobling af sædevarme ........ 82
16 Stikord
Side: 18
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 48
Sædevarme .............................................. 82
Særlig destination
indtastning ..................................... 114
T
Tagbetjeningsenhed .............................. 27
Tankindhold
måler ................................................. 88
Tankklap
problem (fejl) .................................. 164
åbning/lukning ................................ 67
Tastatur
tilpasning (Media-System) .......... 103
Tekniske data
bildata ............................................. 185
oplysninger .................................... 185
Telefonbog
indlæsning (Audio-System) ........... 97
Telefonering
Audio-System ................................... 98
Media-System ................................ 109
Temperatur
indstilling (klimaanlæg) ................ 79
indstilling (klimaautomatik) .......... 80
kølervæske (indikator i bilens
computer) .......................................... 90
Til-/frakobling af trafikmeldinger ....... 96
Tilspændingsmoment hjulbolte .......... 137
Tilsætninger motorolie
se Additiver (motorolie)
TIREFIT-sæt ......................................... 149
TomTom Services
abonnementstatus ......................... 120
aktivering ....................................... 119
menuen Mine tjenester ................. 120
TomTom-services
Introduktion ................................... 119
menuen Trafik ................................ 120
Top Tether .............................................. 38
Touch-skærm
bekræftelse af indstillinger
med Done (udført) .......................... 102
betjening af touch-skærm ............ 102
Transport (bil) ...................................... 156
Triptæller
se Triptæller
Triptæller
visning (farvedisplay) .................... 90
visning (monokromt display) ......... 89
Typeserie
se Bilens typeskilt
Typeskilt
se Bilens typeskilt
Tyverialarm
Afbrydelse af alarmen ..................... 87
Til-/frakobling ................................. 87
Tyverisikring
Tyverialarm ...................................... 87
Tændingslås
se Nøglepositioner
Tågebaglygte
udskiftning af lyskilder ................ 158
Tågebaglys
til-/frakobling ................................. 70
Tågelys
til-/frakobling ................................. 70
U
Udetemperaturindikator
Indstilling af enhed ........................ 92
Udetemperaturvisning
farvedisplay ..................................... 88
monokromt display .......................... 88
Udskiftning af lyskilde
indvendig belysning ..................... 160
LED ................................................... 159
Udskiftning af lyskilder
afmontering/montering af
afdækning (forreste hjulkasse) ... 158
baglygte .......................................... 158
baklygte .......................................... 158
blinklygte (bagest) ........................ 158
blinklygte (forreste) ...................... 158
fjernlys ........................................... 158
nummerpladelys ............................ 159
nærlys ............................................. 158
oversigt over lyskildetyper .......... 187
stoplygte ......................................... 158
tågebaglygte .................................. 158
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 157
Udskiftning af pære
se Udskiftning af lyskilde
Stikord 17
Side: 19
Udskiftning af pærer
se Udskiftning af lyskilder
Udstødningsrør
rengøring ........................................ 143
Udvendig belysning
rengøring ........................................ 144
se Lys
Uheld, teknisk
se Bugsering og igangtrækning
se Punktering
USB-enhed
betjening (Audio-System) .............. 99
tilslutning (Audio-System) ............ 99
tilslutning (Media-System) .......... 110
USB-stik
Audio-System ................................... 93
Media-System ................................ 101
V
Varmesystem
se Klimatisering
Vaskehal (pleje) .................................... 141
Ventilationsdyser
indstilling ........................................ 81
vigtige sikkerhedsoplysninger ...... 81
Video
afspilning (Media-System) ........... 112
Vinduer
se Sideruder
Vinduessprinkleranlæg
påfyldning ...................................... 133
vigtige sikkerhedsoplysninger .... 133
Vinduesvisker
viskning med sprinklervæske ........ 72
Vinduesviskere
bagrudevisker .................................. 72
intervalviskning .............................. 72
problem (fejl) .................................. 164
regnsensor ........................................ 72
til-/frakobling ................................. 71
udskiftning af viskerblade ........... 140
Vinterdæk
vinterdæk ....................................... 139
Vinterkørsel
generelle oplysninger ..................... 64
glat vejbane ...................................... 64
snekæder ........................................ 140
Viskerblade
rengøring ........................................ 143
udskiftning (forrude) .................... 140
udskiftning (på bagrude) ............. 141
Vognbaneregistrering (automatisk)
se Sporassistent
Værdier
indstilling (farvedisplay) ............... 91
indstilling (monokromt dis-
play) .................................................. 91
Værksted
se Autoriseret værksted
Værksted ................................................. 22
Værktøj
se Bilens værktøj
Æ
Ændring af rute
navigation ...................................... 116
Ø
Økonomisk kørsel
eco score-visning ............................ 61
generelle oplysninger ..................... 60
overholdelse af anbefalet gear ...... 61
18 Stikord
Side: 20
Miljøbeskyttelse
Generelle oplysninger
H Miljøoplysning
Daimler AG går ind for en omfattende mil-
jøbeskyttelse.
Vi tilstræber en mådeholden anvendelse af
råstofferne og en miljøvenlig behandling
af alle ressourcer, som har betydning for
natur og mennesker.
Du kan selv bidrage til at skåne miljøet ved
at køre på en miljøvenlig måde.
Brændstofforbrug og slid på motor, gear-
kasse, bremser og dæk afhænger af føl-
gende to faktorer:
RBilens kørselsbetingelser
RDin personlige køremåde
Det er muligt at påvirke begge disse fak-
torer.
Vær derfor opmærksom på følgende:
Kørselsbetingelser
RUndgå kørsel over korte strækninger, da
dette giver et større brændstofforbrug.
RSørg for, at dæktrykket er korrekt.
RMedbring ikke unødvendig bagage.
RHold øje med brændstofforbruget.
RAfmontér bagagebærere, som ikke skal
bruges.
RRegelmæssig service på bilen er med til
at skåne miljøet. Overhold derfor tids-
punkterne for serviceeftersyn.
RFå altid servicearbejde udført på et
autoriseret værksted, fx et smart center.
Køremåde
RTræd ikke på speederpedalen, når du
starter bilen.
RKør ikke motoren varm, mens bilen hol-
der stille.
RKør forudseende, og hold tilstrækkelig
afstand.
RUndgå hyppige og kraftige accelera-
tioner.
RSørg for at skifte gear i god tid, om muligt
i henhold til anbefalelsespilene i multi-
funktionsdisplayet.
RSkift til det næste højere gear så tidligt
som muligt.
RAfbryd motoren, når trafikken giver
anledning til ventetider.
Bortskaffelsesordning
Gælder kun EU-lande:
smart tager imod udrangerede køretøjer med
henblik på miljørigtig bortskaffelse i hen-
hold til Den Europæiske Unions (EU) direktiv
om udrangerede køretøjer.
Det er altid muligt at indlevere udrangerede
biler til autoophuggere eller skrotningsfir-
maer og derved yde et vigtigt bidrag til at
skåne miljøet. Det er gratis at indlevere sin
udrangerede bil hos disse firmaer.
På din nationale smart hjemmeside finder du
yderligere oplysninger om bortskaffelse og
genanvendelse af brugte biler samt betin-
gelserne for tilbagetagelse.
smart originaldele
H Miljøoplysning
Daimler AG tilbyder genbrugte ombyt-
ningsaggregater og -dele af samme kvali-
tet som nye dele. I den forbindelse gælder
der samme krav som følge af mangelsan-
svar som ved nye dele.
! Der kan være monteret airbags, sele-
strammere samt styreenheder og sensorer
til disse sikkerhedssystemer i følgende
områder af bilen:
RDøre
RDørstolper
RDørtærskler
RSæder
RCockpit
RKombiinstrument
RMidterkonsol
Foretag ingen installation af tilbehørsdele
i disse områder, fx audiosystemer. Udfør
>> Introduktion. 19
Z
Side: 21
ingen former for reparationer eller svej-
searbejde. Du kan nedsætte sikkerhedssy-
stemernes funktionsdygtighed.
Få eftermontering af tilbehørsdele udført
på et autoriseret værksted.
Dermåkunanvendessmartoriginaldeleeller
dele af samme kvalitet. Desuden må der kun
anvendesdæk,fælgesamttilbehørsdele,som
er godkendt til den pågældende biltype.
Ved bestilling af smart originaldele skal du
altid oplyse bilens id-nummer (VIN).
Ved anvendelse af dele, dæk og fælge samt
sikkerhedsrelevant tilbehør, som ikke er
godkendt af smart, kan bilens driftssikker-
hed være truet. Sikkerhedsrelevante syste-
mer, fx bremsesystemet, kan have nedsat
funktion.
smart kontrollerer originaldele samt ombyg-
nings- og tilbehørsdele, som er godkendt til
din biltype, for pålidelighed, sikkerhed og
egnethed. Andre dele kan smart på trods af
løbende markedsovervågning ikke vurdere.
Også selv om der i det enkelte tilfælde fore-
ligger en godkendelse fra en teknisk syns-
myndighed eller en offentlig godkendelse, er
smart ikke ansvarlig for anvendelsen i smart
biler.
I Tyskland er visse dele kun godkendt til
monteringogombygning,hvisdeopfylderde
gældende lovbestemmelser. Dette gælder
også i nogle andre lande. Alle smart origi-
naldele opfylder forudsætningen for god-
kendelse. Dele, som ikke er godkendt, kan
føre til bortfald af typegodkendelsen.
I følgende tilfælde bliver typegodkendelsen
ugyldig:
RVed ændring af den biltype, der er tilladt i
typegodkendelsen.
RHvis der er en formodet risiko for andre
trafikanter.
RHvis udstødnings- eller støjforholdene
forværres.
Garanti på smart Audio-System og
smart Media-System
smart salgsorganisationen yder 24 måneders
garanti uden kilometerbegrænsning på
smart audiosystemet og smart media-syste-
met.
Det er salgsorganisationen i det land, hvor
tilbehørsdelen eller reservedelen er købt, der
er ansvarlig for at yde garanti (se oversigten
i servicehæftet).
Bilens udstyr
Denne instruktionsbog indeholder en
beskrivelse af alle modeller og alt det stan-
dard- og ekstraudstyr, der var tilgængeligt
bilen på tidspunktet for redaktionens afslut-
ning. Nationale afvigelser kan forekomme.
Vær opmærksom på, at bilens udstyr kan
afvige fra visse af beskrivelser og billeder.
Dette gælder også sikkerhedsrelevante
systemer og funktioner.
Alle systemer, der findes i bilen, er oplistet i
bilens originale købskontrakt. Ethvert smart
center er behjælpelig med spørgsmål om
udstyr og betjening.
Driftssikkerhed
Vigtige sikkerhedsoplysninger
G ADVARSEL
Hvis du ikke får udført det foreskrevne ser-
vice-/vedligeholdelsesarbejde eller nød-
vendige reparationer, kan der opstå funk-
tionsfejl eller systemsvigt. Der er fare for
ulykke!
Få altid foreskrevet service‑/vedligehol-
delsesarbejde samt nødvendige reparati-
oner udført på et autoriseret værksted.
G ADVARSEL
Hvis brændbare materialer, fx blade, græs
eller grene, er i kontakt med varme dele i
udstødningssystemet, kan disse materia-
ler blive antændt. Der er brandfare!
Kontrollér regelmæssigt undervognen,
hvis du kører på løst underlag eller i ter-
ræn. Fjern især plantedele, der sidder fast,
eller andet brændbart materiale. Kontakt
et autoriseret værksted, hvis der er opstået
skader.
20 >> Introduktion.
Side: 22
G ADVARSEL
Hvis du under kørslen betjener informati-
onssystemer og kommunikationsudstyr,
der er integreret i bilen, kan din opmærk-
somhed afledes fra det, der sker i trafikken.
Desuden risikerer du at miste kontrollen
over bilen. Der er fare for ulykke!
Betjen kun dette udstyr, når de trafikale
forhold tillader det. Hvis der ikke er
garanti for dette, skal du standse på et i
forhold til trafikken sikkert sted og fore-
tage indtastningerne, mens bilen holder
stille.
G ADVARSEL
Ændringer af elektroniske komponenter,
deres software samt ledningsforbindelser
kan påvirke disse komponenters funktion
og/eller andre netværksforbundne kompo-
nenters funktion negativt. Især også sik-
kerhedsrelevante systemer vil kunne blive
ramt. Disse vil så ikke længere fungere
efter hensigten og/eller bringe bilens
driftssikkerhed i fare. Der er øget fare for
ulykke og personskade!
Du må ikke foretage indgreb i ledningsfor-
bindelser og elektroniske komponenter
eller tilhørende software.Få altid arbejde
på elektrisk og elektronisk udstyr udført
på et autoriseret værksted.
Når du anvender integrerede informations-
systemer og kommunikationsudstyr, skal du
følge de lovmæssige bestemmelser, der gæl-
der i det land, du aktuelt opholder dig i.
Hvis du foretager ændringer af bilens elek-
tronik, bortfalder typegodkendelsen.
! Bilen kan blive beskadiget, hvis
Rbilen sidder fast med bunden, fx på en
høj kantsten eller på veje med løst
underlag
Rdu kører for hurtigt over en forhindring,
fx en kantsten, vejbump eller et hul i
vejen
Ren tung genstand støder imod under-
vognen eller undervognsdele
I sådanne og lignende situationer kan kar-
rosseriet, undervognen, undervognsdele,
hjul eller dæk også blive beskadiget, uden
at det kan ses. Sådanne beskadigede kom-
ponenter kan svigte uventet eller ikke
længere som beregnet være i stand til at
modstå de belastninger, der opstår i for-
bindelse med en ulykke.
Hvis undervognsbeklædningen bliver
beskadiget,kanbrændbarematerialersom
fx løv, græs eller grene sætte sig fast mel-
lem undervognen og undervognsbeklæd-
ningen. Disse materialer kan antændes,
hvis de kommer i kontakt med udstød-
ningssystemets varme dele.
I sådanne tilfælde skal du få bilen kon-
trolleret og repareret på et autoriseret
værksted med det samme. Hvis du konsta-
terer en nedsat kørselssikkerhed, når du
kører videre, skal du omgående holde ind
til siden med sikker afstand til trafikken.
Kontakt i så fald et autoriseret værksted.
Multimedieenheden er udstyret med tekni-
ske tyverisikringsforanstaltninger. Yderli-
gere oplysninger kan fås på ethvert smart
center.
En tagantennes funktion (radio, DAB) kan
nedsættes ved anvendelse af tagbagagebæ-
rer. Ligeledes kan metalliseret eftermonte-
ringsfilm på ruder forstyrre radio- og GPS-
modtagelsen og medføre en forringelse af
alle andre antennefunktioner i kabinen.
Konformitetserklæringer
Radiobaserede bilkomponenter
Den efterfølgende oplysning gælder alle
radiobaserede komponenter i bilen samt
integrerede informationssystemer og kom-
munikationsudstyr i bilen:
Alle bilens radiobaserede komponenter
informationssystemer samt kommunika-
tionsudstyr, som er integreret i bilen, er i
overensstemmelse med de grundlæggende
krav og øvrige gældende bestemmelser i
direktiv 1999/5/EF. Yderligere oplysninger
kan fås på ethvert smart center.
Elektromagnetisk kompatibilitet
Bilkomponenternes elektromagnetiske kom-
patibilitet er kontrolleret og dokumenteret i
henholdtilbestemmelseECE-R10idenaktu-
elt gældende udgave.
>> Introduktion. 21
Z
Side: 23
Diagnoseforbindelse
Diagnoseforbindelsen er beregnet til tilslut-
ning af diagnoseudstyr på et autoriseret
værksted.
G ADVARSEL
Hvis du tilslutter enheder til køretøjets
diagnoseforbindelse, kan det føre til funk-
tionsnedsættelser for bilens systemer.
Dette kan forringe køretøjets driftssikker-
hed. Der er fare for ulykke!
Tilslut kun enheder til køretøjets diagno-
seforbindelse, som er godkendt af
Mercedes-Benz til dit køretøj.
G ADVARSEL
Genstande i fodrummet i førersiden kan
begrænse pedalvandringen eller blokere
en pedal, som er trådt ned. Bilens drifts- og
trafiksikkerhed er i fare. Der er fare for
ulykke!
Opbevar alle genstande i bilen sikkert, så
de ikke kan komme ned i fodrummet i fører-
siden. Fastmontér altid bundmåtter som
foreskrevet for altid at sikre tilstrækkeligt
frirum til pedalerne. Anvend ikke løse
bundmåtter, og læg ikke flere bundmåtter
oven på hinanden.
! Hvis motoren er slukket og der er tilslut-
tet udstyr til en diagnoseforbindelse, kan
batteriet blive afladet.
Tilslutning af udstyr til diagnoseforbindel-
sen kan medføre, at fx overvågningsoplys-
ninger om udstødningsgas nulstilles. Derved
er der risiko for, at bilen ikke opfylder kra-
vene til næste udstødningsundersøgelse i
forbindelse med et hovedeftersyn.
Autoriseret værksted
Et autoriseret værksted har det nødvendige
fagkendskab og værktøj samt kvalifikationer
til at kunne udføre det påkrævede arbejde på
bilen korrekt. Dette gælder især sikkerheds-
relevant arbejde.
Vær opmærksom på oplysningerne i service-
hæftet.
Fåaltidfølgendearbejdepåbilenudførtpået
smart center:
RSikkerhedsrelevant arbejde
RService- og vedligeholdelsesarbejde
RReparationsarbejde
RÆndringer samt ind- og ombygninger
RArbejde på elektroniske komponenter
Registrering af bilen
Detkanforekomme,atsmartbedersinesmart
centre om at foretage tekniske eftersyn på
bestemte biler. Ved disse eftersyn forbedres
bilernes kvalitet eller sikkerhed.
smart har kun mulighed for at informere
køretøjsejeren om denne form for eftersyn,
såfremt smart er i besiddelse af bilens regi-
streringsoplysninger.
I følgende tilfælde kan det ske, at en bil
endnu ikke er registreret i ejerens navn:
RBilen er ikke købt hos en autoriseret for-
handler.
RBilen er endnu ikke blevet undersøgt i et
smart center.
smart anbefaler at få bilen registreret i et
smart center.
Henvend dig hurtigst muligt til smart, hvis
du ændrer adresse eller foretager et ejer-
skifte på bilen. Du kan f.eks. rette henven-
delse til et smart center.
Anvendelse efter hensigten
Hvis advarselsmærkater er fjernet, er det
ikke muligt at være opmærksom på farlige
situationer. Lad advarselsmærkater blive
siddende der, hvor de er placeret.
Vær opmærksom på følgende informations-
kilder i forbindelse med anvendelse af bilen:
RSikkerhedsoplysningerne i denne instruk-
tionsbog
RDe tekniske data i denne instruktionsbog
RFærdselsregler og -bestemmelser
RLove vedr. køretøjer samt sikkerhedsstan-
darder
22 >> Introduktion.
Side: 24
Mangelsansvar
! Følg oplysningerne i denne instruk-
tionsbog om korrekt brug af din bil og om
mulige skader på bilen. Skader på din bil,
der opstår som følge af culpøs tilsidesæt-
telse af disse oplysninger, er hverken
omfattet af smarts mangelsansvar eller af
nybils- eller brugtbilsgarantien.
QR-koder til nødkort
Der sidder QR-koder i tankklappen og på den
modsatte side på dørstolpen (B-stolpen). I
tilfælde af en ulykke kan redningsmandskab
ved hjælp af QR-koderne hurtigt finde de
rigtige redningskort til bilen. Det aktuelle
redningskort indeholder i kompakt form de
vigtigste oplysninger om bilen, fx om elled-
ningernes placering. Du kan finde yderligere
oplysninger på www.mercedes-benz.de/qr-
code
Lagrede data i bilen
En lang række elektroniske komponenter i
bilen indeholder en datahukommelse. Disse
datahukommelser lagrer midlertidigt eller
permanent tekniske oplysninger om kompo-
nenter, systemer eller omgivelserne og
deres:
Rtilstand
Rhændelser
Rfejl
Der kan ikke oprettes bevægelsesprofiler
over kørte strækninger på baggrund af disse
data.
Eksempler på lagrede oplysninger:
RSystemkomponenters driftstilstande, fx
påfyldningsstand
RStatusmeddelelser fra bilen og dens
enkelte komponenter, fx hastighed og
speederpedalposition
RFejlfunktioner og defekter i vigtige
systemkomponenter, fx lys og bremser
RBilens reaktioner og driftstilstande i spe-
cielle kørselssituationer, fx udløsning af
en airbag
RTilstande i omgivelserne, fx udetempera-
tur
Dataene er kun af teknisk natur og anvendes
til følgende:
RUnderstøtte registreringen og afhjælp-
ningen af fejl og mangler
RAnalysere bilens funktioner, fx efter en
ulykke
ROptimere bilens funktioner
Desudenanvendesdisssetekniskeoplysnin-
ger i forbindelse med følgende serviceydel-
ser:
Rreparationsydelser
Rserviceprocesser
Rgarantitilfælde
Rkvalitetssikring
Aflæsning udføres af medarbejdere i ser-
vicenettet (inkl. producenter) ved hjælp af
specielt diagnoseudstyr. Her kan du om nød-
vendigt få yderligere oplysninger.
Efter en fejlafhjælpning slettes oplysnin-
gerne i fejlhukommelsen eller overskrives
fortløbende.
Ved brug af bilen kan man forestille sig
situationer, hvor disse tekniske data kan
relateres til en person i forbindelse med
andre oplysninger - om nødvendigt under
inddragelse af en sagkyndig.
Eksempler:
RUlykkesprotokoller
RSkader på bilen
RVidneudsagn
Yderligere ekstra funktioner, som kontrakt-
ligt er aftalt med kunden, tillader ligeledes
overførsel af bestemte bildata fra bilen, fx
med henblik på køretøjstracking i nødsitua-
tioner.
Oplysninger om ophavsret
Oplysningeromlicensertilanvendtgratisog
open source-software i bilen og de elektro-
niske komponenter finder du på:
http://www.mercedes-benz.com/opensource
>> Introduktion. 23
Z
Side: 25
Cockpit
Funktion Side
: Omdrejningstæller, cock-
pitur 60
; Kombiinstrument 29
= Horn
? Multifunktionsarm kom-
biinstrument 89
Kombikontakt vinduesvi-
skere 71
A Automatisk aflåsning 74
Havariblinksystem 147
B Tagbetjeningsenhed 27
C smart Audio-System 93
smart Media-System 101
D Betjeningsenhed klimati-
seringssystemer 79
Funktion Side
E Tændingslås 52
F Indstilling af rat 50
G Betjeningspanel til
Start-stop-automatik 55
Lane Keeping-assistent 64
Afstandsadvarselsfunk-
tion 46
Parkeringshjælp 84
Lyslængderegulering 70
H Kombikontakt lys 69
I Automatgearkasse: Gear-
paddles 59
24 Cockpit
>>
Oversigt.
Side: 26
Multifunktionsrat
Funktion Side
: Kombiinstrumentets far-
vedisplay 88
Kombiinstrumentets
monokrome display 88
; smart Audio-System 93
smart Media-System 101
= Kun ved kombiinstrument
med farvedisplay:
WX Indstilling af
lydstyrke 101
Til- eller frakobling
af stemmebetjening Besva-
relse eller afslutning af
opkald 101
? ® Forøgelse eller lag-
ring af aktuel hastighed 66
− Nedsættelse af aktuel
hastighed 66
Funktion Side
A ° Valg af senest lagrede
hastighed 66
B ± Afbrydelse af fartpi-
lot eller fartbegrænser 66
C ¯Aktiveringaffartpilot 66
^ Deaktivering af fart-
pilot eller fartbegrænser 66
È Aktivering af fartbe-
grænser 66
D Kun ved kombiinstrument
med farvedisplay:
9: Bladring i men-
uer 89
a Bekræftelse af valg 91
Multifunktionsrat 25
>>
Oversigt.
Side: 27
Midterkonsol med skuffe
i Biler med automatgearkasse
Funktion Side
: Kopholder 123
Askebæger 82
; Skuffe 123
= smart fortwo coupé: Mønt-
holder
= smart fortwo cabriolet:
Åbning og lukning af kale-
che 76
? Gearvælger 57
A Parkeringsbremse 54
Funktion Side
B Lighter 82
Stikdåse 83
C smart Media-System: Aux-
tilslutning, USB-port og
SD-kortåbning 101
D Kopholder 123
E Visning af gearvælgerpo-
sitioner 56
F Indstilling af kørselspro-
grammer (programvælger-
tast) 57
26 Midterkonsol med skuffe
>>
Oversigt.
Side: 28
Tagbetjeningsenhed
Funktion Side
: Venstre læselampe 71
; Kabinelys 71
= Højre læselampe 71
Funktion Side
? Kontrollamper PASSENGER
AIRBAG 35
A Bakspejl 50
Tagbetjeningsenhed 27
>>
Oversigt.
Side: 29
Dørbetjeningsenhed
Funktion Side
: Åbning af døren 74
; Indstilling af sidespejle 50
Funktion Side
= Åbning og lukning af side-
ruder 75
28 Dørbetjeningsenhed
>>
Oversigt.
Side: 30
Visninger i kombiinstrument og display
Funktion Side
: Speedometer
; Display
= Advarsels- og kontrollam-
per
C Døre eller bagklap 164
7 Sikkerhedssele 165
6 Sikkerhedssystem 165
ç Advarsel start-stop-auto-
matik 169
è Start-stop-automatik 169
; Motordiagnose 167
? Coolant temperature
(kølervæsketemperatur) 168
5 Olietryk 168
J Bremser 169
! ABS 174
÷ esp® 47
h Dæktrykskontrol 176
D Servostyring 178
· Afstandsadvarsel 179
Funktion Side
^ Afstandsadvarselsfunk-
tion 179
à Lane Keeping-assistent 179
# Batteri 181
R Tågebaglys 70
O Tågelys 70
K Fjernlys 69
L Nærlys 69
T Positionslys 69
S Gearkasseelektronik 172
8 Brændstofreserve nået 167
¯ Fartpilot 180
È Fartbegrænser 180
Ò Danger: Ice (fare for
isglatte veje) 181
b Bremselys 181
¯
°
Næste servicetidspunkt
173
Visninger i kombiinstrument og display 29
>>
Oversigt.
Side: 31
Sikkerhed for personerne i bilen
Sikkerhedssystem
Sikkerhedssystemets beskyttelsesvirk-
ning
Sikkerhedssystemet omfatter:
RSikkerhedsselesystem
RAirbags
RBørnesikkerhedsudstyr
RFastgørelse af børnesæde
Sikkerhedssystemet kan i tilfælde af en
ulykke
Rreducere risikoen for, at personerne i bilen
kommer i kontakt med dele i kabinen
Rreducere belastningerne for personerne i
bilen
Den fulde beskyttelsesvirkning kan kun
opnås, når sikkerhedsselen er spændt kor-
rekt. Afhængigt af den registrerede ulykkes-
situation udgør selestrammere og/eller air-
bags et supplement til korrekt spændte sik-
kerhedsseler. Selestrammere og/eller air-
bags udløses ikke i forbindelse med alle
ulykker.
For at sikkerhedssystemet skal kunne
udfolde sin beskyttelsesvirkning, skal hver
person i bilen
Rhave spændt sikkerhedsselen korrekt
Rsidde i en så lodret sædeposition som
muligt, med ryggen mod ryglænet
Rsidde, så fødderne er placeret på gulvet
Rmed en højde på mindre end 1,50 m altid
være sikret med et supplerende sikker-
hedssystem egnet til smart biler
Intet system, som fås på markedet i dag, kan
dog helt udelukke kvæstelser og livsfarlige
personskader i forbindelse med alle former
for ulykker. Især skal man være opmærksom
på, at sikkerhedsseler og airbags generelt
ikke beskytter mod genstande, som trænger
ind i bilen udefra. Heller ikke risikoen for
kvæstelser på grund af airbagudløsningen
kan udelukkes fuldstændigt.
Begrænsning af sikkerhedssystemets
beskyttelsesvirkning
G ADVARSEL
Efter ændringer på sikkerhedssystemet
kan dette ikke længere fungere efter hen-
sigten. Sikkerhedssystemet kan så ikke
længere beskytte personerne i bilen efter
hensigten og kan fx svigte i tilfælde af en
ulykke eller blive aktiveret uventet. Der er
øget fare for personskade eller endog livs-
fare!
Du må aldrig foretage ændringer på dele af
sikkerhedssystemet. Du må ikke foretage
indgreb i ledningsforbindelserne samt de
elektroniske komponenter eller disses
software.
Hvis bilen skal tilpasses til en person med et
handicap, bedes du kontakte et autoriseret
værksted. smart anbefaler, at du anvender
hjælpeanordninger til kørsel, som smart har
godkendt til din bil.
Sikkerhedssystemets funktionsklare til-
stand
Når tændingen er tilkoblet, lyser advarsels-
lampen for sikkerhedssystemet 6 under
selvtest af systemet. Den slukker igen senest
nogle sekunder efter, at bilen er startet. Sik-
kerhedssystemets komponenter er i funkti-
onsklar tilstand.
Fejl i sikkerhedssystemet
RNår tændingen er slået til, tænder advar-
selslampen for sikkerhedssystemet 6
ikke.
RUnder kørsel lyser advarselslampen for
sikkerhedssystemet 6 konstant eller
gentagne gange.
G ADVARSEL
Hvis sikkerhedssystemet er defekt, kan
komponenter i sikkerhedssystemet blive
aktiveret utilsigtet eller ikke blive udløst
efter hensigten ved en ulykke. Det kan fx
berøre selestrammer eller airbag. Der er
forøget risiko for personskade eller endog
livsfare!
30 Sikkerhed for personerne i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 32
Få omgående sikkerhedssystemet kontrol-
leret og repareret på et autoriseret værk-
sted.
Sikkerhedssystemets funktion i forbin-
delse med en ulykke
Sikkerhedssystemets funktionsmåde afgøres
af kollisionens beregnede styrke og den
pågældende ulykkestype:
RFrontalkollision
RHækkollision
RSidekollision
Beregningen af aktiveringstærskler for sik-
kerhedssystemets komponenter sker ved
vurdering af de sensorværdier, som er målt
forskellige steder i bilen. Dette sker forud-
seende.Udløsningenafsikkerhedssystemets
komponenter skal ske i god tid i starten af
kollisionsfasen.
Faktorer, der først kan ses eller måles efter
kollisionen, er ikke udslagsgivende for en
airbagudløsning. De er heller ikke nogen
indikation herfor.
Bilen kan blive deformeret kraftigt, uden at
enairbagudløses.Detteertilfældet,hviskun
relativt let deformérbare dele rammes, og der
ikke forekommer en høj deceleration.
Omvendt kan en airbag være blevet udløst,
selv om bilen kun har moderate deformatio-
ner. Hvis meget stive komponenter som fx
bilens længdevange rammes, kan bilens
decelerationidenforbindelseværetilstræk-
kelig.
Sikkerhedssystemets komponenter kan akti-
veres eller udløses uafhængigt af hinanden:
Komponenter Registreret udløs-
ningssituation
Selestrammere Frontalkollision,
hækkollision, side-
kollision
Førerairbag, passa-
gerairbag og
knæairbag
Frontalkollision
Sideairbag Sidekollision
G ADVARSEL
Efter udløsning af en airbag er airbagens
dele varme. Der er fare for personskade!
Rør ikke ved airbagens dele. Få en udløst
airbag udskiftet omgående på et autorise-
ret værksted.
i smart anbefaler, at du får bilen bugseret
hen til et autoriseret værksted efter en
ulykke. Vær især opmærksom på dette
efter udløsning af en selestrammer eller
airbag.
Når selestrammerne eller en airbag udløses,
høres der et knald, og der kan komme pul-
verstøv ud.
RDette knald påvirker som regel ikke høre-
sansen.
RPulverstøvet, der kommer ud, er ikke sund-
hedsfarlig, men kan kortvarigt medføre
åndedrætsbesvær hos personer med astma
eller åndedrætsbesvær.
For at undgå vejrtrækningsproblemer bør
du forlade bilen eller åbne en rude med det
samme, hvis det ikke er forbundet med
fare.
Sikkerhedsseler
Sikkerhedsselens beskyttelsesvirkning
Spænd altid sikkerhedsselen korrekt, før
kørslen påbegyndes. Den fulde beskyttel-
sesvirkning kan kun opnås, når sikkerheds-
selen er spændt korrekt.
G ADVARSEL
Hvis sikkerhedsselen er spændt forkert,
kan den ikke beskytte som tiltænkt. Des-
uden kan en sikkerhedssele, som er spændt
forkert, fx i forbindelse med en ulykke, en
opbremsning eller pludselige retnings-
skift føre til kvæstelser. Der er forøget
risiko for personskade eller endog livsfare!
Sørg altid for, at alle personer i bilen har
spændt sikkerhedsselen rigtigt og sidder
korrekt.
Sikkerhed for personerne i bilen 31
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 33
RSikkerhedsselen:
- må ikke være snoet og skal sidde stramt
og tæt mod kroppen.
- skal være placeret hen over midten af
skulderen og så dybt nede i hofteregio-
nen som muligt.
RSkulderseledelen bør ikke komme i berø-
ring med halsen og må ikke føres ind under
armen eller om bag ryggen.
RUndgå tykt tøj som fx en vinterfrakke.
RTryk om nødvendigt hofteselen nedad i
hofteregionen, og stram den ved at trække
i skulderseledelen. Hofteselen må aldrig
være placeret over maven eller underlivet.
RPlacér aldrig sikkerhedsselen hen over
skarpe, spidse, ru eller skrøbelige gen-
stande.
RDer må altid kun spændes én person fast
med én sikkerhedssele. Lad aldrig et
spædbarn eller barn sidde på skødet af
andre personer i bilen under kørslen.
RSpænd aldrig genstande fast sammen med
en person. Vær altid opmærksom på oplys-
ningerne om læsning af bilen ved fastgø-
relse af genstande, bagage eller last .
Hvis du har et barn med i bilen, skal du altid
være opmærksom på instruktionerne og sik-
kerhedsoplysningerne om børn i bilen
(Y side 36).
Begrænsning af sikkerhedsselernes
beskyttelsesvirkning
G ADVARSEL
Hvis ikke ryglænet står i næsten lodret
position, kan sikkerhedsselen ikke holde
dig tilbage efter hensigten. I så fald kan du
ved en opbremsning eller en ulykke glide
ind under sikkerhedsselen, og derved få
kvæstelser på fx underlivet eller halsen.
Der er forøget risiko for personskade eller
endog livsfare!
Indstil sædet korrekt, inden du påbegyn-
der kørslen. Sørg altid for, at ryglænet står
i næsten lodret position, og at skulderse-
ledelen forløber over midten af skulderen.
G ADVARSEL
Personer under 1,50 m højde kan ikke
spænde sikkerhedsselen korrekt uden
egnede ekstra sikkerhedssystemer. Hvis
sikkerhedsselen er spændt forkert, kan
den ikke beskytte som tiltænkt. Desuden
kan en sikkerhedssele, som er spændt for-
kert, fx i forbindelse med en ulykke, en
opbremsning eller pludselige retnings-
skift føre til kvæstelser. Der er forøget
risiko for personskade eller endog livsfare!
Sørg for altid at fastspænde personer
under 1,50 m i egnede ekstra sikkerheds-
systemer.
G ADVARSEL
Sikkerhedsseler kan ikke beskytte som til-
tænkt, hvis
Rde er beskadiger, ændret, meget snav-
sede, blegede eller indfarvede
Rselelåsen er beskadiget eller meget
snavset
Rder er foretaget ændringer på sele-
strammere, seleforankringer eller seleo-
prullere.
I forbindelse med en ulykke kan sikker-
hedsseler også blive beskadigt usynligt, fx
som følge af glassplinter. Ændrede eller
beskadigede sikkerhedsseler kan gå i
stykker eller svigte, fx i forbindelse med en
ulykke. Ændrede selestrammere kan akti-
veres utilsigtet eller ikke fungere som de
skal. Der er forøget risiko for personskade
eller endog livsfare!
Foretag aldrig ændringer på sikkerheds-
seler, selestrammere, seleforankringer og
seleoprullere. Kontrollér, at sikkerhedsse-
lerne er ubeskadigede, ikke slidte og rene.
Få sikkerhedsselerne kontrolleret med det
samme på et autoriseret værksted efter en
ulykke.
smart anbefaler, at du anvender sikkerheds-
seler, som smart har godkendt til din bil.
32 Sikkerhed for personerne i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 34
G ADVARSEL
Selestrammer, som har været udløst pyro-
teknisk, er ikke længere funktionsdygtige
og kan derfor ikke beskytte som tiltænkt.
Der er forøget risiko for personskade eller
endog livsfare!
Få pyroteknisk udløste selestrammere
udskiftet med det samme på et autoriseret
værksted.
smart anbefaler, at du får bilen bugseret hen
til et autoriseret værksted efter en ulykke.
! Sørg for, at sikkerhedsselen ruller helt
op. Ellers kan sikkerhedsselen eller selens
låsetunge blive klemt fast i døren eller i
sædemekanismen. Herved kan døren, dør-
beklædningen og sikkerhedsselen blive
beskadiget. Beskadigede sikkerhedsseler
kan ikke længere opfylde beskyttelses-
funktionen og skal udskiftes. Opsøg et
autoriseret værksted.
Påtagning eller aftagning af sikkerheds-
sele
Hvis sikkerhedsselen trækkes ud hurtigt
eller i ryk, blokerer seleoprulleren. Selebån-
det kan ikke trækkes længere ud.
! Sæt ikke sikkerhedsselens låsetunge ned
i passagersædets selelås, når passager-
sædet ikke er i brug. Selestrammeren kan
blive udløst i tilfælde af en ulykke og skal
så udskiftes.
For at gøre det let at tage sikkerhedsselen på
føres denne gennem seleføringen i siden af
førersædet.
: Selelås
; Selens låsetunge
X Påtagning af sikkerhedsselen: Sæt altid
sikkerhedsselens selelåstunge ; ind i
den selelås :, der hører til det pågæl-
dende sæde.
X Aftagning af sikkerhedsselen: Tryk på fri-
gørelsestasten i selelåsen :, og før sik-
kerhedsselen tilbage med selelås-
tungen ;.
Seleadvarsel for fører og forsædepassa-
ger
Advarselslampen for sikkerhedsseler 7 i
instrumentdisplayet gør dig opmærksom på,
at alle personer i bilen skal spænde sikker-
hedsselen korrekt.
Desuden høres evt. en advarselslyd.
Seleadvarslen slukker, så snart føreren og
forsædepassageren har spændt selen.
i Hvis du anvender et ISOFIX-børnesik-
kerhedssystem eller et i-Size-børnesik-
kerhedssystem på passagersædet, hvor
barnet ikke er fastspændt med passager-
sædets sikkerhedssele, kan seleadvarslen
blive aktiveret. I dette tilfælde kan du
sætte sikkerhedsselens selelåstunge i den
selelås, der hører til passagersædet. I den
forbindelse føres sikkerhedsselen gennem
ISOFIX-børnesikkerhedssystemet eller i-
Size-børnesikkerhedssystemet og passa-
gersædets ryglæn.
Airbags
Oversigt over bilens airbags
Airbagene er monteret de steder, hvor der er
et AIRBAG-mærke.
En airbagudløsning kan øge beskyttelsen for
de pågældende personer i bilen.
Sikkerhed for personerne i bilen 33
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 35
Airbag Mulig beskyttelses-
virkning for …
: Knæairbag Lårene, knæene og
underbenene
; Førerairbag Hoved og brystkasse
= Passager-
airbag
Hoved og brystkasse
? Sideairbag Hoved og brystkasse
Kun når kontrollampen PASSENGER AIR BAG
ON lyser, kan passagerairbagen blive udløst
i forbindelse med en ulykke. Sørg inden og
under kørslen for, at passagerairbagen har
den korrekte status, når passagersædet er i
brug (Y side 35).
Beskyttelsesvirkning for airbags
Afhængigt af ulykkessituationen kan en air-
bag være et supplement til den beskyttelse
det giver at spænde sikkerhedsselen korrekt.
G ADVARSEL
Hvis du afviger fra den korrekte siddepo-
sition, kan airbagen ikke beskytte efter
hensigten og i forbindelse med udløsning
endog forårsage yderligere kvæstelser.
Dererøgetfareforpersonskadeellerendog
livsfare!
For at undgå risici, skal du sørge for, at alle
personerne i bilen
Rhar spændt sikkerhedsselen korrekt,
også gravide
Rsidder rigtigt og holder den størst
mulige afstand til airbagene
Roverholder de følgende retningsliner.
Sørg altid for, at der ikke befinder sig
nogen genstande mellem airbagen og per-
sonen.
Gør følgende for at undgå risikoen i forbin-
delse med udløsning af en airbag:
RIndstil sæderne korrekt, før kørslen påbe-
gyndes, fører- og passagersædet skal
være indstillet så langt bagud som muligt.
Vær i den forbindelse opmærksom på
oplysningerne om korrekt førersædeposi-
tion (Y side 48).
RHold kun fat i rattet udvendigt på ratkran-
sen. Så kan airbagen folde sig uhindret ud.
RUnder kørslen skal ryggen altid hvile mod
ryglænet. Undgå at læne dig fremad, op ad
døren eller mod sideruden. Disse områder
er airbagenes udfoldelsesområder.
RFødderne skal altid være placeret på gul-
vet. Undgå fx at lægge fødderne på cock-
pittet. Dette område er airbagens udfol-
delsesområde.
RHvis der er børn med i bilen, skal de øvrige
oplysninger herom overholdes
(Y side 36).
RSørg altid for at opbevare og fastgøre gen-
stande korrekt.
Genstande, der ligger i bilens kabine, kan
udgøre en risiko for en airbag, som dermed
ikke kan fungere efter hensigten. Sørg derfor
altid for, at
Rder ikke befinder sig andre personer, dyr
eller genstande mellem personerne i bilen
og en airbag.
Rder ikke befinder sig genstande mellem
sædet og døren samt dørstolpen (B-stol-
pen).
Rder ikke hænger hårde genstande som fx
bøjler på holdegreb eller tøjkroge.
Rder ikke er fastgjort tilbehørsdele som fx
drikkevareholdere i en airbags udfoldel-
sesområde, fx på døre, sideruder eller
sidebeklædninger.
Rder ikke opbevares tunge genstande,
skarpkantede genstande eller genstande,
der kan gå i stykker, i lommer på tøj.
Sådanne genstande skal altid opbevares et
egnet sted.
Begrænsning i beskyttelsespotentialet
for airbags
G ADVARSEL
Hvis du ændrer ved en airbagafdækning
eller anbringer genstande på den (fx mær-
kater), virker airbagen ikke længere efter
hensigten. Der er øget risiko for person-
skade!
34 Sikkerhed for personerne i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 36
Foretag aldrig ændringer ved en airbagaf-
dækning, og anbring ingen genstande på
den.
G ADVARSEL
Uegnede sædeindtræk kan forhindre, at
airbagene, der er integreret i sæderne,
udløses. Airbagene kan så ikke længere
beskytte personerne i bilen efter hensig-
ten. Der er forøget risiko for personskade
eller endog livsfare!
Anvend kun sædeindtræk, som smart har
godkendt til det pågældende sæde.
G ADVARSEL
I dørene sidder der sensorer til styring af
bilens airbags. Ændringer eller ikke kor-
rekt udført arbejde på døre eller dørbe-
klædninger samt beskadigede døre kan
nedsætte sensorernes funktion. Dette kan
medføre, at bilens airbags ikke længere
fungerer, som de skal. Airbagene kan så
ikke længere beskytte personerne i bilen
efter hensigten. Der er øget fare for per-
sonskade!
Foretag aldrig ændringer på dørene eller
deres dele. Få arbejde på døre eller dørbe-
klædninger udført på et autoriseret værk-
sted.
G ADVARSEL
En airbag, som har været udløst, yder ikke
længere nogen beskyttelsesvirkning og
kan ikke beskytte som tiltænkt i tilfælde af
en ulykke. Der er øget fare for personskade!
Få bilen bugseret til et autoriseret værk-
sted for at få udskiftet en udløst airbag.
Få airbags, som er blevet udløst, udskiftet
med det samme.
Status for passagerairbags
Kontrollampe PASSENGER AIR BAG
Du kan fra- eller tilkoble passagerairbagen
med airbag-off-kontakten i instrumentpa-
nelet i passagersiden (Y side 39).
Kontrollamperne PASSENGER AIR BAG OFF og
PASSENGER AIR BAG ON er en del af passa-
gerairbag-frakoblingssystemet.
Kontrollamperne viser status for passager-
airbagen.
RPASSENGER AIR BAG OFF lyser: Passager-
airbagen er deaktiveret. Den bliver ikke
udløst i tilfælde af en ulykke.
RPASSENGER AIR BAG ON lyser: Passager-
airbagen er aktiveret. Bilens passagerair-
bag kan blive udløst ved en ulykke.
Sørg inden og under kørslen for, at passa-
gerairbagen har den korrekte status i forhold
til situationen, hvis der sidder nogen på pas-
sagersædet.
RBarn i børnesikkerhedsudstyr: Om passa-
gerairbagen skal være deaktiveret eller
aktiveret er afhængig af det monterede
børnesikkerhedsudstyr samt barnets
alder og størrelse. Vær altid opmærksom
på oplysningerne om børn i bilen
(Y side 36). Der kan du også finde oplys-
ninger om bagudvendt og fremadvendt
børnesikkerhedsudstyr på passagersæ-
det.
RAlle andre personer: Kontrollampen PAS-
SENGER AIR BAG ON skal lyse. Passager-
airbagen er aktiveret. Vær altid opmærk-
som på oplysningerne om "Sikkerhedsse-
ler" (Y side 31) og "Airbags" (Y side 34). Der
kan du også finde oplysninger om den rig-
tige siddeposition.
Vær opmærksom på oplysningerne om air-
bagfrakobling af passagerairbagen
(Y side 39).
Sikkerhed for personerne i bilen 35
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 37
Børn i bilen
Børns sikkerhed i bilen
G ADVARSEL
Hvis du lader børn være uden opsyn i bilen,
kan de sætte bilen i bevægelse ved fx at
Rdeaktivere parkeringsbremsen
Rsætte automatgearkassen ud af parke-
ringsposition P eller den manuelle gear-
kasse i frigear
Rstarte motoren
Desuden kan de betjene bilens udstyr og
komme i klemme. Der er fare for ulykke og
personskade!
Tag altid nøglen med dig, når du forlader
bilen, og aflås bilen. Lad aldrig børn være
alene i bilen.
G ADVARSEL
Hvis personer – især børn – er udsat for
kraftig varme- eller kuldepåvirkning i
længere tid, er der øget fare for person-
skade eller endog livsfare! Lad aldrig per-
soner – især børn – være i bilen uden
opsyn.
G ADVARSEL
Hvis børnesikkerhedssystemet udsættes
for direkte sollys, kan nogle dele blive
meget varme. Børn kan brænde sig på disse
dele – især metaldele på børnesikkerheds-
systemet. Der er fare for personskade!
Når du forlader bilen sammen med barnet,
skal du altid sørge for, at børnesikker-
hedssystemet ikke udsættes for direkte
sollys. Du kan fx beskytte det med et
tæppe. Hvis børnesikkerhedssystemet har
været udsat for direkte sollys, skal du lade
det køle af, inden du fastspænder barnet i
det. Lad aldrig børn være i bilen uden
opsyn.
Med henblik på bedre beskyttelse af børn
under 12 år og under 1,50 m, anbefaler smart
altid at følge nedenstående oplysninger:
RBørn må kun fastspændes i børnesikker-
hedsudstyr, som er egnet og anbefalet til
smart biler, og som passer til barnets
alder,vægtoghøjde.Væraltidopmærksom
på børnesikkerhedsudstyrets anvendel-
sesområde.
RAnvend kun følgende fastgørelsessyste-
mer til børnesikkerhedsudstyr:
- Sikkerhedsselesystemet
- ISOFIX- eller i-Size-fastspændingsbøj-
lerne
- Top Tether-beslagene
RMonteringsvejledningen fra børnesikker-
hedsudstyrets producent.
RAdvarselsmærkaterne i bilens kabine og
på børnesikkerhedsudstyret.
G ADVARSEL
Hvis børnesikkerhedssystemet monteres
forkert på den dertil egnede sædeposition,
kan det ikke beskytte efter hensigten. Bar-
net kan så ikke fastholdes i tilfælde af en
ulykke, ved opbremsninger eller pludse-
lige retningsskift. Der er øget fare for per-
sonskade eller endog livsfare!
Følg altid monteringsvejledningen fra
producenten af børnesikkerhedssystemet,
og overhold anvendelsesområdet. Sørg for,
at hele børnesikkerhedssystemets under-
flade hviler mod sædets siddeflade. Læg
aldrig genstande under eller på børnesik-
kerhedssystemet, fx puder. Anvend kun
børnesikkerhedssystemer sammen med
det tilhørende originale betræk. Brug altid
originalbetræk, hvis du udskifter et
beskadiget betræk.
G ADVARSEL
Hvis børnesikkerhedssystemet er monte-
ret forkert eller ikke er låst fast, kan det
løsne sig i forbindelse med en ulykke,
opbremsning eller et pludseligt retnings-
skift. Børnesikkerhedssystemet kan blive
slynget rundt i bilen og ramme personerne
i bilen. Der er øget fare for personskade
eller sågar livsfare!
36 Børn i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 38
Montér også altid børnesikkerhedssyste-
mer, der ikke er i brug, korrekt. Følg altid
monteringsvejledningen fra producenten
af børnesikkerhedssystemet.
G ADVARSEL
Børnesikkerhedssystemer eller tilhørende
fastgørelsessystemer, der er beskadigede
eller har været udsat for belastning i for-
bindelse med en ulykke, kan ikke længere
beskytte efter hensigten. Barnet kan så
ikke fastholdes i tilfælde af en ulykke, ved
opbremsninger eller pludselige retnings-
skift. Der er øget fare for personskade eller
endog livsfare!
Børnesikkerhedssystemer, der er beskadi-
gede eller har været udsat for belastning i
forbindelse med en ulykke, skal udskiftes
med det samme. Få fastgørelsessystemer
til børnesikkerhedssystemer kontrolleret
på et autoriseret værksted, inden du mon-
terer et børnesikkerhedssystem.
i Anvend kun plejemidler fra smart til ren-
gøring af børnesikkerhedsudstyr anbefa-
let af smart. Yderligere oplysninger herom
fås på et autoriseret værksted.
Det er meget vigtigt, at du også er opmærk-
som på følgende uddybende emner:
RVed montering af børnesikkerhedsudstyr
på passagersædet: Oplysningerne om bør-
nesikkerhedsudstyr på passagersædet
(Y side 40).
ROplysningerne om fastgørelse af egnet
børnesikkerhedsudstyr .
ROplysningerne om anbefalet børnesikker-
hedsudstyr (Y side 44).
RInstruktionerne og sikkerhedsoplysnin-
gerne om deaktivering og aktivering af
bilens passagerairbag (Y side 39).
ROplysningerne om sikkerhedsseler
(Y side 31).
ISOFIX- og i-Size-børnesædefastgø-
relser
Oplysninger om ISOFIX- og i-Size-bør-
nesædefastgørelser
G warning
ISOFIX-børnesikkerhedssystemer eller i-
Size-børnesikkerhedssystemer yder ikke
tilstrækkeligbeskyttelsetilbørn,dervejer
over 22 kg, som er sikret med en integreret
sele i børnesikkerhedssystemet. Barnet
kan da ikke fastholdes i tilfælde af en
ulykke. Der er forøget risiko for person-
skade eller endog livsfare!
Hvis dit barn vejer over 22 kg bør du kun
anvende ISOFIX-børnesikkerhedssyste-
mer eller i-Size-børnesikkerhedssyste-
mer, hvor barnet fastspændes med sikker-
hedsselen på passagersædet. Fastgør bør-
nesikkerhedssystemet yderligere med Top
Tether-selen, hvis den er monteret.
Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på,
hvor børnesikkerhedsudstyret må anvendes
samt på monterings- og betjeningsvejled-
ningen fra det anvendte børnesikkerheds-
udstyrs producent.
ISOFIX og i-Size er standardiserede fastgø-
relsessystemer til specielle sikkerhedssy-
stemer. ISOFIX-børnesikkerhedssystemer er
godkendt i henhold til ECE R44, i-Size-bør-
nesikkerhedsudstyr i henhold til ECE R129.
Der må kun fastspændes børnesikkerheds-
udstyr i ISOFIX-fastspændingsbøjlerne, som
er i overensstemmelse med ECE R44-stan-
darden. I i-Size-fastspændingsbøjler kan
der fastgøres ISOFIX-børnesikkerhedssyste-
mer i henhold til ECE R44 og i-Size-børne-
sikkerhedssystemer, som er godkendt i hen-
hold til ECE R129.
Hvis du anvender et ISOFIX-børnesikker-
hedssystem eller et i-Size-børnesikker-
hedssystem på passagersædet, hvor barnet
ikke er fastspændt med passagersædets sik-
kerhedssele, kan seleadvarslen blive aktive-
ret (Y side 33).
Børn i bilen 37
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 39
Anvend i den forbindelse følgende frem-
gangsmåde til at slå seleadvarslen for for-
sædepassageren fra:
X Stik selelåstungen i selelåsen før monte-
ring af børnesikkerhedsudstyret på pas-
sagersædet.
X Montér derefter ISOFIX-børnesikkerheds-
systemet på passagersædet, hvor selen er
spændt.
Sørg for, at sikkerhedsselen ikke bliver
beskadiget.
Symbol for ISOFIX-børnesædefastgørelse
Symbol for i-Size-børnesædefastgørelse
Montering af ISOFIX- og i-Size-børne-
sædefastgørelser
Det er meget vigtigt, at du er opmærksom på,
hvor børnesikkerhedsudstyret må anvendes,
samt på producentens monterings- og betje-
ningsvejledning til det anvendte børnesik-
kerhedsudstyr.
Kontrollér altid før en køretur, at ISOFIX-
børnesikkerhedssystemet eller i-Size-bør-
nesikkerhedssystemet er korrekt i indgreb i
begge ISOFIX- eller i-Size-fastspændings-
bøjler.
X Montér ISOFIX-børnesikkerhedssystemet
på begge ISOFIX-fastspændingsbøjler :
eller i‑Size-fastspændingsbøjler ;.
eller
X Montér i-Size-børnesikkerhedssystemet
eller ISOFIX-børnesikkerhedssystemet på
begge i-Size-fastspændingsbøjler ;.
Fastgørelse via Top Tether
Risikoen for skader kan reduceres med Top
Tether, da det giver en ekstra forbindelse
mellem børnesikkerhedssystemet, der er
fastgjort med ISOFIX eller i-Size og bilen.
Børnesikkerhedsudstyret skal være udstyret
med en Top Tether-sele.
38 Børn i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 40
Top Tether-beslaget ; er monteret på bun-
den i bagagerummet.
X Montér ISOFIX- eller i-Size-børnesikker-
hedssystemet med Top Tether. Følg altid
monteringsvejledningen fra producenten
af børnesikkerhedsudstyret.
X Før Top Tether-selen ? så meget over
midten af hovedstøtten som muligt og
bagud gennem stroppen : til bagage-
rummet.
X HægtTopTether-krogen =påTopTether-
selen ? fast i Top Tether-beslaget ;.
Løft eventuelt tæppet lidt.
Sørg for, at
RTop Tether-krogen = er hægtet fast i
Top Tether-beslaget ; som vist.
RTop Tether-selen ? ikke er snoet.
X Spænd Top Tether-selen ?. Følg altid
monteringsvejledningen fra producenten
af børnesikkerhedsudstyret.
Fra- eller tilkobling af passagerairbag
G ADVARSEL
Passagerairbagen er deaktiveret, hvis
kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF
lyser. Den bliver så ikke udløst i tilfælde af
en ulykke og kan ikke beskytte, som den
skal. En person på passagersædet kan så fx
komme i kontakt med dele fra kabinen, især
hvis personen sidder for tæt på cockpittet.
Der er forøget risiko for personskade eller
endog livsfare!
I dette tilfælde må passagersædet ikke
benyttes af nogen. På passagersæden må
du kun transportere et barn, som sidder i et
egnet bagudvendt eller fremadvendt bør-
nesikkerhedssystem. Vær i denne forbin-
delse altid opmærksom på oplysningerne
om egnet placering af børnesikkerhedssy-
stemet i denne instruktionsbog samt på
monteringsvejledningen fra producenten
af børnesikkerhedssystemet.
G ADVARSEL
Hvis du spænder et barn fast i et bagud-
vendt børnesikkerhedssystem på passa-
gersædet og kontrollampen PASSENGER
AIR BAG ON lyser, kan passagerairbagen
udløses i tilfælde af en ulykke. Barnet kan
blive ramt af airbagen. Der er forøget risiko
for personskade eller endog livsfare!
Sørg i sådan et tilfælde for, at passager-
airbagen er deaktiveret. Kontrollampen
PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
Hvis kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF
forbliver slukket og/eller kontrollampen
PASSENGER AIR BAG ON lyser, må du ikke
montere bagudvendt børnesikkerhedsudstyr
på passagersædet. Yderligere oplysninger
finder du under "Problemer med airbagfra-
koblingen af passagerairbagen" (Y side 165).
Børn i bilen 39
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 41
G ADVARSEL
Hvis du spænder et barn fast i et fremad-
vendt børnesikkerhedssystem på passa-
gersædet og passagersædet er for tæt på
cockpittet, kan barnet i tilfælde af en
ulykke
Rfx komme i kontakt med dele fra kabinen,
hvis kontrollampen PASSENGER AIR BAG
OFF lyser
Rblive ramt af airbagen, hvis kontrollam-
pen PASSENGER AIR BAG ON lyser.
Der er forøget risiko for personskade eller
endog livsfare!
Kør altid passagersædet så langt bagud
som muligt. Sørg i den forbindelse altid for,
at skulderselebåndet forløber korrekt fra
seleåbningen på bilen til skulderselefø-
ringen på børnesikkerhedssystemet.
Skulderselebåndet skal forløbe fremad og
nedad fra seleåbningen. Indstil om nød-
vendigt passagersædet tilsvarende. Vær
altid opmærksom på oplysningerne om
egnet placering af børnesikkerhedssyste-
met i denne instruktionsbog samt på mon-
teringsvejledningen fra producenten af
børnesikkerhedssystemet.
Advarselssymbol for bagudvendt børnesikker-
hedsudstyr
Hvis du anvender bagudvendt børnesikker-
hedsudstyr på passagersædet, skal du fra-
koble passagerairbagen.
Airbag-off-kontakten : til manuel til- og
frakobling af passagerairbaggen findes i
cockpittet i passagersiden.
X Tryk passagerairbag-off-kontakten :
ind forbi modstanden.
X Frakobling af passagerairbag: Drej airbag-
off-kontakten : mod venstre.
Kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF
4 i tagbetjeningsenheden tænder og
lyser konstant, når tændingen er slået til
(Y side 35).
X Tilkobling af passagerairbag: Drej airbag-
off-kontakten : mod højre.
Kontrollampen PASSENGER AIR BAG ON
× i tagbetjeningsenheden tænder og
lyser permanent, når tændingen er slået
til (Y side 35).
Passagerairbagen er generelt aktiveret, når
tændingen er slået til, undtagen når passa-
gerairbagen er frakoblet manuelt. Hvis pas-
sagerairbagen er frakoblet, lyser kontrol-
lampen PASSENGER AIR BAG OFF 4 i tag-
betjeningsenheden (Y side 35) konstant, når
tændingen slås til.
Børnesikkerhedsudstyr på passager-
sædet
Oplysninger om børnesikkerhedsudstyr
Hvis du fastgør et barn i børnesikkerheds-
udstyr på passagersædet, skal du altid være
opmærksom på oplysningerne om "Frakob-
ling af passagerairbag" (Y side 39).
Du kan undgå risici ved at:
Rkoble passagerairbagen korrekt til eller
fra.
Rpositionere børnesikkerhedsudstyret
gunstigt.
40 Børn i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 42
Der sidder en advarsel på solskærmen i pas-
sagersiden:
G ADVARSEL
Hvis du spænder et barn fast i et børne-
sikkerhedssystem på passagersædet og
kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF er
slukket, kan passagerairbagen udløses i
tilfældeafenulykke.Barnetkanbliveramt
af airbagen. Der er forøget risiko for per-
sonskade eller endog livsfare!
Sørg i sådan et tilfælde for, at passager-
airbagen er deaktiveret. Kontrollampen
PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
ANVEND ALDRIG bagudvendt børnesikker-
hedsudstyr på et sæde med AKTIVERET
FRONTAIRBAG, da dette kan resultere i
ALVORLIGE eller LIVSFARLIGE kvæstelser
hos børn.
Oplysninger om bagud- og fremadvendt
børnesikkerhedsudstyr
Advarselssymbol for bagudvendt børnesikker-
hedsudstyr
Hvis du skal fastgøre et barn i børnesikker-
hedsudstyr på passagersædet, skal du altid
sørge for, at passagerairbagen er deaktive-
ret. Det gælder kun, hvis kontrollampen PAS-
SENGER AIR BAG OFF lyser konstant
(Y side 35).
Ved anvendelse af børnesikkerhedsudstyr på
passagersædet skal du altid være opmærk-
som på følgende punkter:
RIndstil passagersædet så langt tilbage
som muligt.
RHele børnesikkerhedsudstyrets flade skal
hvile mod passagersædets siddeflade.
RRyglænet på fremadrettet børnesikker-
hedsudstyr skal hvile så tæt op ad passa-
gersædets ryglæn som muligt. Børnesik-
kerhedsudstyret må ikke støde mod loftet
eller belastes af nakkestøtten.
RTilpas ryglænenes hældning i overens-
stemmelse hermed.
RSørg i den forbindelse altid for, at skuld-
erselebåndet er placeret korrekt fra
seleåbningen på bilen til børnesikker-
hedsudstyrets skulderseleføring. Skuld-
erselebåndet skal forløbe fremad og nedad
fra seleåbningen.
RLæg aldrig genstande under eller bag bør-
nesikkerhedsudstyret, fx puder.
Følg altid producentens monterings- og
betjeningsvejledning til det anvendte bør-
nesikkerhedsudstyr.
Siddepladsernes egnethed til børne-
sikkerhedsudstyr
Oplysninger om fastgørelse af egnet bør-
nesikkerhedsudstyr
Der må kun anvendes børnesikkerhedsud-
styr med disse ECE-normer i bilen:
RECE R44
RECE R129 (i-Size-børnesikkerhedssyste-
mer)
Kun egnet til anvendelse i de anførte biler,
der er forsynet med trepunktssikkerhedsse-
ler, som er godkendt i henhold til ECE-
bestemmelsen nr.16 eller sammenlignelige
standarder.
Børn i bilen 41
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 43
Mærkat til børnesikkerhedsudstyr iht. ECE R44
Mærkat til børnesikkerhedsudstyr iht. ECE R129
ISOFIX- eller i-Size-børnesikkerhedsudstyr
i den efterfølgende kategori "Universal" kan i
henhold til tabellerne over siddepladsernes
egnethed til fastgørelse af børnesikkerheds-
udstyr anvendes på de siddepladser, der er
markeret med U, UF, IUF eller i-U.
Semi-universalt børnesikkerhedsudstyr er
på godkendelsesmærkaten markeret med
"semi-universal". De må kun anvendes, hvis
bilen og siddepladsen er anført i børnesik-
kerhedsudstyrsproducentens køretøjstype-
liste.
Siddepladsernes egnethed til fastgørelse af børnesikkerhedsudstyr med sele
Vær opmærksom på følgende:
RVed bestemt børnesikkerhedsudstyr i vægtgruppe II eller III kan der opstå begrænsninger
i den maksimale højdeindstilling, fx på grund af eventuel kontakt med loftet.
RBørnesikkerhedsudstyret må ikke støde mod loftet eller belastes af nakkestøtten.
RFølg monteringsvejledningen fra børnesikkerhedsudstyrets producent.
Forklaring til tabel:
RX: Ikke egnet til børn i denne vægtgruppe.
RU: Egnet til børnesikkerhedsudstyr i "Universal"-kategorien til anvendelse i denne vægt-
gruppe.
RUF: Egnet til fremadvendt børnesikkerhedsudstyr i "Universal"-kategorien i denne vægt-
gruppe.
RL: Egnet til semi-universalt børnesikkerhedsudstyr i overensstemmelse med tabellen
under "Oversigt over anbefalet børnesikkerhedsudstyr" (Y side 44), eller hvis bilen og
siddepladsen er anført på børnesikkerhedsudstyrsproducentens køretøjstypeliste.
Vægtgrupper Passagerairbagen er tilkob-
let
Passagerairbagen er frakob-
let1
Gruppe 0: Op til 10 kg X U, L
Gruppe 0+: Op til 13 kg X U, L
1 Bilen er udstyret med frakobling af passagerairbag. Kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
42 Børn i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 44
Vægtgrupper Passagerairbagen er tilkob-
let
Passagerairbagen er frakob-
let1
Gruppe I: 9 til 18 kg UF, L U, L
Gruppe II: 15 til 25 kg UF, L U, L
Gruppe III: 22 til 36 kg U, L U, L
Siddepladsernes egnethed til fastgørelse af et ISOFIX–børnesikkerhedssystem
Vær opmærksom på følgende:
RVed bestemt børnesikkerhedsudstyr i vægtgruppe II eller III kan der opstå begrænsninger
i den maksimale højdeindstilling, fx på grund af eventuel kontakt med loftet.
RBørnesikkerhedsudstyret må ikke støde mod loftet eller belastes af nakkestøtten.
RFølg monteringsvejledningen fra børnesikkerhedsudstyrets producent.
Forklaring til tabel:
RX: Ikke egnet til et ISOFIX-børnesikkerhedssystem i denne vægtgruppe.
RIUF: Egnet til fremadvendt ISOFIX-børnesikkerhedssystem i "Universal"-kategorien i
denne vægtgruppe.
RIL: Egnet til ISOFIX-børnesikkerhedssystemer i henhold til tabellen i "Oversigt over anbe-
falet børnesikkerhedsudstyr" (Y side 44) , eller hvis bilen og siddepladsen er anført på
børnesikkerhedsudstyrsproducentens køretøjstypeliste.
Vægtgruppe Størrelse Udstyr Passagerair-
bagen er til-
koblet
Passager-
airbagen er
frakoblet2
Babylift F ISO/L1 X X
G ISO/L2 X X
0 Op til 10 kg
Op til ca. 6 måneder
E ISO/R1 X IL
0+ Op til 13 kg
Op til ca. 15 måneder
E ISO/R1 X IL
D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
I 9 kg til 18 kg
Ca. 9 måneder til 4 år
D ISO/R2 X IL
C ISO/R3 X IL
B ISO/F2 IUF IUF
B1 ISO/F2X IUF IUF
A ISO/F3 IUF IUF
1 Bilen er udstyret med frakobling af passagerairbag. Kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
2 Bilen er udstyret med frakobling af passagerairbag. Kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
Børn i bilen 43
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 45
Siddepladsernes egnethed til fastgørelse af i-Size-børnesikkerhedssystemer
Vær opmærksom på følgende:
RVed bestemt børnesikkerhedsudstyr i vægtgruppe II eller III kan der opstå begrænsninger
i den maksimale højdeindstilling, fx på grund af eventuel kontakt med loftet.
RBørnesikkerhedsudstyret må ikke støde mod loftet eller belastes af nakkestøtten.
RFølg monteringsvejledningen fra børnesikkerhedsudstyrets producent.
Forklaring til tabel:
RX: Ikke egnet til et i-Size-børnesikkerhedssystem i denne vægtgruppe.
Ri-U: Egnet til et fremad- eller bagudrettet i-Size-børnesikkerhedssystem i kategorien
"Universal".
Ri‑UF: Egnet til et fremad- eller bagudvendt i-Size-børnesikkerhedssystem i kategorien
"Universal".
Passagerairbagen er tilkoblet Passagerairbagen er
frakoblet3
i‑Size-børnesikkerhedssy-
stemer
i‑UF i‑U
Oversigt over anbefalet børnesikkerhedsudstyr
smart fortwo er udstyret med manuel frakobling af passagerairbag.
X Før anvendelse af bagudvendt børnesikkerhedsudstyr på passagersædet skal bilens pas-
sagerairbag frakobles (Y side 39).
Anbefalet børnesikkerhedsudstyr til fastgørelse med siddepladsens sikkerhedssele
Vægtgruppe Producent Type Godkendelses-
nummer (E1 ...)
Bestillingsnum-
mer (A 000 ...)
med farvekode
9H95
Gruppe 0:
Op til 10 kg
Op til ca. 6 måneder
Britax Römer BABY SAFE
plus
03 301146
04 301146
970 10 00
BABY SAFE
plus II
04 301146 970 20 00
970 36 00
Gruppe 0+:
Op til 13 kg
Op til ca.
15 måneder
Britax Römer BABY SAFE
plus
03 301146
04 301146
970 10 00
BABY SAFE
plus II
04 301146 970 20 00
970 36 00
Gruppe I:
9 kg til 18 kg
Ca. 9 måneder til
4 år
Britax Römer DUO plus 03 301133
04 301133
970 16 00
970 37 00
3 Bilen er udstyret med frakobling af passagerairbag. Kontrollampen PASSENGER AIR BAG OFF skal lyse.
44 Børn i bilen
>>
Sikkerhed.
Side: 46
Vægtgruppe Producent Type Godkendelses-
nummer (E1 ...)
Bestillingsnum-
mer (A 000 ...)
med farvekode
9H95
Gruppe II/III:
15 kg til 36 kg
Britax Römer KIDFIX 04 301198 970 19 00
970 38 00
KIDFIX XP 04 301304 970 61 00
Anbefalede ISOFIX–børnesikkerhedssystemer i kategorien "Universal"/"Semi-Universal"
Vægtgruppe Stør-
relse
Producent Type Godkendelses-
nummer (E1 ...)
Bestillingsnum-
mer med farve-
kode 9H95
Gruppe 0+:
Op til 13 kg
E Britax Römer BABY-SAFE
plus
03 301146
04 301146
B6 6 86 8224
Gruppe I:
9 kg til
18 kg
B1 Britax Römer DUO plus 03 301133
04 301133
A 000 970 1600
A 000 970 3700
i Yderligere oplysninger om korrekt børnesikkerhedsudstyr kan fås hos ethvert
smart center.
Uddybende emner:
ROplysninger om børnesikkerhedsudstyr på passagersædet (Y side 40).
ROplysninger om fastgørelse af egnet børnesikkerhedsudstyr .
Husdyr i bilen
G ADVARSEL
Hvis du lader dyr være i bilen uden opsyn
eller undlader at sikre dem, kan de trykke
på taster eller kontakter.
De kan så
Raktivere udstyr i bilen og fx komme i
klemme
Rslå systemer til- eller fra og derved
bringe andre trafikanter i fare
Derudover kan ikke sikrede dyr i tilfælde af
en ulykke eller pludselige ratbevægelser
og opbremsninger blive slynget rundt i
bilen, så personer i bilen tager skade. Der
er fare for ulykke og personskade!
Lad aldrig dyr være i bilen uden opsyn.
Sørg altid for at sikre dyrene korrekt under
kørslen, fx ved hjælp af en egnet trans-
portboks til dyr.
Sikker kørsel
Kørselssikkerhedssystemernes
begrænsninger
! Vær opmærksom på at anvende korrekte
dæk, så hjælpe- og kørselssikkerhedssy-
stemerne kan virke maksimalt.
Kørselssikkerhedssystemer er ikke i stand til
at reducere den fare for ulykke, som opstår,
hvis der ikke køres efter forholdene, eller
hvis der køres uopmærksomt, og de kan hel-
ler ikke sætte fysikkens love ud af kraft. Kør-
selssikkerhedssystemer er således kun at
betragte som hjælpemidler. Ansvaret for at
holde den rette sikkerhedsafstand og hastig-
hed samt for opbremsning i tide ligger hos
føreren. Tilpas altid din køremåde efter de
Sikker kørsel 45
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 47
aktuelle vej-, vejr- og trafikforhold, og hold
tilstrækkelig sikkerhedsafstand. Kør
opmærksomt.
Af sikkerhedsmæssige grunde anbefaler
smart, at du kun anvender snekæder, som er
godkendt til smart. Du kan få yderligere
oplysninger i et smart center eller hos et
autoriseret værksted.
Bremser med ABS (antiblokeringssy-
stem)
ABS regulerer bremsetrykket, således at hju-
lene ikke blokerer ved en opbremsning. Bil-
ens styreevne bevares ved en opbremsning.
Når tændingen er slået til, lyser advarsels-
lampen ! i kombiinstrumentet. Efter
start af motoren slukker den.
ABS virker uafhængigt af vejbanens beskaf-
fenhed fra en hastighed på ca. 6 km/h. På
glatte veje regulerer ABS allerede i forbin-
delse med lette opbremsninger.
X Opbremsning under ABS-regulering: Fort-
sæt med at træde hårdt på bremsepedalen,
indtil bremsesituationen er forbi.
X Katastrofeopbremsning: Træd på bremse-
pedalen med fuld kraft.
G ADVARSEL
Hvis ABS er defekt, kan hjulene blokere ved
en opbremsning. Herved er styre- og
bremseegenskaberne nedsat betydeligt.
Desuden er andre kørselssikkerhedssyste-
mer frakoblet. Der er øget fare for at skride
ud og fare for ulykke!
Kør forsigtigt videre. Få ABS kontrolleret
med det samme på et autoriseret værksted.
Anvendelse af afstandsadvarselsfunk-
tion
Nyttige oplysninger
Afstandsadvarselsfunktionen advarer føre-
ren optisk og akustisk ved registrering af, at
der er fare for en påkørsel.
Afstandsadvarselsfunktionen kan ved hjælp
af radarsensorsystemet registrere forhin-
dringer,somilængeretidbefindersigpåden
strækning, du skal køre.
Afstandsadvarselsfunktionen kan også rea-
gere på stillestående forhindringer, fx
standsede eller parkerede køretøjer, op til en
hastighed på 70 km/h.
Bemærk
G ADVARSEL
Afstandsadvarselsfunktionen reagerer
ikke
Rpå personer eller dyr
Rpå modkørende køretøjer
Rpå tværgående trafik
Ri kurver
Derved kan afstandsadvarselsfunktionen
ikke advare i alle kritiske situationer. Der
er fare for ulykke!
Hold hele tiden øje med de trafikale for-
hold, og vær klar til at bremse.
G ADVARSEL
Afstandsadvarselsfunktionen registrerer
ikke altid objekter og komplekse trafiksi-
tuationer entydigt.
I sådanne tilfælde kan afstandsadvarsels-
funktionen
Radvare uden grund
Rikke advare
Der er fare for ulykke!
Vær altid opmærksom på de trafikale for-
hold, og stol ikke kun på afstandsadvar-
selsfunktionen.
Advarselslampen · i kombiinstrumentet
lyser i følgende situationer:
RAfstanden til det forankørende køretøj er
for lille i forhold til den valgte kørselsha-
stighed.
RBilen nærmer sig et forankørende køretøj
eller en stillestående forhindring med høj
hastighed. I så fald høres der desuden en
advarselslyd med intervaller.
Registreringen fungerer kun i begrænset
omfang under følgende omstændigheder:
RBilen er ny, eller der er foretaget service-
arbejde på systemet. I så fald skal du være
46 Sikker kørsel
>>
Sikkerhed.
Side: 48
opmærksom på at overholde tilkøringsbe-
stemmelserne.
RSensorerne er snavsede eller dækket til.
RDet sner eller regner kraftigt.
RDer forekommer forstyrrelser fra andre
radarkilder, fx i parkeringshuse.
RDet forankørende køretøj er smalt, fx en
motorcykel.
RDet forankørende køretøj kører forskudt i
forhold til bilens midte.
Ved skader på bilens front skal radarsenso-
rens indstilling og funktion kontrolleres på
et autoriseret værksted. Dette er også nød-
vendigt efter kollisioner med lav hastighed,
også selvom der ikke findes synlige skader
på bilens front.
Til- og frakobling af afstandsadvarsels-
funktion
Når tændingen sættes til igen, er afstands-
advarselsfunktionen automatisk tilkoblet.
X Tryk på kontakten .
Når afstandsadvarselsfunktionen er deak-
tiveret, lyser lysdioden i kontakten .
Bilcomputer med farvedisplay: Displayet
viser en meddelelse.
Kørsel med esp®
esp® hjælper føreren med igangsætning, når
vejbanen er våd eller glat. esp® kan desuden
stabilisere bilen i forbindelse med opbrems-
ninger. I esp® indgår ETS (elektronisk trak-
tionssystem) og sidevindsassistenten.
Når esp® registrerer, at bilens bevægelse
afviger fra den ønskede retning, opbremses
et eller flere hjul målrettet med henblik på
stabilisering af bilen.
Det elektroniske traktionssystem ETS brem-
ser de trækkende hjul enkeltvis, når de spin-
der. Herved bliver det muligt at sætte i gang
eller accelerere, selvom underlaget er glat, fx
ved glatføre i den ene side af vejen.
Kraftige vindstød fra siden kan påvirke bil-
ens evne til at køre ligeud.
Sidevindsassistenten reducerer disse gener.
Sidevindsassistenten er aktiv fra en hastig-
hed på 70 km/h ved kørsel ligeud eller i lette
kurver.
Når esp® foretager indgreb, er det vigtigt kun
at sætte i gang forsigtigt og at tilpasse sin
køremåde i forhold til de aktuelle vej- og
vejrforhold.
Når advarselslampen ÷ slukker, før bilen
sættes i gang, er esp® aktiv. Når esp® griber
ind, blinker advarselslampen ÷ i kom-
biinstrumentet.
G ADVARSEL
Hvis ESP® er defekt, foretager ESP® ingen
stabilisering af bilen. Desuden er andre
kørselssikkerhedssystemer frakoblet. Der
er øget fare for at skride ud eller fare for
ulykke!
Kør forsigtigt videre. Få ESP® kontrolleret
på et autoriseret værksted.
Oplysninger om EBD (Electronic Brak-
eforce Distribution)
EBD overvåger og regulerer bremsetrykket
på baghjulene for at forbedre kørselsstabi-
liteten ved opbremsninger.
G ADVARSEL
Hvis der er fejl i EBD, kan baghjulene blo-
kere, fx ved en fuld opbremsning. Der er
øget fare for at skride ud eller fare for
ulykke!
Tilpas køremåden til de ændrede køre-
egenskaber. Få bremsesystemet kontrol-
leret på et autoriseret værksted.
Sikker kørsel 47
>>
Sikkerhed.
Z
Side: 49
Åbning af døren
X Tryk på tasten # på nøglen.
X Åbn døren.
i Hvis bilen ikke åbnes inden for ca.
2 minutter efter oplåsningen, aflåses den
igen, og tyverialarmen aktiveres.
Korrekt førersædeposition
G ADVARSEL
Du kan miste herredømmet over bilen, hvis
du under kørslen
Rindstiller førersæde, rat eller spejle
Rtager sikkerhedssele på.
Der er fare for ulykke!
Indstil førersæde, rat eller spejle, og tag
sikkerhedselen på, inden du starter
motoren.
Overhold følgende regler om korrekt fører-
sædeposition:
RFøreren skal sidde så langt væk fra føre-
rairbagen som muligt (Y side 33).
RFøreren skal spænde sikkerhedsselen =
korrekt.
RFøreren skal kunne træde pedalerne helt
ned.
RFøreren skal kunne bevæge benene frít.
RFøreren skal kunne holde i rattet : med
let bøjede arme.
RFøreren skal tydeligt kunne se alle indi-
katorer i kombiinstrumentet.
RRyglænet ; skal indstilles i næsten lod-
ret position.
RMan skal sidde i en normal, lodret sæde-
position.
RSikkerhedsselen skal sidde tæt mod krop-
pen.
RSikkerhedsselen skal sidde hen over mid-
ten af skulderen.
RSikkerhedsselen skal sidde hen over hof-
terne.
RBakspejlet og sidespejlene skal være ind-
stillet således, at føreren har et godt over-
blik over trafiksituationen.
Indstilling af sæder
Bemærk
G ADVARSEL
Hvis børn indstiller sæderne, kan de
komme i klemme, især hvis de er uden
opsyn. Der er fare for personskade!
Når du forlader bilen, skal du altid låse den
og tage nøglen med. Børn må aldrig være
alene i bilen.
G ADVARSEL
Hvis førersædet ikke er gået i indgreb, kan
detbevægesiguventetunderkørslen.Der-
ved kan du miste herredømmet over bilen.
Der er fare for ulykke!
Kontrollér altid, at førersædet er gået i
indgreb, før du starter bilen.
G ADVARSEL
Når du indstiller et sæde, kan du eller en af
personerne i bilen komme i klemme, fx ved
føringsskinnen til sædet. Der er fare for
personskade!
Sørg ved indstilling af et sæde for, at ingen
har en legemsdel i sædets bevægelsesom-
råde.
G ADVARSEL
Hvis ikke ryglænet står i næsten lodret
position, kan sikkerhedsselen ikke holde
dig tilbage efter hensigten. I så fald kan du
ved en opbremsning eller en ulykke glide
ind under sikkerhedsselen, og derved få
48 Indstilling af sæder
>>
Indstigning
og
indstilling.
Side: 50
kvæstelser på fx underlivet eller halsen.
Der er forøget risiko for personskade eller
endog livsfare!
Indstil sædet korrekt, inden du påbegyn-
der kørslen. Sørg altid for, at ryglænet står
i næsten lodret position, og at skulderse-
ledelen forløber over midten af skulderen.
G ADVARSEL
Hvis rattet er oplåst under kørslen, kan det
uventet ændre stilling. Dermed kan du
miste kontrollen over bilen. Der er fare for
ulykke!
Sørg altid for,at rattet er fastlåst, inden du
kører. Frigør aldrig rattet under kørslen.
G ADVARSEL
Du kan miste herredømmet over bilen, hvis
du under kørslen
Rindstiller førersæde, rat eller spejle
Rtager sikkerhedssele på.
Der er fare for ulykke!
Indstil førersæde, rat eller spejle, og tag
sikkerhedselen på, inden du starter
motoren.
! Sørg for, at der ikke ligger genstande i
fodrummet eller bag sæderne, når sæderne
stilles tilbage. Der er fare for, at sæderne
og/eller genstandene beskadiges.
Vær opmærksom på sikkerhedsoplysnin-
gerne om „Airbags“ (Y side 34) og „Børn i
bilen“ (Y side 36).
Indstilling af sædets længderetning
Sæde med håndtag
Sæde med håndhjul
Sikkerhedsselen må ikke være spændt under
indstilling af sædets længderetning.
X Løft op i armen =.
X Skyd sædet fremad eller bagud.
Sædet går hørbart i indgreb.
Indstilling af sædehøjde (kun sæde
med arm)
X Tryk armen ; opad eller nedad flere
gange.
Indstilling af ryglæn (sæde med arm)
X Træk håndtaget : fremad.
X Bevæg samtidig ryglænet fremad eller
bagud.
Indstilling af sæder 49
>>
Indstigning
og
indstilling.
Z

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Smart Fortwo (2017).

Stil et spørgsmål om Smart Fortwo (2017)

Har du et spørgsmål om Smart Fortwo (2017) men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Smart Fortwo (2017). Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Smart Fortwo (2017) så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.