SilverCrest SAR 28 A1 manual

Få vist brugermanualen for SilverCrest SAR 28 A1 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: SilverCrest
  • Product: Bilradio
  • Model/navn: SAR 28 A1
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 32
29
SAR 28 A1
DK
Indholdsfortegnelse
Introduktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Forord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ophavsret. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ansvarsbegrænsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Info om varemærker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Advarselsinfo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Anvendelsesområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Sikkerhed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Leverede dele (se klap-ud-siden) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Bortskaffelse af emballagen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Montering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Afmontering af bilradioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Første brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Betjeningsdel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Betjening og funktion. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Tænd/sluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Indstillinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Nulstilling af bilradioen (RESET). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Radiofunktioner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
USB-tilslutning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kortlæser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Funktioner MP3/WMA-afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Tilslutning af en ekstern audioenhed til bilradioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rengøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Rengøring af display . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bortskaffelse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Bortskaffelse af bilradioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Afhjælpning af fejl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Sikkerhedsanvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Fejlårsager og -afhjælpning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Tillæg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Info om EF-overensstemmelseserklæringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Importør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Side: 33
30 SAR 28 A1
DK
Introduktion
Forord
Tillykke med købet af din nye bilradio.
Du har dermed valgt et produkt af høj kvalitet. Denne betjeningsvejledning er
del af bilradioen SAR 28 A1 (efterfølgende kaldet bilradioen) og giver vigtige
informationer om bilradioens anvendelsesområde, sikkerhed, installation,
tilslutning og betjening.
Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i nærheden af bilradioen. Den skal
læses og anvendes af de personer, som har til opgave at installere, betjene og
reparere fejl på bilradioen.
Opbevar denne betjeningsvejledning, og lad den følge med bilradioen, hvis du
giver den videre til andre.
Ophavsret
Denne dokumentation er ophavsretligt beskyttet.
Kopiering eller eftertryk – også i uddrag – samt videregivelse af billederne –
også i ændret tilstand – er kun tilladt med producentens skriftlige samtykke.
Ansvarsbegrænsning
Alle tekniske informationer, data og anvisninger til montering, tilslutning og be-
tjening i denne betjeningsvejledning svarer til den sidste nye viden på tryknings-
tidspunktet og gives efter bedste viden baseret på vores hidtidige erfaringer og
viden.
Der kan ikke stilles nogen form for krav baseret på informationerne, billederne
og beskrivelserne i denne vejledning.
Producenten påtager sig intet ansvar for skader på grund af manglende overhol-
delse af vejledningen, anvendelse, som ikke hører ind under anvendelsesområdet,
forkerte reparationer, ændringer, som er foretaget uden tilladelse samt anven-
delse af ikke-tilladte reservedele.
Info om varemærker
- USB®
er et indregistreret varemærke for USB Implementers Forum, Inc..
Alle andre navne og produkter kan være varemærker eller registrerede varemærker,
der ejes af deres respektive ejere.
Side: 34
31
SAR 28 A1
DK
Advarselsinfo
I denne betjeningsvejledning anvendes følgende advarselsinfoer:
ADVARSEL
Advarselsinfo på dette faretrin markerer en mulig farlig situation.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til personskader eller
livsfarlige kvæstelser.
► Følg anvisningerne i denne advarselsinfo for at undgå, at personer kommer
til skade.
OBS
Advarselsinfo på dette faretrin markerer en mulig materiel skade.
Hvis den farlige situation ikke undgås, kan det føre til materielle skader.
► Følg anvisningerne i denne advarselsinfo for at undgå materielle skader.
BEMÆRK
► En bemærk-info markerer ekstra informationer, som gør brugen af bilra-
dioen lettere.
Anvendelsesområde
Denne bilradio er et underholdningselektronisk produkt, som kun er beregnet til
modtagelse af FM-radiokanaler samt til afspilning af MP3-/WMA-filer fra USB-
datamedier og SD/MMC-lagerkort samt af audiosignaler fra eksterne audio-
enheder. Bilradioen er beregnet til montering i køretøjer. Al anden anvendelse
betragtes som værende uden for anvendelsesområdet.
ADVARSEL
Fare på grund af anvendelse uden for anvendelsesområdet!
Der kan være farer forbundet med bilradioen, hvis den anvendes til områder,
den ikke er beregnet til.
► Brug kun bilradioen til det anvendelsesområde, den er beregnet til.
► Følg fremgangsmåden, som er beskrevet i denne betjeningsvejledning.
Der kan ikke stilles nogen form for krav i forbindelse med skader forårsaget af
anvendelse af bilradioen til formål, den ikke er beregnet til. Brugeren bærer
alene risikoen.
Side: 35
32 SAR 28 A1
DK
Sikkerhed
I dette kapitel får du vigtige sikkerhedsanvisninger til brug af bilradioen.
Denne bilradio overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Forkert
anvendelse kan dog føre til personskader og materielle skader.
Grundlæggende sikkerhedsanvisninger
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger for sikker brug af bilradioen:
■ Kontrollér bilradioen for udvendige, synlige skader før brug. Tænd ikke for
bilradioen, hvis den er beskadiget eller faldet ned.
■ Hvis kabler eller tilslutninger er beskadigede, skal de udskiftes af en autoriseret
reparatør eller af kundeservice.
■ Personer, som ikke er i stand til at betjene bilradioen sikkert på grund af
deres fysiske, psykiske eller motoriske evner, må kun bruge bilradioen under
opsyn og vejledning af en ansvarlig person.
■ Lad kun børn bruge bilradioen under opsyn.
■ Lad kun bilradioen reparere af autoriserede specialforretninger eller kunde-
service. Uforsvarlige reparationer kan medføre betydelige farer for brugeren.
Endvidere ophæves alle garantikrav.
■ Reparation af bilradioen i løbet af garantiperioden må kun foretages af en
kundeservice, som er autoriseret af producenten, da der ellers ikke kan stilles
garantikrav ved efterfølgende skader.
■ Defekte komponenter må kun udskiftes med originale reservedele. Sikker-
hedskravene kan kun garanteres, hvis der anvendes disse dele.
■ Beskyt bilradioen mod fugt og indtrængende væsker.
■ Emballeringsmaterialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.
Færdselssikkerhed
ADVARSEL
Sikkerhed i trafikken har højeste prioritet!
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger, så du selv eller andre ikke udsættes
for fare:
► Sæt dig ind i bilradioens funktion, før du begynder kørslen.
► Betjen kun bilradioen, når trafikforholdene tillader det! Hold ind til siden,
hvis du skal foretage indstillinger.
► Fjern og anbring kun betjeningsdelen, når bilen er standset.
► Indstil en lydstyrke, så du rettidigt kan høre de akustiske signaler fra politi,
brandvæsen og andre redningstjenester.
Side: 36
33
SAR 28 A1
DK
Leverede dele (se klap-ud-siden)
ADVARSEL
Fare for kvælning!
► Emballeringsmaterialer må ikke bruges til leg. Der er fare for kvælning.
De leverede dele består af følgende komponenter:
▯ Bilradio (inklusiv betjeningsdel)
▯ Monteringsramme (sat på)
▯ Forankringsplade (inkl. fastgørelsesmateriale)
▯ Nøgle til monteringsrammen (2x)
▯ Etui til betjeningsdel
▯ Adapterkabel til ISO-blok A
▯ Denne betjeningsvejledning
BEMÆRK
► Kontrollér, at alle dele er medleveret, og at de ikke har synlige skader.
► Hvis der mangler dele, eller hvis der findes skader på grund af mangelfuld
emballage eller på grund af transporten, bedes du henvende dig til vores
service-hotline (se garantibeviset).
Bortskaffelse af emballagen
Emballagen beskytter bilradioen mod transportskader. Emballeringsmaterialerne
er valgt ud fra kriterier som miljøforligelighed og bortskaffelsesteknik og kan
derfor genbruges.
Aflevering af emballagen til genbrug sparer råstoffer og reducerer affaldsmæng-
den. Bortskaf emballeringsmaterialer, du ikke skal bruge mere, efter de lokalt
gældende forskrifter.
BEMÆRK
► Opbevar den originale emballage i løbet af bilradioens garantiperiode,
hvis det er muligt, så du kan pakke bilradioen ordentligt ind, hvis du skal
gøre brug af garantien.
Side: 37
34 SAR 28 A1
DK
Betjeningselementer
Bilradio (se den første folde-ud-side)
Figur A:
Knap : Oplåsning betjeningsdel
2 Knap /MU: Tænd og sluk for bilradioen/sluk for lyden (MUTE)
3 Knap MD/PTY: Indstilling af driftsmodus/PTY-funktion
4 Knap ▸▸I: Titel-/kanalsøgning fremad
5 Display
6 USB-tilslutning
7 BD/DISP: Valg af lagringsniveau FM 1-3/visning af displayinformationer
8 AUX: 3,5 mm stereo-indgangsstik til tilslutning af ekstern audioenhed
9 Knap 6/FL+: Kanallagerplads 6/mappe frem ved MP3-/WMA-afspilning
10 Knap 5/FL-: Kanallagerplads 5/mappe tilbage ved MP3-/WMA-afspilning
11 Knap 4/RDM: Kanallagerplads 4/tilfældighedsafspilning ved MP3-/WMA-afspilning
12 Knap 3/INT: Kanallagerplads 3/introfunktion ved MP3-/WMA-afspilning
13 Knap 2/RPT: Kanallagerplads 2/gentagefunktion ved MP3-/WMA-afspilning
14 Knap 1/PAU: Kanallagerplads 1/standser afspilning (pause)
15 I◂◂: Titel-/kanalsøgning tilbage
16 A/PS : Automatisk kanallagring/søgefunktion ved MP3-/WMA-afspilning
17 Multiknap: Drej for at indstille værdierne/lydstyrken
18 Knap SEL (EQ/LD TA/AF): Åbner indstillingsmenuen
Figur B:
19 Lås betjeningsdel
20 Holdepunkt til betjeningsdel
21 Kortlæser til SD/MMC-kort
22 RESET: Nulstilling af bilradioen
Figur C:
23 ISO-blok tilslutning B
24 Bil-fladsikring 7,5 A
25 ISO-blok tilslutning A
26 SUBW: Audio-cinch-udgang til subwoofer
27 LINE OUT: Audio-cinch-udgang L/R til forstærker
28 Antennetilslutning til DIN-antennestik
Side: 38
35
SAR 28 A1
DK
Tilbehør (se bageste folde-ud-side)
Figur D:
29 Etui til betjeningsdel
30 Monteringsramme
31 Nøgle til monteringsramme
32 Forankringsplade (inkl. fastgørelsesmateriale)
33 Adapterkabel til ISO-blok A
Installation
ADVARSEL
Ved installation af bilradioen kan der opstå materielle skader!
► Lad så vidt muligt en fagmand montere bilradioen.
► Hvis du selv vil montere bilradioen, skal du følge anvisningerne for tilslutning
og installation for at få en sikker og fejlfri funktion. Der er brandfare hvis
monteringen ikke foretages korrekt!
Tilslutning
OBS
Hvis du anvender forkerte tilslutninger, kan bilradioen
beskadiges.
► Brug bilradioens ISO-tilslutninger ved monteringen. ISO-adapteren, som
passer til din bil, kan fås på værksteder, hos specialforhandleren eller i
stormagasiner. Hvis der anvendes andre tilslutningstyper, bortfalder garan-
tikravet!
ISO-tilslutningernes tildeling
Stikkene vises bagfra.
1 3 5 7
2 4 6 8
ISO A (tildeling
strømforsyning)
Tildeling
1 fri
2 fri
3 fri
4
Vedvarende plus 12 V
(Kl. 30)
5 Antenne-styrespænding
6 fri
7
Tændingsplus 12 V
(Kl. 15)
8 Minus (-) masse (Kl. 31)
Side: 39
36 SAR 28 A1
DK
1 3 5 7
2 4 6 8
ISO B
(tildeling højtta-
lertilslutninger)
Tildeling
1 Bagest til højre +
2 Bagest til højre -
3 Forrest til højre +
4 Forrest til højre -
5 Forrest til venstre +
6 Forrest til venstre -
7 Bagest til venstre +
8 Bagest til venstre -
Brug kun kablerne til de forreste højttalere, hvis bilradioen skal sluttes til to højttalere.
BEMÆRK
► Vær opmærksom på, at tilslutning 4 i ISO-blok A skal være tilsluttet den
permanente plusforbindelse ved lagring af kanaler.
► I nogle bilmodeller er der byttet om på den standardmæssige tildeling for
tilslutningerne [4] og [7] i ISO-blok A fra fabrikken. Hvis det er tilfældet,
kan lagringen af kanalerne gå tabt. For at afhjælpe dette problem, skal der
byttes om på tilslutningerne 7 (tændingsplus) og 4 (permanent plus) i ISO-
blok A. Sæt det medfølgende adapterkabel 33 mellem radioens ISO-blok
A og bilens kabeltræ.
Forbind ISO-stikkets røde leder på adapterkablet med ISO-indgangens
gule leder og ISO-stikkets gule leder med ISO-indgangens røde leder
(se endvidere den bageste klap-ud-side).
OBS
► Ved anvendelse af adapterkablet til ISO-blok A skal begge tilslutninger
(røde og gule ledere) være forbundet med hinanden. Ellers er der fare for
kortslutning!
Antenne-styrespændingstilslutning
OBS
► Belast aldrig tilslutningen til antennens styrespænding med antennens
motorstrømkabel eller andre forbrugere.
BEMÆRK
► Hvis du vil bruge antennestyringen og det medfølgende adapterkabel 33,
skal du fjerne krympeslangen på antenne-styrespændingens kabel (blå) og
sætte kontakten i ISO-blok A-indgangens føring. Nærmere informationer
om belægningen kan findes i bilens instruktionsbog.
Side: 40
37
SAR 28 A1
DK
Tilslutningen til antennens styrespænding anvendes til en relæstyret antenne.
Relæet kører automatisk antennen ud, når du tænder for bilradioen. Når du
slukker for bilradioen igen, kører antennen ind igen. Denne tilslutning kan også
anvendes til styring af en ekstern forstærker. Se betjeningsvejledningen til forstær-
keren, så tilslutningen er korrekt.
Tilslutning af ekstern forstærker
For at slutte en ekstern forstærker til skal du bruge audio-cinch-udgangen
LINE OUT 27. Se betjeningsvejledningen til den eksterne forstærker.
Tilslutning af en ekstern subwoofer
For at tilslutte en ekstern subwoofer skal du bruge den orange cinch-udgang
SUBW 26. Se betjeningsvejledningen til den eksterne subwoofer.
Tilslutningsdiagram
1 2 3 4
5 6 7 8
1 2 3 4
5 6 7 8
ISO A
ISO B
Montering
Bilradioen kan indsættes i alle standard ISO-monteringsskakte. Hvis din bil ikke
har nogen ISO-monteringsskakt, skal du kontakte dit værksted, din forhandler
eller specialafdelingen i stormagasinet.
BEMÆRK
► Tilslut kablerne, før du foretager den endelige montering af bilradioen.
Kontrollér, at kablerne er tilsluttet korrekt, og at systemet fungerer rigtigt.
Ekstern forstærker
Subwoofer
Antenne
Side: 41
38 SAR 28 A1
DK
Monteringsanvisninger
■ Sæt bilradioen ind i skakten, eller vælg monteringsstedet, så det er nemt at
få adgang til alle knapper, og chaufføren ikke hindres.
■ Slut kun bilradioen til et forskriftsmæssigt installeret 12 V bilbatteri.
■ Slut kun bilradioen til via ISO-stikket i bilen.
■ Montér bilradioen, så der ikke kan opstå varmeophobning, og så bilradioen
ventileres godt.
■ Montér ikke bilradioen på et sted, hvor den er udsat for høje temperaturer
(f.eks. direkte sol eller varm luft), meget snavs og voldsomme vibrationer.
■ Hvis der skal foretages ændringer på bilen, skal du kontakte din bilforhand-
ler /et værksted.
Montering af bilradio i ISO-skakten
♦ Tag monteringsrammen 30 af bilradioens kabinet. Anvend den medfølgende
nøgle 31 hertil (se også kapitlet ”Afmontering af bilradioen”.)
♦ Sæt monteringsrammen ind i ISO-monteringsskakten.
♦ Bøj fligene på monteringsrammen med en skruetrækker, så den sidder fast i
monteringsskakten (se billedet).
♦ Kontrollér, at monteringsrammen sidder fast.
♦ Forbind bilradioens ISO-stikblok med bilens to ISO-stik.
♦ Forbind bilantennens antennekabel med bilradioens antennestik 28.
DIN-ISO-adapteren, som passer til din bil, kan fås på værksteder, hos
specialforhandlere eller i stormagasiners specialafdelinger.
♦ Slut eventuelt den eksterne forstærkers audio-cinchkabel til bilradioens
LINE OUT-stik 27.
♦ Slut eventuelt den eksterne subwoofers audio-cinchkabel til bilradioens
orange cinch-stik SUBW 26.
♦ Sørg for at sikre din bilradio mod tyveri. Fastgør skruen med forankrings-
pladen 32 og fastgørelsesmaterialet til bilmotorens forpanel.
Side: 42
39
SAR 28 A1
DK
OBS
Kablerne kan ødelægges!
► Vær opmærksom på kablernes placering ved indsætning, så skader undgås.
Der er brandfare hvis kablerne er beskadigede!
♦ Sæt forsigtigt bilradioen ind i monteringsrammen 30, til den går i hak.
♦ Når alle forbindelser er sluttet til, skal du trykke på knappen RESET 22 i
ca. 6 sekunder med en kuglepen eller en anden spids genstand.
♦ Sæt betjeningsdelen ind som beskrevet under "Indsætning af betjeningsdelen“.
Afmontering af bilradioen
Gå frem på følgende måde for at afmontere bilradioen igen:
♦ Sæt højre og venstre nøgle 31 ind i åbningen på bilradioens sider. Sørg for,
at forhøjningerne på nøglerne peger udad (Nu er fligene bøjet tilbage).
♦ Tag bilradioen ud.
Side: 43
40 SAR 28 A1
DK
Første brug
Betjeningsdel
Du kan beskytte bilradioen mod tyveri ved at tage betjeningsdelen til bilradioen
af. Lad være med at opbevare den løse betjeningsdel i bilen.
BEMÆRK
► Opbevar altid betjeningsdelen i etuiet 29, så den beskyttes.
Indsætning af betjeningsdelen
♦ Sæt først betjeningsdelen ind i rammen med
højre side på holdepunktet 20.
♦ Tryk så den venstre side ind i rammen, indtil
den går i hak ved låsen 19.
Kontrollér, at betjeningsdelen er forbundet korrekt
med den primære enhed og sidder fast. Hvis betje-
ningsdelen ikke er monteret korrekt, kan der opstå
fejlfunktioner ved betjening af bilradioen.
2.
1.
Aftagning af betjeningsdelen
♦ Tryk på knappen for at låse betjenings-
delen op. Betjeningsdelen hopper lidt frem i
venstre side.
♦ Tag først betjeningsdelen ud i venstre side og
derefter i højre.
Side: 44
41
SAR 28 A1
DK
Betjening og funktion
I dette kapitel får du vigtige informationer om bilradioens betjening og funktion.
BEMÆRK
► Hvis der ikke foretages indstillinger eller trykkes på knapperne i løbet af
cirka 5 sekunder, vender bilradioen tilbage til den foregående funktion.
Ændrede indstillinger gemmes.
Tænd/sluk
♦ Tryk på knappen /MU 2 for at tænde for bilradioen. I displayet vises
WELCOME.
♦ For at slukke for bilradioen skal du holde knappen /MU trykket nede
i længere tid. I displayet vises GOODBYE.
Indstillinger
ADVARSEL
Høreskader på grund af for høj lydstyrke!
Hvis lydstyrken er for høj, kan det skade hørelsen.
► Indstil lydstyrken på en mellemindstilling.
Lydstyrke
♦ Drej multiknappen 17 for at indstille lydstyrken.
Aktivering / deaktivering af stum-indstilling
♦ Tryk kort på knappen /MU for at deaktivere lyden. I displayet vises
MUTE ON.
♦ Tryk på knappen /MU igen for at aktivere lyden. Ved modtagelse af en
PTY- eller TA-kanal og når du skifter imellem kanaler eller kilder, ophæves
stum-indstillingen.
Funktionsindstilling
♦ Tryk på knappen MD/PTY 3 for at skifte mellem radiomodtagelse
(TUNER), kortlæser (CARD), USB-tilslutning (USB) og audioindgang (AUX).
BEMÆRK
► Funktionerne CARD og USB kan kun åbnes, hvis det pågældende medie er
sat i.
Side: 45
42 SAR 28 A1
DK
Display
♦ Tryk og hold knappen BD/DISP 7 inde, indtil klokkeslættet (CT) vises
på display 5 . Tryk nu flere gange på knappen BD/DISP for at få vist
følgende informationer efter hinanden:
Radiostation, klokkeslæt (indstilles automatisk ved RDS-modtagelse), frekvens
PTY-indstillinger (kanalerne sender disse RDS-funktioner i forskelligt omfang, se
endvidere kapitlet "Radiofunktioner").
BEMÆRK
► Hvis du ikke modtager RDS- eller PTY-informationer, vises PTY NONE i
displayet.
► Efter ca. 5 sekunder uden betjening skifter radioen igen til standarddrift.
Nulstilling af bilradioen (RESET)
For at nulstille bilradioen til leveringstilstanden skal du trykke på knappen
RESET 22 med en spids genstand, f.eks. en kuglepen, og holde den nede
i ca. 6 sekunder.
BEMÆRK
► For at få adgang til knappen RESET skal betjeningsdelen tages helt af,
se endvidere kapitlet "Aftagning af betjeningsdel".
Nulstil bilradioen:
▯ ved første brug,
▯ efter tilslutning af kablerne,
▯ hvis ikke alle funktionsknapperne fungerer,
▯ hvis der vises en fejlmeddelelse i displayet,
▯ ved åbenlyse fejlfunktioner i produktet.
Side: 46
43
SAR 28 A1
DK
Indstillinger med knappen SEL (EQ/LD/TA/AF)
♦ Tryk på knappen SEL 18 på bilradioen. Den aktuelle basindstilling vises.
Hver gang, du trykker på knappen SEL, åbnes det næste indstillingspunkt.
Følgende indstillinger er mulige:
BAS - bastoner (fra -7 til +7),
TRE - diskanttoner (fra -7 til +7),
BAL - balance (klangfordeling mellem højre og venstre højttalere)
(fra 0L til 9L og 0R til 9R),
FAD - fader (klangfordeling mellem de bageste og forreste højttalere)
(fra 0F til 9F og 0R til 9R),
VOL - lydstyrke (fra 0 til 20)
♦ Drej multiknappen 17 for at ændre indstillingerne for det viste menupunkt.
Flere indstillinger med knappen SEL (EQ/LD/TA/AF)
♦ Hold knappen SEL nede i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på knappen
SEL, indtil den ønskede funktion vises på displayet.
♦ Drej multiknappen for at ændre indstillingerne for det viste menupunkt.
Tænd/sluk for TA - Traffic Announcement (trafikradio)
TA ON: Når TA-funktionen er tændt, skiftes der straks fra andre stationer eller an-
dre funktionstyper til radiostationen, som sender trafikradio. I displayet vises TA.
BEMÆRK
► Når TA-funktionen er tændt, kan der kun søges efter eller gemmes stationer,
som udsender trafikradiosignalet. Stationer, som udsender trafikradiosigna-
let, er markeret med TP i displayet.
TA OFF: TA-funktionen er slukket.
AF - Aktivering/deaktivering af alternative frekvenser
AF ON: Når AF-funktionen er aktiveret, søger bilradioen efter den optimale
frekvens for den indstillede kanal.
AF OFF: AF-funktionen er deaktiveret.
EQ - equalizer
♦ Drej på multiknappen for at vælge en af indstillingerne FLAT, CLASSIC,
ROCK, POP eller EQ OFF. Ved indstillingen EQ OFF er equalizer ikke aktiveret.
Equalizer-indstillingen vises nederst i displayet.
Side: 47
44 SAR 28 A1
DK
SUBW - subwoofer
Du kan tilslutte en ekstern aktiv subwoofer for at få en kraftigere basvirkning.
♦ Drej multiknappen 17 for at aktivere (SUBW ON) eller deaktivere basvirkningen
(SUBW OFF).
AVOL - indstilling af lydstyrken, når radioen tændes
♦ Drej multiknappen for at indstille lydstyrkeniveauet, som radioen skal tæn-
des med.
STEREO/MONO - indstilling af audiogengivelsen
♦ Drej multiknappen for at indstille audiogengivelsen i stereo- (STEREO) eller
monolyd (MONO). Hvis der modtages en stereokanal, vises stereo-
symbolet i displayet.
LOUD - tænd/sluk for loudnessfunktionen
♦ Drej multiknappen for at skrue op/ned for bassen og diskanten (LOUD ON)
(SUBW OFF). Når loudnessfunktionen er aktiveret, vises LOUD til højre i
displayet.
Dx/LOCAL - Indstilling af modtagefølsomhed
♦ Drej multiknappen for at justere modtagefølsomheden efter transregionale
kanaler (DX) eller regionale kanaler (LOCAL).
Vær opmærksom på, at der kun afspilles sendere med god modtagerkvalitet ved
indstillingen LOCAL.
CT - indstilling af klokkeslæt
BEMÆRK
► Bilradioen er udstyret med et RDS-styret ur. Uret indstilles automatisk, når
RDS-funktionen er slået til, og fortsætter også, når bilradioen er slukket.
Hvis du ikke modtager RDS-signalet, kan du indstille klokkeslættet manuelt her.
♦ Drej multiknappen til højre for at indstille minutterne, og til venstre for at
indstille timerne.
Indstilling af lydstyrkeniveau til trafikradiooplysninger
HINWEIS
► Hvis der modtages en radiokanal med trafikradio, kan du indstille lydstyr-
ken for afspilning af trafikradioen ved at dreje på multiknappen.
► Når du modtager trafikradio (visning TRAFFIC), kan radioen ikke betjenes.
Der kan udelukkende vælges funktionerne „Lydstyrke“, „Stum-indstilling“,
og „Tænd/sluk“.
Side: 48
45
SAR 28 A1
DK
♦ Drej multiknappen 17 til højre eller venstre, mens du modtager trafikradioen
(TA + TP vises nederst til venstre i displayet 5 ). I displayet vises TAVOL og
den aktuelt indstillede lysstyrke.
♦ Indstil den ønskede lydstyrke med multiknappen. Indstillingen gemmes
automatisk efter ca. 5 sekunder.
Radiofunktioner
Valg af hukommelsesniveau
♦ Tryk på knappen BD/DISP 7 for at skifte mellem båndfrekvenserne
(FM1, FM2, FM3).
Hver båndfrekvens dækker det samme frekvensområde (87,5 - 108 MHz) og
har 6 lagerpladser. Hukommelsesniveauet vises ikke, når kanalnavnet vises i
displayet.
Automatisk søgning efter kanaler
♦ Tryk på knapperne ▸▸I 4 eller I◂◂ 15 for at starte en søgning.
Stands søgningen, når du har fundet kanalen.
Manuel indstilling af kanaler
♦ Tryk kort på knapperne ▸▸I eller I◂◂ for at ændre frekvensen i trin på
0,05 MHz (VHF), indtil den ønskede frekvens er indstillet.
Lagring af kanaler
♦ Hold en af knapperne 1 til 6 nede i ca. 2 sekunder for at gemme den
aktuelle kanal. Når kanalerne er gemt, vises tallene 1 til 6 i displayet.
Åbning af den gemte kanal
♦ Vælg hukommelsesniveauet med BD/DISP (FM1, FM2, FM3).
♦ Tryk på én af knapperne 1 til 6 for at åbne den gemte kanal.
Automatisk lagring
♦ Hold knappen A/PS 16 nede i 3 sekunder. Efter søgningen afspilles de
6 gemte kanaler efter hinanden i ca. 5 sekunder. Samtidig blinker det tilhø-
rende preset-nummer. Ved svage kanaler fortsætter søgningen automatisk.
Side: 49
46 SAR 28 A1
DK
Søgning mellem lagrede kanaler
♦ Tryk kort på knappen A/PS 16. Alle gemte kanaler på det pågæl-
dende hukommelsesniveau afspilles kort.
♦ Når du hører den ønskede kanal, skal du trykke på knappen A/PS .
Den valgte kanal bliver ved med at være valgt.
Programtype (PTY)
Med denne funktion kan du søge efter kanaler med en bestemt genre. Følgende
indstillinger er mulige:
POP M
ROCK M
NEWS
AFFAIRS
INFO
EASY M
LIGHT M
SPORT
EDUCATE
DRAMA
CLASSICS
OTHER M
CULTURE
SCIENCE
VARIED
JAZZ
COUNTRY
WEATHER
FINANCE
CHILDREN
NATION M
SOCIAL
PHONE IN
FOLK M
TRAVEL
LEISURE
DOCUMENT
BEMÆRK
► Vær opmærksom på, at disse informationer er afhængige af regionen,
tv-selskabet og senderen.
Indstilling af PTY-kode
♦ Tryk på knappen MD/PTY 3 , og hold den nede, til PTY vises nederst i
displayet.
♦ Tryk derefter flere gange på én af knapperne 1 til 6 for at vælge den
ønskede PTY-indstilling.
♦ For at skifte mellem PTY-indstillingerne ”Musikretning” og ”Taleprogrammer”
skal du trykke på knappen MD/PTY igen, når den første PTY-indstilling vises.
Tasterne 1 til 6 er defineret på følgende måde:
Knap Musikretning Taleprogrammer
1 POP M, ROCK M NEWS, AFFAIRS, INFO
2 EASY M, LIGHT M SPORT, EDUCATE, DRAMA
3 CLASSICS, OTHER M CULTURE, SCIENCE, VARIED
4 JAZZ, COUNTRY WEATHER, FINANCE, CHILDREN
5 NATION M SOCIAL, PHONE IN
6 FOLK M TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT
Side: 50
47
SAR 28 A1
DK
Hvis der ikke foretages valg i 2 sekunder, starter der en automatisk søgning efter
stationer, som svarer til PTY-indstillingen. Den valgte PTY-indstilling blinker under
søgeforløbet i display 5 . Søgefunktionen stopper ved den første fundne kanal.
Aktivering/deaktivering af PTY-funktionen
♦ For at aktivere PTY-søgningen skal du trykke på knappen MD/PTY 3 .
I displayet vises PTY og den sidste PTY-indstilling (f.eks. POP M).
Ved kanalsøgningen ledes der kun efter kanaler med den aktuelt valgte
PTY-mærkning.
♦ For at deaktivere PTY-søgningen skal du trykke på knappen MD/PTY igen.
PTY forsvinder i displayet.
Søgning efter kanal efter PTY-kode
♦ Hvis du ikke foretager indtastninger i 2 sekunder, mens en PTY-kode vises,
startes der straks en søgning efter kanaler, som svarer til denne PTY-kode.
Hvis der ikke findes nogen kanal, der svarer til denne PTY-kode, vises beskeden
PTY NONE kort, og herefter slutter søgningen ved den sidst indstillede kanal.
USB-tilslutning
Bilradioen kan bearbejde USB-datamedier på op til 16 GB.
Tilslutning af datamedie
♦ Skub beskyttelseskappen til USB-tilslutningen til højre.
♦ Slut USB-enheden til USB-tilslutningen.
♦ Skub beskyttelseskappen hen over USB-tilslutningen igen, hvis der ikke er
tilsluttet nogen USB-enhed, så tilslutningen ikke bliver snavset.
Kortlæser
Bilradioen kan forarbejde SD/MMC-lagerkort op til 2 GB og SDHC-lagerkort
op til 32 GB.
Tilslutning af datamedie
♦ Tryk på knappen for at låse betjeningsdelen op, og tag den af
bilradioen (se endvidere kapitlet "Aftagning af betjeningsdel").
♦ Sæt et lagerkort ind i kortslottet med teksten opad, indtil det går i hak.
Side: 51
48 SAR 28 A1
DK
Funktioner MP3/WMA-afspilning
Afspilning
■ Bilradioen kan afspille filer i formatet MP3 og WMA.
■ Hvis numre og mapper blandes på samme niveau, kan det give problemer
ved afspilningen.
■ Under afspilningen udlæses informationerne fra MP3-filens ID3-tag og vises i
displayet efter hinanden.
♦ Afspilningen af MP3- eller WMA-numrene på USB-enheden eller lagerkortet
begynder automatisk.
Afbrydelse af afspilningen
♦ Tryk på knappen 1/PAU 14 for at afbryde afspilningen. Den aktuelle
afspilningstid for nummeret blinker i display 5 .
♦ For at fortsætte afspilningen igen skal du trykke på knappen 1/PAU én
gang til.
BEMÆRK
► Tryk på knappen 1/PAU, og hold den nede for at afspille det første num-
mer på lagermediet.
Spring over titler
♦ Tryk på knapperne ▸▸I 4 eller I◂◂ 15 for at vælge det næste eller foregå-
ende nummer. Titelnummeret vises i displayet.
Hurtigt frem/tilbage
♦ Tryk på knapperne ▸▸I eller I◂◂, og hold dem nede for at køre hurtigt frem
og tilbage.
Gentagefunktion (RPT - Repeat)
♦ Tryk flere gange på knappen 2/RPT 13 for at skifte mellem gentagefunktio-
nerne. Følgende indstillinger er mulige:
– RPT ONE: Det aktuelle nummer gentages.
– RPT DIR: Alle numre i den aktuelle mappe gentages.
– RPT ALL: Alle numre på lagermediet gentages.
Hvis funktionerne RPT ONE eller RPT DIR er aktiveret, vises RPT på displayet.
Side: 52
49
SAR 28 A1
DK
Kort afspilning af numre
♦ Tryk på knappen 3/INT 12. I displayet vises kort INT ON. Alle numre afspilles
efter hinanden i ca. 10 sekunder.
♦ Tryk på knappen 3/INT igen for at starte afspilningen af nummeret, der
spilles for øjeblikket. I displayet vises kort INT OFF.
Tilfældighedsafspilning af alle numre (RDM - Random)
♦ Tryk på knappen 4/RDM 11. I displayet vises kort RDM ON. Numrene afspil-
les nu i tilfældig rækkefølge. Endvidere vises RDM i displayet.
♦ Tryk på knappen 4/RDM igen for at starte den normale afspilning.
I displayet vises kort RDM OFF, og visningen RDM forsvinder.
Overspringning af mappe
♦ Tryk på knappen 6/FL+ 9 for at komme til den næste mappe eller på
knappen 5/FL- 10 for at afspille den foregående mappe. Afspilningen
begynder automatisk
Søgefunktioner
Søgning efter nummer
♦ Tryk på knappen A/PS 16.
♦ Drej multiknappen 17 for at indstille første bogstav/tal for det ønskede
nummer.
♦ Tryk på knappen SEL 18 for at bekræfter indtastningen og for at komme til
det andet, tredje eller fjerde bogstav/tal.
♦ Tryk på knappen 1/PAU 14 for at starte afspilningen af det indstillede
nummer.
Søgning efter navn
♦ Tryk to gange på knappen A/PS . I displayet vises A-SEARCH. Søgningen
efter nummerets navn starter straks. Hvis der ikke findes noget nummer, som
begynder med det indstillede bogstav/tal, vises NONE.
♦ Drej multiknappen, til det ønskede bogstav eller tal vises.
♦ Tryk på knapperne ▸▸I 4 eller I◂◂ 15 for at bekræfte det indstillede bogstav/
tal og få vist alle numre, som begynder med de søgte bogstaver/tal.
♦ Tryk på knappen 1/PAU for at starte afspilningen af det viste nummer.
Side: 53
50 SAR 28 A1
DK
Søgning efter mapper
♦ Tryk tre gange på knappen A/PS 16. Den aktuelt afspillede mappe
vises.
♦ Drej multiknappen 17 for at skifte mellem de eksisterende mapper.
♦ Tryk på knappen 1/PAU 14 for at vælge den aktuelt viste mappe.
Afspilningen af det første nummer i den udvalgte mappe starter straks.
Tilslutning af en ekstern audioenhed til bilradioen
♦ Forbind audioudgangen på den eksterne audioenhed (f.eks. en MP3-player)
til stikket AUX  8 på forsiden af bilradioen med et 3,5 mm stereo-jackstik.
♦ Vælg afspilning af audioindgangen ved at trykke flere gange på knappen
MD/PTY 3 , indtil AUX vises i displayet.
Rengøring
Sikkerhedsanvisninger
OBS
Mulige skader på bilradioen
► Sørg for, at der ikke trænger fugt ind i bilradioen ved rengøring, så irrepa-
rable skader undgås.
Rengøring af display
■ Forsiden af bilradioen / displayet må udelukkende rengøres med en let
fugtig, fnugfri klud og et mildt opvaskemiddel.
Bortskaffelse
Bortskaffelse af bilradioen
Smid under ingen omstændigheder produktet ud med det
normale husholdningsaffald.
Dette produkt er underlagt det europæiske direktiv 2012/19/EU-
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Bortskaf bilradioen via en godkendt bortskaffelsesvirksomhed eller den kommu-
nale genbrugsstation. Følg de aktuelt gældende regler. Henvend dig i tvivlstil-
fælde til det lokale bortskaffelsessted.
Side: 54
51
SAR 28 A1
DK
Afhjælpning af fejl
I dette kapitel får du vigtige anvisninger til fejlfinding og fejlafhjælpning.
Overhold anvisningerne, så farer og skader undgås.
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL
Overhold følgende sikkerhedsanvisninger, så farer og materielle skader undgås:
► Reparationer på el-apparater må kun udføres af reparatører, som er oplært
af producenten. Der kan opstå alvorlige farer for brugeren og skader på
bilradioen, hvis reparationerne udføres forkert.
Fejlårsager og -afhjælpning
Efterfølgende tabel hjælper til lokalisering og afhjælpning af mindre fejl:
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Bilradioen kan
ikke tændes
Tændingen er ikke slået til.
Slå tændingen til ved
at dreje på nøglen.
Sikringen er defekt. Skift sikringen.
Ingen lyd
Lydstyrken står på laveste trin. Skru op for lydstyrken.
Kablerne er ikke sluttet
rigtigt til.
Kontrollér kabelforbindelserne.
Lyden er slukket. Tryk på knappen /MU
for at tænde for lyden igen.
Funktionsknap-
perne fungerer
ikke
Der er en fejl ved bilradioen. Tryk på knappen RESET.
Betjeningsdelen er ikke
monteret.
Kontrollér, at betjeningsdelen
sidder korrekt.
Radioen og/
eller den auto-
matiske lagring
af kanaler
fungerer ikke
Antennekablet er ikke sluttet
rigtigt til.
Kontrollér, at antennekablet
sidder korrekt.
Kanalernes signaler
er for svage.
Indstil kanalerne manuelt.
Kanallagringen
fungerer ikke
Tilslutning 4 i ISO-blok A
(permanent plus) er ikke kor-
rekt tilsluttet.
Kontrollér kabelforbindelserne.
Se kapitlet “Tilslutning”.
Side: 55
52 SAR 28 A1
DK
Fejl Mulig årsag Afhjælpning
Apparatet på
USB-tilslutningen
fungerer ikke
USB-tilslutningen er beregnet
til apparater, som fungerer
efter USB-standarden. Det
er ikke alle apparater på
markedet, der opfylder
denne standard. Under visse
omstændigheder kan der
være tilsluttet et apparat,
som ikke fungerer efter
USB-standarden.
Tilslut et apparat, der fungerer efter
USB-standarden. Sørg for, at datamediet
er formateret med filsystemet FAT32.
Kortlæserenhe-
den læser ikke
kortet
Kortet kan være defekt,
snavset eller ikke sat rigtigt i.
Kontrollér kortet. Sæt den ind, så siden
med teksten vender opad. Sørg for,
at datamediet er formateret med
filsystemet FAT32.
BEMÆRK
► Hvis du ikke kan løse problemet med de angivne trin, bedes du henvende
dig til kundeservice (se garantibeviset).
Tillæg
Tekniske data
Generelt
Indgangsspænding 12 V DC
Indgangsstrøm maks. 7,5 A
Nominel effekt 4 x 7 W
Funktionstemperatur +5 - +40 °C
Opbevaringstemperatur 0 - +50 °C
Fugt (ingen kondensering) ≤ 75 %
Mål (L x B x H) ca. 18,6 x 12,7 x 5,7 cm
Vægt inkl. tilbehør ca. 700 g
Bilradioens sikring
Fladstiksikring til biler
7,5 A
Side: 56
53
SAR 28 A1
DK
Frekvensområde radio*
Frekvens FM (VHF) 87,5 - 108 MHz
Lagerpladser til stationer FM (VHF) 18 Pladser
Audioindgang (AUX)
Stereo-jackstik 3,5 mm
Audioudgang
2 x cinchstik til ekstern forstærker (L/R)
1 x cinchstik til ekstern subwoofer
USB-tilslutning
USB 1.1 og 2.0 kompatible datamedier (indtil 16 GB)
Kortslot
SD/MMC korttilslutning (SD/MMC til 2 GB, SDHC til 32 GB)
* Radioens tekniske egenskaber gør det muligt at indstille et frekvensområde fra
87,5–108 MHz. De nationale regler for de tildelte radiofrekvensområder afhæn-
ger af det enkelte land. Bemærk, at du ikke må anvende, videregive eller misbruge
informationer, som modtages uden for det tildelte radiofrekvensområde.
Info om EF-overensstemmelseserklæringen
Denne bilradio er i overensstemmelse med de grundlæg-
gende krav og andre relevante forskrifter i køretøjsdirekti-
vet 2004/104/EC.
Den komplette, originale overensstemmelseserklæring kan
rekvireres hos importøren.
Side: 57
54 SAR 28 A1
DK
Garanti
Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette produkt. Produkten er produceret
omhyggeligt og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt.
Opbevar kassebonen som bevis for købet. I garantitilfælde bedes du kontakte dit
servicested telefonisk. På denne måde kan der garanteres gratis indsendelse af
din vare.
BEMÆRK
► Garantien gælder kun for materiale- eller fabrikationsfejl, men ikke for
transportskader, slidte dele eller defekter på skrøbelige dele som f.eks.
kontakten eller batterier.
Produktet er kun beregnet til privat og ikke til erhvervsmæssigt brug. Ved misbrug
og uhensigtsmæssig behandling, anvendelse af vold og ved indgreb, som ikke er
foretaget af vores autoriserede service-afdeling, ophører garantien.
Dine juridiske rettigheder indskrænkes ikke ved denne garanti. Garantiperioden
forlænges ikke, hvis der gøres brug af garantien. Det gælder også for udskiftede
og reparerede dele.
Skader og mangler, der evt. allerede fandtes ved køb, skal anmeldes lige efter
udpakning og senest to dage efter købsdatoen.
Når garantiperioden er udløbet, skal evt. reparationer betales.
Importør
KOMPERNASS HANDELS GMBH
BURGSTRASSE 21
44867 BOCHUM
GERMANY
www.kompernass.com
Side: 58
Udfyld
dette
afsnit
fuldstændigt,
og
læg
det
sammen
med
bilradioen!
Bilradio
SAR 28 A1
For at garantere reparation uden
udgifter for dig bedes du kontakte
vores service-hotline. Hertil bedes
du have dit kassebilag inden for
rækkevidde.
Afsender, skriv venligst tydeligt:
Efternavn
Fornavn
Gade/vej
Postnummer/by
Land
Telefon
Dato/underskrift
Garanti
Service Danmark
Tel.: 32 710005
E-Mail: kompernass@lidl.dk
IAN 106770
Åbningstid for hotline:
Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET)
Fejlbeskrivelse:

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: SilverCrest SAR 28 A1.

Stil et spørgsmål om SilverCrest SAR 28 A1

Har du et spørgsmål om SilverCrest SAR 28 A1 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til SilverCrest SAR 28 A1. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med SilverCrest SAR 28 A1 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.