Siemens MQ5B350N manual

Få vist brugermanualen for Siemens MQ5B350N below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Siemens
  • Product: Blender
  • Model/navn: MQ5B350N
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 17
18
da
Indhold
For din egen sikkerheds skyld . . . . . . . . 18
Overblik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Betjening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Efter arbejdet/Rengøring . . . . . . . . . . . . 20
Henvisninger til bortskaffelse . . . . . . . . . 20
Garantibetingelser . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
For din egen sikkerheds skyld
Læs denne vejledning nøje igennem før brug for at få vigtige
sikkerheds- og betjeningshenvisninger til dette apparat.
Producenten fraskriver sig ansvaret for skader, der skyldes en mang-
lende overholdelse af anvisningerne vedr. korrekt brug af apparatet.
Dette apparat er beregnet til forarbejdning af mængder som er almin-
delige i husholdningen til brug i husholdningen eller til husholdnings-
lignende, ikke-kommercielle anvendelser. Husholdningslignende
anvendelser omfatter f.eks. brug i medarbejderkøkkener i forretninger,
på kontorer, i landbrugsmæssige og andre kommercielle virksomheder
samt brug på pensioner, små hoteller og andre former for boliger, hvor
apparatet betjenes af gæsterne selv. Benyt kun apparatet til forarbejd-
ningsmængder og -tider, som er almindelige i husholdningen.
Apparatet er kun egnet til at småhakke hhv. blande fødevarer.
Må ikke bruges til forarbejdning af andre genstande hhv. substanser.
Opbevar venligst brugsvejledningen. Giv brugsvejledningen videre
til en senere ejer.
, Generelle sikkerhedshenvisninger
Fare for elektrisk stød
Dette apparat må ikke bruges af børn.
Apparatet og dets tilslutningsledning skal holdes uden for børns
rækkevidde.
Apparater kan bruges af personer med begrænsede fysiske, senso-
riske eller psykiske evner eller manglende erfaring og viden, hvis
de overvåges eller er blevet instrueret i en sikker brug af apparatet
og har forstået de farer, der er forbundet med forkert brug.
Børn må ikke få lege med apparatet.
Apparatet skal kun tilsluttes og benyttes iht. angivelserne på type-
skiltet. Kun for brug i lukkede rum. Må kun benyttes, hvis ledningen
og apparatet er ubeskadigede.
Før udskiftning af tilbehør eller ekstradele, der bevæges under driften,
skal apparatet slukkes og afbrydes fra nettet.
Apparatet skal altid afbrydes fra nettet, når det ikke er under opsyn
og før det samles, skilles ad eller rengøres.
Tillykke med købet af dit nye apparat
fra firmaet SIEMENS.
Dermed har du valgt et moderne, første-
klasses husholdningsapparat.
Yderligere informationer om vores produk-
ter finder du på vores internetside.
MQ5B.book Seite 18 Mittwoch, 12. November 2014 12:26 12
Side: 18
19
da
Ledningen må ikke trækkes hen over skarpe kanter eller varme flader.
Hvis tilslutningsledningen til dette apparat beskadiges, skal den
udskiftes af producenten, eller dennes kundeservice eller en lignende
kvalificeret person for at undgå fare.
Reparationer på apparatet må kun foretages af vores kundeservice.
, Sikkerhedshenvisninger til dette apparat
Kvæstelsesfare
Fare for elektrisk stød
Brug ikke stavblenderen med fugtige hænder og benyt den ikke
i tomgang.
Dyp ikke apparatet ned i væsken over forbindelsesstedet mellem
blenderfod og motorenhed. Dyp aldrig motorenheden i væsker
og sæt den ikke i opvaskemaskinen.
Kvæstelsesfare som følge af skarpe knive/roterende drev!
Stik aldrig fingrene ind i kniven i blenderfoden.
Rengør aldrig kniven med de bare hænder. Benyt en børste.
Fare for skoldning!
Vær forsigtig ved forarbejdning af varme væsker. Væskerne kan
sprøjte under forarbejdning.
Vigtigt!
Stavblenderen må kun benyttes med originalt tilbehør.
Redskaber må kun sættes på og tages af, når apparatet står stille.
Det anbefales, at apparatet aldrig er tændt længere end det er
nødvendigt til forarbejdning af fødevarerne.
Blenderbægeret er ikke egnet til brug i mikrobølgeovnen.
Stil aldrig blenderfoden på varme overflader og brug den aldrig i meget
varme fødevarer. Lad varme fødevarer afkøle til mindst 80 °C,
før de blandes med blenderen! Skal stavblenderen bruges i en gryde,
skal gryden først fjernes fra kogepladen.
Overblik
Fold billedsiderne ud.
Billede A
1 Motorenhed
2 Tændetast
Stavblenderen er tændt, så længe
tændetasten holdes inde.
3 Blenderfod
Sæt blenderfoden på og lad den falde
i hak.
på nogle modeller:
4 Minihakker
(separat brugsvejledning)
Hvis minihakkeren ikke medfølger, kan den
bestilles hos kundeservice (best.-nr. 640698
eller 640686).
Med minihakkeren bruger du apparatets
fulde ydelse (ved overholdelse af opskriften).
Du finder opskriften i brugsvejledningen
til minihakkeren.
MQ5B.book Seite 19 Mittwoch, 12. November 2014 12:26 12
Side: 19
20
da
Betjening
Til blanding af mayonnaise, sovs, blandede
drinks, babymad og til småhakning af kogt
frugt og grønt.
Til purering af supper.
Stavblenderen er ikke egnet til at lave
kartoffelmos.
 Afvikl netkablet helt.
 Sæt blenderfoden (3) på motorenheden
(1) og drej den mod venstre.
 Sæt netstikket i.
 Fyld fødevarerne i et kunststofbæger.
 Hold fast i stavblender og bæger.
For at undgå stænk og sprøjt af
fødevarerne, tryk først på tændetasten
(2), når blenderfoden er dykket ned
i fødevarerne.
Stavblenderen skal altid slukkes, før den
tages ud af de blendede fødevarer.
Efter arbejdet/Rengøring
OBS!
Dyp aldrig motorenheden i vand og sæt
den aldrig i opvaskemaskinen.
Anvend ikke nogen damprenser!
 Træk netstikket ud.
 Tør motorenheden af først med en fugtig
klud og herefter med en tør klud.
 Blenderbægeret kan tåle opvaske-
maskine.
 Sæt blenderfoden i opvaskemaskinen
eller rengør den med en børste under
rindende vand.
 Blenderfoden skal stå ret op (med
blenderkniven opad) under tørringen,
så evt. vand i foden kan løbe ud.
Ved bearbejdning af f.eks. rødkål opstår
der misfarvninger på plastdelene, som
kan fjernes med nogle dråber spiseolie.
Henvisninger til bortskaffelse
Denne maskine er mærket iht.
bestemmelserne i det europæiske
direktiv 2012/19/EU om affald
af elektrisk og elektronisk udstyr
(waste electrical and electronic
equipment – WEEE).
Direktivet indeholder bestemmelser mht. retur
og brug af gammelt elektrisk og elektronisk
udstyr, der gælder i hele EU-området.
Oplysning om gældende bortskaffelsesmåde
fås hos din faghandel eller dine kommunale
myndigheder.
Garantibetingelser
På dette apparat yder SIEMENS 1 års garanti.
Købsnota skal altid vedlægges ved indsen-
delse til reparation, hvis denne ønskes udført
på garanti. Medfølger købsnota ikke, vil repara-
tionen altid blive udført mod beregning.
Indsendelse til reparation.
Skulle Deres SIEMENS apparat gå i stykker,
kan indsendes til vort serviceværksted:
BSH Hvidevarer A/S, Telegrafvej 6,
2750 Ballerup, tlf. 44-898985.
På reparationer ydes 12 måneders garanti.
De kan naturligvis også indsende apparatet
gennem Deres lokale forhandler.
Ændringer forbeholdes.
MQ5B.book Seite 20 Mittwoch, 12. November 2014 12:26 12

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Siemens MQ5B350N.

Stil et spørgsmål om Siemens MQ5B350N

Har du et spørgsmål om Siemens MQ5B350N men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Siemens MQ5B350N. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Siemens MQ5B350N så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.