Galaxy Watch

Samsung Galaxy Watch manual

Galaxy Watch

Manual til Samsung Galaxy Watch på Dansk. Denne PDF-vejledning har 152 sider.

Side: 1
www.samsung.com Danish. 11/2018. Rev.1.1 Brugervejledning SM-R800 SM-R805F SM-R810 SM-R815F
Side: 2
2 Indhold Kom godt i gang 6 Om GalaxyWatch 7 Læs dette først 11 Enhedens udseende 11 Pakkens indhold 12 GalaxyWatch 15 Trådløs ladedok 15 Batteri 15 Oplade batteriet 17 Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning 18 Strømsparetilstand 19 Brug af dit GalaxyWatch 19 Tage GalaxyWatch på 20 Tips til urremmen og forholdsregler 20 Udskiftning af urremmen 23 Tænde og slukke for dit Galaxy Watch 24 Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed 24 Installere appen GalaxyWearable 24 Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed via Bluetooth 27 Fjernforbindelse 28 Brug af dit GalaxyWatch uden en mobilenhed 29 Styring af skærmen 29 Skærmens opbygning 30 Tænde og slukke for skærmen 30 Skifte skærm 32 Brug af panelet 34 Touchskærm 37 Hurtigindstillingspanel 45 Skærmlås 46 Ur 46 Urskærm 46 Skifte urskiven 47 Brug af funktionen Ur altid aktivt 48 Tilstanden Kun ur 48 Meddelelser 48 Informationspanel 49 Se indgående meddelelser 50 Valg af apps til modtagelse af meddelelser 50 Indtaste tekst 50 Introduktion 51 Bruge stemmeinput 52 Bruge humørikoner 52 Bruge håndskrift eller tastaturet
Side: 3
Indhold 3 89 Musik 89 Introduktion 89 Afspilning af musik 89 Importere musik 90 Afspille musik med dit GalaxyWatch 90 Afspille musik fra din mobilenhed 91 Afspille musik uden tilkobling til en mobilenhed 91 Reminder 92 Kalender 93 Vejr 93 Alarm 94 Verdensur 95 Galleri 95 Importere og eksportere billeder 96 Se billeder 96 Slette billeder 97 Nyheder 98 Find min tlf. 98 Find mit ur Apps og funktioner 54 Beskeder 56 Telefon 56 Introduktion 56 Modtage opkald 58 Foretage opkald 58 Valgmuligheder under opkald 59 Kontakter 61 Samsung Pay 62 Samsung Health 62 Introduktion 65 Kalorier 66 Skridt 67 Etager 69 Træning 75 Søvn 76 Puls 78 Stress 80 Mad 82 Vand 83 Koffein 84 Together 84 Indst. 85 Yderligere oplysninger 86 GPS 86 Højdemåler/barometer
Side: 4
Indhold 4 Appen GalaxyWearable 123 Introduktion 124 INFO 125 URSKIVER 126 INDSTILL. 126 Meddelelser 127 Apps 128 Widgets 128 Lyd og vibration 129 Skærm 129 Avanceret 130 Føj indhold til dit ur 131 Send SOS-anmodninger 131 Find mit ur 132 Urforbindelse 132 Galaxy Apps 132 Samsung Health 132 Samsung Pay 133 SmartThings 133 Mobile netværk 133 Om ur 135 Om GalaxyWearable 99 SOS-beskeder 101 E-mail 101 PPT-kontrol 101 Introduktion 101 Slutte dit GalaxyWatch til en computer via Bluetooth 103 Indstilling af alarmfunktioner 104 Samsung Flow 104 Introduktion 104 Forbinde enheder via Bluetooth 105 Låse computer eller tablet op 106 Galaxy Apps 106 Indstillinger 106 Introduktion 106 Urskiver 107 Lyd og vibration 108 Skærm 108 Avanceret 110 Forbindelser 115 Apps 117 Sikkerhed 118 Konto og sikkerhedskopiering (Konto) 118 Tilgængelighed 119 Generelt 120 Batteri 121 Om ur 121 Opret forb. t. ny telefon 122 Opret forb. t. tlf.
Side: 5
Indhold 5 Bruge dit GalaxyWatch 136 Introduktion 136 Bruge som en planlægger 136 Tjekke dagens oplysninger 138 Administrere min dagligdag 140 Bruge dobbelt ur, når du er i udlandet 141 Bruge en bekvem påmindelse 142 Bruge som en personlig coach til dit helbred 142 Administrere stress og søvnkvalitet 143 Opnå dit daglige kaloriemål 144 Opleve forbedrede øvelser 145 Bruge som en simpel enhed til at låse op 145 Låse din computer op hurtigt og nemt Appendiks 146 Fejlsøgning 151 Fjerne batteriet
Side: 6
6 Kom godt i gang Om GalaxyWatch GalaxyWatch er et smartwatch, som kan analysere dit træningsmønster, styre din sundhed og give dig mulighed for at bruge en række praktiske apps, så du kan foretage telefonopkald og afspille musik. Når du drejer på panelet, får du hurtigt adgang til praktiske funktioner. Du kan også ændre urskivens udseende efter eget ønske. Slut GalaxyWatch til din mobilenhed for at udvide din mobile oplevelse, eller brug GalaxyWatch alene uden at oprette forbindelse til en mobilenhed.
Side: 7
Kom godt i gang 7 Læs dette først Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug. • Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger. • Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software. • Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i. • Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung. • Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at dit GalaxyWatch eller dine apps ikke fungerer korrekt. • Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på dette GalaxyWatch er givet i licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier. • Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement.Til store dataoverførsler anbefales det at brugeWi-Fi-funktionen. • Standardapps, der følger med GalaxyWatch, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med dit GalaxyWatch, kan du kontakte et af Samsungs servicesteder. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps. • Ændring af operativsystemet på GalaxyWatch eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at GalaxyWatch ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti. • Illustrationerne i denne brugervejledning er baseret på modellerne SM-R800 og SM-R805F. • Nogle funktioner er muligvis anderledes end dem, der er beskrevet i denne vejledning, afhængigt af modellen og producenten af den mobilenhed, du slutter til dit GalaxyWatch.
Side: 8
Kom godt i gang 8 Bevarelse af vand- og støvafvisning Din enhed understøtter vand- og støvafvisning. Følg disse trin omhyggeligt for at bevare vand- og støvafvisning på din enhed. I modsat fald kan der være risiko for beskadigelse af din enhed. • Undgå at udsætte enheden for skvulpende vand eller bølger. • Undlad at bruge enheden, hvis du dykker, snorkler eller udfører anden aktiv vandsport. • Hvis enheden eller dine hænder er våde, skal du aftørre dem grundigt, før du bruger enheden. • Hvis enheden bliver udsat for ferskvand, skal den aftørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis enheden bliver udsat for andre væsker, som f.eks. saltvand, vand fra swimmingpool, sæbevand, olie, parfume, solcreme, håndrensemiddel eller kemiske produkter, såsom kosmetik, skal den straks renses med ferskvand og tørres grundigt med en ren, blød klud. Hvis du ikke følger disse instruktioner, kan enhedens ydeevne og udseende påvirkes. • Hvis du taber enheden eller udsætter den for stød, kan funktionerne til beskyttelse mod vand og støv blive beskadigede. • Enheden må ikke skilles ad. Enhedens funktion til beskyttelse mod vand og støv kan blive beskadiget. • Enheden må ikke udsættes for dramatiske ændringer i luft- eller vandtemperatur. • Enheden må ikke tørres med et varmeaggregat, såsom en hårtørrer. • Enhedens funktion til beskyttelse mod vand kan blive beskadiget i en sauna. • Visse funktioner, som f.eks. touchskærmen, fungerer muligvis ikke korrekt, hvis enheden bruges i vand. • Din enhed er testet i et kontrolleret miljø og certificeret som vand- og støvafvisende i specifikke situationer og under specifikke forhold. (Overholder kravene til vandafvisning i 50 m dybt vand som beskrevet i den internationale standard ISO 22810:2010, og enheden kan bruges på lavt vand. Overholder kravene til støvafvisning som beskrevet i klassifikation IEC 60529 IP6X).
Side: 9
Kom godt i gang 9 Forholdsregler mod overophedning Hvis du føler ubehag på grund af overophedning ved at bruge enheden, skal du ophøre med at bruge den øjeblikkeligt og fjerne den fra dit håndled. For at undgå problemer som fejlfunktion, hudirritation, skade og batteritømning vises en advarsel på enheden, hvis den når en bestemt temperatur. Når den første advarsel vises, deaktiveres alle opkald, så der kan kun foretages nødopkald, samtidig deaktiveres alle andre enhedsfunktioner også, indtil enheden er kølet ned til en bestemt temperatur. Hvis enhedens temperatur bliver ved med at stige, vises en anden advarsel. Hvis dette sker, slukkes enheden. Anvend ikke enheden, før den er kølet ned til en bestemt temperatur. Men hvis du er i gang med et nødopkald, når den anden advarsel vises, fortsætter opkaldet, indtil du afslutter det. Vejledningens ikoner Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger Rengøring og håndtering af GalaxyWatch Følg nedenstående punkter for at sikre, at dit GalaxyWatch fungerer, som det skal, og bliver ved med at se pænt ud. Hvis du ikke følger dem, kan det betyde, at GalaxyWatch beskadiges, og der kan opstå hudirritation. • Undgå at enheden udsættes for støv, sved, blæk, olie og kemiske produkter som f.eks. kosmetik, antibakteriel spray, håndrengøringsmidler, rengøringsmidler og insektmidler. GalaxyWatch’s ydre og indre dele kan blive beskadiget, eller det kan medføre en dårlig ydeevne. Hvis GalaxyWatch udsættes for nogen af ovenstående stoffer, skal du rengøre den med en blød, fnugfri klud.
Side: 10
Kom godt i gang 10 • Undgå at bruge sæbe, rengøringsmidler, slibematerialer og trykluft til rengøring af dit Galaxy Watch, og undlad også at rengøre det med ultralydsbølger eller eksterne varmekilder. Hvis du gør det, kan du beskadige dit GalaxyWatch. Der kan opstå hudirritation fra rester af sæbe, rengøringsmidler, håndsprit eller rensemidler på dit GalaxyWatch. • Rengør dit håndled og urremmen efter træning, og når du har svedt. Rengør GalaxyWatch med postevand, tør efter med en smule sprit, og tør GalaxyWatch grundigt. • Når du fjerner solcreme, lotion eller olie, skal du bruge et sæbefrit middel og derefter skylle dit GalaxyWatch grundigt, før du tørrer det af. • Hvis dit GalaxyWatch bliver snavset eller der kommer noget ind i det, skal du tørre det af med en blød, fugtig tandbørste. Vær forsigtig, hvis du er overfølsom over for materialer på dit GalaxyWatch • Samsung har testet de skadelige materialer i GalaxyWatch via interne og eksterne certificeringsmyndigheder, herunder test af alle materialer for hudkontakt og hudgiftighed samt GalaxyWatch-slidprøvetest. • Dit GalaxyWatch indeholder nikkel.Tag de nødvendige forholdsregler, hvis du er overfølsom eller allergisk over for materialer i dit GalaxyWatch. – – Nikkel: GalaxyWatch indeholder en lille mængde nikkel, som er under det referencepunkt, der er angivet i den europæiske REACH-lovgivning (registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier). Du bliver ikke eksponeret for nikkel inden i GalaxyWatch, og GalaxyWatch har bestået den internationale, certificerede test. Hvis du er overfølsom over for nikkel, skal du dog være forsigtig med at bruge GalaxyWatch. • Der anvendes kun materialer, som overholder standarderne fra den amerikanske U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC), reglerne i de europæiske lande og andre internationale standarder, til at fremstille et GalaxyWatch. • Der findes flere oplysninger om, hvordan Samsung håndterer kemikalier, på Samsungs websted (https://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/sustainability/environment/).
Side: 11
Kom godt i gang 11 Enhedens udseende Pakkens indhold Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold. • De tilgængelige remme kan variere, afhængigt af modellen. Brug den korrekte urrem, der passer til hver models størrelse. • De dele, der følger med GalaxyWatch og eventuelt tilbehør, kan variere alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. • De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med dette GalaxyWatch og er muligvis ikke kompatible med andre enheder. • Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. • Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med GalaxyWatch inden købet. • Med undtagelse af GalaxyWatch har visse typer tilbehør, såsom dockingenheder, muligvis ikke den samme certificering vedr. vand- og støvafvisning. • Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien. • Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
Side: 12
Kom godt i gang 12 GalaxyWatch ► SM-R800, SM-R805F Panel Tilbagetast Starttast (tænd/sluk-tast) Mikrofon Touchskærm NFC-antenne Lyssensor SM-R800: GPS-antenne SM-R805F: LTE/GPS-antenne Sensor til pulsmåler Sensor til atmosfærisk tryk Højttaler Urrem Trykåbning
Side: 13
Kom godt i gang 13 ► SM-R810, SM-R815F Panel Tilbagetast Starttast (tænd/sluk-tast) Mikrofon Touchskærm NFC-antenne Lyssensor SM-R810: GPS-antenne SM-R815F: LTE/GPS-antenne Sensor til pulsmåler Sensor til atmosfærisk tryk Højttaler Urrem Trykåbning
Side: 14
Kom godt i gang 14 • Sørg for at holde urremmen ren. Hvis den kommer i kontakt med urenheder, såsom støv og farvestoffer, kan der komme pletter på urremmen, der ikke kan fjernes helt. • Undlad at stikke skarpe genstande ind i sensoren til atmosfærisk tryk, i trykåbningen, højttaleren eller i mikrofonen. De indvendige komponenter af GalaxyWatch kan blive beskadigede, og vandbestandigheden kan blive reduceret. • Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer: – – Hvis du sætter metalstickers på GalaxyWatch’s antenneområde. – – Hvis du tildækker GalaxyWatch’s antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile dataforbindelse. • Sørg for, at mikrofonen på dit GalaxyWatch ikke er blokeret, når du taler ind i den. • Trykåbningen sikrer, at de indvendige dele og sensorerne i GalaxyWatch fungerer korrekt, når du bruger dit GalaxyWatch i miljøer, hvor det atmosfæriske tryk ændrer sig. Taster Tast Funktion Startskærm/ Tænd/sluk • Tryk og hold for at tænde eller slukke dit GalaxyWatch. • Tryk for at tænde for skærmen. • Tryk og hold i mere end 7 sekunder for at genstarte dit GalaxyWatch. • Tryk for at åbne skærmen apps, når du er i urskærmen. • Tryk for at åbne urskærmen, når du er i en tilfældig skærm. Tilbage • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm.
Side: 15
Kom godt i gang 15 Trådløs ladedok LED-indikator Overflade til trådløs opladning Opladerport Undlad at udsætte den trådløse ladedok for vand, da den trådløse ladedok ikke har samme certificering for vand- og støvafvisning som dit GalaxyWatch. Batteri Oplade batteriet Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode. Brug kun opladere, batterier og kabler, som er godkendte af Samsung. Ikke-godkendte opladere eller kabler kan få batteriet til at eksplodere eller beskadige dit GalaxyWatch. • Brug den trådløse ladedok og opladeren, der fulgte med. Dit GalaxyWatch kan ikke oplade korrekt med opladere fra andre producenter. • Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien. Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning.
Side: 16
Kom godt i gang 16 1 Sæt opladerens lille stik i indgangen i opladerporten på den trådløse ladedok, og sæt dens store stik i en stikkontakt. 2 Sæt dit GalaxyWatch i den trådløse ladedok, så bagsiden passer med midten af den trådløse ladedok. Når du bruger dit GalaxyWatch med metalurrem (sælges separat), skal du trykke på den nederste del af dit GalaxyWatch i retningen af pilen vist i figuren herunder, når du har sat det i den trådløse ladedok for at forbinde dem korrekt. Hvis dit GalaxyWatch og den trådløse ladedok ikke kommer i kontakt med hinanden på korrekt vis, oplader dit Galaxy Watch måske ikke korrekt.
Side: 17
Kom godt i gang 17 Kontrollere opladestatus Når du slutter dit GalaxyWatch til den trådløse ladedok, blinker LED-indikatoren på den trådløse ladedok i bestemte farver for at angive opladestatus. Farve Opladestatus Rød Oplader Grøn Fuldt opladet Orange Tilsluttet en lavstrømsadapter Hvis der opstår fejl med den trådløse ladedok, blinker LED-indikatoren rødt. Kobl dit GalaxyWatch fra den trådløse ladedok, vent, indtil LED-indikatoren holder op med at blinke, og forbind derefter igen. Hvis fejlen opstår igen, bør du kontakte et af Samsungs servicesteder for servicesupport. Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning • Hvis der er forhindringer mellem dit GalaxyWatch og den trådløse ladedok, oplades dit GalaxyWatch muligvis ikke korrekt. Undgå, at dit GalaxyWatch og den trådløse oplader kommer i kontakt med sved, væsker eller støv. • Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt. • Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde dit GalaxyWatch, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for dit GalaxyWatch. • Hvis du bruger flere apps på én gang, løber batteriet hurtigt tør for strøm. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel. • Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding. • Hvis dit GalaxyWatch oplades med andre enheder via en multioplader, kan opladningen tage længere tid. • Du kan godt bruge dit GalaxyWatch, mens det oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op.
Side: 18
Kom godt i gang 18 • Hvis dit GalaxyWatch modtager ustabil strømforsyning under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis det sker, skal du koble dit GalaxyWatch fra den trådløse ladedok. • Dit GalaxyWatch kan blive varmt under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke levetiden eller ydeevnen for dit GalaxyWatch. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen for din sikkerheds skyld. Hvis dette sker, kan du fortsætte med at oplade GalaxyWatch, når det er kølet ned igen. Den køles ned ved, at du fjerner den fra den trådløse ladedok. • Hvis dit GalaxyWatch ikke oplader korrekt, bør du indlevere det til et af Samsungs servicesteder. • Undgå brug af bøjede eller beskadigede USB-kabler. Hvis USB-kablet er beskadiget, skal du holde op med at bruge det. Strømsparetilstand Aktiver den strømbesparende tilstand for at forlænge batteriets brugstid. • Viser farver på skærmen som gråtoner. • Deaktiverer alle funktioner, med undtagelse af nødopkald (ved brug af mobil netværksmodel), og kun meddelelser fra apps, der ikke bruger en mobil netværksforbindelse, vil være tilgængelige.Telefon, sms’er og meddelelser er imidlertid tilgængelige, når dit GalaxyWatch er sluttet til en mobilenhed via Bluetooth. • DeaktivererWi-Fi-netværket og det mobile netværk. • Begrænser ydeevnen for CPU’en i dit GalaxyWatch. På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Batteri → Strømbesparelse → . Alternativt kan du trykke på → på hurtigindstillingspanelet for at aktivere strømsparetilstand. Se Hurtigindstillingspanel for at få mere at vide om, hvordan du åbner hurtigindstillingspanelet. Du deaktiverer denne tilstand ved at trykke på FRA nederst på skærmen med strømbesparelse og trykke på . Alternativt kan du trykke → på hurtigindstillingspanelet for at deaktivere strømsparetilstand.
Side: 19
Kom godt i gang 19 Brug af dit GalaxyWatch Tage GalaxyWatch på Åbn spændet, og sæt urremmen på dit håndled.Tilpas urremmen efter dit håndled, før stiften ind i et justeringshul, og luk spændet. Undgå at bøje urremmen unødigt. Hvis du gør det, kan du beskadige dit GalaxyWatch. • For at måle din puls mere præcist med dit GalaxyWatch, skal du bære dit Galaxy Watch fast omkring din underarm lige over håndleddet. Se Korrekt brug af dit Galaxy Watch for detaljer. • Når visse materialer kommer i kontakt med bagsiden af dit GalaxyWatch, kan dit GalaxyWatch tro, du bærer det rundt om din håndled. • Hvis dit GalaxyWatch ikke registrerer en bevægelse i mere end 10 minutter, kan dit GalaxyWatch tro, at du ikke bærer det rundt om din håndled.
Side: 20
Kom godt i gang 20 Tips til urremmen og forholdsregler • Når du bruger dit GalaxyWatch i længere tid, kan der opstå hudirritation pga. friktion og tryk. Hvis du bærer dit GalaxyWatch i længere tid, skal du tage det af håndleddet og lade være med at tage det på i nogle timer. • Der kan opstå hudirritation pga. allergi, miljøfaktorer og andre faktorer, eller hvis din hud er udsat for sæbe eller sved i længere tid. I sådanne tilfælde skal du tage dit GalaxyWatch af og vente 2 eller 3 dage, indtil symptomerne fortager sig. Hvis symptomerne ikke forsvinder, eller hvis de bliver værre, skal du straks kontakte lægen. • Sørg for, at din hud er tør, før du tager dit GalaxyWatch på. Hvis du bærer et vådt Galaxy Watch i længere tid, kan det give hudirritation. • Hvis du bruger dit GalaxyWatch i vand, skal du fjerne urenheder fra huden og dit Galaxy Watch og tørre både hud og GalaxyWatch grundigt for at forhindre hudirritation. • Brug ikke andet tilbehør end GalaxyWatch i vand. Udskiftning af urremmen Tag urremmen af dit GalaxyWatch for at udskifte den. Urremmens udseende kan variere alt efter din model. 1 Skub urremmens remstift ind.
Side: 21
Kom godt i gang 21 2 Træk urremmen væk fra hoveddelen på dit GalaxyWatch. 3 Sæt den ene ende af remstiften ind i hullet på dit GalaxyWatch.
Side: 22
Kom godt i gang 22 4 Skub remstiften ind, og sæt urremmen på. 2 1
Side: 23
Kom godt i gang 23 Tænde og slukke for dit GalaxyWatch Tryk og hold på starttasten (tænd/sluk-tasten) i nogle få sekunder for at tænde for dit Galaxy Watch. Når du tænder for dit GalaxyWatch første gang eller nulstiller det, vises der en vejledning på skærmen om download og installation af appen GalaxyWearable på din mobilenhed. Se Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed for detaljer. Du kan slukke for dit GalaxyWatch ved at trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) og derefter trykke på Sluk. Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Genstarte dit GalaxyWatch Hvis dit GalaxyWatch er gået i baglås og ikke reagerer, skal du trykke og holde på starttasten (tænd/sluk-tasten) i mere end 7 sekunder for at genstarte det.
Side: 24
Kom godt i gang 24 Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed Installere appen GalaxyWearable Når du har sluttet dit GalaxyWatch til en mobilenhed, kan du bruge forskellige andre funktioner. Hvis du vil slutte GalaxyWatch til en mobilenhed skal du installere GalaxyWearable-appen på mobilenheden. Afhængigt af din mobilenhed kan du downloade GalaxyWearable-appen fra følgende steder: • Samsung Android-enheder: Galaxy Apps, Play Butik • Andre Android-enheder: Play Butik Du kan ikke installere appen GalaxyWearable på mobilenheder, der ikke understøtter synkronisering med GalaxyWatch. Kontroller, at din mobilenhed er kompatibel med et GalaxyWatch. Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed via Bluetooth GalaxyWatch 1 Tænd for GalaxyWatch. Der vises en skærm om download og installation af GalaxyWearable-appen. 2 Tryk på og vælg det sprog, der skal anvendes. Se Brug af dit GalaxyWatch uden en mobilenhed, hvis du ønsker at bruge dit Galaxy Watch uden at slutte det til en mobilenhed. Mobilenhed 3 Start GalaxyWearable. Opdater om nødvendigt GalaxyWearable-appen til den nyeste version. 4 Tryk på START REJSEN.
Side: 25
Kom godt i gang 25 5 Vælg din enhed på skærmen. Hvis du ikke kan finde din enhed, skal du trykke på MIN ER HER IKKE. 6 Tryk på AKTIVER, når vinduet med anmodning om aktivering af Bluetooth vises. 7 Følg anvisningerne på skærmen for at oprette forbindelsen. Når forbindelsen er oprettet, vises en vejledning på skærmen, både på GalaxyWatch og mobilenheden. Følg instruktionerne på skærmen for at lære om de grundlæggende kontrolelementer på dit GalaxyWatch. • Tilslutningsmetoderne og skærmbillederne kan variere, afhængigt af din mobilenhed og softwareversionen. • GalaxyWatch er mindre end normale mobilenheder, så netværkskvaliteten kan være lavere, især på steder med svage signaler eller dårlig modtagelse. Når du bruger dit GalaxyWatch uden at slutte det til en mobilenhed, eller en Bluetooth-forbindelse ikke er tilgængelig, kan forbindelsen til dit mobile netværk eller din internetforbindelse være dårlig og blive frakoblet. • Første gang du slutter dit GalaxyWatch til en mobilenhed, efter at du har nulstillet det, kan batteriet blive opbrugt hurtigt på grund af synkronisering af data, f.eks. kontakter. • De understøttede mobilenheder og funktioner kan variere, afhængigt af dit geografiske område, tjenesteudbyderen og producenten af enheden.
Side: 26
Kom godt i gang 26 Aktivere det mobile netværk på dit GalaxyWatch Du kan modtage opkald og sms’er på dit GalaxyWatch uden en mobilenhed og bruge andre tjenester via det mobile netværk, når det er aktiveret. Begynd med at slutte dit GalaxyWatch til mobilenheden. Se Slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed for at få flere oplysninger. • Kontroller, at tjenesteudbyderen for dit GalaxyWatch og mobilenheden er den samme. Forbindelsesmetoden kan variere, afhængigt af tjenesteudbyder og område. • Mobilenheden skal være sluttet til etWi-Fi- eller mobilt netværk. • Du kan kun aktivere det mobile netværk, når du bruger en mobilenhed, der kører Android-operativsystem 5.0 eller nyere og med 1,5 GB RAM eller mere. • Hvis det mobile netværk ikke er aktiveret korrekt, skal du kontakte din serviceudbyder. • Når du slutter dit GalaxyWatch til mobilenheden, skal du aktivere det mobile netværk på skærmen Mobiltjeneste til dit ur. • På GalaxyWatch-appens skærm skal du trykke på (Indstillinger) → Forbindelser → Mobile netværk og så følge instruktionerne på skærmen for at tilslutte. • Start GalaxyWearable på din mobilenhed, tryk på INDSTILL. → Mobile netværk og følg så instruktionerne på skærmen for at tilslutte.
Side: 27
Kom godt i gang 27 Slutte dit GalaxyWatch til en ny mobilenhed Når du slutter dit GalaxyWatch til din nye mobilenhed, vises der en vejledning på skærmen om nulstilling af dit GalaxyWatch. Sørg for at sikkerhedskopiere vigtige data, der er gemt på dit GalaxyWatch, før du opretter forbindelse mellem dit GalaxyWatch og en ny mobilenhed. Se flere oplysninger om sikkerhedskopiering af dit GalaxyWatch på Sikkerhedskopiere og gendanne data. 1 På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Opret forb. t. ny telefon → . Forbindelsen mellem dit GalaxyWatch og din mobilenhed afbrydes. Efter en let nulstilling går den automatisk i Bluetooth-parringstilstand. 2 På den nye mobilenhed skal du starte GalaxyWearable for at oprette forbindelse til dit GalaxyWatch. Hvis den mobilenhed, du ønsker at oprette forbindelse til, allerede er forbundet med en anden enhed, skal du starte GalaxyWearable på din mobilenhed og trykke på → Opret forb. til ny enhed for at forbinde med en ny enhed. Fjernforbindelse Dit GalaxyWatch og mobilenheden er forbundet via Bluetooth. Når der ikke er en Bluetooth- forbindelse tilgængelig, kan du fjerntilslutte dit GalaxyWatch til din mobilenhed ved brug af din Samsung account via etWi-Fi-netværk. Du vil således stadig være i stand til at modtage meddelelser fra din mobilenhed. Denne funktion aktiveres automatisk, første gang du tilslutter din mobilenhed via Bluetooth. Hvis denne funktion ikke er slået til, kan du starte GalaxyWearable på din mobilenhed, trykke på INDSTILL. → Urforbindelse og derefter trykke på knappen Fjernforbindelse.
Side: 28
Kom godt i gang 28 Brug af dit GalaxyWatch uden en mobilenhed Du kan bruge dit GalaxyWatch uden at slutte det til en mobilenhed. Brug dit GalaxyWatch bekvemt uden at slutte det til en mobilenhed, mens du udfører udendørsaktiviteter, såsom bjergbestigelse eller motion. Du kan indstille dit GalaxyWatch til at kunne bruges uden en mobilenhed, når du tænder dit GalaxyWatch for første gang, eller når det nulstilles. • Visse funktioner er ikke tilgængelige, når du bruger dit GalaxyWatch uden at slutte til en mobilenhed. • Besøg www.samsung.com for at få vist de juridiske meddelelser, når du indstiller tilstanden Uden telefonforbindelse for første gang. 1 Tænd for GalaxyWatch. 2 Tryk på og vælg det sprog, der skal anvendes. 3 Tryk på , rul ned på skærmen, og tryk på her. 4 Tjek bemærkningen og tryk på Fortsæt >. 5 Læs vilkår og betingelser, og tryk derefter på NÆSTE for at acceptere dem. 6 Log på med din Samsung account. 7 Hvis du har brug for at gendanne data, skal du gendanne data fra et andet GalaxyWatch på din Samsung account. 8 Opret forbindelse til et mobilt netværk. Dette trin vises ikke, når du bruger Bluetooth-modellen. 9 Angiv en tidszone. 10Angiv en PIN-kode til gendannelse eller sikkerhedskopiering af data. På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Opret forb. t. tlf. → og herefter angives PIN-koden for at slutte dit GalaxyWatch til en mobilenhed, når dit GalaxyWatch bruges uden en mobilenhed.
Side: 29
Kom godt i gang 29 Styring af skærmen Skærmens opbygning Urskærmen er udgangspunktet for at få adgang til alle de mange skærme på dit GalaxyWatch. Du kan få vist andre skærme ved at trykke på tasten, dreje panelet eller stryge din finger over skærmen. Meddelelser Ur Widgets Tilføj widgets. Tilgængelige widgets, meddelelser og rækkefølgen af dem kan variere, afhængigt af softwareversionen. Tilføje widgets Du kan tilføje flere widgets på startskærmen. Rul til venstre på skærmen, tryk på , og vælg en widget. Den valgte widget vises i et nyt panel. Flytte widgets Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til den ønskede placering. Fjerne widgets Tryk og hold på en widget, og tryk derefter på .
Side: 30
Kom godt i gang 30 Tænde og slukke for skærmen For at tænde for skærmen skal du dreje på panelet. Du kan også trykke på starttasten eller tilbagetasten. Hvis skærmen ikke tændes, når du drejer på panelet, skal du trykke på (Indstillinger) på skærmen apps, trykke på Avanceret → Panelvækning, og derefter trykke på kontakten Panelvækning for at aktivere funktionen. For at slukke for skærmen skal du dække den med håndfladen. Derudover slukkes skærmen automatisk, hvis dit GalaxyWatch ikke har været i brug i en bestemt periode. Du kan også tænde for skærmen ved hjælp af funktionen til vækkebevægelse. På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Avanceret → Vækkebevægelse, og derefter trykkes på knappen Vækkebevægelse for at aktivere det. Skifte skærm Skifte mellem urskærmen og skærmen apps For at åbne skærmen apps skal du trykke på starttasten på urskærmen. For at vende tilbage til urskærmen skal du trykke på starttasten. En app Urskærm Skærmen apps Se seneste apps Skærmen apps Skærmen apps viser ikoner for alle apps. Drej panelet, eller stryg skærmen mod højre eller venstre for at få vist andre paneler. De tilgængelige apps kan variere, afhængigt af softwareversionen.
Side: 31
Kom godt i gang 31 Åbne apps Tryk på et appikon på skærmen apps for at åbne appen. Hvis du vil åbne en app på listen over senest anvendte apps, skal du trykke på (Seneste apps) på skærmen apps. Du kan starte apps direkte, når du føjer ofte anvendte apps til widgetten Appgenveje. Tryk på , og tilføj den ønskede app. Hvis der ikke er plads nok til at tilføje ofte anvendte apps, skal du trykke og holde på skærmen, trykke på REDIGER, og derefter trykke på på den tidligere tilføjede app for at tilføje en anden app. Lukke apps 1 På skærmen apps trykkes på (Seneste apps). 2 Drej panelet, eller stryg skærmen mod højre eller venstre for at markere den app, du vil lukke. 3 Tryk på . Tryk på LUK ALLE for at lukke alle åbne kørende apps. Gå tilbage til den forrige skærm For at vende tilbage til den forrige skærm skal du trykke på tilbagetasten.
Side: 32
Kom godt i gang 32 Brug af panelet Ved at dreje panelet rundt kan du nemt styre de forskellige funktioner på dit GalaxyWatch. • Sørg for, at der ikke sidder nogen urenheder på panelområdet, f.eks. støv eller sand. • Brug ikke panelet nær magnetiske felter, da de kan påvirke panelets interne magneter og medføre, at det ikke virker. Hvis panelet ikke kan dreje rundt, bør du indlevere dit GalaxyWatch hos et af Samsungs servicesteder uden at skille det ad. Rulle gennem skærmene Drej på panelet for at se andre skærme. Drej panelet mod urets retning på urskærmen for at se meddelelser.
Side: 33
Kom godt i gang 33 Valg af et element Drej panelet for at flytte fra element til element. Når du drejer panelet, flyttes markeringsindikatoren i samme retning, og elementet markeres. Justering af inputværdi Drej på panelet for at justere lydstyrken eller lysstyrken. Når du justerer lysstyrken, skal du dreje panelet i urets retning for at gøre skærmen lysere.
Side: 34
Kom godt i gang 34 Bruge telefonen eller alarmfunktionen Drej panelet med uret for at modtage opkald eller afvise en alarm. Drej panelet mod uret for at afvise et opkald eller aktivere alarmens slumrefunktion. Touchskærm • Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen. • For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser. • Dit GalaxyWatch genkender muligvis ikke berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput. • Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen. • Touchskærmen er muligvis ikke tilgængelig, når funktionen Lås skærm ved brug i vand er aktiveret.
Side: 35
Kom godt i gang 35 Trykke Hvis du vil åbne en app, et menupunkt eller trykke på en skærmknap, skal du trykke på den med en finger. Trykke og holde Tryk og hold på skærmen i to eller flere sekunder for at aktivere redigeringstilstanden eller se tilgængelige valg.
Side: 36
Kom godt i gang 36 Trække Du kan flytte et element ved at trykke og holde på det og trække det til den ønskede position. Dobbelttrykke Dobbelttryk på et billede for at zoome ind. Dobbelttryk igen for at vende tilbage.
Side: 37
Kom godt i gang 37 Stryge Stryg til venstre eller højre for at se andre paneler. Hurtigindstillingspanel Dette panel giver dig mulighed for at se den aktuelle status for dit GalaxyWatch og konfigurere indstillinger. Stryg nedad fra skærmens øverste kant. Hurtigindstillingsikoner Indikatorikoner Forbindelsesstatus for dit GalaxyWatch Ikon for batteriniveau
Side: 38
Kom godt i gang 38 Kontrol af indikatorikoner Indikatorikoner vises øverst på hurtigindstillingspanelet, hvor du kan se den aktuelle status for dit GalaxyWatch.Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner. De viste indikatorikoner kan variere afhængigt af det geografiske område. Ikon Betydning Bluetooth tilsluttet Bluetooth frakoblet Signalstyrke (kun for modeller med mobilt netværk) Bluetooth-headset tilsluttet Tilsluttet 3G-netværk (kun for modeller med mobilt netværk) Tilsluttet LTE-netværk (kun for modeller med mobilt netværk) Wi-Fi tilsluttet Overføre opkaldet til GalaxyWatch Batteriniveau Kontrol af hurtigindstillingsikoner Hurtigindstillingsikoner vises på hurtigindstillingspanelet.Tryk på ikonet for at ændre de grundlæggende indstillinger eller starte funktionen bekvemt. Der vises op til otte ikoner på hurtigindstillingspanelet. Se Redigere hurtigindstillingsikoner, hvordan du tilføjer nye ikoner på hurtigindstillingspanelet. Ikon Betydning Aktiver strømsparetilstand Aktiver flytilstand Åbn menuen Lydstyrke Aktiver tilstanden Forstyr ikke
Side: 39
Kom godt i gang 39 Ikon Betydning Aktiver funktionen Ur altid aktivt Juster lysstyrken / Opret forbindelse tilWi-Fi-netværket, eller opret forbindelse tilWi-Fi- netværket automatisk Åbn indstillingsskærmen Aktiver NFC-funktionen Start appen Find min tlf. Opret forbindelse til mobilt netværk Åbn menuen til batteristyring Tilslut Bluetooth-headsettet / / Aktiver lyd, vibrer eller lydløs Aktiver teatertilstand Aktiver tilstanden Lås skærm ved brug i vand Aktiver funktionen for placeringsoplysninger / Afspil musik, eller sæt på pause Aktiver godnattilstand Aktiver funktionen Berøringsfølsomhed Redigere hurtigindstillingsikoner Du kan redigere ikonerne på hurtigindstillingspanelet, og der kan tilføjes op til otte ikoner. Du kan kun tilføje et nyt ikon, efter at du har fjernet et andet, hvis der allerede er tilføjet otte ikoner. Fjerne et hurtigindstillingsikon Tryk og hold på et ikon, du vil slette på hurtigindstillingspanelet, og tryk på . Hurtigindstillingsikonet fjernes.
Side: 40
Kom godt i gang 40 Tilføje et hurtigindstillingsikon Tryk og hold på et hurtigindstillingsikon, tryk på , og vælg derefter en funktion, du vil føje til hurtigindstillingspanelet. Ikonet for den valgte funktion tilføjes på hurtigindstillingspanelet. Du kan også redigere hurtigindstillingspanelet ved at trykke på (Indstillinger) → Avanceret → Rediger hurtigindstillinger. Aktivering af strømsparetilstand Aktiver strømsparetilstand for at begrænse visse GalaxyWatch-funktioner og reducere brugen af batteriet. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Efter aktivering vises farver i gråtoner. Se Strømsparetilstand for at få flere oplysninger. Aktivering af flytilstand Du kan aktivere flytilstand, når du går om bord på et fly. Hvis du aktiverer denne funktion, kan du ikke bruge apps, der kræver netværkstilslutning, men du kan bruge andre apps og funktioner som normalt. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Ikonet vises øverst på urskærmen. Åbne menuen Lydstyrke Juster lydstyrke for ringetone, medier, meddelelser og systemet. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Juster lydstyrken ved at dreje på panelet eller trykke på eller . • Skærmen ringetone vises ikke, når du bruger Bluetooth-modellen uden at oprette forbindelse til en mobilenhed. • Når funktionen Stemmeassistent er aktiveret, kan du også justere lydstyrke for tilgængelighed.
Side: 41
Kom godt i gang 41 Aktivere tilstanden Forstyr ikke Når du modtager en meddelelse, undtagen en alarm, kan du indstille dit GalaxyWatch til ikke at vibrere og ikke at tænde for skærmen. Tryk på på hurtigindstillingspanelet, og indstil tilstanden Forstyr ikke. Ikonet vises øverst på urskærmen. Aktivering af funktionen Ur altid aktivt Du kan indstille skærmen til at tænde, selvom du ikke bruger dit GalaxyWatch, mens du har det på. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Hvis du aktiverer denne funktion, bruger du mere batteri end normalt. Justere lysstyrken Du kan justere lysstyrken på skærmen på dit GalaxyWatch, så den passer til situationen. Tryk på på hurtigindstillingspanelet, og juster lysstyrken ved at dreje panelet, eller tryk på eller . Oprette forbindelse til etWi-Fi-netværk Opret forbindelse til etWi-Fi-netværk manuelt, eller indstilWi-Fi-netværket til at oprette forbindelse automatisk. Tryk på eller på hurtigindstillingspanelet. Wi-Fi-netværket er tilsluttet eller frakoblet. Hvis du vil indstilleWi-Fi-netværket til at oprette forbindelse automatisk, skal du trykke på ikonetWi-Fi, indtil vises. vises ikke, ogWi-Fi-netværket opretter ikke automatisk forbindelse, når du bruger dit GalaxyWatch uden at oprette forbindelse til en mobilenhed. Åbning af indstillingsskærmen Åbn indstillingsskærmen for at konfigurere de forskellige funktioner og apps på dit GalaxyWatch. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Indstillingsskærmen vises.
Side: 42
Kom godt i gang 42 Aktivering af NFC-funktionen Aktiver NFC-funktionen. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. NFC-funktionen kan bruges bekvemt med NFC-antennen. Se NFC for at få flere oplysninger. Starte appen Find min tlf. Start appen Find min tlf., og find din mobilenhed, når du har forlagt den. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Mobilenheden udsender lyd, og skærmen tændes. Se Find mit ur for at få flere oplysninger. Denne funktion vises ikke, hvis du bruger dit GalaxyWatch uden at slutte det til en mobilenhed. Forbinde til et mobilt netværk Opret eller frakobl forbindelse til det mobile netværk. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Det mobile netværk er tilsluttet, og du kan modtage opkald og sms’er. Denne funktion vises ikke på Bluetooth-modellen. Åbning af menuen til batteristyring Åbn menuen til batteristyring for nemt at administrere batteriforbruget. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Menuen til batteristyring vises.
Side: 43
Kom godt i gang 43 Tilslutte Bluetooth-headsettet Tilslut Bluetooth-headsettet, og du kan lytte til musik og tale i telefon ved hjælp af det. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Bluetooth-funktionen er aktiveret, og der søges på listen over de tilgængelige Bluetooth- headsets. Hvis det tidligere brugte Bluetooth er tilgængeligt, oprettes der automatisk forbindelse til det. Aktivere lyd, vibrer eller lydløs Aktiver lyd, vibrer eller lydløs. Tryk på , eller på hurtigindstillingspanelet. Aktivere teatertilstand Aktiver teatertilstand for at se film. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Ikonet vises øverst på urskærmen. Skærmen forbliver slukket, lyden bliver slået fra, og funktionerneVækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres automatisk. Aktivering af tilstanden Lås skærm ved brug i vand Du kan aktivere funktionen Lås skærm ved brug i vand, når du træner i vandet. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Touchskærmen, funktionerneVækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres. Tryk og hold på starttasten, indtil cirklen forsvinder, for at slå funktionen Lås skærm ved brug i vand fra. Aktivering af funktionen for placeringsoplysninger Aktiver placeringsoplysninger for at bruge GPS-data og placeringsdata i visse apps. Tryk på på hurtigindstillingspanelet.
Side: 44
Kom godt i gang 44 Afspilning eller midlertidig stop af musik Afspil musik, eller sæt på pause. Tryk på eller på hurtigindstillingspanelet. Musik afspilles eller sættes på pause på dit GalaxyWatch og den tilsluttede mobilenhed. Du kan lytte til musik, når du har tilsluttet Bluetooth-headsettet. Aktivere godnattilstand Aktiver godnattilstand, når du skal sove. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Ikonet vises øverst på urskærmen. Alle lyde, undtagen berøringslyde og alarmer, bliver slået fra, og funktionerneVækkebevægelse og Ur altid aktivt deaktiveres automatisk. Aktivering af funktionen Berøringsfølsomhed Aktiver funktionen Berøringsfølsomhed for at bruge touchskærmen, mens du har handsker på. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Afhængigt af typen af handsker, er det ikke sikkert, at touchskærmen genkender din berøring, og funktionen bliver muligvis ikke aktiveret.
Side: 45
Kom godt i gang 45 Skærmlås Brug funktionen Skærmlås til at beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre, at andre får adgang til dit GalaxyWatch. Når du har aktiveret funktionen Skærmlås, kræver GalaxyWatch en oplåsningskode, når du vil låse den op. Indstille skærmlås På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Sikkerhed → Lås → Type, og herefter vælges låsemetoden. • Mønster:Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op. • PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op. Du kan angive PIN-koden med panelet. Drej på panelet for at gå til det nummer, du vil angive. Når farven på nummeret ændres, angives nummeret.
Side: 46
Kom godt i gang 46 Ur Urskærm Se aktuelt klokkeslæt. Når du ikke er i urskærmen, skal du trykke på starttasten for at vende tilbage til urskærmen. Skifte urskiven Tryk og hold på urskærmen og drej panelet, eller stryg skærmen mod venstre eller højre, og vælg en urskive. Du kan også tilpasse uret ved at trykke på TILPAS. Hvis du vil downloade flere urskiver fra appen Galaxy Apps, skal du trykke på Galaxy Apps. Tryk og hold på urskærmen, og drej derefter panelet hurtigt. De tilgængelige urskiver vises på skærmen, så du nemt kan vælge dem. Dog er funktionen TILPAS ikke tilgængelig.
Side: 47
Kom godt i gang 47 Du kan også ændre urskiven på dit GalaxyWatch fra din mobilenhed. Start GalaxyWearable på din mobilenhed, og tryk på URSKIVER. Hvis du vil downloade flere urskiver fra Galaxy Apps, skal du trykke på GalaxyWearable og trykke på INFO → SE MERE på kortet MEST POPULÆRE URSKIVER. Tilpasse en urskive med et billede Anvend et billede som urskive, når du har importeret billedet fra din mobilenhed. Du kan se flere oplysninger om import af billeder fra en mobilenhed under Importere billeder fra din mobilenhed. 1 Tryk og hold på urskærmen, og drej panelet, eller stryg skærmen mod venstre eller højre, og tryk på TILPAS på urskiven Mit foto+. 2 Tryk på skærmen, og tryk på Tilføj foto. 3 Vælg et billede, du ønsker at anvende som urskive, og tryk på OK → OK. Du kan zoome ind eller ud på billedet ved at dreje på panelet. Når der er zoomet ind på billedet, skal du stryge på skærmen for at få en del af billedet til at blive vist på skærmen. Hvis du vil tilføje ekstra billeder, skal du dreje panelet med uret eller stryge mod venstre og vælge Tilføj foto. Der kan tilføjes op til tyve billeder som urskive. De tilføjede billeder vil rotere i rækkefølge. 4 Stryg på skærmen for at ændre farve eller skrifttype, og tryk på OK. Du kan aktivere en tikkelyd på nogle analoge urskiver. På skærmen Tikkelyd kan du tænde og slukke for lyden ved at dreje på panelet. Brug af funktionen Ur altid aktivt Du kan indstille dit GalaxyWatch til at vise klokkeslættet, når skærmen er slukket, mens du har dit GalaxyWatch på. Tryk på på hurtigindstillingspanelet. Alternativt kan du på skærmen apps trykke på (Indstillinger) → Urskiver, og derefter trykke på knappen Ur altid aktivt for at aktivere det.
Side: 48
Kom godt i gang 48 Tilstanden Kun ur Du kan aktivere tilstanden Kun ur. I tilstanden Kun ur vises kun uret, og alle øvrige funktioner slås fra. På skærmen apps trykkes på (Indstillinger) → Batteri → Kun ur. Meddelelser Informationspanel Læs en meddelelse, f.eks. en ny besked eller et mistet opkald, i informationspanelet. På urskærmen skal du dreje panelet mod uret eller stryge til højre for at åbne informationspanelet. Hvis der er flere ikke-læste meddelelser, vises der en orange prik på urskærmen. Meddelelsesindikator
Side: 49
Kom godt i gang 49 Se indgående meddelelser Når du modtager en meddelelse, vises oplysninger om meddelelsen, såsom dens type eller tidspunktet, den blev modtaget, på skærmen. Hvis du modtager mere end to meddelelser, skal du dreje skærmen for at se dem. Tryk på meddelelsen for at se detaljerne. Få adgang til yderligere valg. Slette meddelelser Slet en meddelelse ved at stryge opad på skærmen, mens du får vist meddelelsen.
Side: 50
Kom godt i gang 50 Valg af apps til modtagelse af meddelelser Vælg en app fra din mobilenhed for at modtage meddelelser. 1 Start GalaxyWearable på din mobilenhed, og tryk på INDSTILL. → Meddelelser, og tryk på knappen. 2 Tryk på Administrer meddelelser, og tryk på knappen ud for apps for at modtage meddelelser fra dem på dit GalaxyWatch. Indtaste tekst Introduktion En skærm til indtastning af tekst vises, når det er muligt at indtaste tekst. • Skærmlayoutet kan variere, afhængigt af hvilken app du starter. • Når dit GalaxyWatch er sluttet til en mobilenhed via Bluetooth, bruges sprogindstillingerne på mobilenheden også på dit GalaxyWatch. Bruge stemmeinput. Indsæt humørikoner. Indsæt en tekstskabelon. Åbn håndskrifttilstand eller tastaturet.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Samsung Galaxy Watch men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung Galaxy Watch. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung Galaxy Watch så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Samsung Galaxy Watch

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Samsung Galaxy Watch below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Smartwatch
  • Model/navn: Galaxy Watch
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Nordmand, Dansk, Hollandsk, Portugisisk, Tysk, Fransk, Engelsk, Ungarer, Finsk, Svensk, Spansk, Italiensk, Polsk, Slovakisk, Græsk, Kinesisk, Kroatisk, Indonesisk, Arabisk, Bulgarsk, Vietnamesisk, Hindi, , , Tyrkisk