Galaxy Tab A7

Samsung Galaxy Tab A7 manual

Galaxy Tab A7

Manual til Samsung Galaxy Tab A7 på Dansk. Denne PDF-vejledning har 130 sider.

Side: 1
2 Indhold Grundlæggende brug 4 Læs dette først 6 Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger 9 Enhedens udseende og funktioner 13 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) 17 Hukommelseskort (microSD-kort) 20 Tænde og slukke for enheden 21 Indledende konfiguration 21 Samsung account 23 Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch) 25 Forstå skærmen 35 Informationspanel 37 Indtaste tekst Apps og funktioner 40 Installere eller afinstallere apps 42 Telefon 46 Kontakter 50 Beskeder 53 Internet 55 Kamera 67 Galleri 72 Multi-vindue 74 Samsung Members 74 Samsung Galaxy 75 Samsung Notes 76 Kalender 77 Reminder 79 Samsung Flow 81 Diktafon 82 Mine filer 82 Ur 84 Lommeregner 84 Game Launcher 85 Samsung Kids 87 Deling af indhold 89 Google-apps
Side: 2
Indhold 3 113 Google 114 Avancerede funktioner 115 Bevægelser 115 Digitalt velbefindende og forældrekontrol 115 Digital balance 117 Enhedspleje 117 Optimere din enhed 117 Batteri 119 Lagring 119 RAM 119 Sikkerhed 119 Apps 120 Generel administration 121 Tilgængelighed 121 Softwareopdatering 122 Brugervejledning 122 Om din tablet Appendiks 123 Fejlsøgning 129 Fjerne batteriet Indstillinger 91 Introduktion 91 Forbindelse 92 Wi-Fi 94 Bluetooth 95 Datasparer (SM-T505) 96 Apps kun til mobile data (SM-T505) 96 Mobilt hotspot og internetdel. (SM-T505) 98 Flere forbindelsesindstillinger 99 Lyd 100 Dolby Atmos (surroundsound) 100 Separat applyd 100 Meddelelser 101 Appikonbadges 101 Skærm 102 Indstillinger for mørketilstand 103 Skriftstørrelse og typografi 103 Pauseskærm 104 Baggrund 104 Låseskærm 105 Smart Lock 105 Biometriske data og sikkerhed 106 Ansigtsgenkendelse 108 Beskyttelse 109 Placering 109 Konti og sikkerhedskopiering 110 Brugere 112 Samsung Cloud
Side: 3
4 Grundlæggende brug Læs dette først Du bør læse vejledningen, før du tager enheden i brug, for at opnå sikker og korrekt brug. • Beskrivelserne er baseret på enhedens standardindstillinger. • Noget af indholdet kan variere fra din enhed, afhængigt af det geografiske område, tjenesteudbyderen, modelspecifikationerne eller enhedens software. • Indhold (af høj kvalitet), der kræver et højt CPU- og RAM-forbrug, vil påvirke enhedens generelle ydelse. Apps, der er relaterede til indholdet, fungerer muligvis ikke korrekt, afhængigt af enhedens specifikationer og det miljø, den anvendes i. • Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer, der skyldes apps fra andre udbydere end Samsung. • Samsung er ikke ansvarlig for ydelsesproblemer eller inkompatibilitet, der skyldes redigerede indstillinger i registreringsdatabasen eller modificeret operativsystemsoftware. Hvis du forsøger at tilpasse operativsystemet, kan det medføre, at din enhed eller dine apps ikke fungerer korrekt. • Software, lydkilder, baggrunde, billeder og andet medieindhold på denne enhed er leveret med licens til begrænset brug. Det er en overtrædelse af lovene om ophavsret at kopiere eller bruge disse materialer til erhvervsmæssige eller andre formål. Brugerne er fuldt ud ansvarlige for ulovlig brug af medier. • Der kan påløbe ekstra gebyrer for datatjenester, som f.eks. beskedtjenester, upload og download, automatisk synkronisering eller placeringstjenester, afhængigt af dit dataabonnement.Til store dataoverførsler anbefales det at bruge Wi-Fi-funktionen (SM-T505). • Standardapps, der følger med enheden, er underlagt opdateringer, og understøttelsen af disse kan ophøre uden forudgående varsel. Hvis du har spørgsmål om en app, der leveres med enheden, kan du kontakte et af Samsungs servicecentre. Kontakt tjenesteudbyderen angående brugerinstallerede apps. • Ændring af enhedens operativsystem eller installation af software fra uofficielle kilder kan medføre, at enheden ikke fungerer korrekt samt beskadigelse eller tab af data. Disse handlinger er overtrædelser af din Samsung-licensaftale og vil ugyldiggøre din garanti.
Side: 4
Grundlæggende brug 5 • Afhængigt af det geografiske område eller tjenesteudbyderen vedhæftes en skærmbeskytter for at beskytte skærmen under produktionen og distributionen. Skader på den vedhæftede skærmbeskytter er ikke dækket af garantien. • Du kan se touchskærmen tydeligt, selv i skarpt sollys udendørs ved automatisk at justere kontrastområdet baseret på det omgivende miljø. På grund af produktets natur kan det at vise fast grafik i længere perioder resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. – Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller hele touchskærmen i længere tid, og at du slukker for touchskærmen, når du ikke bruger enheden. – Du kan indstille touchskærmen til at slukke automatisk, når du ikke bruger den. Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Skærm-timeout, og vælg derefter længden af den tid, som enheden skal vente, før touchskærmen slukkes. – Sådan indstiller du touchskærmen til automatisk at justere dens lysstyrke baseret på det omgivende miljø: Start appen Indstillinger, tryk på Skærm, og tryk derefter på kontakten Tilpasset lysstyrke for at aktivere det. • Afhængigt af geografisk område eller model skal visse enheder først godkendes af den amerikanske telestyrelse – Federal Communications Commission (FCC). Hvis enheden er godkendt af FCC, kan du få vist FCC’s id på enheden. For at se FCC-id’et skal du starte appen Indstillinger og trykke på Om din tablet → Status. Hvis din enhed ikke har et FCC-id, betyder det, at enheden ikke er blevet autoriseret til salg i USA eller dets territorier og kun må bringes ind i USA til ejerens personlige brug. Vejledningens ikoner Advarsel: Situationer, hvor der er risiko for, at du eller andre kommer til skade Forsigtig: Situationer, hvor der er risiko for, at enheden eller andet udstyr beskadiges Bemærk: Bemærkninger, tips eller yderligere oplysninger
Side: 5
Grundlæggende brug 6 Situationer med overophedning af enheden og tilhørende løsninger Hvis enheden bliver varm, når batteriet oplades Enheden og opladeren kan blive varme under opladning. Under trådløs opladning eller hurtigopladning kan enheden føles varm ved berøring. Dette påvirker ikke enhedens levetid eller ydelse og er inden for enhedens normale driftsområde. Hvis batteriet bliver for varmt, kan opladningen tage længere tid, eller opladeren kan muligvis stoppe opladningen. Gør følgende, hvis enheden bliver varm: • Kobl opladeren fra enheden, og luk eventuelle kørende apps.Vent, indtil enheden er afkølet, og begynd derefter at oplade enheden igen. • Hvis den nederste del af enheden overopheder, kan det skyldes, at det tilsluttede USB- kabel er beskadiget. Udskift det beskadigede USB-kabel med et nyt kabel godkendt af Samsung. • Når du bruger en trådløs oplader, skal du undlade at placere fremmedlegemer, som f.eks. metalgenstande, magneter og kort med magnetstriber, mellem enheden og den trådløse oplader. Funktionen til trådløs opladning eller hurtigopladning er kun tilgængelig på understøttede modeller. Hvis enheden bliver varm under brug Når du bruger funktioner eller apps, der kræver mere effekt, eller hvis du bruger dem i længere tid, kan enheden midlertidigt blive varm som følge af øget batteriforbrug. Luk kørende apps, og undlad at anvende enheden i et stykke tid. Følgende er eksempler på situationer, hvor enheden kan overophede. Afhængigt af de funktioner og de apps du bruger, gælder disse eksempler muligvis ikke for din model. • Under den indledende konfiguration efter købet eller ved gendannelse af data • Ved download af store filer
Side: 6
Grundlæggende brug 7 • Ved brug af apps, der kræver mere effekt, eller ved brug af apps i længere tid – Ved spil af spil i høj kvalitet i længere tid – Ved optagelse af videoer i længere tid – Ved streaming af videoer i forbindelse med brug af indstillingen for maksimal lysstyrke – Når du opretter forbindelse til et tv • Ved multitasking (eller ved aktivering af mange apps i baggrunden) – Ved brug af Multi-vinduet – Ved opdatering eller installation af apps i forbindelse med optagelse af videoer – Ved download af store filer i forbindelse med et videoopkald – Ved optagelse af videoer i forbindelse med brug af en app til navigering • Ved brug af store mængder data ved synkronisering med skylager, e-mail eller andre konti • Ved brug af en app til navigering i en bil, mens enheden er placeret i direkte sollys • Ved brug af funktionen til mobilt hotspot og deling af internetforbindelse • Ved brug af enheden i områder med svagt eller intet signal • Ved opladning af batteriet med et beskadiget USB-kabel • Hvis enhedens multifunktionsstik er beskadiget eller udsat for fremmedlegemer, f.eks. væske, støv, metalstøv og blyantsgrafit • Hvis du roamer Gør følgende, hvis enheden bliver varm: • Hold enheden opdateret med den nyeste software. • Konflikter mellem kørende apps kan forårsage, at enheden bliver varm. Genstart enheden. • Deaktiver funktionerneWi-Fi, GPS og Bluetooth, når de ikke anvendes. • Luk apps, der øger batteriforbruget, eller som kører i baggrunden, når de ikke bruges. • Slet unødvendige filer eller ikke-brugte apps. • Nedsæt skærmens lysstyrke. • Hvis enheden bliver overophedet eller føles varm igennem en længere periode, må du ikke bruge den i et stykke tid. Hvis enheden fortsætter med at være overophedet, bør du kontakte et af Samsungs servicecentre.
Side: 7
Grundlæggende brug 8 Forholdsregler mod overophedning af enheden Hvis du begynder at føle dig utilpas, fordi enheden overophedes, skal du stoppe med at bruge enheden. Når enheden bliver for varm, kan funktionerne og ydeevnen være begrænset, eller enheden slukkes muligvis for at køle af. Funktionen er kun tilgængelig på understøttede modeller. • Hvis enheden overopheder og når en bestemt temperatur, vises en advarselsmeddelelse for at forhindre, at enheden svigter, at der opstår hudirritationer og -skader, og at batteriet lækker. For at sænke enhedens temperatur vil skærmens lysstyrke og ydeevnehastigheden være begrænset, og opladning af batteriet ophører. Apps, der kører, lukkes, og alle opkald og andre funktioner vil være begrænsede, med undtagelse af nødopkald, indtil enheden er kølet af. • Hvis der vises endnu en meddelelse, fordi enhedens temperatur er steget yderligere, slukker enheden. Brug ikke enheden, før dens temperatur falder til under det angivne niveau. Hvis den anden advarselsmeddelelse vises under et nødopkald, bliver opkaldet ikke afbrudt af en tvunget nedlukning. Forholdsregler for driftsmiljø Enheden kan blive varm som følge af omgivelserne under følgende betingelser. Udvis forsigtighed for at undgå, at batteriets levetid forringes, at enheden beskadiges, eller at der opstår brand. • Undlad at opbevare enheden under meget kolde eller meget varme temperaturer. • Undlad at udsætte enheden for direkte sollys i længere perioder. • Undlad at bruge eller opbevare enheden i længere perioder i meget varme omgivelser, f.eks. i en bil om sommeren. • Undlad at placere enheden i omgivelser, der kan overophede, f.eks. på en elektrisk varmepude. • Undlad at opbevare din enhed i nærheden af eller i varmeapparater, mikrobølger, udstyr til varm madlavning eller beholdere under højt tryk. • Brug ikke en ledning, hvis isolering er afpillet eller beskadiget, og brug ikke en oplader eller et batteri, der er beskadiget eller ikke fungerer korrekt.
Side: 8
Grundlæggende brug 9 Enhedens udseende og funktioner Pakkens indhold Se guiden for hurtigstart for at se pakkens indhold. • De dele, der følger med enheden, og eventuelt tilbehør kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. • De medfølgende dele er kun beregnet til brug sammen med denne enhed og er muligvis ikke kompatible med andre enheder. • Udseende og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. • Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler. Du skal sikre dig, at det er kompatibelt med enheden, inden du køber det. • Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung. Brug af tilbehør, der ikke er godkendt, kan medføre ydelsesproblemer og funktionsfejl, der ikke dækkes af garantien. • Tilgængeligheden af alt tilbehør kan variere og afhænger udelukkende af producentens ændringer. Besøg Samsungs websted, hvis du vil have flere oplysninger om tilgængeligt tilbehør.
Side: 9
Grundlæggende brug 10 Enhedens udseende Multifunktionsstik (USB Type-C) Stik til øretelefoner Sidetast (Tænd) Højttaler Højttaler Mikrofon Touchskærm Lydstyrketast SM-T505: SIM-kort-/ Hukommelseskortholder SM-T500: Hukommelseskortholder Mikrofon Lyssensor Forreste kamera GPS-antenne Højttaler Højttaler Hovedantenne (SM-T505) Bageste kamera
Side: 10
Grundlæggende brug 11 • Undlad at placere enheden tæt på dine ører, når du anvender højttalerne, f.eks. ved afspilning af mediefiler eller ved brug af højttalertelefonen. • Vær omhyggelig med ikke at udsætte kameraobjektivet for stærke lyskilder, såsom direkte sollys. Hvis kameraobjektivet udsættes for en stærk lyskilde, såsom direkte sollys, kan kameraets billedsensor blive beskadiget. En beskadiget billedsensor kan ikke repareres og vil resultere i prikker eller pletter på dine billeder. • Hvis du benytter enheden, mens dens glas eller akrylmateriale er itu, er der risiko for beskadigelse. Brug først enheden igen, når den er blevet repareret på et af Samsungs servicecentre. • Hvis der kommer støv eller fremmedlegemer ind i mikrofonen, højttaleren eller modtageren, kan enhedens lyd blive dæmpet, eller nogle funktioner vil måske ikke fungere. Hvis du forsøger at fjerne støv eller fremmedlegemer med en skarp genstand, kan enheden blive beskadiget, og dens udseende kan blive påvirket. • Der kan opstå tilslutningsproblemer og øget batteriforbrug i følgende situationer: – Hvis du sætter metalstickers på enhedens antenneområde – Hvis du monterer et enhedscover af metalmateriale på enheden – Hvis du tildækker enhedens antenneområde med dine hænder eller andre genstande, mens du bruger visse funktioner, f.eks. opkald eller den mobile dataforbindelse (SM-T505) • Det anbefales at bruge en skærmbeskytter, der er godkendt af Samsung. Ikke- godkendte skærmbeskyttere kan medføre funktionsfejl på sensorerne. • Tildæk ikke lyssensorområdet med skærmtilbehør som f.eks. en skærmbeskytter, klistermærker eller et cover. Gør du dette, kan det medføre, at sensoren fungerer forkert. • Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med vand. Der kan opstå fejl på touchskærmen under fugtige forhold, eller hvis den udsættes for vand.
Side: 11
Grundlæggende brug 12 Fysiske taster Lydstyrketast Sidetast (Tænd) Tast Funktion Sidetast • Tryk og hold for at tænde eller slukke enheden. • Tryk for at aktivere eller låse skærmen. • Tryk to gange for at starte den app eller funktion, som du angiver. Lydstyrketast • Tryk for at justere enhedens lydstyrke. Funktionsknapper Tilbageknap Startknap Knappen seneste Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne nederst på skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og tilbageknappen. Se Navigationslinje (funktionsknapper) for at få yderligere oplysninger.
Side: 12
Grundlæggende brug 13 Batteri Oplade batteriet Du skal oplade batteriet, inden du bruger det for første gang, eller når det ikke har været brugt i en længere periode. Brug kun Samsung-godkendt batteri, oplader og ledning, specielt designet til din enhed. Ikke-kompatible batterier, opladere og ledninger kan medføre alvorlige skader eller beskadige enheden. • Enheden kan blive alvorligt beskadiget, hvis opladeren tilsluttes forkert. Skader, som skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien. • Anvend udelukkende det USBType-C-kabel, der leveres med enheden. Enheden kan blive beskadiget, hvis du anvender et micro USB-kabel. Kobl opladeren fra, når den ikke er i brug, for at spare strøm. Da opladeren ikke har en tænd/sluk-kontakt, skal du tage opladeren ud af stikkontakten, når opladeren ikke er i brug, for at undgå strømspild. Opladeren skal placeres tæt på stikkontakten og være lettilgængelig under opladning. 1 Slut USB-kablet til USB-strømadapteren. 2 Slut USB-kablet til enhedens multifunktionsstik. 3 Slut USB-strømadapteren til en stikkontakt. 4 Kobl opladeren fra enheden, når den er fuldt opladet.Tag derefter opladeren ud af stikkontakten.
Side: 13
Grundlæggende brug 14 Reducere batteriforbruget Din enhed indeholder en række valgmuligheder, der hjælper dig med at spare på batteriet. • Optimer enheden med funktionen enhedspleje. • Når du ikke bruger enheden, bør du slukke skærmen ved at trykke på sidetasten. • Aktiver strømsparetilstand. • Luk unødvendige apps. • Deaktiver Bluetooth-funktionen, når den ikke er i brug. • Deaktiver automatisk synkronisering af apps, der skal synkroniseres. • Nedsæt tiden for baggrundsbelysning. • Nedsæt skærmens lysstyrke. Tips og forholdsregler vedr. batteriopladning • Når batteriet er ved at løbe tør for strøm, er batteriikonet tomt. • Hvis batteriet er totalt afladet, kan du ikke tænde enheden, selv om opladeren er tilsluttet. Lad det tømte batteri lade op i et par minutter, før du tænder for enheden. • Hvis du kører flere apps samtidigt eller bruger netværksapps eller apps, der skal have forbindelse til en anden enhed, aflades batteriet hurtigt. Du bør altid lade batteriet helt op, før du bruger disse apps for at undgå, at batteriet løber tør under en dataoverførsel. • Brug af andre strømkilder end opladeren, som f.eks. en computer, kan medføre langsommere opladningshastighed på grund af en lavere elektrisk spænding. • Du kan bruge enheden, mens den oplader, men det kan tage længere tid at lade batteriet helt op. • Hvis strømforsyningen til enheden er ustabil under opladning, fungerer touchskærmen muligvis ikke. Hvis dette sker, skal du tage opladeren ud af enheden. • Enheden og opladeren kan blive varme under opladningen. Dette er normalt og bør ikke påvirke enhedens levetid eller ydelse. Hvis batteriet bliver varmere end normalt, kan opladeren stoppe opladningen. Hvis det sker under trådløs opladning, skal enheden tages ud af opladeren og køles ned. Oplad enheden igen senere. • Hvis du oplader enheden, mens multifunktionsstikket er vådt, kan enheden blive beskadiget.Tør multifunktionsstikket grundigt af, før enheden oplades. • Hvis enheden ikke oplader korrekt, bør du indlevere enheden og opladeren hos et af Samsungs servicecentre.
Side: 14
Grundlæggende brug 15 Hurtigopladning Enheden har en indbygget funktion til hurtigopladning. Du kan lade batteriet hurtigere op, hvis enheden eller skærmen er slukket. Forøgelse af opladehastigheden For at forøge opladehastigheden skal du slukke for enheden eller dens skærm, når du oplader batteriet. Hvis funktionen til hurtigopladning ikke er aktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Enhedspleje → Batteri → Opladning, og derefter trykke på kontakten Hurtigopladning for at aktivere det. • Under opladning kan du ikke aktivere eller deaktivere denne funktion. • Du kan ikke bruge den indbyggede funktion til hurtigopladning, når du oplader batteriet med en almindelig batterioplader. • Hvis enheden bliver varm, eller den omgivende lufts temperatur stiger, nedsættes opladehastigheden muligvis automatisk. Dette er en normal driftsfunktion for at forhindre skade på enheden. SIM- eller USIM-kort (nano-SIM-kort) (SM-T505) Isætte SIM- eller USIM-kortet Isæt SIM- eller USIM-kortet, som du har modtaget fra teleudbyderen. • Brug kun et nano-SIM-kort. • Vær forsigtig med ikke at miste eller lade andre bruge SIM- eller USIM-kortet. Samsung er ikke ansvarlig for nogen skader eller ulemper, der forårsages af mistede eller stjålne kort. Afhængigt af tjenesteudbyderen er visse tjenester, der kræver en netværkstilslutning, muligvis ikke tilgængelige.
Side: 15
Grundlæggende brug 16 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen. Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget. 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen. 3 Placer SIM- eller USIM-kortet i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 4 Tryk forsigtigt SIM- eller USIM-kortet ind i holderen for at fastgøre det. Hvis SIM-kortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen. 5 Sæt holderen ind i porten til holderen. • Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør. • Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.
Side: 16
Grundlæggende brug 17 Hukommelseskort (microSD-kort) Isætte et hukommelseskort Enhedens hukommelseskortkapacitet kan være anderledes end andre modellers, og visse hukommelseskort vil muligvis ikke være kompatible med din enhed, afhængigt af type og producent af hukommelseskortet. Se Samsungs websted for oplysninger om din enheds maksimale hukommelseskortkapacitet. • Visse hukommelseskort er muligvis ikke fuldt ud kompatible med enheden. Brug af et ikke-kompatibelt kort kan beskadige enheden eller hukommelseskortet eller ødelægge data, der er gemt på kortet. • Vær opmærksom på, at du isætter hukommelseskortet med den rigtige side opad. • Enheden understøtter filsystemerne FAT og exFAT for hukommelseskort. Hvis du isætter et kort, der er formateret med et andet filsystem, beder enheden dig om at omformatere kortet, ellers genkender det ikke kortet. Du skal formatere hukommelseskortet for at kunne bruge det. Hvis din enhed ikke kan formatere eller genkende hukommelseskortet, skal du kontakte producenten af hukommelseskortet eller et af Samsung servicecentre. • Hyppig skrivning og sletning af data reducerer hukommelseskortets levetid. • Når du sætter et hukommelseskort i enheden, vises hukommelseskortets filmappe i mappen Mine filer → SD-kort. ► SM-T505:
Side: 17
Grundlæggende brug 18 ► SM-T500: 1 Sæt udskubningsstiften i hullet på holderen for at frigøre holderen. Sørg for, at udskubningsstiften er vinkelret i forhold til hullet. Ellers kan enheden blive beskadiget. 2 Træk forsigtigt holderen ud af porten til holderen. Når du fjerner holderen fra enheden, deaktiveres mobildataforbindelsen (SM-T505). 3 Placer et hukommelseskort i holderen, så de guldfarvede kontakter vender nedad. 4 Tryk forsigtigt hukommelseskortet ind i holderen for at fastgøre det. Hvis hukommelseskortet ikke er fastgjort korrekt i holderen, kan det falde ud af holderen. 5 Sæt holderen ind i porten til holderen. • Hvis du sætter holderen i enheden, mens holderen er våd, kan enheden tage skade. Sørg altid for, at holderen er tør. • Sæt holderen korrekt tilbage i porten til holderen for at forhindre væske i at trænge ind i enheden.
Side: 18
Grundlæggende brug 19 Fjerne hukommelseskortet Før du fjerner hukommelseskortet, skal du deaktivere det, så det kan fjernes sikkert. Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → Avanceret → SD-kort → Deaktiver. Fjern ikke den eksterne lagerenhed, f.eks. et hukommelseskort eller en USB-lagerenhed, mens enheden overfører eller tager adgang til information, eller lige efter overførsel af data. Hvis du gør dette, kan data blive beskadiget eller gå tabt, eller den eksterne lagerenhed eller enheden kan blive beskadiget. Samsung er ikke ansvarlig for tab, herunder tab af data, som opstår på grund af misbrug af eksterne lagerenheder. Formatere hukommelseskortet Et hukommelseskort, der er formateret på en computer, er muligvis ikke kompatibelt med enheden. Formater hukommelseskortet på enheden. Start appen Indstillinger, og tryk på Enhedspleje → Lagring → Avanceret → SD-kort → Formater. Før du formaterer hukommelseskortet, skal du huske at lave sikkerhedskopier af alle vigtige data, der er gemt på hukommelseskortet. Producentens garanti dækker ikke tab af data, der skyldes brugerhandlinger.
Side: 19
Grundlæggende brug 20 Tænde og slukke for enheden Overhold alle skilte og anvisninger fra autoriseret personale, når du færdes i områder, hvor brug af trådløse enheder er forbudt, f.eks. om bord på fly eller på hospitaler. Tænde for enheden Tryk og hold på sidetasten i nogle få sekunder for at tænde enheden. Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen. Slukke for enheden 1 Tryk og hold på sidetasten for at slukke enheden. Alternativt, åbn informationspanelet, og tryk på . 2 Tryk på Sluk. Tryk på Genstart for at genstarte enheden. Gennemtvinge genstart Hvis enheden fryser og ikke reagerer, skal du trykke og holde på sidetasten og lydstyrke ned- tasten samtidigt i mere end 7 sekunder for at genstarte den. Lydstyrke ned-tast Sidetast
Side: 20
Grundlæggende brug 21 Indledende konfiguration Første gang, du tænder enheden, eller efter at du har udført en datanulstilling, skal du opsætte den ved at følge instruktionerne på skærmen. Hvis du ikke opretter forbindelse til etWi-Fi-netværk, er der muligvis nogle enhedsfunktioner, du ikke kan konfigurere under den indledende konfiguration. Samsung account Din Samsung account er en integreret kontotjeneste, hvormed du kan bruge en bred vifte af Samsung-tjenester på mobilenheder, tv’er og på Samsungs websted. For at se listen af tjenester, som kan bruges med din Samsung account, skal du åbne appen Indstillinger, og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Samsung account → Apps og tjenester. Du kan også gå ind på account.samsung.com. Oprettelse af en Samsung account Hvis du ikke har en Samsung account, skal du oprette en. 1 Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto → Samsung account. Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på . 2 Tryk på Opret konto. 3 Følg instruktionerne på skærmen for at oprette kontoen.
Side: 21
Grundlæggende brug 22 Sådan logger du på din Samsung account Hvis du allerede har en Samsung account, skal du logge ind på den. Du kan også logge ind med din Google-konto. 1 Start appen Indstillinger og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti → Tilføj konto → Samsung account. Alternativt kan du starte appen Indstillinger og trykke på . 2 Indtast dit Samsung account-id og din adgangskode, og tryk på Log på. Hvis du vil logge ind med din Google-konto, skal du trykke på Fortsæt med Google. 3 Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre login på din Samsung account. Sådan finder du dit id og nulstilling af din adgangskode Hvis du glemmer dit id eller din adgangskode til din Samsung account, skal du trykke på Find id eller Nulstil adgangskode på din Samsung accounts loginskærm. Du finder dit id eller nulstiller din adgangskode, når du indtaster de nødvendige oplysninger. Fjerne din Samsung account Når du fjerner din Samsung account fra enheden, fjernes dine data, f.eks. kontakter eller events, også. 1 Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti. 2 Tryk på Samsung account → Personlige oplysninger → → Log ud. 3 Tryk på Log ud, indtast adgangskoden til din Samsung account, og tryk derefter på OK.
Side: 22
Grundlæggende brug 23 Overføre data fra din forrige enhed (Smart Switch) Du kan bruge Smart Switch til at overføre data fra din tidligere enhed til din nye enhed. Start appen Indstillinger, og tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch. • Denne funktion understøttes muligvis ikke på alle enheder eller computere. • Der kan være begrænsninger. Besøg www.samsung.com/smartswitch for detaljer. Samsung tager ophavsret alvorligt. Overfør kun indhold, du har ret til at overføre. Trådløs overførsel af data Overfør data fra din forrige enhed til din enhed trådløst viaWi-Fi Direct. 1 Start Smart Switch på den forrige enhed. Hvis du ikke har appen, kan du hente den fra Galaxy Store eller Play Butik. 2 På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch. 3 Anbring enhederne tæt på hinanden. 4 På den forrige enhed skal du trykke på Send data → Trådløs. 5 På den forrige enhed skal du trykke på Tillad. 6 Vælg et element, du vil overføre, og tryk på Overfør. 7 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra din forrige enhed. Når dataene er overført, kan du se en liste med de overførte data på din enhed.
Side: 23
Grundlæggende brug 24 Sikkerhedskopiering og gendannelse af data ved brug af ekstern lagring Overfør data ved hjælp af ekstern lagring, som f.eks. et microSD-kort. 1 Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til ekstern lagring. 2 Indsæt eller slut den eksterne lagerenhed til din enhed. 3 På din enhed skal du starte appen Indstillinger og trykke på Konti og sikkerhedskopiering → Smart Switch → → Gendan. 4 Følg instruktionerne på skærmen for at overføre data fra eksternt lager. Overføre sikkerhedskopidata fra en computer Overfør data mellem din enhed og en computer. Du skal downloade appen Smart Switch i computerversionen fra www.samsung.com/smartswitch. Sikkerhedskopier data fra din forrige enhed til en computer, og importer dataene på din enhed. 1 På computeren kan du besøge www.samsung.com/smartswitch for at downloade Smart Switch. 2 Start Smart Switch på computeren. Hvis din forrige enhed ikke er en Samsung-enhed, kan du sikkerhedskopiere data til en computer med et program, som leveres af enhedens producent. Spring derefter frem til det femte trin. 3 Slut din forrige enhed til computeren ved hjælp af enhedens USB-kabel. 4 På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at sikkerhedskopiere data fra enheden. Kobl herefter din forrige enhed fra computeren. 5 Slut enheden til computeren via USB-kablet. 6 På computeren skal du følge instruktionerne på skærmen for at overføre dataene til din enhed.
Side: 24
Grundlæggende brug 25 Forstå skærmen Styring af touchskærmen • Lad ikke touchskærmen komme i kontakt med andre elektriske enheder. Elektrostatiske udladninger kan medføre fejl på touchskærmen. • For at undgå beskadigelse af touchskærmen må du ikke trykke på den med skarpe genstande eller udøve et for stort tryk på den med dine fingerspidser. • Det anbefales, at du ikke bruger fast grafik på dele af eller på hele touchskærmen i længere tid. Hvis du gør det, kan det resultere i efterbilleder (skærmindbrænding) eller spøgelsesbilleder. • Enheden vil muligvis ikke genkende berøringsinput, der foretages tæt på skærmens kanter, da de er uden for området for berøringsinput. • Det anbefales at bruge fingrene, når du benytter touchskærmen. Trykke Tryk på skærmen. Trykke og holde Tryk og hold på skærmen i ca. 2 sekunder. Trække Tryk og hold på et element, og træk det til den ønskede position.
Side: 25
Grundlæggende brug 26 Dobbelttrykke Dobbelttryk på skærmen. Stryge Stryg opad, nedad, til venstre eller til højre. Sprede og knibe Spred to fingre fra hinanden, eller knib fingrene sammen på skærmen. Navigationslinje (funktionsknapper) Når du tænder for skærmen, vises funktionsknapperne på navigationslinjen nederst på skærmen. Funktionsknapperne er som standard indstillet til knappen seneste, startknappen og tilbageknappen. Knappernes funktioner kan variere, afhængigt af den app, der anvendes, eller miljøet for brug.
Side: 26
Grundlæggende brug 27 Knap Funktion Seneste • Tryk for at åbne listen over de seneste apps. Start • Tryk for at vende tilbage til startskærmen. • Tryk og hold for at starte appen Google Assistant. Tilbage • Tryk for at gå tilbage til den forrige skærm. Skjule navigationslinjen Se filer, eller brug apps på en bredere skærm ved at skjule navigationslinjen. Start appen Indstillinger, tryk på Skærm → Navigationslinje, og tryk derefter på Strygebevægelser under Navigationstype. Navigationslinjen skjules, og bevægelsestip vises. Tryk på Flere indstillinger, og vælg den indstilling, du ønsker. • Stryg fra bunden: Bevægelsestips vises der, hvor funktionsknapperne er placeret. Hvis du vil bruge funktionsknapperne, skal du trække bevægelsestippet for den ønskede knap opad. • Stryg fra siderne og bunden: – Stryg op fra bunden af skærmen for at gå til startskærmen. – Stryg op og hold for at se listen over de senest anvendte apps. – Stryg indad fra en hvilken som helst side af skærmen for at vende tilbage til den forrige skærm. – Stryg indad fra et af de nederste hjørner for at starte appen Google Assistant. Stryg fra bunden Stryg fra siderne og bunden Hvis du vil skjule bevægelsestippet nederst på skærmen, skal du trykke på kontakten Hints til håndbevægelser for at deaktivere det.
Side: 27
Grundlæggende brug 28 Startskærm og skærmen apps Startskærmen er udgangspunktet, hvorfra du kan få adgang til alle enhedens funktioner. Her vises widgets, genveje til apps og andet. Skærmen apps viser ikoner for alle apps, herunder nyinstallerede apps. Skærmen kan variere, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. En widget Navigationslinje (funktionsknapper) Favoritapps Skærmindikator Skifte mellem startskærm og skærmen apps På startskærmen skal du stryge opad eller nedad for at åbne skærmen apps. For at vende tilbage til startskærmen skal du stryge opad eller nedad på skærmen apps. Du kan også trykke på startknappen eller på tilbageknappen. Startskærm Skærmen apps Finder
Side: 28
Grundlæggende brug 29 Hvis du tilføjer appknappen på startskærmen, kan du åbne skærmen apps ved at trykke på knappen.Tryk og hold på et tomt område på startskærmen, tryk på Indst. for startskærm, og tryk derefter på kontakten Appknappen for at aktivere den. Appknappen tilføjes nederst på startskærmen. Appknappen Starte Finder Søg hurtigt efter indhold på enheden. 1 På skærmen apps skal du trykke på . Alternativt kan du åbne informationspanelet, stryge nedad og trykke på . 2 Indtast et søgeord. Apps og indhold på din enhed bliver gennemsøgt. Hvis du trykker på på tastaturet, kan du søge efter mere indhold. Flytte elementer Tryk og hold på et element, og træk det derefter til en ny placering.Træk elementet til siden af skærmen for at flytte det til et andet panel. Hvis du vil lægge en genvej op på startskærmen, skal du trykke og holde på et element på skærmen apps.Tryk dernæst på Føj til Start. Der føjes automatisk en genvej til appen på startskærmen. Du kan også flytte apps, der bruges ofte, til genvejsområdet nederst på startskærmen.
Side: 29
Grundlæggende brug 30 Oprette mapper Opret mapper, og saml apps, der ligner hinanden, for hurtigt at få adgang til og åbne apps. På startskærmen eller skærmen apps skal du trykke og holde på en app, og derefter trække den over en anden app. Der oprettes en ny mappe, der indeholder de valgte apps.Tryk på Mappenavn, og angiv et mappenavn. • Tilføje flere apps Tryk på på mappen. Marker de apps, der skal tilføjes, og tryk på Udført. Du kan også tilføje en app ved at trække den til mappen. • Flytte apps fra en mappe Tryk og hold på en app for at trække den til en ny placering. • Slette en mappe Tryk og hold på en mappe, og tryk derefter på Slet mappe. Kun mappen bliver slettet. Mappens apps bliver flyttet til skærmen apps.
Side: 30
Grundlæggende brug 31 Redigere startskærmen På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område eller knibe fingrene sammen for at få adgang til indstillingerne for redigering. Du kan angive baggrund, tilføje widgets m.v. Du kan også tilføje, slette eller omarrangere paneler på startskærmen. • Tilføje paneler: Stryg til venstre, og tryk derefter på . • Flytte paneler:Tryk og hold på et paneleksempel, og træk det til en ny placering. • Slette paneler:Tryk på på panelet. • Baggrund: Skift baggrundsindstillingerne for startskærmen og den låste skærm. • Widgets:Widgets er små apps, der starter bestemte appfunktioner for at give oplysninger og praktisk adgang på din startskærm.Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til startskærmen.Widgetten føjes automatisk til startskærmen. • Indst. for startskærm: Konfigurer indstillinger for startskærmen, f.eks. skærmgitter eller -layout. Vise alle apps på startskærmen Uden at bruge en separat appskærm kan du indstille enheden til at vise alle apps på startskærmen. På startskærmen skal du trykke og holde på et tomt område, og derefter trykke på Indst. for startskærm → Startskærmlayout → Kun startskærm → Anvend. Du kan nu få adgang til alle dine apps ved at stryge til venstre på startskærmen.
Side: 31
Grundlæggende brug 32 Indikatorikoner Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen.Tabellen nedenfor indeholder de mest almindelige ikoner. • Statusbjælken vises muligvis ikke øverst på skærmen i visse apps.Træk ned fra skærmens overkant for at få vist statusbjælken. • Nogle indikatorikoner vises kun, når du åbner informationspanelet. • Indikatorikonerne kan variere, afhængigt af din tjenesteudbyder eller model. Ikon Betydning Intet signal Signalstyrke Roaming (uden for eget dækningsområde) Forbundet til GPRS-netværk Forbundet til EDGE-netværk Forbundet til UMTS-netværk Forbundet til HSDPA-netværk Forbundet til HSPA+-netværk / Forbundet til LTE-netværk Forbundet tilWi-Fi Bluetooth-funktion aktiveret Placeringstjenester i brug Igangværende opkald Ubesvaret opkald Ny sms eller mms Alarm aktiveret Lydløs tilstand aktiveret Flytilstand aktiveret Der opstod en fejl, eller du skal være forsigtig Batteriopladning Batteriniveau
Side: 32
Grundlæggende brug 33 Skærmlås Når du trykker på sidetasten, slukkes og låses skærmen. Skærmen slukkes og låses også automatisk, hvis enheden ikke har været i brug i en bestemt periode. Stryg i en hvilken som helst retning, når skærmen tændes, for at låse skærmen op. Hvis skærmen er slukket, kan du trykke på sidetasten eller starttasten for at tænde skærmen. Du kan også dobbelttrykke på skærmen. Låst skærm Ændre skærmlåsemetode For at ændre skærmlåsemetoden skal du starte appen Indstillinger, trykke på Låseskærm → Skærmlåsningstype, og derefter vælge en metode. Hvis du angiver et mønster, en PIN-kode, en adgangskode eller dine biometriske data som skærmlåsemetode, kan du beskytte dine personlige oplysninger ved at forhindre andre i at få adgang til din enhed. Når du har angivet skærmlåsemetoden, kræver enheden en oplåsningskode, når du vil låse den op. • Stryg: Stryg i en vilkårlig retning på skærmen for at låse den op. • Mønster:Tegn et mønster med mindst fire prikker for at låse skærmen op. • PIN-kode: Indtast en PIN-kode med mindst fire tal for at låse skærmen op. • Adgangskode: Indtast en adgangskode med mindst fire tegn, tal eller symboler for at låse skærmen op.
Side: 33
Grundlæggende brug 34 • Ingen: Undlad at angive en skærmlåsemetode. • Ansigt: Registrer dit ansigt for at låse skærmen op. Der henvises til Ansigtsgenkendelse for yderligere oplysninger. Du kan indstille din enhed til at udføre en fabriksnulstilling, hvis du har indtastet oplåsningskoden forkert flere gange i træk, og når grænsen for antal forsøg. Start appen Indstillinger, tryk på Låseskærm → Indstillinger for sikker lås, lås skærmen op ved hjælp af den forudindstillede skærmlåsemetode, og tryk derefter på kontakten Auto- nulstil til fabrik. for at aktivere det. Skærmbillede Tag et skærmbillede, mens du bruger enheden, skriv og tegn på det, beskær det eller del det. Du kan tage et billede af den aktuelle skærm og det område, der kan rulles i. Tryk og hold på tasten lydstyrke ned og sidetasten samtidigt. Du kan se de optagede skærmbilleder i Galleri. Det er ikke muligt at tage skærmbilleder, mens du bruger visse apps og funktioner. Når du har taget et skærmbillede, kan du bruge følgende muligheder på værktøjslinjen nederst på skærmen: • : Optag det aktuelle indhold og det skjulte indhold på en langstrakt side, som f.eks. en webside. Når du trykker på , ruller skærmbilledet automatisk ned, og der vil blive taget billeder af mere indhold. • : Skriv eller tegn på skærmbilledet, eller beskær en del af skærmbilledet. Du kan se det beskårne område i Galleri. • : Del skærmbilledet med andre. Hvis indstillingerne ikke er synlige på det skærmbillede, du har taget, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Skærmbilleder, og derefter trykke på kontakten Værktøjslinje til skærmbilleder for at aktivere det.
Side: 34
Grundlæggende brug 35 Informationspanel Når du modtager nye meddelelser, vises indikatorikoner på statusbjælken. Hvis du vil se flere oplysninger om ikonerne, skal du åbne informationspanelet og se detaljerne. Træk statusbjælken nedad for at åbne informationspanelet. For at lukke informationspanelet skal du stryge opad på skærmen. Du kan bruge følgende funktioner på informationspanelet. Se meddelelsesdetaljer, og udfør forskellige handlinger. Slet alle meddelelser. Styr medier på din enhed og tilsluttede enheder i nærheden. Åbn strømmuligheder. Start Indstillinger. Åbn meddelelses- indstillinger. Hurtigindstillings- knapper Styr tilsluttede enheder i nærheden.
Side: 35
Grundlæggende brug 36 Bruge hurtigindstillingsknapper Tryk på hurtigindstillingknapperne for at aktivere visse funktioner. Stryg nedad i informationspanelet for at se flere knapper. Få adgang til yderligere valg. Juster skærmens lysstyrke. Finder Tryk på teksten under hver knap for at ændre funktionsindstillinger. For at se flere detaljerede indstillinger skal du trykke og holde på en knap. For at omorganisere knapper skal du trykke på → Knaprækkefølge, trykke og holde på en knap og derefter trække den til en anden placering. Styre medieafspilning Tag kontrollen over afspilning af musik eller video med funktionen Medier. Du kan også fortsætte afspilningen på en anden enhed. 1 Åbn informationspanelet, og tryk på Medier. 2 Tryk på ikonerne på controlleren for at styre afspilningen. Du kan fortsætte afspilningen på en anden enhed ved at trykke på og vælge din ønskede enhed. Kontrollere enheder i nærheden Start hurtigt, og tag styring af tilsluttede enheder i nærheden på informationspanelet. 1 Åbn informationspanelet, og tryk på Enheder. Tilsluttede enheder i nærheden vises. 2 Vælg en enhed i nærheden for at styre den.
Side: 36
Grundlæggende brug 37 Indtaste tekst Tastaturlayout Der vises automatisk et tastatur, når du indtaster tekst for at sende e-mails, oprette noter m.v. Tekstangivelse understøttes ikke på visse sprog. For at indtaste tekst skal du ændre inputsproget til et af de understøttede sprog. Skift til ny linje. Slet tegnet til venstre. Indtast symboler. Indtast store bogstaver. Tryk to gange, hvis du udelukkende vil bruge store bogstaver. Yderligere tastaturfunktioner Flyt markøren. Indsæt et mellemrum. Se flere tastaturfunktioner. Skifte inputsprog Tryk på → Sprog og typer → Administrer inputsprog, og vælg det ønskede sprog. Hvis du vælger to eller flere sprog, kan du skifte mellem inputsprog ved at stryge til venstre eller højre på mellemrumstasten.
Side: 37
Grundlæggende brug 38 Skifte tastatur Tryk på på navigationslinjen for at skifte tastaturet. Hvis du vil skifte tastaturtype, skal du trykke på → Sprog og typer, vælge et sprog, og derpå vælge den tastaturtype, du ønsker. Hvis tastaturknappen ( ) ikke vises på navigationslinjen, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Generel administration → Sprog og input → Tastatur på skærmen, og derefter trykke på kontakten Vis tastaturknap for at aktivere det. Yderligere tastaturfunktioner Visse funktioner er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. • : Indsæt humørikoner. • : Indsæt stickers. • :Vedhæft animerede GIF-filer.
Side: 38
Grundlæggende brug 39 • : Skift til håndskriftstilstand. Skift til standardtastaturet. • : Skift tastaturets tilstand. • : Angiv tekst via tale. • : Skift tastaturindstillinger. • → : Søg efter indhold, og indtast det. • → : Oversæt tekst og indtast den. • → : Åbn tekstredigeringspanelet. • → : Skift tastaturets størrelse. Kopiere og indsætte 1 Tryk og hold på teksten. 2 Træk i eller for at vælge den ønskede tekst, eller tryk på Vælg alle for at vælge al tekst. 3 Tryk på Kopier eller Klip. Den markerede tekst kopieres til udklipsholderen. 4 Tryk og hold, hvor teksten skal indsættes, og tryk derefter på Indsæt.
Side: 39
40 Apps og funktioner Installere eller afinstallere apps Galaxy Store Køb og download apps. Du kan downloade apps, der er specialfremstillet til Samsung Galaxy- enheder. Start appen Galaxy Store. Om denne app er tilgængelig, afhænger af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Installere apps Gennemse apps efter kategori, eller tryk på for at søge ved hjælp af et søgeord. Vælg en app for at se oplysninger om den.Tryk på Installer for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen. For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på → → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling. Play Butik Køb og download apps. Start appen Play Butik. Installere apps Gennemse apps efter kategori, eller søg efter apps med nøgleord. Vælg en app for at se oplysninger om den.Tryk på Installer for at downloade gratis apps. Hvis du vil købe og downloade apps, der er pålagt gebyrer, skal du trykke på prisen og følge instruktionerne på skærmen. For at ændre indstillingerne for automatisk opdatering skal du trykke på → Indstillinger → Opdater apps automatisk, og derefter vælge en indstilling.
Side: 40
Apps og funktioner 41 Administrere apps Afinstallere eller deaktivere apps Tryk og hold på en app, og vælg en indstilling. • Afinstaller: Fjern downloadede apps. • Deaktiver: Deaktiver valgte standardapps, der ikke kan fjernes fra enheden. Ikke alle apps understøtter denne funktion. Aktivere apps Start appen Indstillinger, tryk på Apps → → Deaktiveret, vælg en app, og tryk derefter på Aktiver. Indstille apptilladelser For at visse apps kan fungere korrekt skal de muligvis have rettigheder til at åbne eller bruge oplysninger på din enhed. For at se tilladelsesindstillinger for appen skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps. Vælg en app, og tryk på Tilladelser. Du kan se appens tilladelseslister og ændre dens tilladelser. For at se eller ændre tilladelsesindstillinger for apps efter tilladelseskategori skal du starte appen Indstillinger og trykke på Apps → → Tilladelsesstyring.Vælg et element, og vælg en app. Hvis du ikke giver tilladelser til apps, fungerer de grundlæggende funktioner i appsene muligvis ikke, som de skal.
Side: 41
Apps og funktioner 42 Telefon Introduktion Foretag eller besvar stemme- og videoopkald. Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner og derefter trykke på kontakten Opkald og sms på andre enheder for at aktivere det. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account, både på din enhed og på den anden enhed. Nogle opkalds- og beskedfunktioner er muligvis ikke tilgængelige. Foretage opkald 1 Start appen Telefon, og tryk på Tastatur. 2 Indtast et telefonnummer. 3 Tryk på for at foretage et stemmeopkald, eller tryk på for at foretage et videoopkald. Se eksempel på telefonnummeret. Slet tegnet til venstre. Få adgang til yderligere valg. Søg efter en kontakt. Føj nummeret til kontaktlisten.
Side: 42
Apps og funktioner 43 Foretage opkald fra opkaldslogfiler eller kontaktliste Start appen Telefon, tryk på Seneste eller Kontakter, og stryg derefter mod højre på en kontakt eller et telefonnummer for at foretage et opkald. Hvis denne funktion er deaktiveret, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner → Bevægelser, og derefter trykke på kontakten Stryg f. at ringe/sende beskeder for at aktivere det. Ringe op med hurtigopkald Angiv hurtigopkaldsnumre for hurtigt at foretage opkald. Hvis du vil angive, at et nummer skal være et hurtigopkaldsnummer, skal du starte appen Telefon, trykke på Tastatur eller Kontakter → → Hurtigopkaldsnumre, vælge et hurtigopkaldsnummer og derefter tilføje et telefonnummer. For at foretage et opkald skal du trykke og holde på hurtigopkaldsnummeret på tastaturet. For hurtigopkaldsnumre fra 10 og op skal du først trykke det første ciffer eller de første cifre i nummeret, og derefter trykke og holde på det sidste ciffer. Hvis du f.eks. angiver nummeret 123 som et hurtigopkaldsnummer, skal du trykke på 1, trykke på 2 og derefter trykke og holde på 3. Foretage et internationalt opkald 1 Start appen Telefon, og tryk på Tastatur. 2 Tryk og hold på 0, indtil tegnet + vises. 3 Indtast landekode, områdekode og telefonnummer, og tryk på . Modtage opkald Besvare et opkald Træk uden for den store cirkel, når du modtager et opkald.
Side: 43
Apps og funktioner 44 Afvise et opkald Træk uden for den store cirkel, når du modtager et opkald. Hvis du vil sende en besked, når du afviser et indgående opkald, skal du trække linjen Send besked opad og vælge den besked, der skal sendes. Hvis kontakten Tilføj påmindelse er aktiveret, gemmes en påmindelse, så du får besked om det afviste opkald en time senere. For at oprette forskellige afvisningsbeskeder skal du starte appen Telefon, trykke på → Indstillinger → Hurtige afvisningsbeskeder, indtaste en besked og derefter trykke på . Ubesvarede opkald Ved ubesvarede opkald vises ikonet på statuslinjen. Åbn informationspanelet for at se listen over ubesvarede opkald. Alternativt kan du starte appen Telefon og trykke på Seneste for at se ubesvarede opkald. Blokere telefonnumre Bloker opkald fra specifikke numre, du har føjet til din blokeringsliste. 1 Start appen Telefon, og tryk på → Indstillinger → Bloker numre. 2 Tryk på Seneste eller Kontakter, vælg kontakter eller telefonnumre, og tryk dernæst på Udført. Du kan manuelt angive et nummer ved at trykke på Tilføj telefonnummer, indtaste et telefonnummer og derefter trykke på . Når blokerede numre forsøger at kontakte dig, modtager du ikke meddelelser. Opkaldene bliver logget i opkaldsloggen. Du kan også blokere for indgående opkald fra personer, der ikke viser deres opkalds-id. Tryk på kontakten Bloker ukendte/skjulte numre for at aktivere funktionen.
Side: 44
Apps og funktioner 45 Valgmuligheder under opkald • : Få adgang til yderligere valg. • Tilføj opkald: Foretag et andet opkald. Det første opkald vil blive sat på hold. Når du afslutter det andet opkald, genoptages det første opkald. • Besked: Send en besked til den, der ringer. • Bluetooth: Skift til et Bluetooth-headset, hvis det er tilsluttet enheden. • Sæt opkald på hold: Sæt et opkald på hold.Tryk på Genoptag samtale for at hente et opkald på hold. • Lydløs: Slå mikrofonen fra, så den anden person ikke kan høre dig. • Tastatur/Skjul: Åbn eller skjul tastaturet. • : Afbryd samtalen. De tilgængelige valg kan variere, alt afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. Føje et telefonnummer til kontakter Føje et telefonnummer til kontakter ved brug af tastaturet 1 Start appen Telefon, og tryk på Tastatur. 2 Indtast nummeret. 3 Tryk på Føj til kontakter. 4 Tryk på Opret ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende kontakt for at føje et nummer til en eksisterende kontakt. Føje et telefonnummer til kontakter fra opkaldslisten 1 Start appen Telefon, og tryk på Seneste. 2 Tryk på et telefonnummer, og tryk på Tilføj. 3 Tryk på Opret ny kontakt for at oprette en ny kontakt, eller tryk på Opdater eksisterende kontakt for at føje et nummer til en eksisterende kontakt.
Side: 45
Apps og funktioner 46 Føje et tag til et telefonnummer Du kan føje tags til numre uden at gemme dem i Kontakter. På den måde kan du få vist de opkaldende personers oplysninger, når de ringer, selv om du ikke har dem anført i Kontakter. 1 Start appen Telefon, og tryk på Seneste. 2 Tryk på et telefonnummer. 3 Tryk på Tilføj note, indtast et tag, og tryk derefter på Tilføj. Når der kommer et opkald fra det pågældende nummer, vises tagget neden under nummeret. Kontakter Introduktion Opret nye kontakter, eller administrer kontakter på enheden. Tilføje kontakter Oprette en ny kontakt 1 Start appen Kontakter, og tryk på . 2 Vælg en lagerplacering.
Side: 46
Apps og funktioner 47 3 Angiv kontaktoplysninger. Vælg en lagerplacering. Tilføj et billede. Åbn flere informationsfelter. Angiv kontaktoplysninger. Typen af information, du kan gemme, afhænger af den valgte lagerplacering. 4 Tryk på Gem. Importere kontakter Tilføj kontakter ved at importere dem fra andre lagerplaceringer til din enhed. 1 Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Imp. eller eksporter kontakter → Importer. 2 Vælg en lagerplacering, du vil importere kontakter fra. 3 MarkerVCF-filer eller kontakter, der skal importeres, og tryk på Udført. 4 Vælg en lagerplacering, du vil gemme kontakter i, og tryk på Importer.
Side: 47
Apps og funktioner 48 Synkronisere kontakter med dine internetkonti Synkroniser kontakterne i din enhed med onlinekontakter, der er gemt i dine internetkonti, såsom din Samsung account. 1 Start appen Indstillinger, tryk på Konti og sikkerhedskopiering → Konti, og vælg derefter den konto, der skal synkroniseres med. 2 Tryk på Synkroniser konto, og tryk på kontakten Kontakter for at aktivere det. For din Samsung account skal du trykke på → Synk.indstillinger, og trykke på kontakten Kontakter for at aktivere det. Søge efter kontakter Start appen Kontakter. Brug en af følgende søgemetoder: • Rul op eller ned på kontaktlisten. • Træk en finger langs indekset i højre side af kontaktlisten for at rulle gennem den hurtigt. • Tryk på øverst på kontaktlisten, og indtast søgekriterierne. Tryk på kontakten. Gør ét af følgende: • : Føj til favoritkontakter. • / : Foretag et stemme- eller videoopkald. • : Skriv en besked. • : Skriv en e-mail. Dele kontakter Du kan dele kontakter med andre med forskellige delingsvalg. 1 Start appen Kontakter, tryk på øverst i kontaktlisten, og tryk derefter på Del. 2 Vælg kontakter, og tryk på Del. 3 Vælg en delingsmetode.
Side: 48
Apps og funktioner 49 Gemme og dele profil (SM-T505) Gem og del dine profilinformationer, såsom dit billede og din statusbesked, med andre ved at bruge profildelingsfunktionen. • Du skal logge på din Samsung account for at kunne bruge denne funktion. • Profildelingsfunktionen er muligvis ikke tilgængelig, afhængigt af dit geografiske område eller din tjenesteudbyder. • Profildelingsfunktionen er kun tilgængelig for kontakter, der har aktiveret profildelingsfunktionen på deres enhed. 1 Start appen Kontakter, og vælg din profil. 2 Tryk på Tryk her for at dele din profil, og tryk på kontakten for at aktivere det. • For at bruge profildelingsfunktionen skal dit telefonnummer være verificeret. Du kan se dine kontakters opdaterede profilinformationer i Kontakter. • Hvis du vil ændre omfanget af kontakter, som du vil dele din profil med, skal du trykke på Vælg, hvad der skal deles, vælge et element at dele og derefter vælge en mulighed. Oprette grupper Du kan tilføje grupper, som f.eks. familie eller venner, og styre kontakter gruppevis. 1 Start appen Kontakter, og tryk på → Grupper → Opret gruppe. 2 Angiv et gruppenavn. For at indstille gruppens ringetone skal du trykke på Grupperingetone og vælge en ringetone. 3 Tryk på Tilføj medlem, vælg de kontakter, der skal tilføjes i gruppen, og tryk derefter på Udført. 4 Tryk på Gem. Sende en gruppebesked Du kan sende en gruppebesked til en gruppes medlemmer samtidigt. Start appen Kontakter, tryk på → Grupper, vælg en gruppe, og tryk derefter på → Send besked.
Side: 49
Apps og funktioner 50 Flette dublerede kontakter Når du importerer kontakter fra andre lagerplaceringer eller synkroniserer kontakter med andre konti, kan din kontaktliste indeholde dublerede kontakter. Flet de dublerede kontakter til én liste for at strømline din kontaktliste. 1 Start appen Kontakter, og tryk på → Administrer kontakter → Flet kontakter. 2 Marker kontakter, og tryk på Flet. Slette kontakter 1 Start appen Kontakter, tryk på øverst i kontaktlisten, og tryk derefter på Slet. 2 Vælg kontakter, og tryk på Slet. For at slette kontakter en efter en skal du trykke på en kontakt.Tryk derefter på → Slet. Beskeder Introduktion Send og se beskeder efter samtale. Hvis du vil foretage et opkald og sende en sms, skal du starte appen Indstillinger, trykke på Avancerede funktioner og derefter trykke på kontakten Opkald og sms på andre enheder for at aktivere det. Du skal registrere dig og logge på den samme Samsung account, både på din enhed og på den anden enhed. Nogle opkalds- og beskedfunktioner er muligvis ikke tilgængelige.
Side: 50
Apps og funktioner 51 Sende beskeder Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at sende beskeder, når du roamer. 1 Start appen Beskeder, og tryk på . 2 Tilføj modtagere, og skriv en besked. For at optage og sende en stemmebesked skal du trykke og holde på , sige din besked, og derpå slippe med fingeren. Optagelsesikonet vises kun, mens tekstindtastningsfeltet er skjult. Angiv modtagere. Indsæt stickers. Indtast en besked. Vedhæft filer. Modtager Send beskeden. 3 Tryk på for at sende beskeden. Se beskeder Beskeder grupperes i beskedtråde efter kontakt. Du kan blive opkrævet ekstra gebyrer for at modtage beskeder, når du roamer. 1 Start appen Beskeder. 2 Vælg en kontaktperson eller et telefonnummer på beskedlisten. • For at besvare beskeden skal du trykke på indtastningsfeltet, indtaste en besked og derefter trykke på . • For at justere skriftstørrelsen, spred da to fingre fra hinanden eller knib fingrene sammen på skærmen.

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Samsung Galaxy Tab A7 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Samsung Galaxy Tab A7. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Samsung Galaxy Tab A7 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Samsung Galaxy Tab A7

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Samsung Galaxy Tab A7 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Samsung
  • Product: Tablet
  • Model/navn: Galaxy Tab A7
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Spansk, Portugisisk, Kinesisk, Kroatisk, Arabisk, Bulgarsk, Hindi, Hollandsk, Vietnamesisk, Fransk, Tysk, Svensk, Dansk, Finsk, , Nordmand