Series 2200 EP2220 manual
Philips Series 2200 EP2220manual

Manual til Philips Series 2200 EP2220 på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 274 sider.

PDF 274 1.1mb

Få vist brugermanualen for Philips Series 2200 EP2220 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Philips Series 2200 EP2220 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Philips Series 2200 EP2220. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Philips Series 2200 EP2220 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Philips Series 2200 EP2220

Side: 1
Dansk Indhold Oversigt over maskinen (fig. A)_______________________________________________________________________ 26 Kontrolpanel (fig. B) __________________________________________________________________________________ 26 Introduktion __________________________________________________________________________________________ 27 Før apparatet tages i brug ___________________________________________________________________________ 27 Brygning af drikke ____________________________________________________________________________________ 29 Justering af maskinens indstillinger__________________________________________________________________ 31 Udtagning og isætning af bryggeenheden __________________________________________________________ 33 Rengøring og vedligeholdelse _______________________________________________________________________ 34 AquaClean-vandfilter ________________________________________________________________________________ 36 Indstilling af vandets hårdhed _______________________________________________________________________ 38 Afkalkning (30 min.) __________________________________________________________________________________ 39 Bestilling af tilbehør __________________________________________________________________________________ 40 Fejlfinding_____________________________________________________________________________________________ 40 Tekniske specifikationer______________________________________________________________________________ 45 Oversigt over maskinen (fig. A) A1 Betjeningspanel A10 Låge A2 Kopholder A11 Dataskilt med typenummer A3 Formalet kafferum A12 Vandtank A4 Låg til beholderen til kaffebønner A13 Varmtvandsrør A5 Justerbart kaffeudløb A14 Kaffegrumsbeholder A6 Stik A15 Frontpanel til kaffegrumsbeholder A7 Knap til formalingsindstilling A16 Dæksel til drypbakke A8 Beholder til kaffebønner A17 Drypbakke A9 Bryggeenheden A18 Indikator for "Fyldt drypbakke" Tilbehør A19 Smøringsrør A22 Teststrimmel til måling af vandets hårdhedsgrad A20 AquaClean-vandfilter A23 Classic-mælkeskummer (kun bestemte typer) A21 Måleske A24 LatteGo (mælkebeholder) (kun bestemte typer) Kontrolpanel (fig. B) Se figur B for at få en oversigt over alle knapper og ikoner. Du finder beskrivelsen nedenfor. 26 Dansk
Side: 2
Nogle af knapperne/ikonerne er kun til bestemte typer. B1 On/off-knap B7 Advarselsikoner B2 Drink-ikoner* B8 Startindikator B3 Ikon for aromastyrke/formalet kaffe B9 Start/stop knap B4 Ikon for drink-mængde B10 Ikon for Calc/Clean (kalk/rengøring) B5 Ikon for mælkemængde (kun bestemte typer) B11 AquaClean-ikon B6 Ikon for kaffetemperatur (kun bestemte typer) * Drink-ikoner: espresso, espresso lungo, kaffe, americano, cappuccino, latte macchiato, varmt vand, damp (kun bestemte typer) Introduktion Tillykke med dit køb af en fuldautomatisk Philips-kaffemaskine! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome. Læs den separate garantifolder grundigt, før du bruger maskinen for første gang, og gem den til senere brug. For at du kan komme i gang og få mest muligt ud af din maskine, tilbyder Philips support på flere forskellige måder. I æsken finder du: 1 Denne brugervejledning med billedbaserede anvendelsesinstruktioner og mere detaljerede oplysninger om rengøring og vedligeholdelse. Der findes flere forskellige udgaver af denne espressomaskine, som alle har forskellige funktioner. Hver udgave har sit eget typenummer. Du kan finde typenummeret på dataskiltet, som sidder indvendigt på lågen (se figur A11). 2 Det separate sikkerhedshæfte med vejledning til, hvordan maskinen bruges på en sikker måde. 3 Du kan få onlinesupport (ofte stillede spørgsmål, film osv.) ved at scanne QR-koden på dette hæftes omslag eller gå til www.philips.com/coffee-care Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er blevet omhyggeligt rengjort, kan der være kafferester tilbage. Vi kan dog garantere, at maskinen er helt ny. Maskinen justerer automatisk den mængde formalet kaffe, der bruges til at brygge den mest velsmagende kaffe. Du skal først brygge 5 kopper kaffe for at lade maskinen udføre sin selvjustering. Skyl LatteGo (mælkebeholder) eller den klassiske mælkeskummer, før den tages i brug første gang. Før apparatet tages i brug 1. Opsætning af maskinen Når du har tændt maskinen, bliver der muligvis dispenseret vand fra varmtvandsudløbet eller kaffeudløbet. Dette er normalt. 27 Dansk Dansk
Side: 3
ON 2. Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.) Du kan finde flere oplysninger i kapitlet "AquaClean-vandfilter". 5 sec. 30 sec. 1 min. ON 3 sec. 3. Indstilling af vandets hårdhed Se kapitlet "Indstilling af vandets hårdhed" for at få trin-for-trin-instruktioner. Standardindstillingen for vandets hårdhed er 4: hårdt vand. 1 sec. OFF 1 min. 3 sec. = 3x ON 4. Samling af LatteGo (kun bestemte typer) CLICK 28 Dansk
Side: 4
5. Samling af den klassiske mælkeskummer (kun bestemte typer) 1 2 Brygning af drikke Generelle trin 1 Fyld postevand i vandbeholderen, og fyld kaffebønner i beholderen til bønner. 2 Tænd maskinen ved at trykke på on/off-knappen. - Maskinen begynder at varme op og foretager den automatiske gennemskylningscyklus. Under opvarmningen lyser drink-ikonerne, og de slukkes langsomt ét efter ét. - Når alle indikatorer i drink-ikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug. 3 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. Skub kaffeudløbsrøret op eller ned for at justere højden efter den kop eller det glas, du bruger (fig. 1). Personlige indstillinger af drikke Med denne maskine kan du vælge dine egne indstillinger for en kaffe. Når du har valgt en kaffe, kan du: 1 Justere aromastyrken ved at trykke på ikonet (fig. 2) for aromastyrke. Der er 3 styrker, den laveste er den mildeste, og den højeste er den stærkeste. 2 Juster kaffemængden ved at trykke på ikonet for drink-mængde (fig. 3) og/eller ikonet for mælkemængde (kun bestemte typer). Der er 3 mængder: lav, medium og høj. Du kan også indstille kaffetemperaturen efter eget valg (se 'Justering af kaffetemperaturen'). Kaffebrygning med kaffebønner 1 Du kan brygge en kop kaffe ved at trykke på et drink-ikon efter eget valg. - Indikatorerne for aromastyrke og mængde lyser og viser den tidligere valgte indstilling. - Du kan nu justere kaffen til din foretrukne smag (se 'Personlige indstillinger af drikke'). 2 Tryk på start/stop -knappen. - Lyset i drink-ikonet blinker, mens kaffen dispenseres. Kun bestemte typer: En americano fremstilles af espresso og vand. Når du brygger en americano, dispenserer maskinen først en espresso og derefter vand. 3 Tryk på start/stop -knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen, inden maskinen er færdig. Du kan brygge 2 kopper kaffe på en gang ved at trykke to gange på drink-ikonet. 2x-indikatoren lyser. 29 Dansk Dansk
Side: 5
Brygning af mælkebaserede drikke med LatteGo (mælkebeholder) LatteGo består af en mælkebeholder, en ramme og et opbevaringslåg. For at undgå lækage skal du sørge for, at rammen og mælkebeholderen er samlet korrekt, inden du fylder mælkebeholderen. 1 Du samler LatteGo ved først at indsætte toppen af mælkebeholderen under krogen øverst på rammen (fig. 4). Tryk derefter den nederste del af mælkebeholderen på plads. Du hører et klik, når den låser på plads (fig. 5). Bemærk: Sørg for, at mælkebeholderen og rammen er rene, inden du samler dem. 2 Vip LatteGo en smule, og sæt den på varmtvandsudløbet (fig. 6). Tryk derefter på den, indtil den låser på plads (fig. 7). 3 Fyld LatteGo med mælk op til det niveau, der er angivet på mælkebeholderen for den drik, du brygger (fig. 8). Fyld kun mælkebeholderen til maksimum-mærket. Hvis du har tilpasset mælkemængden, skal du muligvis fylde mere eller mindre mælk i mælkebeholderen end det, der er angivet for denne drik på LatteGo. Brug altid mælk direkte fra køleskabet, da det giver det bedste resultat. 4 Stil en kop på drypbakken. 5 Tryk på et ikon for en mælkebaseret drik efter eget valg. - Du kan nu justere kaffen til din foretrukne smag (se 'Personlige indstillinger af drikke'). 6 Tryk på start/stop -knappen. - Lyset i drink-ikonet blinker, mens kaffen dispenseres. Hvis du brygger cappuccino eller latte macchiato, dispenserer maskinen først mælk og derefter kaffe. Hvis du brygger café latte, dispenserer maskinen først kaffe og derefter mælk. - Hvis du vil afbryde dispenseringen af mælk, inden maskinen har dispenseret den forudindstillede mængde, skal du trykke på start/stop -knappen. 7 Tryk på start/stop -knappen, og hold den inde, hvis du vil stoppe med at dispensere hele drikken (mælk og kaffe), inden maskinen er færdig. Skumning af mælk med den klassiske mælkeskummer Brug altid mælk direkte fra køleskabet, da det giver det bedste skum. 1 Vip det sorte silikonehåndtag på maskinen mod venstre, og skub mælkeskummeren over på det (fig. 9). 2 Fyld en mælkekande med ca. 100 ml mælk til cappuccino og ca. 150 ml mælk til latte macchiato. 3 Sæt mælkeskummeren ca. 1 cm ned i mælken. 4 Tryk på dampikonet (fig. 10). - Lyset i dampikonet tændes, og startindikatoren begynder at pulsere. 5 Tryk på start/stop -knappen for at skumme mælken (fig. 11). - Maskinen varmes op, dampen presses ned i mælken, og mælken skummes. 6 Når mælkeskummet i mælkekanden har nået den nødvendige mængde, skal du trykke på start/stop -knappen igen for at stoppe med at skumme mælken. Skum aldrig mælken længere end 90 sekunder. Skumningen stopper automatisk efter 90 sekunder. Du behøver ikke at bevæge mælkekanden under skumningen for at få det bedste skum. 30 Dansk
Side: 6
Kaffebrygning med formalet kaffe Du kan vælge at bruge formalet kaffe i stedet for kaffebønner, hvis du f.eks. foretrækker en anden kaffevariant eller koffeinfri kaffe. 1 Tænd maskinen ved at trykke på on/off-knappen, og vent indtil den er klar til brug. 2 Åbn låget på beholderen til formalet kaffe, og hæld én måleske formalet kaffe i beholderen (fig. 12). Luk derefter låget. 3 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. 4 Vælg en drik. 5 Tryk på ikonet for aromastyrke i 3 sekunder (fig. 13). - Indikatoren for formalet kaffe lyser, og startindikatoren begynder at pulsere. 6 Tryk på start/stop -knappen. 7 Tryk på start/stop -knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen, inden maskinen er færdig. Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe. Formalet kaffe er ikke en indstilling, som gemmes som en tidligere valgt styrkeindstilling. Hver gang du vil bruge formalet kaffe, skal du trykke på ikonet for aromastyrke i 3 sekunder. Når du vælger formalet kaffe, kan du ikke vælge en anden aromastyrke. Dispensering af varmt vand 1 Fjern LatteGo eller mælkeskummeren, hvis den sidder på. 2 Tryk på ikonet (fig. 14) for varmt vand. - Indikatoren for kaffemængde lyser og viser den senest valgte drink-indstilling for varmt vand. 3 Juster mængden af varmt vand efter eget valg ved at trykke på ikonet (fig. 3) for kaffemængde. 4 Tryk på start/stop -knappen. - Lyset i ikonet for varmt vand blinker, og der dispenseres varmt vand fra varmtvandsudløbet (fig. 15). 5 Tryk på start/stop -knappen igen, hvis du vil stoppe dispenseringen af varmt vand, inden maskinen er færdig. Justering af maskinens indstillinger Justering af standbytiden 1 Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. 2 Når maskinen er slukket: Tryk og hold nede på Calc/Clean-ikonet (fig. 16), indtil Calc/Clean-lampen og lampen for aromastyrke tændes (fig. 17). 3 Tryk på ikonet for aromastyrke for at vælge den ønskede standbytid: 15, 30, 60 eller 180 minutter. Henholdsvis 1, 2, 3 eller 4 af aromastyrkeikonets lamper lyser op. 4 Når du er færdig med at indstille standbytiden, skal du trykke på start/stop-knappen. Maskinen slukkes. 5 Tænd maskinen igen ved at trykke på on/off-knappen. 31 Dansk Dansk
Side: 7
Sådan indstiller du standarden for den maksimale størrelse af en drikkevare Maskinen har 3 standardindstillinger for hver drik: lav, medium, høj. Du kan kun indstille den maksimale størrelse. Den nye standard kan gemmes, når startindikatoren begynder at blinke. Inden du begynder at programmere mælkemængden, skal du samle LatteGo og hælde mælk i den. 1 Hvis du vil justere den højeste mængdeindstilling, skal du trykke på ikonet for den drik, du vil justere, og holde det inde i 3 sekunder. - Den øverste indikator i ikonet for kaffemængde og den øverste indikator i ikonet for mælkemængde (kun bestemte typer) begynder at pulsere, og start/stop -knappen begynder at pulsere, hvilket betyder, at du er i programmeringstilstand. 2 Tryk på start/stop -knappen. Maskinen begynder at brygge den valgte drik. - Startindikatoren lyser først konstant. Når maskinen er klar til at gemme den justerede mængde, begynder start/stop-indikatoren at pulsere. 3 Tryk på start/stop -knappen igen , når koppen indeholder den ønskede mængde kaffe eller mælk. - Hvis du brygger cappuccino eller latte macchiato, vil mælken blive dispenseret først. Tryk på start/stop -knappen, når koppen indeholder den ønskede mælkemængde. Maskinen begynder automatisk at dispensere kaffe. Tryk på start/stop -knappen igen , når koppen indeholder den ønskede mængde. Når du har indstillet standarden for den maksimale størrelse af en drikkevare, overholder maskinen denne, hver gang du vælger den maksimale største af en drikkevare. Du kan kun justere det højeste niveau for standardmængden. Hvis du vil gå tilbage til standardindstillingerne for mængde, skal du se under "Gendannelse af fabriksindstillinger". Justering af kaffetemperaturen Maskiner uden temperaturikon 1 Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. 2 Når maskinen er slukket: tryk på ikonet for kaffemængde, og hold det inde, indtil lyset i ikonet tændes (fig. 18). 3 Tryk på mængdeikonet for at vælge den ønskede temperatur: normal, høj eller maks. - Afhængigt af valget lyser 1, 2 eller 3 indikatorer. 4 Når du er færdig med at indstille kaffetemperaturen, skal du trykke på start/stop -knappen. 5 Tænd maskinen igen ved at trykke på on/off-knappen. Hvis du ikke selv slukker maskinen, slukker den automatisk efter et stykke tid. Maskiner med temperaturikon (kun EP3221) 1 Tryk flere gange på ikonet for kaffetemperatur for at vælge den ønskede temperatur. Gendannelse af fabriksindstillinger. Maskinen giver dig mulighed for at gendanne standardindstillingerne for drikke til enhver tid. Du kan kun gendanne standardindstillingerne, når maskinen er slukket. 32 Dansk
Side: 8
1 Sluk for maskinen ved at trykke på on/off-knappen. 2 Tryk på espresso-ikonet, og hold det inde i 3 sekunder. - De mellemste indikatorer i ikonet for drink-indstillinger lyser. Start/stop-indikatoren begynder at pulsere, hvilket betyder, at indstillingerne er klar til at blive gendannet. 3 Tryk på start/stop -knappen for at bekræfte, at du vil gendanne indstillingerne. 4 Tænd maskinen igen ved at trykke på on/off-knappen. Regulering af formalingsindstillinger Du kan ændre kaffestyrken ved hjælp af knappen til formalingsindstillinger inde i kaffebønnebeholderen. Jo lavere formalingsindstillingen er, jo finere males kaffebønnerne, og jo stærkere bliver kaffen. Du kan vælge mellem 12 forskellige formalingsindstillinger. Maskinen er indstillet til at få den bedste smag ud af dine kaffebønner. Vi anbefaler derfor, at du ikke justerer kværnindstillingerne, før du har brygget 100-150 kopper kaffe (ca. 1 måneds brug). Du kan kun justere formalingsindstilling, når maskinen maler kaffebønner. Det er først efter to eller tre drikke, du vil kunne smage den fulde forskel. Drej ikke knappen til formalingsindstillinger mere end ét hak ad gangen for at undgå beskadigelse af kværnen. 1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret. 2 Åbn låget til beholderen til kaffebønner. 3 Tryk på espresso-ikonet, og tryk derefter på start/stop -knappen. 4 Når kværnen begynder at male kaffen, skal du trykke knappen til formalingsindstillinger ned og dreje den til venstre eller højre. (fig. 19) Deaktiver kontrolpanelets bip 1 Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. 2 Når maskinen er slukket, skal du trykke på kaffeikonet (espresso lungo-ikonet for EP3221) og holde det inde, indtil alle lysene i ikonet tændes. Startindikatoren begynder at blinke. 3 Tryk igen på kaffeikonet for at deaktivere kontrolpanelets biplyde. Lyset i kaffeikonet slukker. 4 Tryk start/stop-knappen for at bekræfte dit valg. 5 Tænd maskinen igen ved at trykke på on/off-knappen. Kontrolpanelets biplyde er nu blevet deaktiveret. Bemærk: Hvis lyset i kaffeikonet ikke tændes, når du trykker på og holder ikonet nede, betyder det, at kontrolpanelets biplyde allerede er deaktiveret. Hvis du vil aktivere dem igen, skal du trykke på ikonet igen og bekræfte ved at trykke på start/stop-knappen. Biplydene i tænd/sluk-knappen og start/stop-knappen kan ikke deaktiveres. Udtagning og isætning af bryggeenheden Gå til www.philips.com/coffee-care, hvor der er detaljerede videoanvisninger om, hvordan du fjerner, indsætter og rengør bryggeenheden. Sådan tages bryggeenheden ud af maskinen 1 Sluk for maskinen. 33 Dansk Dansk
Side: 9
2 Tag vandtanken ud, og åbn lågen (fig. 20). 3 Tryk på PUSH-håndtaget (fig. 21), og træk i bryggeenhedens håndtag for at tage den ud af maskinen (fig. 22). Sådan sættes bryggeenheden i igen Før du sætter bryggeenheden tilbage i maskinen, skal du kontrollere, at den er placeret korrekt. 1 Kontrollér, om bryggeenheden er placeret korrekt. Pilen på den gule cylinder på siden af bryggeenheden skal flugte med den sorte pil og N (fig. 23). - Hvis de ikke flugter, skal du skubbe stangen ned, indtil den er helt nede ved bryggeenhedens (fig. 24) bund. 2 Skub bryggeenheden tilbage på plads i maskinen langs styrerillerne på siderne (fig. 25), indtil den låses på plads med et klik (fig. 26). Tryk ikke på knappen PUSH (Skub ud). 3 Luk lågen, og sæt vandtanken tilbage igen. Rengøring og vedligeholdelse Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse holder din maskine i topform og sikrer en velsmagende kaffe i lang tid med en stabil kaffegennemstrømning. Tabellen nedenfor indeholder en detaljeret beskrivelse af, hvornår alle maskinens aftagelige dele skal rengøres. Du kan finde flere oplysninger og videoanvisninger på www.philips.com/coffee-care. Figur D indeholder en oversigt over, hvilke dele der kan vaskes i opvaskemaskine. Aftagelige dele Hvor ofte skal de rengøres? Hvordan skal de rengøres? Bryggeenheden Hver uge Tag bryggeenheden ud af maskinen (se 'Udtagning og isætning af bryggeenheden'). Skyl den under vandhanen (se 'Rengøring af bryggeenheden under vandhanen'). Hver måned Rengør bryggeenheden med Philips en kaffeoliefjernertablet (se 'Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne'). Klassisk mælkeskummer Efter hver brug Dispensér først varmt vand med mælkeskummeren sat på maskinen for at foretage en grundig rengøring. Tag derefter mælkeskummeren af maskinen, og skil den ad. Rengør alle dele under vandhanen eller i opvaskemaskinen. Formalet kafferum Tjek beholderen til formalet kaffe hver uge for at se, om den er tilstoppet. Tag maskinens stik ud af stikkontakten, og tag bryggeenheden ud. Åbn låget til beholderen til formalet kaffe, og stik enden af skeen ned i den. Bevæg skeen op og ned, indtil den tilstoppede formalede kaffe falder ned (fig. 27). Gå til www.philips.com/coffee-care hvor du finder detaljerede videoanvisninger. 34 Dansk
Side: 10
Aftagelige dele Hvor ofte skal de rengøres? Hvordan skal de rengøres? Kaffegrumsbehol der Tøm kaffegrumsbeholderen, når maskinen gør opmærksom på det. Rengør den en gang om ugen. Fjern kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt (står på ON). Rengør den under vandhanen med lidt opvaskemiddel, eller vask den i opvaskemaskinen. Frontpanelet på kaffegrumsbeholderen må ikke vaskes i opvaskemaskine. Drypbakke Tøm drypbakken dagligt, eller når den røde indikator for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken (fig. 28). Rengør drypbakken en gang om ugen. Tag drypbakken (fig. 29) ud, og vask den under vandhanen med lidt opvaskemiddel. Du kan også vaske drypbakken i opvaskemaskinen. Frontpanelet på kaffegrumsbeholderen (fig. A15) må ikke vaskes i opvaskemaskine. LatteGo Efter hver brug Afskyl LatteGo under vandhanen eller vask den i opvaskemaskinen. Smøring af bryggeenheden Hver 2. måned Se smøretabellen, og smør bryggeenheden med smøremiddel (se 'Smøring af bryggeenheden') fra Philips. Vandtank Hver uge Skyl vandtanken under rindende vand Rengøring af bryggeenheden Regelmæssig rengøring af bryggeenheden forhindrer kaffegrums i at tilstoppe de indvendige kredsløb. Besøg www.philips.com/coffee-care, hvor der er instruktive videoer om, hvordan du fjerner, indsætter og rengør bryggeenheden. Rengøring af bryggeenheden under vandhanen 1 Fjern bryggeenheden (se 'Udtagning og isætning af bryggeenheden'). 2 Skyl bryggeenheden grundigt med vand. Rengør omhyggeligt det øverste filter (fig. 30) i bryggeenheden. 3 Lad bryggeenheden lufttørre, før du sætter den i igen. Undlad at tørre bryggeenheden med et klæde, da der kan samle sig fibre i bryggeenheden. Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne Brug kun kaffeoliefjernertabletter fra Philips. 1 Sæt en kop under kaffeudløbet. Fyld vandtanken med friskt vand. 2 Læg en kaffeoliefjernertablet i beholderen til formalet kaffe. 3 Tryk på kaffeikonet, og tryk derefter på ikonet for aromastyrke i 3 sekunder for at vælge funktionen (fig. 2) for formalet kaffe. 4 Hæld ikke formalet kaffe i. Tryk på start/stop -knappen for at starte bryggeprocessen. Når der er brygget en halv kop vand, skal du tage stikket ud af stikkontakten. 5 Lad kaffeoliefjerneropløsningen virke i ca. 15 minutter. 6 Sæt netledningen i stikkontakten, og sæt derefter on/off-knappen (tænd/sluk) på bagsiden af apparatet til "O". Tøm koppen. 7 Tag vandtanken ud, og åbn lågen. Fjern bryggeenheden (se 'Sådan tages bryggeenheden ud af maskinen'), og skyl den grundigt under rindende vand. 8 Sæt bryggeenheden i maskinen igen, og placer en kop under udløbet. 35 Dansk Dansk
Side: 11
9 Tryk på kaffeikonet, og tryk derefter på ikonet for aromastyrke i 3 sekunder for at vælge funktionen (fig. 2) for formalet kaffe. Hæld ikke formalet kaffe i. Tryk på start/stop -knappen for at starte bryggeprocessen. Gentag dette to gange. Tøm koppen. Smøring af bryggeenheden Smør bryggeenheden hver anden måned for at sikre, at de bevægelige dele fortsat kan bevæge sig uforhindret. 1 Påfør et tyndt lag smøremiddel på stemplet (grå del) på bryggeenheden (fig. 31). 2 Påfør et tyndt lag smøremiddel omkring akslen (grå del) i bunden af bryggeenheden (fig. 32). 3 Påfør et tyndt lag smøremiddel på rillerne på begge sider (fig. 33). Rengøring af LatteGo (mælkebeholder) Rengøring af LatteGo efter hver brug 1 Fjern LatteGo fra maskinen (fig. 34). 2 Hæld resterende mælk ud. 3 Tryk på udløserknappen, og fjern mælkebeholderen fra rammen på LatteGo (fig. 35). 4 Rengør alle delene i opvaskemaskinen eller under rindende lunkent vand med lidt opvaskemiddel. Rengøring af Classic-mælkeskummeren Rengøring af den klassiske mælkeskummer efter hver brug Rengør mælkeskummeren, hver gang du har brugt den, af hygiejnemæssige årsager og for at undgå, at der samler sig mælkerester. 1 Sæt en kop under mælkeskummeren. 2 Tryk på dampikonet, og tryk derefter på start/stop -knappen for at begynde at dispensere damp og for at fjerne eventuel mælk, der sidder tilbage i mælkeskummeren. 3 Du kan stoppe med at dispensere damp efter nogle få sekunder ved at trykke på start/stop - knappen igen. 4 Rengør mælkeskummeren med en fugtig klud. Daglig rengøring af den klassiske mælkeskummer 1 Lad mælkeskummeren køle helt af. 2 Vip mælkeskummeren mod venstre (fig. 36), og fjern både metal- og silikone delene (fig. 37). 3 Skil de to dele ad (fig. 38), og skyl dem med rent vand, eller vask dem i opvaskemaskinen. Sørg for, at det lille hul i metal røret (fig. 39) er helt rent og ikke er tilstoppet af mælkerester. 4 Saml de to dele af mælkeskummeren igen, og sæt mælkeskummeren på maskinen igen. AquaClean-vandfilter Maskinen er AquaClean-aktiveret. Du kan placere AquaClean-filteret i vandtanken for at bevare kaffens gode smag. Det fjerne desuden behovet for afkalkning, fordi det reducerer kalkaflejringer i maskinen. Du kan købe AquaClean-filtre hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere eller online på www.philips.com/parts-and-accessories. AquaClean-ikon og -indikator Maskinen har en indikator (fig. 40) for AquaClean-vandfilter, der angiver status for filteret. I tabellen nedenfor kan du se, hvilke handlinger der er påkrævet, når indikatoren lyser, eller når den blinker. 36 Dansk
Side: 12
Når du bruger maskinen første gang, begynder AquaClean-indikatoren at blinke orange. Dette betyder, at du kan begynde at bruge AquaClean-vandfilteret. Hvis du ikke aktiverer et AquaClean-vandfilteret, vil lyset automatisk blive slukket efter et stykke tid. Når du har monteret filteret og aktiveret det med AquaClean-ikonet, lyser AquaClean-indikatoren blåt for at bekræfte, at AquaClean-vandfilteret er aktivt. Når filteret er opbrugt, begynder AquaClean-indikatoren at blinke orange igen for at minde dig om at udskifte filteret med et nyt. Når den orange AquaClean-indikator er slukket, kan du stadig aktivere et AquaClean-filter, men du skal afkalke maskinen først. Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.) Maskinen registrerer ikke automatisk, at der er placeret et filter i vandtanken. Derfor skal du aktivere hvert nyt AquaClean-filter, som du installerer, med AquaClean-ikonet. Når den orange AquaClean-indikator er slukket, kan du stadig aktivere et AquaClean-filter, men du skal afkalke maskinen først. Maskinen skal nemlig være helt fri for kalk, før du begynder at bruge AquaClean-filteret. Inden du aktiverer AquaClean-filteret, skal det klargøres ved at lægge det i blød i vand som beskrevet herunder. Hvis du ikke gør dette, kan der blive trukket luft ind i maskinen i stedet for vand. Det vil lave en masse larm og forhindrer maskinen i at brygge kaffe. 1 Sørg for, at maskinen er tændt. 2 Ryst filteret i cirka 5 sekunder (fig. 41). 3 Vend filteret på hovedet, læg det i en kande med koldt vand, og ryst det, og tryk på det (fig. 42). 4 Filteret er nu klar til brug og kan placeres i vandtanken. 5 Sæt filteret lodret på filtertilslutningen i vandtanken. Pres det ned til det lavest mulige punkt (fig. 43). 6 Fyld vandtanken med friskt, rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. 7 Fjern LatteGo fra maskinen, hvis den sidder på. 8 Sæt en skål under varmtvandsudløbet/mælkeskummeren. 9 Tryk på ikonet AquaClean i 3 sekunder (fig. 44). Startindikatoren begynder at pulsere. 10 Tryk på start/stop -knappen for at starte aktiveringsprocessen. 11 Der udledes varmt vand fra varmtvandsudløbet/mælkeskummeren (3 min.). 12 Når aktiveringsprocessen er fuldført, lyser den blå AquaClean-indikator for at bekræfte, at AquaClean-filteret er blevet aktiveret korrekt. Udskiftning af AquaClean-vandfilteret (5 min.) Når der er strømmet 95 liter vand gennem filteret, stopper filteret med at virke. AquaClean-indikatoren lyser orange og begynder at blinke for at minde dig om at udskifte filteret. Så længe indikatoren blinker, kan du udskifte filteret, uden at du behøver at afkalke maskinen først. Hvis du ikke udskifter AquaClean-filteret, slukkes den orange indikator automatisk på et tidspunkt. Hvis det sker, kan du stadig udskifte filteret, men du skal afkalke maskinen først. Når den orange AquaClean-indikator blinker: 1 Tag det gamle AquaClean-vandfilter ud. 37 Dansk Dansk
Side: 13
2 Sæt et nyt filter i, og aktivér det som beskrevet i kapitlet "Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min.)". Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje måned, også selvom maskinen endnu ikke har vist, at udskiftning kræves. Deaktivering af AquaClean-påmindelse Hvis du ikke vil bruge Philips AquaClean-vandfiltre mere, kan du altid deaktivere AquaClean- påmindelserne (AquaClean blinker orange): 1 Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. 2 Når maskinen er slukket, skal du trykke på AquaClean-ikonet og holde det inde, indtil alle lysene i ikonet tændes. Startindikatoren begynder at blinke. 3 Tryk på AquaClean-ikonet igen for at deaktivere påmindelserne. Lyset i AquaClean-ikonet slukker. 4 Tryk start/stop-knappen for at bekræfte dit valg. 5 Tænd maskinen igen ved at trykke på on/off-knappen. AquaClean-påmindelserne er nu deaktiveret. Bemærk: Aktivering af et nyt AquaClean-vandfilter genaktiverer automatisk AquaClean- påmindelserne. Indstilling af vandets hårdhed Vi anbefaler, at du indstiller vandets hårdhedsgrad i forhold til vandets hårdhedsgrad i dit område for at sikre, at maskinen fungerer optimalt og holder længere. Det betyder også, at du ikke behøver at afkalke maskinen alt for ofte. Standardindstillingen for vandets hårdhed er 4: hårdt vand. Brug den medfølgende strimmel til måling af vandets hårdhedsgrad til at måle vandets hårdhedsgrad i dit område: 1 Sænk strimlen til måling af vandets hårdhedsgrad ned i vand fra hanen, eller hold den under rindende vand i 1 sekund (fig. 45). 2 Vent 1 minut. Det antal felter på teststrimmelen, som bliver røde, angiver vandets hårdhedsgrad (fig. 46). Indstil maskinen til den korrekte hårdhedsgrad for vandet: 1 Tryk på on/off-knappen for at slukke maskinen. 2 Når maskinen er slukket, skal du trykke på ikonet for aromastyrke og holde det inde, indtil alle lysene i ikonet tændes (fig. 2). 3 Tryk på ikonet for aromastyrke 1, 2, 3 eller 4 gange. Det antal indikatorer, som lyser, skal være det samme som antallet af røde felter på teststrimmelen (fig. 47). Hvis der ikke er nogen røde felter på teststrimmelen (alle felter er grønne), skal du vælge 1 indikator. 4 Når du har indstillet den korrekte hårdhedsgrad for vandet, skal du trykke på start/stop -knappen. 5 Tryk på on/off-ikonet for at tænde maskinen. Da du kun indstiller vandets hårdhedsgrad én gang, bruges aromastyrkefunktionen til at vælge vandets hårdhedsgrad. Dette påvirker ikke aromastyrken for de drikke, du brygger bagefter. 38 Dansk
Side: 14
Afkalkning (30 min.) Brug kun Philips-afkalker. Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på svovlsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike), da dette kan beskadige maskinens vandkredsløb og ikke opløser kalken ordentligt. Hvis du ikke bruger Philips-afkalkningsmiddel, bortfalder garantien. Garantien bortfalder også, hvis apparatet ikke afkalkes. Du kan købe Philips-afkalkningsopløsning i onlinebutikken på www.philips.com/coffee-care. Når Calc/Clean-indikatoren begynder at blinke langsomt, skal du afkalke maskinen. 1 Sørg for, at maskinen er tændt. 2 Fjern LatteGo eller mælkeskummeren, hvis den sidder på. 3 Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tøm dem, inden de sættes på plads igen. 4 Fjern vandtanken og tøm den. Fjern derefter AquaClean-vandfilteret. 5 Hæld hele flasken med Philips-afkalkningsmiddel i vandtanken. Påfyld derefter vand op til Calc/Clean-mærket (fig. 48). Sæt den derefter tilbage i maskinen. 6 Placer en stor beholder (1,5 l) under kaffedispenseringstuden og varmtvandsudløbet. 7 Tryk på Calc/Clean-ikonet i 3 sek., og tryk dernæst på start/stop -knappen. 8 Den første fase af afkalkningsproceduren begynder. Afkalkningsproceduren varer ca. 30 minutter og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus. Under afkalkningsprocessen lyser Calc/Clean-indikatoren for at vise, at afkalkningen er i gang. 9 Lad maskinen levere afkalkningsopløsningen, indtil du kan se på displayet, at vandtanken er tom. 10 Tøm vandtanken, skyl den, og fyld den med friskt vand op til Calc/Clean-mærket. 11 Tøm beholderen, sæt den tilbage under kaffeudløbsrøret og varmtvandsudløbet. Tryk på start/stop -knappen igen. 12 Den anden fase af afkalkningen, skyllefasen, begynder. Den varer tre minutter. I denne fase tændes og slukkes indikatorerne på kontrolpanelet for at vise, at skyllefasen er i gang. 13 Vent, til der ikke længere kommer vand ud af maskinen. Afkalkningsproceduren er slut, når maskinen stopper med at dispensere vand. 14 Maskinen varmer nu op igen. Når indikatorerne i drink-ikonerne lyser konstant, er maskinen klar til brug igen. 15 Monter og aktivér et nyt AquaClean-vandfilter i vandtanken (se 'Aktivering af AquaClean- vandfilteret (5 min.)'). - Når afkalkningsproceduren er færdig, blinker AquaClean-indikatoren et stykke tid for at minde dig om at montere et nyt AquaClean-filter. Tip: Når AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning! Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes Du kan afslutte afkalkningsprocessen ved at trykke på ON/OFF-knappen på kontrolpanelet. Gør følgende, hvis afkalkningsproceduren afbrydes, inden den er helt afsluttet: 1 Tøm vandtanken, og skyl den omhyggeligt. 2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen Calc/Clean, og tænd maskinen igen. Maskinen varmer op og udfører en automatisk gennemskylningsproces. 3 Før du brygger kaffe, skal du udføre et manuelt gennemskylningsprogram. For at udføre en manuel skylning skal du først dispensere en halv tank varmt vand ved at trykke flere gange på ikonet (fig. 14) for varmt vand og derefter brygge 2 kopper formalet kaffe uden at tilsætte formalet kaffe. Hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemført, skal maskinen igennem endnu en afkalkningsproces så snart som muligt. 39 Dansk Dansk
Side: 15
Bestilling af tilbehør Brug udelukkende vedligeholdelsesprodukter fra Philips til rengøring og afkalkning af maskinen. Disse produkter kan købes hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere eller online på www.philips.com/parts-and-accessories. Du kan finde en komplet liste over reservedele online ved at indtaste din maskines modelnummer. Du kan finde modelnummeret indvendigt på lågen. Vedligeholdelsesprodukter og typenumre: - Afkalkningsopløsning CA6700 - AquaClean-vandfilter CA6903 - Smørefedt HD5061 til bryggeenheden - Kaffeoliefjernertabletter CA6704 Fejlfinding Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Supportvideoer og en komplet liste med ofte stillede spørgsmål findes på www.philips.com/coffee- care. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se garantibrochuren for at få kontaktoplysninger. Advarselsikoner Advarselsi kon Løsning Indikatoren "Tom vandtank" lyser - Vandtanken er næsten tom. Fyld vandtanken med rent vand til maksimummarkeringen. - Vandtanken er ikke på plads. Sæt vandtanken i igen. Indikatoren for "Tøm kaffegrumsbeholder" lyser - Kaffegrumsbeholderen er fuld. Tag kaffegrumsbeholderen ud, og tøm den, mens maskinen er tændt. Vent mindst 5 sekunder, inden du sætter beholderen i igen. Alarmindikatoren lyser - Kaffegrumsbeholderen og/eller drypbakken sidder ikke i eller er ikke placeret korrekt. Sæt kaffegrumsbeholderen og/eller drypbakken i, og sørg for, at de sidder korrekt. - Lågen er åben. Fjern vandtanken, og sørg for, at lågen er lukket. Alarmindikatoren blinker - Bryggeenheden er ikke sat i, eller den er ikke placeret korrekt. Tag bryggeenheden ud, og sørg for, at den sidder korrekt. Se kapitlet "Udtagning og isætning af bryggeenheden" for at få trin-for-trin-instruktioner. - Bryggeenheden er blokeret. Tag bryggeenheden ud, og skyl den med rindende vand. Smør derefter bryggeenheden, og sæt den tilbage i maskinen. Se kapitlet "Rengøring og vedligeholdelse" for at få trin-for-trin-instruktioner. Alarmlyset er tændt, og startindikatoren blinker. Der er luft i maskinen. For at lukke luften ud af maskinen skal du fylde vandtanken med vand. Placer derefter en kop under den klassiske mælkeskummer, og tryk på den blinkende start/stop-knap. Forsigtig: Den klassiske mælkeskummer afgiver små stråler af varmt vand for at lukke luften ud. 40 Dansk
Side: 16
Advarselsi kon Løsning AquaClean-indikatoren blinker: Placer eller genplacer AquaClean-vandfilteret, og aktivér det. Se kapitlet "AquaClean-vandfilter" for at få trin-for-trin-instruktioner. Afkalkningsindikatoren blinker langsomt: Afkalk maskinen (se 'Afkalkning (30 min.)'). Lysene i drink-ikonerne tændes og slukkes langsomt ét efter ét. Maskinen er ved at varme op og/eller lukke den luft ud, der blev trukket ind i maskinen. Vent, indtil drink-ikonerne lyser konstant. Indikatorerne i alle advarselsikoner blinker. Nulstil maskinen ved at tage stikket ud af stikkontakten og sætte det i igen. Inden du tænder for maskinen igen, skal følge disse trin: - Fjern AquaClean-vandfilteret fra vandtanken. - Sæt vandtanken i igen. Skub det så langt ind i maskinen som muligt for at sikre, at det er placeret korrekt. - Åbn låget på beholderen til formalet kaffe, og kontrollér om beholderen er stoppet til med kaffepulver. Du kan rengøre den ved at sætte enden af en ske i beholderen til formalet kaffe og bevæge den op og ned, indtil den tilstoppede formalede kaffe falder ned (fig. 27). Tag bryggeenheden ud, og fjern al formalet kaffe, som er faldet ned. Sæt den rene bryggeenheden i igen. - Tænd maskinen igen. Hvis problemet er løst, var AquaClean-filteret ikke klargjort korrekt. Klargør AquaClean-filteret, før du sætter det i maskinen igen, som beskrevet i trin 1 og 2 af afsnittet "Aktivering af AquaClean-vandfilteret (5 min). Hvis indikatorerne stadig blinker, kan maskinen være overophedet. Sluk for maskinen, vent i 30 minutter, og tænd den igen. Hvis indikatorerne stadig blinker, skal du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Du kan finde kontaktoplysninger i den internationale garantifolder. Fejfindingstabel Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen. Supportvideoer og en komplet liste med ofte stillede spørgsmål findes på www.philips.com/coffee- care. Hvis du ikke kan løse problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se kontaktoplysninger i garantibrochuren. Problem Årsag Løsning Drypbakken fyldes hurtigt. Dette er normalt. Maskinen bruger vand til at skylle det indvendige kredsløb og bryggeenheden med. Noget af vandet løber igennem det indvendige system og direkte ned i drypbakken. Tøm drypbakken dagligt, eller når den røde indikator for fuld drypbakke stikker op fra drypbakken. Tip: sæt en kop under udløbet for at opsamle det skyllevand, der kommer ud. 41 Dansk Dansk
Side: 17
Problem Årsag Løsning Indikatoren for "Tøm kaffegrumsbeholder" bliver ved med at lyse. Du har tømt kaffegrumsbeholderen, mens maskinen har været slukket. Tøm altid kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt. Tag kaffegrumsbeholderen ud, vent mindst 5 sekunder, og sæt den derefter i igen. Maskinen beder om, at kaffegrumsbeholderen tømmes, selvom beholderen ikke er fuld. Maskinen startede ikke optællingen af kaffegrums forfra, sidst du tømte kaffegrumsbeholderen. Vent altid ca. 5 minutter, før du sætter kaffegrumsbeholderen på plads igen. Da starter optællingen af kaffegrums forfra fra nul. Tøm altid kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er tændt. Hvis du tømmer kaffegrumsbeholderen, mens maskinen er slukket, nulstilles kaffegrumsbeholderen ikke. Kaffegrumsbeholderen er overfyldt, men indikatoren for"Tøm kaffegrumsbeholder" er ikke blevet vist. Du har haft fjernet drypbakken uden at tømme kaffegrumsbeholderen. Når du fjerner drypbakken, skal du også tømme kaffegrumsbeholderen, selv hvis der er meget lidt kaffegrums i den. Da starter optællingen af kaffegrums forfra fra nul og starter forfra med at tælle kaffegrums korrekt. Jeg kan ikke tage bryggeenheden ud. Bryggeenheden er ikke korrekt placeret. Nulstil maskinen på følgende måde: Luk lågen, og sæt vandtanken tilbage igen. Sluk for maskinen, og tænd den igen. Prøv at tage bryggeenheden ud igen. Se kapitlet "Udtagning og isætning af bryggeenheden" for at få trin-for-trin- instruktioner. Jeg kan ikke sætte bryggeenheden i. Bryggeenheden er ikke korrekt placeret. Nulstil maskinen på følgende måde: Luk lågen, og sæt vandtanken tilbage igen. Lad være med at sætte bryggeenheden i maskinen. Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. Vent i 30 sekunder, og sæt derefter stikket i igen og tænd for maskinen. Placer derefter bryggeenheden i den korrekte position, og sæt den i maskinen igen. Se kapitlet "Udtagning og isætning af bryggeenheden" for at få trin-for-trin- instruktioner. Kaffen er tynd. Bryggeenheden er beskidt eller skal smøres. Tag bryggeenheden (se 'Sådan tages bryggeenheden ud af maskinen') ud, skyl den under rindende vand, og lad den tørre. Smør derefter de bevægelige dele (se 'Smøring af bryggeenheden'). 42 Dansk
Side: 18
Problem Årsag Løsning Maskinen justerer sig selv. Denne procedure startes automatisk, når du bruger maskinen første gang, når du skifter til en anden type kaffebønner eller efter en lang periode uden brug. Bryg 5 kopper kaffe først for at lade maskinen udføre sin selvjustering. Kværnen er sat på en for grov indstilling. Sæt kværnen på en finere (lavere) indstilling. Bryg 2 til 3 drikke, så du kan smage den fulde forskel. Kaffen er ikke varm nok. Den indstillede temperatur er for lav. Indstil temperaturen til det maksimale (se 'Justering af kaffetemperaturen'). En kold kop reducerer drikkens temperatur. Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Hvis du tilsætter mælk, reduceres drikkens temperatur. Uanset om du tilsætter varm eller kold mælk, vil tilsætning af mælk altid reducere kaffens temperatur. Forvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand. Der kommer ikke kaffe ud, eller kaffen kommer meget langsomt ud. AquaClean-filteret blev ikke korrekt klargjort til installation. Fjern AquaClean-filteret, og prøv at brygge en kop kaffe igen. Hvis dette fungerer, skal du sørge for at klargøre AquaClean-vandfilteret korrekt, inden du sætter det i igen. Se kapitlet "AquaClean-vandfilter" for at få trin-for- trin-instruktioner. Efter en længere periode uden brug skal du klargøre AquaClean-vandfilteret til brug igen og derefter sætte det i igen. Se trin 1-3 i kapitlet "Aktivering af AquaClean-vandfilter". AquaClean-vandfilteret er tilstoppet. Udskift AquaClean-vandfilteret hver tredje måned. Et filter, som er ældre end 3 måneder, kan blive tilstoppet. Kværnen er sat på en for fin indstilling. Sæt kværnen på en grovere (højere) indstilling. Bemærk, at dette vil påvirke kaffens smag. Bryggeenheden er snavset. Tag bryggeenheden ud, og skyl den under vandhanen (se 'Rengøring af bryggeenheden under vandhanen'). Kaffeudløbet er snavset. Rengør kaffeudløbsrøret og hullerne i det med en piberenser eller en nål. 43 Dansk Dansk
Side: 19
Problem Årsag Løsning Beholderen til formalet kaffe er tilstoppet Sluk maskinen, og tag bryggeenheden ud. Åbn låget til beholderen til formalet kaffe, og stik enden af skeen ned i den. Bevæg skeen op og ned, indtil den tilstoppede formalede kaffe falder ned (fig. 27). Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Afkalk maskinen med Philips- afkalkningsmiddel. Afkalk altid maskinen, når afkalkningsindikatoren begynder at blinke. Maskinen maler kaffebønnerne, men der kommer ikke kaffe ud. Beholderen til formalet kaffe er tilstoppet. Sluk maskinen, og tag bryggeenheden ud. Åbn låget til beholderen til formalet kaffe, og stik enden af skeen ned i den. Bevæg skeen op og ned, indtil den tilstoppede formalede kaffe falder ned (fig. 27). Mælken er ikke skummet. Maskiner med LatteGo: LatteGo er ikke samlet rigtigt. Sørg for, at mælkebeholderen er samlet rigtigt på LatteGos ramme ("klik"). Maskiner med LatteGo: Mælkebeholderen og/eller LatteGos ramme er beskidt. Skil LatteGo ad, skyl begge delene under rindende vand, eller vask dem i opvaskemaskinen (se 'Rengøring af LatteGo efter hver brug'). Maskiner med klassisk mælkeskummer: Mælkeskummeren er beskidt. Rengør mælkeskummeren (se 'Rengøring af Classic-mælkeskummeren ') omhyggeligt. Du har brugt en type mælk, der ikke egner sig til at lave skum. Forskellige mælketyper giver forskellige mængder skum og forskellige skumkvaliteter. Vi har testet følgende mælketyper, som giver mælkeskum med et godt resultat: Letmælk eller sødmælk fra køer og laktosefri mælk. Der siver mælk ud fra bunden af LatteGo- mælkebeholderen. Rammen og mælkebeholderen er ikke samlet korrekt. Indsæt først toppen af mælkebeholderen under krogen øverst på rammen. Tryk derefter den nederste del af mælkebeholderen på plads. Du hører et klik, når den låser på plads. Maskinen ser ud til at være utæt. Maskinen bruger vand til at skylle det indvendige kredsløb og bryggeenheden med. Dette vand løber igennem det indvendige system og direkte ned i drypbakken. Dette er normalt. Tøm drypbakken dagligt, eller når indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra dækslet til drypbakken. Tip: Sæt en kop under udløbet for at opsamle skyllevand og reducere mængden af vand i drypbakken. Drypbakken er overfyldt og er løbet over, hvilket får det til at se ud som om, maskinen er utæt. Tøm drypbakken dagligt, eller når indikatoren for fuld drypbakke stikker op fra dækslet til drypbakken. 44 Dansk
Side: 20
Problem Årsag Løsning Vandtanken er ikke sat helt i maskinen. Sørg for, at vandtanken sidder korrekt: Tag den ud, og sæt den så langt ind i maskinen, den kan komme. Bryggeenheden er beskidt/tilstoppet. Skyl bryggeenheden. Maskinen står ikke på en vandret overflade. Anbring maskinen på en vandret overflade, så drypbakken ikke flyder over, og indikatoren for fuld drypbakke fungerer korrekt. Vandtanken er ikke sat helt i maskinen. Sørg for, at vandtanken sidder korrekt: Tag den ud, og sæt den så langt ind i maskinen, den kan komme. Jeg kan ikke aktivere AquaClean-vandfilteret, og maskinen beder om at blive afkalket. Filteret er ikke monteret, eller det er ikke udskiftet i tide, efter at indikatoren for AquaClean- vandfilteret er begyndt at blinke. Det betyder, at maskinen ikke er helt fri for kalk. Afkalk maskinen først, og monter derefter AquaClean-filteret. Det nye vandfilter passer ikke. Du forsøger at montere et andet filter end AquaClean-filteret. Det er kun AquaClean-vandfilteret, der passer i maskinen. Gummiringen på AquaClean- filteret mangler. Sæt gummiringen på AquaClean- filteret. Maskinen siger en høj lyd. Det er normalt, at der kommer lyde fra maskinen under brug. Hvis maskinen begynder at lyde anderledes, skal bryggeenheden rengøres og smøres (se 'Smøring af bryggeenheden'). AquaClean-vandfilteret blev ikke korrekt klargjort, og der trækkes nu luft ind i maskinen. Tag AquaClean-filteret ud af vandtanken, og klargør det korrekt, inden du sætter det i igen. Se kapitlet "AquaClean-vandfilter" for at få trin-for- trin-instruktioner. Vandtanken er ikke sat helt i maskinen. Sørg for, at vandtanken sidder korrekt: Tag den ud, og sæt den så langt ind i maskinen, den kan komme. 45 Dansk Dansk
Side: 21
Vandtank 1,8 liter, aftagelig Rumindhold af beholder til kaffebønner 275 g Rumindhold af kaffegrumsbeholder 12 portioner LatteGo-kapacitet (mælkebeholder) 250 ml Justérbart kaffeudløb 85-145 mm Nominel spænding – Nominel effekt – Strømforsyning Se dataskiltet indvendigt på lågen (figur A11) 46 Dansk Tekniske specifikationer Producenten forbeholder sig ret til at forbedre produktets tekniske specifikationer. Alle de forudindstillede mængder er cirkaangivelser. Beskrivelse Værdi Størrelse (B x H x D) 246 x 372 x 433 mm Vægt 7-7.5 kg Længde af ledning 1000 mm
Brand:
Philips
Product:
Kaffemaskiner
Model/navn:
Series 2200 EP2220
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk