Philips Saeco PicoBaristo SM5473 manual

Få vist brugermanualen for Philips Saeco PicoBaristo SM5473 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Philips Saeco
  • Product: Kaffemaskine
  • Model/navn: PicoBaristo SM5473
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Græsk, Polsk, Rumænsk, Slovakisk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk, Ukrainsk, Russisk, Tjekkisk

Indholdsfortegnelse

Side: 23
Dansk
Indhold
22
23
23
23
24
25
25
26
27
27
28
31
32
34
Oversigt over maskinen (fig. 1)________________________________________________________________________
Introduktion __________________________________________________________________________________________
Første installation____________________________________________________________________________________
AquaClean-filter______________________________________________________________________________________
Brug af betjeningspanelet ___________________________________________________________________________
Måling af vandets hårdhedsgrad____________________________________________________________________
Brygning af drikke____________________________________________________________________________________
Personlige indstillinger af drikke_____________________________________________________________________
Regulering af formalingsindstillinger________________________________________________________________
Håndtering af bryggeenheden_______________________________________________________________________
Rengøring og vedligeholdelse_______________________________________________________________________
Afkalkningsprocedure________________________________________________________________________________
Advarselsikoner og fejlkoder_________________________________________________________________________
Bestilling af tilbehør__________________________________________________________________________________
Fejlfinding_____________________________________________________________________________________________ 34
Oversigt over maskinen (fig. 1)
1 Justerbart, aftageligt kaffeudløb 18 Skuffe til kaffegrums
2 Låg til vandtank 19 Kaffegrumsbeholder
3 Låg til beholderen til kaffebønner 20 Dæksel til drypbakke
4 Låg til beholderen til formalet kaffe 21 Varmtvandsudløb
5 Hovedkontakt 22 Åbning til varmtvandsudløb
6 Stik til strømkabel 23 Vandtank
7 Låge 24 AquaClean-filter
8 Indikator for "Fyldt drypbakke" 25 Mælkebeholder
9 Drypbakke 26 Mælkeudløb
10 Udløserknap til drypbakke 27 Låg til mælkeudløb
11 Ledning 28 Mælkeudløbsrør
12 Knap til formalingsindstilling 29 Teststrimmel til måling af vandets
hårdhedsgrad
13 Dæksel til beholderen til kaffebønner 30 Fedt tuben med anvendelsestip og hætte
14 Beholder til kaffebønner 31 Rensebørste
15 Bryggeenheden 32 Måleske
16 Indersiden af lågen med
rengøringsinstruktioner
22 Dansk
17 Kaffeudløbskanal
Side: 24
Introduktion
Tillykke med dit køb af en fuldautomatisk Saeco-kaffemaskine! For at få fuldt udbytte af Saecos
support skal du registrere dit produkt på www.saeco.com/care.
Læs den separate garantifolder grundigt, før du bruger maskinen for første gang, og gem den til
senere brug.
For at du kan få det fulde udbytte af din kaffemaskine yder Saeco fuld support på tre forskellige
måder:
1 Den særskilte lynvejledning til første installation og første brygning.
2 Denne brugervejledning indeholder udførlige oplysninger.
3 Onlinesupport og video: scan QR-koden på forsiden, eller besøg www.saeco.com/care
Bemærk: Denne maskine er blevet testet med kaffe. Selvom maskinen er blevet omhyggeligt rengjort,
kan der være kafferester tilbage. Vi kan dog garantere, at maskinen er helt ny.
Første installation
Inden du begynder at bruge din kaffemaskine, skal du fylde vand på vandkredsløbet og aktivere
AquaClean-filteret. I den særskilte lynvejledning er forklaret, hvordan du gør.
Hvis du vil have den bedst-smagende kaffe, skal du først brygge 5 kopper kaffe for at lade maskinen
udføre sin selvjustering.
Maskinen er indstillet til at få den bedste smag ud af dine kaffebønner. Vi anbefaler dig derfor ikke at
justere kværnindstillingerne, før du har brygget 100-150 kopper kaffe (ca. 1 måneds brug).
AquaClean-filter
AquaClean-filteret er designet til at reducere kalkaflejringer i din kaffemaskine og filtrere vandet, så
både smag og aroma bevares i hver enkelt kop kaffe. Hvis du bruger en serie med 8 AquaClean-filtre
som vist på maskinen og i denne manuel, behøver du ikke at afkalke din maskine for op til 5000
kopper. Med hvert enkelt filter kan du nyde op til 625 kopper afhængigt af de valgte kaffetyper og
frekvenser for skylning og rengøring.
AquaClean-filteret gøres klar til aktivering
Inden du sætter AquaClean-filteret i vandbeholderen, skal du gøre det klar til brug:
1 Ryst filteret i cirka 5 sekunder (fig. 2).
2 Vend filteret på hovedet, læg det i en kande med koldt vand, og vent, indtil der ikke længere
kommer luftbobler ud (fig. 3).
3 Skub filteret på filtertilslutningen så langt ned som muligt.
Aktivering af AquaClean-filteret
Alle nye AquaClean-filtre skal aktiveres inden brug. Ved at aktivere AquaClean-filteret kan maskinen
overvåge AquaClean-filterets kapacitet og antallet af brugte filtre. AquaClean-filteret kan aktiveres på
tre forskellige måder.
23
Dansk
Side: 25
1. Aktivering af AquaClean-filteret i forbindelse med den første installation
Når maskinen tændes for første gang, vejleder den dig gennem den første installation med bl.a.
påfyldning af vand i vandtanken og i vandkredsløbet samt aktivering af AquaClean-filteret. Følg
anvisningerne på skærmen.
2. Aktivér AquaClean-filteret, når maskinen giver besked
Bemærk: Udskift AquaClean filteret, så snart kapaciteten er faldet til 0 %, og filterikonet blinker hurtigt.
Udskift AquaClean-filteret mindst hver tredje måned, også selvom maskinen endnu ikke har vist, at
udskiftning kræves.
Tip: Vi anbefaler, at du køber et nyt filter, når kapaciteten er faldet til 10 %, og filterikonet begynder at
blinke langsomt. Det sikrer, at du kan udskifte filteret, når kapaciteten er faldet til 0 %.
1 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), rul ned til scroll to AQUACLEAN
FILTER, og tryk på OK-knappen for at bekræfte.
- På displayet bliver du spurgt, om du vil aktiveret et nyt filter.
2 Tryk på OK-tasten for at fortsætte.
- Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre (fig. 5).
Bemærk: Hvis du vil udskifte AquaClean-filteret, efter du har brugt otte filtre, skal du først afkalke
maskinen. Følg anvisningerne på displayet.
3. Aktivering af AquaClean-filteret på andre tidspunkter
Du kan begynde at (gen)bruge AquaClean-filteret på et hvilket som helst tidspunkt ved at følge
anvisningen nedenfor.
1 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke), vælg MENU, og tryk på OK-
knappen for at bekræfte. Rul ned til AQUACLEAN FILTER. Tryk på knappen OK for at fortsætte.
- Displayet viser det antal AquaClean-filtre, der tidligere er blevet monteret. Fra 0 til 8 filtre (fig. 5).
2 Vælg ON på displayet, og tryk på knappen OK for at bekræfte.
- Displayet opdaterer automatisk antallet af brugte filtre (fig. 5).
- Derefter vises klarskærmen med ikonet for AquaClean 100% for at angive, at filteret er blevet
installeret (fig. 6).
3 Hæld 2 kopper (0,5 l) varmt vand i for at gennemføre aktiveringen. Derefter hældes vandet ud.
Bemærk: I visse situationer giver maskinen besked om, at den skal afkalkes, inden du kan montere og
aktivere et nyt AquaClean-filter. Maskinen skal nemlig være helt fri for kalk, før du begynder at bruge
AquaClean-filteret. Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af betjeningspanelet
Nedenfor finder du en oversigt og en beskrivelse af maskinens kontrolpanel. Nogle af knapperne har
en dobbeltfunktion. Hvis funktionerne kan benyttes, vises navigationsikonerne på displayet. Brug
knapperne ud for dette ikon for at vælge eller bekræfte den pågældende funktion.
Ved hjælp af knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke) vælges andre drikke og ændres
indstillinger, som f.eks. vandets hårdhed og kaffens temperatur.
24 Dansk
Side: 26
ESPRESSO CAPPUCCINO
LATTE
MACCHIATO
AROMA
STRENGTH
MENU /
SPECIAL DRINKS
COFFEE
CAFÉ
AU LAIT
3
2
1
5
4
1. On/off-knap 4. Knappen MENU/SPECIAL DRINKS
(Menu/særlige drikke)
2. Knapper for One-touch-drik 5. Navigationsikoner (op, ned, tilbage, ok)
3. Knappen AROMA STRENGTH
Måling af vandets hårdhedsgrad
Du kan indstille vandets hårdhedsgrad ved hjælp af vandhårdhedsteststrimmelen. Tryk på knappen
MENU, vælg menu, og rul for at vælge vandets hårdhed.
1 Dyp teststrimlen til måling af vandets hårdhedsgrad i vand fra vandhanen i 1 sekund. Vent i ét
minut.
2 Kontrollér, hvor mange felter der er blevet røde.
3 Vælg den korrekte indstilling for vandets hårdhed, og tryk på OK for at bekræfte.
Antal røde felter:
Værdi, der skal angives 1 2 3 4
Brygning af drikke
Du kan vælge en drik ved at trykke på én af one-touch drik-knapperne eller ved at vælge en anden
drik i menuen.
- Hvis du vil brygge to kopper, skal du trykke på one-touch drik-knappen for den pågældende drik to
gange eller vælge en kaffedrik via MENU og trykke på den to gange (fig. 7). Maskinen udfører
automatisk kværneprocessen to gange efter hinanden af den valgte drik. Du kan kun brygge to
kaffedrikke ad gangen.
- Skub udløbsrøret op eller ned, for at justere dens højde til størrelsen af den kop eller det glas, du
bruger.
Brygning af kaffe
1 Fyld vand fra vandhanen i vandbeholderen, og fyld kaffebønner i beholderen til bønner.
25
Dansk
Side: 27
2 Hvis du vil brygge en kop kaffe, skal du trykke på én af one-touch drik-knapperne. Du vælger en
anden type kaffe ved at trykke på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, vælge DRINKS, rulle ned til
den ønskede drik og trykke på knappen OK.
3 Du stopper dispensering af kaffe ved at trykke på knappen OK.
Brygning af mælkebaserede drikke
1 Fyld vand fra vandhanen i vandbeholderen, og fyld kaffebønner i beholderen til bønner.
2 Tag låget til mælkebeholderen af, og fyld mælkebeholderen med mælk (fig. 9).
Brug altid mælk direkte fra køleskabet, da det giver de bedste resultater.
3 Sæt låget på mælkebeholderen igen.
4 Hvis varmtvandsudløbet sidder på, skal det tages af maskinen.
5 Hold mælkekanden en smule på skrå, og sæt den i maskinen.
6 Åbn mælkeudløbsrøret, og sæt en kop på drypbakken.
7 Hvis du vil brygge en mælkebaseret drik, skal du trykke på en af one-touch drik-knapperne. Du
vælger en anden type mælkebaseret drik ved at trykke på knappen MENU/SPECIAL DRINKS, vælge
DRINKS, rulle ned til den ønskede drik og trykke på knappen OK.
Maskinen husker dig på at sætte mælkekanden ind og åbne mælkeskumsrøret.
8 Umiddelbart efter dispensering af den mælkebaserede drik, bliver du på displayet spurgt, om du vil
udføre hurtigrengøring af mælkekanden. Du har 10 sekunder til at aktivere hurtigrengøring. Tryk på
knappen OK for at fortsætte.
Kaffebrygning med formalet kaffe
1 Åbn låget, og hæld kun én måleske formalet kaffe i beholderen til formalet kaffe. Luk derefter låget
(fig. 10).
2 Tryk på AROMA STRENGTH-knappen (AROMASTYRKE), og vælg bryggefunktionen med formalet
kaffe.
3 Tryk på knappen OK for at fortsætte.
4 Vælg den ønskede drik.
Bemærk: Du kan kun brygge én kop kaffe ad gangen med formalet kaffe.
Tapning af varmt vand
1 Hvis varmtvandsudløbet ikke er sat på, skal det sættes på maskinen (fig. 8).
2 Tryk på knappen MENU/SPECIAL DRINKS (Menu/særlige drikke). Vælg DRINKS, bekræft, og rul ned
for at vælge HOT WATER.
3 Tryk på knappen OK for at fortsætte. Displayet husker dig på at installere varmtvandsudløbet. Tryk
på OK-knappen for at bekræfte.
4 Tryk på knappen OK for at stoppe dispenseringen af varmt vand.
Personlige indstillinger af drikke
Regulering af kaffe- og mælkemængde
Du kan justere bryggemængden efter din egen smag og efter koppernes størrelse.
1 For at justere størrelsen af espressoen skal du trykke på ESPRESSO-knappen og holde den nede,
indtil MEMO-ikonet (fig. 11) vises på displayet.
26 Dansk
Side: 28
- Maskinen skifter til programmeringsfasen og begynder at brygge den valgte drik.
2 Tryk på OK, når koppen indeholder den ønskede mængde espresso.
- Fluebenet på displayet angiver, at knappen er blevet programmeret: Hver gang der trykkes på
den, brygger maskinen den indstillede mængde espresso.
Bemærk: Følg samme procedure for at indstille mængden af kaffe, café au lait, cappuccino og latte
macchiato: Tryk på knappen for den enkelte drik, og hold den nede, og tryk på knappen OK, når
koppen indeholder den ønskede mængde kaffe eller mælk. Kontrollér, at mælkekanden er på plads,
og at mælkeudløbet er åbent.
Regulering af kaffens styrke
- Hvis du vil ændre kaffens styrke, skal du trykke på knappen AROMA STRENGTH.
- Hver gang du trykker på knappen AROMA STRENGTH, vælger maskinen en højere indstilling for
aromastyrke. Der er fem styrker: 1 er meget mild, og 5 er meget stærk. Efter brug af indstilling 5,
vælges indstilling 1 igen (fig. 12).
- Displayet viser den valgte styrke. Efter justering af kaffestyrken viser displayet hovedmenuen igen
og gemmer den valgte aromastyrke, når du brygger en kop kaffe.
Regulering af formalingsindstillinger
Du kan justere formalingsindstillingerne ved hjælp af knappen til formalingsindstillinger inde i
kaffebønnebeholderen. Du kan vælge mellem 10 forskellige formalingsindstillinger. Jo lavere du sætter
indstillingen, desto stærkere er kaffen.
Bemærk: Du kan kun justere formalingsindstilling, når maskinen maler kaffebønner. Det er først efter
to eller tre drikke, du vil kunne smage den fulde forskel.
Forsigtig: Drej ikke knappen til formalingsindstillinger mere end ét hak ad gangen for at undgå
beskadigelse af kværnen.
1 Sæt en kop under kaffeudløbsrøret.
2 Åbn låget til beholderen til kaffebønner.
3 Tryk på knappen ESPRESSO.
4 Når kværnen begynder at male kaffen, skal du trykke knappen til formalingsindstillinger ned og
dreje den til venstre eller højre.
Håndtering af bryggeenheden
Gå til www.saeco.com/care, hvor der er detaljerede videoanvisninger om, hvordan du fjerner,
indsætter og rengør bryggeenheden.
Sådan tages bryggeenheden ud af maskinen
1 Sluk maskinen ved først at trykke på knappen on/off (tænd/sluk) på kontrolpanelet og derefter
trykke kontakten bag på maskinen over på "O".
2 Tag drypbakken med kaffegrumsbeholderen af.
3 Åbn lågen.
4 Tryk på knappen PUSH (skub ud) (1), og træk i bryggeenhedens håndtag for at tage den ud af
maskinen (2) (fig. 14).
5 Tag skuffen til kaffegrums (fig. 15) ud.
27
Dansk
Side: 29
Sådan sættes bryggeenheden i igen
Før du sætter bryggeenheden tilbage i maskinen, skal du kontrollere, at den er placeret korrekt.
1 Kontrollér, at pilen på den gule cylinder på siden af bryggeenheden flugter med den sorte pil og N
(fig. 16).
- Hvis de ikke flugter, skal du skubbe stangen ned, indtil den er helt nede ved bryggeenhedens
(fig. 17) bund.
2 Sørg for, at den gule låsekrog på den anden side af bryggeenheden sidder korrekt.
- Placer krogen korrekt ved at skubbe den opad, indtil den er i øverste position.
3 Sæt skuffen til kaffegrums på plads igen.
4 Skub bryggeenheden tilbage på plads i maskinen langs styrerillerne på siderne, indtil den låses på
plads med et klik. Tryk ikke på knappen PUSH (Skub ud).
5 Luk lågen, og sæt drypbakken og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads.
Rengøring og vedligeholdelse
Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse holder din maskine i topform og sikrer en velsmagende
kaffe i lang tid, en stabil kaffegennemstrømning og en perfekt mælkeopskumning.
I tabellen kan du se, hvornår og hvordan du skal rengøre alle maskinens aftagelige dele. Du kan finde
flere oplysninger og videoanvisninger på www.saeco.com/care.
Rengøringsskema
Rengøringsskema
Beskrivelse af
delene
Hvor ofte skal de
rengøres?
Hvordan skal de rengøres?
Bryggeenheden Hver uge Fjern bryggeenheden, og rengør den under
vandhanen.
Afhængig af
brugsform
Smør bryggeenheden.
Hver måned Rengør bryggeelementet med
kaffeoliefjernertabletterne.
Mælkekande Efter hver brug Udfør lynrengøring af kande med QUICK CARAFE
CLEAN som vist på maskinen, når du har tilberedt en
mælkebaseret drik.
Dagligt Rengør mælkekanden omhyggeligt. Du kan også
være funktionen QUICK CLEAN i menuen, hvis
lynrengøring ikke allerede er udført efter tilberedning
af en mælkebaseret drik.
Hver uge Skil mælkekanden ad, og rengør alle dele under
vandhanen.
Hver måned Brug Saeco-rengøringsmiddel CA6705 til denne
rengøringscyklus.
28 Dansk
Side: 30
Beskrivelse af
delene
Hvor ofte skal de
rengøres?
Hvordan skal de rengøres?
Drypbakke Så snart indikatoren
for fuld drypbakke
stikker op fra
drypbakken.
Tøm drypbakken, og rengør den under vandhanen.
Kaffegrumsbeholder Hver uge Tøm kaffegrumsbeholderen, og rengør den under
vandhanen. Kontrollér, at maskinen er tændt, når du
tømmer og rengør kaffegrumsbeholderen.
Vandtank Hver uge Gør den ren under vandhanen.
Beholder til formalet
kaffe/kaffeudløbska
nal
Hver uge Rengør den øverste del med håndtaget af en ske
som vist nedenfor.
Rengøring af bryggeenheden
Regelmæssig rengøring af bryggeenheden forhindrer kaffegrums i at tilstoppe de indvendige kredsløb.
Besøg www.saeco.com/care, hvor der er instruktive videoer om, hvordan du fjerner, indsætter og
rengør bryggeenheden.
Rengøring af bryggeenheden under vandhanen
1 Tag bryggeenheden og skuffen til kaffegrums ud.
2 Skyl bryggeenheden og skuffen til kaffegrums omhyggeligt under vandhanen. Rengør omhyggeligt
det øverste filter (fig. 21) i bryggeenheden.
3 Lad bryggeenheden lufttørre, før du sætter den i igen. Undlad at tørre bryggeenheden med en klud
for at forhindre, at der samler sig fibre i bryggeenheden.
Rengøring af bryggeelementet med kaffeoliefjernertabletterne
Brug kun kaffeoliefjernertabletter fra Philips. Følg anvisningerne i brugervejledningen til
kaffeoliefjernertabletterne. Du kan finde detaljerede videoinstruktioner på www.saeco.com/care.
Smøring af bryggeenheden
Smør bryggeenheden regelmæssigt for at sikre, at de bevægelige dele fortsat kan bevæge sig let.
1 Påfør et tyndt lag smøremiddel omkring akslen i bunden af bryggeenheden (fig. 22).
2 Påfør et tyndt lag smøremiddel på rillerne på begge sider (fig. 23).
Tabellen nedenfor angiver, hvor ofte maskinen skal smøres. Du kan finde detaljerede
videoinstruktioner på www.saeco.com/care.
Hvor ofte den bruges Antal kaffe, der brygges pr. dag Smøringshyppighed
Lav 1-5 Hver 4. måned
29
Dansk
Side: 31
Hvor ofte den bruges Antal kaffe, der brygges pr. dag Smøringshyppighed
Normal 6-10 Hver 2. måned
Intensiv > 10 Hver måned
Rengøring af mælkekanden
Hurtig rengøring af kanden
Når du har tilberedt en mælkebaseret drik, vises ikonet for rengøring af kanden på displayet.
1 Når ikonet for rengøring af mælkekanden vises på displayet, skal du trykke på knappen OK, hvis du
vil udføre en rengøringscyklus.Du har 10 sekunder til at aktivere hurtigrengøring. Tryk på ESC-
knappen, hvis du ikke vil udføre hurtigrengøring.
2 Fjern koppen med drikken, og sæt en tom kop under mælkeudløbsrøret (fig. 24).
Bemærk: Kontrollér, at mælkeudløbsrøret er trukket ud.
3 Tryk på OK-knappen for at begynde at dispensere varmt vand.
Omhyggelig rengøring af mælkekanden
For at rengøre mælkekanden grundigt skal du gøre følgende regelmæssigt:
1 Tag låget af mælkeudløbet (fig. 25).
2 Løft mælkeudløbsrøret ud af mælkeudløbet, og tag mælkerøret af mælkeudløbsrøret (fig. 26).
3 Fjern mælkeslangen fra mælkeudløbet.
4 Mælkerøret og mælkeudløbsrøret rengøres omhyggeligt med lunkent vand.
Ugentlig rengøring af mælkekanden
Mælkeudløbsrøret består af 5 komponenter. Skil alle komponenterne ad én gang om ugen, og rengør
dem under vandhanen. Du kan også vaske alle komponenter i opvaskemaskinen – undtagen
mælkebeholderen.
1 2
5
3
4
1 Mælkerør
2 Gummiholder
3 Mælkeskummer
4 Mælkeskummerforbindelse
5 Kabinet til mælkeudløbsrøret
Adskillelse af mælkeudløbsrøret
1 Tryk på udløserknapperne på begge sider af mælkeudløbsrørets top (1), og løft toppen af
mælkebeholderen (2) (fig. 27).
2 Vend mælkeudløbet omvendt, og hold det fast med hånden. Træk mælkeslangen af holderen (fig.
28).
3 Tryk på udløserknapperne på mælkeskummeren, og fjern mælkeskummeren fra gummiholderen
(fig. 29).
30 Dansk
Side: 32
4 Træk mælkeskummerforbindelsen ud af mælkeskummeren (fig. 30).
5 Skyl alle komponenter med lunkent postvand fra hanen.
Samling af mælkekanden
1 Mælkeudløbsrøret samles igen ved at følge trin 2 til 4 i afsnittet "Adskillelse mælkeudløbsrøret" i
omvendt rækkefølge.
2 Placer mælkeudløbsrøret i toppen af mælkekanden igen.
3 Placer toppen af mælkekanden på mælkekanden igen.
Bemærk: Før du placerer mælkeudløbsrøret i mælkekandens top igen, skal du flytte studsen
indvendigt i toppen til den korrekte placering. Hvis studsen ikke er placeret korrekt, kan du ikke sætte
mælkeudløbsrøret tilbage i toppen af mælkekanden (fig. 31).
Månedlig rengøring af mælkekanden
Brug kun Philips rengøringsmiddel til mælkekredsløbet for denne rengøringscyklus.
1 Hæld indholdet af brevet med rengøringsmiddel til mælkekredsløbet i mælkekanden. Fyld derefter
mælkekanden med vand op til markeringen (fig. 32) MAX.
2 Sæt mælkekanden i maskinen, og sæt en beholder under mælkeudløbsrøret.
3 Tryk på knappen MENU, vælg DRINKS, og rul til MILK FROTH (mælkeskum). Tryk på OK-knappen
for at dosere rengøringsopløsning.
4 Gentag trin 3, indtil mælkekanden er tom.
5 Når kanden er tom, tages beholderen og mælkekanden ud af maskinen.
6 Skyl mælkekanden grundigt, og fyld den med friskt vand op til MAX-markeringen.
7 Sæt mælkekanden i maskinen.
8 Sæt beholderen under mælkeudløbsrøret.
9 Tryk på knappen MENU, og vælg MILK FROTH i menuen DRINKS for at starte skylleprocessen for
mælkekanden.
10 Gentag trin 9, indtil mælkekanden er tom.
11 Gentag trin 6-10.
12 Når maskinen stopper med at udlede vand, er rengøringsprocessen færdig.
13 Skil alle komponenterne ad, og skyl dem under lunkent vand.
Afkalkningsprocedure
Brug kun Philips-afkalker. Brug aldrig et afkalkningsmiddel, der er baseret på svovlsyre, saltsyre,
sulfaminsyre eller eddikesyre (f.eks. eddike), da dette kan beskadige maskinens vandkredsløb og ikke
opløser kalken ordentligt. Hvis du ikke bruger Philips-afkalkningsmiddel, bortfalder garantien.
Garantien bortfalder også, hvis apparatet ikke afkalkes. Du kan købe Philips-afkalkningsopløsning i
onlinebutikken på www.saeco.com/care.
1 Når maskinen beder om at blive afkalket (fig. 33), skal du trykke på knappen OK for at starte
afkalkning. Du kan starte afkalkning uden først at være blevet adviseret af maskinen ved at trykke
på knappen MENU, rulle ned for at vælge START CALC CLEAN og trykke på knappen OK for at
bekræfte.
- Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal sætte mælkekanden ind. Fyld mælkekanden med
vand op til markeringen MIN. Sæt mælkekanden i maskinen, og åbn mælkeudløbsrøret.
- Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal åbne mælkeudløbsrøret.
- Meddelelsen på displayet fortæller, at du skal tage AquaClean-filteret ud.
2 Tag drypbakken og beholderen til kaffegrums ud. Tøm dem, inden de sættes på plads igen.
3 Fjern vandtanken og tøm den.
31
Dansk
Side: 33
4 Sæt en stor beholder (1,5 l) under kaffeudløbsrøret.
5 Hæld hele flasken med Philips-afkalkningsmiddel i vandbeholderen. Påfyld derefter vand op til
CALC CLEAN-niveauet (fig. 34). Sæt den derefter på plads i maskinen igen, og tryk på OK for at
bekræfte.
6 Den første fase af afkalkningsproceduren begynder. Afkalkningsproceduren varer ca. 30 minutter
og består af en afkalkningscyklus og en gennemskylningscyklus.
7 Lad maskinen levere afkalkningsopløsningen, indtil du kan se på displayet, at vandtanken er tom.
8 Tøm vandtanken, skyl den, og fyld den derefter med friskt vand op til markeringen CALC CLEAN.
9 Fjern mælkekanden, og skyl den. Fyld den op med rent vand op til MIN-markeringen, og sæt den
på plads i maskinen. Åbn derefter mælkeudløbsrøret.
10 Tøm beholderen, og sæt den under kaffeudløbsrøret igen. Tryk på OK for at bekræfte.
11 Den anden fase af afkalkningen, skyllefasen, begynder. Den varer tre minutter. Displayet viser
skylleikonet og fasens varighed.
12 Vent, til der ikke længere kommer vand ud af maskinen. Afkalkningsproceduren er færdig, når
fluebenet vises på displayet.
13 Tryk OK for at afslutte afkalkningscyklussen. Maskinen begynder at varme op og foretager den
automatiske gennemskylningscyklus.
14 Rengør mælkekanden efter afkalkning (se 'Ugentlig rengøring af mælkekanden').
15 Rengør bryggeenheden efter afkalkning (se 'Rengøring af bryggeenheden under vandhanen').
16 Sæt et nyt AquaClean-filter i vandtanken.
Tip: Når AquaClean-filteret bruges, reduceres behovet for afkalkning!
Hvad gør man, hvis afkalkningsproceduren afbrydes
Du kan afslutte afkalkningsprocessen ved at trykke på ON/OFF-knappen på kontrolpanelet. Gør
følgende, hvis afkalkningsproceduren afbrydes, inden den er helt afsluttet:
1 Tøm vandtanken, og skyl den omhyggeligt.
2 Fyld vandtanken op med rent vand til niveaumarkeringen CALC CLEAN, og tænd maskinen igen.
Maskinen varmer op og udfører en automatisk gennemskylningsproces.
3 Før du brygger kaffe, skal du udføre et manuelt gennemskylningsprogram. For at udøre en manuel
gennemskylningscyklus skal du først dispensere en halv vandtank med varmt vand, og bryg
derefter 2 kopper formalet kaffe uden at tilsætte kaffe.
Bemærk: Hvis afkalkningsprocessen ikke er blevet gennemført, skal maskinen igennem endnu en
afkalkningsproces så snart som muligt.
Advarselsikoner og fejlkoder
Advarselsikonernes betydning
Advarselsikonernes betydning
Advarselsikonerne vises med rødt. Nedenfor finder du en liste med de advarselsikoner, der kan
forekomme på displayet, og hvad de betyder.
ADD WATER
Fyld vandtanken med rent
vand til niveaumarkeringen
MAX.
INSERT CARAFE
Mælkekanden er ikke
monteret. Sæt mælkekanden i
maskinen.
32 Dansk
Side: 34
ADD COFFEE
Beholderen til kaffebønner er
tom. Hæld nye kaffebønner i
bønnebeholderen.
Kaffegrumsbeholderen er fuld.
Sørg for, at maskinen er tændt.
Tag derefter
kaffegrumsbeholderen ud af
maskinen, og tøm den.
Bryggeenheden er ikke i
maskinen eller er ikke isat
korrekt. Sæt bryggeenheden
på plads.
Bryggeenheden er tilstoppet af
kaffe. Rengør bryggeenheden.
INSERT
WATER SPOUT
Varmtvandsrøret er ikke
monteret. Sæt
varmtvandsrøret i.
Indsæt drypbakken, og luk
lågen.
10
SUPPORT REQUIRED
Hvis der vises en fejlkode på
displayet, kan du læse
afsnittet "Fejlkodernes
betydning" og finde ud af,
hvad koden på displayet
betyder, og hvad du skal
gøre. Maskinen kan ikke
bruges, når dette ikon vises
på displayet.
Indsæt varmtvandsudløbet, og
tryk på OK-knappen for at
begynde.
Betydning af fejlkoder
Nedenfor finder du en liste med fejlkoder, som angiver problemer, du kan løse selv. Du kan finde
videoinstruktioner på www.saeco.com/care. Kontakt dit lokale Philips-kundecenter, hvis en anden
fejlkode vises. Se kontaktoplysninger i garantibrochuren.
Fejlkode Problem Mulig løsning
01 Kaffetragten er
tilstoppet.
Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. Fjern
bryggeenheden. Åbn derefter låget til beholderen til formalet
kaffe, og stik enden af skeen ned i kaffen. Bevæg skeen op og
ned, indtil den tilstoppede formalede kaffe falder ned (fig. 20).
Besøg www.saeco.com/care, hvor du finder detaljerede
videoanvisninger.
03 Bryggeenheden er
beskidt eller ikke smurt
ordentligt.
Sluk maskinen på kontakten bagpå. Skyl bryggeenheden med
rent vand, lad den lufttørre, og smør den. Se kapitlet
"Rengøring af bryggeenheden", eller besøg
www.saeco.com/care. hvor du finder detaljerede
videoanvisninger. Tænd derefter for maskinen igen.
04 Bryggeenheden er ikke
sat rigtigt i maskinen.
Sluk maskinen på kontakten bagpå. Fjern bryggeenheden, og
sæt den i igen. Sørg for, at bryggeenheden vender korrekt,
inden du sætter den i. Se kapitlet "Håndtering af
bryggeenheden", eller besøg www.saeco.com/care. hvor du
finder detaljerede videoanvisninger. Tænd derefter for
maskinen igen.
33
Dansk
Side: 35
Fejlkode Problem Mulig løsning
05 Der er luft i
vandkredsløbet.
Genstart maskinen ved at slukke for den og tænde den igen på
kontakten bagpå. Hvis det løser problemet, skal du lave 2-3
kopper varmt vand på maskinen. Afkalk maskinen, hvis den
ikke er blevet afkalket i en længere periode.
AquaClean-filteret blev
ikke korrekt klargjort før
installationen, eller
filteret er tilstoppet.
Fjern AquaClean-filteret, og prøv at brygge en kop kaffe igen.
Hvis det løser problemet, skal du kontrollere, at AquaClean-
filteret er klargjort korrekt, før du sætter det tilbage (se
'AquaClean-filteret gøres klar til aktivering'). Sæt AquaClean-
filteret tilbage i vandtanken. Hvis det ikke løser problemet, er
filteret tilstoppet og skal udskiftes.
14 Maskinen er
overophedet.
Sluk maskinen, og tænd den igen efter 30 minutter.
Bestilling af tilbehør
Brug udelukkende vedligeholdelsesprodukter fra Philips til rengøring og afkalkning af maskinen. Disse
produkter kan købes hos din lokale forhandler eller hos de godkendte forhandlere eller online på
www.saeco.com/care.
Vedligeholdelsesprodukter og typenumre:
- Afkalkningsopløsning CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Smørefedt HD5061 til bryggeenheden
- Kaffeoliefjernertabletter CA6704
- Rengøringsmiddel til mælkekredsløb CA6705
- Vedligeholdelsessæt CA6707
Fejlfinding
Dette afsnit opsummerer de mest almindelige problemer, der kan forekomme ved brug af maskinen.
Supportvideoer og en komplet liste med ofte stillede spørgsmål findes på www.saeco.com/care. Hvis
du ikke kan løse problemet, kan du kontakte dit lokale Philips Kundecenter. Se garantibrochuren for at
få kontaktoplysninger.
Problem Årsag Løsning
Drypbakken fyldes
hurtigt.
Dette er normalt. Maskinen
bruger vand til at skylle det
indvendige kredsløb og
bryggeenheden med. Noget af
vandet løber igennem det
indvendige system og direkte
ned i drypbakken.
Tøm drypbakken, når indikatoren for
"drypbakken er fyldt" lyser op gennem
dækslet til drypbakken (fig. 19). Sæt en
kop under udløbet for at opsamle
skyllevand.
Maskinen er i DEMO-
tilstand.
Du har trykket på standby-
knappen i mere end 8
sekunder.
Sluk for maskinen, og tænd den igen
ved hjælp af kontakten på bagsiden af
maskinen.
34 Dansk
Side: 36
Problem Årsag Løsning
Ikonet, der viser, at
kaffegrumsbeholderen er
fuld, vises konstant.
Du har tømt
kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen har været slukket.
Tøm altid kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen er tændt. Hvis du tømmer
kaffegrumsbeholderen, mens maskinen
er slukket, nulstilles kaffecyklustælleren
ikke.
Du har sat
kaffegrumsbeholderen på plads
for hurtigt.
Sæt ikke kaffegrumsbeholderen på
plads igen, før meddelelsen på
skærmen beder dig om det.
Maskinen beder om, at
kaffegrumsbeholderen
tømmes, selvom
beholderen ikke er fuld.
Maskinen startede ikke
optællingen af kaffegrums
forfra, sidst du tømte
kaffegrumsbeholderen.
Vent altid ca. 5 minutter, før du sætter
kaffegrumsbeholderen på plads igen.
Da starter optællingen af kaffegrums
forfra fra nul.
Tøm altid kaffegrumsbeholderen, mens
maskinen er tændt. Hvis du tømmer
kaffegrumsbeholderen, mens maskinen
er slukket, nulstilles
kaffegrumsbeholderen ikke.
Kaffegrumsbeholderen
er overfyldt, men
beskeden "Empty
grounds container" (Tøm
kaffegrumsbeholderen)
er ikke blevet vist.
Du har haft fjernet drypbakken
uden at tømme
kaffegrumsbeholderen.
Når du fjerner drypbakken, skal du også
tømme kaffegrumsbeholderen, selv hvis
der er meget lidt kaffegrums i den. Da
starter optællingen af kaffegrums forfra
fra nul og starter forfra med at tælle
kaffegrums korrekt.
Jeg kan ikke tage
bryggeenheden ud.
Bryggeenheden er ikke korrekt
placeret.
Nulstil maskinen på følgende måde:
Sæt drypbakken og
kaffegrumsbeholderen på plads i
maskinen igen. Luk derefter lågen, sluk
for maskinen, og tænd den igen. Prøv at
tage bryggeenheden ud igen.
Du har ikke taget
kaffegrumsbeholderen ud.
Tag kaffegrumsbeholderen ud af
maskinen, inden du tager
bryggeenheden ud.
Jeg kan ikke sætte
bryggeenheden i.
Bryggeenheden er ikke korrekt
placeret.
Nulstil maskinen på følgende måde:
Sæt drypbakken og
kaffegrumsbeholderen på plads i
maskinen igen. Lad være med at sætte
bryggeenheden i maskinen. Luk lågen,
tænd for maskinen, og sluk for den igen.
Placer derefter bryggeenheden i den
korrekte position, og sæt den i
maskinen igen.
Maskinen afkalkes stadig. Du kan ikke tage bryggeenheden ud,
mens maskinen afkalkes. Færdiggør
afkalkningen, og tag derefter
bryggeenheden ud.
Kaffen er tynd. Kværnen er sat på en for grov
indstilling.
Sæt kværnen på en finere (lavere)
indstilling.
35
Dansk
Side: 37
Problem Årsag Løsning
Hullet til kaffe er tilstoppet. Rens hullet til kaffe med enden af
skeen. Sluk derefter for maskinen, og
tænd den igen.
Maskinen justerer sig selv. Bryg et par kopper kaffe.
Bryggeenheden er beskidt eller
skal smøres.
Rengør, og smør bryggeenheden.
Kaffen er ikke
tilstrækkelig varm.
De kopper, du bruger, er kolde. Forvarm kopperne ved at skylle dem
med varmt vand.
Den indstillede temperatur er
for lav. Kontrollér
menuindstillingerne.
Indstil temperaturen til høj i menuen.
Du har tilsat mælk. Uanset om den mælk, du tilsætter, er
varm eller kold, vil den altid sænke
kaffens temperatur i nogen grad.
Der kommer ikke kaffe
ud, eller kaffen kommer
meget langsomt ud.
AquaClean-filteret blev ikke
korrekt klargjort til installation,
eller filteret er tilstoppet.
Fjern AquaClean-filteret, og prøv at
brygge en kop kaffe igen. Hvis det løser
problemet, skal du kontrollere, at
AquaClean-filteret er klargjort korrekt,
før du sætter det tilbage. Sæt det
klargjorte filter tilbage igen. Hvis det ikke
løser problemet, er filteret tilstoppet og
skal udskiftes.
Kværnen er sat på en for fin
indstilling.
Sæt kværnen på en grovere (højere)
indstilling.
Bryggeenheden er snavset. Rengør bryggeenheden.
Kaffeudløbet er snavset. Rengør kaffeudløbet og hullerne i det
med en nål.
Maskinens kredsløb er
tilstoppet af kalk.
Afkalk kaffemaskinen.
Mælken er ikke
skummet.
Mælkekanden er snavset eller
ikke sat rigtigt i.
Rengør kanden, og sørg for, at den
placeres og indsættes rigtigt.
Mælkeudløbsrøret er ikke helt
åbent.
Kontrollér, at mælkeudløbsrøret er sat i
den korrekte position.
Mælkekanden er ikke samlet
rigtigt.
Kontrollér, at alle komponenter (især
mælkerøret) er samlet korrekt.
36 Dansk
Side: 38
Problem Årsag Løsning
Du har brugt en type mælk, der
ikke egner sig til at lave skum.
Forskellige mælketyper giver forskellige
mængder skum og forskellige
skumkvaliteter. Vi har testet følgende
mælketyper, som giver mælkeskum
med et godt resultat: Letmælk eller
sødmælk fra køer, sojamælk og
laktosefri mælk. Andre mælketyper er
ikke blevet testet og giver muligvis kun
en lille mængde mælkeskum.
Mælken sprøjter. Mælken er ikke kold nok. Brug altid kold mælk direkte fra
køleskabet.
Maskinen ser ud til at
være utæt.
Maskinen bruger vand til at
skylle det indvendige kredsløb
og bryggeenheden med. Noget
af vandet løber igennem det
indvendige system og direkte
ned i drypbakken. Dette er
normalt.
Tøm drypbakken, når indikatoren for
"drypbakken er fyldt" lyser op gennem
dækslet til drypbakken (fig. 19). Sæt en
kop under udløbet for at opsamle
skyllevand.
Drypbakken er overfyldt og er
løbet over, hvilket får det til at
se ud som om, maskinen er
utæt.
Tøm drypbakken, når indikatoren for
"drypbakken er fyldt" lyser op gennem
dækslet til drypbakken (fig. 19). Sæt en
kop under udløbet for at opsamle
skyllevand.
Maskinen står ikke på en
vandret overflade.
Placer maskinen på en vandret
overflade, så indikatoren for
"drypbakken er fyldt" virker korrekt.
Jeg kan ikke aktivere
AquaClean-filteret, og
maskinen beder om at
blive afkalket.
Filteret er ikke blevet udskiftet i
tide, efter ikonet for
AquaClean-filteret blinkede, og
kapaciteten faldt til 0 %.
Afkalk først maskinen, og monter
derefter AquaClean-filteret.
Du har ikke monteret
AquaClean-filteret i forbindelse
med den første installation,
men efter brygning af ca. 25
kopper kaffe (baseret på 100 ml
kopper). Maskinen skal være
helt fri for kalk, før AquaClean-
filteret monteres.
Afkalk maskinen først, og monter
derefter et nyt AquaClean-filter. Efter
afkalkning nulstilles filtertælleren til 0/8.
Bekræft altid aktivering af filteret i
maskinens menu. Også altid efter
udskiftning af filteret.
Det nye vandfilter passer
ikke.
Du prøver at montere et andet
filter end AquaClean-filteret.
Det er kun AquaClean-filteret, der
passer i maskinen.
Maskinen støjer. Det er normalt, at der kommer
lyde fra maskinen under brug.
Hvis maskinen begynder at lyde
anderledes, skal bryggeenheden
rengøres og smøres (se 'Smøring af
bryggeenheden').
37
Dansk
Side: 39
Problem Årsag Løsning
Maskinen afgiver en pumpelyd,
når den forsøger at pumpe
vand fra vandtanken.
AquaClean-filteret er ikke klargjort.
Klargør AquaClean-filteret som
beskrevet i "AquaClean-filter", afsnittet
"Klargøring af AquaClean-filteret til
aktivering".
Vandbeholderen er ikke sat helt i. Fjern
vandbeholderen, fjern eventuelle løse
kaffebønner eller snavs under
vandbeholderen, og sæt den på plads
igen.
38 Dansk

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Philips Saeco PicoBaristo SM5473.

Stil et spørgsmål om Philips Saeco PicoBaristo SM5473

Har du et spørgsmål om Philips Saeco PicoBaristo SM5473 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Philips Saeco PicoBaristo SM5473. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Philips Saeco PicoBaristo SM5473 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.