Philips Norelco QC5560 manual

Få vist brugermanualen for Philips Norelco QC5560 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Philips
  • Product: Øjenvippebukker
  • Model/navn: Norelco QC5560
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 10
11
Introduktion
Tillykke med dit køb og velkommen til Philips! For at få fuldt udbytte
af den support, Philips tilbyder, skal du registrere dit produkt på
www.philips.com/welcome.
Med din nye Philips hårklipper i nyt ergonomisk design og med en 180°
justérbar skærenhed kan du nemt klippe dit eget hår. Hårklipperen er lige
så nem at føre gennem håret som fingrene. For at få det fulde udbytte af
hårklipperen anbefaler vi, at du læser følgende oplysninger.
Generel beskrivelse (fig. 1)
1	Skærenhed
2	Drejehoved
3	 Ring til justering af længdeindstilling
4	On/off-skydekontakt
5	Kamtilbehør
6	 Indikator for længdeindstilling
7	Olie
8	Adapter
9	Rensebørste
Vigtigt
Læs denne brochure med vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, inden
apparatet tages i brug, og gem den til eventuel senere brug.
Fare
-
- Både apparat og adapter skal holdes tørre.
Advarsel
-
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder
børn) med nedsatte fysiske og mentale evner, nedsat følesans eller
manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt eller
instrueret i apparatets anvendelse af en person, der er ansvarlig for
deres sikkerhed.
-
- Hold apparatet og ledningen uden for børns rækkevidde.
-
- Brug ikke apparatet eller adapteren, hvis en af delene er beskadiget.
-
- Brug ikke apparatet, adapteren eller anden del, hvis den er beskadiget,
da dette kan forårsage personskade. Du skal altid erstatte en
beskadiget adapter eller del med en tilsvarende original type.
Forsigtig
-
- Dette apparat er ikke vaskbart.Apparatet må aldrig kommes ned i
vand eller skyldes under vandhanen.
-
- Brug kun den medfølgende adapter og det medfølgende tilbehør.
-
- Apparatet skal anvendes og opbevares ved temperaturer mellem
5°C og 35°C.
-
- Dette apparat er udelukkende beregnet til klipning af hovedhår og bør
aldrig anvendes til andre formål.
-
- Hvis apparatet udsættes for store temperatursvingninger, tryk eller
fugtighed, skal du lade det akklimatisere sig i 30 minutter, inden den
tages i brug.
DANSK
Side: 11
Overholdelse af standarder
-
- Dette Philips-apparat overholder alle standarder for elektromagnetiske
felter (EMF).Ved korrekt anvendelse i overensstemmelse med
instruktionerne i denne brugervejledning er apparatet sikkert at
anvende ifølge den videnskabelige viden, der er tilgængelig i dag.
Før apparatet tages i brug
	1		Træk den forreste del af skærenheden opad, og fjern skærenheden
fra apparatet.
	2		Drej skærenheden, og smør de tre angivne punkter med olie fra den
medfølgende olieflaske.
Sådan bruges apparatet
Du skal sikre dig, at håret er rent og tørt. Brug ikke apparatet i nyvasket,
vådt hår.
Klargøring til hårklipning
	1		Red håret med en frisørkam i hårets vækstretning.
DANSK
12
Side: 12
Klipning med påsat kam 
	1		Sæt det lille stik i apparatet, og sæt adapteren til stikkontakten.
	2		Fastgør kammen til drejehovedet (“klik”).
Kontroller, at kammen låser korrekt på plads.
	3		Drej ringen til justering af længdeindstilling for at vælge den
ønskede indstilling (1-7) for den påsatte kam.
,
, Pilen på apparatet angiver, hvilken indstilling du har valgt.
Bemærk: Længdeindstillingen angives på den påsatte kam.
Tip: Brug forskellige indstillinger for at skabe naturlig og jævn overgang mellem
de forskellige hårlængder fra nakken til toppen af hovedet.
Drej ikke ringen til justering af længdeindstilling ud over den højeste
indstilling.
	4		Drej hovedet til den stilling, der er mest behagelig for din arm, når du
klipper de forskellige områder.
Sådan bruges drejehovedet
-
- Fra udgangspositionen 0° (pegende fremad) kan drejehovedet drejes
45° eller 90° til højre eller venstre. Dette giver dig mulighed for at
tilpasse skærenhedens position til den del af hovedet, du klipper, hvilket
gør det meget nemmere at klippe dit eget hår.
-
- Indstil skærenheden til den ønskede stilling ved at dreje
drejehovedet (“klik”).
Bemærk: Justér altid skærenheden ved hjælp af drejehovedet. Prøv ikke at dreje
drejehovedet ved at holde skærenheden eller kammen.
Bemærk: Drej aldrig drejehovedet mere end 90° til højre eller venstre.
– 3 mm
– 5
– 7
– 9
– 11
– 15
– 5
– 7
– 9
– 11
– 15
– 3 mm
– 5
– 7
DANSK 13
Side: 13
-
- Drejehovedet giver mulighed for at holde og anvende apparatet som
en frisørkam.
	5		Apparatet tændes ved at skyde on/off-kontakten opad.
	6		Før hårklipperen gennem håret med langsomme bevægelser.
	7		Fjern afklippede hår fra kammen regelmæssigt undervejs.
Har der samlet sig mange hår i kammen, tages den af og hårene pustes
og/eller rystes væk. Den valgte længdeindstilling ændrer sig ikke,
når kammen tages af.
Gode råd
-
- Vi anbefaler, at du begynder klipningen med den højeste indstilling
på kammen og gradvist reducerer indstillingen.
-
- For at klippe mest effektivt skal du bevæge apparatet mod hårets
vækstretning.
-
- Da alle hårene ikke nødvendigvis gror i samme retning, skal du bevæge
apparatet i forskellige retninger (opad, nedad og på tværs).
-
- Sørg for, at den flade del af kammen altid har fuld kontakt med
hovedbunden, så resultatet bliver ensartet.
-
- Noter eventuelt de indstillinger, du har brugt til en bestemt frisure,
så du har dem til næste gang.
Tilretning af kanter uden påsat kam
Du kan også bruge apparatet uden afstandskam for at klippe det rigtig kort
(0,5 mm) eller til tilretning af hårgrænsen i nakken og omkring ørerne.
Vær meget forsigtig ved klipning uden påsat kam, da skærenheden fjerner
ethvert hår, den berører.
	1		Tag kammen af drejehovedet.
Træk aldrig i den øverste, fleksible del af kammen.Træk kun i den
nederste del.
	2		Red hårspidserne ud over ørerne, før du går i gang med at tilrette
hårgrænsen.
	3		Apparatet tændes ved at skyde on/off-kontakten opad.
	4		Når du former kanterne rundt om ørerne skal du holde apparatet
i en sådan vinkel, at kun den ene side af skærenheden rører
hårspidserne.
	5		Ved tilretning af nakke og bakkenbarter skal du vende apparatet om
og bevæge det i nedadgående strøg.
Bemærk: Brug kun langsomme og rolige bevægelser. Følg blot den naturlige
hårgrænse.
	6		Indstil drejehovedet, så tilretningen bliver så nem som mulig.
– 3 mm
– 5
– 7
– 9
– 11
– 15
DANSK
14
Side: 14
Rengøring og vedligeholdelse
Rengør apparatet, hver gang det har været brugt, med den medfølgende
rensebørste.
Brug aldrig vand til rengøring af apparatet.
Brug aldrig trykluft, skuresvampe eller skrappe rengøringsmidler som
f.eks. benzin, acetone eller æteriske olier til rengøring af apparatet.
Pas på ikke at tabe skærenheden eller kammen på gulvet.
Rengøring af skærenhed og kam til påsætning
	1		Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket.
	2		Tag kammen af.
	3		Rengør kammen med den medfølgende rensebørste.
	4		Træk den forreste del af skærenheden opad (1), og fjern
skærenheden fra apparatet (2).
	5		Rengør skærenheden med den medfølgende rensebørste.
	6		Rengør apparatets inderside med den medfølgende rensebørste.
	7		Placer tappen på skærenheden i rillen (1), og tryk skærenheden
tilbage på drejehovedet (2).
– 3 mm
– 5
– 7
– 9
– 11
– 15
DANSK 15
Side: 15
Smøring
Smør skærenheden hver 3. måned med olie fra flasken, der fulgte med
apparatet.
	1		Træk den forreste del af skærenheden opad (1), og fjern
skærenheden fra apparatet (2).
	2		Drej skærenheden, og smør de tre angivne punkter.
Opbevaring
	1		Sluk for apparatet, og tag det ud af stikket.
	2		Opbevar apparatet et sikkert og tørt sted.
Udskiftning
Hvis skærenheden er slidt eller beskadiget, må den kun udskiftes med en ny
original Philips skærenhed, som kan fås hos din Philips-forhandler.
Miljøhensyn
-
- Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt
husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres.Aflevér det i stedet på
en kommunal genbrugsstation. På den måde er du med til at beskytte
miljøet.
Reklamationsret og service
Hvis du har brug for hjælp eller oplysninger, eller hvis der opstår et
problem, skal du besøge Philips’ websted på www.philips.com/support
eller kontakte dit lokale Philips Kundecenter.Telefonnumre findes i vedlagte
“worldwide guarantee”-folder. Hvis der ikke findes et kundecenter i dit
land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.
DANSK
16

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Philips Norelco QC5560.

Stil et spørgsmål om Philips Norelco QC5560

Har du et spørgsmål om Philips Norelco QC5560 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Philips Norelco QC5560. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Philips Norelco QC5560 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.