Panasonic Lumix DCF-Z10002 manual

Få vist brugermanualen for Panasonic Lumix DCF-Z10002 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Panasonic
  • Product: Digitalkamera
  • Model/navn: Lumix DCF-Z10002
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Finsk, Tysk, Ungarer, Slovakisk, Slovenske, Kroatisk, Engelsk, Rumænsk, Hollandsk, Tjekkisk, Dansk, Fransk

Indholdsfortegnelse

Side: 1
Hurtig vejledning om 4K-foto
Indfangning af det øjeblik, som du virkelig ønsker ([4K Burst] / [4K Burst(S/S)] / [4K Pre-Burst])
Du kan tage burst-billeder på ca. 8 millioner pixels med en burst-hastighed på 30 fps. Du kan vælge og gemme et enkeltbillede fra burstfilen.
1 Indstil fremføringstilstandshjulet til [ ] Lukkerknap
2 Tryk på [MENU/SET] for at vise [Optag]-menuen
3 Vælg [4K-FOTO] i [Optag]-menuen og tryk derefter på [MENU/SET]
4 Tryk på for at vælge optagemetoden, og tryk på [MENU/SET]
●Tryk lukkerknappen halvt ind for at vise optageskærmen.
[4K Burst]
Til indfangning af de bedste skud af et motiv i hurtig bevægelse
(f.eks. sport, flyvemaskiner, tog)
Burst-optagelse udføres, mens lukkerknappen trykkes og holdes nede. Lukkerlyden høres
gentagne gange.
1 Tryk lukkerknappen halvt ned
2 Tryk og hold lukkerknappen helt inde i hele det tidsrum, du vil optage
●Optagelsen starter ca. 0,5 sekund, efter du trykker lukkerknappen helt ind. Du skal derfor trykke
knappen helt ned lidt på forhånd.
Tryk og hold
Optagelse udføres
[4K Burst(S/S)]
Til indfangning af uforudsigelige fotomuligheder (f.eks. planter, dyr børn)
Burst-optagelse begynder, når lukkerknappen trykkes ind, og afsluttes, når der trykkes igen.
Der høres start- og stoptoner. “S/S” er en forkortelse for “Start/Stop”.
1 Tryk lukkerknappen helt ned
2 Tryk lukkerknappen helt ned igen
●Når du trykker på [Fn6]-knappen under optagelse, kan du tilføje en markør.
Når du vælger og gemmer billeder fra en 4K-burstfil, kan du springe videre til de positioner, hvor du
tilføjede markører.
Start (Først)
Stop (Anden)
Optagelse udføres
[4K Pre-Burst]
Til optagelse når som helst en fotomulighed viser sig
(f.eks. i det øjeblik en bold bliver kastet)
Burst-optagelse udføres i ca. 1 sekund før og efter det øjeblik, hvor lukkerknappen trykkes
ind. Lukkerlyden høres kun én gang.
1 Tryk lukkerknappen helt ned
●I situationer hvor du ønsker at låse fokus og eksponering, som f.eks. når motivet ikke er i midten, skal
du anvende [AF/AE-lås].
Ca. 1 sekund
Optagelse udføres
Optagelse med 4K-fotofunktionen
1
Digitalkamera
Model nr. DC-FZ10002
Valg og lagring af billeder fra en 4K Burst-fil
2
Der er automatisk blevet indstillet markører af kameraet på en scene, hvori der er detekteret et ansigt eller bevægelse af et motiv under optagelse, som for eksempel ved en scene
hvor et køretøj passerer forbi, eller en person vender sig om. (Automarkering)
1 Vælg et billede med [ ] på afspilningsskærmen og tryk på
●I tilfælde af optagelse med [ ] ([4K Pre-Burst]) skal du fortsætte til trin 3.
2 Træk i skydebjælken for at foretage et groft scenevalg
●Du kan springe til en markeret position ved at berøre markøren.
Hvid markør: Manuelt indstillet markør / Grøn markør: Markør indstillet automatisk af kameraet
3 Træk for at vælge det enkeltbillede, som du ønsker at gemme som et billede
4 Berør [ ] for at gemme billedet
●Det valgte billede gemmes som et nyt billede i JPEG-formatet adskilt fra 4K-burstfilen.
Visning af bevægelse ved at kombinere en sekvens af billeder ([Sekvenskomposition])
1 Vælg [Sekvenskomposition] fra menuen [Afspil]
2 Brug til at vælge 4K-burstfilerne og tryk på [MENU/SET]
3 Vælg enkeltbilleder som skal kombineres (fra 3 til 40 enkeltbilleder)
4 Tryk på for at vælge [Gem], og tryk derefter på [MENU/SET]
Justering af fokus efter optagelse ([Post Fokus] / [Focus Stacking])
Du kan optage 4K-burst-billeder, mens du ændrer fokuspunktet, og derefter vælge et fokuspunkt efter optagelse.
Optagelse vha. [Post Fokus]
●Vi anbefaler anvendelse af et stativ for at udføre [Focus Stacking].
1 Indstil fremføringstilstandshjulet til [ ]
2 Bestem kompositionen og tryk lukkerknappen halvt ned
●Ændr ikke kompositionen eller afstanden til motivet før optagelsen er færdig.
3 Tryk lukkerknappen helt ned for at starte optagelse
●Når bjælken for optagelsesforløb forsvinder, afsluttes optagelsen automatisk.
Forøgelse af fokusområdet ([Focus Stacking])
1 Berør [ ] på skærmen i trin 2 under “Valg af et fokuspunkt
([Post Fokus])”
2 Vælg en stacking-metode og berør den
[Autofletning] / [Områdefletning]
3 (Når du vælger [Områdefletning])
Berør fokuspunktet
●Vælg positioner ved to eller flere punkter.
●Fokuspunkter mellem de to valgte positioner vil
blive valgt.
●Positioner, som ikke kan vælges, eller som vil
give et unaturligt resultat, vil være gråskraveret.
●Berør en position igen for at fravælge den.
Angiv/annull.
Angiv/annull.
Nulstil
Nulstil
4 Berør [ ] for at kombinere og gemme billedet
●Billedet bliver gemt i JPEG-format.
Valg af et fokuspunkt ([Post Fokus])
1 På afspilningsskærmen skal du vælge
billedet med [ ]-ikonet og trykke
på
2 Berør fokuspunktet
●Hvis der ikke er nogen billeder med fokus på det
valgte punkt, vises der en rød ramme, og billederne
kan ikke gemmes.
●For at forstørre visningen skal du berøre [ ].
Du kan foretage finjusteringer til fokus ved at
trække i skydebjælken under forstørret visning.
3 Berør [ ] for at gemme billedet
●Det valgte billede gemmes som en ny separat fil i
JPEG-formatet.
DANSK
●Burst-billeder gemmes som en enkelt 4K-burstfil i MP4-formatet.
●Brug et UHS-hastighedsklasse 3-kort.
●Synsvinklen bliver smallere, når du optager.
●Kontinuerlig AF fungerer under optagelsen, hvis du bruger autofokus. Fokus justeres kontinuerligt.
●Du kan reducere motivets sløring ved at indstille en hurtigere lukkerhastighed.
Omtrentlig lukkerhastighed ved udendørs optagelse i fint vejr: 1/1000 sekunder eller hurtigere.
●Optagelse stopper, når den kontinuerlige optagetid overstiger 29 minutter og 59 sekunder.
Når du anvender et SDHC-hukommelseskort, bliver filer delt op i mindre billedfiler af hensyn til optagelse og afspilning, hvis filstørrelsen overstiger 4 GB. (Du kan fortsætte med at
optage billeder uden afbrydelse.)
Hvis du anvender et SDXC-hukommelseskort, kan du optage en billeder i en enkelt fil, selvom størrelsen er større end 4 GB.
●Hvis den omgivende temperatur er høj, eller der optages 4K-fotos kontinuerligt, vil [ ] muligvis blive vist, og optagelsen kan muligvis blive stoppet halvvejs igennem. Vent indtil
kameraet er kølet af.
●Når [ ] ([4K Pre-Burst]) er indstillet, aflades batteriet hurtigere, og kameraets temperatur stiger. (for at beskytte sig selv skifter kameraet muligvis til [ ] ([4K Burst]))
Vælg kun [ ] ([4K Pre-Burst]) ved optagelse.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Panasonic Lumix DCF-Z10002.

Stil et spørgsmål om Panasonic Lumix DCF-Z10002

Har du et spørgsmål om Panasonic Lumix DCF-Z10002 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Panasonic Lumix DCF-Z10002. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Panasonic Lumix DCF-Z10002 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.