Outdoorchef Classic Charcoal 570 manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef Classic Charcoal 570 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: Classic Charcoal 570
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 52
53
BRUGSANVISNING
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF trækulskuglegrill i brug.
Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
VIGTIGT: Trækulskuglegrillen fra OUTDOORCHEF må ikke bruges som bålplads.
SIKKERHEDSHENVISNINGER
Tilsidesættelse af disse sikkerhedshenvisninger og forholdsregler kan resultere i meget alvorlige kvæstelser. Læs derfor alle henvisninger i
denne vejledning omhyggeligt igennem, inden du starter din grill.
• Brug kun grillen udendørs!
• Lad aldrig grillen være uden opsyn, når den er i brug.
• Sæt altid grillen et sted, hvor der er læ, inden du tager den i brug.
• Brug kun gængse grilltændere og læs henvisningerne på emballagen.
• VIGTIGT! Brug ikke spiritus eller benzin til at tænde eller genantænde grillen! Brug kun optændingshjælp iht. EN 1860-3!
• Hæld aldrig tændvæske eller kul, der er gennemvædet med tændvæske, på de opvarmede kul!
• Overhold en sikkerhedsafstand på 1.5 m til brændbart materiale.
• VIGTIGT! Sørg for, at grillen er uden for børns og husdyrs rækkevidde.
• VIGTIGT! Denne grill bliver meget varm og må ikke flyttes, mens den er i brug.
• Griller, som er udstyret med styrehjul, må ikke skubbes over ujævne flader og kanter!
• Fjern først asken, når den er helt afkølet.
• Brug altid grillhandsker, når du griller og når du justerer ventilationshullerne.
• Vær opmærksom på, hvilket tøj du har på: der går nemt ild i lange, løse ærmer.
BEMÆRK:
Begynd med at notere serienummeret på din trækulskuglegrill på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret står på grillens stel
og på emballagen. Serienummeret er vigtigt i forbindelse med forespørgsler, bestilling af reservedele og i forbindelse med eventuelle
garantisager.
Artikelnummeret og navnet på din gaskuglegrill står på dit Welcome Card, der ligger i
dokumentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
DA
Side: 53
OUTDOORCHEF.COM
54
DET SKAL DU GØRE INDEN OPTÆNDINGEN
• Sæt OUTDOORCHEF trækulskuglegrillen på en jævn og stabil flade.
• Inden kullene tændes, skal askebeholderen være korrekt isat og alle ventilationshullerne skal være åbne. Positionen på de nederste
ventilationshuller ses nemt på en visning på askebeholderen.
• Varmen kan nemt reguleres ved at åbne eller lukke ventilationshullerne: Åbne huller øger temperaturen, lukkede huller sænker den.
• OUTDOORCHEF anbefaler: Brug gængse tændblokke og papir i stedet for tændvæske til at optænde din grill.
• For at opnå en høj og konstant varme, anbefaler OUTDOORCHEF brugen af trækulsbrikketter af høj kvalitet i stedet for almindeligt trækul.
Opbevar dem et tørt sted.
• Start med følgende mængder på din OUTDOORCHEF trækulskuglegrill
OPTÆNDING AF TRÆKULSGRILLEN MED GRILLRISTEN
1. Fjern inden optændingen grillens indmad (grillrist, tragt, væskeskål, kulrist), således at der er ilt nok og ydeevnen en optimal.
2. Isæt den lille grillrist, læg gængse tændblokke på og tænd dem . Brug ikke væsker som benzin, spiritus eller anden sammenlignelig
flydende antændingshjælp. Hæld aldrig tændvæske eller kul, der er gennemvædet med tændvæske, på de opvarmede kul.
3. Isæt nu kulristen og dæk den fortrinsvis med briketter (se startmængden i kapitlet DET SKAL DU GØRE INDEN OPTÆNDINGEN) .
Vær opmærksom på, at ingen briketter rører ved kuglelåget.
4. Lad kullene brænde ved åbent låg i ca. 30–45 minutter, indtil der er jævn glød og de er omgivet af et hvidt askelag. Begynd først derefter
at grille.
420 250 G
480 500 G
570 850 G
Side: 54
55
OPTÆNDING AF TRÆKULSGRILLEN UDEN GRILLRISTEN
1. Fjern inden optændingen følgende dele af grillens indmad (grillrist, tragt, væskeskål), således at der er ilt nok og ydeevnen en optimal.
2. Læg gængse tændblokke på kulristen og tænd dem . Brug ikke væsker som benzin, spiritus eller anden sammenlignelig flydende
antændingshjælp. Hæld aldrig tændvæske eller kul, der er gennemvædet med tændvæske, på de opvarmede kul.
3. Dæk tændblokkene fortrinsvis med briketter (se startmængden i kapitlet DET SKAL DU GØRE INDEN OPTÆNDINGEN) . Vær opmærk-
som på, at ingen briketter rører ved kuglelåget.
4. Lad kullene brænde ved åbent låg i ca. 30–45 minutter, indtil der er jævn glød og de er omgivet af et hvidt askelag. Begynd først derefter at
grille.
TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAGTSYSTEM
Tricket med kullene: De påfyldes kun på én side. På den måde kan du arbejde med forskellige temperaturzoner i den samme grill.
Takket være EASY SLIDE tragtsystemet kan du med en enkelt håndbevægelse skubbe grillmaden fra direkte til indirekte varme.
En ventilåbning i låget og i kuglens underside regulerer varmen optimalt.
På grund af den opklappelige grillrist er det nemt at lægge yderligere kul på grillen, også mens du griller.
DIREKT VARME INDIREKTE VARME
Direkte grillning og kogning Ved indirekte grillning, kogning og bagning
Placér EASY SLIDE tragten således, at
åbningen er over kullene.
Fordel grillmaden direkte over åbningen
Drej åbningen af EASY SLIDE tragten væk
fra kullene og luk låget.
Nu kan hele grillfladen bruges til indirekte grillning.
Side: 55
OUTDOORCHEF.COM
56
BRUGSANVISNING TIL TRÆKULSKUGLEGRILLEN
1. Fordel kullene således, at de kun ligger på den ene halvdel af risten og at væskeskålen kan sættes i midten. Der må ikke ligge noget på den
anden halvdel af risten, således at du under grilningen:
a. opnår optimal lufttilførsel og derved maksimal varmeudvikling og
b. ved at dreje risten nemt og hurtigt kan vælge mellem direkte og indirekte varme
(se TO GRILLER I ÉT: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAGTSYSTEM)
2. Sæt nu væskeskålen i midten af kulristen og fyld den med den ønskede væske.
3. Sæt først derefter tragten og grillristen på plads. Vær opmærksom på, at ristens opklappelige del befinder sig over tragtåbningen, således at
de to knaster under grillristen uden problemer kan passes ind i de dertil beregnede huller i tragten.
4. Drej tragtåbningen således, at den er placeret over de brændende kul. Det giver optimal luftcirkulation. Begynd først derefter at grille.
5. Hold altid øje med varmeudviklingen i din grill, inden du lægger flere kul på. Dosér kulmængden forsigtig, så du kan holde temperaturstigningen
under kontrol. For at beskytte grillmad og grill, bør temperaturen ikke overstige 300° C (626° F). Ved for høje temperaturer kan grillens dele
blive deforme.
6. Den opklappelige grillrist letter efterfyldning af trækul under grillningen. Drej grillristen således, at den opklappelige del er placeret over
tragtåbningen. Læg flere briketter på og vent ca. 5–10 minutter ved åbent låg, indtil alle briketterne gløder.
Side: 56
57
TIPS OG TRICKS
Med indirekte varme
• Større stege eller hele kyllinger: Takket være EASY SLIDE tragten behøver du ikke længere at vende større kødstykker under grillningen.
Varmen fra de glødende kul stiger op langs med indersiden af grillkuglen og fordeles jævnt i hele kuglen.
• Læg grillmaden på den forvarmede grillrist over den lukkede del af EASY SLIDE tragten og luk låget. Der skal være lidt afstand mellem de
enkelte kødstykker.
• Når låget lukkes, brunes grillmaden jævnt på alle sider, og saften bliver i kødet.
• For ikke at skulle overlade resultatet til tilfældighederne, når du griller store stykker kød, anbefaler vi OUTDOORCHEF GOURMET CHECK,
som er et stegetermometer, der måler kødets kernetemperatur.
Med direkte varme
• Mindre kødstykker som bøffer, koteletter og pølser: Læg grillmaden på den forvarmede grillrist over den åbne EASY SLIDE og brun den
kortvarigt ved åbent låg. Drej EASY SLIDE, så grillmaden ikke længere ligger over de glødende kul, og grill maden færdig ved lukket låg.
• For et perfekt resultat for små kødstykker anbefaler vi den TODELTE STØBEJERNSRIST fra OUTDOORCHEF.
• Læg ikke det varme grilllåg på græsplænen. Ved modeller uden hængslet låg eller lågholder brug krogen på lågets indersiden til at hænge
det på kanten af grillens nederste halvdel.
• Vær opmærksom på, at der altid er væske i fedtbakken.
• TIP: For at undgå, at kødet bliver tørt, kan du hælde vand i væskeskålen, som så fordamper under grillningen. I stedet for vand kan du bruge
juice og aromatisk træ som f.eks. træ fra vinstokke eller æbletræer, som får maden til at smage herlig.
• Positionen på de nederste ventilationshuller ses nemt på en visning på askebeholderen. VIGTIGT: Ventilationshullet i låget skal dog altid
være åben, mens du griller (se også BRUGSANVISNING TIL TRÆKULSKUGLEGRIL)
• OUTDOORCHEF anbefaler at lukke låget, mens du griller. Luftcirkulationen i grillen afkorter grilltiden med op til en tredjedel.
• Brug altid grillhandsker, når du griller og når du justerer ventilationshullerne. Brug i stedet for en gaffel en god og tilstrækkelig lang grilltang,
så der ikke skal prikkes i kødet og det forbliver saftigt.
• Med det rette tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Uanset, om du griller, koger eller bager: Kun din fantasi sætter
grænsen.
•
Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
RENGØRING OG VEDLIGEHOLD
• Når du efter grillningen vil slukke kullene, læg låget på og luk alle ventilationshullerne. Brug ikke vand.
• Fjern altid alle askerester inden næste næste grillning.
• Rens de forskellige riste med en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Brug ikke skarpe genstande eller aggressive rensemidler.
Vask fedtbakken med sæbevand eller rens den med OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER.
• For at du kan have glæde af din grill rigtig længe, anbefaler vi følgende:
• Behandl alle trækomponenter årligt med træolie, det modvirker revner i træet.
• Beskyt din grill, efter at den er helt afkølet, med et passende betræk fra OUTDOORCHEF.
For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
BRUG AF OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER
VIGTIG: Grillen må ikke være i brug, når du bruger OUTDOORCHEF BARBECUE-CLEANER. Brug beskyttelsesbriller og -handsker. Spray
grillen eller tilbehøret grundigt, mens de stadig er varme, og lad det virke i 15–30 minutter. Spray beskidte flader igen, skyl dem grundigt med
vand og lad dem tørre.
Side: 57
OUTDOORCHEF.COM
58
GARANTIBESTEMMELSER
1. Garanti
Ved køb af dette produkt fra OUTDOORCHEF hos en autoriseret forhandler har du ud over produktet i henhold til indeværende bestemmel-
ser fået en producentgaranti fra DKB Household Switzerland AG („DKB“) med gyldighed på op til 3 år.
Garantien omfatter udelukkende afhjælpning af mangler, der opstår ved korrekt anvendelse, og som beviseligt kan henføres til materiale- og/
eller fabrikationsfejl.
2. Fremgangsmåde
Du bedes straks efter modtagelsen kontrollere, at produktet fungerer korrekt og er uden mangler. Skulle der mod forventning være mangler
ved produktet, bedes du følge nedenstående fremgangsmåde (bring-in-garanti):
• Henvend dig inden for 30 dage efter, at du har opdaget manglen, til forhandleren*, og medbring produktet / produktdelen, købskvitteringen
samt serienummer og artikelnummer**
• Beskriv fejlen ved at fremvise det defekte produkt / den defekte produktdel eller et foto
• Den gratis garanti iht. pkt. 3 træder i kraft, så snart forhandleren eller DKB har kontrolleret manglen (med forbehold påhviler transport- og
forsendelsesomkostningerne den oprindelige slutkøber)
3. Garantiens omfang
DKBs produktgaranti begynder ved købsdatoen og gælder for den oprindelige slutkøber. Garantien kan kun gøres gældende ved fremvisning
af den originale købskvittering.
Garantien ydes iht. DKBs skøn som reparation, udskiftning af defekte dele, levering af et nyt produkt eller som en prisnedsættelse, hvis
enhedens funktion ikke er forringet. Påberåbelse af garantien medfører ikke mulighed for ophævelse af købskontrakten. Kunden har ikke
krav på et erstatningsprodukt, mens det defekte produkt repareres.
En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne
medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Hvis et defekt produkt
byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Garantiperioderne er som følger:
• 3 år på den emaljerede kugle (nederste del og låg) mod gennemrustning
• 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding
• 3 år på alle dele i rustfrit stål mod gennemrustning eller gennembrænding
• 2 år for alle øvrige fabrikations-/materialefejl
• For skader i emaljen gælder garantien kun,
såfremt garantikravet fremføres inden for 30 dage fra købsdatoen. Garantien gælder kun for nye, ubrugte produkter.
4. Undtagelser
I de følgende tilfælde er der ikke tale om mangler, dvs. materiale- eller fabrikationsfejl iht. de foreliggende bestemmelser, eller mangelsbe-
føjelser:
• Almindelig slitage ved korrekt anvendelse af produktet.
• Fejl og/eller skader som følge af forkert, uforsvarlig eller ikke-formålsbestemt brug eller uhensigtsmæssig installation, montering og reparati-
onsforsøg af uautoriserede personer.
• Fejl og/eller skader på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen eller drifts- og vedligeholdelseanvisningerne (f.eks. beskadigelser
grundet forkert montering eller uhensigtsmæssig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende udførelse af
tæthedskontroller osv.)
• Ujævnheder, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophæng-
ningsdele).
• Misfarvninger og beskadigelse af produktet (f.eks. af farveoverfladen) på grund af vejrforholdene (inkl. hagl), uforsvarlig opbevaring af pro-
duktet (dvs. uden beskyttelse mod vejret) eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
• Dannelse af rust og flyverust på grund af vejrforholdene eller uforsvarlig anvendelse af kemikalier.
• Fejl, som ikke mærkbart forringer den formålsbestemte anvendelse af produktet eller produktets funktioner.
• Generelt for sliddele som grillrist, tragt, brændere, termometer, tænding og batteri, elektrode, tændingskabel, gasslange, gastryksregulator,
varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie og kulrist.
• Fejl og/eller skader, som skyldes ændringer, ukorrekt brug eller bevidst beskadigelse.
• Fejl og/eller skader, som skyldes uhensigtsmæssig vedligeholdelse og reparation.
• Fejl og/eller skader, som skyldes manglende udførelse af den rutinemæssige vedligeholdelse.
• Fejl og/eller skader, som er opstået ved den oprindelige transport.
• Fejl og/eller skader, som skyldes force majeure.
• Fejl og/eller skader, som skyldes slitage ved erhvervsmæssig anvendelse (hoteldrift, restaurationsbranche, arrangementer osv.).
* Du finder en liste over forhandlere på vores hjemmeside OUTDOORCHEF.COM
** Seriennummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill (se kapitlet TRÆKULSKUGLEGRILL).
Side: 58
59
DKB udelukker alle kundekrav, der ikke nævnes udtrykkeligt i de foreliggende garantibestemmelser, medmindre der kan gøres obligatoriske,
retmæssige forpligtelser eller erstatningsansvar gældende. Dette gælder også i særlig grad i forhold til erstatningskrav, der skyldes mislig-
holdelse, kompensation for skader, der er et resultat af en mangel, tabt fortjeneste og transportskader, der ikke er indberettet hos forhandle-
ren inden for en frist på 30 dage efter modtagelse af produktet.
OUTDOORCHEF arbejder konstant på at udvikle og forbedre sine produkter. Derfor forbeholder vi os ret til at ændre produkterne uden
forudgående varsel.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postboks
8052 Zürich – Schweiz
www.dkbrands.com
OPLYSNING VEDR. TEMPERATURVISNINGEN
Termometerets visning kan afvige med +/– 10 %.
WEBPAGE
Flere oplysninger, tips og tricks, opskrifter og yderligere informationer om OUTDOORCHEF produkterne finder du på OUTDOORCHEF.
COM
Brugsanvisning TRÆKUL
2014_Art-Nr. 19.100.20

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef Classic Charcoal 570.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef Classic Charcoal 570

Har du et spørgsmål om Outdoorchef Classic Charcoal 570 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef Classic Charcoal 570. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef Classic Charcoal 570 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.