Outdoorchef CHELSEA 480 C manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef CHELSEA 480 C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Barbecue
  • Model/navn: CHELSEA 480 C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Slovenske, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 33
OUTDOORCHEF.COM
34
BRUGSANVISNING
Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem, inden du tager din OUTDOORCHEF trækulskuglegrill i brug.
Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
ADVARSEL: Trækulskuglegrillen fra OUTDOORCHEF må ikke bruges som bålplads.
SIKKERHEDSANVISNINGER
Tilsidesættelse af disse sikkerhedsanvisninger og forholdsregler kan resultere i meget alvorlige kvæstelser. Læs derfor alle henvisninger i denne
vejledning omhyggeligt igennem, inden du starter din grill.
•	 ”Brug den aldrig indendørs”
•	 ”ADVARSEL! Brug ikke sprit eller benzin til antænding eller genantænding! Brug kun optændingsblokke der opfylder kravene i
EN 1860-3!”
•	 ”ADVARSEL! Hold børn og kæledyr på sikker afstand”
•	 ”ADVARSEL! Denne grill bliver meget varm, flyt ikke på den når den er i brug”
•	 Lad aldrig grillen være uden opsyn, når den er i brug.
•	 Sæt altid grillen et sted, hvor der er læ, inden du tager den i brug.
•	 Brug kun gængse grilltændere og læs anvisningerne på emballagen.
•	 Hæld aldrig tændvæske eller kul, der er gennemvædet med tændvæske, på de opvarmede kul!
•	 Overhold en sikkerhedsafstand på 1,5 m til brændbart materiale.
•	 Griller, som er udstyret med styrehjul, må ikke skubbes over ujævne flader og kanter!
•	 Fjern først asken, når den er helt afkølet.
•	 Brug altid grillhandsker, når du griller og når du justerer ventilationshullerne.
•	 Vær opmærksom på, hvilket tøj du har på: der går nemt ild i lange, løse ærmer.
•	 OUTDOORCHEF anbefaler, at grillen opvarmes, inden den tages i brug første gang, og at briketterne gennemgløder i mindst ½ time.
VIGTIGT:
Du bedes straks skrive serienummer på din elektriske trækulskuglegrill på bagsiden af denne brugsanvisning. Nummeret står under stellet
og på emballagen. Du skal bruge serienummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende.
Artikelnummeret og navnet på din trækulskuglegrill står på dit Welcome Card, der ligger i
dokumentmappen.
Du skal bruge serienummeret og artikelnummeret, hvis du har spørgsmål, hvis du skal bestille reservedele eller hvis du vil gøre garantikrav
gældende. Opbevar brugsanvisningen på et sikkert sted. Den indeholder vigtige oplysninger om sikkerhed, drift og vedligeholdelse.
LOGIN CARD
da
Side: 34
35
DET SKAL DU GØRE INDEN OPTÆNDINGEN
•	 Sæt OUTDOORCHEF trækulskuglegrillen på en jævn og stabil flade.
•	 Inden kullene tændes, skal askebeholderen være korrekt isat og alle ventilationshullerne
skal være åbne.
Positionen på de nederste ventilationshuller ses nemt på en visning på askebeholderen.
•	 Varmen kan nemt reguleres ved at åbne eller lukke ventilationshullerne: Åbne huller øger
temperaturen, lukkede huller sænker den.
•	 OUTDOORCHEF anbefaler: Brug gængse optændingsblokke og papir i stedet for tænd-
væske til at optænde din grill.
•	 For at opnå en høj og konstant varme, anbefaler OUTDOORCHEF brugen af trækulsbrik-
ketter af høj kvalitet i stedet for almindeligt trækul. Opbevar dem et tørt sted.
•	 Start med følgende mængder på din OUTDOORCHEF trækulskuglegrill
Din OUTDOORCHEF-forhandler tilbyder det rigtige trækul eller passende briketter.
OPTÆNDING AF TRÆKULSGRILLEN MED GRILLRISTEN
1.	 Fjern inden optændingen grillens indmad (grillrist, tragt, væskeskål, kulrist), således at der
er ilt nok og ydeevnen en optimal.
2.	 Isæt den lille grillrist, læg gængse optændingsblokke på og tænd dem. Brug ikke væsker
som benzin, spiritus eller anden sammenlignelig flydende antændingshjælp. Hæld aldrig
tændvæske eller kul, der er gennemvædet med tændvæske, på de opvarmede kul.
3.	 Isæt nu kulristen og dæk den fortrinsvis med briketter (se startmængden i kapitlet DET
SKAL DU GØRE INDEN OPTÆNDINGEN). Vær opmærksom på, at ingen briketter
rører ved kuglelåget.
4.	 Lad kullene brænde ved åbent låg i ca. 30-45 minutter, indtil der er jævn glød, og de er
omgivet af et hvidt askelag.
Begynd først derefter at grille.
5.	 ”Begynd ikke tilberedningen af maden før briketterne er dækket af grå aske”
480 1000 g
570 1500 g
Side: 35
OUTDOORCHEF.COM
36
TO GRILLER I ÉN: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE TRAGTSYSTEM
Tricket med kullene: De påfyldes kun på én side. På den måde kan du arbejde med forskellige temperaturzoner i den samme grill.
Med EASY SLIDE tragtsystemet kan du med en enkelt håndbevægelse skubbe grillmaden fra direkte til indirekte varme. En ven-
tilåbning i låget og i kuglens underside regulerer varmen optimalt.
På grund af den opklappelige grillrist er det nemt at lægge yderligere kul på grillen, også mens du griller.
BRUGSANVISNING TIL TRÆKULSKUGLEGRILLEN
1.	 Fordel kullene således, at de kun ligger på den ene halvdel af risten og at væskeskålen
kan sættes i midten. Der må ikke ligge noget på den anden halvdel af risten, således at
du under grillningen:
a.	opnår optimal lufttilførsel og derved maksimal varmeudvikling og
b.	ved at dreje risten nemt og hurtigt kan vælge mellem direkte og indirekte varme
(se TO GRILLER I ÉT: TAKKET VÆRE DET ENESTÅENDE EASY SLIDE
TRAGTSYSTEM)
2.	 Sæt nu væskeskålen i midten af kulristen og fyld den med den ønskede væske.
3.	 Sæt først derefter tragten og grillristen på plads. Vær opmærksom på, at ristens
opklappelige del befinder sig over tragtåbningen, således at de to knaster under
grillristen uden problemer kan passes ind i de dertil beregnede huller i tragten.
4.	 Drej tragtåbningen således, at den er placeret over de brændende kul. Det giver optimal
luftcirkulation. Begynd først derefter at grille.
5.	 Hold altid øje med varmeudviklingen i din grill, inden du lægger flere kul på. Dosér
kulmængden forsigtig, så du kan holde temperaturstigningen under kontrol. For at
beskytte grillmad og grill, bør temperaturen ikke overstige 300 °C (626 °F). Ved for høje
temperaturer kan grillens dele blive deforme.
6.	 Den opklappelige grillrist letter efterfyldning af trækul under grillningen. Drej grillristen
således, at den opklappelige del er placeret over tragtåbningen. Læg flere briketter på
og vent ca. 5-10 minutter ved åbent låg, indtil alle briketterne gløder.
DIREKTE VARME INDIREKTE VARME
Ved direkte grillning og stegning Ved indirekte grillning, stegning og bagning
Placér EASY SLIDE tagten således, at åbningen er
over kullene.
Fordel grillmaden direkte over åbningen.
Drej EASY SLIDE tragtens åbning væk fra kullene
og luk låget.
Nu kan hele grillfladen bruges til indirekte grillning.
Side: 36
37
TIPS OG TRICKS
Med indirekte varme
•	 Større stege eller hele kyllinger: Takket være EASY SLIDE tragten behøver du ikke længere at vende større kødstykker under grillningen.
Varmen fra de glødende kul stiger op langs med indersiden af grillkuglen og fordeles jævnt i hele kuglen.
•	 Læg grillmaden på den forvarmede grillrist over den lukkede del af EASY SLIDE tragten og luk låget. Der skal være lidt afstand mellem de
enkelte kødstykker.
•	 Når låget lukkes, brunes grillmaden jævnt på alle sider, og saften bliver i kødet.
•	 For ikke at skulle overlade resultatet til tilfældighederne, når du griller store stykker kød, anbefaler vi OUTDOORCHEF GOURMET-TJEK
TERMOMETER, som er et stegetermometer, der måler kødets kernetemperatur.
Med direkte varme
•	 Mindre kødstykker som bøffer, koteletter og pølser: Læg grillmaden på den forvarmede grillrist over den åbne EASY SLIDE og brun den
kortvarigt ved åbent låg. Drej EASY SLIDE, så grillmaden ikke længere ligger over de glødende kul, og grill maden færdig ved lukket låg.
•	 For et perfekt resultat for korttidsstegt kød anbefaler vi den TODELTE STØBEJERNSRIST fra OUTDOORCHEF.
•	 Læg ikke det varme grilllåg på græsplænen. Ved modeller uden hængslet låg eller lågholder brug krogen på lågets indersiden til at hænge
det på kanten af grillkuglens nederste halvdel.
•	 Vær opmærksom på, at der altid er væske i drypbakken.
•	 TIP: For at undgå, at kødet bliver tørt, kan du hælde vand i væskeskålen, som så fordamper under grillningen. I stedet for vand kan du bruge
juice og aromatisk træ som f.eks. træ fra vinstokke eller æbletræer, som får maden til at smage herlig.
•	 Positionen på de nederste ventilationshuller ses nemt på en visning på askebeholderen. ADVARSEL: Ventilationshullet i låget skal dog altid
være åben, mens du griller (se også BRUGSANVISNING TIL TRÆKULSKUGLEGRIL)
•	 OUTDOORCHEF anbefaler at lukke låget, mens du griller. Luftcirkulationen i grillen afkorter grilltiden med op til en tredjedel.
•	 Brug altid grillhandsker, når du griller og når du justerer ventilationshullerne. Brug i stedet for en gaffel en god og tilstrækkelig lang grilltang,
så der ikke skal prikkes i kødet og det forbliver saftigt.
•	 Med det rigtige tilbehør har du endnu mere glæde af din OUTDOORCHEF. Uanset, om du griller, steger eller bager: Kun din fantasi sætter
grænsen.
•	 Alle tilbehørsprodukter til din grill finder du på OUTDOORCHEF.COM
RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE
•	 Når du efter grillningen vil slukke kullene, læg låget på og luk alle ventilationshullerne. Brug ikke vand.
•	 Fjern altid alle askerester inden næste næste grillning.
•	 Rens de forskellige riste med en grillbørste med messingbørster (ikke stålbørster). Brug ikke skarpe genstande eller aggressive rengørings-
midler. Vask drypbakken med sæbevand eller rens den med OUTDOORCHEF GRILLRENS.
•	 For at du kan have glæde af din grill rigtig længe, anbefaler vi følgende:
•	 Beskyt din grill, efter at den er helt afkølet, med et passende betræk fra OUTDOORCHEF.
For at undgå fugtighed fra støv, skal betrækket fjernes, når det har regnet. Betræk kan købes hos din grillforhandler.
BRUG AF OUTDOORCHEF GRILLRENS
VIGTIGT: Grillen må ikke være i brug, når du bruger OUTDOORCHEF GRILLRENS. Brug beskyttelsesbriller og -handsker. Spray grillen eller
tilbehøret grundigt, mens de stadig er varme, og lad det virke i 15-30 minutter. Spray beskidte flader igen, skyl dem grundigt med vand, og lad
dem tørre. ADVARSEL: OUTDOORCHEF GRILLRENS må ikke bruges på pulvercoatede flader.
Side: 37
OUTDOORCHEF.COM
38
FORBRUGERGARANTI
1. Garanti og forhold til købers øvrige rettigheder.
Med købet af dette OUTDOORCHEF-produkt hos en autoriseret forhandler får du som privat slutkunde (”forbruger”) en producentgaranti fra
DKB Household Switzerland AG (”DKB”).
Producentgarantien sikrer dine garantikrav over for garantiyderen iht. denne aftale. Garantikravene gælder ud over dine øvrige kontraktlige eller
lovmæssige rettigheder. Disse øvrige rettigheder udelukkes eller begrænses ikke af denne garanti. Du kan derfor ligeledes gøre dine øvrige
kontraktlige eller lovmæssige krav gældende over for den forpligtede part. Således berøres eksempelvis krav iht. loven om produktansvar ikke af
denne garanti.
Som køber vil det desuden navnlig fortsat være mulig at gøre kontraktlige mangelsbeføjelser gældende over for sælgeren. Således kan eksem-
pelvis en eventuel ophævelse af købskontrakten kun gøres gældende over for sælgeren, og ikke som et led i denne garanti over for DKB.
2. Parterne og garantiforudsætninger
DKB er garantiyder. Enhver slutkunde, der har købt et nyt produkt hos en autoriseret forhandler til private formål, er garantiberettiget. Købet skal
dokumenteres ved fremvisning af kvitteringen. Der er tale om køb til private formål, hvis produktet er købt af en naturlig person til formål, der i
overvejende grad ikke kan tilordnes personens erhvervsmæssige aktivitet.
Hvis der opstår et garantikrav, skal du inden for to måneder gøre det gældende over for garantiyderen. Ellers er det ikke muligt at gøre garanti-
krav gældende. For åbenlyse mangler starter denne udelukkelsesfrist ved køb af produktet. DKB anbefaler, at du efter købet straks kontrollerer
produktet for mangler.
3. Omfang
Garantien gælder fra købsdatoen og ydes i følgende tilfælde, såfremt der ikke foreligger en udelukkelsesgrund iht. afsnit 4:
•	 3 år på den emaljerede kugle (underdel og låg) mod gennemrustning.
•	 3 år på den emaljerede grillrist mod gennemrustning eller gennembrænding.
•	 3 år ved alle dele i rustfrit stål mod rust eller smeltning.
•	 Fejl i emaljen inden første ibrugtagning.
•	 2 år ved alle andre produktions-/materielle fejl
Følgende, der er uden betydning for funktionen og med rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, gælder ikke som mangler: Ujævnhe-
der, farveafvigelser på emaljen samt mindre fejl (f.eks. produktionsrelaterede støttepunkter på nederst lågkant eller på ophængningsdele).
Ved et garantikrav udskifter og erstatter DKB efter eget valg de beskadigede eller mangelfulde dele eller hele produktet. For så vidt det med
rimelighed må kunne accepteres af dig som kunde, kan produktet også udskiftes til en sammenlignelig og nyere model, f.eks. en efterfølgende
model. For så vidt, at produktets funktion ikke forringes af en mangel og det med rimelighed må kunne accepteres af for dig som kunde, kan du i
stedet for en reparation også tilbydes en rimelig økonomisk erstatning.
I garantiens afviklingsperiode (kontrol og eventuel udskiftning) kan der over for DKB ikke gøres krav på et erstatningsprodukt eller anden form
for erstatning. En udførelse af ydelser iht. garantibestemmelserne
medfører ikke, at garantiperioden forlænges, eller at en ny garantiperiode træder i kraft. Udskiftede dele tilhører DKB. Kun hvis et defekt produkt
byttes til et nyt, påbegyndes en ny garantiperiode.
Der kan inden for rammerne af denne garanti ikke gøres yderligere krav gældende mod garantiyderen. Dine krav på grundlag af øvrige rets-
grundlag udelukkes eller indskrænkes dog ikke herved (se også afsnit 1).
4. Udelukkelse
I følgende tilfælde ydes der ikke garanti:
•	 Almindelig slitage ved formålsbestemt brug, især på almindelige sliddele som tragt, brænder, termometer, tænding og batteri, elektrode,
tændingskabel, gasslange, gastrykregulator, varmelegeme, reflektor, alu-beskyttelsesfolie, grill- eller kulrist, antændingsrist samt drypbakke.
•	 Skader på emaljen ved brugte produkter, såfremt fejlen ikke bevisligt allerede var tilstede inden første ibrugtagning.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes ukyndig eller ikke formålsbestemt brug, navnlig på grund af tilsidesættelse af brugsanvisningen, sikkerheds-
anvisningerne eller drifts-/vedligeholdelsesanvisningerne (f.eks. indendørs brug af OUTDOOR-produkter, skader pga. mangelfuld montage,
ukyndig rengøring af den emaljerede overflade på tragten eller grillristen, manglende gennemførelse af en tæthedstest, såfremt denne
anbefales i brugsanvisningen, brug af skadelige kemikalier, ikke formålsbestemt brug osv.).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes indgreb eller reparationer ved personer, der ikke er autoriseret af DKB.
•	 Fejl og/eller skader pga. ødelæggende vejrforhold (f.eks. hagl eller lynnedslag).
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes chikanøs, forsætlig eller uagtsom beskadigelse, der ikke er forårsaget af DKB.
•	 Fejl og/eller skader, der er opstået under transporten til køberen, for så vidt, at transporten ikke er foranlediget af garantiyderen.
•	 Defekter og/eller skader som følge af force majeure.
•	 Fejl og/eller skader, der skyldes slitage ved professionel brug i erhvervsmæssigt øjemed (f.eks. brug på hoteller eller inden for gastronomi).
Side: 38
39
5. Afvikling af garantien
I garantitilfælde bedes du så hurtigt som muligt henvende dig hos os eller hos en af vores autoriserede forhandlere (en forhandlerliste finder
du på www.outdoorchef.com) og ud over din adresse, så vidt det er muligt, give oplysning om produkt/produktdel, købskvittering, serienummer
og artikelnummer (begge dele finder du på datamærkaten på dit produkt, se første afsnit i brugsanvisningen). Du er desuden velkommen til at
beskriv manglen vha. et foto. Aflever produktet til forhandleren eller hos os (bring in-garanti), så vi kan kontrollere garantisagen. Hvis din garanti
er berettiget, erstatter vi de nødvendige og påkrævede transport- og forsendelsesomkostninger, i modsat fald returnerer vi produktet for din
regning.
Det registrerede varemærke OUTDOORCHEF repræsenteres af følgende virksomhed:
DKB Household Switzerland AG | Eggbühlstraße 28 | Postboks | 8052 Zürich-Schweiz | www.dkbrands.com
* 	 Se en forhandlerliste på vores hjemmeside på OUTDOORCHEF.COM
**	 Serienummeret og artikelnummeret står på datamærkaten på din grill
	 (se første afsnit i denne BRUGSANVISNING).

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef CHELSEA 480 C.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef CHELSEA 480 C

Har du et spørgsmål om Outdoorchef CHELSEA 480 C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef CHELSEA 480 C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef CHELSEA 480 C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.