Outdoorchef 14.491.21 manual

Få vist brugermanualen for Outdoorchef 14.491.21 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Outdoorchef
  • Product: Stegetermometer
  • Model/navn: 14.491.21
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Dansk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 6
DA
1. 	 Ilægning af batteriet
Åbn batterirummet på apparatets bagside. Læg et AAA-batteri ned i batterirummet i overensstemmelse
med polmarkeringerne i batterirummet. Luk batterirummet igen.
2. 	Tilslut sensoren
Før ledningen med sensoren igennem et af hullerne i låget. På den måde undgår du, at låget klemmer
ledningen. Herefter sætter du stikket ind i den dertil beregnede bøsning på siden af apparatet. Se også punkt
9
3. 	Tænd for apparatet
Tryk på tasten «ALERT» i 2 sekunder for at tænde eller slukke for apparatet. Når der er tændt for
apparatet, vises der følgende på LCD’et:
ACTUAL OVEN:
Viser « --- », efter 3 sekunder vises den temperatur, der måles i ovnen.
Set oven: 122° F (50° C) eller den sidst indstillede værdi for ovnen.
ACTUAL FOOD:
Viser « ---- », efter 3 sekunder vises den temperatur, der måles i fødevaren.
Set Food: 122° F (50° C) eller den sidst indstillede værdi for fødevaren.
Aktivér alarmtonen
Tasten «ALERT» (når der trykkes kort på den) bruges også til at aktivere alarmtonen.
I displayet «FOOD» vises tegnet (( )).
4. 	Skift mellem Fahrenheit- og Celsius-visning
Tryk på tasten «° C / ⁰F» for at skifte mellem visning i Celsius eller Fahrenheit.
Temperaturområde (vise):
Actual oven: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C
Set oven: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C
Actual food: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C
Set food: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C
Bemærk: temperaturen overstiger 250° C vises på displayet „HH“. Temperaturen af grillen er for høj, og
skal reduceres.
5. 	 Indstil fødevaretemperatur
1.	 Tryk på tasten «SET FOOD» for at sætte den indstillede temperatur op med 1° F/ 1° C.
2.	 Temperaturområdet vises spænder fra 86° F – 523° F /30° C – 250° C
3.	 Hvis den målte fødevaretemperatur overskrider den indstillede temperatur, bipper apparatet- og
visningen for den målte fødevaretemperatur (tal og alarmsymbol) blinker kontinuerligt.
4.	 Bippen og blinken kan midlertidigt afbrydes ved tryk på en vilkårlig tast. (Det blinker, så længe den
målte fødevaretemperatur er højere end den indstillede temperatur).
5.	 Hvis den målte fødevaretemperatur efter 2 minutter stadig er højere end den indstillede temperatur,
udløses alarmen på ny.
Alarm-prioritet
TIMER • FOOD • OVEN • OVERTIME
OVEN: Bipper 1 x i sekundet / FOOD: Bipper 2 x i sekundet
TIMER: Bipper 3 x i sekundet / OVERTIME: Bipper 4 x i sekundet
6. 	 Indstil ovnens temperatur
1.	 Tryk på tasten «SET OVEN» for at sætte den indstillede temperatur op med 1° F/ 1° C.
2.	 Temperaturområdet vises spænder fra 86° F – 523° F /30° C – 250° C
3.	 Hvis den målte ovntemperatur overskrider den indstillede, bipper apparatet i 20 sekunder (1 x bip i
sekundet)- og displayet for den målte ovntemperatur (tal og alarmsymbol) blinker kontinuerligt.
4.	 Bippen og blinken kan midlertidigt afbrydes ved tryk på en vilkårlig tast. Det blinker, så længe den
målte ovntemperatur er højere end den indstillede temperatur.
5.	 Hvis den målte ovntemperatur efter 2 minutter stadig er højere end den indstillede temperatur,
udløses alarmen på ny.
7. 	 Indstil timeren
1.	 Tryk på tasten «OVEN / TIMER» for at vise timeren (som standard 0:00:00).
2.	 Indstil timeren ved at trykke på tasterne «HOUR» og «MIN» (Eksempel: 1 time, 30 minutter).
Symbolet « » vises og lyser kontinuerligt.
3.	 Tryk på tasten «START / STOP» for at starte nedtælling. Symbolet « » blinker én gang i sekundet.
4.	 Tryk på tasten «START / STOP» igen for at stoppe nedtælling.
5.	 Når nedtælling afbrydes, skal man trykke på tasterne «HOUR» og «MIN» for at indstille timeren på
ny, før der trykkes på tasten «START / STOP» for at starte nedtælling med den nye indstillede tid.
6.	 Når timeren har talt ned til 0:00:00, bipper den 20 sekunder (3 x i sekundet), mens tallene blinker
kontinuerligt. Symbolet « » blinker og overtime-optælling begynder.
7.	 Når overtime-optælling afbrydes, skal man trykke på tasten «START / STOP» for at stille uret. Tryk
på tasten START / STOP for at starte optælling med den nye indstillede tid igen.
8.	 Når overtime-optællingen har nået den øverste grænse (9:59:59), sættes tallene igen på 0:00:00.
Der lyder et advarselssignal (bipper 4 x i sekundet), og displayet blinker.
9.	 Efter 20 sekunder viser timeren igen 0:00:00 uden at vise symbolerne « ».
10.	 Tryk på tasterne «HOUR» og «MIN» samtidigt for at nulstille tiden til 0:00:00.
8. 	Tidsmåler
1.	 Tryk på tasten «OVEN / TIMER» for at aktivere timer-modusen.
2.	 Tryk på tasterne « HOUR» og «MIN» samtidigt for at nulstille tiden til 0:00:00.
3.	 Tryk på tasten «START / STOP» for at starte eller stoppe optælling. Symbolet « » blinker 1 x i sekundet.
Dual-sensor-termometer / timer 293A25
Brugsanvisning: GOURMET-TJEK
9. 	Håndtering af termometret GOURMET-TJEK
Anvendelse på grillen / Til gasgrill:
•	 Først aktiveres gasgrillen.
•	 Den elektroniske enhed skal anbringes uden for grillen.
•	 Ledningen med sonden føres igennem et af de tre huller i låget, og stikket til sensoren sættes i den
dertil beregnede bøsning på siden af GOURMET-TJEK-termometret.
•	 Programmér GOURMET-TJEK efter eget ønske.
•	 Stik sensoren ind i grillmaden.
•	 Luk låget.
•	 GOURMET-TJEK må hverken fastgøres til grill-kuglen/-låget eller til betjeningspanelet.
•	 GOURMET-TJEK må ikke lægges på betjeningspanelet, når grillen tages i brug.
•	 Sørg for at bære varmeisolerende handsker, når du berører temometrets føler og ledning.
•	 Dette apparat kan være følsomt over for statisk elektricitet. Dette kan medføre fejl.
Til trækulsgrill:
•	 Tænd op i grillen som normalt.
•	 Den elektroniske enhed skal anbringes uden for grillen.
•	 Til griller uden sidehylder anbefaler vi, at du bruger den aftagelige sidehylde fra OUTDOORCHEF
eller placerer et bord tæt på trækulsgrillen.
•	 Sæt sensorens stik ind i den dertil beregnede bøsning på siden af GOURMET-TJEK.
•	 Programmér GOURMET-TJEK efter eget ønske.
•	 Stik sensoren ind i grillmaden.
•	 Læg låget på. På denne måde bliver ledningen fikseret uden at blive beskadiget.
Elektronikenheden må hverken fastgøres på grill-kuglen/-kappen eller på betjeningspanelet.
Anvendelse i ovn
Elektronikenheden skal anbringes uden for bageovnen.
•	 Målesensorens kabel fastgøres gennem bageovnslågen.
•	 Sørg for, at sensorens stik sidder fast i termometrets stikkobling.
•	 Hvis der trænger vand eller damp ind i stikkoblingen, kan dette forringe kontakten og føre til
forkerte temperaturvisninger. Tør hver gang sensorens stik af med en klud, før sensoren tilsluttes til
termometret.
•	 Når stegen er færdig, skal man trække metalmålesensoren ud af kødet iført en handske.
Berør hverken målesensoren eller kablet med bare hænder.
10.	Rengøring
Både ledning og sensor skal rengøres hver gang efter brug. Til rengøring bruges en fugtig klud med
lidt opvaskemiddel. Gnid snavset væk. Tør efter med en frisk, fugtig klud og tør herefter ledning og
sensor af. Hvis sensoren med sonden har fået en brun misfarvning, anbefaler vi rengøring med normal
ståluldssvamp.
Hverken temometrets elektroniske enhed eller sensoren med stikket må vaskes under rin-
dende vand eller lægges i blød i rindende vand. Dette kan medføre, at temometret beskadiges
så meget, at det ikke længere kan anvendes.
11. 	Forsigtighedsforanstaltninger
•	 Vær forsigtig, så kablet eller måleføleren ikke beskadiges.
•	 Udsæt aldrig målesensoren for åben ild.
•	 Opbevar metalmålesensoren og kablet utilgængeligt for børn.
•	 Udsæt aldrig instrumenterne for længerevarende og direkte sollys.
•	 Brug ikke instrumentet i mikrobølgeovnen.
•	 Ret til ændringer af de her anførte oplysninger forbeholdes.
•	 De i denne brugsanvisning trykte visninger kan variere fra de faktiske visninger på grund af
trykketekniske begrænsninger.
•	 Producenten og dennes leverandører påtager sig intet ansvar for eventuelle skadeserstatningskrav
for skader, tab eller øvrige fordringer, der opstår ved anvendelse af dette produkt.
•	 Læs altid brugsanvisningen igennem før brug af GOURMET-TJEK.
12. 	Tekniske data
Temperaturområde: 32° F – 523° F / 0° C – 250° C
Batterier termometer/timer-enhed: 1 x 1.5 V AAA
Dette apparat kan reagere følsomt over for statisk elektricitet, der også kan føre til fejlfunktioner.
Kernetemperaturer
Oksekød	 optimalt	 mere rødt
Roastbeef / Entrecôte / T-Bonesteak	 54 - 57° C 	 40 - 44° C
Højreb	 58 - 62° C
Kalvekød
Tyksteg	 57 - 62° C 	 37 - 40° C
Kalvekotelet	 58 - 64° C
Spareribs	 86 - 90° C
Svinekød
Filet / Nyrestykke	 58 - 62° C / 64° C 	
Nakkesteg	 70 - 75° C
Spareribs	 80 - 85° C
Lam
Rygfilet	 48 - 55° C 	
Lammekølle	 58 - 64° C
Fjerkræ, alle stykker	 mindst 70° C
Få detaljerede oplysninger om kernetemperaturer hos slagteren.
DKB Household Switzerland AG
Eggbühlstrasse 28
Postfach
8052 Zürich-Switzerland
OUTDOORCHEF.COM

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Outdoorchef 14.491.21.

Stil et spørgsmål om Outdoorchef 14.491.21

Har du et spørgsmål om Outdoorchef 14.491.21 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Outdoorchef 14.491.21. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Outdoorchef 14.491.21 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.