Mio Cyclo 305 manual

Få vist brugermanualen for Mio Cyclo 305 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Mio
  • Product: Navigator
  • Model/navn: Cyclo 305
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 11
11
da
Beskrivelse af apparatet
Hovedenhed
1. POWER-knap
Tænder og slukker for dit apparat.
2. Berøringsskærm
• Viser information.
• Tap på skærmen med din finger for at
vælge menukommandoer eller indtaste
information.
3. Mini-USB-stik
Her kan du tilslutte en oplader eller et USB-
kabel.
4. Beslag til montering på en cykel
Til montering på en cykel.
Tilbehør
Dit apparat leveres med følgende tilbehør. For at kunne bruge dit apparat på en cykel, skal du bruge
cykelmonterings-sættet, som fulgte med dit apparat. Mio tilbyder ekstratilbehør for specifikke
modeller. Gå ind på vores webside (www.mio.com) for yderligere oplysninger.
Bemærk: Afhængig af modellen stemmer farverne og udseendet af dit apparat og tilbehøret ikke
nøjagtigt med illustrationerne i dette dokument.
Cykelmonterings-sæt
Strømforsyningsadapter
USB-kabel
x 5
Hastigheds- og kadence-sensorkit*
Pulsbælte*
x 2
* sælges eventuelt særskilt
Side: 12
12
da
Sådan kommer du i gang
Opladning af batteriet
Dit apparat har et internt batteri, som eventuelt ikke er helt opladt, når du køber det. Du skal oplade
batteriet i mindst 8 timer, inden du begynder at bruge apparatet første gang.
Sådan oplades batteriet:
Udførelse af første opstart
1. Du kan finde instruktioner om, hvordan du monterer apparatet og tilbehøret på en cykel, i
begyndelsen af denne brugsanvisning.
2. Tryk og hold strømknappen nede i 3 sekunder for at tænde for apparatet.
3. Følg anvisningerne for at personalisere dit apparat, herunder: vælg dit foretrukne sprog > indstil
dato og tid > opret din brugerprofil > aktiver kortet.
Tip: Du kan ændre disse indstillinger ved at tappe på Hovedmenu > Indstillinger.
4. Indtast opstartsnøglen (som er trykt på bunden af æsken) og tap derefter på OK for at låse dit
apparat op. Dette skal kun gøres første gang, du bruger apparatet.
5. Når apparatet er tændt, søger det automatisk efter satellitsignaler. Dette kan tage flere sekunder
afhængig af stedet.
Når GPS er aktiv, viser GPS signalikonet ( ) på skærmen GPS status.
2
1
3
• Via computeren
Tilslut dit apparat til computeren med det
medfølgende USB-kabel.
For yderligere oplysninger henvises der til
afsnittet "Tilslut dit apparat til computeren".
• Tilslutning til en stikkontakt
Tilslut opladekablet til USB-stikket
på bagsiden af dit apparat og tilslut
strømadapteren til stikkontakten.
Side: 13
13
da
Grundlæggende funktioner
Anvendelse af POWER-knappen
• Ved første opstart skal du trykke og holde POWER-knappen
nede i 3 sekunder for at tænde for apparatet.
Når apparatet er tændt og du navigerer igennem
menuskærmene, kan du trykke kort på POWER-knappen for at
gå tilbage til den forrige skærm.
• Apparatet slukker automatisk efter 10 minutter (som
standard*) uden aktivitet. Skærmen Sluk/Afbryd vises, og
apparatet slukker, hvis du ikke vælger noget.
* 
Du kan ændre indstillingerne for automatisk slukning ved at
trykke på Hovedmenu > Indstillinger > Skærm > Timer for
autom. slukning.
• Tryk og hold POWER-knappen nede i 2 sekunder for at vise
skærmen for at slukke for apparatet/annullere. Her kan du
vælge om du vil slukke for apparatet eller annullere for at
fortsætte med at bruge apparatet.
Tip: Tryk og hold POWER-knappen nede i 5 sekunder for at
forcere slukning af apparatet, hvis en applikation blokerer.
Anvendelse af berøringsskærmen
For at betjene dit apparat skal du berøre skærmen med din
fingerspids. Du kan udføre følgende handlinger:
• Tip: Hurtig berøring af skærmen for at åbne menuer eller vælge
skærmknapper/muligheder.
• Trække: Mens du navigerer på et kort kan du trykke og holde
nede på skærmen uden at slippe din finger for at flytte kortet
til den ønskede position.
• Sådan låses skærmen op: Apparatet låser automatisk skærmen
efter 5 minutter (som standard*) uden aktivitet. Når skærmen
er låst, vises knappen Lås op, når du trykker på skærmen. Tryk
på knappen for at låse skærmen op.
* 
Du kan ændre indstillingerne for skærmlås ved at trykke på
Hovedmenu > Indstillinger > Skærm > Timer for låsn. af
skærm.
3 sec
2 sec
Side: 14
14
da
Hovedmenu
Via hovedmenuen har du hurtig adgang til applikationer og indstillinger. Tap på en knap for at starte
en funktion eller åbne en anden menu.
Dashboardet viser funktionerne, herunder kompas/
navigationsskærmen og træningsskærmen (når der vælges en
træning).
Start med at planlægge din rute ved at vælge stederne, som f.eks.
dit hjem, adresse, stier, POI, koordinater, favoritter, etc.
Dit trip/træning kan gemmes i oversigten. Når din træning er
afsluttet, kan du kontrollere dataene i oversigten, som f.eks. dato/
tid, distance, hastighed, højde, etc.
Baseret på distance eller tid planlægger apparatet 3 ruter, du kan
vælge imellem.
Du kan indstille træningen ved at indtaste dine mål, som f.eks. efter
distance, efter tid eller efter kalorier.
Der er forskellige muligheder for at personalisere dine indstillinger
for at gøre din træningsoplevelse endnu bedre. Du kan tilpasse
systemindstillingerne, brugerprofiler og mere.
Systemikonerne
Titellinjen øverst på skærmen viser systemikoner, som indikerer apparatets status.
Ikonet for puls vises, når pulsskærmen
parres med apparatet.
Batteriikonet indikerer den resterende
batterikapacitet.
Kadence/hastighedsikonet vises, når
kadence/hastighedssensoren er parret
med apparatet.
/ Tilstand for Cykel/Bil-navigation
aktiveret.
GPS signalikonet viser GPS status.
Side: 15
15
da
Tilslutning af dit apparat til computeren
1. Tænd for computeren.
2. Tænd for dit apparat. Tilslut enden med mini-USB-stikket på USB-kablet til bagsiden af dit
apparat og den anden ende til en USB-port på din computer.
3. Vælg den ønskede tilslutningstype fra pop-op vinduet:
• Forbind til PC: Dit apparat vil blive genkendt som en ekstern
lagerenhed: Mio_system og Mio_data. Du kan bruge Windows
Explorer til at kopiere/overføre filerne fra computeren til din
enhed. Der vises en USB tilslutningsskærm for at forhindre dig i
at bruge din enhed.
Slet IKKE nogen filer, som er forudinstalleret på apparatet.
Hvis du sletter disse filer, kan det forårsage at apparatet går
ned. Mio er ikke ansvarlig for produktets kvalitet forårsaget af
sletning af filer.
• Kun opladning: Du kan fortsætte med at bruge dit apparat med
batteriet i opladningstilstand via computeren.
Administration af dit apparat via computeren
Dit apparat er udstyret med et pc-hjælpeprogram, MioShare, som lader dig registrere dit apparat,
opdatere software og kort, dele oplevelser og meget mere.
1. Tilslut dit apparat til computeren og vælg muligheden Forbind til PC.
2. Søg efter installationsfilen "MioShare_Setup.exe" under Mio_system.
Tip: Du kan overføre MioShare_Setup.exe fra: http://mioshare.com/
3. Dobbeltklik på installationsfilen og følg anvisningerne for at afslutte installationen.
4. Efter installationen vises ikonet for Mio Cyclo opdateringsværktøjet ( ) i Windows
systemmenuen.
5. For at opdatere/overføre data skal du højreklikke på ikonet for Mio Cyclo opdateringsværktøjet
og derefter vælge den ønskede mulighed fra pop-op menuen.
Bemærk: Frakobl ikke dit apparat fra computeren, mens du overfører data.
Dele dine oplevelser på internettet
Med MioShare kan du nemt dele dine oplevelser med andre cyklister overalt i verden via internettet,
når dit apparat er tilsluttet computeren. For yderligere information, besøg http://mioshare.com/
Side: 16
16
da
For yderligere oplysninger
Online-hjælp
For 24/7 hjælp og støtte med Mio produkter, gå venligst til vores Technical Support (Teknisk Hjælp)
websted: www.mio.com
IPX7
IEC 60529/IPX7 er et europæisk system af testspecifikations-standarder for klassificering af
beskyttelsesgraden af kabinetterne for elektrisk udstyr. En IPX7-tildeling betyder, at enheden kan
tåle nedsænkning i en meters dybde i stille vand i op til 30 minutter. Mio garanterer for denne grad
forudsat, at batterilågen og alle jack-dæksler er korrekt og sikkert lukkede. Mio Cyclo opfylder ikke
IPX8 graden; vandtryk, som f.eks. ved vask af enheden under rindende vand kan forårsage skader på
enheden og annullerer garantien.
Overensstemmelseserklaring
Til forskriftsmæssige identifikationsformål: Mio Cyclo 305 er tildelt modelnummeret N402.
Mio Technology erklærer herved, at dette N402 overholder essentielle krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Besog Mio webstedet (www.mio.com) for at se erklaringens fulde ordlyd vedrorende din Mio.
WEEE
I henhold til EU direktiv (WEEE - 2002/96/EC) vedrørende elektrisk og elektronisk affald
må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal
i stedet bortskaffes ved returnering til salgsstedet eller via et lokalt indsamlingssted med
henblik på genbrug.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Mio Cyclo 305.

Stil et spørgsmål om Mio Cyclo 305

Har du et spørgsmål om Mio Cyclo 305 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Mio Cyclo 305. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Mio Cyclo 305 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.