Mio Cyclo 105 manual

Få vist brugermanualen for Mio Cyclo 105 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Mio
  • Product: Cykelcomputer
  • Model/navn: Cyclo 105
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , , , , , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 9
9
da
Beskrivelse af apparatet
1. TÆND/SLUK / LYS / TILBAGE
• Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde for apparatet.
• Når apparatet er tændt og i DASHBOARD-menu, kan du trykke på
knappen for at tænde/slukke for baggrundsbelysningen.
• Når du navigerer igennem menuerne (undtagen DASHBOARD), kan
du trykke på knappen for at gå tilbage til den forrige skærm.
2. MENU / ENTER
• I DASHBOARD-menu, kan du trykke på knappen for at skifte imellem
skærmene. Tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at komme
tilbage til hovedmenuen.
• Når du er i skærmmenuen/liste over funktioner, kan du trykke på
knappen for at vælge den ønskede funktion/mulighed.
3. OP / START|STOP
• Tryk på knappen for at rulle igennem skærmmenuen/listen over
funktioner.
• I DASHBOARD-menuen, kan du trykke på knappen for at vælge
FORTSÆT, PAUSE eller STOP timer i træning.
4. NED / OMGANG
• Tryk på knappen for at rulle ned igennem skærmmenuen eller listen
over funktioner.
• I DASHBOARD-menuen, kan du trykke på knappen for at markere en
omgang, mens timeren tæller i træningen.
5. Beslag til montering på en cykel: Til montering på en cykel.
6. Mini-USB-stik: Her kan du tilslutte en oplader eller et USB-kabel.
1
2
3
4
5
6
Tilbehør
Dit apparat leveres med følgende tilbehør. For at kunne bruge dit apparat på en cykel, skal du bruge
cykelmonterings-sættet, som fulgte med dit apparat. Mio tilbyder ekstratilbehør for specifikke
modeller. Gå ind på vores webside (www.mio.com) for yderligere oplysninger.
Bemærk: Afhængig af modellen stemmer farverne og udseendet af dit apparat og tilbehøret ikke nøjagtigt
med illustrationerne i dette dokument.
Cykelmonterings-sæt
Strømforsyningsadapter
USB-kabel
x 5
Hastigheds- og kadence-sensorkit*
Pulsbælte*
x 2
* Sælges eventuelt særskilt
Side: 10
10
da
Sådan kommer du i gang
Opladning af batteriet
Dit apparat har et internt batteri, som eventuelt ikke er helt opladt, når du køber det. Du skal oplade
batteriet i mindst 3.5 timer, inden du begynder at bruge apparatet første gang.
Sådan oplades batteriet:
• Via computeren
Tilslut dit apparat til computeren med det
medfølgende USB-kabel.
For yderligere oplysninger henvises der til
afsnittet "Tilslut dit apparat til computeren".
• Tilslutning til en stikkontakt
Tilslut opladekablet til USB-stikket
på bagsiden af dit apparat og tilslut
strømadapteren til stikkontakten.
2
1
3
Udførelse af første opstart
1. Du kan finde instruktioner om, hvordan du monterer apparatet og tilbehøret på en cykel, i
begyndelsen af denne brugsanvisning.
2. Tryk og hold strømknappen nede i 2 sekunder for at tænde for apparatet.
3. Følg anvisningerne for at personalisere dit apparat, herunder:
• vælg dit foretrukne sprog
• vælg koordinatformat: grad eller grad/minut/sekund
• vælg enhedsformat: efter britisk standard eller metrisk
•	
indstil dato- og tidsformat, herunder tidszone og sommertid
•	
indstil din profil, herunder køn, fødselsdag, vægt, højde og træningsniveau
•	
vælg din cykeltype (race, city eller mountain) og indtast cyklens data (vægt og hjulstørrelse)
Tip: Du skal kun gøre dette første gang, du bruger din Mio. Du kan ændre disse indstillinger fra menuen
INDSTILLINGER mens du bruger enheden.
4. Når apparatet er tændt, søger det automatisk efter satellitsignaler. Dette kan tage flere sekunder
afhængig af stedet. Når GPS er aktiv, viser GPS signalikonet ( ) på skærmen GPS status.
Side: 11
11
da
Hovedmenu
Via hovedmenuen har du hurtig adgang til applikationer og indstillinger. Brug knapperne OP/NED til
at vælge den ønskede funktion og tryk derefter på ENTER.
DASHBOARD-menuen viser forskellige funktioner, herunder dato og tid,
kompas og navigationsskærmen og træningsskærmen (når der vælges en
træning).
I TRÆNINGS-menuen kan du indstille træninger ved at indtaste dine forhold,
som f.eks. distance, hastighed, eller tempo.
I menuen OVERSIGT kan du kontrollere dataene i oversigten, som f.eks. dato/
tid, distance, hastighed, højde, etc.
I menuen INDSTILLINGER kan du foretage forskellige indstillinger for at øge
din cykleoplevelse. Du kan personalisere systemindstillingerne, brugerprofiler
og mere.
I menuen TIL PC kan du overføre dine træningsdata fra enheden til din
computer.
Systemikonerne
Systemikonerne, som viser enhedens status, vises nederst på skærmen.
GPS signalikonet viser GPS status.
Batteriikonet indikerer den resterende
batterikapacitet.
Timer -ikonet vises, når træning er aktiv.
Når du stopper timeren, blinker ikonet.
Kadence/hastighedsikonet vises, når
kadence/hastighedssensoren* er parret med
apparatet.
Alarm -ikonet vises, når du indstiller
alarmen.
Ikonet for puls vises, når pulsskærmen*
parres med apparatet.
* 
Efter installering af kadence/hastighedssensoren og pulsskærmen, skal du lade enheden scanne dem fra
Hovedmenu > INDSTILLINGER > TILBEHØR > SENSORER.
Side: 12
12
da
Tilslutning af dit apparat til computeren
Tænd for computeren og din enhed. Tilslut enden med mini-USB-stikket på USB-kablet til bagsiden af
dit apparat og den anden ende til en USB-port på din computer. Vælg den ønskede tilslutningstype fra
vinduet TILSLUTNING TIL PC:
Bemærk: Du skal installere USB-driveren, når du tilslutter enheden til computeren første gang. Gå ind på
MioShare (http://mioshare.com) og følg online-instruktionerne for at installere USB-driveren.
• JA: Din enhed vil blive tilsluttet til computeren, så du kan overføre dine træningsdata til din
computer og opgradere din enhed (når opdatering er tilgængelig) via MioShare.
Med MioShare kan du nemt dele dine oplevelser med andre cyklister overalt i verden via
internettet, når dit apparat er tilsluttet computeren. For yderligere information, besøg
http://mioshare.com/
• NEJ: Du kan fortsætte med at bruge dit apparat med batteriet i opladningstilstand via computeren.
For yderligere oplysninger
Online-hjælp
For 24/7 hjælp og støtte med Mio produkter, gå venligst til vores Technical Support (Teknisk Hjælp)
websted: www.mio.com
IPX7
IEC 60529/IPX7 er et europæisk system af testspecifikations-standarder for klassificering af
beskyttelsesgraden af kabinetterne for elektrisk udstyr. En IPX7-tildeling betyder, at enheden kan
tåle nedsænkning i en meters dybde i stille vand i op til 30 minutter. Mio garanterer for denne grad
forudsat, at batterilågen og alle jack-dæksler er korrekt og sikkert lukkede. Mio Cyclo opfylder ikke
IPX8 graden; vandtryk, som f.eks. ved vask af enheden under rindende vand kan forårsage skader på
enheden og annullerer garantien.
Overensstemmelseserklaring
Til forskriftsmæssige identifikationsformål: Mio Cyclo 105 serien er tildelt modelnummeret N411.
Mio Technology erklærer herved, at dette N411 overholder essentielle krav og andre
relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC.
Besog Mio webstedet (www.mio.com) for at se erklaringens fulde ordlyd vedrorende din Mio.
WEEE
I henhold til EU direktiv (WEEE - 2002/96/EC) vedrørende elektrisk og elektronisk affald
må dette produkt ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Det skal
i stedet bortskaffes ved returnering til salgsstedet eller via et lokalt indsamlingssted med
henblik på genbrug.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Mio Cyclo 105.

Stil et spørgsmål om Mio Cyclo 105

Har du et spørgsmål om Mio Cyclo 105 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Mio Cyclo 105. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Mio Cyclo 105 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.