Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 manual

Få vist brugermanualen for Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Microsoft
  • Product: Tastatur
  • Model/navn: Natural Ergonomic Keyboard 4000
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Polsk, Russisk, Kinesisk, Ukrainsk, Dansk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer, Kroatisk

Indholdsfortegnelse

Side: 37
37
Produktvejledning
Dette symbol angiver meddelelser vedrørende sikkerhed og sundhed i denne produktvejledning og andre produktvejledninger.
Læs denne vejledning for at få vigtige sikkerheds- og helbredsoplysninger om den Microsoft®
-enhed, du har købt.
Advarsel:
Hvis produktet ikke sættes op, bruges og vedligeholdes korrekt, kan det øge risikoen for alvorlige skader eller død, eller det kan forårsage skader
på enheden eller enhederne. Læs denne vejledning, og gem alle trykte vejledninger til fremtidig brug. Besøg www.microsoft.com/hardware for
at genanskaffe vejledningerne, eller se afsnittet Microsoft Hjælp og support for at få kontaktoplysninger.
Vigtige sikkerhedsoplysninger
Batteridrevne enheder
Disse forholdsregler gælder for alle produkter, der bruger genopladelige eller ikke-genopladelige batterier. Forkert brug af batterier kan
resultere i udsivning af batterivæske, overophedning eller eksplosion. Lækket batterivæske er ætsende og kan være giftig. Væsken kan
beskadige hud og øjne og er farlig ved indtagelse.
Sådan reduceres risikoen for skader:
● Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.
● Undlad at opvarme, åbne, punktere, ødelægge eller brænde batterierne.
● Bland ikke nye og gamle batterier eller forskellige typer batterier (f.eks. zink-kul- og alkaline-batterier).
● Lad ikke metalgenstande komme i berøring med batteriterminalerne på enheden. De kan blive varme og forårsage forbrændinger.
● Fjern batterierne, hvis de er brugte, eller hvis enheden ikke skal bruges i længere tid. Fjern altid gamle, svage eller brugte batterier straks,
og genbrug eller bortskaf dem i overensstemmelse med lokale og nationale forskrifter.
● Hvis et batteri er utæt, skal alle batterier fjernes. Undgå, at væsken kommer i kontakt med hud eller tøj. Hvis væske fra batteriet
kommer i kontakt med hud eller tøj, skal du øjeblikkeligt skylle huden med vand. Rengør batterirummet grundigt med et stykke fugtigt
køkkenrulle, inden nye batterier isættes, eller følg batteriproducentens rengøringsvejledning.
Kun ikke-genopladelige batterier:
● Advarsel! Der er risiko for eksplosion, hvis batteriet udskiftes med en forkert type. Anvend og udskift kun batterier med korrekt størrelse
og af den korrekte type (alkaliske, af zinkkulstof eller af zinkklorid).
Hovedtelefonenheder
Langvarig brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan medføre midlertidig eller permanent tab af hørelsen. Forebyg beskadigelse af din
hovedtelefon: Undgå at sidde eller træde på hovedtelefonen, dets kabel eller stik.
Trådløse enheder
Før du går om bord i fly eller pakker en trådløs enhed i bagage, som skal checkes ind, skal batterierne fjernes fra den trådløse enhed, eller den
trådløse enhed skal slukkes (hvis den har en tænd/sluk-knap). Trådløse enheder kan transmittere radiofrekvensenergi på næsten samme måde
som en mobiltelefon, når batterierne er isat, og den trådløse enhed er tændt (hvis den har en tænd-/sluk-knap).
Spillecontrollere, tastaturer og museenheder
Helbredsadvarsel
Brug af spil-controllere, tastaturer, mus eller andre elektroniske input-enheder kan muligvis medføre alvorlige personskader eller lidelser.
Når du bruger en computer, kan du som med mange andre aktiviteter af og til føle ubehag i hænder, arme, skuldre, nakke eller andre dele
af kroppen. Hvis du oplever symptomer, f.eks. vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerte, banken, ømhed, snurren, følelsesløshed,
brændende fornemmelse eller stivhed, MÅ DU IKKE IGNORERE DISSE ADVARSELSTEGN. SØG STRAKS LÆGEHJÆLP, også hvis symptomerne
viser sig, når du ikke arbejder ved computeren. Denne type symptomer kan skyldes smertefulde og nogle gange permanent invaliderende
lidelser i nerverne, musklerne, senerne eller andre dele af kroppen. Disse sygdomme i bevægeapparatet omfatter karpaltunnelsyndrom,
senebetændelse, seneskedehindebetændelse og andre lidelser.
Selvom forskerne endnu ikke har fundet svar på spørgsmålene om sygdomme i bevægeapparatet, er der generel enighed om, at mange
faktorer kan kædes sammen med deres forekomst, herunder: generel sundhed, stress og håndteringen af stress, medicinske og fysiske lidelser,
og hvordan en person sidder, står og går samt bruger kroppen på arbejde og ved andre aktiviteter (herunder brug af tastatur eller mus). Den tid,
en person udfører en aktivitet, kan også være en faktor.
Du kan finde en række retningslinjer, som kan hjælpe dig med at opnå mere behagelige arbejdsstillinger foran computeren og muligvis
reducere risikoen for sygdomme i bevægeapparatet, i ”Ergonomiguide”, der installeres sammen med softwaren til denne enhed,
og i ”Sundhedsvejledning til spil”, der findes på www.xbox.com. Hvis enheden ikke blev leveret med software, kan du få adgang til
”Ergonomiguide” på www.microsoft.com/hardware eller ringe på (800) 360-7561 (kun i USA) og bede om at få tilsendt en gratis cd.
Hvis du har spørgsmål om, hvorvidt din egen livsstil, dine aktiviteter eller medicinske eller fysiske lidelser muligvis kan relateres til
sygdomme i bevægeapparatet, skal du søge læge.
Fotosensitiv epilepsi
En ganske lille procentdel af befolkningen kan opleve anfald, når de udsættes for visse visuelle billeder, herunder blinkende lys og mønstre,
der forekommer i videospil. Selv personer, der ikke har oplevet sådanne tilfælde eller epilepsi, kan have en ikke-diagnosticeret tilstand, der kan
medføre ”epileptiske lysoverfølsomhedsanfald”, når de ser videospil.
Disse anfald kan vise sig som en række symptomer, herunder svimmelhed, ændret syn, trækninger i øjnene eller ansigtet, ryk eller spjæt
i arme og ben, mistet orienteringsevne, forvirring eller momentan bevidstløshed. Anfaldene kan også medføre bevidstløshed eller give
krampetrækninger, der kan medføre personskade, fordi vedkommende falder ned eller rammer genstande tæt på.
Dansk
Side: 38
38
Stop med det samme med at spille, og konsulter en læge, hvis du oplever nogle af disse symptomer. Forældre skal holde øje med eller udspørge
deres børn om de ovenstående symptomer – børn og teenagere har større sandsynlighed for at opleve disse anfald end voksne. Risikoen for
epileptiske lysoverfølsomhedsanfald kan nedsættes ved at tage følgende forholdsregler:
● Sid længere borte fra tv-skærmen.
● Brug en mindre tv-skærm.
● Spil i et godt oplyst rum.
● Spil ikke, når du er døsig eller træt.
Hvis du er disponeret for anfald eller epilepsi, skal du konsultere en læge, inden du begynder at spille.
Alle enheder
Forsøg ikke at reparere
Undlad at forsøge at adskille, åbne, reparere eller ændre hardwareenheden eller strømforsyningen. Det giver risiko for elektrisk stød eller
anden fare. Ethvert bevis på forsøg på at åbne og/eller ændre enheden, herunder afpilning, punktering eller fjernelse af nogen etiketter,
medfører, at den begrænsede garanti bortfalder.
Kvælningsfare
Enheden kan indeholde små dele, som kan medføre fare for kvælning for børn under tre år. Sørg for, at børn ikke har adgang til de små dele.
Brug og rengøring
Anvend i overensstemmelse med denne vejledning:
● Må ikke anvendes i nærheden af varmekilder.
● Anvend kun vedhæftede filer/tilbehør angivet af Microsoft.
● Må kun rengøres med en tør klud.
● Sørg for, at dette produkt ikke bliver vådt. Undgå at udsætte dette produkt for regn eller andre typer af fugt for at reducere risikoen
for brand eller stød.
Klæbende montering
Nogle enheder bruger klæbende tape til at montere komponenter i arbejdsområdet. Du skal IKKE montere på antikviteter, arvestykker eller
andre værdifulde eller uerstattelige elementer. Efter montering kan fjernelse af den klæbende tape forårsage kosmetiske skader på overfladen
og/eller efterlade rester af klæbemiddel.
Tablet-stativer
For at undgå at beskadige udstyr der er anbragt i tablet-stativet, må du ikke overbelaste eller skubbe til det, så det går i stykker eller vælter.
Laser- og LED-specifikationer
Advarsel! Betjening af kontroller eller justeringer eller udførelse af procedurer på anden måde end beskrevet her, kan medføre udsættelse
for stråling, hvilket er farligt.
KLASSE 1-
LASERPRODUKT
IEC 60825-1:2007-03
Laserenheder
Denne enhed overholder den internationale standard IEC 60825-1:2007-03 for et Klasse 1-laserprodukt. Dette udstyr
overholder desuden 21 CFR 1040.10 og 1040.11 bortset fra afvigelser iht. laserbemærkning nr. 50 fra 24.06.07.
Klasse 1-produkt (LED)
Optisk (LED) mus
Dette produkt er blevet afprøvet og fundet i overensstemmelse med den internationale standard (IEC 60825-1:2001-08) og
IEC 62471 (2006-07). Dette produkt er udstyret med lysdioder af klasse 1 (IEC 60825-1:2001-08).
Overensstemmelseserklæring
Ikke beregnet til brug inden for maskinelle, medicinske eller industrielle anvendelsesområder.
Eventuelle ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Microsoft, kan ophæve brugerens ret til at anvende denne enhed.
Dette produkt er beregnet til anvendelse sammen med NRTL-godkendt (UL, CSA, ETL osv.) og/eller IEC/EN 60950-1-kompatibelt (CE-mærket)
informationsteknologiudstyr.
Ingen servicedele er vedlagt. Denne enhed er klassificeret som et kommercielt produkt beregnet til brug ved +5 ºC til +35 ºC.
Følgende driftskonfiguration skal anvendes for at overholde krav vedrørende radiofrekvenspåvirkning: Antennen skal være monteret
af producenten, og der må ikke foretages nogen ændringer. De trådløse enheder må ikke placeres på samme sted eller bruges med andre
antenner eller sendere. Med undtagelse af hovedsæt eller håndholdte enheder, skal trådløse enheder holdes i en afstand på mindst 20 cm
mellem den trådløse enheds antenne og alle personer.
Kun til 802.11a-enheder
Dette produkt er kun til indendørs brug for at reducere muligheden for skadelig interferens med licenseret drift i frekvensområdet
5,15 til 5,25 GHz.
Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. USA: (800) 426-9400 Canada: (800) 933-4750
Side: 39
39
Erklæring om overholdelse af EU-direktiver
Microsoft Corporation erklærer hermed, at dette produkt overholder væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i gældende direktiver
2006/95/EF, 2004/108/EF og 1999/5/EF.
Firma: Microsoft Ireland Operations Ltd.
Adresse: The Atrium Building 3
Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, DUBLIN 18
Land: Irland
Telefonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110
Bortskaffelse af brugte batterier og elektriske og elektroniske apparater
Dette symbol på produktet eller batterierne betyder, at produktet og batterierne ikke må bortskaffes som almindeligt
husholdningsaffald. Det er derimod dit ansvar at indlevere det til et relevant indsamlingssted for genbrug af batterier og elektrisk
og elektronisk udstyr. Denne separate form for indsamling og genbrug vil bidrage til at bevare de naturlige ressourcer og modvirke
mulige negative konsekvenser for menneskers helbred og miljøet, der kunne forårsages af en ukorrekt bortskaffelse, grundet den
mulige tilstedeværelse af farlige stoffer i batterier og elektrisk og elektronisk udstyr Hvis du ønsker yderligere oplysninger om,
hvor du skal aflevere dine batterier og dit elektriske og elektroniske affald, skal du kontakte den relevante, kommunale myndighed,
dit renovationsselskab eller den butik, hvor du har købt produktet. Kontakt weee@microsoft.com for at få yderligere oplysninger
om WEEE og bortskaffelse af udtjente batterier.
Oplysningerne i dette dokument, herunder URL-adresser og andre referencer til websteder på internettet, kan ændres uden varsel. Dette dokument giver dig ingen juridiske rettigheder til nogen immateriel ejendom i noget
Microsoft-produkt. Du må kopiere og bruge dette dokument som din interne reference.
© 2012 Microsoft Corporation.
Microsoft, IntelliEye, IntelliMouse og Windows er varemærker tilhørende gruppen af virksomheder under Microsoft.
Bluetooth er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000.

Stil et spørgsmål om Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000

Har du et spørgsmål om Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.