BS 18 LTX-X3 Quick

Metabo BS 18 LTX-X3 Quick manual

BS 18 LTX-X3 Quick

Manual til Metabo BS 18 LTX-X3 Quick på Hollandsk. Denne PDF-vejledning har 20 sider.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
Side: 1
13 Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af brug til ikke tiltænkte formål. Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg- gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsfor- skrifter skal overholdes. 2 Overensstemmelseserklæring Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og direktiver: 3 Sikkerhedsanvisninger Vær opmærksom på de tekststeder i brugsanvisningen, der er markeret med dette symbol, for Deres egen og maski- nens sikkerhed! ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at reducere faren for personskader. ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis- ninger og andre anvisninger. Hvis sikker- hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/ eller alvorlige personskader. Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis- ninger bør gemmes til senere brug. Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsanvis- ningen godt og grundigt igennem, før De tager maskinen i brug. Gem alle medfølgende doku- menter, og lad dem følge med, hvis De engang giver maskinen videre til andre personer. Læs også brugsanvisningen til motoren. Anvend det ekstra greb, der er beregnet til den pågældende maskine, i den rigtige længde: • 380 mm til BE 1300 Quick (6.00593), BS 18 LTX Quick (6.02109) (art.-nr.: 314001350); • 640 mm til BE 75 Quick (6.00585), BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) (art.-nr.: 314001340). Den er afstemt efter det høje moment. Det ekstra greb og PowerX3 skal være korrekt monteret. Mister De kontrollen over maskinen, er der risiko for skader. Der kan opstå meget høje tilbagedrejningsmo- menter! Hold altid fast i Power X3 og maskinen med begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg for at stå stabilt, og arbejd koncentreret. Undgå at bruge maskinen på stiger eller i højder. Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet, skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes med et defekt ekstra håndgreb. Der må ikke monteres flere PowerX3 efter hinanden. 4 Samling af ekstra greb Skru delene sammen som vist, og spænd ordentligt med hånden. 5 Montering - Skub PowerX3 helt ind i maskinen (1) (komponen- ternes profiler griber ind i hinanden). - Indstil spændekraften med stilleskruen (2). Spæn- dekraften er indstillet rigtigt, hvis spændeanord- ningen (3) kun kan trykkes nedad til anslag med kraft, og PowerX3 sidder godt fast på maskinen. - Tryk spændeanordningen (3) nedad til anslag med kraft, så PowerX3 fastgøres. - Skub det ekstra håndgreb helt på (4) (komponen- ternes profiler griber ind i hinanden). - Spænd det ekstra håndgreb kraftigt til (5). - Kontrollér, at håndgrebet og PowerX3 er monteret forsvarligt. 6 Reparation Reparationer på maskiner må kun udføres af en fagmand! Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser findes på www.metabo.com. Reservedelslister kan downloades på www.metabo.com. POLSKI Tłumaczenie oryginal- nej instrukcji obsługi 1 Użytkowanie zgodne z przeznacze- niem Przetwornik momentu obrotowego PowerX3 prze- znaczony jest wyłącznie do stosowania z urządze- niami BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585), BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick (6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) firmy Metabo. W zależności od stosowanego narzędzia, należy użyć specjalnego o zawartego w dostawie dodatkowego uchwytu, o odpowiedniej długości. BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585), BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick (6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) wyposażone EN ISO 12100, 2006/42/EG Director Innovation, Research and Development Responsible Person for Documentation Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany 2012-05-21 Volker Siegle 640 mm 380 mm

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BS 18 LTX-X3 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BS 18 LTX-X3 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick

Navn
E-mail
Reaktion

Få vist brugermanualen for Metabo BS 18 LTX-X3 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

 • Brand: Metabo
 • Product: Boremaskiner
 • Model/navn: BS 18 LTX-X3 Quick
 • Filetype: PDF
 • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Græsk, Slovenske, Ukrainsk, Tysk, Italiensk, Svensk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk, Ungarer