Metabo BS 18 LTX-X3 Quick manual

Få vist brugermanualen for Metabo BS 18 LTX-X3 Quick below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Metabo
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: BS 18 LTX-X3 Quick
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Fransk, Spansk, Portugisisk, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 12
13
Brugeren hæfter fuldt ud for skader som følge af
brug til ikke tiltænkte formål.
Almindeligt anerkendte bestemmelser om forebyg-
gelse af ulykker og de vedlagte sikkerhedsfor-
skrifter skal overholdes.
2 Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer på eget ansvar, at dette produkt er i
overensstemmelse med følgende standarder og
direktiver:
3 Sikkerhedsanvisninger
Vær opmærksom på de tekststeder i
brugsanvisningen, der er markeret med
dette symbol, for Deres egen og maski-
nens sikkerhed!
ADVARSEL – Læs brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.
ADVARSEL Læs alle sikkerhedsanvis-
ninger og andre anvisninger. Hvis sikker-
hedsanvisningerne og de andre anvisninger ikke
overholdes, er der risiko for elektrisk stød, brand og/
eller alvorlige personskader.
Alle sikkerhedsanvisninger og andre anvis-
ninger bør gemmes til senere brug.
Læs sikkerhedsanvisningerne og brugsanvis-
ningen godt og grundigt igennem, før De tager
maskinen i brug. Gem alle medfølgende doku-
menter, og lad dem følge med, hvis De engang
giver maskinen videre til andre personer.
Læs også brugsanvisningen til motoren.
Anvend det ekstra greb, der er beregnet til den
pågældende maskine, i den rigtige længde:
• 380 mm til BE 1300 Quick (6.00593), BS 18
LTX Quick (6.02109) (art.-nr.: 314001350);
• 640 mm til BE 75 Quick (6.00585), BS 18 LTX
BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02193), BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB
18 LTX BL Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick
(6.02200) (art.-nr.: 314001340).
Den er afstemt efter det høje moment. Det
ekstra greb og PowerX3 skal være korrekt
monteret. Mister De kontrollen over maskinen, er
der risiko for skader.
Der kan opstå meget høje tilbagedrejningsmo-
menter!
Hold altid fast i Power X3 og maskinen med
begge hænder i de dertil beregnede greb, sørg
for at stå stabilt, og arbejd koncentreret.
Undgå at bruge maskinen på stiger eller i højder.
Hvis et ekstra håndgreb er beskadiget eller revnet,
skal det udskiftes. Maskinen må ikke anvendes
med et defekt ekstra håndgreb.
Der må ikke monteres flere PowerX3 efter
hinanden.
4 Samling af ekstra greb
Skru delene sammen som vist, og spænd ordentligt
med hånden.
5 Montering
- Skub PowerX3 helt ind i maskinen (1) (komponen-
ternes profiler griber ind i hinanden).
- Indstil spændekraften med stilleskruen (2). Spæn-
dekraften er indstillet rigtigt, hvis spændeanord-
ningen (3) kun kan trykkes nedad til anslag med
kraft, og PowerX3 sidder godt fast på maskinen.
- Tryk spændeanordningen (3) nedad til anslag
med kraft, så PowerX3 fastgøres.
- Skub det ekstra håndgreb helt på (4) (komponen-
ternes profiler griber ind i hinanden).
- Spænd det ekstra håndgreb kraftigt til (5).
- Kontrollér, at håndgrebet og PowerX3 er monteret
forsvarligt.
6 Reparation
Reparationer på maskiner må kun udføres af en
fagmand!
Henvend Dem til Deres Metabo-forhandler, når De skal
have repareret Deres Metabo el-værktøj. Adresser
findes på www.metabo.com.
Reservedelslister kan downloades på
www.metabo.com.
POLSKI
Tłumaczenie oryginal-
nej instrukcji obsługi
1 Użytkowanie zgodne z przeznacze-
niem
Przetwornik momentu obrotowego PowerX3 prze-
znaczony jest wyłącznie do stosowania z urządze-
niami BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick
(6.00585), BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18
LTX Quick (6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193),
BS 18 LTX X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL
Quick (6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) firmy
Metabo. W zależności od stosowanego narzędzia,
należy użyć specjalnego o zawartego w dostawie
dodatkowego uchwytu, o odpowiedniej długości.
BE 1300 Quick (6.00593), BE 75 Quick (6.00585),
BS 18 LTX BL Quick (6.02197), BS 18 LTX Quick
(6.02109), BS 18 LTX Quick (6.02193), BS 18 LTX
X3 Quick (6.02201), SB 18 LTX BL Quick
(6.02199), SB 18 LTX Quick (6.02200) wyposażone
EN ISO 12100,
2006/42/EG
Director Innovation, Research and Development
Responsible Person for Documentation
Metabowerke GmbH, 72622 Nürtingen, Germany
2012-05-21
Volker Siegle
640 mm
380 mm

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Metabo BS 18 LTX-X3 Quick.

Stil et spørgsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick

Har du et spørgsmål om Metabo BS 18 LTX-X3 Quick men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Metabo BS 18 LTX-X3 Quick. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Metabo BS 18 LTX-X3 Quick så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.