Makita HR4011C manual

Få vist brugermanualen for Makita HR4011C below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Boremaskine
  • Model/navn: HR4011C
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk

Indholdsfortegnelse

Side: 5
6
Symbols
The followings show the symbols used for the tool. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la significa-
tion avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit ihrer
Bedeutung vertraut.
Simboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze symbolen
begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su significado
antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu significado antes
da utilização.
Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået symbolernes
betydning, før maskinen anvendes.
Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd innan
maskinen används.
Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen tas i
bruk.
Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.
Σύµλα
Τα ακλυθα δεί
Side: 36
63
ENG006-2
Só para países Europeus
Ruído e vibração do modelo HR4011C
Os níveis normais de ruído A são
nível de pressão de som: 93 dB (A)
nível do sum: 104 dB (A)
A incerteza é de 3 dB (A).
– Utilize protectores para os ouvidos –
O valor médio da aceleração é 4 m/s2
.
Estes valores foram obtidos de acordo com EN60745.
Kun for lande i Europa
Lyd og vibration fra model HR4011C
De typiske A-vægtede lydniveauer er
lydtryksniveau: 93 dB (A)
lydeffektniveau: 104 dB (A)
Der er en usikkerhed på 3 dB (A).
– Bær høreværn. –
Den vægtede effektive accelerationsværdi er 4 m/s2
.
Disse værdier er beregnet i overensstemmelse med
EN60745.
Endast för Europa
Buller och vibration hos modell HR4011C
De typiska A-vägda bullernivåerna är
ljudtrycksnivå: 93 dB (A)
ljudeffektnivå: 104 dB (A)
Osäkerheten är 3 dB (A).
– Använd hörselskydd –
Det typiskt vägda effektivvärdet för acceleration är
4 m/s2
.
Dessa värden har erhållits i enlighet med EN60745.
Gjelder bare land i Europa
Støy og vibrasjon fra modell HR4011C
De vanlige A-belastede støynivå er
lydtrykksnivå: 93 dB (A)
lydstyrkenivå: 104 dB (A)
Usikkerheten er på 3 dB (A).
– Benytt hørselvern. –
Den vanlig belastede effektiv-verdi for akselerasjon er
4 m/s2
.
Disse verdiene er beregnet eller målt i samsvar med
EN60745.
Vain Euroopan maat
Mallin HR4011C melutaso ja tärinä
Tyypilliset A-painotetut melutasot ovat
äänenpainetaso: 93 dB (A)
äänen tehotaso: 104dB (A)
Epävarmuus on 3 dB (A).
– Käytä kuulosuojaimia. –
Tyypillinen kiihtyvyyden painotettu tehollisarvo on
4 m/s2
.
Nämä arvot on mitattu normin EN60745 mukaisesti.
Μ
ν για ώρες της Ευρώπης
Θ
ρυς και κραδασµ
ς τυ µντέλυ HR4011C
#ι τυπικές A-µετρύµενες εντάσεις ή

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita HR4011C.

Stil et spørgsmål om Makita HR4011C

Har du et spørgsmål om Makita HR4011C men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita HR4011C. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita HR4011C så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.