Makita BUB142Z manual

Få vist brugermanualen for Makita BUB142Z below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Løvblæser
  • Model/navn: BUB142Z
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Græsk

Indholdsfortegnelse

Side: 23
24
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
Tilsigtet brug ENE018-1
Værktøjet er beregnet til blæsning af støv.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSREGLER FOR
VÆRKTØJET GEB032-1
1. Vær opmærksom på, at værktøjet altid er i
driftsklar stand, eftersom det ikke skal tilsluttes en
stikkontakt.
2. Anvend altid beskyttelsesbriller, en kasket og
maske når De anvender blæseren.
3. De må aldrig vende mundstykket mod andre
mennesker i nærheden, når De anvender
blæseren.
4. Anvend altid støvposen når De opsamler støv,
spåner og lignende.
5. De skal ikke opsamle cigaretaske, der stadig
ulmer, nyskårne metalspåner, skruer, søm og
lignende.
6. De må aldrig blokere sugeindgangen og/eller
blæserudmundingen. Forøget motoromdrejning
kan give risiko for farligt ventilatorbrud.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
VIGTIGE
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER
ENC007-2
FOR BATTERIPAKKEN
1. Før brugen af batteripakken skal De læse alle
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren,
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet
anvendes i.
2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal De
straks ophøre med brugen. Brug kan medføre
risiko for overophedning, mulige forbrændinger
eller endog eksplosion.
4. Hvis De får elektrolyt i øjnene, skal De med det
samme rense øjnene med rent vand og søge læge.
Dette kan medføre tab af synet.
5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at berøre terminalerne med ledende
materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en beholder
med andre metalgenstande som f.eks. søm,
mønter osv.
(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre
voldsom strøm, overophedning, mulige
forbrændinger og endog nedbrud.
6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller
overstige 50°C.
7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er
alvorligt beskadiget eller helt udtjent.
Batteripakken kan eksplodere ved brand.
8. Undgå at tabe eller slå på batteriet.
GEM DISSE INSTRUKTIONER
Tip til, hvordan De forlænger batteriets
levetid
1. Udskift batteripakken, før den bliver helt afladet.
Ophør med at bruge værktøjet, og udskift
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.
2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.
3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10-40
°C. Lad batteripakken køle ned, før den oplades,
hvis den er varm.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
1. Rød del
2. Knap
3. Batteripakke
4. Markører
5. Drejeknap til justering af
luftmængde
6. Kontaktgreb
7. Mundstykke
8. Blæserudmunding
9. Støvpose
10. Sugeindgang
11. Lukkemekanisme
Model BUB142 BUB182
Kapaciteter
Lufttryk (vandsøjle) 0 - 550 mm
Luftmængde 0 - 2,6 m3
/min
Hastighed uden belastning (min-1
) 0 - 18 000
Længde i alt 509 mm
Nettovægt 1,7 kg 1,8 kg
Nominel spænding 14,4 V DC 18 V DC
Side: 24
25
Montering eller afmontering af
batteripakken (Fig. 1)
•• Sluk altid for værktøjet, før De monterer eller
afmonterer batteripakken.
•• Ved afmontering af batteripakken trækkes den ud af
værktøjet, mens der trykkes på knapperne på begge
sider af pakken.
•• Ved montering af batteripakken justeres tungen på
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken
skubbes på plads. Sæt den altid hele vejen ind, indtil
den låses på plads med et lille klik. Ellers kan den falde
ud af værktøjet og skade Dem eller andre personer i
nærheden.
•• Brug ikke magt ved montering af batteripakken. Hvis
den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
Betjening af kontakt
FORSIGTIG:
•• Før batteripakken sættes i værktøjet, skal De altid
kontrollere, at kontaktgrebet reagerer korrekt og vender
tilbage i ““OFF””-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Værktøjets hastighed forøges ved at trykke
hårdere på kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at
stoppe. (Fig. 2)
Drejeknap til justering af luftmængde
Luftmængden kan indstilles til én af tre indstillinger ved at
dreje på drejeknappen, mens kontaktgrebet er trykket helt
ind. Se i tabellen nedenfor angående forholdet mellem
nummeret på drejeknappen og luftmængden.
FORSIGTIG:
•• Anvend kun drejeknappen når kontaktgrebet er tilbage
på ““OFF””-positionen. Drejer De på drejeknappen,
inden kontaktgrebet er gået tilbage, kan De beskadige
værktøjet.
•• Hvis værktøjet betjenes konstant, indtil batteripakken
er afladet, skal De lade værktøjet hvile i 15 minutter, før
De fortsætter med et nyt batteri.
MONTERING
Blæsning
For at støvblæse skal De montere mundstykket til
blæserudmundingen, og dreje den rundt med uret til den
låses på plads. (Fig. 3)
Støvsugning (Fig. 4)
For at suge støv skal De fastgøre mundstykket til
sugeindgangen og støvposen til blæserudmundingen.
Når posen er fyldt op med støv, skal De tømme indholdet
af støvposen ud i en skraldespand ved at løsne
lukkemekanismen. (Fig. 5)
FORSIGTIG:
•• Tøm støvposen inden den bliver alt for fuld, ellers
svækkes sugekraften.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
•• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at
batteripakken er taget ud, før De forsøger at udføre
inspektion eller vedligeholdelse.
Rengøring
Fra tid til anden skal De tørre ydersiden af værktøjet af
med en klud, der er fugtet med sæbevand. Undlad at
anvende benzin, fortynder eller lignende, ellers kan
værktøjet misfarves, og/eller der kan opstå brud. (Fig. 6)
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
TILBEHØR
FORSIGTIG:
•• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet
til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
•• Mundstykke
•• Støvpose
•• Hjørnemundstykke
•• Lige rør
•• Bøjelig slange
•• Samlestykke
•• Forskellige typer af originale batterier og opladere fra
Makita
Nummer på drejeknappen Luftmængde
3 Høj
2 Medium
1 Lav
Side: 25
26
Model BUB142
Støj ENG102-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-1:
Lydtryksniveau (LpA): 86 dB (A)
Lydtryksniveau (LwA): 97 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration ENG226-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-1:
Arbejdstilstand: uden belastning
Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
Model BUB182
Støj ENG101-1
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med EN60745-1:
Lydtryksniveau (LpA): 83 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Støjniveauet under arbejdet kan være større end
85 dB (A).
Bær høreværn
Vibration ENG226-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-1:
Arbejdstilstand: uden belastning
Vibrationsemission (ah): 2,5 m/s2
eller mindre
EU-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER
Model; BUB142, BUB182 ENH101-8
Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet
overholder følgende standarder i
standardiseringsdokumenterne
EN60745, EN55014, EN61000 i overensstemmelse med
Rådets direktiver 2004/108/EF, 98/37/EF.
CE 2008
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
8JD, ENGLAND

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita BUB142Z.

Stil et spørgsmål om Makita BUB142Z

Har du et spørgsmål om Makita BUB142Z men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita BUB142Z. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita BUB142Z så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.