Makita 9404 manual

Få vist brugermanualen for Makita 9404 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Rystepudser
  • Model/navn: 9404
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand, Finsk, Rumænsk

Indholdsfortegnelse

Side: 3
Symbols
The following show the symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.
Symboles
Nous donnons ci-dessous les symboles utilisés pour l’outil. Assurez-vous que vous en avez bien compris la
signification avant d’utiliser l’outil.
Symbole
Die folgenden Symbole werden für die Maschine verwendet. Machen Sie sich vor der Benutzung unbedingt mit
ihrer Bedeutung vertraut.
Symboli
Per questo utensile vengono usati i simboli seguenti. Bisogna capire il loro significato prima di usare l’utensile.
Symbolen
Voor dit gereedschap worden de volgende symbolen gebruikt. Zorg ervoor dat u de betekenis van deze
symbolen begrijpt alvorens het gereedschap te gebruiken.
Símbolos
A continuación se muestran los símbolos utilizados con esta herramienta. Asegúrese de que entiende su
significado antes de usarla.
Símbolos
O seguinte mostra os símbolos utilizados para a ferramenta. Certifique-se de que compreende o seu
significado antes da utilização.
Symboler
Nedenstående symboler er anvendt i forbindelse med denne maskine. Vær sikker på, at De har forstået
symbolernes betydning, før maskinen anvendes.
Symboler
Det följande visar de symboler som används för den här maskinen. Se noga till att du förstår deras innebörd
innan maskinen används.
Symbolene
Følgende viser de symblene som brukes for maskinen. Det er viktig å forstå betydningen av disse før maskinen
tas i bruk.
Symbolit
Alla on esitetty koneessa käytetyt symbolit. Opettele näiden merkitys, ennen kuin käytät konetta.
™‡Ì‚ÔÏ·
∆· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·. µÂ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
ηٷϷ‚·›ÓÂÙ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË.
[ Read instruction manual.
[ Lire le mode d’emploi.
[ Bitte Bedienungsanleitung lesen.
[ Leggete il manuale di istruzioni.
[ Lees de gebruiksaanwijzing.
[ Lea el manual de instrucciones.
[ Leia o manual de instruções.
[ Læs brugsanvisningen.
[ Läs bruksanvisningen.
[ Les bruksanvisingen.
[ Katso käyttöohjeita.
[ ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹Û˘.
[ DOUBLE INSULATION
[ DOUBLE ISOLATION
[ DOPPELT SCHUTZISOLIERT
[ DOPPIO ISOLAMENTO
[ DUBBELE ISOLATIE
[ DOBLE AISLAMIENTO
[ DUPLO ISOLAMENTO
[ DOBBELT ISOLERET
[ DUBBEL ISOLERING
[ DOBBEL ISOLERING
[ KAKSINKERTAINEN ERISTYS
[ ¢π¶§∏ ª√¡ø™∏
4
Side: 18
DANSK Illustrationsoversigt
1 Låsearm
2 Sål
3 Justeringsskrue
4 Sugestuds
5 Støvpose
6 Lukker
7 Låseknap
8 Afbryderknap
9 Hastighedsreguleringsknap
0 Slange (ekstratilbehør) 28 mm
indvendig diameter
q Slange fra støvsuger
w Støvsuger
e Båndpudserstativ
r Parallelanslag
t Slibesko
y Slidmarkering
u Kulholderdæksel
i Skruetrækker
SPECIFIKATIONER
Model Båndstørrelse Båndhastighed Længde Vægt
9902 ............. 76 mm x 533 mm 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9903 ............. 76 mm x 533 mm 210 – 440 m/min. 296 mm 4,3 kg
9920 ............. 76 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,5 kg
9404 ............. 100 mm x 610 mm 210 – 440 m/min. 334 mm 4,7 kg
• Ret til tekniske ændringer forbeholdes.
• Bemærk: Data kan variere fra land til land.
Strømforsyning
Maskinen må kun tilsluttes en strømforsyning med
samme spænding, som angivet på typeskiltet, og kan
kun anvendes på enfaset vekselstrømsforsyning. I
henhold til de europæiske retningslinier er den dob-
beltisoleret og kan derfor også tilsluttes netstik uden
jordforbindelse.
Sikkerhedsbestemmelser
Af sikkerhedsgrunde bør De sætte Dem ind i de
medfølgende Sikkerhedsforskrifter.
YDERLIGERE
SIKKERHEDSFORSKRIFTER
1. BERØR ALDRIG MASKINENS METALDELE
ved arbejde på steder, hvor der er risiko for at
ramme strømførende ledninger. Hold kun ved
maskinen på de isolerede greb, så De undgår
stød, hvis De skulle ramme en strømførende
ledning.
2. Hold altid godt fast på maskinen med begge
hænder.
3. Sørg for, at slibebåndet ikke er i kontakt med
emnet, når maskinen startes.
4. Hold hænderne væk fra roterende dele.
5. Maskinen må ikke køre uden opsyn. Maskinen
må kun være igang, når den holdes med begge
hænder.
6. Denne maskine er ikke godkendt til vådslib-
ning. Brug aldrig væske ved slibning.
GEM DISSE FORSKRIFTER.
ANVENDELESE
Montering og afmontering af slibebånd
(Fig. 1)
Vigtigt:
Kontrollér altid at maskinen er slukket, og at netstikket
er trukket ud, før slibebåndet monteres eller afmon-
teres.
Træk låsearmen helt ud og placér slibebåndet over
båndrullerne. Sæt låsearmen tilbage i den oprindelige
position.
ADVARSEL:
Når slibebåndet sættes på, skal De sørge for, at pilen
pår slibebåndet peger i samme retning som pilen på
maskinen. (Fig. 2)
Justering af slibebåndet (Fig. 3)
Tænd maskinen og kontrollér, at slibebåndet er rettet
ind og løber korrekt. Hvis slibebåndets kant går ud
over sålen, eller hvis slibebåndets kant er mere end
6 mm indenfor sålen, skal slibebåndet justeres med
justeringsskruen.
Støvpose (Fig. 4 og 5)
Sæt støvposen på sugestudsen. Sugestudsen er
konisk. Sæt støvposen på sugestudsen med fast
hånd og så langt ned over sugestudsen, som posen
kan komme, for at forebygge, at den falder af under
arbejdet. Det bedste resultat opnås, hvis posen
tømmes, når den er cirka halvt fuld. Bank let på posen
for at fjerne så meget støv som muligt.
Afbryderknapbetjening (Fig. 6)
ADVARSEL:
• Før maskinen sættes i stikkontakten, bør De altid
kontrollere, at afbryderknappen fungerer korrekt og
returnerer til ‘‘OFF’’ positionen, når den slippes.
• Maskinen må ikke være i kontakt med emnets
overfladen, når De tænder eller slukker maskinen.
Resultatet vil ellers blive en utilfredsstillende slib-
ning og slibebåndet kan også blive beskadiget.
19
Side: 19
For at starte maskinen trykkes der blot på afbryder-
knappen. Slip afbryderknappen for at stoppe. Ved
vedvarende arbejde trykkes på afbryderknappen og
derefter skubbes låseknappen ind. For at stoppe
maskinen fra denne låste position, trykkes afbryder-
knappen helt i bund, hvorefter den slippes.
Hastighedsreguleringsknap (Fig. 7)
For 9903, 9920 og 9404
Slibebåndets hastighed kan justeres trinløst mellem
210 m og 440 m per minut ved at dreje hastigheds-
reguleringsknappen til en given talindstilling fra 1 til 5.
Hurtigere hastighed opnås, når knappen drejes i
retning af tallet 5. Langsommere hastighed opnås,
når knappen drejes i retning af tallet 1. Vælg den
hastighed, der passer til emnet, der skal slibes.
ADVARSEL:
Hastighedsreguleringsknappen må kun drejes mel-
lem 1 og 5. Tving den ikke forbi 1 eller 5, det kan
beskadige eller ødelægge hastighedsreguleringen.
Slibning (Fig. 8)
Hold godt fast på maskinen med begge hænder.
Tænd for maskinen, og vent til den opnår fuld
hastighed. Placér derefter forsigtigt maskinen på
emnets overflade. Hold hele tiden slibebåndet plant
mod emnet, og bevæg maskinen frem og tilbage.
Tving aldrig maskinen. Maskinens egenvægt udøver
tilstrækkeligt tryk. Overdrevent tryk kan få maskinen
til at gå i stå, forårsage overophedning af motoren,
brændemærker på emnet, og tilbagespring.
Tilslutning til en Makita støvsuger eller støvop-
samler
Ved at tilslutte båndsliberen til en Makita støvsuger
eller støvopsamler kan maskinen anvendes, uden at
det snavser så meget.
Når der tilsluttes til en Makita støvsuger (Model
406/431), er det nødvendigt at anvende en slange
(ekstraudstyr) med en indvendig diameter på 28 mm.
Se Fig. 9.
Når der tilsluttes til en Makita støvopsamler (Model
420/420S), er ekstraudstyrsslangen ikke nødvendig.
De kan tilslutte båndsliberen direkte til slangen på
støvopsamleren.
Båndpudserstativ (ekstraudstyr) (Fig. 10)
Båndpudserstativet er nyttigt ved slibning af små
emner eller afgratning af emner.
Slibesko (ekstraudstyr) (Fig. 11)
Slibeskoen gør det nemmere at opnå en jævn,
ensartet slibning af emner.
VEDLIGEHOLDELSE
ADVARSEL:
Sørg altid for at maskinen er slukket, og at netstikket
er trukket ud af stikkontakten, før der gennemføres
noget arbejde på selve maskinen.
Udskiftning af kul (Fig. 12 og 13)
Udskift maskinens kul når disse er slidt ned til slid-
grænsen. Brug kun originale Makita kul og udskift
altid disse parvis.
For at opretholde produktets sikkerhed og pålidelig-
hed, må istandsættelse, vedligehold else eller juste-
ring kun udføres af et autoriseret Makita service
center.
20

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 9404.

Stil et spørgsmål om Makita 9404

Har du et spørgsmål om Makita 9404 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 9404. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 9404 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.