Makita 5008MG manual

Få vist brugermanualen for Makita 5008MG below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Makita
  • Product: Sav
  • Model/navn: 5008MG
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk

Indholdsfortegnelse

Side: 40
41
DANSK
Forklaring til generel oversigt
SPECIFIKATIONER
• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående
varsel.
• Bemærk: Specifikationerne kan variere fra land til land.
Symboler END201-3
Følgende viser de symboler, der benyttes til udstyret. Vær
sikker på, at De forstår deres betydning, før De bruger
værktøjet.
............. Læs brugsanvisningen.
............. DOBBELT ISOLERET
Tilsigtet brug ENE028-1
Værktøjet er beregnet til lige snit og vinklede geringssnit
på langs og på tværs i træ ved fast kontakt med
arbejdsemnet.
Strømforsyning ENF002-1
Værktøjet bør kun sluttes til en strømforsyning med den
spænding, der er angivet på navnepladen, og det kan kun
benyttes med enkeltfaset vekselstrøm. Det er dobbelt
isoleret i overensstemmelse med europæisk standard og
kan derfor også sluttes til stikkontakter uden
jordforbindelse.
Til offentlige lavspændingssystemer på mellem 220 V
og 250 V. ENF100-1
Når der tændes og slukkes for elektriske apparater,
medfører det spændingsudsving. Anvendelse af dette
udstyr under dårlige strømforsyningsforhold kan have
negativ indflydelse på anvendelsen af andet udstyr. Ved
en strømforsyningsimpedans på eller under 0,37 Ohm vil
der sandsynligvis ikke være negative effekter. Den
stikkontakt, der benyttes til udstyret, skal være beskyttet
med en sikring eller beskyttende kortslutningsafbryder
med langsom udløsning.
SPECIFIKKE
SIKKERHEDSREGLER GEB013-1
LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra
gentagen brug) betyde, at De ikke strengt overholder
sikkerhedsreglerne for rundsaven. Hvis De anvender
dette værktøj på usikker eller forkert vis, kan De
komme alvorligt til skade.
FARE:
1. Hold hænderne på afstand af skæreområdet og
klingen. Hold den anden hånd på det ekstra
håndtag eller på motorhuset. Hvis begge hænder
holder på saven, kan de ikke blive skåret af klingen.
2. Ræk ikke ind under arbejdsemnet.
Klingebeskytteren kan ikke beskytte Dem mod klingen
under arbejdsemnet. Undgå at fjerne afskåret
materiale, så længe klingen bevæger sig.
FORSIGTIG: Klingerne bevæger sig et stykke tid efter,
at der slukkes. Vent, til klingen er stoppet, før De tager
fat i det afskårne materiale.
3. Juster skæredybden efter arbejdsemnets tykkelse.
Der skal være mindre end en hel tand af
klingetænderne synlig under arbejdsemnet.
4. Hold ikke det arbejdsemne, der skæres i, i
hænderne eller hen over benet. Fastgør
arbejdsemnet til en stabil platform. Det er vigtigt at
støtte arbejdsemnet korrekt for at minimere risiko for
udsættelse af kroppen, binding af klingen eller tab af
kontrol.
Typisk illustration af korrekt håndstøtte og støtte
af arbejdsemnet samt føring af
strømforsyningsledningen (hvis relevant). (Fig. 1)
1. Dybdeguide
2. Håndtag
3. Fast anslag
4. Pil på fast anslag
5. Basis
6. Kontaktgreb
7. Lampe
8. Unbrakonøgle
9. Fremspring
10. Skaftlås
11. Savklinge
12. Sekskantskrue
13. Udvendig flange
14. Indvendig flange
15. Ring
16. Støvsuger
17. Bageste håndtag
18. Forreste greb
19. Parallelanslag (styrepind)
20. Justeringsskrue
21. Trekantlineal
22. Slidgrænse
23. Kulholderdæksel
24. Skruetrækker
Model 5008MG
Klingediameter 210 mm
Maks. skæredybde
ved 90° 75,5 mm
ved 45° 57 mm
ved 50° 51,5 mm
Hastighed uden belastning (min-1
) 5.200
Længde i alt 332 mm
Nettovægt 4,8 kg
Sikkerhedsklasse /II
Side: 41
42
5. Hold maskiner i de isolerede gribeflader, når De
udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan komme
i kontakt med skjulte ledninger eller værktøjets
egen ledning. Ved kontakt med strømførende
ledninger bliver udsatte metaldele på maskinen også
strømførende, hvorved brugeren kan få elektrisk stød.
6. Ved flæksavning skal der altid benyttes et
parallelanslag eller en lige kantstøtte. Derved bliver
snittet mere nøjagtigt, og risikoen for, at klingen
binder, reduceres.
7. Brug altid klinger med den korrekte korrekt
størrelse og form (kantede eller runde) af
akselhuller. Klinger, der ikke modsvarer savens
monteringsdele, roterer skævt, og De kan miste
kontrollen.
8. Brug aldrig beskadigede eller forkerte
spændeskiver eller bolte til klingen.
Spændeskiverne og boltene til klingen er specielt
udviklet til saven med henblik på optimal ydelse og
driftsikkerhed.
9. Årsager til tilbageslag og forebyggelse af dette:
- Tilbageslag er en pludselig reaktion på en fastklemt,
låst eller forkert justeret savklinge, som kan
medføre, at en ukontrolleret sav løftes opad og ud af
arbejdsemnet i retning mod operatøren.
- Når klingen kommer i klemme eller sidder fast, fordi
savsnittet lukkes sammen, stopper klingen, og
motorreaktionen støder apparatet hurtigt tilbage
mod operatøren.
- Hvis klingen bliver vredet eller sidder skævt i snittet,
kan tænderne bag på klingen skære sig ned i træets
øverste overflade, så klingen løftes ud af savsnittet
og springer tilbage mod operatøren.
Tilbageslag skyldes forkert brug af saven og/eller
forkerte betjeningsprocedurer eller betingelser og kan
undgås ved at træffe de nødvendige
forsigtighedsregler som beskrevet nedenfor.
• Hold godt fast i saven med begge hænder, og
placer armene, så de kan modstå tilbageslag.
Placer kroppen på siden af klingen, ikke på linje
med klingen. Tilbageslag kan få saven til at
springe tilbage, men tilbageslagskræfterne kan
kontrolleres af operatøren, hvis de korrekte
forholdsregler tages.
• Når klingen binder, eller når et snit afbrydes af
andre årsager, skal De slippe kontaktgrebet og
holde saven stille, indtil klingen står helt stille.
Forsøg aldrig at tage saven ud af arbejdsemnet
eller at trække saven baglæns, mens klingen
bevæger sig, da dette kan medføre tilbageslag.
Se efter og tag modforholdsregler imod årsager til,
at klingen binder.
• Når saven startes igen i arbejdsemnet, skal De
centrere savklingen i savsnittet og sikre Dem, at
savtænderne ikke sidder fast i emnet. Hvis
savklingen binder, kan den bevæge sig opad eller
slå tilbage fra arbejdsemnet, når saven startes
igen.
• Understøt store paneler for at reducere risikoen
for, at klingen klemmes fast og forårsager
tilbageslag. Store paneler har tendens til at bøjes
under deres egen vægt. Der skal placeres støtter
under panelet i begge sider, i nærheden af
skæringslinjen og nær panelets kanter.
Sådan reduceres risikoen for, at klingen kommer i
klemme og forårsager tilbageslag. Når skæringer
kræver, at saven hviler mod arbejdsemnet, skal saven
hvile mod den største del, mens den mindste del
skæres væk.
Understøt brættet eller panelet i nærheden af
snittet for at undgå tilbageslag. (Fig. 2)
Understøt ikke brættet eller panelet langt fra
snittet. (Fig. 3)
• Undgå at bruge uskarpe eller beskadigede
klinger. Uskarpe eller forkert monterede klinger
giver smalle savsnit, der forårsager ekstra friktion,
fastklemning af klingen og tilbageslag. Hold klingen
skarp og ren. Gummi og tjære, der hærdes mod
klinger, gør saven langsommere og forøger risikoen
for tilbageslag. Hold klingen ren ved først at fjerne
den fra værktøjet og derefter rense den med
gummi- og tjærefjerner, varmt vand eller petroleum.
Brug ikke benzin.
• Låsehåndtagene til klingedybde og
skråsnitsvinkel skal sidde stramt og sikkert, før
De starter. Hvis klingen flytter sig under skæringen,
kan klingen binde og forårsage tilbageslag.
• Vær ekstra forsigtig, når De foretager et
“indstikssnit” i eksisterende vægge eller andre
områder, De ikke kan se. Den udstikkende klinge
kan skære i genstande, som kan forårsage
tilbageslag. Hvis De vil foretage dybdesnit, skal De
trække den nederste klingebeskytter tilbage ved
hjælp af tilbagetrækningshåndtaget.
• Hold ALTID godt fast i værktøjet med begge
hænder. Anbring ALDRIG hånden eller fingrene
bag ved saven. Hvis der opstår tilbageslag, kan
saven nemt springe bagud hen over hånden,
hvilket kan forårsage alvorlig personskade. (Fig. 4)
• Brug aldrig magt på saven. Brug af magt kan
medføre ujævne skæringer, tab af præcision og
risiko for tilbageslag. Skub saven fremad ved en
hastighed, hvor klingen skærer uden at køre
langsommere.
10. Kontroller, at den nederste klingebeskytter er
lukket, hver gang saven skal bruges. Anvend ikke
saven, hvis den nederste klingebeskytter ikke
bevæger sig frit og lukkes med det samme.
Fastlås eller bind aldrig den nederste
klingebeskytter i den åbne stilling. Hvis De taber
saven, kan den nederste klingebeskytter blive bøjet.
Løft den nederste klingebeskytter med
tilbagetrækningshåndtaget, og sørg for, at den
bevæger sig frit og ikke berører klingen eller andre
dele, uanset skæringsvinkel og -dybde. For at
kontrollere den nederste klingebeskytter skal De åbne
klingebeskytteren manuelt og derefter frigive
beskytteren og kontrollere, at den lukkes. Kontroller
også, at tilbagetrækningshåndtaget ikke berører
værktøjshuset. At lade klingen være blottet er MEGET
FARLIGT og kan medføre alvorlig personskade.
Side: 42
43
11. Kontroller funktionen af fjederen på den nederste
klingebeskytter. Hvis klingebeskytteren og
fjederen ikke fungerer korrekt, skal de repareres,
før saven anvendes. Den nederste klingebeskytter
kan fungere dårligt på grund af beskadigede dele,
fastsiddende gummi eller ophobning af snavs.
12. Den nederste klingebeskytter må kun trækkes
tilbage manuelt i forbindelse med særlige snit,
f.eks. “indstikssnit” og “kombinerede snit”. Løft
den nederste klingebeskytter ved hjælp af
tilbagetrækningshåndtaget, og slip den nederste
klingebeskytter, så snart klingen sidder i
materialet. Til al anden savning skal den nederste
klingebeskytter fungere automatisk.
13. Se altid efter, om den nederste klingebeskytter
dækker klingen, før saven stilles på
arbejdsbænken eller gulvet. En ubeskyttet drejende
klinge vil få saven til at bevæge sig baglæns, mens
den skærer i alt, hvad den kommer i kontakt med. Vær
opmærksom på den tid, det tager for klingen at
stoppe, efter at kontakten slippes. Før De stiller
værktøjet fra Dem efter at have foretaget en skæring,
skal De sikre dem, at den nederste klingebeskytter er
lukket, og at klingen er stoppet helt.
14. Vær ekstra forsigtig ved skæring i vådt træ,
trykbehandlet træ eller træ, der indeholder
knaster. Juster skæringshastigheden, så værktøjet
bevæger sig jævnt fremad, uden at klingens hastighed
reduceres.
15. Undgå at save i søm. Se efter og fjern alle søm fra
træet, før De skærer.
16. Sæt den brede del af savens basis mod den del af
arbejdsemnet, der er understøttet solidt, ikke mod
den del, der falder af, når snittet er færdigt. Fig. 5
viser et eksempel på den RIGTIGE måde at skære
enden af et bræt, og Fig. 6 viser den FORKERTE
måde. Fastspænd arbejdsemnet, hvis det er kort
eller lille. DE MÅ IKKE HOLDE KORTE
ARBEJDSEMNER I HÅNDEN!
17. Forsøg aldrig at save med rundsaven fastspændt
med bunden i vejret i en skruestik. Dette er
ekstremt farligt og kan medføre alvorlige uheld.
(Fig. 7)
18. Nogle materialer indeholder kemikalier, der kan
være giftige. Sørg for at forhindre indånding af
støv og hudkontakt. Følg materialeleverandørens
sikkerhedsdata.
19. Stop ikke klingerne ved at trykke på siden af
savklingen.
20. Anvend altid de klinger, der anbefales i denne
brugsanvisning. Anvend ikke nogen former for
slibeskiver.
21. Bær støvmaske og høreværn, når værktøjet
anvendes.
GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:
FEJLAGTIGT BRUG eller manglende overholdelse af
de sikkerhedsregler, der gives i denne
brugervejledning, kan forårsage alvorlig
personskade.
FUNKTIONSBESKRIVELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud af stikkontakten, før De justerer værktøjet
eller kontrollerer dets funktion.
Indstilling af skæredybde (Fig. 8)
FORSIGTIG:
• Skru låsearmen godt fast, når skæredybden er
indstillet.
Løsn låsearmen på dybdeguiden og flyt basen op eller
ned. Fastgør basis ved at stramme låsearmen ved den
ønskede skæredybde. De opnår renere og sikrere snit
ved at indstille skæredybden, så der ikke stikker mere end
én klingetand ud under arbejdsemnet. Anvendelse af den
korrekte skæredybde hjælper med at reducere risikoen for
farlige TILBAGESLAG, som kan forårsage personskade.
Skråsnit (Fig. 9)
Fast anslag
Drej det faste anslag således, at pilen står i en af tre
positioner (22,5°, 45°, 50°). Drej da værktøjet til det
stopper og fastgør værktøjet med låsearmen. Derved
opnås den samme vinkel som den pilen står i.
Indstilling af skråvinkel
Løsn låsearmen og sæt værktøjet forsøgsvis ved 0°
skråvinkel og skru derefter låsearmen godt fast. Drej det
faste anslag således, at pilen på det står i en af tre
positioner (22,5°, 45°, 50°), der svarer til eller er større
end den ønskede skråvinkel. Løsn låsearmen igen og drej
da værktøjet og fastgør det ved den ønskede vinkel.
BEMÆRK:
• For at ændre det faste anslags position skal
låsearmen løsnes og skråvinklen skal drejes til mindre
end det ønskede anslagsnummer.
• Når pilen på det faste anslag står ved 22,5, kan
skråvinklen justeres 0 – 22,5°; når pilen står ved 45,
kan den justeres 0 - 45°; når pilen står ved 50, kan
den justeres 0 - 50°.
Indstilling (Fig. 10)
Ved lige snit justeres positionen A forrest på basen med
skærelinjen. For skråsnit på 45° justeres positionen B
med den.
Betjening af kontakt (Fig. 11)
FORSIGTIG:
• Før værktøjet tilsluttes, skal De altid kontrollere, at
kontaktgrebet reagerer korrekt og vender tilbage til
“OFF”-stillingen, når De slipper det.
For at starte værktøjet skal De blot trykke på
kontaktgrebet. Slip kontaktgrebet for at stoppe.
Tænding af lampe (Fig. 12)
FORSIGTIG:
• Anvend ikke magt mod lampen, da det kan beskadige
den eller forkorte dens levetid.
• Se ikke direkte ind i lyset eller lyskilden.
Side: 43
44
Lampen lyser, når værktøjet er tilsluttet. Lampen
fortsætter med at lyse, indtil værktøjet afbrydes.
Hvis lampen ikke tændes, er netledningen eller lampen
muligvis defekte. Hvis lampen lyser, men værktøjet ikke
tændes, selvom der er tændt for værktøjet, er
kulbørsterne muligvis slidt ned, eller motoren eller
kontakten kan være defekte.
BEMÆRK:
• Benyt en tør klud til at tørre snavs af lampens linse.
Pas på ikke at ridse lampens linse, da det kan
mindske lysstyrken.
MONTERING
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket og taget ud af
stikkontakten, før De udfører nogen form for arbejde
på værktøjet.
Opbevaring af unbrakonøgle (Fig. 13)
Unbrakonøgle opbevares i værktøjet. For at fjerne
unbrakonøglen skal De dreje den mod Dem selv og hive
den ud.
For at montere unbrakonøglen, skal De placere den på
håndtaget og dreje den, indtil den kommer i kontakt med
fremspringet på håndtaget.
Aftagning eller montering af savklinge
(Fig. 14)
FORSIGTIG:
• Sørg for, at klingen er monteret, så tænderne peger
opad foran på værktøjet.
• Anvend kun den medfølgende Makita-skruenøgle til at
montere eller afmontere klingen.
For at afmontere klingen skal De trykke på skaftlåsen, så
klingen ikke kan dreje, og anvende unbrakonøglen til at
løsne sekskantmøtrikken i urets retning. Fjern derefter
sekskantskruen, den udvendige flange og klingen.
Følg fremgangsmåden til afmontering i omvendt
rækkefølge for at montere klingen. SØRG FOR AT
SPÆNDE SEKSKANTMØTRIKKEN FAST TIL MOD
URET. (Fig. 15)
Ved skift af klinger skal De sørge for også at fjerne
opsamlet savsmuld fra den øverste og nederste
klingebeskytter. De skal dog stadig kontrollere den
nederste klingebeskytters funktion, hver gang værktøjet
skal anvendes.
Tilslutning til støvsuger (Fig. 16)
Hvis De vil skære og holde arbejdsområdet rent, kan De
tilslutte en Makita-støvsuger til værktøjet. Montér
samlingen på værktøjet ved hjælp af skruerne. Slut
derefter støvsugerslangen til samlingen som vist i figuren.
BETJENING
FORSIGTIG:
• Sørg for at flytte værktøjet lige fremad uden at bruge
magt. Hvis værktøjet tvinges eller vrides, kan det
medføre overophedning af motoren og farligt
tilbageslag, som kan føre til alvorlig personskade.
(Fig. 17)
Anvend altid et greb foran og et håndtag bagpå, og hold
godt fast i værktøjet i både grebet foran og håndtaget
bagpå under betjening. Værktøjet har både et greb foran
og et håndtag bagpå. Hvis begge hænder holder på
saven, kan de ikke blive skåret af klingen. Placer basen
på det arbejdsemne, der skal skæres i, uden at klingen
berører arbejdsemnet. Tænd derefter for værktøjet, og
vent, indtil klingen når fuld hastighed. Flyt værktøjet
fremad hen over arbejdsemnet, idet værktøjet holdes fladt
og flyttes jævnt frem, indtil savningen er færdig.
De opnår rene snit ved at holde savelinjen lige og flytte
værktøjet med jævn hastighed. Forsøg ikke at dreje eller
tvinge værktøjet tilbage til skæringslinjen, hvis snittet ikke
følger den ønskede skæringslinje. Hvis De gør dette, kan
klingen komme i klemme, hvilket kan medføre farligt
tilbageslag med risiko for alvorlig personskade. Slip
kontakten, vent, til klingen er stoppet, og tag derefter
værktøjet ud. Juster værktøjet med den nye skæringslinje,
og start skæringen igen. Søg ikke at stille Dem, så De
bliver udsat for spåner og træsmuld, der udstødes fra
saven. Bær øjenbeskyttelse for at undgå personskade.
Parallelanslag (styrepind) (tilbehør)
(Fig. 18)
Med det praktiske parallelanslag kan De udføre ekstremt
præcise lige skæringer. Skub parallelanslaget mod siden
af arbejdsemnet, og fastgør det med skruen forrest på
værktøjets basis. Det gør det også muligt at foretage flere
skæringer med ens bredde.
VEDLIGEHOLDELSE
FORSIGTIG:
• Sørg altid for, at værktøjet er slukket, og at stikket er
taget ud, før De forsøger at udføre inspektion eller
vedligeholdelse.
Justering for præcision ved 90° snit
(lodret snit)
Denne justering er udført på fabrikken. Hvis justeringen er
unøjagtig, skal De indstille justeringsskruen med en
unbrakonøgle, mens klingen oprettes i vinkel ved hjælp af
en trekantlineal, ansatsvinkel osv. (Fig. 19 og 20)
Udskiftning af kulbørsterne (Fig. 21)
Tag regelmæssigt kulbørsterne af, og efterse dem. Udskift
dem, når de er nedslidt til slidgrænsen. Hold kulbørsterne
rene og frie til at glide i holderne. Begge kulbørster skal
udskiftes samtidig.
Brug altid identiske kulbørster. Brug en skruetrækker til at
fjerne kulholderdækslerne. Tag de udslidte kulbørster ud,
monter de nye, og fastgør kulholderdækslerne. (Fig. 22)
For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal
altid benyttes Makita-reservedele.
Side: 44
45
TILBEHØR
FORSIGTIG:
• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er
beregnet til.
Henvend Dem til Deres lokale Makita-servicecenter, hvis
De har brug for hjælp eller yderligere oplysninger
vedrørende tilbehøret.
• Savklinger i stål og karbidstålskær
• Parallelanslag (styrepind)
• Unbrakonøgle
• Støvmundstykke (samling)
Kun for lande i Europa ENG102-1
Støj
Det typiske A-vægtede lydtryksniveau bestemt i
overensstemmelse med 60745-2-5:
Lydtryksniveau (LpA): 95 dB (A)
Lydkraftniveau (LWA): 106 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)
Bær høreværn
Vibration ENG213-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum)
bestemt i overensstemmelse med EN60745-2-5:
Arbejdstilstand: skæring i spånplade
Vibrationsemission (ah): 3 m/s2
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2
EC-ERKLÆRING VEDRØRENDE OVERHOLDELSE AF
STANDARDER ENH101-7
Model; 5008MG
Vi erklærer og tager det fulde ansvar for, at produktet
overholder følgende standarder i
standardiseringsdokumenterne
EN60745, EN55014, EN61000 i overensstemmelse med
Rådets direktiver 2004/108/EF, 98/37/EF.
CE 2006
Tomoyasu Kato
Direktør
Ansvarlig producent:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN
Autoriseret repræsentant i Europa:
Makita International Europe Ltd.
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
8JD, ENGLAND
Kombination
Universalklinge til hurtig og blød
flækning, krydshug og geringer.
Trykbehandlet/vådt
træ
Udviklet til hurtig skæring af
trykbehandlet og vådt træ.
Fine krydshug Til rene, sandfrie snit mod åren.

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Makita 5008MG.

Stil et spørgsmål om Makita 5008MG

Har du et spørgsmål om Makita 5008MG men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Makita 5008MG. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Makita 5008MG så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.