Konig KN-BM40 manual

Få vist brugermanualen for Konig KN-BM40 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Konig
  • Product: Babyalarm
  • Model/navn: KN-BM40
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Rumænsk, Tyrkisk, Græsk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 144
DANSK
145
Introduktion
Den trådløse babyalarm sætter forældre i stand til at opretholde en sikker
forbindelse til deres barn når som helst og hvor som helst. Den gør det
muligt at overvåge fra en smartenhed og sender en push-besked, hvis den
registrerer bevægelse eller lyd. Til optimal beskyttelse vil den indbyggede
temperatursensor give besked, hvis temperaturen i barneværelset ændrer sig.
Babyalarmen er let at indstille og kræver ingen indviklet konfiguration. uCare
Cam appen, der fås gratis hos Google Play og Apple App Store, tilbyder en bred
vifte af funktioner, der giver fuld komfort og tryghed for både forældre og barn.
•	 Vi anbefaler at du læser denne vejledning, før installation/brug af dette
produkt.
•	 Gem denne vejledning et sikkert sted for fremtidig reference.
Systemkrav
•	 Enhed med Android 4.0 eller højere eller iOS 5.0 eller højere.
•	 Router med Wi‑Fi.
Installation af appen på din mobile enhed
1 Download appen ”uCare Cam” fra Google Play eller fra Apple
App Store
Android-enhed
Link til download af ”uCare Cam”fra Google Play Store
iOS-enhed
Link til download af ”uCare Cam”fra App Store
Side: 145
DANSK
146
2
Når installation af softwaren er gennemført, skal
du klikke på ikonet for at køre appen.
Standardkode til ”uCare Cam”: 0000
Indehaverens navn: admin
Indehaverens password: 0000
Fig. 1
”Kameralistevindue”
Der er to måder, hvorpå du let kan sætte din IP babyalarm op.
Installér din IP babyalarm via ROUTER
1
Tænd
Sæt stikket til strømadapteren i DC strømindtaget på IP babyalarmen
og forbind dernæst adapteren til en stikkontakt. Status LED-
indikatoren på IP babyalarmen tænder og lyser grønt i ca. 15 sekunder.
2
Programmet indlæses
Status LED-indikatoren blinker rødt i ca. 15 sekunder.
3
Opsætning via Router Link
Vent indtil status LED-indikatoren skiftevis blinker rødt og grønt.
Bemærk:
Hvis LED-indikatoren ikke begynder at blinke rødt og grønt, skal du
trykke på knappen WPS/Reset og holde den inde i mindst 10 sekunder
for at genstarte IP babyalarmen.
Når den grønne status-LED lyser konstant, og den røde status-LED
blinker to gange og dernæst skifter til grønt, står IP babyalarmen i
nulstillings (RESET) tilstand. Du kan nu slippe knappen og vente, indtil
status LED-indikatoren skiftevis blinker rødt og grønt.
ANDROID (for Apple gå til: Trin 8)
Sæt IP babyalarmen til at oprette forbindelse til Wi‑Fi-routeren
Side: 146
DANSK
147
4 Åben appen ”uCare Cam”og vælg:
Klik her for at installere et nyt Wi‑Fi-kamera:
I skærmbilledet Kameralistevindue (se Fig. 1).
5 I det næste skærmbillede skal du klikke på knappen:
6 Tryk dernæst på knappen:
for at gå videre til næste trin (se Fig. 2).
Følg anvisningerne i Kameralistevinduet trin for trin (se Fig. 3 og Fig. 4).
Indtast et personligt kameranavn og kode (standardkode 0000).
Vi anbefaler, at du ændrer standardkoden efter opsætningen af
hensyn til sikkerheden.
7 Klik på knappen:
(se Fig. 5). uCare Cam-appen åbner automatisk visningsvinduet (se Fig.
6), og IP babyalarmens status LED skifter til orange.
Side: 147
DANSK
148
Fig. 6
Fig. 5
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
APPLE
Sæt IP babyalarmen til at oprette forbindelse til Wi‑Fi-routeren
8
Gå ind i ”Settings”, indstillinger, på din iOS-enhed, vælg ”Wi‑Fi”og lad
enheden søge efter netværket. Netværket er ”Wi‑Fi‑cam‑p2p”. Vælg
”Wi‑Fi‑cam‑p2p”for at oprette forbindelse.
9
Åben nu appen ”uCare Cam”og vælg den knap i bunden af
skærmbilledet, der hedder ”Wi‑Fi Connect”, tilslut til Wi‑Fi.
10
Vælg ”Router mode”og vælg dernæst ”Next”. Her skal du indtaste
Wi‑Fi-netværkets navn (SSID) og adgangskoden til dine hjemmerouter.
Side: 148
DANSK
149
11
Når IP babyalarmen har modtaget disse oplysninger, genstarter
den. Giv IP baby- og børnemonitoren tid til at starte op og oprette
forbindelse til din Wi‑Fi-router. Når forbindelsen er oprettet, skifter
status LED-indikatoren farve til orange. Dette kan tage op til
5 minutter.
12
Vælg dernæst kameranavnet i appen ”uCare Cam”for at tilslutte.
Bemærk: Hvis status LED-indikatoren ikke skifter til orange, skal du
kontrollere din Wi‑Fi-router og sikre dig, at IP babyalarmen befinder sig
indenfor signalafstand af Wi‑Fi-routeren. Prøv dernæst at gennemføre
opsætningen igen.
Installér din IP babyalarmen via WPS-tilslutning
Hvis din Wi‑Fi-router har en WPS-knap (trådløs beskyttet opsætning), kan du
anvende denne ved opsætningen af din IP babyalarm. (WPA/WPA2 kryptering
skal være aktiveret i routeren). På Wi‑Fi-routeren finder du en knap mærket
”WPS”. Alternativt kan knappen hedde ”QSS”eller ”AOSS”
1
Opsætning af Wi‑Fi - WPS
Åben appen ”uCare Cam”
og vælg punktet ”Wi‑Fi Setting”eller ”Wi‑Fi Connect”i bunden af
skærmbilledet.
Klik på knappen:
Tryk dernæst på knappen:
for at gå videre til trin 2 (se Fig. 8).
2
Start WPS
Tænd din IP babyalarm. Status LED-indikatoren på IP babyalarmen
tænder og lyser grønt i ca. 15 sekunder.
3
Programmet indlæses
Status LED-indikatoren blinker rødt i ca. 15 sekunder.
4
Tryk på knappen WPS på din IP babyalarm
Vent indtil status LED-indikatoren skiftevis blinker rødt og grønt, tryk
dernæst på knappen WPS/RESET på IP babyalarmen og hold den inde i
ca. 2 sekunder for at aktivere WPS. Status LED-indikatoren blinker grønt.
Side: 149
DANSK
150
5
Aktivér WPS på Wi‑Fi-routeren
Tryk på knappen WPS på Wi‑Fi-routeren
6
Valg af Wi‑Fi-router
Vælg den ønskede Wi‑Fi-router på skærmen (se Fig. 9).
Vælg herefter fanen for at gå til næste trin (se Fig. 10).
Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10
7
IP babyalarmen opretter forbindelse til Wi‑Fi-routeren
Vent ca. 1-2 minutter. Hvis IP babyalarmen med held opretter
forbindelse til Wi‑Fi-routeren, skifter status LED-indikatoren til orange.
I modsat fald vil status LED-indikatoren blinke rødt. Hvis opsætningen
ikke lykkes, skal du gå tilbage til trin 1 og prøve igen.
8
Når opsætningen er gennemført, skal du klikke på knappen:
(se Fig. 11), og følge vejledningen.
Indtast kameranavn og kode af hensyn til sikkerheden og klik på
knappen: (se Fig. 13).
9
IP babyalarmen åbner automatisk visningsvinduet (se Fig. 14).
Side: 150
DANSK
151
Fig. 11
Fig. 13
Fig. 12
Fig. 14
Tænd IP babyalarmen, når Wi‑Fi-forbindelsen er blevet oprettet
1
Tænd
Sæt stikket til strømadapteren i DC strømindtaget på IP babyalarmen
og forbind dernæst adapteren til en stikkontakt. Status LED-
indikatoren på IP babyalarmen tænder og lyser grønt i ca. 15 sekunder.
2
Programmet indlæses
Status LED-indikatoren blinker rødt i ca. 15 sekunder.
Side: 151
DANSK
152
3
Søg efter Wi‑Fi-routeren
Status LED-indikatoren blinker grønt, indtil
Wi‑Fi-routeren er fundet (dette tager op til
5 minutter).
Når routeren er fundet, skifter status LED-
indikatoren til orange.
Hvis IP babyalarmen ikke kan opnå forbindelse
til Wi‑Fi-routeren, skal du kontrollere Wi‑Fi-
routerens status eller geninstallere.
Gå ind i appen og vælg det kameranavn, der
vises i Kameralisten, hvorefter visningsvinduet
åbnes (se Fig. 15). Fig. 15
Sådan tilføjes en allerede installeret babyalarm til appen
ANDROID (for Apple gå til: Trin 5)
1 Åben appen ”uCare Cam”og vælg:
: Klik her for at importere et allerede installeret Wi‑Fi-kamera
I skærmbilledet Kameralistevindue (se Fig. 16) for at tilføje en IP
babyalarm.
2 Klik på knappen:
Din enhed aktiverer nu læsning af QR-kode.
Bemærk: du skal have en QR-kode scanner installeret på din enhed.
3
Find QR-koden på bagsiden af IP babyalarmen og scan denne QR-
kode. Når du har scannet QR-koden, vil UID (den unikke ID-kode) blive
vist på skærmen i din enhed (se Fig. 17).
4
Indtast et personligt kameranavn og kode og tryk på knappen:
(se Fig. 17).
Det nye kamera vil blive føjet til listen (se Fig. 18).
Side: 152
DANSK
153
Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18
APPLE
5 Åben appen ”uCare Cam” .
6
Vælg tegnet ”+”i øverste højre hjørne af Kameralistevinduet.
7
Vælg funktionen ”Scan camera QR code”.
Bemærk: du skal have en QR-kode scanner installeret på din enhed.
8
Find QR-koden på bagsiden af IP babyalarmen og scan denne QR-kode.
9
Når du har scannet QR-koden, vil UID (den unikke ID-kode) blive vist
på skærmen i din enhed.
Indtast et personligt kameranavn og klik på ”DONE”, færdig, i øverste
højre side af skærmen.
Yderligere oplysninger om appen, IP babyalarmen og FAQ finder du i
den FULDE brugervejledning (kun på engelsk) der ligger på den CD, der
leveres med dette produkt.
Side: 153
DANSK
154
Produktbeskrivelse
KN-BM40
1.	 LED-indikatorlys
2.	 Lysintensitetssensor
3.	 Infrarød LED
4.	 Mikrofon
5.	 WPS/Reset-knap
6.	 Mikro-SD kortindstik
7.	 5 V DC strømindtag
Side: 154
DANSK
155
FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
ÅBN IKKE
Sikkerhedsforholdsregler:
For at nedsætte risikoen for elektrisk stød, må dette produkt, f.eks. når der kræves service,
KUN åbnes af en autoriseret tekniker.
Frakobl produktet stikkontakten og andet udstyr, hvis der opstår et problem.
Udsæt ikke produktet for vand eller fugt.
Vedligeholdelse:
Rengør kun med en tør klud.
Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
Garanti:
Ændringer og/eller modifikationer af produktet vil medføre bortfald af garantien. Vi fralægger os ethvert ansvar for
skader forårsaget på grund af forkert brug af produktet.
Ansvarsfraskrivelse:
Design og specifikationer kan ændres uden varsel. Alle bomærker og produktnavne er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende deres respektive ejere og anses herved som sådan.
Bortskaffelse:
•	 Dette produkt skal afleveres på et passende affalds indsamlingspunkt.
Bortskaf ikke dette produkt sammen med husholdningsaffald.
•	 For mere information, kontakt forhandleren eller den lokale myndighed der er ansvarlig for kontrol af
affald.
Dette produkt er fremstillet og leveres i overensstemmelse med alle relevante forordninger og direktiver, der er
gældende for alle EUs medlemsstater. Produktet overholder ligeledes alle gældende specifikationer og forskrifter i de
lande, hvor produktet sælges.
Formel dokumentation kan fremlægges på forlangende. Dette omfatter, men er ikke begrænset til:
Overensstemmelseserklæring (og produkt-ID), Sikkerhedsdatablad, testrapport for produktet.
Kontakt venligst vores kundeservice for support:
via hjemmeside: http://www.nedis.dk/da-dk/kontakt/kontaktformular.htm
via e-mail: service@nedis.com
via telefon: +31 (0)73-5993965 (i kontortiden)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLANDENE

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Konig KN-BM40.

Stil et spørgsmål om Konig KN-BM40

Har du et spørgsmål om Konig KN-BM40 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Konig KN-BM40. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Konig KN-BM40 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.