Konig HC-BM05 manual

Få vist brugermanualen for Konig HC-BM05 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Konig
  • Product: Babyalarm
  • Model/navn: HC-BM05
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk, Rumænsk, Græsk, Ungarer, Slovakisk

Indholdsfortegnelse

Side: 71
72
DANSK
Baby alarm
Da kommunikationen er trådløs, kan ukendte ekstern interferens nogle gange opstå under drift. Du
kan forsøge at flytte enhederne og/eller en anden kanal på begge enheder for at forbedre kvaliteten af
kommunikationen.
FORSIGTIG
LÆS VENLIGST ALLE VEJLEDNINGERNE GRUNDIGT FØR DU BRUGER DETTE PRODUKT.
DETTE PRODUKT ER IKKE BEREGNET TIL AT ERSTATTE EN VOKSEN PERSONS OPSYN MED
BØRN.
1. Dette produkt er kun fremstillet il indendørs brug.
2. Denne enhed må ikke udsættes for dryp eller stænk. Ingen ting fyldt med væsker, som vaser,
må placeres på enheden.
3. Genstanden må ikke bruges nær ved vand, for eksempel, nær ved et badekar, vaskebalje,
køkkenvask, vaskekumme i en fugtig kælder eller nær ved en svømmepøl, osv.
4. Den må ikke placeres på en seng, sofa, tæppe eller lignende overflade som kan blokere
ventilationsåbningerne eller placeret på en lukket installation, som i en bogreol eller skab
som kan forhindre luftstrømmen gennem ventilationsåbningerne.
5. Den skal placeres væk fra varmekilder, såsom radiatorer, indblæsningsrist, komfurer eller
andre apparater som afgiver varme. Ingen nøgne flammekilder, som tændte stearinlys, må
placeres på apparatet eller for nær ved enhederne.
6. Udskift kun med samme eller lignende type batteri, anbefalet af fabrikanten.
7. Den må kun tilsluttes til den medfølgende strømforsyning.
8. I lange perioder uden brug, skal du altid slukke for enhederne, udtag batterierne og tag
adapterne ud af stikkontakterne.
9. Brug kun enhederne under opsyn af en voksen og utilgængeligt for børn.
10.Dette produkt kan ikke erstatte en ansvarlig voksens opsyn med et barn. Du skal personligt
kontrollere dit barns aktivitet med jævne mellemrum.
Bemærk:
 Brug aldrig denne trådløse baby alarm i en udstrækning som dit liv eller helbred, eller
andres liv eller helbred, eller integriteten af ejendommen afhænger af dens funktion!
Fabrikanten påtager sig intet ansvar for og accepterer ikke erstatningskrav for død eller
skade på personer eller tab eller skade på ejendom på grund af defekt eller forkert brug af
produktet.
 Udfør aldrig selv reparationer.
ADVARSEL:
KVÆLNINGSFARE – Opbevar ledningen utilgængeligt for babyer. Børn kan KVÆLES af
ledninger.
Placer ALDRIG kameraet eller ledninger nærmere end 1 meter fra vuggen.
Fastgør ledninger uden for babyens rækkevidde.
Brug aldrig forlængerledninger sammen med AC adaptere. Brug kun de medfølgende AC
adaptere.
INDSTILLING
Både sender og modtager kan enten tilsluttes direkte til lysnettet eller forsynes med standard
AAA størrelse alkaline batterier. Kun modtageren har batteri genopladningsfunktionen. Ingen
Side: 72
73
andre genopladelige batterier, undtagen dem der medfølger, må bruges i modtageren. Placer
aldrig senderen eller ledninger tættere end 1 meter fra krybben.
Til brug med lysnettet
Både sender og modtager kan forsynes med AC adaptere (medfølger).
Sæt adapterens stik ind i DC stikket i bunden af senderen og/eller modtageren. Sæt derefter
adapteren ind i stikkontakten.
Til at bruge med batteriet
Til bærbart brug, senderen og modtageren kan bruges med 3 x 1,5 V standard AAA størrelse alkaline
batterier.
Åbn batteriaflukket på begge enheder ved at aftage skruerne på dækslerne. Isæt batterier i henhold til
den korrekte polaritet. Luk dækslerne med skruerne.
Strøm LED lampen bliver RØD når batteriniveauet er lavt. Udtag altid batterierne når enheden ikke
bruges i længere perioder.
Bemærk: Den maksimale periode for brug batterierne er to dage, afhængigt af frekvensen af
støjudsendelse. Rækkevidden kan begrænses under batteridrift.
Genopladelig funktion på modtageren
Kun modtageren kan bruges med genopladelige batterier. Senderen har ikke den genopladelige
funktion.
Når lysnetadapteren er tilsluttet til modtageren, oplades de medfølgende batterier automatisk. Det
tager cirka 8 timer at oplade batterierne helt. Så længe batteriets effekt er tilstrækkelig til at sikre en
pålidelig drift, forbliver effekt LED ”GRØN”.
Bemærk: Kun de medfølgende genopladelige batterier må genoplades. FORSØG IKKE at
genoplade normale batterier.
UDSKIFTNING AF BATTERIER
Isæt 3 x AAA størrelse alkaline batterier i batteriholderne på enhederne i henhold til batteriernes
polaritet (som vist herover).
Effekt LED bliver ”GRØN” når nye/fuldt opladede batterier bruges
Effekt LED bliver ”RØD” når batterierne er flade.
For længere brug, anbefales det at forsyne enhederne ved at bruge de medfølgende AC adaptere.
BETJENING
Kanalindstilling
Denne baby alarm har to kanaler, A og B. Begge enheder er forindstillet til kanal A af fabrikanten.
Åbn batteriholderen på senderen og modtageren ved at fjerne skruen på dækslet. Kanalkontakten er
placeret i batteriholderen for at forhindre utilsigtet justering af kanal.
Kanalvalg kontaktindstillingen skal være den samme for begge enheder.
Hvis andre stemmer eller lyde kan høres på modtageren ved at bruge den valgte kanal, skal
kanalkontakten indstilles til en anden kanal for at undgå interferens.
Senderen (Baby alarm)
• Place senderen mindst 2 meter væk fra babyen for maksimal påvisning af stemme.
• Vælg kanal A eller B for udsendelse med kanalkontakten.
• Tænd for senderen med kontakten HI/LOW/OFF på siden af senderen. Effekt LED lampen skal
være tændt (ON).
Side: 73
74
• Skift til positionen HI for indstilling af mikrofonens følsomhed til højt niveau. Flyt kontakten til
positionen LOW for lavt niveau af mikrofon følsomhed.
HI = fuldt rækkevidde
LOW = reduceret rækkevidde (for en yderligere reduktion af elektrisk smog)
Ved den højeste følsomhed, sendes selv svag støj, og ved lav følsomhed sendes kun høj støj.
• Den opfanger automatisk babyens lyd og sender den omgående til modtageren.
• VOX (stemmeaktivering) følsomhed kan justeres ved at dreje kontakten på toppen af senderen.
• Senderen er kun aktiv når lyden kan høres. Fjerner denne funktion enhver unødvendig elektrisk
smog.
• Natlampen kan tændes eller slukkes manuelt (ON/OFF) eller sættes til AUTO hvis du ønsker at
natlampen skal aktiveres med VOX (lyd). Kontakten sidder i bunden af enheden.
Modtageren (forælderenhed)
• Tænd for modtageren med kontakten ON/OFF på siden af modtageren. Effekt LED lampen skal
være tændt (ON).
• Vælg kanal A eller B for transmission med kanalkontakten inden i batteriholderen. Den skal være
på sammen kanal som senderen.
• Drej lydstyrkeknappen indtil det ønskede lydniveau opnås.
• De 5 LED lamper angiver intensiteten af den modtagne lyd.
Kontrol af rækkevidde
Modtageren er udstyret med en optisk kontrol af rækkevidde. Hvis signalet fra senderen ikke længere
modtages korrekt, blinker begge de røde LED lamper på modtagerens LED lampe strimmel.
Bemærk:
Når systemet bruges som baby alarm, skal sørge for at senderen er placeret mindst 1 meter
væk fra barnet. Dette system er ikke en erstatning af voksent opsyn med et barn der har brug
for pleje; det er kun beregnet til at give ekstra støtte. Der tages intet ansvar ud over garantien
fastlagt af loven. Dette gælder især for sager hvor dette system bruges til medicinske
anvendelser, i modsætning til dets påtænkte brug.
PROBLEMLØSNING
Problem Mulig årsag – opgaver/kontrol
Kører ikke  Kontroller strømforsyning.
 Er lysnetadapteren tilsluttet korrekt?
 Er de genopladelige eller standard batterier isat korrekt?
 Er de genopladelige batterier opladet?
Sender ikke  Kontroller indstillingen af kanalvalg kontakter på begge enheder.
De skal indstilles til samme position.
 Flyt senderen tættere på babyen (men ikke nærmere end
1 meter fra barnet) eller hæv mikrofonens følsomhed.
 Flyt modtageren tættere på senderen.
 Er begge enheder tændt?
Interferens i transmission  Vælg en anden transmissions-/modtagelseskanal på begge
enheder.
 Flyt modtageren tættere på senderen.
 Kontroller batterierne og udskift/genoplad dem hvis nødvendigt.
 Flyt senderens kontakt til positionen HI for fuldt rækkevidde.
Side: 74
75
Problem Mulig årsag – opgaver/kontrol
Fløjtende støj/hvæsende støj på
modtageren
 Flyt modtageren længere væk fra senderen.
 Sænk modtagerens lydstyrke.
 Kontroller batterierne og udskift/genoplad dem hvis nødvendigt.
 Kontroller indstillingen af kanalvalg kontakter på begge enheder.
De skal indstilles til den samme position.
Effekt kontrol LED indikator på
modtager/sender bliver ”RØD”
 Batterierne er flade.
 På senderen: Isæt de nye alkaline batterier.
 På modtageren: Isæt nye alkaline batterier eller genoplad de
medfølgende genopladelige batterier (hvis medfølgende) ved at
tilslutte enheden til lysnetadapteren.
SENDER/MODTAGER
SET FRA OVEN
Følsomhedskontrol Lydstyrke kontrol
1. Effekt LED lampe
2. Lydniveau LED lamper
3. Mik
4. Højttaler
Side: 75
76
SET FRA BUNDEN
1. NATLYS KONTAKT 2. DC STIK
SENDER/MODTAGER
SET FRA SIDEN
INDEN I BATTERIHOLDEREN
Kanal kontakt
TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Antal kanaler: 2
Frekvens rækkevidde: 446 MHz
Lysnetforsyning: 6 V 400 mA/230 V ~ 50 Hz, cirka 2-3 W
Sender batterier: 3 x 1,5 V standard AAA størrelse alkaline batterier (ikke inkluderet)
Modtager batterier: 3 x 1,2 V AAA størrelse NiMH genopladelige batterier (inkluderet)

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Konig HC-BM05.

Stil et spørgsmål om Konig HC-BM05

Har du et spørgsmål om Konig HC-BM05 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Konig HC-BM05. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Konig HC-BM05 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.