Kenwood Pro 2000 Excel MG700 manual

Få vist brugermanualen for Kenwood Pro 2000 Excel MG700 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Kenwood
  • Product: Kødhakker
  • Model/navn: Pro 2000 Excel MG700
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tjekkisk, Tyrkisk, Slovakisk, Græsk, Ungarer, Ukrainsk

Indholdsfortegnelse

Side: 40
Anvend kødhakkeren til at hakke
kød, fjerkræ, fisk, grøntsager og
frugt. Anvend det medfølgende
tilbehør til at forme pølser og kebbe.
før Kenwood-apparatet tages i
brug
● Læs denne brugervejledning nøje og
opbevar den i tilfælde af, at du får
brug for at slå noget op i den.
● Fjern al emballage og mærkater.
sikkerhed
● Sørg altid for at fjerne ben og svær
fra kødet, for det hakkes.
● Når der hakkes nødder, må man kun
komme nogle få stykker i ad gangen,
og man skal vente, til sneglen har
samlet dem op, før der kommes flere i.
● Tag altid stikket ud af stikkontakten:
●
● inden dele sættes på eller tages
af.
●
● efter brug.
●
● før rengøring.
● Brug altid den medfølgende
stoppepind. Kom aldrig fingre eller
redskaber ned i tilførselsrøret.
● Advarsel – kniven er skarp, så den
skal omgås med forsigtighed, både
under brug og ved rengøring.
● Sørg for at tilbehøret sidder godt
fast, før der tændes for maskinen.
● Lad aldrig motorenhed, ledning eller
stik blive våde for at undgå elektriske
stød.
● Anvend aldrig en beskadiget
kødhakker. Få den kontrolleret eller
repareret: se 'service'.
● Brug kun det medfølgende tilbehør.
● Lad aldrig ledningen hænge ned,
hvor et barn kan gribe fat i den.
● Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
● Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
● Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
inden stikket sættes i
stikkontakten
● Sørg for, at el-forsyningens
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af maskinen.
● Denne anordning er i
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
1 Vask delene: se 'vedligeholdelse og
rengøring'.
2 Pres overskydende ledning ind i
opbevaringsrummet for ledninger
bag på motorenheden.
kødhakker
motorenhed
låsehåndtag
tilbehørsudtag
on/off hastighedskontrol
nøgle
ringmøtrik
hulskiver: fin, medium, grov
4-bladet kniv
snegl
kødhakkerhus
indfødningsskakt
bakke
stoppepind
skål/dæksel
opbevaringsenhed for adaptorer til
kebbe og pølser
39
Dansk
Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud
Side: 41
samling
1 Anbring sneglen inde i
kødhakkerhuset.
2 Sæt den 4-bladede kniv i - skærene
skal vende udad . Sørg for at
kniven sidder korrekt - da
kødkakkeren ellers kan blive
beskadiget.
3 Sæt hulskiven  på. Anbring hakket
over stiften.
● Den fine hulskive benyttes til at
hakke råt kød, fisk, små nødder eller
kogt kød til skinkesalat o.lign.
● Den medium og grove hulskive
anvendes til at hakke råt kød, fisk,
nødder, grøntsager, hård ost eller
appelsin- og citronskal til kager eller
orangemarmelade.
4 Sæt ringmøtrikken på, men stram
den ikke for meget.
sådan anvendes
kødhakkeren
1 Med kødhakkertilbehøret i den viste
position , lokaliseres udgangen.
Kødhakkerhuset roteres så
indfødningsskakten vender opad.
2 Stram ringmøtrikken godt til med
hånden.
● Hvis du oplever dårlige resultater, når
du hakker kød, slukkes maskinen og
stikket trækkes ud. Tilbehøret skilles
ad og gøres rent, og derefter samles
tilbehøret igen og det sættes på
motorenheden. Ringmøtrikken
spændes med den medfølgende
skruenøgle  3 Bakken monteres.
Sæt skålen/dækslet under
kødhakkeren for at opsamle maden.
4 Frosne madvarer skal optøs
grundigt, inden de hakkes.
Skær kødet i 2,5cm brede strimler.
5 Skift til hastighed 2. Anvend
nedskubberen til at skubbe maden
forsigtigt ned i indfødningsskakten,
et stykke ad gangen. Tryk ikke
hårdt – du kan beskadige din
kødhakker.
Bemærk:
Hastighed 1 er til fylde pølser, kebbe
og til anvendelse sammen med det
valgfrie tilbehør.
● Hvis maskinen går i stå eller
overopheder under brug, vil den
stoppe med at hakke og udsende en
sagte brummende lyd. Hvis den
stopper, slukkes maskinen og
kontrollen drejes til R (reversering) i
et par sekunder for at frigøre det
fastsiddende mad. Sluk for maskinen
og træk stikket ud og fjern det
fastsiddende materiale. Dog skal der
slukkes for maskinen hvis den
overopheder, og den skal køle ned i
1 time før der fortsættes med
kødhakkerfunktionen.
● Når reversering vælges, skal der altid
ventes til maskinen holder op med at
fungere før hastighedskontrollen
drejes til den reverse (R) position.
6 Sluk for maskinen og træk stikket ud
efter brug.
7 Ringmøtrikken løsnes. Hvis det er
nødvendigt, anvendes den
medfølgende skruenøgle.
8 Flyt låsehåndtaget mod bagsiden på
apparatet, og indfødningsskakten
roteres mod forsiden på maskinen,
og trækkes ud.
40
Side: 42
pølserør
Bundplade
Stor dyse (til tykke pølser)
Lille dyse (til tynde pølser)
Anvend svinetarme på den store
dyse og fåre-/lammetarme på den
lille dyse. Eller i stedet for at anvende
skind, rulles i rasp eller mel tilsat
krydderier, inden de steges eller
koges.
sådan anvendes
pølserøret
1 Hvis du anvender tarme, skal de først
udblødes i koldt vand i 30 minutter.
Derefter åbnes de op med en
vandstrøm, og den valgte dyse
holdes så under en løbende
vandhane og træk tarmen på dysen.
2 Anbring sneglen inde i
kødhakkerhuset.
3 Sæt bundpladen  på – anbring
hakket over stiften.
4 Hold dysen på kødhakkertilbehøret
og skru ringmøtrikken løst på.
5 Med kødhakkertilbehøret i den viste
position , lokaliseres udgangen.
Kødhakkerhuset roteres så
indfødningsskakten vender opad.
6 Stram ringmøtrikken godt til med
hånden.
7 Bakken monteres.
8 Skift til hastighed 1. Anvend
nedskubberen til at skubbe maden
ned i røret. Tryk ikke hårdt – du
kan beskadige din kødhakker.
Efterhånden som tarmen fyldes,
trækkes den af dysen. Fyld ikke for
meget i.
9 Drej tarmen for at forme pølserne.
opskrift på
svinekødspølser
100 g tørt franskbrød
600 g svinekød, magert og fedt,
skåret i strimler
1 æg, pisket
5 ml (1 tsk.) blandede krydderurter
salt og peber
1 Udblød brødet i vand og pres vandet
ud og smid det ud.
2 Hak svinekødet ned i en skål.
3 Tilsæt de øvrige ingredienser og ælt
godt.
4 Formes til pølser (se ‘sådan
anvendes pølseopfylderen’.)
5 Steges, grilles eller ovnsteges, til de
er gyldenbrune.
kebbe-tilbehør
Hulskive
Konus
Kebbe er en traditional ret fra
Mellemøsten: friturestegte
lammekøds- og bulgurhvedepakker
fyldt med fars.
sådan anvendes
kebbe-tilbehøret
1 Anbring sneglen inde i
kødhakkerhuset.
2 Formgiveren monteres  – anbring
hakket over stiften.
3 Keglen monteres.
4 Skru ringmøtrikken løst på.
5 Med kødhakkeren på den viste
position 	, lokaliseres udgangen.
Kødhakkerhuset roteres så
indfødningsskakten vender opad.
6 Stram ringmøtrikken godt til med
hånden.
7 Bakken monteres.
8 Skift til hastighed 1. Anvend
nedskubberen og skub forsigtigt din
blanding igennem. Skær i passende
længder.
41
Side: 43
opskrift på fyldt kebbe
kebbe
500 g lamme- eller fårekød (uden
fedt), skåret i strimler
500 g bulgurhvede, skyllet og
afdryppet
1 lille løg
Vigtigt
Anvend altid bulgurhveden straks
efter afdrypning. Hvis den får lov til
at tørre ud, kan det forøge
belastningen på kødhakkeren, med
skader som resultat.
1 Med den fine hulskive hakkes kød
og hvede skiftevis. Løget tilsættes
før den sidste portion.
2 Ælt. Hak så to gange til.
3 Pres igennem med kebbetilbehøret.
Fyld
400 g lammekød, skåret i strimler
15 ml (1spsk.) olie
2 mellemstore løg, finthakkede
5-10 ml (1-2 tsk.) stødt allehånde
15 ml (1spsk.) hvedemel
salt og peber
1 Hak lammekødet igennem med den
fine hulskive.
2 Steg løgene, til de er gyldenbrune.
Tilsæt lammekødet.
3 Tilsæt de øvrige ingredienser og steg
i 1-2 minutter.
4 Hæld evt. overskydende fedt væk og
lad fyldet afkøle.
Færdiggørelse
1 Pres kebbedejen igennem kebbe-
tilbehøret.
2 Skær i 8 cm stykker.
3 Tryk den ene ende af
kebbecylinderen sammen for at
lukke den. Kom lidt fyld - ikke for
meget - ind i den ende og luk.
4 Frituresteges i varm olie (190°) ca. 6
minutter, eller til de er gyldenbrune.
pasning og rengøring
● Sluk altid for strømmen og træk
stikket ud før rengøring.
motorenhed
● Tør ydersiden af med en fugtig klud
og tør efter med et viskestykke.
● Kom aldrig maskinen i vand eller
brug skuremidler.
kødhakkertilbehør
1 Ringmøtrikken løsnes med hånden
eller med nøglen , og maskinen
skilles ad. Vask alle delene i varmt
sæbevand og tør. Ingen dele må
vaskes i opvaskemaskinen.
Brug aldrig en sodaopløsning.
2 Gensamling
3 Tør hulskiverne med vegetabilsk olie
og pak dem ind i smørrebrødspapir
for at forebygge misfarvning/rust.
4 Hvis kødhakkeren opbevares på
maskinen, kan skålen/dækslet
sættes på bakken som støvdæksel.
5 Pølse- og kebbe-tilbehøret kan
opbevares sammen i den
medfølgende opbevaringsenhed 
.
service og kundepleje
● Hvis ledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
● at bruge apparatet eller
● servicering eller reparation
Kontakt den butik hvor du oprindelig
købte dit produkt.
● Designet og udviklet af Kenwood i
Storbritannien.
● Fremstillet i Kina.
42
Side: 44
VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EF
DIREKTIV 2002/96/CE.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af upassende bortskaffelse, og
det giver mulighed for at genbruge de
materialer det består af, og dermed
opnå en betydelig energi- og
ressourcebesparelse. Som en
påmindelse om nødvendigheden af at
bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
43

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Kenwood Pro 2000 Excel MG700.

Stil et spørgsmål om Kenwood Pro 2000 Excel MG700

Har du et spørgsmål om Kenwood Pro 2000 Excel MG700 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Kenwood Pro 2000 Excel MG700. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Kenwood Pro 2000 Excel MG700 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.