Kenwood BL745 manual

Få vist brugermanualen for Kenwood BL745 below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Kenwood
  • Product: Blender
  • Model/navn: BL745
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Hollandsk, Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Russisk, Nordmand, Finsk, Tyrkisk, Slovakisk, Ungarer

Indholdsfortegnelse

Side: 31
Anvend blenderen til at lave suppe,
sauce, drinks, postej, paté,
mayonnaise, dressing mv.
sikkerhed
● Væsker bør lades afkøle til
stuetemperatur, før de blendes.
● Sluk og tag stikket ud af
stikkontakten:
●
● inden dele sættes på eller tages af
●
● efter brug
●
● før rengøring.
● Kom aldrig hænder og redskaber
ned i blenderen, når den sidder på
motorenheden.
● Rør ikke ved de skarpe knive.
● Anvend aldrig en beskadiget
maskine. Få den efterset eller
repareret: se 'service og kundepleje'.
● Brug kun det medfølgende tilbehør.
● Gå aldrig fra maskinen.
● Når blenderen tages af
motorenheden:
●
● vent til knivene er standset helt
●
● Skru ikke ved et uheld
blenderglasset af knivenheden.
● Lad aldrig blenderen arbejde uden
noget i.
● Når blenderen ikke er i brug,
skal stikket altid fjernes fra
stikkontakten.
● Anvend kun blenderen, når låget
sidder på.
● Misbrug af din blender kan føre til
skader.
● Dette apparat er ikke tilsigtet brug af
personer (inklusiv børn) med
reducerede fysiske, sansemæssige
eller mentale evner, eller mangel på
erfaring og kendskab, undtagen hvis
de er blevet vejledt eller givet
instrukser i brugen af apparatet af en
person, der er ansvarlig for deres
sikkerhed.
● Børn bør overvåges for at sikre, at
de ikke leger med apparatet.
● Anvend kun apparatet til
husholdningsbrug. Kenwood påtager
sig ikke erstatningsansvar, hvis
apparatet ikke anvendes korrekt eller
disse instruktioner ikke følges.
inden stikket sættes i
stikkontakten
● Sørg for, at el-forsyningens
spænding er den samme som den,
der er vist på bunden af maskinen.
● Denne anordning er i
overensstemmelse med EC-
direktivet 2004/108/EC om
elektromagnetisk forligelighed og
EU-regulativ nr.1935/2004 fra
27/10/2004 om materialer, der
tilsigtes at få kontakt med fødevarer.
før første anvendelse
1 Fjern alt indpakningsmaterialet.
2 Vask delene: se 'rengøring'.
blender
 midterprop
 låg med dobbelt låsefunktion
 tætningsring til låget
 blenderglas af glas
 tætningsring
 knivenhed
 underdel
	 impulskontrol

 hastighedskontrol
 motorenhed
 ledningsopbevaring
sådan anvendes
blenderen
1 Sæt tætningsringen på - sørg for at
den sidder korrekt under
knivenhedens kant. Hvis
tætningsringen er beskadiget
eller ikke er sat rigtigt på, vil
der komme utætheder.
2 Sæt knivenheden ind i underdelen.
3 Skru blenderglasset på knivenheden.
4 Kom ingredienserne i blenderglasset.
5 Sæt lågets tætningsring ind på
undersiden af låget.
29
Dansk
Fold forsiden med illustrationerne ud.
Side: 32
30
6 Sæt midterproppen i låget og lås
ved at dreje én position .
7 Sæt låget på blenderglasset og drej
midterproppen til for at låse.
Midterproppen kan anbringes i 3
forskellige positioner (se A).
- midterproppen kan fjernes, når
der skal kommes ingredienser i
blenderglasset.
- låget er ikke låst/midterproppen
er låst fast på låget, når låget skal
sættes på og tages af.
- låget er låst.
8 Sæt blenderen på motorenheden.
9 Sæt stikket i stikkontakten, hvorefter
kontakten “0” lyser.
10Vælg en hastighed, hvorefter det
relevante nummer vil lyse.
skema over anbefalede hastigheder
hastighed brug/madvarer maks. mængde
1 – 2 Skummende mælk 500 ml
Lette blandinger, f.eks. pandekagedej,
milkshakes, røræg 1 liter
3 – 4 Suppe 1,3 liter
Tykkere blandinger, f.eks. sauce, paté
Mayonnaise 3 æg + 450 ml
olie
'Smoothie' drikke
Kom først den friske frugt og de flydende 800 ml væske
ingredienser i (der kan bruges yoghurt, mælk
og frugtjuice)
Tilsæt derefter is eller frosne ingredienser (bl.a.
frossen frugt, is eller flødeis)
5 Knusning af is 6 isterninger
Automatisk impulsfunktion
(P) Får motoren til at virke med en start/stop-
impuls funktion. Motoren bliver ved med at virke, så
længe der trykkes på knappen. Hermed kan
konsistensen af forskellige madvarer styres,
f.eks. når der laves paté.
Side: 33
vigtigt
● For at sikre at blenderen skal holde
længst muligt, må den aldrig arbejde
længere end 60 sekunder ad
gangen. Sluk for blenderen, så snart
den rette konsistens er opnået.
● Krydderier må ikke males i maskinen
- de kan beskadige plasticmaterialet.
● Hvis blenderen ikke er sat rigtigt på,
vil maskinen ikke virke.
● Kom ikke tørre ingredienser i
blenderen, før der tændes for
apparatet. Hvis det er nødvendigt,
skær dem i stykker; fjern
midterproppen og lad stykkerne
falde ned gennem midteråbningen,
ét ad gangen, mens maskinen virker.
Hold hånden over åbningen. Tøm
jævnligt.
● Anvend ikke blenderen til at
opbevare ingredienser. Den skal
være tom før og efter brug.
● Blend aldrig mere end 1,3 liter eller
mere end 1 liter for skummende
væsker som f.eks. milkshakes.
● 'Smoothie' opskrifter - blend aldrig
frosne ingredienser, som under
nedfrysningen er blevet til en fast
masse. Massen skal brækkes i
stykker, før den kommes i
blenderglasset.
tips
● Ved tilberedning af mayonnaise skal
alle ingredienserne, undtagen olien,
kommes i blenderen. Fjern
midterproppen. Hæld så, mens
maskinen kører, langsomt olien ned
gennem hullet i låget.
● Når der behandles tykke blandinger,
f.eks. paté og dips, kan det være
nødvendigt at skrabe blandingen
ned fra glassets sider. Hvis det er
vanskeligt at blende, skal der
tilsættes mere væske.
rengøring
● Før rengøring sluk for strømmen, tag
stikket ud af stikkontakten og skil
apparatet ad.
● Lad aldrig motorenheden, ledningen
eller stikket blive våde.
● Tøm blenderglasset, før det skrues
af knivenheden.
● Blenderglasset tåler maskinopvask.
motorenhed
● Tør ydersiden af med en fugtig klud
og tør efter med et viskestykke.
● Det overflødige stykke ledning vikles
rundt om bunden af motorenheden
.
knivenhed
1 Tag knivenheden ud af underdelen
ved at skubbe den op nedefra.
2 Tag tætningsringen af og vask den.
3 Rør ikke ved de skarpe knive – børst
dem rene med varmt sæbevand og
skyl grundigt under vandhanen. Kom
ikke knivenheden i vand.
låg
● Fjern tætningsringen ved hjælp af
fligen, før låget rengøres.
● Vask begge dele i hånden, og tør
dem med et viskestykke.
andre dele
Vask i hånden og tør med et
viskestykke.
automatisk rengøring (P)
1 Hæld 500 ml varmt sæbevand i
blenderen.
2 Tryk så på den automatiske
rengøring (P) i et par sekunder.
3 Skyl så knivene, skil dem ad og
rengør dem som anbefalet under
“knivenhed”.
4 Tør delene grundigt.
31
Side: 34
service og kundepleje
● Hvis ledningen er beskadiget, skal
den af sikkerhedsgrunde udskiftes af
KENWOOD eller en autoriseret
KENWOOD-reparatør.
Hvis du har brug for hjælp med:
● at bruge apparatet eller
● servicering eller reparation
Kontakt den butik hvor du oprindelig
købte dit produkt.
VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE BORTSKAFFELSE AF
PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE MED EF
DIREKTIV 2002/96/CE.
Ved afslutningen af dets produktive liv
må produktet ikke bortskaffes som
almindeligt affald. Det bør afleveres på
et specialiseret lokalt genbrugscenter
eller til en forhandler, der yder denne
service. At bortskaffe et elektrisk
husholdningsapparat separat gør det
muligt at undgå eventuelle negative
konsekvenser for miljø og helbred på
grund af upassende bortskaffelse, og
det giver mulighed for at genbruge de
materialer det består af, og dermed
opnå en betydelig energi- og
ressourcebesparelse. Som en
påmindelse om nødvendigheden af at
bortskaffe elektriske
husholdningsapparater separat, er
produktet mærket med en mobil
affaldsbeholder med et kryds.
32

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Kenwood BL745.

Stil et spørgsmål om Kenwood BL745

Har du et spørgsmål om Kenwood BL745 men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Kenwood BL745. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Kenwood BL745 så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.