H-WASH 300 PLUS manual
Hoover H-WASH 300 PLUSmanual

Manual til Hoover H-WASH 300 PLUS på Svensk. Denne PDF-vejledning har 132 sider.

PDF 132 1.1mb

Få vist brugermanualen for Hoover H-WASH 300 PLUS below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

MANUALSCAT | DA

Spørgsmål & besvarelser

Har du et spørgsmål om Hoover H-WASH 300 PLUS men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Hoover H-WASH 300 PLUS. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Hoover H-WASH 300 PLUS så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.

Stil et spørgsmål om Hoover H-WASH 300 PLUS

Side: 1
  DA 3 Tak for dit valg af dette produkt. Vi er stolte over at levere det ideelle produkt til dig og den bedste fuldkomne serie af husholdningsapparater til dine daglige rutiner. Læs omhyggeligt denne manual for korrekt og sikker anvendelse og for hjælpsomme tips om effektiv vedligeholdelse. Brug kun vaskemaskinen efter du omhyggeligt har læst disse instruktioner. Vi anbefaler, at du holder denne manual klar ved hånden og i god stand til mulige fremtidige ejere. Hvert produkt er identificeret med en unik 16- cifret kode, også kaldet "serienummer", som står på klistermærket på bagsiden af apparatet (ved åbningen) eller i dokumentkuverten indeni produktet. Denne kode er et slags specifikt produkt-ID-kort, som du skal bruge for registrere det, og hvis du kontakter servicecenter. Dette apparat er mærket i henhold til det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) indeholder både forurenende dele (som kan have negative konsekvenser for miljøet) og grundkomponenter (som kan genanvendes). Det er vigtigt at underlægge affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) specifikke behandlinger for at fjerne og skaffe sig af med alle forureningskilder på den rigtige måde og udvinde og genbruge alle materialer. Det enkelte individ kan spille en vigtig rolle i at sikre, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bliver et miljømæssigt problem; det er altafgørende, at følge nogle grundlæggende regler: laffald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må ikke behandles som husholdningsaffald. laffald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) skal afleveres til det relevante indsamlingssted, som administreres af kommunen eller registrerede firmaer. Der findes i mange lande afhentning ved husstanden af store affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE)-produkter. Når du køber et nyt apparat, er det i mange lande således, at det gamle apparat kan returneres til forhandleren, som skal hente det gratis fra gang til gang, så længe apparatet er en lignende type og har de samme funktioner, som det leverede apparat. 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER 2. MONTERING 3. VASKEMIDDELSBAKKEN 4. PRAKTISKE TIPS 5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 6. KVIKBRUGERGUIDE 7. STYRING OG PROGRAMMER 8. TØRRECYKLUS 9. AUTOMATISK VASKE-/TØRRECYKLUS 10.FEJLFINDING OG GARANTI Miljøbetingelser Indhold
Side: 2
  4 1. GENERELLE SIKKERHEDSREGLER l Hensigten med dette apparat er, at det bruges til husholdningsformål eller lignende såsom: −Personalekøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; −Stuehuse; −Af klienter på hoteller, moteller og andre lignende boligmiljø; −Bed & breakfast-miljøer. Anden brug af dette apparat end i husholdningsmiljø eller til typiske husholdningsformål, som kommerciel brug af eksperter eller trænede brugere, udelukkes, selv ved de ovennævnte anvendelser. Hvis dette apparat anvendes på en måde, ikke i overensstemmelse med dette, kan det reducere apparatets levetid og annullere producentens garanti. Ethvert ansvar for skade på apparatet eller anden skade eller tab i forbindelse med brug, der ikke er i overensstemmelse med hjemlig eller husholdningsbrug (selv hvis apparatet befinder sig i et hjemme- eller husholdningsmiljø), vil ikke blive accepteret af producenten, i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning. l Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og op, og af personer med reduceret fysiske, sansende eller mentale evner, eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller gives instruktioner angående brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de medfølgende risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. lBørn bør være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet. lBørn under 3 år bør holdes væk, medmindre de er under konstant opsyn. l Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes med en speciel ledning eller en samling, der er tilgængelig hos producenten via deres Service. l Brug kun de medfølgende slanger til vandforsyning stilslutningen (genbrug ikke gamle slanger). l Vandtrykket skal være mellem 0,05 MPa og 0,8 MPa. lVær sikker på, at et tæppe ikke blokerer maskinens bund og ventilationsåbningerne. lDen sidste del af en vaske- tørrecyklus sker uden varme (nedkølingscyklus), for at sikre, at tøjet efterlades ved en temperatur, der sikrer, at tøjet ikke vil blive beskadiget.
Side: 3
  DA 5 lEfter montering skal apparatet placeres således at stikket er tilgængeligt. lMaskinen må ikke installeres bag en låsbar dør, en skydedør eller en dør med hængsler i den modsatte side af vaske- tørremaskinen, på en sådan måde, at en fuldstændig åbning af vaske-tørremaskinens dør er begrænset. lMaks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel). lMaskinen må ikke bruges, hvis industrikemikalier har været brugt til rengøring. lTør ikke uvaskede ting i vaske- tørremaskinen. lTøj, der er blevet tilsølet med stoffer som madolie, acetone, alkohol, benzin, petroleum, pletfjernere, terpentin, voks og voksfjerner skal vaskes i varmt vand, med et ekstra vaskemiddel, før det tørres i vaske-tørremaskinen. l Ting lavet af skumgummi (latexskum), badehætter, vandtætte tekstiler, gummibagside og tøj eller puder forsynet med skumgummipuder, bør ikke tørres i vaske-tørremaskinen. lSkyllemidler, eller lignende produkter, bør anvendes som specificeret i skyllemiddel- instruktionerne. lTøjstykker med olie på, kan selvantænde, især når de udsættes for varme kilder, såsom en vaske-tørremaskine. Tøjet bliver varmt, hvilket forårsager en oxideringsreaktion i olien; Oxidering skaber varme. Hvis varmen ikke kan slippe ud, kan tøjstykkerne blive varme nok til at bryde i brand. Opbevaring og stablen af tøjstykker med olie på, kan forhindre varmen i at slippe ud og dermed skabe brandfare. lHvis det er uundgåeligt, at stofferne indeholder vegetabilsk olie eller madolie, eller er kontaminerede med hårplejeprodukter når de placeres i en vaske- tørremaskine, skal de først vaskes i varmt vand med ekstra vaskemiddel - dette vil reducere, men ikke fjerne, faren. lFjern alle genstande fra lommer, såsom lightere og tændstikker. ADVARSEL: Stop aldrig en vaske- tørremaskine inden udgangen af tørrecyklussen, medmindre alt tøj tages ud med det samme og spredes ud, så varmen spredes.
Side: 4
  6 lFor at se apparatets bilagskort refereres der til producentens hjemmeside. lDe tekniske detaljer (forsyningsspænding og indgangseffekt) er angivet på produktets typeskilt lSørg for, at det elektriske system er jordforbundet, overholder al gældende lovgivning og at (el)stikkontakten er kompatibel med apparatets stik. Hvis ikke, så søg professionel hjælp. lBrug endelig ikke omformere, flerstikdåser eller forlængerledninger. lFør rengøring og vedligeholdelse af maskinen, skal stikket tages ud og vandhanen lukkes. lTræk ikke i ledningen eller apparatet for at trække maskinens stik ud. lVær sikker på, at der ikke er vand i tromlen før døren åbnes. lUdsæt ikke vaskemaskinen for regn, direkte sollys eller andet vejr. lVed flytning, så løft ikke vaskemaskinen i håndtagene eller bakkerne; under transport placér da aldrig åbningen på vognen. Vi anbefaler, at to personer løfter vaskemaskinen. lI tilfælde af defekt og/eller funktionsfejl, så sluk for vaskemaskinen, luk for vandhanen og pil ikke ved apparatet. Tag omgående kontakt til kundeservicecenteret og brug kun originale reservedele. Undladelse af at følge disse instruktioner kan udgøre risici for apparatets sikkerhed. Elektriske forbindelser og sikkerhedsanvisninger ADVARSEL: maskinen må ikke strømforsynes fra en udvendig afbryderanordning som en timer eller forbindes til en kreds, der afbrydes og tændes hyppigt af forsyningsvirksomheden. ADVARSEL: vandet kan nå meget høje temperaturer under vask.
Side: 5
  DA 7 2. MONTERING lSkru 2 eller 4 skruer (A) på bagsiden ud og fjern 2 eller 4 mellemlægsplader (B) som vist på figur 1. lLuk 2 eller 4 huller med propperne inkluderet i instruktionskuverten. l Hvis vaskemaskinen er indbygget, så skru 3 eller 4 skruer(A) ud, og fjern 3 eller 4 mellemlægsplader (B). lPå nogle modeller vil 1 eller flere mellemlægsplader falde ned indeni maskinen: hæld vaskemaskinen fremad for at fjerne dem. Luk hullerne med propperne i kuverten. lPlacera polionda-arket i bunden som vist på figur 2 (i overensstemmelse med modellen, følg version A, B eller C). A A A A B B B B 1 3 2 1 3 1 2 A C B 2 ADVARSEL: hold indpakningsmateriale væk fra børn. I nogle modeller, installationen er ikke nødvendig, da "polionda", og skiven er monteret.
Side: 6
  8 lTilslut indløbsslangen til vandhanen (fig. 3), brug kun slangen som følger med apparatet (genbrug ikke den gamle slange). lNOGLE MODELLER kan have en eller flere af følgende funktioner: lVARM&KOLD (fig. 4): Indstillinger for vandtilslutning med varmt og koldt vand for højere energibesparelser. Forbind det grå rør til den kolde vandhane og den røde til den varme vandhane. Maskinen kan også forbindes til en enkelt kold vandhane: i dette tilfælde kan nogle programmer starte få minutter senere. lAQUASTOP (fig. 5): en enhed i forsyningsrøret, der stopper vandstrømningen hvis røret forfalder; i dette tilfælde vil et rødt mærke vises i vinduet “A” og røret skal skiftes ud. For at skrue bolten løs, så tryk på envejslåsemekanismen "B". lAQUAPROTECT - FORSYNINGSRØR MED SKÆRM (fig. 6): Skulle vand lække fra det primære indre rør "A", vil det gennemsigtige inddæmningshylster "B" opsamle vandet for at lade vaskecyklussen køre færdig. Ved slutningen af cyklussen, så kontakt kundeservicecenteret for at udskifte forsyningsrøret. 3 1 4 B A 5 B A 6 Hydrauliske forbindelser
Side: 7
  DA 9 lFør vaskemaskinen mod væggen, pas på at røret ikke bøjes eller mases, og placér afløbsrøret i badekarret eller, fortrinsvis, forbind det til et afløbsrør, mindst 50 cm højt med en diameter større en vaskemaskinens rør (fig. 7). lNivellér apparatet med fødderne som illustreret på figur 8: a.drej bolten med uret for at løsne skruen; b.rotér foden for hæve eller sænke den indtil den når gulvet; c.lås foden ved at stramme bolten, indtil den når bunden af vaskemaskinen. lTilslut apparatet til stikkontakten. min 50 cm max 85 cm 2,5 mt max max 100 cm min 4 cm 7 * TILBEHØR SÆLGES SÆRSKILT A B C 8 Placering ADVARSEL: kontakt kundeservicecenteret hvis ledningen skal udskiftes. I installation fejl er ikke omfattet af producentens garanti.
Side: 8
  10 3. VASKEMIDDELSBAKKEN Vaskemiddelsbakken er inddelt i tre rum som vist på figur 9: lrum “1”: til vaskemiddel til forvask; lrum “ ”:til specielle tilsætningsmidler, blødgøringsmidler, stivelse osv.; lrum “2”: til vaskemiddel. Et bæger til flydende vaskemiddel følger også med til visse modeller (fig. 10). For at bruge det, så placér det i rum "2". På denne måde vil flydende vaskemiddel kun nå tromlen på det rette tidspunkt. Bægeret kan også bruges til blegemiddel når "Skyl"- programmet er valgt. 2 1 9 10 ADVARSEL: brug kun flydende produkter; vaskemaskinen er indstillet til at dosere tilsætningsmidler ved hver cyklus under sidste skylning. ADVARSEL: nogle vaskemidler er svære at fjerne. I dette tilfælde anbefaler vi at bruge den specifikke holder, til placering i tromlen. Nogle modeller kommer med automatisk dosering, der leverer en præcis dosering af vaskemiddel og blødgøringsmiddel. Indhent i dette tilfælde yderligere oplysninger i det specifikke afsnit i kapitlet STYRING OG PROGRAMMER.
Side: 9
  DA 11 4. PRAKTISKE TIPS Ved sortering af vasketøj så sørg for: - at have fjernet metalliske objekter så som hårspænder, nåle og mønter fra vasketøjet; - at have knappet pudebetræk, lukket lynlåse, snøret løse stropper og lange bånd; - at have fjernet ringe fra gardiner; - at have læst vaskemærker i tøjet grundigt; - at have fjernet alle genstridige pletter med pletfjernere. lVed vask af tæpper, sengetøj og andre tungere stoffer anbefaler vi, at du at undgår centrifugering. lVed uldvask skal du kontrollere, at genstanden kan maskinvaskes. Kontrollér tekstilmærket. lEfterlad maskinens låge let åben mellem vaskene for at undgå, at der kan udvikles dårlige lugte inde fra maskinen. Tip til at spare penge og skåne miljøet, når du bruger maskinen. lFyld maskinen til den største kapacitet, der vises ud for hvert program i programoversigten - dermed kan du SPARE energi og vand. lStøj og resterende fugt i vasketøjet er betinget af centrifugehastigheden. En hurtigere centrifugering giver mere støj og mindre restfugt i vasketøjet. lDe mest effektive programmer til kombineret lavt vand- og energiforbrug er normalt dem, der varer længst og har lavest temperatur. Maksimér portionsstørrelsen lOpnå den bedste udnyttelse af energi, vand, vaskemiddel og tid ved at bruge den anbefalede maksimale portionsstørrelse. Spar op til 50% energi ved at vaske med én fuld portion i stedet for 2 halve portioner. Har du brug for at forvaske? lKun til meget snavset vasketøj! SPAR vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 til 15% energiforbrug ved IKKE at vælge forvask ved let til mellemsnavset vasketøj. Ønskes varm vask? lForbehandle pletter med pletfjerningsmiddel eller læg i blød før vask, for at reducere brugen af varm vask programmet. Spar energi ved brug af vaskeprogrammer med lav temperatur. Før du bruger et tørreprogram (VASKEMASKINE-TØRRETUMBLER) lSPAR energi og tid, ved at vælge en høj centrifugeringshastighed for at reducere vandindholdet i vasketøjet, før du bruger et tørreprogram. Nedenstående er en kort vejledning med tips og råd om brug af vaskemiddel. lBrug kun vaskemidler, der er egnet til maskinvask. lVælg dit vaskemiddel efter stoftype (bomuld, finvask, syntetisk, uld, silke osv.), farven, snavstype og -grad og den programmerede vasketemperatur. lFor at bruge den rigtige mængde vaskemiddel, blødgøringsmiddel eller andre tilsætningsstoffer skal du omhyggeligt følge producentens anvisninger hver gang: Med korrekt anvendelse af maskinen med den korrekte dosis undgår du spild og reducerer dermed belastningen af miljøet. Påfyldningstips Nyttige spareråd Dosering af vaskemiddel
Side: 10
  12 lFor meget vaskemiddel giver for meget skum, så programmet ikke udføres korrekt. Det kan også forringe kvaliteten af vask og skylning. Brugen af økologisk vaskemiddel uden fosfater kan have følgende effekt: - mere grumset afløbsvand: Denne effekt er forbundet med de frigjorte zeolitter, hvilket ikke har nogen negativ indvirkningen på effektiviteten af rensningen. - hvidt pulver (zeolitter) på vasketøjet ved slutningen af vasken: dette er normalt, og det hvide pulver absorberes ikke af stoffet og ændrer ikke dets farve. - skum i vandet ved sidste skylning: dette betyder ikke nødvendigvis dårlig skylning. - omfattende skum: Dette er ofte på grund af de anioniske overfladeaktive stoffer i vaskemidler, som er svære at fjerne fra vasketøjet. I dette tilfælde, så skyl ikke igen for eliminere dette: det vil ikke hjælpe overhovedet. Hvis problemet fortsætter eller du har mistanke om en fejl skal du straks kontakte et autoriseret kundeservicecenter. Ved vask af meget snavset hvidt vasketøj, anbefaler vi at bruge bomuldsprogrammer på 60°C eller derover og et normalt vaskepulver (ekstra kraftigt), der indeholder blegemidler, og som ved mellem/høje temperaturer giver fremragende resultater. For vaske mellem 40°C og 60°C skal den anvendte type vaskemiddel passe til stoffets type og niveauet af snavs. Normalt pulver er egnet til "hvide" eller farvede faste stoffer som er meget snavsede, mens flydende vaskemiddel eller "farvebeskyttende" pulver er egnet til farvede stoffer med let snavs. For vaske under 40°C anbefaler vi, at bruge flydende vaskemidler eller vaskemidler, som er specifikt egnede til vaske ved lave temperaturer. Ved vask af uld eller silke, brug kun vaskemiddel specifikt udarbejdet til disse stoffer.
Side: 11
  DA 13 5. RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Ved at passe din maskine korrekt kan du forlænge dens levetid. lTag maskinen ud af stikkontakten. lRengør maskinens udvendige kabinet med en fugtig klud og UNDGÅ SKUREMIDLER, ALKOHOL OG/ELLER FORTYNDERE. lDet anbefales at rengøre sæbeskuffen regelmæssigt, for at undgå ophobning af rester af vaskemiddel og additiver. lAftag skuffen forsigtigt men med fast hånd. lRens skuffen under rindende vand og sæt den tilbage i sit rum. FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM TIL FLYDENDE VASKE- OG SKYLLEMIDDEL: lTræk skuffen helt ud, ved at trykke på udløserknappen og vær opmærksom på eventuel lækage af rester af vaskemiddel. 1 2 lFyld skuffen med varmt vnd. lRyst skuffen, så vandet flyder igennem alle rummene. lTøm skuffen for overskydende vand og sæt den helt i bund i sædet igen. Udvendig rengøring af maskinen Rengøring af bakke Alle rummene skal være tomme, før rengøringen påbegyndes. ADVARSEL: Brug ALDRIG syreholdige produkter (for eksempel vineddike) eller skrappe rensemidler til skuffens rengøring, for at undgå beskadigelse af pakningerne og/eller apparatets indre dele.
Side: 12
  14 lMaskinen har et specialfilter, der fanger større aflejringer, der kan blokere aftømningssystemet, for eksempel knapper eller mønter (afhængigt af modellen overvejes version A eller B). Vi tilråder at kontrollere og rense filteret 5 eller 6 gange årligt. lTag maskinen ud af stikkontakten. lFør filteret skrues ud anbefaler vi, at du placerer en absorberende klud under det for at holde gulvet tørt. lDrej filteret mod uret indtil stoppunktet i den vertikale position nås. lFjern og rengør filteret; sæt det derefter i igen ved at dreje med uret. lGentag foregående trin i modsat rækkefølge for samle alle delene igen. B A lHvis maskinen opbevares i et uopvarmet rum i længere tid, skal alt tilbageværende vand hældes helt ud af slangerne. lTag maskinen ud af stikkontakten. lFrigør røret fra stroppen, sænk det ned og dræn al vandet ned i et kar. lFastgør afløbsrøret med stroppen bagefter. Rensning af pumpefilter Forslag ved længere manglende brug FOR MODELLER MED AUTOMATISK DOSERINGSSYSTEM TIL FLYDENDE VASKE- OG SKYLLEMIDDEL: Skulle du have behov for at vippe eller flytte maskinen bør sæbeskuffen tages ud, før dette gøres, og holdes vandret, for at undgå eventuel lækage.
Side: 13
  DA 15 6. KVIKBRUGERGUIDE Denne vaskemaskine tilpasser automatisk vandniveauet til vaskens type og størrelse. Dette system medfører nedsat energiforbrug og en fornuftig reducering af vasketider. lTænd for vaskemaskinen og vælg det ønskede program. lJustér vasketemperaturenhvis nødvendigt, og tryk på knappen "valgmuligheder" hvis nødvendigt. lTryk på knappen START/PAUSE for at starte vasken. lBeskeden "End" (Slut) vil vises på displayet eller det tilsvarende LED vil tændes når programmet er færdigt. lSluk for vaskemaskinen. Ved enhver type vask, bør programoversigten rådføres og rækkefølgen for brug følges som angivet. Vandtryk.: min 0,05 Mpa / max 0,8 Mpa Centrifugerings hastighed: se oversigt. Tilslutnings/ Forsikring/ Drift spænding: se oversigt. 7. STYRING OG PROGRAMMER D F C E G H B I A L M A Programvælger med FRA-knap position (OFF) B START/PAUSE-knap C UDSKYD START-knap D TØRRING/DAMPFUNKTION-knap E Knap HURTIGVASK / GRADEN AF SNAVS F TILVALG-knap G TEMPERATURVALG-knap H CENTRIFUGERINGSVALG-knap F+B Start ONE TOUCH G+H TASTELÅS I Digitalt display L DØR LÅST-indikatorlys M ONE TOUCH område Programvalg TØRRING Hvis du ønsker at tørrecyklussen begynder automatisk efter vask, skal du vælge programmet til dette, ved at bruge TØRRING-knappen. Ellers er det muligt at afslutte vask og derefter vælge tørreprogram og last. Vent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren. Tekniske data
Side: 14
  16 lTryk på START/PAUSE-knappen, for at starte den valgte cyklus. lNår et program er valgt, forbliver programvælgeren stationær på det valgte program, indtil cyklussen slutter. lNår ordet "End" (Slut) vises på displayet og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren. lSluk for vaskemaskinen, ved at dreje vælgeren til FRA. lTryk for at starte den valgte cyklus. SÆTTE MASKINEN PÅ PAUSE lTryk knappen START/PAUSE ind i 2 sekunder (nogle indikatorlamper og den tilbageværende viste tid blinker og viser dermed, at maskinen er sat på pause). lTryk på START/PAUSE-knappen igen for at genstarte programmet fra det sted, hvor det blev sat på pause. ANNULLERING AF PROGRAMMET lFor at annullere programmet, skal du indstille vælgeren til FRA-positionen. lVent 2 minutter indtil sikkerhedsanordningen åbner døren. lDenne knap lader dig forudindstille vaskecyklussen, og udskyde start af denne, i op til 24 timer. lFor at udskyde starten, brug følgende fremgangsmåde: - Indstil det ønskede program. ADVARSEL: Rør ikke ved displayet, mens stikket sættes i, da maskinen kalibrerer systemet i de første sekunder: Hvis der røres ved displayet, virker maskinen ikke rigtigt. I det tilfælde, tag stikket ud, og gentag proceduren. Programvælger med FRA-knap position (OFF) Når programvælgeren drejes, lyser displayet op, for at vise indstillingerne for det valgte program. For at spare energy, vil displayets kontrastniveau falde ved afslutningen af cyklussen eller efter en inaktivitet periode. N.B.: For at slukke for maskinen, skal du dreje programvælgeren til positionen FRA. Programvælgeren skal returneres til FRA - positionen ved slutningen af hver cyklus, eller når du starter en efterfølgende vask, før du kan vælge og starte et nyt program. START/PAUSE-knap Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE. Når der er trykket på START/PAUSE- knappen, kan det tage nogle sekunder, før maskinen begynder at arbejde. Af sikkerhedsgrunde kan lågen i visse faser af vaskeprogrammet kun åbnes, hvis vandstanden er under den nederste kant, og hvis temperaturen er under 45°C. Hvis disse betingelser er opfyldt, skal du vente på, at lyset for DØR LÅST slukkes, før du åbner døren. UDSKYD START-knap
Side: 15
  DA 17 - Tryk på knappen en gang, for at aktivere den (h00 vises på displayet), og tryk derefter på den igen, for at indstille en 1-times udskydelse (h01 vises på displayet). Den forudindstillede udskydelse øges med 1 time, hver gang du trykker på knappen, indtil h24 vises på displayet, på hvilket tidspunkt endnu et tryk vil sætte udskydelsen tilbage til nul. - Bekræft ved at trykke på START/PAUSE- knappen. Nedtællingen begynder, og når den er færdig, vil programmet starte automatisk. lDet er muligt at annullere den forsinkede start ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. Hvis der opstår strømsvigt, mens maskinen kører, og når strømmen kommer igen, vil maskinen genstarte fra starten af den fase, den var i, da strømmen svigtede. Denne knap giver mulighed for at vælge mellem to forskellige indstillinger: - TØRRING lLav en automatisk vaske-/tørrecyklus: efter valget af vaskeprogram ud fra tøjtypen vælges en tørringskategori ved at trykke på knappen. I slutningen af vaskeprogrammet starter den valgte tørrecyklus automatisk. Det er ikke muligt at aktivere denne funktion, hvis der er valgt et vaskeprogram, som ikke er kompatibelt med automatisk tørring. lHvis du vil slette indstillingen før programstart, skal du trykke gentagne gange på knappen indtil lamperne slukkes eller flytte programvælgeren til FRA. lLav kun en tørrecyklus: efter indstilling af det rigtige tørreprogram ifølge stoftypen, kan man ved at trykke på denne knap vælge en tørringskategori, der er forskellig fra standarden (undtagen tørreprogrammet for uld). l For at annullere cyklussen under tørringsfasen, hold knappen inde i omkring 3 sekunder. lNår ordet "End" (Slut) vises på displayet og DØR LÅST-indikatorlys slukkes, er det muligt at åbne døren. - DAMPFUNKTION Ved valg af programmet "Active Steam" kan man vælge mellem tre forskellige grader af dampbehandling egnet til tørt eller vådt tøj og ifølge stoftype: - Active Steam syntetisk/mix (standardindstilling) P1 vises på displayet. Dette program er egnet til syntetisk og blandet tøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask) for at undgå at tøjet krøller efter centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det nemmere at opnå den ideelle fugtighed til nem strygning. Middel-tid. Funktionsknappen bør vælges, før der presses på START/PAUSE-knappen. Hvis der vælges en indstilling, der ikke er kompatibel med det valgte program, blinker indstillingsknappen først og slukker derefter. TØRRING/DAMPFUNKTION-knap Den maksimale tørringsbelastning angivet i programoversigten må ikke overskrides, da vasketøjet ellers ikke vil blive tørret tilstrækkeligt. ADVARSEL: efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i 10-20 minutter, før du åbner døren. Det er også muligt at annullere tørrecyklussen ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. Før døren kan åbnes, er det nødvendigt at vente på afkølingsfasens afslutning (10-20 minutter) og at DØR LÅST- indikatorlys slukkes.
Side: 16
  18 - Active Steam bomuld (kun ét tryk på knappen) P2 vises på displayet. Dette program anbefales til bomuldstøj. Velegnet til vådt tøj (dvs. efter vask) for at undgå at tøjet krøller efter centrifugeringen, og ved tørt tøj bliver det nemmere at opnå den ideelle fugtighed til nem strygning. Middel-tid. - Damp-opfriskning (to tryk på knappen) P3 vises på displayet. Ved hjælp af dampfunktionen i denne cyklus opfriskes tøjet og krølning undgås. Programmet består af en startfase, hvor dampen virker, samt en afsluttende, hvor den overskydende fugt fjernes for hurtig ibrugtagning af tøjet. Denne cyklus er velegnet til tørt tøj. Velegnet for op til 1,5 kilo tøj. Denne knap giver dig mulighed for at vælge mellem to forskellige indstillinger afhængigt af det valgte program. - HURTIGVASK Knappen bliver aktiv, når du vælger RAPID CARE (14’/30’/44’)-programmet, hvilket lader dig vælge en af de tre angivne varigheder. - GRADEN AF SNAVS lNår programmet er valgt, viser indikatorlyset automatisk den vasketid, som er sat for dette program. lHvis denne knap vælges, er der et valg af 3 niveauer for vaskeintensitet, afhængig af hvor snavsede tekstilerne er (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). Du kan vælge mellem 3 forskellige indstillinger: - FORVASK lDenne indstilling giver dig mulighed for forvask, især effektiv ved meget snavset tøj (kan kun benyttes i nogle programmer som vist i programtabellen). lVi anbefaler, at du kun anvender 20% af den anbefalede mængde vist på vaskepulverpakken. - AQUAPLUS lDenne indstilling (kun tilgængelig for nogle programmer) gør det muligt at vaske i en meget større vandmængde, og dette sammen med den nye kombinerede virkning af tromlens rotationscyklusser, hvor vand fyldes og tømmes, giver dig tøj, som er renset og skyllet til perfektion, således at vaskemidlet er helt opløst for at sikre en effektiv rengøringsfunktion. lDenne funktion er blevet testet til mennesker med sart og følsom hud, for hvem selv en lille rest af vaskepulver kan forårsage irritation eller allergi. lDet anbefales også at bruge denne funktion til børnetøj og til vask af meget snavset tøj, for hvilket der skal bruges meget vaskepulver, eller ved vask af håndklæder med fibre, der har tendens til at holde på vaskepulveret. - HYGIEJNE + Du kan kun aktivere denne, når du har indstillet temperaturen til 60°C. Denne indstilling gør det muligt at rengøre dit tøj og beholde samme temperatur under hele vasken. lDenne knap giver dig mulighed for at ændre temperaturen på vaskecyklusserne. Knap HURTIGVASK / GRADEN AF SNAVS TILVALG-knap TEMPERATURVALG-knap
Side: 17
  DA 19 lFor at skåne tekstilerne er det ikke muligt at indstille temperaturen til over maksimum for hvert enkelt program. lHvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket. lVed at trykke på denne knap er det muligt at reducere den maksimale hastighed, og hvis det ønskes kan centrifugeringen annulleres. lHvis etiketten ikke angiver specifikke oplysninger, er det muligt at anvende den maksimale centrifugering angivet for programmet. lFor at genaktivere centrifugeringen, skal du trykke på knappen indtil du når den centrifugeringshastighed, du vil indstille. lDet er muligt at ændre centrifugeringshastigheden uden at afbryde maskinen. Ved at trykke samtidigt på knapperne START/PAUSE og TILVALG kan en tidligere downloadet cyklus fra app'en startes, mens One Touch-positionen vælges på programdrejeknappen (se det pågældende afsnit i denne brugervejledning ofr yderligere detaljer). lVed at trykke samtidigt på knapperne TEMPERATURVALG og CENTRIFUGERINGSVALG i ca. 3 sekunder, vil maskinen lade dig låse tasterne. På denne måde kan du undgå at foretage utilsigtede eller uønskede ændringer, hvis der trykkes på en knap på displayet ved et uheld i løbet af en cyklus. lTastelåsen kan annulleres ved at trykke på begge knapper samtidigt igen eller ved at slukke for apparatet. Displayets indikatorsystem giver dig mulighed for at blive løbende informeret om maskinens status. 1 7 3 2 48 5 6 10 9 1) DØR LÅST-INDIKATORLYS lIkonet indikerer, at lågen er lukket CENTRIFUGERINGSVALG-knap For at undgå skader på stoffet, er det ikke muligt at øge hastigheden over det maksimalt tilladte for hvert program. Overdosering af vaskemiddel kan forårsage overdreven skumdannelse. Hvis maskinen registrerer tilstedeværelsen af for meget skum, kan centrifugeringen udelukkes eller programmet kan forlænges og vandforbruget øges. Hvis indholdet er ubalanceret, er maskinen udstyret med en særlig elektronisk anordning, der forhindrer centrifugering. Dette reducerer støj og vibrationer i maskinen og forlænger dermed levetiden på din maskine. START ONE TOUCH TASTELÅS Digitalt display
Side: 18
  20 lNår der trykkes på START/PAUSE på maskinen, mens lågen er lukket, vil indikatoren blinke et øjeblik og derefter lyse op. lVent til DØR LÅST-indikatorlys er slukket, før du åbner døren. 2) CENTRIFUGERINGSHASTIGHED Dette viser centrifugeringshastigheden for det valgte program, som kan ændres eller udelades ved at vælge den relevante knap. 3) TEMPERATURVALG-INDIKATORLYS Dette viser det valgte programs vasketemperatur, som kan ændres (hvis tilladt) ved at vælge den relevante knap. Hvis du vil udføre en koldvask skal alle indikatorerne være slukket. 4) CYKLUSVARIGHED lNår et program er valgt, viser displayet automatisk cyklussens varighed, der kan variere, afhængigt af de valgte indstillinger. lNår programmet er startet, vil du konstant blive holdt underrettet omkring den resterende tid til slutningen af vasken. lMaskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten. 5) TASTELÅS-INDIKATORLYS Indikatorlampen viser, at knapperne er låst. 6) Wi-Fi (kun nogle modeller) lI modellerne med trådløs-indstilling indikerer ikonet, at det trådløse system virker. lFor at få information om funktionalitet og instruktioner til let konfiguration af WiFi, henviser vi til "Download" sektionen på http://wizardservice.candy-hoover.com 7) GRADEN AF SNAVS-INDIKATORLYS Indikatorlampen viser valget af den pågældende valgmulighed. 8) Kg MODE-INDIKATORLYS (kun aktiv for nogle programmer) lI de første minutter af cyklussen vil “Kg MODE”-indikatoren forblive tændt, mens den intelligente sensor vejer vasketøjet og justerer cyklustiden, vandet og elektricitetsforbruget derefter. lGennem hver eneste vaskefase gør “Kg MODE” det muligt at overvåge information om vasketøjet i tromlen, og i de første minutter af vasken: - justerer det den nødvendige mængde af vand - fastsætter det længden af vaskecyklussen - kontrollerer det skylninger i forhold til typen af tekstiler, der vaskes - tilpasser det tromlens omdrejningsrytme til typen af tekstiler, der vaskes - opfanger det tilstedeværelsen af skum og øger, om nødvendigt, mængden af vand under skylning - tilpasser det centrifugeringshastigheden i forhold til mængden og undgår på den måde ubalance. Luk lågen FØR du vælger knappen START/PAUSE. Hvis lågen ikke er helt lukketbliver lyset ved med at blinke i ca. 7 sekunder, hvorefter start-kommandoen automatisk slettes. I det tilfælde, luk døren ordentligt, og tryk på START/PAUSE-knappen.
Side: 19
  DA 21 9) TØRRING-INDIKATORLYS Indikatorerne viser de tørringskategorier, der kan vælges med de relevante knapper: Automatiske tørreprogrammer EKSTRA TØRT (velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner). STRYGEJERNS-TØRT Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning). SKABSTØRT (til tøj, der skal lægges væk uden strygning). Tidsstyrede tørreprogrammer De kan bruges til at vælge Tidsstyrede tørreprogrammer. Nedkølingsfasen Aktiveres under den sidst nedkølingsperiode, i de sidste 10/20 minutter af hver tørrefase. 10) INDSTILLINGER-INDIKATORLYS Indikatorlyset viser indstillingen, som kan vælges med den relevant knap.
Side: 20
  22 Dette apparat er udstyret med One Touch- teknologi, der gør det muligt at interagere via appen med smartphones baseret på Android-operativsystemet og udstyret med NFC (Near Field Communication) funktion. lDownload Hoover Wizard appen på din smartphone. FUNKTIONER De vigtigste funktioner tilgængelige med appen er: lVoice Coach - En guide til at vælge den ideelle cyklus med kun tre stemmeinput (tøj/tekstiler, farve, plet-niveau). lProgrammes - Til at downloade og opstarte nye vaskeprogrammer. lClever Care – Clever Check-up og "Auto- Hygiene" cyklusser og en guide til fejlfinding. lReports - Vaskestatistikker og tips til en mere effektiv udnyttelse af maskinen. SÅDAN BRUGES ONE TOUCH FØRSTE GANG – registrering af maskinen lIndtast menuen "Indstillinger" på din Android smartphone og aktiver NFC- funktionen i menuen "Trådløse og netværk". lDrej knappen til One Touch-positionen for at aktivere sensoren på instrumentbrættet. lÅbn appen, opret brugerprofilen og registrer apparatet ved at følge instruktionerne på telefonens display eller den "Quick Guide", der er fastgjort på maskinen. ONE TOUCH Hoover Wizard appen er tilgængelig for enheder, der kører både Android og iOS, både for tabletter og smartphones. Men du kan kun interagere med maskinen og udnytte det potentiale, der tilbydes via One Touch med Android smartphones udstyret med NFC- teknologien ifølge følgende funktionsskema: Android smartphone med NFC-teknologi Interaktion med maskinen + indhold Android smartphone uden NFC-teknologi Kun indhold Android tablet Kun indhold Apple iPhone Kun indhold Apple iPad Kun indhold Administration og styring af maskinen via app er kun muligt "i nærheden". Det er derfor ikke muligt at udføre fjernoperationer (f.eks. fra et andet rum eller uden for huset). Få alle detaljer for One Touch- funktionerne, surf på appen i DEMO- tilstand, eller gå til: www.hooveronetouch.com Afhængigt af smartphone-modellen og dens Android OS-version, kan fremgangsmåden for NFC-aktivering være anderledes. For yderligere oplysninger henvises til smartphone- manualen. Flere oplysninger, ofte stillede spørgsmål og videoen til nem registrering er tilgængelige på: www.hooveronetouch.com/how-to
Side: 21
  DA 23 NÆSTE GANG – regelmæssig brug lHver gang, du ønsker at styre maskinen via appen, skal du først aktivere One Touch-tilstanden ved at dreje knappen til det tilsvarende sted. lSørg for, at du har låstop for telefonens skærmbillede (fra en eventuel standby- tilstand) og har aktiveret NFC-funktionen, ellers følg trinene nævnt tidligere. lHvis du ønsker at starte en vaskecyklus, skal du ilægge vasketøj samt vaskemiddel og lukke døren. lVælg den ønskede funktion i appen (f.eks. start et program, Clever Check-up cyklussen, opdater statistikker osv...). lFølg anvisningerne på telefonens display og HOLD DEN TIL One Touch-logoet på maskinens instrumentbræt, når det angives. lFor at genstarte en cyklus, der allerede er blevet downloadet til One Touch- positionen, skal du vælge den med programdrejeknappen, og derefter trykke samtidigt på knapperne START/PAUSE og TILVALG, som vist på betjeningspanelet. BEMÆRKNINGER: Placer din smartphone, så NFC- antennen på ryggen passer til placeringen af One Touch-logoet på apparatet. Hvis du ikke kender placeringen af din NFC-antenne, så flyt smartphonen lidt i en cirkulær bevægelse over One Touch-logoet indtil appen bekræfter forbindelsen. For at dataoverførslen skal kunne lykkes, er det vigtigt at holde SMARTPHONEN TIL INSTRUMENTBRÆTTET I LØBET AF DE FÅ SEKUNDER PROCESSEN VARER. En besked på enheden vil informere om det korrekte resultat af operationen og fortælle, når det er muligt at flytte smartphonen væk. Tykke overfladematerialer eller metalliske klistermærker på din smartphone kan påvirke eller forhindre overførsel af data mellem maskine og telefon. Fjern dem om nødvendigt. Udskiftning af visse komponenter på smartphonen (f.eks. bagstykke, batteri osv...) med uoriginale dele kan resultere i, at NFC-antennen fjernes og forhindre den fulde udnyttelse af appen.
Side: 22
  24 PROGRAM (MAKS.)* 1) 2 1 (se kontrolpanelet) (MAKS.) 2 1 BOMULD 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 90° ( ) ECO 40-60 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 60° ECO 40 60 VASKE OG TØRRE (ECO 40-60 + ) 4 5 5 6 6 9 8 9 - ULD & SKÅNSOM PLEJE 4) 1 2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 30° 20°C 2) 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 20° BLANDET 2) 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 60° ( ) TØMNING & CENTRIFUGERING - - - - - - - - - SKYLNING - - - - - - - - - ACTIVE STEAM (DAMP) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - 14' 1 1,5 1,5 1,5 1,5 2 2 2 30° RAPID CARE 3) 4) 30' 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 30° 44' 3 3,5 3,5 3,5 3,5 4 4 4 40° ALL IN ONE 59' 4) 6 8 9 9 10 12 13 14 40° EKSTRA PLEJE 4) 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 30° TØRRING ULD-PROGRAM 1 1 1 1 1 1 1 1 - LAV TEMPERATUR 3 4 4,5 4,5 5 6 6,5 7 - HØJ TEMPERATUR 4 5 5 6 6 9 8 9 - Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge for at interagere med appen til smartphone og for at downloade vaskecyklusser (se det relevante afsnit). Fabrikken indstiller standardprogrammet Auto-Hygiene til desinficering af maskinen. Programtabel
Side: 23
  DA 25 Læs venligst disse bemærkninger: *Maks. kapacitet for tørt tøj afhænger af den brugte model (se kontrolpanel). (Kun for modeller der bruger flydende vaskemiddel) Når kun et begrænset antal genstande har pletter, som kræver behandling med flydende blegemidler, kan man foretage fjernelse af pletterne forud for vasken. Hæld blegemiddel i beholderen til flydende blegemiddel i afdelingen mærket med "2" i sæbeskuffen, og indstil specialprogrammet SKYLNING. Sluk for apparatet, når denne fase er afsluttet, tilsæt resten af tekstilerne og fortsæt med en normal vask på det mest passende program. ( ) Kun med indstillingen FORVASK valgt (programmer med FORVASK indstilling). ( ) 1) Når et program er valgt, vises på displayet den anbefalede vasketemperatur, der kan ændres (hvis tilladt) med den relevante knap, men det er ikke muligt at hæve den over det maksimalt tilladte. 2) For de viste programmer kan du tilpasse længde og intensitet af vasken ved at bruge knappen til indstilling af graden af snavs. 3) Hvis du vælger RAPID CARE- programmet på knappen, vil det være muligt at vælge en af de tre hurtige programmer til rådighed blandt 14', 30' og 44'. 4) Programmer for automatisk tørring. INFORMATION TIL PRØVELABORATORIERNE STANDARDPROGRAMMER I HENHOLD TIL Direktiv 96/60/EF VASK: ECO 40-60 PROGRAM INDSTILLING AF TEMPERATUR TIL 60°C TØRRING: TØRREPROGRAM HØJ TEMPERATUR TØRHEDSGRAD SKABSTØRT _______________________________________ STANDARDPROGRAMMER I HENHOLD TIL (EU) Nr 2019/2023 VASK: ECO 40-60 PROGRAM VASKE OG TØRRE: ECO 40-60 PROGRAM + TØRHEDSGRAD SKABSTØRT
Side: 24
  26 For at rense forskellige typer af stoffer og forskellige niveauer af snavs har vaskemaskinen specifikke programmer, der vil opfylde ethvert behov for vask (se programtabel). VASK One Touch Brugertilpasset indstilling af knappen, som du skal vælge, når du ønsker at overføre en kommando fra appen til maskinen og downloade/starte en cyklus. (Se det relevante afsnit og appens brugervejledning for flere oplysninger). I den One Touch- indstilling, fabrikken sætter som standard, vil cyklussen "Auto-Hygiene", der er lavet til at rense tromlen, fjerne dårlig lugt og forlænge levetiden for vaskemaskinen. Sørg for at starte "Auto-Hygiene"- cyklussen uden tøj i maskinen, men kun med brug af vaskepulver. Lad maskinens dør stå åben ved enden af cyklussen for at lade tromlen tørre. Anbefalet for hver 50 vaske. BOMULD Dette program er egnet til vask af farvet bomuldstøj ved 40°C eller til at sikre den det bedste resultat ved kogevask 60°C eller 90°C. Den sidste centrifugering sker ved højeste hastighed der sikre bedst mulig dræning af tøjet. ECO 40-60 ECO 40-60-programmet kan rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj, der ifølge vaskemærket kan vaskes ved 40°C eller 60°C sammen på samme program. Dette program anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU Ecodesign lovgivning (design af miljøvenlige produkter). VASKE OG TØRRE (ECO 40-60 + ) VASKE OG TØRRE-programmet kan rengøre normalt snavset bomuldsvasketøj, der ifølge vaskemærket kan vaskes ved 40°C eller 60°C sammen på samme program, således, at det kan lægges direkte til opbevaring i et skab. Dette program anvendes til at vurdere overensstemmelsen med EU Ecodesign lovgivning (design af miljøvenlige produkter). ULD & SKÅNSOM PLEJE Dette program udfører en vask, der er beregnet til "maskinvaskbart" uldstof, til de klæder, der skal vaskes i hånden, og til behandling af sart tøj og kostbart stof til finvask. Dette program vasker ved en lav temperatur i 49 minutter. Anbefalet til mindre mængder vasketøj. 20°C Dette nyskabende program giver dig mulighed for at vaske forskellige stoffer og farver sammen som bomuld, syntetiske og blandede tekstiler ved kun 20°C og giver en fremragende rengøringsydeevne. Forbruget på dette program er omkring 40% af en konventionel 40°C bomuldsvask. BLANDET Dette program giver dig mulighed for at vaske forskellige typer stoffer og forskellige farver på samme tid. Trommens roterende bevægelse og vandniveauerne er optimeret, både under vask- og skyllefasen. Den præcise centrifugering sikrer en reduceret dannelse af folder i stofferne. Programbeskrivelser Vælg programmet i henhold til vaskeanvisningerne på etiketterne, især med hensyn til anbefalingerne om den maksimale temperatur. ADVARSEL: VIGTIGE VASKERÅD. lNyt kulørt tøj skal vaskes for sig som minimum de første 5 eller 6 gange vask. lVisse store mørke dele som jeans og håndklæder skal altid vaskes for sig. lBland aldrig stoffer, der IKKE ER FARVEÆGTE.
Side: 25
  DA 27 TØMNING & CENTRIFUGERING Programmet afslutter med en tømning og en maksimal centrifugering. Det er muligt at slette eller reducere centrifugering med CENTRIFUGERINGSVALG-knappen. SKYLNING Dette program udfører 3 skylninger med en mellemliggende centrifugering (som kan nedsættes eller udelukkes ved hjælp af den relevante knap). Det bruges til skylning af enhver form for stof, for eksempel efter en vask udføres manuelt. ACTIVE STEAM (DAMP) Dette eksklusive program bruger en dampbehandling, der gør det muligt at reducere og undgå krølning og opnå det ideelle fugtniveau for en perfekt strygning. Med den dertil indrettede knap er det muligt at vælge tre forskellige intensitetsniveauer, tilpasning til tørre eller våde genstande samt efterfølgende for stoftypen. RAPID CARE (14'/30'/44') Besparelse uden kompromis! Dette nye program kan anvendes til at opnå excellente resultater og spare vand, energi, vaskemiddel og tid. Dette program vasker ved en middeltemperatur, som passer til alle tekstiltyper. Anbefales til mindre mængder vasketøj og let snavsede beklædningsgenstande. ALL IN ONE 59' Med dette program kan du vaske blandede stoffer sammen som for eksempel bomuld, syntetisk og blandet stof på kun 59 minutter ved fuld påfyldning af vaskemaskinen og en temperatur på 40°C (eller mindre). Dette program er især velegnet til let snavset stof. EKSTRA PLEJE Dette nye program kan anvendes til vasketøj i forskellige farveægte farver og stoffer sammen, uden at deres originale udseende og struktur ændres. Med en perfekt emulsion af vand og vaskemiddel garanteres dit tøj den bedst mulige pleje med et optimalt vaskeresultat ved en temperatur på 30°C. TØRRING Tromlen skifter retning under tørrecyklussen, for at forhindre sammenfiltring af vasketøjet og producerer dermed en ensartet tørring. Kølig luft anvendes i løbet af de sidste 10/20 minutter af tørringen for at minimere krølning. ULD-PROGRAM Tørreprogram til lave temperaturer, ideelt til tørring af uldtøj med maksimal pleje og blødhed, reducerer gnidning af tekstiler og undgår filtning. Det anbefales at vende vrangen ud på tøjet inden tørring. Vasketiden er relateret til mængden af vasketøj og centrifugeringshastigheden, der vælges. Denne cyklus er velegnet til små mængder på op til 1 kilo (tre sweatere). LAV TEMPERATUR Et tørreprogram med en lav temperatur anbefales til syntetiske og blandede fibre (der henvises altid til vaskeanvisningen). HØJ TEMPERATUR Et tørreprogram med en høj temperatur anbefales til bomulds- og linnedfibre (der henvises altid til vaskeanvisningen). ADVARSEL: dispensere, der anvendes til koncentrerede pulvere og flydende vaskemidler skal fjernes fra tromlen, før tørreprogrammet påbegyndes.
Side: 26
  28 8. TØRRECYKLUS lAngivelserne er generelle, derfor er der behov for øvelse for at få de bedste tørreresultater. lVi anbefaler at indstille en lavere tørretid end angivet ved første brug, for at fastslå graden af tørhed der kræves. lVi anbefaler ikke at tørre stoffer der flosser nemt, såsom tæpper eller tøj med en dyb luv, for at undgå tilstopning af luftkanalen. lVi anbefaler, at du sorterer vasketøjet efter følgende metoder: - Ved tørre-symboler, som er vist på tøjmærkerne Egnet til tørretumbling. Tørretumbler ved høj temperatur. Tørretumbler ved lav temperatur. MÅ IKKE tørretumbles. - Efter størrelse og tykkelse Når vasketøjsmængden er større end tørrekapaciteten, adskilles tøjet efter tykkelse (f.eks håndklæder fra tyndt undertøj). - Efter stoftype Bomuld / linned: Håndklæder, bomuldsjersey, senge- og dækketøj. Syntetisk: bluser, skjorter, overalls, osv. lavet af polyester eller polyamid, samt bomulds-/syntetiske blandinger. lKun tørt præ-centrifugeret vasketøj. lÅbn døren. lFyld vasketøjet i, uden at overstige den maksimale tørringsbelastning, angivet i programoversigten. I tilfælde af store tøjstykker (f.eks lagner) eller meget absorberende elementer (f.eks håndklæder eller jeans), er det en god ide at reducere lasten. l Luk døren. lDrej programknappen til det tørreprogram, der passer til dit vasketøj. lVaske-tørremaskinen kan udføre følgende typer af tørring: - Lav temperatur-tørreprogrammer anbefalet til uldstoffer ( symbol på programvælgeren). - Lav temperatur-tørreprogrammer der anbefales til blandede stoffer (syntetiske/ bomuld) syntetiske stoffer ( symbol på programvælgeren). - Høj temperatur-tørreprogrammer der anbefales til bomuld, frotté, linned, hamptekstiler, osv... ( symbol på programvælgeren). lVælg den tørringskategori, du ønsker: EKSTRA TØRT (velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner). STRYGEJERNS-TØRT Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning). SKABSTØRT (til tøj, der skal lægges væk uden strygning). Hvis stoffet ikke har en plejevejledningen, bør det antages at det ikke er egnet til tørring. Den rette måde at tørre på
Side: 27
  DA 29 lHvis du ønsker at vælge et tidsindstillet tørreprogram, trykker du på TØRRING- knappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser. lVaske-tørremaskinen beregne den nødvendige tid til tørring og den resterende fugt der kræves i henhold til lasten og den type af tørring, der er valgt. lKontrollér, at hanen er tændt, og at afløbsslangen er placeret korrekt. lTryk på START/PAUSE-knappen (displayet viser den resterende tørretid). lIndikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes. lNår programmet er færdigt, vil ordet "End" (Slut) vises på displayet. Efter 5 minutter vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer). lSluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. lÅbn døren og tag vasketøjet ud. lSlyk for hanen. ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET lFor at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde TØRRING-knappen nede i omkring 3 sekunder. For korrekt drift af maskinen, er det bedst ikke at afbryde tørringsfasen medmindre det virkelig er nødvendigt. Ved valg af uldtørreprogrammet er det ikke muligt at vælge en anden tørringskategori end standarden. ADVARSEL: Tør ikke genstande med speciel polstring (f.eks. tæpper, quiltede anorakker osv.) eller meget sarte tekstiler. Hvis tøjet er dryptørt bør der ilægges færre tøjstykker for at forhindre krølning. Maskinen beregner tiden til slutningen af det valgte program, baseret på en standard belastning, under cyklussen korrigerer maskinen denne tid, ifølge størrelsen og sammensætningen af lasten. Under tørrefasen, vil tromlen accelerere til en højere hastighed, for at fordele lasten og optimere tørreevnen. ADVARSEL: Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren.
Side: 28
  30 9. AUTOMATISK VASKE-/ TØRRECYKLUS - Vask lÅbn skuffen, vælg vaskemiddel og tilsæt den korrekte mængde. lSe listen over vaskeprogrammer efter det tøj, der skal vaskes (f.eks meget beskidt bomuld), og drej programvælgeren til det ønskede program. lJuster vasketemperaturen om nødvendigt. lTryk på indstillingsknapperne (hvis påkrævet). lKontrollér, at hanen er tændt, og at afløbsslangen er placeret korrekt. - Tørring lVælg den tørringskategori, du ønsker: EKSTRA TØRT (velegnet til håndklæder, badekåber og store portioner). STRYGEJERNS-TØRT Strygetørt program (gør vasketøjet klar til strygning). SKABSTØRT (til tøj, der skal lægges væk uden strygning). lHvis du ønsker at vælge et tidsindstillet tørreprogram, trykker du på TØRRING- knappen indtil indikatoren med den ønskede tid lyser. lTryk på START/PAUSE-knappen. lVed afslutningen af vaskefasen, vises den resterende tørretid på displayet. lIndikatoren for tørreprogrammet vil være tændt, indtil afkølingsfasen vil begynde og den tilhørende indikator tændes. lNår programmet er færdigt, vil ordet "End" (Slut) vises på displayet. Efter 5 minutter vil maskinen gå i standby (på visse modeller, vil displayet vise to linjer). lSluk for maskinen, ved at dreje programvælgeren til FRA-positionen. lÅbn døren og tag vasketøjet ud. lSlyk for hanen. ANNULLERING AF TØRREPROGRAMMET lFor at annullere tørreprogrammet, skal du trykke og holde TØRRING-knappen nede i omkring 3 sekunder. For korrekt drift af maskinen, er det bedst ikke at afbryde tørringsfasen medmindre det virkelig er nødvendigt. Det anbefales ikke at overstige den maksimale tørringsbelastning angivet i programoversigten, ellers vil vasketøjet blive tørret på tilfredsstillende vis. Ved valg af uldprogrammet er kun standard tørringskategorien tilgængelig. ADVARSEL: Efter annullering af tørreprogrammet vil afkølingsfasen begynde, og du skal vente i ca 10/20 minutter, før du åbner døren.
Side: 29
  DA 31 10. FEJLFINDING OG GARANTI Hvis du mener, at vaskemaskinen ikke fungerer korrekt, skal du konsultere hurtigguiden nedenfor, der indeholder praktiske tips om, hvordan man kan løse de mest almindelige problemer. FEJLRAPPORT Fejlvisning Mulige årsager og praktiske løsninger E2 (med display) 2 blink af lysdioderne (uden display) Maskinen tager ikke vand ind. Sørg for at vandhanen er åben. Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. Afløbsrøret er ikke i den rette højde (se installationsafsnittet). Luk vandhanen, løsn påfyldningsslangen fra bagsiden af vaskemaskinen og kontroller at anti-sand filteret er rent og ikke tilstoppet. Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm. E3 (med display) 3 blink af lysdioderne (uden display) Vaskemaskinen tømmes ikke for vand. Kontrollér at filteret ikke er tilstoppet, eller at der ikke er fremmedlegemer i filtersædet, som kan forhindre den korrekte vandstrøm. Sørg for at vandslangen ikke er bøjet, knækket eller sidder fast. Sørg for at hjemme-afløbssystemet ikke er blokeret og lader vand strømme frit igennem. Forsøg at tømme vandet i vaskekummen. E4 (med display) 4 blink af lysdioderne (uden display) Der er for meget skum og/eller vand. Kontroller at der ikke er brugt overdreven mængde opvaskemiddel eller et produkt, der ikke er lavet til vaskemaskine. E7 (med display) 7 blink af lysdioderne (uden display) Problem med døren. Sørg for at døren er lukket korrekt. Sørg for at der ikke er tøj i maskinen, der kan blokere for lukning af døren. Hvis døren er blokeret, sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent 2-3 minutter og åbn så døren. Enhver anden kode Sluk for vaskemaskinen og tag elstikket ud af kontakten, vent et minut. Tænd for vaskemaskinen og start et program. Kontakt et autoriseret kundeservicecenter direkte, hvis fejlen opstår igen. KUN FOR ONE TOUCH-MODELLER. Takket være Clever Check-up cyklussen på din app Hoover Wizard, kan du når som helst tjekke at maskinen fungerer korrekt. Du behøver bare en Android smartphone med NFC-teknologi. Find flere oplysninger på appen. Hvis displayet på maskinen viser en fejl (med en kode eller blinkende lysdioder), skal du tænde for appen og nærme din Android smartphone med NFC til One Touch-logoet på frontpanelet. Det er nu muligt at starte vejviseren for at løse problemet. lModeller med display: Fejlen vises ved et tal efterfulgt af bogstavet "E" (eksempel: Fejl 2 = E2) lModeller uden display: Fejlen vises ved blink af lysdioderne samme antal gange som fejlkoden efterfulgt af en pause på 5 sekunder (eksempel: Fejl 2 = to blink - pause 5 sekunder - to blink - osv...)
Side: 30
  32 ANDRE UREGELMÆSSIGHEDER Problem Mulige årsager og praktiske løsninger Vaskemaskinen kører/startet ikke Sørg for at produktet er tilsluttet en fungerende elkontakt. Sørg for at strømmen er tilsluttet. Sørg for at stikkontakten fungerer, test den med et andet apparat såsom en lampe. Døren er muligvis ikke lukket korrekt: åbn og luk den igen. Kontroller, at det ønskede program er valgt korrekt og at startknappen er aktiveret. Sørg for at vaskemaskinen ikke er i pausetilstand. Der flyder vand ud på gulvet nær vaskemaskinen Dette kan skyldes en lækage i pakningen mellem hanen og forsyningsrøret. I det tilfælde skal den udskiftes og slangen og hanen sammenspændes. Sørg for at filteret er lukket korrekt. Vaskemaskinen centrifugerer ikke På grund af en ikke optimal placering af tøj kan vaskemaskinen: • Forsøge at afbalancere indholdet og derved forøge centrifugeringstiden. • Reducere hastigheden af centrifugeringen for at reducere vibrationer og støj. • Udelukke centrifugering for at beskytte maskinen. Sørg for at indholdet er afbalanceret. Hvis ikke, omarranger det og genstart programmet. Dette kan skyldes, at vandet ikke er fuldstændig tømt af: vent et par minutter. Se Fejl 3-afsnittet, hvis problemet fortsætter. Visse modeller har en ikke-centrifugeringsfunktion. Sørg for at den ikke er aktiveret. Sørg for, at der ikke er nogen indstillinger, der ændrer centrifugeringen. Brug af for meget vaskemiddel kan hindre start af centrifugeringen. Stærke vibrationer/støj høres under centrifugering Vaskemaskinen er ikke korrekt nivelleret: omjuster om nødvendigt fødderne som angivet i det relevante afsnit. Sørg for at transportskruer, gummispunse og afstandskomponentrør er blevet fjernet. Sørg for at der ikke er fremmedlegemer inde i tromlen (mønter, hængsler, knapper osv...). Standard-producentgarantien dækker fejl forårsaget af elektriske eller mekaniske fejl i produktet, som skyldes en handling eller undladelse fra producenten. Hvis der findes fejl forårsaget af faktorer uden for det leverede produkt, misbrug eller som følge af at betjeningsvejledningen ikke er blevet fulgt, kan en afgift blive opkrævet.
Side: 31
  DA 33 Det anbefales altid at bruge de originale reservedele tilgængelige på vores autoriserede kundeservicecentre. Ved at placere Mærket på dette produkt, erklærer vi, på eget ansvar, overholdelse af alle europæiske sikkerhed, sundhed og miljø kravene i lovgivningen for dette produkt. Producenten afskrives for al ansvar for trykfejl i brochuren som følger med dette produkt. Desuden bibeholdes retten til at foretage enhver ændring anset som nødvendig til dets produkter, uden at ændre deres essentielle karakteriska. Garanti Produktet er garanteret under de vilkår og betingelser, der fremgår af certifikatet, der følger med produktet. Garantibeviset skal være behørigt udfyldt og opbevaret, således at det om nødvendigt kan vises til det autoriserede kundeservicecenter.
Brand:
Hoover
Product:
vaskemaskiner
Model/navn:
H-WASH 300 PLUS
Filetype:
PDF
Sprog som er tilgængelige:
Svensk, Dansk, Nordmand, Finsk