Garmin Vector manual

Få vist brugermanualen for Garmin Vector below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Garmin
  • Product: Cykeltilbehør
  • Model/navn: Vector
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Hollandsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Polsk, Nordmand, Finsk

Indholdsfortegnelse

Side: 15
Vector™ Lynstartvejledning
ADVARSEL
Læs alle instruktioner grundigt, før du installerer og bruger
Vector systemet.‍ Forkert brug kan resultere i alvorlige skader.‍
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken
med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.‍
BEMÆRK
Gå til www.garmin.com/‍vectorowner for at få de nyeste
oplysninger, herunder om cykelkompatibilitet,
softwareopdateringer samt videodemonstrationer.‍
Nødvendigt værktøj
• 15 mm pedalskruenøgle
• Cykelsmørefedt
• 3 mm unbrakonøgle
• 4 mm unbrakonøgle
Installering af Vector komponenter
Klargøring af pedalarmene
1 Bekræft din cykels kompatibilitet på www.garmin.com
/‍vectorowner.‍
2 Fjern de eksisterende pedaler.‍
3 Rengør gevindene, og fjern gammelt smørefedt.‍
Bestemmelse af afstand til pedalsensoren
BEMÆRK
Pedalsensoren skal kun være i kontakt med pedalarmen ved
monteringsstedet, fordi det er en belastningspejlet forbindelse.‍
Hvis pedalsensoren er i kontakt med pedalarmen andre steder,
kan pedalsensoren knække, når pedalen strammes.‍
• Hvis selve monteringen À, der omgiver gevindhullet i
pedalarmen, gaber, skal du fylde op med en eller to
pakskiver Á.‍
BEMÆRK: Brug ikke mere end to pakskiver.‍
• Sørg for, at pedalsensorens monteringssted  kun har
kontakt med pedalarmen på dens monteringssted (eller den
pakskive, der bruges til at udfylde fordybningen).‍
Hvis den berører andre steder, kan du bruge endnu en
pakskive for at sikre den rette afstand.‍
• Hvis den er tæt på, kan du kontrollere, at der er tilstrækkelig
afstand, ved at føre et stykke papir ind mellem metalbeslaget
og pedalarmens monteringssted.‍
• Hvis pedalarmens monteringssted stikker ud, skal du ikke
bruge skiver.‍
Installation af pedalsensoren og pedalen
BEMÆRK: Den venstre og højre pedalsensor er ens.‍
1 Installer først den venstre pedal.‍
2 Påsmør et tyndt lag fedt på pedalakslen À og på
pedalsensoren Á, hvor den er i kontakt med pedalakslen.‍
3 Sæt pedalsensoren og eventuelt nødvendige pakskiver på
pedalakslen Â.‍
TIP: Sørg for, at kablet à ikke er i vejen.‍
4 Sæt pedalakslen ind i pedalarmen Ä.‍
5 Stram akslen med håndkraft.‍
BEMÆRK: Den venstre pedalaksel har venstregevind
(omvendt).‍
TIP: Effekt- og kadenceberegninger påvirkes ikke af
pedalsensorens retning.‍ Garmin anbefaler, at pedalsensoren
monteres på den forreste kant af pedalen.‍ Når pedalen
sidder i den forreste position, skal pedalsensoren pege
nedad.‍
6 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
Pedalsensoren bør ikke berøre dele på cyklen.‍
7 Stram akslen med pedalskruenøglen.‍
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 25
til 30 lbf-ft.‍ (34 til 40 N-m).‍
8 Sæt kablet godt fast i akslen.‍
9 Drej pedalarmen for at kontrollere afstanden.‍
10Gentag trin 2–9 for at installere den højre pedal.‍
BEMÆRK: Hvis pedalsensorkablet berører kæden, skal du
montere en eller to pakskiver mellem pedalsensoren og
pedalarmen for at øge afstanden.‍
Installation af skoklamper
BEMÆRK: Venstre og højre klampe er ens.‍
1 Smør et tyndt lag fedt på klampeboltenes gevind.‍
2 Tilpas klamperne À, skiverne Á og boltene Â.‍
3 Sæt alle bolte løst fast i bunden af skosålen med en 4 mm
unbrakonøgle.‍
4 Juster klampen til skoen i den ønskede position.‍
Dette kan justeres efter en prøvekørsel.‍
5 Stram klampen fast på skoen.‍
BEMÆRK: Garmin anbefaler et tilspændingsmoment på 4 til
6 lbf-ft.‍ (5 til 8 N-m).‍
16
Side: 16
Justering af udløserspændingen
BEMÆRK
Undlad at overspænde udløserspændingsskruen nederst på
pedalen.‍ Udløserspændingen skal justeres ens for begge
pedaler.‍
Brug en 3 mm unbrakonøgle til at justere
udløserspændingen for hver pedal.‍
Der er et vindue bag på pedalbindingen, der viser det tilladte
interval.‍
Parring af Vector med din Edge 1000
Før du kan se Vector data på din Edge enhed, skal du parre
enhederne.‍
Parring vil sige tilslutning af trådløse ANT‍+ sensorer.‍ Denne
procedure indeholder vejledning til Edge 1000.‍ Hvis du har en
anden kompatibel enhed, skal du kigge i brugervejledningen
eller gå til www.garmin.com/‍vectorowner.‍
1 Flyt Edge enheden inden for sensorens rækkevidde (3 m).‍
BEMÆRK: Hold dig 10 m væk fra andre ANT‍+ sensorer
under parringen.‍
2 Tænd for Edge enheden.‍
3 Vælg > Sensorer > Tilføj sensor > Tænd/sluk på
skærmen Hjem.‍
4 Roter pedalarmen et par gange.‍
Når sensoren er blevet parret med din Edge enhed, er
sensorstatus Tilsluttet.‍ Du kan tilpasse et datafelt til at vise
Vector data.‍
Din første tur
Før du kører med Vector første gang, skal du indtaste
pedallængden, indstille installationsvinklen inde i pedalerne
samt kalibrere den statiske nulreference.‍ Du skal også kalibrere
systemet, hvis du benytter Vector på en anden cykel.‍
Disse procedurer indeholder vejledning til Edge 1000.‍ Hvis du
en anden kompatibel enhed, skal du kigge i brugervejledningen
eller gå til www.garmin.com/‍vectorowner.‍
Indtastning af pedallængden
Pedallængden er ofte trykt på pedalarmen.‍
1 Roter pedalerne nogle gange for at aktivere Vector.‍
2 Vælg > Sensorer > > Sensoroplysninger >
Pedallængde på skærmen Hjem
3 Indtast pedallængden, og vælg .‍
Angivelse af installationsvinklen
Før du angiver installationsvinklen, skal du indstille Edge
datafelterne til visning af effekt og kadence.‍
1 Kør en kort tur på en kondicykel eller på vejen.‍
2 Kør, indtil kadencen er næsten 70 omdrejninger/minut.‍
3 Accelerer jævnt til ca.‍ 90 omdrejninger/minut.‍
Når installationsvinklerne er indstillet korrekt, vises der en
meddelelse, og datafelterne viser strømdata på
Edgeenheden.‍
Udførelse af en statisk nulkalibrering
BEMÆRK: Under udførelsen af denne opgave skal cyklen
være i stående stilling, og der må ikke være noget, der berører
pedalerne.‍
1 På skærmen Hjem skal du vælge statuslinjen eller stryge
ned fra øverst på skærmen.‍
Forbindelsessiden vises.‍
2 Vælg > Kalibrer.‍
Når nulreferencen er bestemt, vises der en meddelelse på
Edge enheden.‍
Kalibrering af Vector før hver tur
Med henblik på at opnå de bedste resultater anbefaler Garmin,
at du kalibrerer Vector ved starten af hver tur.‍
1 Udfør en statisk nulkalibrering.‍
2 Kør en tur.‍
Fejlfinding
Sådan henter du brugervejledningen
Du kan hente den nyeste brugervejledning fra internettet.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Vælg Manualer.‍
3 Følg instruktionerne på skærmen for at vælge dit produkt.‍
Opbevaring af Vector
Hvis du skal transportere din cykel eller ikke skal bruge din
Vector i længere tid, anbefaler Garmin, at du afmonterer din
Vector og opbevarer den i produktæsken.‍
17

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Garmin Vector.

Stil et spørgsmål om Garmin Vector

Har du et spørgsmål om Garmin Vector men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Garmin Vector. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Garmin Vector så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.