Garmin GPS19x manual

Få vist brugermanualen for Garmin GPS19x below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Garmin
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: GPS19x
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: Engelsk, Tysk, Fransk, Spansk, Italiensk, Svensk, Portugisisk, Dansk, Nordmand

Indholdsfortegnelse

Side: 34
   35
garantia em separado para dispositivos adquiridos
fora dos Estados Unidos. Se aplicável, tal garantia é
fornecida pelo distribuidor local, o qual proporciona
os serviços de reparação do dispositivo. As garantias
dos distribuidores são válidas apenas na área a que
se destinam. Os dispositivos adquiridos nos Estados
Unidos ou Canadá deverão ser devolvidos ao centro
de reparações Garmin no Reino Unido, Estados
Unidos, Canadá ou Taiwan.
Compras na Austrália: os nossos produtos são
fornecidos com garantias que não podem ser
excluídas segundo a Australian Consumer Law (Lei
do Consumo Australiana). O cliente encontra-se
elegível para uma substituição ou reembolso por
uma avaria relevante e para uma compensação
por qualquer outra perda ou dano razoavelmente
previsível. Encontra-se também elegível para a
reparação ou substituição dos produtos se os
mesmos não tiverem uma qualidade aceitável e
a falha não se traduzir numa avaria relevante.
Os benefícios da nossa Garantia Limitada são
complemento de outros direitos e recursos ao abrigo
da lei aplicável em relação aos produtos.
Garmin Austrália/Ásia
Unit 19, 167 Prospect Highway
Seven Hills, NSW, Austrália, 2147
Telefone: 1800 822 235
Política de Garantia de Produtos Náuticos
Garmin: certos produtos náuticos da Garmin têm
um período de garantia maior e termos e condições
adicionais em certas áreas. Aceda a www.garmin
.com/support/warranty.html para obter mais detalhes
e ver se o seu produto está coberto pela Política de
Garantia de Produtos Náuticos Garmin.
GPS 19x NMEA 0183
Installationsvejledning
 Advarsel
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og
støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere,
hvad der er på den anden side af overfladen.
Den højfølsomme GPS-antenne Garmin GPS 19x
NMEA 0183 HVS giver dig positionsoplysninger
over NMEA 0183. GPS 19x NMEA 0183 HVS
kan sluttes til en Garmin plotter eller en anden
NMEA 0183-kompatibel enhed.
Antennen skal være installeret korrekt i henhold
til denne vejledning. Du skal bruge korrekte bolte,
værktøj og monteringsudstyr. Dette er anført under
hver sektion. Disse dele kan fås hos de fleste
forhandlere af maritimt udstyr.
Bemærk: Når denne antenne tilsluttes en enhed i
GPSMAP 2000, 3000, 4000 eller 5000 serien, skal
du begrænse opdateringshastigheden (se side 38).
Hvis opdateringshastigheden ikke begrænses, kan
plotteren måske ikke modtage og vise GPS-signalet
korrekt.
Registrering af enheden
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering eller en kopi
af den på et sikkert sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret på din
antenne på den angivne plads. Nummeret står på et
klistermærke på bagsiden af antennen.
Serienummer
Kontakt til Garmins produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support, og klik på
Contact Support for at få oplysninger om
support i de forskellige lande.
• I USA skal du ringe på (913) 397,8200 eller (800)
800,1020.
• I Storbritannien skal du ringe på 0808 2380000.
• I Europa skal du ringe på +44 (0) 870,8501241.
Nødvendigt værktøj
• Bor
• 1/8 tomme (3,2 mm) borehoved
• 3/4 tomme (19 mm) borehoved til kabelhul til
stagemontering
• 1 tomme (25 mm) hulsav til kabelhul til
planmontering
• Skruetrækker, der passer til skruetypen
• Forsænkningshoved til montering på fiberglas
• Marineforsegler til visse monteringsløsninger
• Lodning og krympeforsegling
◦
◦ Nødvendigt til alle ledningsforbindelser
◦
◦ Især nødvendigt, når antennen begrænses til
1 Hz (side 38)
Valgfrit tilbehør
• Skruer til montering under dæk
Monteringstype og valg af
monteringssted
Du kan montere antennen på en flad overflade,
fastgør den til en 1 tomme OD, 14 gevind pr. tomme,
gevindstage (ikke inkluderet), eller installere den
under fiberglasset.
For at opnå optimal ydeevne skal du overveje
følgende, når du vælger monteringssted til antennen.
• Antennen skal monteres 5,9 tommer (150 mm)
fra et kompas for at undgå interferens.
• Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere
antennen et sted, hvor der er klart og frit udsyn til
himmelen i alle retninger ➊.
➊ ➌
➋
• Antennen bør ikke monteres på et sted, hvor
der er skygge fra bådens overbygning ➋, en
radarantenne eller en mast.
• Antennen bør ikke monteres i nærheden af
motoren eller andre kilder af elektromagnetisk
interferens (EMI) ➌.
• Hvis der er en radar, er det bedst at installere
antennen over radarstrålens bane ➍, selvom
det er acceptabelt at installere antennen under
radarstrålens bane ➎, hvis det ikke kan undgås.
Antennen bør ikke installeres direkte i flugt med
radaren ➏.
➏
➎
➍
• Antennen bør monteres mindst 3 fod (1 m)
væk fra (helst over) radarstrålers og VHF-
radioantenners bane ➐.
➐
Side: 35
36 
• Undgå at montere antennen højt oppe på masten
på en sejlbåd, hvis du vil undgå upræcise
hastighedsvisninger, der er forårsaget af for
megen krængning.
• Antennen giver mere stabile læsninger, hvis den
er placeret tættere på vandet.
Test af monteringssted
1 Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker
at montere den, og kontroller, om den fungerer
korrekt.
2 Hvis du oplever interferens med andre elektriske
apparater, skal du finde en ny placering og
kontrollere igen.
3 Gentag trin 1–2, indtil antennen fungerer korrekt.
4 Fastgør antennen permanent.
Planmontering af antennen
Før du montere antennen permanent, skal du
kontrollere, om den fungerer korrekt (side 35).
Brug planmonteringsbeslaget ➊ som
monteringsskabelon.
➊
➋
➌
➍
➎
1 Brug en blyant til at markere placeringen af de
tre skruer og til at markere hullet til kablet midt i
beslaget.
2 Læg planmonteringsbeslaget væk.
Bor ikke gennem planmonteringsbeslaget.
3 Bor de tre 1/8 tomme (3,2 mm) forboringshuller.
Bemærk: Hvis du monterer GPS 19x
på fiberglas, anbefales det, at du bruger
et forsænkningsbor til at udbore en
frigangsforsænkning i det øverste lag af
gelcoat (men ikke dybere). Det vil medvirke til,
at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer
skruerne.
4 Brug en 1 tomme (25 mm) hulsav til at save
kabelhullet i midten.
5 Placer forseglingsskiven ➋ i bunden af
planmonteringsbeslaget, mens du justerer
skruehullerne.
6 Brug de medfølgende M4-skruer til at fastgøre
planmonteringsbeslaget til monteringsfladen.
7 Før kablet ➌ gennem hullet på 1 tomme (25
mm), og slut det til antennen.
8 Kontroller, at den store pakning ➍ er på plads
nederst på antennen, og sæt antennen på
planmonteringsbeslaget, og drej den med uret for
at låse den på plads.
9 Fastgør antennen til monteringsbeslaget med
den medfølgende M3-sætskrue ➎.
10 Før kablet væk fra kilder til elektronisk
interferens, og slut det til strømkilden og en
NMEA 0183-kompatibel enhed (side 38).
Stagemontering af antennen
Når adapteren til stagemontering sidder på
antennen, kan du montere den på en standard
1 tomme OD, 14 gevind pr. tomme, gevindstage
(medfølger ikke). Du kan føre kablet på ydersiden af
stagen eller gennem stagen.
Før du montere antennen permanent, skal du
kontrollere, om den fungerer korrekt (side 35).
Montering af antennen med kabelføring på
ydersiden af stagen
1 Før kablet gennem adapteren til stagemontering
➊, og placer kablet i det lodrette hul ➋ langs
adapterens base.
➊
➋
➌
2 Skru adapteren til stagemontering på en standard
1 tomme OD, 14 gevind pr. tomme, gevindstage
(medfølger ikke).
Stram ikke adapteren på stagen for hårdt.
3 Forbind kablet med antennen.
4 Sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og
drej den med uret for at låse den fast.
5 Fastgør antennen til adapteren med den
medfølgende M3-sætskrue ➌.
6 Når antennen er monteret på stageholderen, skal
du fylde det lodrette hul med marineforsegler
(valgfrit).
7 Fastgør marinestageholderen til båden, hvis den
ikke allerede er fastgjort.
8 Før kablet væk fra kilder til elektronisk
interferens, og slut det til strømkilden og en
NMEA 0183-kompatibel enhed (side 38).
Montering af antennen med kablet ført
gennem stagen
1 Placer en standard 1 tomme OD, 14 gevind
pr. tomme, gevindstage (medfølger ikke) der,
hvor du ønsker at montere den, og aftegn den
omtrentlige midte af stagen.
2 Bor et hul med et 3/4 tomme (19 mm) borehoved
til at føre kablet igennem.
3 Fastgør stagemonteringen til båden.
4 Fastgør adapteren til stagemontering på stagen.
Stram ikke adapteren for hårdt.
5 Før kablet gennem stagen, og slut det til
antennen.
6 Sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og
drej den med uret for at låse den fast.
7 Fastgør antennen til adapteren med den
medfølgende M3-sætskrue ➊.
➊
➋
8 Når antennen er installeret på stageholderen,
skal du udfylde det lodrette kabelhak ➋ med
marineforsegler (valgfrit).
Side: 36
   37
9 Før kablet væk fra kilder til elektronisk
interferens, og slut det til strømkilden og en
NMEA 0183-kompatibel enhed (side 38).
Montering af antennen under en
overflade
Bemærk
Før du anvender monteringsbeslaget til skjult
montering, skal du kontrollere, at de vedlagte skruer
ikke går gennem overfladen. Hvis de vedlagte skruer
er for lange, skal du købe skruer, der passer til
overfladen, før du kan gennemføre monteringen.
Da antennen har svært ved at opfange signaler
gennem metal, kan den kun monteres under en
fiberglasoverflade.
1 Beslut og test en placering under en
fiberglasoverflade, hvor du ønsker at montere
antennen (side 35).
➋
➌
➊
2 Placer de selvklæbende puder ➊ på
monteringsbeslaget til skjult montering ➋.
3 Placer antennen i monteringsbeslaget til skjult
montering.
4 Fastklæb monteringsbeslaget til
monteringsfladen.
5 Fastgør monteringsbeslaget til skjult montering til
monteringsfladen ved hjælp af skruer.
6 Forbind kablet med antennen ➌.
7 Før kablet væk fra kilder til elektronisk
interferens, og slut det til strømkilden og en
NMEA 0183-kompatibel enhed (side 38).
Tilslutning af antennen til strøm og til en NMEA 0183-kompatibel enhed
Antennen skal tilsluttes til strøm og til en NMEA 0183-kompatibel enhed. Brug diagrammerne til at sikre
korrekt ledningsføring for antennen. Du kan tilslutte op til tre NMEA 0183-kompatible enheder, så de modtager
data fra én antenne.
>
>
>
>
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Ledning Farve Funktion Ben
➊ Rød Strøm (+) (1 A-sikring) 3
➋ Sort Jord (-) 2
➌ Orange Tilbehør til 4
➍ Tåget Tx A(+) 6
➎ Hvid/rød Tx B(-) 5
➏ Hvid Rx A(+) 1
➐ Hvid/orange Rx B(-) 7
➑ Lilla PPS (Pulse per second) 8
➊
➑ ➊ Ben 1
➑ Ben 8
Eksempler
Tilslutning af antennen til en Garmin-plotter
+ -
>
> >
>
>
>
➊
➋
➌
➍
➊
➎
➒
L
➋
➏
➓
M
➌
➐
➍
➑
Side: 37
38 
Punkt Beskrivelse
➊ GPS 19x antennen
➋ 1 A-sikring
➌ 12 V DC-batteri
➍ Garmin
NMEA 0183-kompatibel plotter
Antenneledning Farve Plotterledning Farve
➊ Rød ➑ Rød
➋ Sort ➒ Sort
➌ Hvid/orange (Jord)
➍ Hvid ➓ Grøn
➎ Tåget L Grøn/hvid
➏ Hvid/rød (ikke tilsluttet)
➐ Orange M Orange
Tilslutning af antennen til en NMEA 0183-kompatibel enhed til 2-vejs kommunikation
+ -
>
> >
>
>
>
➊
➋
➌
➍
➊
➎
➒
L
➋
➏
➓
M
➌
➐
➍
➑
Punkt Beskrivelse
➊ GPS 19x antennen
➋ 1 A-sikring
➌ 12 V DC-batteri
➍ Garmin NMEA 0183-kompatibel
plotter
Antenneledning Farve Ledning til
NMEA 0183-
enheden
Funktion
➊ Rød ➑ Strøm (+)
➋ Sort ➒ Jord (-)
➌ Orange ➓ Tilbehør TIL
➍ Tåget L Rx/A (+)
➎ Hvid/rød M Rx/B (-)
➏ Hvid N Tx A (+)
➐ Hvid/orange O Tx B (-)
Undtagelser for NMEA 0183-tilslutninger
 Advarsel
Den orange ledning (Tilbehør-TIL) bruges, når
antennen tilsluttes til en Garmin-plotter, eller en
anden NMEA 0183-enhed, som har en specifik
tilbehørstilslutning. Hvis du tilslutter antennen til en
enhed, der ikke har en tilbehørstilslutning, skal den
orange ledning fra antennen jordes.
Hvis du tilslutter antennen til en enhed, der ikke har
en tilbehørstilslutning (Tilbehør-TIL), skal du tilslutte
antennens strømledning til tændingen eller installere
en serieafbryder. Antennen kan tære på bådens
batteri, hvis den ikke kobles til en afbryder.
• Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun er
udstyret med én modtageledning (Rx), skal den
tilsluttes til den grå ledning (Tx/A), der udgår fra
antennen, og den hvide/røde ledning (Tx/B) fra
antennen skal ikke tilsluttes.
• Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun
er udstyret med én sendeledning (Tx), skal du
tilslutte den hvide ledning (Rx/A), der udgår fra
antennen, og tilslutte den hvide/orange ledning
(Rx/B) fra antennen til jord.
Begrænsning af antennens
opdateringsfrekvens
Antennen udsender som standard opdateringer
af positionsoplysninger 10 gange pr. sekund med
en seriel kommunikationshastighed på 38400 bps.
Ved at installere det medfølgende modstandskabel
kan antennen begrænses til at udsende
positionsopdateringer en gang i sekunden med en
seriel kommunikationshastighed på 4800 bps.
1 Monter antennen i overensstemmelse med disse
instruktioner (side 35).
2 Hvis nødvendigt kan du tilskære kablet til en
passende længde til installationen.
3 Lod det medfølgende rate-change in-line kabel til
den orange Tilbehør-TIL-ledning.
4 Brug varmekrymperør rundt om de loddede
forbindelser.
5 Hvis du ikke allerede har tilsluttet antennen, skal
du tilslutte strøm- og datakablerne (side 38).
Plottersoftware
For at sikre kompatibilitet med antennen skal du
opgradere din Garmin-plotter med den nyeste
software. Der er flere oplysninger på www.garmin
.com/support.
Oplysninger om vedligeholdelse
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet
og kræver ingen vedligeholdelse af brugeren ud over
rengøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør den ydre beklædning af enheden
med en klud, der er fugtet med et skånsomt
rengøringsmiddel, og tør den herefter af.
Side: 38
   39
Undgå kemiske rengøringsmidler og
opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Specifikationer
Mål
(Diameter × Højde)
3 19/32 tomme × 1 15/16 tomme
(91,6 mm × 49,5 mm)
Vægt 7,1 oz (201 g)
Kabellængde 30 fod (9,14 m)
Temperaturområde -22° til 176°F (-30° til 80°C)
Kabinetmateriale Fuldt tætnet, robust plastlegering,
vandtæt iht. standarden
IEC 60529 IPX7
Sikkerhedsafstand
for kompas
5,9 tommer (150 mm)
Strømkilde 8–33 Vdc, ikke justeret
Strømtilførsel 40 mA ved 12 Vdc
Vigtige produkt- og
sikkerhedsinformationer
 Advarsel
Din GPS-enhed bruger muligvis et internt batteri, der
ikke kan udskiftes af brugeren, til forskellige formål,
f.eks. til realtidsuret.
Du må ikke fjerne eller forsøge at fjerne batteriet, der
ikke kan udskiftes af brugeren.
Når du bortskaffer enheden, skal du aflevere den
hos en professionel virksomhed, f.eks. et anlæg, der
behandler elektronisk affald, så batteriet bliver taget
ud og genanvendt.
Nedsænkning i vand
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529
IPX7. Den kan tåle nedsænkning i 1 meter vand i 30
minutter. Længere tids nedsænkning kan beskadige
enheden. Efter nedsænkning skal du sørge for at
aftørre og lufttørre enheden, før du igen tager den i
brug.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt
overholder de essentielle krav og andre relevante
dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen, skal du gå til
www.garmin.com/compliance.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE
GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge
softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær
udførbar form ved normal brug af produktet. Titel,
ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er
beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og
internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter
endvidere, at softwarens struktur, organisering og
kode er værdifulde forretningshemmeligheder, der
tilhører Garmin, og at softwaren i kildekodeform er
en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver
Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller
nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller
reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på softwaren.
Du accepterer, at du ikke må eksportere eller
reeksportere softwaren til noget land i strid med
USA’s love om eksportregulering.
Begrænset garanti
Dette produkt fra Garmin garanteres at være fri
for fejl og mangler i materialer og udførelse i ét år
fra købsdatoen. I denne periode vil Garmin efter
eget valg reparere eller udskifte alle komponenter,
der ikke fungerer ved normal brug. Sådanne
reparationer eller udskiftninger foretages uden
beregning for kunden, hvad angår reservedele og
arbejdsløn, mens kunden er ansvarlig for eventuelle
transportomkostninger. Denne garanti dækker ikke:
(i) kosmetiske skader som f.eks. ridser, skrammer
og buler; (ii) forbrugsartikler som f.eks. batterier,
medmindre der er opstået produktskader pga.
en defekt i materialer eller udførelse; (iii) skader
forårsaget af ulykker, forkert brug, misbrug, vand,
oversvømmelse, brand eller andre naturkatastrofer
eller udefrakommende årsager;
(iv) skader pga. service, der er udført af en person,
som ikke er en autoriseret serviceudbyder for
Garmin; eller (v) skader på et produkt, som er blevet
modificeret eller ændret uden skriftlig tilladelse fra
Garmin. Garmin forbeholder sig desuden ret til at
afvise garantikrav angående produkter eller tjenester,
der erhverves og/eller bruges i modstrid med
lovgivningen i noget land.
Dette produkt er beregnet til kun at blive brugt som
et rejsehjælpemiddel og må ikke anvendes til noget
formål, som kræver nøjagtig måling af retning,
afstand, position eller topografi. Garmin udsteder
ingen garanti for, at produktets kortdata er nøjagtige
eller komplette.
DE OMTALTE GARANTIER OG FEJLRETTELSER
ER UDTØMMENDE OG TRÆDER I STEDET
FOR ALLE ANDRE GARANTIER, BÅDE
UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE OG
LOVMÆSSIGE, HERUNDER EVENTUELT ANSVAR
SOM FØLGE AF GARANTI FOR SALGBARHED
ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL,
SOM MÅTTE SKYLDES LOVMÆSSIGE ELLER
ANDRE FORHOLD. DENNE GARANTI GIVER DIG
BESTEMTE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM KAN
VARIERE FRA LAND TIL LAND.
GARMIN KAN UNDER INGEN
OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIG FOR
HÆNDELIGE, SÆRLIGE ELLER INDIREKTE
SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER
UDEN BEGRÆNSNING SKADER I FORM AF
ENHVER TRAFIKBØDE ELLER STÆVNING,
UANSET OM DET SKYLDES BRUG, MISBRUG
ELLER FORHINDRET BRUG AF PRODUKTET
ELLER FEJL I PRODUKTET. NOGLE LANDE
TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVAR
FOR INDIREKTE TAB ELLER FØLGESKADER, SÅ
OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER
MULIGVIS IKKE FOR DIG.
Garmin forbeholder sig den fulde ret til efter eget
skøn at reparere eller udskifte enheden eller
softwaren (med et nyt eller nyligt grundigt efterset
erstatningsprodukt) eller tilbyde fuld refundering
af købsprisen. DEN VALGTE LØSNING ER DIN
ENESTE LØSNING PÅ ETHVERT BRUD PÅ
GARANTIEN.
Kontakt den lokale autoriserede Garmin-forhandler
for at få garantiservice, eller ring til Garmins
produkt-support for forsendelsesinstruktioner
og et RMA-registreringsnummer. Pak enheden
sikkert ind, og vedlæg en kopi af den originale
faktura, der kræves som bevis for købet, med
henblik på reparation i henhold til garantien. Skriv
registreringsnummeret tydeligt uden på pakken.
Enheden skal sendes med forudbetalt fragt til en af
Garmins garantiservicestationer.
Køb på onlineauktioner: Produkter, der er købt på
onlineauktioner, er ikke berettiget til garantidækning.
Onlineauktionsbekræftelser accepteres ikke som
bevis på krav om garanti. Der kræves en original
faktura fra forhandleren (eller en kopi af den) for at
få garantiservice. Garmin vil ikke erstatte manglende
dele fra en pakke, der er købt på en onlineauktion.
Internationale køb: Der udstedes muligvis en
separat garanti af internationale forhandlere for
enheder, som er købt uden for USA afhængigt af

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Garmin GPS19x.

Stil et spørgsmål om Garmin GPS19x

Har du et spørgsmål om Garmin GPS19x men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Garmin GPS19x. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Garmin GPS19x så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.