Dyson Cu-Beam Duo manual

Få vist brugermanualen for Dyson Cu-Beam Duo below. Alle brugermanualer på ManualsCat.com kan du se helt gratis. Hvis du bruger 'Vælg et sprog' knappen, kan du vælge sproget, på den brugermanual, du ønsker at se.

  • Brand: Dyson
  • Product: Ikke kategoriseret
  • Model/navn: Cu-Beam Duo
  • Filetype: PDF
  • Sprog som er tilgængelige: , , , , ,

Indholdsfortegnelse

Side: 23
24
DK
VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
FØR INSTALLATION OG BRUG AF DETTE ARMATUR SKAL
DU LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE
BRUGERVEJLEDNING OG INSTALLATIONSOPLYSNINGERNE
ADVARSEL
Risiko for elektrisk stød! Hvis kappen fjernes eller håndteres forkert,
kan komponenter i armaturet forårsage skader eller permanent blive
ødelagt. Udsæt ikke armaturets indvendige dele/komponenter for fugt.
1. Alle elektrisk installationer bør udføres af en uddannet elektriker eller en
Dyson servicetekniker i overensstemmelse med gældende regler.
2. Slut ikke nogen af DALI/1-10V/0-10V/PWM-terminalerne til
hovedstrømmen. DALI-ledninger er IKKE SELV (sikker, ekstra lav
spænding) og må aldrig betragtes som berøringssikre. Der kræves
mindst en isolering på basisniveau mellem DALI-ledninger og netkabler.
3. Ved tilslutning til belysningskontrolsystemet og 1-10V/0-10V/PWM-
terminaler, skal der anvendes dobbelte/forstærkede isolerede ledninger.
4. Se gældende adgangsregler for relevante installationsvejledninger.
Dette armatur bør installeres med beslag mv., der passer til det
pågældende miljø. Overholdelse heraf er installatørens ansvar.
5. Hvis nogen del af armaturet ikke virker som det skal, har fået et
hårdt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller har
været i kontakt med vand, må det ikke bruges, og Dyson Helpline
skal kontaktes.
6. ADVARSEL: Risiko for farlig optisk stråling, der udsendes fra dette
armatur. Se ikke på lyskilden i længere tid ad gangen. Kan beskadige
øjet. Armaturet skal være placeret således, at man undgår at se på
lyskilden i længere tid ad gangen fra en afstand på under 0,6 meter.
7. Må ikke installeres eller bruges med beskadiget ophængskabel.
Hvis den medfølgende forlængerledning er beskadiget, skal den
udskiftes af Dyson, en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret
person for at undgå fare.
8. Dette armatur er kompatibelt med kontrolsystemer, der overholder
DALI/1-10V/0-10V/PWM.
9. Brug en tør, fnugfri klud eller komprimeret luft (fri for opløsningsmidler
og fugt) til at rengøre armaturet. Sørg for, at armaturet er slukket
før rengøring.
10. Sørg for, at der ikke findes rør (gas, vand, luft) eller elektriske kabler,
ledninger eller kanaler lige bag bore/monteringsstedet.
11. Kontroller, at elforsyningen svarer til det, der er angivet på apparatets
mærkeplade. Hvis armaturet tilsluttes en anden elforsyning end den,
der er angivet på armaturets mærkeplade, kan det medføre permanent
skade eller usikker brug.
12. Armaturet skal jordforbindes.
13. Apparatet er udelukkende beregnet til tør, indendørs placering.
Driftsmiljø: 0 °C (32 °F) til 40 °C (104 °F) og 10-95 % ikke-
kondenserende relativ fugtighed.
LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s
Side: 24
25
DK
TAK, FORDI DU HAR VALGT AT KØBE ET DYSON ARMATUR
DYSON KUNDESERVICE
Dit armatur er dækket af vilkårene i den begrænsede garanti i fem år fra købsdatoen.
Registrer din garanti nu på www.dyson.com
Hvis du har spørgsmål angående dit armatur, kan du ringe til Dysons helpline og oplyse dit serienummer samt hvor og
hvornår du købte armaturet.
Noter dit serienummer her til fremtidig brug.
Dit serienummer findes på registreringsarket i æsken og på det store informationsmærkat, som kan findes inde i driver
boksen, når armaturet er pakket ud.
Denne illustration er kun et eksempel.
I emballagen til armaturet er der vedlagt en omfattende installationsvejledning. Denne indeholder detaljerede
oplysninger om, hvordan armaturet skal installeres. Disse retningslinjer SKAL følges, herunder ledningsføringen. Din
garanti dækker ikke skader, som skyldes forkert installation.
Instruktionerne i denne brugervejledning og i installationsvejledningen skal følges nøje, da der ellers er risiko for
funktionssvigt samt skader på ejendom eller personer. Dyson er ikke ansvarlig for skader på ejendom eller personer
eller tab af forretning eller omsætning, hvis du eller dine medarbejdere, din installatør eller servicetekniker ikke har fulgt
instruktionerne i denne brugervejledning og installationsvejledningen.
DIN GARANTI
VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS GARANTI.
Hvis du har registreret dit armatur online, vil din garanti gælde fra købsdatoen. Gem dit købsbevis. Hvis du ikke har et
købsbevis, vil din garanti gælde fra 90 dage efter den fremstillingsdato, som fremgår af Dysons optegnelser.
Hvor dette armatur sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis armaturet installeres og anvendes i det land,
hvor det er købt, eller (ii) hvis armaturet installeres og anvendes i Belgien, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien,
Storbritannien, Tyskland eller Østrig, og den samme model som dette armatur sælges med den samme spænding i det
pågældende land. Hvor dette armatur sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis armaturet installeres og
anvendes i det land, hvor det er solgt.
HVAD ER DÆKKET
5 ÅRS GARANTI
Alle fabriksdele til dit armatur er dækket med hensyn til fabriksfejl, materialer og udførelse i fem år fra garantiens
startdato, når det bruges i overensstemmelse med bruger- og installationsvejledningen.
• Enhver reservedel, som returneres og udskiftes af Dyson, tilhører Dyson.
• Reparation eller udskiftning af dit armatur under garantien forlænger ikke garantiperioden.
• Garantien berører ikke dine ufravigelige rettigheder som forbruger.
HVAD ER IKKE DÆKKET?
Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af:
• Hændelige skader, fejl opstået som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, bevidst eller ubevidst misbrug,
forsømmelse, hærværk, skødesløs betjening eller håndtering af enheden, der ikke er i overensstemmelse med
brugervejledningens beskrivelse.
• Anvendelse af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
• Anvendelse af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
• Forkert installation eller installation, som ikke er foretaget i overensstemmelse med Dysons installationsvejledning
(undtagen hvis apparatet er installeret af Dyson).
• Reparationer eller ændringer, der ikke er udført i overensstemmelse med Dysons anvisninger.
• Skader forårsaget af eksterne kilder såsom transport, vejrforhold, elektriske udfald eller strømstød.
• Normal slitage (f.eks. på sikringer).
• Skade som følge af vandindtrængen forårsaget af rengøring eller anden handling som forbydes i denne vejledning.
• Enhver elektrisk-, vand- eller bygningsskade, eller noget tab af omsætning eller indtjening som følge af fejl
på apparatet.
Kontakt venligst Dyson (se kontaktoplysninger på bagsiden), hvis du er i tvivl om, hvad din garanti dækker.
OPSUMMERING AF DÆKNINGEN
• Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation, før der kan udføres nogen former for arbejde på dit apparat.
Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen.
VIGTIGE OPLYSNINGER VEDR. DATABESKYTTELSE
Når du registrerer dit dyson-armatur:
• Du skal give os dine kontaktoplysninger for at kunne registrere dit armatur og give os mulighed for at understøtte
din garanti.
• Når du registrerer dig, vil du få mulighed for at vælge, om du vil modtage kommunikation fra os. Hvis du vælger
at modtage kommunikation fra Dyson, vil vi sende dig oplysninger om særlige tilbud og nyheder om vores seneste
innovationer. Vi vil aldrig sælge dine oplysninger til tredjeparter og bruger kun de oplysninger, du deler med os, som
det er defineret i vores politik for beskyttelse af personlige oplysninger, som findes på vores hjemmeside privacy.dyson.
com
VIGTIGE OPLYSNINGER
• Lyskilden på dette armatur kan ikke udskiftes. Når lyskilden når slutningen af sin levetid, skal hele armaturet udskiftes.
• Hvis dit armatur har brug for et serviceeftersyn, skal du ringe til Dyson Helpline. Besøg også www.dyson.com
Vigtig bemærkning kun til Cu-Beam Duo-produktet:
• Når der kun tilsluttes et DALI-kontrolsystem, er funktionen til dæmpning muligt via. kontrolsystemet. Justering
af lysfordelingen op og ned sker ved manuelt at justere skiven på armaturet. Se flere oplysninger i vejledningen
for installation.
En alternativ mulighed ved brug af et DALI-system er at installere en særskilt DALI til analog-omformer (0-10/1-10/PWM)
på både dæmpnings- og lysfordelingsindgangene. Sørg for, at den korrekte indstilling er valgt på driveren. Se flere
oplysninger i installationsvejledningen.
• For 0-10/1-10/PWM-systemer kan både dæmpning og lysfordeling op/ned kontrolleres via kontrolsystemet.
09.05.2017 14:34 - C88132_CU-BEAM_OPMAN_INT_X517_X566-OWNERS-OPMAN-88132.indd_15_4c0s

Spørgsmål & besvarelser

Der er endnu ingen spørgsmål om: Dyson Cu-Beam Duo.

Stil et spørgsmål om Dyson Cu-Beam Duo

Har du et spørgsmål om Dyson Cu-Beam Duo men du kan ikke finde svaret i brugermanualen? Måske kan brugerne af ManualsCat.com hjælpe dig med at besvare dit spørgsmål. Hvis du udfylder nedenstående formular,dit spørgsmål vil blive vist under brugermanualen til Dyson Cu-Beam Duo. Vær sikker på du beskriver, hvad dit problem er med Dyson Cu-Beam Duo så præcist som du kan. Jo mere præcist dit spørgsmål er, jo højere er chancerne for hurtigt at modtage et svar fra en anden bruger. Du vil automatisk modtage en e-mail, der vil informere dig, når nogen har reageret på dit spørgsmål.